Patenty so značkou «zvršok»

Obuv s ventilačným systémom získaná priamou metódou vstrekovania na zvršok a forma na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16189

Dátum: 26.03.2010

Autori: Pagliari Augusto, Graziani Giordano

MPK: A43B 7/06, A43B 7/12, B29C 44/12...

Značky: získaná, forma, metodou, zvršok, účel, ventilačným, vstrekovania, systémom, priamou

Text:

...ventilácia chodidla a bolo zistené, že takáto podošva sa získa vstrekovaním expandovateľného materiálu priamo na(0011) Ďalšie charakteristiky vynálezu budú zrejmé a evidentne z nasledujúceho podrobného opisu, ktorý sa odvoláva len na ilustratívne, nie však obmedzujúce vyhotovenie, znázornené naObr. 1 je schematický rozložený pohľad V reze v axiálnomsmere na napínacie kopyto, zvršok a stielku Obr. 2 je pohľad zhora na stielku z Obr. 1Obr. 3...

Bezštrkový zvršok pre koľajovú dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5227

Dátum: 01.04.2005

Autor: Floh Johann

MPK: E01B 1/00

Značky: bezštrkový, koľajovú, zvršok, dopravu

Text:

...spočívajú pomocou elastickej gumovej vrstvy, ktorá je tvorená gumovým granulátom viazaným gumovo-elastickým spojivom, na podloží pomocou zálievkovej vrstvy shydraulickým a latentne hydraulickým spojivom, pomocou oddeľovacieho prostriedku, je v podstate založený na tom, že elastická gumová vrstva je aspoň na jednej ploche, ktorú obteká zálievková hmota,egalizovaná do hladko pomocou pastózneho oddeľovacieho prostriedku a má vytvorenévybrania...

Dvojkrížový podval pre štrkový zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17981

Dátum: 14.02.2005

Autor: Gruber Hermann

MPK: E01B 3/28

Značky: zvršok, podval, štrkový, dvojkrížový

Text:

...vlastností zväčšenou úložnou plochou na štrku a výrobu priaznivú z hľadiska nákladov, ale pri zvýšenom zaťažení nemôže byt zavedená žiadna dostačujúca odporová sila proti vybočeniam koľají. Oproti tomu je s rámovými podva|mi možné menením polôh vstavanie upevňovacích prvkov koľajníc prispôsobovať odpor vzdorujúci vybočovaním koľají rôznym prípadom zaťaženia, pričom u rámových podvalov sú potrebné vyššie výrobné náklady a náklady...

Železničný zvršok so stabilnou polohou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284344

Dátum: 27.12.2004

Autori: Fasterding Günter, Meurer Klaus

MPK: E01B 1/00

Značky: výroby, železničný, spôsob, stabilnou, zvršok, polohou

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok so stabilnou polohou, ktorého koľajnice (3) sú uložené na podvaloch (2) na pevnej nosnej vrstve (1) z asfaltu alebo betónu, pričom podvaly (2) sú vybavené profilom (7) pevne pripevneným k päte (9) podvalu (2), vystupujúcim z tejto päty (9) smerom dole, prebiehajúcim rovnobežne s koľajnicami (3) a vlepeným do drážky (8) v nosnej vrstve (1). Zhotovenie železničného zvršku pozostáva z nasledujúcich operácií: vytvorenie nosnej...

Koľajový zvršok a spodok pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279244

Dátum: 05.08.1998

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/34, E01B 3/28, E01B 3/32...

Značky: vozidla, koľajový, koľajové, zvršok, spodok

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový zvršok a spodok pre koľajové vozidlá obsahuje koľajnice (10) spojené svojimi pätkami (11) priamo alebo nepriamo, najmä cez podložky z pružného materiálu, napríklad z gumy alebo polyuretánu, uvoľniteľnými spojmi s podvalmi (1), obsahujúcimi prípadne výstuž (6, 7), najmä predpätú oceľovú výstuž, pričom podvaly (1) sú opatrené vždy najmenej dvomi koľajnicami (10) a sú uložené prostredníctvom štrkového lôžka (16) na podklade. Betónové...

Zvršok s koľajnicami a spôsob jeho výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279148

Dátum: 08.07.1998

Autori: Salzmann Heinrich, Raschendorfer Helmut, Howanietz Fritz

MPK: E01B 19/00, E01B 2/00

Značky: koľajnicami, spôsob, výstavby, zvršok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie bez štrku, výhodne so širokopätnými koľajnicami (1), má koľajnice (1) uvoľniteľne spojené s nosníkmi (2). Každý nosník (2) má najmenej dve koľajnice (1). Na koľajniciach (1) je po oboch stranách stojky (9) koľajnice (1) upravené prípadne až k hlave (11) koľajnice (1) a prípadne až k pätke (10) koľajnice (1) zasahujúce, na koľajnicu (1) dosadajúce usporiadanie na tlmenie hluku. Usporiadanie na tlmenie hluku je tvorené povlakom (8, 12...

Kombinovaný plastový zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1127

Dátum: 08.05.1996

Autori: Novotná Vlasta, Novotný Miloslav, Vavrovič Ernest, Vanko Igor

MPK: A43B 23/02

Značky: plastový, kombinovaný, obuvi, zvršok

Text:

...ZáklüdOVéh 0 materiálu, ktorý je spojený s čalším plastovým materiálom, vytvárajúcim rôzne farebné a tvarové kombinácie.Pod pojmom dvojvrstvový základový materiál rozumieme akýkoľvek materiál poskytujúci určitú pevnosť, komfort a elasticitu,väčšinou je to PVC alebo PUR vrstve nanesená na textilnej tkanine alebo rúne.Pod pojmom čalší plastový materiál rozumieme jeden alebo viacej druhov plastov vo forme fólie rôznej hrúbky u...

Zvršok koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278725

Dátum: 10.08.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 9/62

Značky: koľaje, zvršok

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajnice (1) sú uvoľniteľne spojené upevňovacími prostriedkami, napríklad prostredníctvom vrtúľ (9) a upínacích zvierok (8), s nosnými doskami (7), napríklad s betónovými nosnými doskami, s oceľovými podvalmi alebo s podvalmi z predpätého betónu. Medzi pätkou (3) koľajnice (1) a nosnou doskou (7) je upravená najmenej jedna gumovo pružne deformovateľná, najmä planparalelná vložená doska (6), ktorá prípadne presahuje až cez vrtule (9). Vložená...

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278427

Dátum: 06.07.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 1/00, E01B 3/28

Značky: bezštrkový, koľajníc, zvršok, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc (4) koľajových tratí obsahuje podkladovú vrstvu (3), na ktorej sú uložené nosné dosky (1), nesúce najmenej dve uvoľniteľne upevnené koľajnice (4) a uložené na medzivrstvu (2) z tvárneho a/alebo pružného materiálu, a medzi svojimi oboma vzájomne protiľahlými koncami sú nosné dosky (1) vybavené vybraniami (9), do ktorých zasahujú výstupky (10) vystupujúce z hornej plochy podkladovej vrstvy (3), pričom nosné...

Železničný zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278164

Dátum: 17.12.1991

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/34

Značky: zvršok, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný zvršok je vybavený štrkovým lôžkom, na ktorom sú uložené priečne podvaly (1) z betónu, najmä z predpätého betónu, majúceho vo svojej strednej časti menší prierez ako v oblasti uloženia koľajníc (3) a vybavené na svojich bočných plochách, smerujúcich k podkladu, drážkovými vybraniami (8), ktorých najväčšie priečne predĺženie prebieha rovnobežne s pozdĺžnou osou koľajníc (3), pričom tieto drážkové vybrania (8) sú vytvorené spolu s...

Zariadenie pre nalepovanie ochrannej pásky na zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267791

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vavrovič Ernest, Dubina Štefan

MPK: A43D 11/00

Značky: ochrannej, zvršok, pásky, zariadenie, obuvi, nalepovanie

Text:

...doekąPritom os O 3 öspu E je totožné» s oeou exiálneho ložiska 32 a pieatnej tyče 33 e je kolmá k vodorovnej osi 91 vretenn 12,Spodné rameno upinacej konzoly g je pripojené k pieetnej työi L 1 (obr, 3) spodného tiskového vnloe 2, ktorý je výkyvne uložený v ráme lg, Ne pracovnej doske 1 je uložená teleso 6 rozvodu tlakcvého média do tlakových velcov al, 2 e ručný wlndnöomĎe lej ji na pracovnej doske 1 upovnený držiak 12, na ktorom je...

Polyolová zložka pre výrobu nášľapovej časti polyuretánových podošiev priamym napeňovaním na zvršok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246879

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šnýta Ostrava, Kolesár Ján, Štoveíková Irena

MPK: A43B 13/04, C08L 75/06, C08G 18/14...

Značky: podošiev, priamym, polyolová, zvršok, polyuretánových, napeňovaním, výrobu, zložka, částí, nášľapovej

Text:

...obsahuje prídavok 0,2 až 5 organickej zlúčeniny s terciárnym dusíkom a tromi aktivnymi vodíkmi a 0,1 až 3 antimonitěho derivátu esterov merkaptokarboxylových kyselín.Táto zmes pridaná do polyolovej zložky podľa vynálezu zabezpečuje podstatne kratšie formovacie časy, 2 až 3 minúty od zhomogenizovania izokyanátovej a polyolovejzložky. Do jednej minúty od zhomogenlzovania zložiek nastáva vypeňovanie materiálu, ktoré vzhladom na požadovanú...

Zariadenie k nástreku spodkových dielov na zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217696

Dátum: 16.07.1984

Autori: Okel Július, Polák Štefan

Značky: nástreku, zariadenie, spodkových, zvršok, dielov, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nástrek spodkových dielov na zvršok obuvi napnutý na kopyte, po zostávajúce z formy a vertikálne pohyblivého nosiča kopyta, usporiadaného nad jej tvarovacou dutinou, ktorej tesniaca hrana je tvorená odklopnými príložkami, vyznačujúca sa tým, že nosič (2) kopyta (5) je tvorený puzdrom (15) upevneným na nosnej doske (4), v ktorého dutine je s obvodovou vôľou (v) uložená príruba (16), pričom medzi vnútornou obvodovou plochou puzdra...