Patenty so značkou «zvodidlá»

Dištančný diel pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4798

Dátum: 06.07.2007

Autori: Noháč Robert, Mikoláš Jan, Žídek Radim, Oblouk Vladimír

MPK: E01F 15/02

Značky: zvodidlá, dištančný

Text:

...tupý uhol, prednostné l 30 °, a je vyrobená z oceľovej plochej tyče.Zvodídlo, vybavené takýmto dištančným dielom, je určené najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v jednoduchšej výrobe a montáži výstuh, a ďalej vo vypustení zvárania výstuhy. Výhodný je rovnako iba tvarovaný, nie však zváraný dištančný diel.Prehľad obrázkov na výkresochPredložene technicke...

Stĺpik pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4797

Dátum: 06.07.2007

Autori: Žídek Radim, Mikoláš Jan, Oblouk Vladimír, Noháč Robert

MPK: E01F 15/02

Značky: stĺpik, zvodidlá

Text:

...strmeňa priamo.Stĺpik je určený pre zvodidlo najmä pre mostové objekty rýchlostných komunikácii a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Výhody spočívajú jednak v inom vystužení mostového stĺpika, a to s menšou náchylnosťou na koróziu, menšou dlžkou zvarových plôch, jednoduchšou výrobou výstuh, a ďalej vo vypustení zvarovanej homej častistĺpika na uchytenie držadla. Výhodné je rovnako kotvenie mostového stĺpika pomocou iba dvoch...

Medzikus pre zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6176

Dátum: 12.10.2006

Autor: Mader Christian

MPK: E01F 15/02

Značky: medzikus, zvodidlá

Text:

...navzájom, takže na jednej strane je bez ďalšieho jednoducho možne spojenie pološkrupín do medzikusa a upevnenie medzikusa na stojke prípadne upevnenie vodiacich koľajníc prípadne upevňovacíchVrámci vynálezu je rovnako vzaté do úvahy, že spojeniemedzikusa so spojkou sa uskutoční pomocou upevňovacích skrutiek(skrutiek s plochou guľovou hlavou), ktoré sú umiestnené V otvorochmedzikusa v tvare kľúčovej dierky, ako je v princípe známe zo spisu AT...

Prvok diaľničného zvodidla typu New Jersey s priebežnými zperami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5717

Dátum: 11.07.2005

Autori: Monteleone Mauro, Burzi Marcello

MPK: E01F 15/02

Značky: prvok, jersey, zperami, zvodidlá, priebežnými, diaľničného

Text:

...výstužných rebier 5 i, 5 e, tak aj uvedeným madlom 8, ktoré je rovnobežne so zemou T, prostredníctvonx V nich vytvorených dvoch otvorov 5 f, 8 f,majúcich tvar, zodpovedajúci tvaru prierezu vyššie uvedenej vzpery 9, pričom na jej vonkajšej strane je upevnenýJe nutné zdôrazniť, že madlo 8 musí byť ďalej upevnené k vzpere 9, s výhodou skrutkovým spojením a/alebo zvarovaním(tento detail nie je na výkresoch znázornený).Obr. 2 znázorňuje druhý...

Prvok zvodidla s deformovateľnými členmi medzi týmto prvkom a kotviacimi skrutkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3274

Dátum: 11.07.2005

Autori: Monteleone Mauro, Burzi Marcello

MPK: E01F 15/02

Značky: kotviacimi, týmto, deformovateľnými, prvkom, medzi, skrutkami, prvok, zvodidlá, členmi

Text:

...skrutiekveak niekedy trocha ťažko uskutočnitlná.Vynalezcovia predmetu predloženej prihlášky preto vytvorili inovovane riešenie, ktore odstraňuje všetky vyššie uvedene nevýhody,avrjnutim prvku vodidiel typu New Jersey, pravnvsm je stlačením deíormovatelný členusporiadaný naprieč medzi každou kotviacou skrutkou a uvedeným prvkom, pričom tento člen íuuto deformáciou absorbuje napatia spôsobené narazom danej veľkosti a touto deformáciou...

Reklamný panel na zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3655

Dátum: 04.11.2003

Autor: Hanes Marek

MPK: G09F 7/06

Značky: reklamný, panel, zvodidlá

Text:

...časť zvodidla. Časť na umiestnenie reklamného alebo propagačného materiálu má s výhodou tvar obdĺžnika, na oboch dlhších stranách časti na umiestnenie reklamného alebo propagačného materiálu a na koncových častiach sú otvory na upevnenie na vnútomú časť zvodidla. Je výhodné, ak koncové časti majú naznačené ryhy na ich ľahšie ohnutie, Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. 1 a...

Stĺpik na zábradlové zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3126

Dátum: 05.02.2002

Autori: Mušec Anton, Kiffusz Juraj, Juráň František

MPK: E01F 15/00

Značky: stĺpik, zvodidlá, zábradlové

Text:

...otvor 3 c a štvrtý otvor 3 d. V hornej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený ohyb Ľ stĺpika a na konci hornej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnený držiak mádla g pričom na dolnej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnená kotevná doska u v ktorej sú vytvorené kotevné otvory. prvý Jłąą,druhý 12 g. treti Hi a štvrtý A 11 kotevnej dosky. V dolnej časti telesa 1 a stÍpika je vytvorená pomocná stojka ä za ktorou je vytvorená betónová výplň g. V...

Dištančný diel zvodidla, najmä na stredný pás rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2588

Dátum: 11.07.2000

Autori: Antl Jan, Sára Petr, Juráň František, Večerek Ivan

MPK: E01F 15/02

Značky: komunikácií, dištančný, rýchlostných, stredný, zvodidlá, najmä

Text:

...vozidla a zabránenie jeho prejazdu do protismeru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov konkrétnych príkladov uskutočnenia, na ktorých predstavuje obr. 1 príklad uskutočnenia zvodidla s dištanćným dielomobr. 2 až 4 znázornenie dištančného dielu v náryse, pôdoryse a bokoryseDištančný diel g v tvare plechovej dosky má obidva konce upravené symetricky do tvaru v podstate zodpovedajúceho...

Zvodidlový diel, najmä na zvodidlá rýchlostných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2587

Dátum: 11.07.2000

Autori: Antl Jan, Sára Petr, Večerek Ivan, Juráň František

MPK: E01F 15/02

Značky: diel, zvodidlá, komunikácií, zvodidlový, najmä, rýchlostných

Text:

...otvorov na jednom konci zvodidlového dielu tvoria otvory kruhové a na druhom konci zvodidlového dielu potom otvory kvapkovité.Pri náraze do zvodidla zostaveného z takto usporiadaných zvodidlových dielov nepríde k podstatnému predĺženiu úseku zvodidiel a tým vytvoreniu nebezpečného priehybu. Kvapkovitý tvar otvorov potom uľahčuje vzájomnéspájanie jednotlivých zvodidlových dielov.Prehľad obrázkov na výkresoch 4Technické riešenie bude bližšie...

Kovové bezpečnostné zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279987

Dátum: 10.11.1993

Autori: Saccon Roberto, Saccon Cesare, Battistella Flavio, Gasparetto Stori Leopoldo, Serafin Luigi

MPK: E01F 15/00

Značky: zvodidlá, kovové, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové bezpečnostné zvodidlo typu opísaného v EP-A-0428097, ktoré obsahuje sústavu modulárnych kovových prvkov (11) a pozostáva z čelného absorpčného panelu (12), pozdĺžnych výstužných prvkov (13), stĺpikov alebo výstužných rebier (14) a komôr (25) na upevnenie kotviacich skrutiek (29) k zemi (28) a zahrnujúce prostriedky na vzájomné spojenie modulárnych kovových prvkov (11), kde čelný absorpčný panel (12) je usporiadaný medzi hornou čelnou...