Patenty so značkou «zvláště»

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ordáň Jan, Gazda Jiří, Laštovica Milan

MPK: H02K 5/22

Značky: zvláště, podložka, točivý, elektricky, stroj, svorkovnice, bezkostrovým, statorem

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Zařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody, zvláště odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5

Dátum: 07.07.1993

Autor: Dostál Antonín

MPK: C02F 3/18

Značky: zařízení, provzdušňování, vody, odpadní, zvláště, přečerpávání

Text:

...soustava.jakož i soustava s otevřenými trubkami. pracuje s malou účinností a nijak nepřispívá k zlepšení kyslíkových poměrů v od~ padní vodě v řečené usazovací nádrži. resp. v jiné hydraulic ké soustavě čistírny odpadní vody.Další nevýhodou dosavadních známých zařízení je jejichurčitá provozní nespolehlivost. vyplývající ze způsobu ulože ní hřídele spodní řemenice pro otevřené trubky nebo korečkovýdopravník. Hřídel a řemenice jsou...

Zařízení pro ovládání spínače, zejména pro vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270007

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H01H 33/32, H01H 33/34, H01H 33/00...

Značky: médiem, vysoké, zařízení, velmi, zejména, ovládání, zvláště, spínače, napětí, tlakovým

Text:

...pahánocíoh datrojí z, lz Jaou výatupní kanály g łgopojony a okolnía proatoroa. Naproti. toau v pracovní atavu Ja votupní kanál g propojan a výatupnía kanáloa 33. raapaktívo vatupní kanál Q Ja propojan a výatupníu kanáloa ll. Výatupní vsntíl 3 ná dírokční ölan lg a pohánloí úatrojí lg opatřaná rogulačnío vantíloa 35 vstupní kanál lg přípojaný na áaohník Q tlokovdho Iádía a výstupní konál lg. Vatupní kanál lg a výstupní kanál lg...

Způsob leptání předmětů, zvláště kovových a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269992

Dátum: 14.05.1990

Autori: Herman Henryk, Bistron Stanislaw, Bilinski Wojciech, Zaluski Maciej, Laskowski Jerzy

MPK: C23F 1/00

Značky: provádění, zvláště, předmětů, kovových, způsob, způsobu, leptání, zařízení, tohoto

Text:

...od bočních etên nádob g, v nichž probíhá leptací proces, čímž se vytváří protokový prostor kapaliny procházející nádobami 3. Po dosažení vrchního okraja poslední nadoby g se vytvorená pána rozpade v nejvyšší části vlastního reakčního pásma, přičemž se plyn odvádí ze svislého reaktoru L potrubím 1 a kepaline stáká vlastní tíží přepadem do dolní části svielého reaktoru 1.plynu dochází uvnitř svisláho reaktoru 1 k uzavřená cirkulaci...

Zapojení napěťového měniče, zvláště pro polovodičové zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269809

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hynouš Zdeněk

MPK: F02P 3/08, F02P 9/00

Značky: zařízení, polovodičové, zapojení, napěťového, měniče, zvláště, zapalovací

Text:

...je připojen ke kladné svorce 33 a k záporné svorce 33 napěřového měníče dále přes ochranné a blokovací obvody napájení, tvořená sériovou diodou 3,.rychlou Zbnercvou diodu 39 a primárnim kondonzátorem 33, na kolektor výkonového spínacího tranzistoru 3. Emitor výkonového spínacího tranzistoru 3 je připojen na~začátok 33 primárního vínutí 33 transformátoru 33. Konec primárního vinutí 33 je uzemněn na zápornou evorku 33.Zdroj konsrantního...

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: diskovými, opotřebení, kolejových, brzdami, zařízení, prostředků, dopravních, zvláště, pneumatické, měření

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Zapojení pro zajištění chodu spřádacích jednotek dopřádacího stroje, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269079

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bouček Miroslav, Seidl Pavel, Fait Lubomír, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 13/26, D01H 13/14

Značky: zvláště, jednotek, zapojení, stroje, dopřádacího, zajištění, bezvřetenového, spřadacích, chodu

Text:

...Záložní jednosměmá sběrníce g spojuje- elektromagnety§ 41 až 3.n přes oddělovací diody 7.1 - hn a výkonový spínač 9 se zdrojem l.Centrální řídící jednotka 6 je spojene s obousměrnou sběrnicí ž a s výkonovým spína 2 CS 269 079 B 1čem g pomocí vstupu pro automatické řízení 19. výkonov) spínač g je dále opatřen vstu. pem pro ruční řízení 11.Obr. 2 znázorňuje variantní provedení zařízení podle vynálezu. Mezi spojky § 11 - § 15 a řízení spínače...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Ivo, Kliment Vladimír

MPK: F01P 1/08

Značky: chladicí, zvláště, chlazených, soustava, vzduchem, motorů

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Náhradní krmivový přípravek za mléko pro mláďata domácích zvířat, zvláště telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 268810

Dátum: 11.04.1990

Autori: Józsa Tibor, Kiss Anikó, Tihanyi Vilmos

MPK: A23K 1/08

Značky: krmivový, mláďata, teľatá, zvláště, náhradní, mléko, domácích, zvířat, přípravek

Text:

...sojovou moučkou, syrovátkou v prášku, rybí moučkou atd. V tomto případě se musí například Bojové boby, vhodným způsobem zpracovat. Je třeba je hydrolyzovat, protein je třeba vyloučit, což vyžaduje nákladná zařízení, a náklady na zpracování jsou vysoká. Užívá-li se syrovátky v práčku jako náhradního krmivového přípravku za mléko, je nutno syrovátku vysuěit na práäek, což je proces velmi náročný na energií, jelikož suchá substance je v...

Převod zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268338

Dátum: 14.03.1990

Autori: Snížek Jiří, Lukeš Jiří, Wallenfels Pavel, Novotný Karel, Kovář Josef

MPK: B62K 19/34

Značky: převod, zvláště, jízdní

Text:

...vzhledem k protilehlemu rameni a rozeta je přípevněna k vzájemné přivráceným stranám kliky a protilehlěho ramene. Klika a protilehlě rameno jsou na stejne straně popřípadě opatřeny alespoň jedním osazením, ve kterém je uchycena rozeta.Výhodou konstrukce převodu podle vynálezu je jeho jednoduchá, snadno vyrobitelná konstrukce. Další výhodou je velice nízká materiàlová náročnost, možnost použití rozety pouze ve tvaru vence, přičemž tato...

Obvod pro automatické hradlované řízení zisku, zvláště televizních vysílačů retranslačních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268181

Dátum: 14.03.1990

Autori: Szalay István, Bereczki József

MPK: H04N 5/38

Značky: zvláště, retranslačních, zisku, televizních, obvod, stanic, automatické, vysílačů, řízení, hradlované

Text:

...že synchronismus obou těchto signálů se znovu uataví ve velmi krátké době.Výhodný způsob provádění vynélezu je detoilnčjí popsan níže podle přiložených obrázků, kde na obr. 1 je blokové schéma obvodu o dvojí smyčkou podle vynalezu s na obr. 2 je schémntieký časový diagram hradlovneího signálu, to jest vzorkovaní, a synchroniznčniho impulsu.Obr. 1 znázorňuje uspořádání obvodu obsahujícího říditelný zesilovač 1 středngho knitočtu s automatickým...

Elektrický magnet, zvláště pro pohon vzduchových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267851

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01F 7/06

Značky: elektricky, magnet, vzduchových, zvláště, ventilu, pohon

Text:

...jako jedna součást je nenáročný na opracování a má nižší magnetické ztráty. Také rozdelení cívek je výhod né. Menšĺ cívky se snáze navíjejí. Snižují se ztráty vodiče při závitových zkratech. Rozděle ním napětí na jednotlivé cívky se snižuje možnost průrazu izolace v provozu.Príklad praktického provedení elektrického magnetu podle vynálezu je na ripojenám výkresu, kde na obr. 1 je v nárysu magnetický obvod, na obr. 2 je příčný řez tímt...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně, zvláště lovecké

Načítavanie...

Číslo patentu: 266891

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pitner Jaroslav, Kouba Martin

MPK: F41C 17/02

Značky: pojistný, lovecké, zbraně, zvláště, palné, mechanismus

Text:

...západky a otočně uložené pojistky a vytvořeným tak, že západka má držák, ve kterém je otočně uložena poduška z měkkého pružného materiálu pro záběr s tvarovým vybráním pojistky.Podstata vynálezu spočíva V tom. že tvarovévybrání pojistky je upraveno pro dvě krajní polohy dolním vybráním a horním vybráním.Koncčnč poslední části podstaty jc, že poduška je v držáku západky ustavena mezi dvěntapotllrwžkami.UČÍIIUl( vynálezu spočíva vc...

Boční stěna rotujících zásobníků, zvláště bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266354

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fiedler Gunter, Van Der Seylberg Hans-peter

MPK: B02C 17/00

Značky: bubnových, zásobníku, boční, stěna, mlýnů, rotujících, zvláště

Text:

...K npyry c paccrnanuen pacnonoxennux nna. coennHeuHu× na ueuTpy Hepwä unmnyn nryky M npmcoanmnennux Ha oopTosoň cTop 0 He K Koxyxy peaepnyapa Henan Koabum.370 Pemeume mcKnnHaeT B OCHUBHUM BumeyKa 3 aHHue HenocTaT×m M co 3 xaeT ynoouue ycnmuun nan peseuyapun naneruenoñ KoHcTpyKumu.Buaaano nucoxcñ crenennn npensapmrennnoro maroTo 3 nenMn aoxnnux crenox pcsepuyaa. sxannnmuecxue maruroaaeume Boannxno nmub npu oTHocmTenuHo DNCUKMX umcnax npenneroe....

Uzávěr, zvláště vysokotlakého potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266326

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hametner Rudolf, Winkler Stefan

MPK: F16K 1/18

Značky: potrubí, zvláště, uzáver, vysokotlakého

Text:

...u kulových šoupátek je ze dvou uspořádaných těsnění zpravidla účinné to těsnění, ležící ve směru proudění, zatímco těsnění ležící proti směru proudění se užíva jen při opravných pracech tak, že v tlakových prostorech naběhne tlak zatěžujícíPro zajištění rovnoměrného přenosu sil mezi ložiskovými víky a skříní uzávěru lze opatřit skříñ - za účelem vytvoření tlakových prostorů - ložiskovými hrdly zakrytými na čelních stranách ložiskovými...

Způsob výroby součástí z nástrojových a rychlořezných ocelí, zvláště polotovarů kruhových závitových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266055

Dátum: 14.11.1989

Autori: Horák Miloš, Pantlík Květoslav, Slezáček Ladislav, Jedovnický Bohumil, Bestr Pavel

MPK: B21C 37/00, B21C 37/04

Značky: způsob, čelistí, rychlořezných, součástí, zvláště, oceli, polotovarů, závitových, výroby, kruhových, nástrojových

Text:

...životnost.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že ústřižek materiálu se ohřeje na teplotu minimálně 700 OC, poté se alespoň v jedné tvářecí operací kalibruje na průměr o 0,1 až 1,5 mm menší, než je průměr konečného polotovaru kruhové závitové čelisti, načež se znovu kalíbruje při současném osovém tlaku, vytvářejícímzahloubení na obou čelech a předtvarování budoucí řezné hrany polotovaru...

Způsob odsiřování odpadních plynů, zvláště spalin uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265581

Dátum: 13.10.1989

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, plynů, uhlí, zvláště, spalin, odsířování, způsob

Text:

...Přitom zajištuje stejný odsířovací efekt, jako četné vysoce účinnévápnově vápencové mokré vypírky s podstatné složitějším a nákladnějším zařízením.Příklad způsobu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku. Jde0 způsob odsířování spalín hnědého uhlí ve výtopně teplárny.Kusové vápno obsahující méně než 1 hmotnosti síranu vápenatého je zo skládky gł kontínuálně dopravováno dopravníkem gg do šachty l. Tam je vápno vyhříváno...

Zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji, zvláště součástí s radiálními výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265405

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jedovnický Bohumil, Handl Ivo, Streit Jan, Kohlíček Jiří, Novák Pavel

MPK: B21D 22/28

Značky: radiálními, výstupky, bezvýronkové, děleném, zařízení, zvláště, nástroji, tváření, součástí

Text:

...umožňuje jeho snadnou dostupnostProvedení předmětu vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, na němž obr. 1 představuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji v poloze při zakládání polotovaru do nástroje, obr. 2 ukazuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření při dosednutí děleného nástroje na sebe, před začátkem tvářecí operace a na obr. 3 je nakreslen nárys zařízení pro bezvýronkové tváření po ukončení tvářecí...

Vidlice, zvláště pro jízdní kola a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265274

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovář Josef, Krump Jiří, Novotný Karel, Wallenfels Pavel, Aubrecht Jaroslav

MPK: B62K 21/02, B62K 19/06

Značky: výroby, vidlice, zvláště, jízdní, způsob, její

Text:

...v nárysu polotovar vidlice před vylisováním patice, obr. 6 znázorňuje ze spodu pohled na alternativní provedení vidlice.Trubkové rameno g vidlice je na svém spodním konci zakončeno paticí l. Stěna trubkového ramene g je na jedné stra 265 274ně zahnuta tak, že její spodní konec leží zhruba V myšleném prodloužení stěny trubkového ramene g na protilehlé straně. Patice l tvoří jeden celek s trubkovým ramenem g,takže stena tr ového ramene g...

Zařízení k chlazení zvláště licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264921

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kaláb František

MPK: B22D 17/22, B22D 27/04

Značky: chlazení, zařízení, licích, zvláště, forem

Text:

...neohraničeného prostoru a intenzivnější chlazení formy V místě vstřiku Chladicĺho média, než v místě jeho výstupu 2 formy.Cílem vynálezu je vytvoření chladicího systému pro licí formy umožñujiciho účinné chlazení formy v závislosti na tepelném namáháni jednotlivých míst a docílit tak rovnoměrnějši rozložení teploty formy.Podstata vynálczu spcčivá v tor, že tryska je svou výstupní částí uspořádána uvnitř nonÓho tělesn, ktere je...

Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264253

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dettmers Michael, Rassmann Christoph, Linke Horst, Heyer Willi, Beyer Herbert, Weirich Walter

MPK: E21D 23/10, E21C 27/32

Značky: zařízení, zvláště, dopravní, pluhy, dobývací, kotevní, důlní

Text:

...opírá o jinou přesuvnou hydraulíckotí stojku 22 a zalbíra také za jiný žlabový díl 11 poruhního -d-opravníku 11. Na obr. 1 jsou znázornený celkem čtyři upínací válce 24přičemž další pátý upínací valec, ležící na honním konci doprawníh-o a dobývacího zařízení v prostoru horní dráhy 15 je tvořen prodlo-uželným šikmým upinacim válcem 24,který má podstatné delší zdvih než ostatní šikmé, upínací válce 24. Prodloužený šikmý upínací valec 24 zabírá...

Zařízení pro čelní opracování nábojů v symetricky otočných součástech, zvláště v kuželových kolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264017

Dátum: 12.05.1989

Autori: Prick Manfred, Krause Bodo, Dietl Bernard

MPK: B23B 29/06

Značky: opracování, nábojů, součástech, zařízení, kolech, zvláště, otočných, symetrický, čelní, kuželových

Text:

...cynnopw 2, K KOTOpOMý omaocnwca Bpamawmeecn nepwuxanbno nepememaeuoe nýncnocoönenue nn KDEHHGHHH pemymeľo HHCTDYMEHTQ 4.Hą HHCTpyMeHTaHbHOM cynnopre 2 saxpennen epmawens 6, na BHYTDGHHBŘ nonepxHOCTH KOTODQTO pacnonomeua Hanpaannmman rnnbsa 7, UpHqeMCKDHb 3 Hme H KOHqeHTpnqHo no orñomennm K npncnocoöneuum uns KPEHBEHHH HHCTpyMeHTa 4.B Hnmnmm uacwb Bnemnero Kouwypa Hanpasnammeň PHHb 3 H 7 ynHpaeTCH ynop Pnyönnm ropuesaunx 8 c perynnpoaoqnmmn...

Převod, zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 263330

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Karel, Pavlara Petr, Kovář Josef

MPK: B62M 9/08

Značky: převod, jízdní, zvláště

Text:

...1 znázorňuje část převodu v čelním pohledu, obr. 2 znázorňuje řez A-A převodem podle obrázku 1 a obr. 3 znázorňuje schematícky plnou čarou možná přetvarování rozety během otáčení.Na ukládacím hřídeli l je neotočně připevněn unašeč g se dvěma rameny §. Každé rameno § je vedeno na protílehlou stranu od oey ukládaoího hřídele ł. Koncom každého ramene § prochází ukládací čep Ž, který spojuje ramno § s rozetou 5,která je z pružného materiálu....

Slitina kolektoru, zvláště pro elektrody bezúdržbových olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262883

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pucherna Jiří, Matějka Miloslav, Vurm Karel, Miškovský Josef, Kaláb František, Černý Jiří

MPK: H01M 4/73

Značky: bezúdržbových, kolektoru, slitina, akumulátorů, elektrody, zvláště, olověných

Text:

...až 0,1 , síra 0,0005 až 0,01 ,a to jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci. Dalším legujicin prvkem může být stříbro 0,01 až 0,1 .Složenim kolektoru podle vynálezu je zajištěno dobré vyléváni kontur formy a omezena tendence k tvorbě trhlin v kohektoru vlivem vnitřniho pnutí odlitků, což je dánozměnou povrchového napětí slitinyoKonkrétní známá álitinaąkolektorů tlouštky 1,6 mm obsahuje intermatalickou sloučeninu olova a antimonu o hmotnostní...

Forma pro výrobu odlitků, zvláště ozdobného zdiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262866

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wágner Jaroslav, Wágner Svatoslav

MPK: B28B 7/24

Značky: odlitků, výrobu, zdiva, zvláště, ozdobného, forma

Text:

...na němž obr. 1 představuje axonometrícký pohled jednoho deskového dílu formy, obr. 2 částečný příčný řez tímto deskovymdílem, obr. 3 částečnýypříčný řez složcnou formou a obr. 4 a 5 představuje v nárysu dvě varianty částečně složoné formy,obsahujňcíDeskový dil 1 složené formy /obr.1,2/ má na jedné základně g upraven negativni reliéf § tesaného kamene a na obvodu této základny polovinu negativniho reliéfu spáry ěg. Po celém obvodu...

Nabíječka pro regenerativní nabíjení baterií, zvláště suchých baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262656

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mallász Otto

MPK: H02J 7/00

Značky: regenerativní, batérií, nabíjení, zvláště, nabíječka, suchých

Text:

...uvedeného typu. Dobíječka je připojitelna sítovýml přívody 21 a 2 v 2., které tvoří dohromady síťovou zástrčku 2, k síti střídavého napětí tak, že zastrčka 2 je jednoduše zasunuta do zásuvky.ako prvky sloužící pro omezení proudu a usměrnění proudu obsahuje nabíječka ohmický odpor 31 rozdelený nejméně na dva odpory, přičemž alespoň jeden dílčí odporje přímo spojen s jednotlivými svorkami 21 a 22 jakož i s uvedenými odpory do série zapojenou...