Patenty so značkou «zvlákňovanie»

Spôsob a zariadenie na zvlákňovanie vlákien a najmä na výrobu netkaných materiálov obsahujúcich vláknitý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18118

Dátum: 10.08.2011

Autor: Boscolo Galliano

MPK: D01D 4/02, D01D 5/098, D04H 1/56...

Značky: najmä, vlákien, zvlákňovanie, zariadenie, materiál, výrobu, vláknitý, obsahujúcich, materiálov, spôsob, netkaných

Text:

...Prištandardnom spôsobe zvlákňovania fúkaním z taveniny nie je teda veľmi pružné nastavovanie priememého priemeru a dĺžky vlákien zvlákňovaných z taveniny. Najmä je napriklad obtiažne vyrábať z taveniny zvlákňované polypropylénové vlákna ktoré majú veľmi malý priemer, spravidla menší ako 10 m a sú dlhé, napríklad majú dĺžku väčšiu ako 20 mm.Štandardnou technológiou zvlákňovania fúkaním z taveniny sa dosiaľ dajú spracovávať len polyméry s...

Spôsob zvlákňovania kvapalnej matrice, zariadenie na výrobu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním kvapalnej matrice a zvlákňovacia elektróda pre takéto zvlákňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9821

Dátum: 16.07.2008

Autori: Kováč Martin, Jakubek František, Petráš David, Malý Miroslav, Čmelík Jan, Mareš Ladislav, Trdlička Jan, Pozner Jan, Stromský Vít

MPK: D01D 5/00

Značky: zvlákňovania, zvlákňovanie, výrobu, elektroda, spôsob, matrice, zvlákňovacia, kvapalnej, takéto, elektrostatickým, zariadenie, zvlákňovaním, nanovlákien

Text:

...sústavu lamiel usporiadaných radiálne a pozdĺžne vzhľadom k osi rotácie zvlákňovacej elektródy, pričom obalová plocha častí povrchu zvlákňovacej elektródy slúžiaca k vynášaniu polymérneho roztoku do elektrického poľa majú obalovú plochu,ktorá má v rovine prechádzajúcou osou zvlákňovacej elektródy a kolmej na rovinu podkladového materiálu tvar tvorený ekvipotenciálou s najvyššou intenzitou elektrického poľa medzi zvlákňovacou...

Spôsob a zariadenie na zvlákňovanie materiálu pozostávajúceho z najmenej dvoch odlišných polymérnych zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282761

Dátum: 05.11.2002

Autori: Burlone Dominick, Hagen Gerry, Wilson Philip

MPK: D01D 7/00, D01D 5/28

Značky: zvlákňovanie, zariadenie, spôsob, dvoch, polymérnych, materiálů, najmenej, zložiek, pozostávajúceho, odlišných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa vzájomne oddelené roztavené polymérne zložky (R, G, Y, B) privádzajú do zvlákňovacej dýzy (32) s vytláčacími otvormi (53) na vypúšťanie nekonečných vlákien (34). Každá zo vzájomne oddelených polymérnych zložiek (R, G, Y, B) sa najprv rozdelí tak, že je dostupná ako samostatná polymérna zložka (R, G, Y, B) pre každý zadný vstupný otvor (52) zvlákňovacej dýzy (32), a potom sa uskutočňuje výber, ktorá alebo ktoré, alebo či niektorá...

Zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277696

Dátum: 17.12.1991

Autori: Javorek Miroslav, Kohút Štefan, Beseda Viliam, Číž Ján, Šimo Rudolf, Dudaško Ján

MPK: D01D 5/08, D01D 5/088, D01D 5/092...

Značky: zvlákňovanie, vlákien, syntetických, zariadenie, vysokorýchlostné

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi zvlákňovacím blokom (104) a navíjacou hlavou (108) je umiestnené súradnicovo nastaviteľné duté teleso (106), ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdĺžnou štrbinou, pokrytým rovnomerne rozloženými drážkami, napríklad nerezovou tkaninou a duté teleso (107) s výtokovým otvorom. Umiestnenie (106) a (107) je vymedzené vzdialenosťami.

Zariadenie na ohrev rozvodnej vetvy pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265343

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/06

Značky: vetvy, syntetických, zariadenie, ohrev, zvlákňovanie, rozvodnej, polymérov

Text:

...sa mohli prepojovacie rúrky zahltit, pričom pre odvod kondenzu z duplikátorového priestoru privodného produkčného potrubia slúži výlučne zvislá rúrka, ktorej dolný koniec zasahuje do kvapalinovéhomáveru, čím je znemožnený prechod pár teplonosného média. Tieto sú potom nútená prudit do doľahlých priestorov hlavného duplikátorového plášte, čim sa dosahuje zdokonalené odvzdušnenie i ohrev celej Vyhrievanej duplikátorovej nádoby.Na pripojených...

Preparačné zmesi pre zvlákňovanie, dlženie, tvarovanie a finálnu úpravu polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 259561

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jambrich Pavol, Mikolaj Dušan, Vrba Dušan, Svoboda Karol, Javorek Miroslav

MPK: D06M 15/57, D06M 15/53

Značky: finálnu, preparačné, tvarovanie, polypropylénových, vláken, zmesí, úpravu, dlženie, zvlákňovanie

Text:

...a zároveň finálna preparácia 8 OÍJ-Ilá vodná -disperzia preparačnej zmesi zloženia50 -dielov zložky A, ktorou je V v technický polyoxyetylénový adukt oleínu 1 s Z 0 môlmi etylénoxiwdu pripravený adíciou etylénoxidu, na olein 1 pri teplote 150 až 160 stupňov Celzia, tlaku 0,2 .až 0,3 MPa za použitia granulovaného KOH ako katalyzat-ora atechnický polyoxyetylénový adukt ricínového oleja s 20 mólmi etylénoxidu, pripravený ~adiciou...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258643

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: zvlákňovacie, viskóznych, rozvodné, zariadenie, kvapalín, zvlákňovanie

Text:

...zvlákňovacich zariadeni,kde privodné hrdla prekážajú umiestnenia upinacieho mechanizmu.Doterajšie nevýhody vylučuje nové riešenie rozvodného zvlákňovacieho zariade nia s jednoduchým a spoľahlivým upinanimhubicových blokov podľa tohto vynálezu. Rozvodné zvlákñovacie zariadenie prezvlákňovanie Viskôznych kvapalín podľa to hoto vynälezu je opatrené zachytávačmi hu bicového bloku, pričom hubicový .blok jeku výtlačnému produkčnému kanálu...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258245

Dátum: 15.07.1988

Autori: Babjak Ján, Kohút Štefan, Hudáč Ján, Javorek Miroslav

MPK: D01D 13/02

Značky: filtráciu, zvlákňovanie, polymérov, zariadenie, tavenín

Text:

...vo forme statického zmešovača daný tlakom spracovavanej substancia a jeho poklesom o 2-až S MPa po prechode atatickým zmenšovačom.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený prierez zariadením na filtráciu a zvlákňovanie tąvenín polymérov a na obr. 2 je bokorys toho istého zariadenia, ale bez zasunutého hubicového kompletu.Podľa obr. 1 do dutiny łłg telesa rozvodnej vetvy jgg je vložené tesniace teleso voforme statického zmešovača 399. V...

Hubicový komplet pre zvlákňovanie dutých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258232

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: hubicový, vláken, dutých, komplet, zvlákňovanie

Text:

...Výhodou je tiež ľahká demontáž prietokových trnov, ako aj všetkých súčiastok hubicového kompletu z dôvodu cyklickej výmeny a čistenia.Na drieku prietokového trna je vyhotovená najmenej jedna drážka pre prívod zvlákňovanej viskćznej kvapaliny do štrbinového medzikružia zvlákňovacej hubice podľa bodu 2 tohoto vynálezu. Výhodne sú volené tri otvorené drážky, ktoré sú najprv vřtané do plného materiálu a potom obrúsené do polovice prierezu....

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258219

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudáč Ján, Kohút Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: zariadenie, polymérov, filtráciu, zvlákňovanie, tavenín

Text:

...komplet obvykle pozostáva z plochého roštu, filtračnej vložky a dalšieho filtračného telesa. Posuv šachty v smere osi zariadena môže byt riešený napr. mechanicky, pneumatický alebo hydraulický. avšak musí byt schopný vyzdvihnut nasadený filtračnc-rozvodný komplet do dutiny rozvodnej vetvy a umožnit jeho fixáciu zasunutim zvlákňovaoej hubice do priechodného kanála, ktorú tlak taveniny polyméru dotlačl a utesní.Kým hubicový komplet sa...

Zariadenie na zvlákňovanie a chladenie chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258210

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: vláken, zariadenie, chemických, chladenie, zvlákňovanie

Text:

...ústie je vyhotovené so žlábovitým dnom, V ktorom sa zhromažâujú kondenzovateľné zložky exhalátov. Zlábovité dno môže byť opatrené výustkou s kohútom pre vypúšťanie,alebo odvod kondenzu.Odaávacie ústie je opatrené vysúvacou prepážkou, ktorej poloha je ovládateľná nastavovacou skrutkou. Vysúvanim prepážky možno približovať alebo oddiaľovąt odsávací účinok vzhľadom na vlákno, čim možno operatívne nastavit potrebné odsávanie v súčinnosti...

Zvlákňovacie zariadenie pre filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kueera Josef, Skalický Jioí

MPK: D01D 4/08

Značky: zariadenie, zvlákňovacie, tavenín, polymérov, zvlákňovanie, filtráciu

Text:

...vybratím, vytvoreným na vnútornom obvode otvoru rozvodnej vetvy pre vloženie hubicového bloku.Na hornej vstupnej ploche hubice je vytvorené osadenie pre vloženie tesniaceho prstenca, ktorým sa utesni celé zvlákñovacie zariadenie. Výhodou tohoto zariadenia je pri filtrácii a zvlákňovaní taveniny polymérov odstránenie namáhavej ľudskej práce, 4skrátenia doby nakladania hubicového kompletu a zlepšenie jeho funkčnej činnosti. Pootočením...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242525

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pašek Josef, Uhlár Ján

MPK: D02J 13/00

Značky: zvlákňovacie, rozvodné, kvapalín, zariadenie, zvlákňovanie, viskóznych

Text:

...hubice»vé bloky zo spodu a na obr. za, Zb je znázornené zvlákñovacie zariadenie, do ktorého sa ukladajú. hubicové bloky z hora.Na obr. la je vo zvislom priečnom reze znázornená štvormiestne rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín vo dvojprúde a na obr. 1 b je v bokoryse znázornený pozdĺžny rez toho istého zvlákňovacieho zariadenia, ktoré pozostáva z rozvodného bloku lll a vymenitelných čerpadlových blokov 20,...

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252893

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092

Značky: syntetických, zvlákňovanie, hubicový, polymérov

Text:

...vo vnútri telesa s .kruhovou štrbinou nad filtrom. Rozdellovač je ukonštruovaný do hubicovéhno bloku kruhoveho tvaru. Pre velko-kapactiný ihubioový blok obdĺžnikového tvaru riešenie podľa spomínaného vyvnálezu nemožno aplikovať.Všetky spomínané nerovn-omernosti tolkové, moIokuIárno-degradaČné, teplotné, ako aj di-sjpergačné rieši nová konštrukcia hubicového bloku ,podľa tohoto vynálezu.Hubicový blok pre zvláłkňovanie taveoín syntetickych...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242244

Dátum: 15.09.1987

Autor: Procházka Karel

MPK: D01D 13/02

Značky: rozvodné, viskóznych, kvapalín, zvlákňovacie, zvlákňovanie, zariadenie

Text:

...priaznivej polohe pod rozvodným zvlákňovacim zariadením. Upínacie čapy hubicoveho bloku sa prevlečú cez priebežné otvory v upínacej doske a následne se hubicový blok posunie do osi výtlačného produkčného kanálu, pričom hlavy upínacIch čapov sú zasunuté ponad zúženú dražku vyhotovenú v úpínacej doske. Pri utiahnutí hubicového bloku pomocou mechanizmu sa upínacla doska spolu s hubicovým blokom vtiahne do vybrania rozvodného zvlákňovacieho...

Hubicový blok pre zvlákňovanie tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233203

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kostroš Fraktišek, Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/06, D01D 4/02

Značky: tavenín, hubicový, syntetických, zvlákňovanie, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Hubicový blok pre zvlákňovanie tavením syntetických polymérov zabezpečujúci homogenizáciu zvlákňovaného polyméru, pozostáva zo zvlákňovacej hubice s opornou mriežkou a filtračnou vložkou, ktorá je upevnená na telese hubicového bloku. V telese hubicového bloku, v pozdĺžnej dutine je uložený niekoľkostupňový rozvádzaco-zmešovací člen vyhotovený ako hranol, opatrený na povrchu rovnobežnými pílovitými drážkami a priebežnými kanálikmi vytvorenými...

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233202

Dátum: 17.04.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02, D01D 3/00

Značky: zvlákňovanie, polymérov, hubicový, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov, najmä ich tavením s jednoduchým utesnením využíva deformovateľného lemu filtračnej vložky na utesnenie telesa oproti hubici hubicového kompletu bez dalších prídavných tesnení.

Zariadenie na zvlákňovanie viskóznych kvapalín a tepelnú úpravu chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248930

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: zariadenie, zvlákňovanie, chemických, úpravu, vláken, kvapalín, tepelnú, viskóznych

Text:

...vertikalnych pásiem chladiacej šachty sú opatrené requlaćnými prvkami. Vyústenie ofukovacej štrbiny je opatrené nastaviteľnými usmerňovacími klapkami, ktoré môžu byt účelne vytvarované.Nastavenim polohy usmerňovacich klapiek možno optimalizovat započatie chladenia vláken pod zvlákňovacou hubicou. Pri požiadavke neskoršieho započatia chladenia, akoje to napr. pri zvlákňovaní polyesterových vláken, možno nastavit negatívny uhol usmerñovacích...

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228573

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/02

Značky: zvlákňovanie, polymérov, syntetických, hubicový

Zhrnutie / Anotácia:

Hubicový blok s demontovateľným uzáverom pre zvlákňovanie syntetických polymérov pozostávajúci z telesa, v ktorom je uložená zvlákňovacia hubica, prípadne aj s filtračným a rozvodným systémom. Teleso bloku je opatrene demontovateľným nástavcom s vnútorným závitom pre uťahovaciu skrutku dosadajúcu na prítlačný člen a stlačujúcu deformovateľné tesnenie nástavca. Nová konštrukcia zlepšuje manipuláciu a údržbu blokov spočívajúcu v jednoduchej...

Zariadenie pre zvlákňovanie a chladenie vláken alebo fólií z tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221673

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kupko Rudolf

Značky: polymérov, zvlákňovanie, zariadenie, vláken, chladenie, fólií, syntetických, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zvlákňovanie a chladenie vláken alebo fólií z tavenín syntetických polymérov pozostáva zo zvlákňovacej hlavy a chladiacej vane, ktorá je posuvná vo vertikálnom smere a po obvode svojho horného okraja je opatrená prepadovým odtokovým žľabom so stálou výškou hladiny, do ktorej zasahuje tesniaci rám vytvorený na spodnom čele zvlákňovacej hlavy.

Zariadenie pre zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214624

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kohút Štefan, Javorek Miroslav

Značky: zvlákňovanie, polymérov, tavenín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zvlákňovanie tavením polymérov pozostáva z rozvodnej vetve, sústavy filtra a zvlákňovacej hubice,pri . čom v základovej doske rozvodnej vetvy na jej spodnej strane je vytvorené aspoň jed no vybratie pre vloženie sústavy tiltra ' so zvlákňovacou hubicou, ktorá sústava je vo vybratí upevnená a utesnená upínacím prvkom.