Patenty so značkou «zvířat»

Signalizační zařízení objektů pro chov zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270603

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fiala Václav, Jirák Josef

MPK: G08B 7/06

Značky: zvířat, objektu, signalizační, zařízení

Text:

...spoločný optický indikátor v indikačním panelu 3. Propojení mezi oběma vysílači teploty lnavzájem je pak možno provést třípramenným kabelem a vývod od jednoho vysílače teploty l do indikačních vstupů Q indikačního panelu g čtyřpramenným kabelem, případně od více budov vícepramenným kabelem po kabelových párechj Na indikačním panelu g je výhodné znázornit symbolicky kontrolovaný objekt a optické-indikátory umístit přímo do bloků,...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268834

Dátum: 11.04.1990

Autori: Scheer Martin, De Jong Anno, Lindel Hans, Berschauer Friedrich, Hallenbach Werner

MPK: C07D 213/36

Značky: účinných, užitkovosti, látek, výroby, způsob, zvířat, prostředek, zvýšení

Text:

...jako účinné 1 átkyprostřed ků ke zvýšení užitkovostí zvířat, zejména k podpore a urychlení růstu zvířat ke zvýšení produkce mléka a vlny, jakož i k lapšímu zhodnocování krmiva.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat,zejména ve formě přísad do krmív a pitné vody pro zvířata, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu shore uvedeného a oerinovaneho obecnéhovzorce I...

Náhradní krmivový přípravek za mléko pro mláďata domácích zvířat, zvláště telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 268810

Dátum: 11.04.1990

Autori: Józsa Tibor, Tihanyi Vilmos, Kiss Anikó

MPK: A23K 1/08

Značky: domácích, mláďata, krmivový, náhradní, mléko, přípravek, zvířat, teľatá, zvláště

Text:

...sojovou moučkou, syrovátkou v prášku, rybí moučkou atd. V tomto případě se musí například Bojové boby, vhodným způsobem zpracovat. Je třeba je hydrolyzovat, protein je třeba vyloučit, což vyžaduje nákladná zařízení, a náklady na zpracování jsou vysoká. Užívá-li se syrovátky v práčku jako náhradního krmivového přípravku za mléko, je nutno syrovátku vysuěit na práäek, což je proces velmi náročný na energií, jelikož suchá substance je v...

Způsob výroby náhražky plnotučného mléka pro mláďata hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268767

Dátum: 11.04.1990

Autori: Miroljubov Viktor, Davidova Natalja, Gordeziani Valentina, Smekalov Nikolaj, Prijdak Taťana, Lešina Valentina

MPK: A23C 11/02

Značky: náhražky, mléka, hospodářských, způsob, plnotučného, mláďata, zvířat, výroby

Text:

...dłEFIJ/T 1460 Kl naurrepwsuuaarlrlmň Taapoxncnñ IĽUUCJFWĽITKM n cunncepxaxccmean cyxmx ucemeuątn) 5.515. znąvoanzmxrr 1. m Kyxynyanuara oKcTpaKTa v 2.5 MHK xncntumcraruL. acldvrxr-łnilus K-ą lll 24. łepea 4 H JIIZPHIJJIHVITBJIbHÚ Bruna-HT 2.02- KyllbTyFłbl fr. i zrwuannií 4.mHTusmr.-yxuu«ñ uavnanmu B, . Bupauqmnar-ame mean MVIKFJOIIIPPSHMSMOB np 301 x 911 a rana-Mne 21 tu Hf-WI 343 W. IícuIyuLex-nnyn mt 2.» 1 eHTm 0 auHH./x...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kühnel Egon, Mackrle Svatopluk, Paska Igor, Mackrle Vladimír

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: substrátů, zvířat, organických, způsob, převedení, hospodářských, pevně, kejda, fáze, koncentrovaných, látek, živin, biologické, kapalných

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Integrovaná souprava pro imunologickou detekci protilátek ve velkochovech hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267552

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rujbr Oldřich Akademický Sochař, Černý Ludvík

MPK: A61B 10/00

Značky: detekci, zvířat, velkochovech, integrovaná, souprava, protilátek, imunologickou, hospodářských

Text:

...posunutí zajištšny vhodnč řešeným tvarem zámků.Hlavní výhody uspořádání desek s pevnými nosiči antigend podle tohoto vynälezu spočívají v tom, že zde získáme jednorázově - příkladně při plném využití devadesáti šesti jamek titrační desky a použití šesti desek s nosiči antigenů - 576 výsledků, t.j. reakcí antigenů s protilňtkou. Adsorpce jednoho druhu antigenu na všechny nosiče jedné desky se provede jednorázově poncřením konců nosičů...

Repelentní přípravek k ochraně kulturních rostlin před okusem zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267550

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čada Oldřich, Sýkora Stanislav, Mostecký Jiří Akademik, Říbal Miloslav

MPK: A01N 25/24

Značky: repelentní, ochraně, před, přípravek, okusem, rostlin, kulturních, zvířat

Text:

...kopolymeru vínylacetàt-akrylàt 13,0 hmot. Z kaolłn KD 23,0 Z N,N-dłetyldíthiokarbaman zinečnatý 7,0 x etanol denaturovaný 10,0 2 voda 45,0 z Příklwd 3. dísperze na bázi kopolymeru styren-akrylâtu 15,0 hmot. Z Hi kamenínový jit 23,0 Z N,N-fenylethytdithíokarbaman zinečnatý 7,0 2 etanol denaturovaný 10,0 x voda 45,0 Z Přiklad 4. disperanze na bázi polyvinylacetátu 15,0 hmot. Z kaolín Ko 23,0 Z N,N-fenylethyldíthiokarbaman zinečnatý...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brož Zdeněk, Červenka Jan, Mostecký Jiří Akademik, Nečesaný František, Čermák Ján

MPK: C02F 1/28

Značky: velkochovu, exkrementů, způsob, čištění, odpadních, hospodářských, zvířat, pocházejících

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Červenka Jan, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Nečesaný František, Brož Zdeněk

MPK: C02F 1/28

Značky: způsob, čištění, hospodářských, odpadních, velkochovu, zvířat

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Prostředek pro řízení ovariálních funkcí hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265947

Dátum: 14.11.1989

Autori: Borovička Antonín, Ševčík Bohumil, Lamprechtová Světlana, Král Josef, Bílek Petr

MPK: A01K 67/00

Značky: hospodářských, prostředek, zvířat, řízení, ovariálních, funkcí

Text:

...náklady na výrobu substancí se vývojem technologie snižují.Úspora nákladů na výrobu účinné substance pro luteolytický přípravek je hlavním příno Za další výhodu může být považováno snížení reziduí účinnélátky v mléce. Cloprostenol je V organismu rychle odbouráván, přesto však jsou v mlécsz prvního dojení zachycována rezidua kolem 0,1/ug.ml 1. Tato relativně velmi nízká hodnota vztahují se na ni hygienické omezení. Snižování reziduí je však v...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Červenka Jan, Čermák Ján

MPK: B01D 53/34

Značky: převážně, fermentaci, exkrementů, sirovodíku, způsob, vyrobeného, užitkových, odstraňování, zvířat, bioplynu, metanovou

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Zařízení k přemístění zvířat z omračovací pasti na vykrvovací dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264775

Dátum: 12.09.1989

Autori: Grégr Josef, Smrčka Stanislav, Strašil Jiří, Hlavinka Jiří

MPK: A22B 3/00

Značky: omračovací, vykrvovací, pasti, dráhu, přemístění, zvířat, zařízení

Text:

...je umožněno spolehlivá převěšení omráčených kusů, na něm ležících, na vykrvovací kolej, a to bez použití jakáhokoliv zvedacího zařízení. Nakláněním sklápěcího žlabu a jeho snížením na straně uložení hlavy dochází k pozvolněmu sklouzávání těla omráčeného zvířete, které je svou zadní končetinou ještěpřed začátkem sklápění sklápěcího žlabu upoutáno ve smyčce vykrvovací kočky, zavěšenéna vykrvovací dráze. Klouzavým pohybem těla dochází k...

Zařízení ke stahování kůží z těl jatečně opracovaných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263913

Dátum: 12.05.1989

Autori: Smrčka Stanislav, Hlavinka Jiří, Grégr Josef

MPK: A22B 5/16

Značky: kůži, jatečně, opracovaných, zařízení, stahování, zvířat

Text:

...fixace kusů za přední končatiny, při využití anatomlcky příznivého směnu tažení kůže, řešízařízení podle vynälezut Zařízeníi je-.oha-naketeristioké tím, že mezi zdroj tažné síly, 11místěný na vertíkálně Výkyvném rameni nebo. vertikálně. posuvném. rámu. je na. rameni nebo rámu mezi zdroj tažné síly a stahovaný kus uložena opěrka páteře ve tvaru volně otočné opěrné kladky, s obvodovou draž kon která» mění- výškovou polohu současněTím, že je u...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258485

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ingendoh Axel, De Jong Anno, Berschauer Friedrich, Scheer Martin, Lindel Hans

MPK: C07C 83/04

Značky: zvířat, látek, výroby, užitkovosti, zvýšení, způsob, prostředek, účinných

Text:

...hąlogenem, trifluormethylovou skupinou nebo meth~ oxyskupinou, tím, že se na arylglyoxaly obecného vzorce IIImá shora uvedený význam,popŕípadě ve formě svých hydrátů neho aduktů s alkoholy působí hydroxylaminy obecného vzore ce IVOH I HN - R (IV) ve kteréh R má shora uvedený význam, za odštěpení vody.Arylethanolhydroxylamíny vykazují vynikající účinek při zvyšování užitkovosti zvířat. Tyto aloučeniny se dají tudíž používat v oblastí...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258481

Dátum: 16.08.1988

Autori: Scheer Martin, Hallenbach Werner, Berschauer Friedrich, De Jong Anno, Lindel Hans

MPK: A23K 1/22, A23K 1/16

Značky: zvýšení, zvířat, způsob, prostředek, výroby, užitkovosti, látek, účinných

Text:

...skupinu CONHRQ, skupinu COOR 7 neho skupinu CORIG,přičemž R 7 znamená atom vod 1 ku alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,R 9 znamená atom vodiku nebo methylovou skupinu aR 10 znamená methylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, se mohou vyrábět například reakci thienylisokyanátú obecného vzorce IIIs aminy obecného vzorce IVR 1 aš Ľ E (III). R 3 NCO a R 3 mají shore uvedené významy. n - NHRG (IV), má shora uveůcný...

Pomůcka pro dekapitaci laboratorních zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258363

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hugo Jan

MPK: A01M 23/26

Značky: dekapitaci, pomůcka, zvířat, laboratorních

Text:

...okraji, připevněné k základní desce a vzájemné oddělené dekapitační štěrbinou.Pomůcka může být doplněna mřížkou pro zachycení hlavy. Pomůcka pro dekapitaci může být dále doplněna štítem zachycujícím proud krve.Použití pomůcky je jednoduché. zvíře držené v levé ruce přiblížíme k opěrkám tak, že trupse nachází proti jedné opěrce, hlava proti druhé a krk proti dekapitační štěrbině. Nůžky přiložíme ke krku maximálně rozevřené a střih pak...

Způsob strojního dojení zvířat a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246363

Dátum: 01.08.1988

Autor: Trojan Miroslav Ing

MPK: A01J 7/00

Značky: provádění, způsobu, zvířat, zařízení, tohoto, strojního, způsob, dojení

Text:

...na obr, 1.Na dojnici l je upevněn snímač srdeční činnosti 3, spoje 3, jehož výstupný výstupem gł se vstupom gg zesilovače signálu gi je napojen na vstup gg vyhodnocovací jednotky 5, opatřené vstupem gâ a výstupom iz. Vstup já je napojen na výstup gg zdroje elektrického napětí §. Výstup gz je propojan sa vstupem Z 3 elektromagnetického pulzátoru 7, který má vstup Z 3 a výstupZ§. Vstup Zg má napojeni na výstup gz zdroje podtlaku g, který je...

Přípravek na vyjímání embryí zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258012

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sergejev Nikolaj, Nikojan Petros

MPK: A61D 7/02

Značky: vyjímání, embryí, zvířat, přípravek

Text:

...OT nennunnm poron Marxn Hanyhaercu öannonunx o nonHo~ ro npuxocnosennn pera, nocne qero Haynnoñ Kauan 7 aamnuaewca. Oöpaaymmücx.nosymnmñ öannon 2 muxcnpyew Karerep B pora MaTKM, npennvcwsya BHTEKQHHD »npoMuBHoů cpem uepea meůxy Hapyxy u uepes őnàypxaunm B pyroň por METKH.Ha Hapymuon Konue ycwpoñcwna K Mewannuqecxomy nepexonnnxy 11 npncoennuxewcn npoumanan CHCTeMa, cocTondhn us syx mnauron nan camonpousnouoro sBe~ neHun.muKocTH H 3 pora...

Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256477

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prouza Pavel, Svoboda Miloš, Kacetl Miroslav

MPK: F24F 5/00

Značky: hospodářských, úpravu, zvířat, zařízení, vzduchu, objektu

Text:

...vytvoření příznivějších podmínek a parametrů mikroklimatu ve stáji. Tím se dosáhne vyšší užitkovosti hospodářských zvířat se současným zlepšením zdravotního stavu.Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat podle vynálezu je schematícky znázorněno na výkresoch,kde obr. l představuje pohled na zařízení v podélném řezu a obr. 2 představuje zařízení v příčném řezu v rovině A~A.Zařízení na upravu vzduchu do objektů pro...

Zábrany se skupinovou a individuální fixací hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256015

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedláček Pavel

MPK: A01K 1/064

Značky: fixaci, skupinovou, individuální, zábrany, zvířat, hospodářských

Text:

...hospodářských zvířat v řadě a vzniká tak nebezpečí opětného uvolnění již fixovaných hospodářských zvířat.Výše uvedené nedostatky odstraňují zábrany podle vynálezu se skupinovou i individuální fixací hospodářských zvířat. Sestávají sez pevného rámu tvořenáho pevnými mřížemi a z kyvných mříží dole ukloubených k pevnému rámu a volným koncem spojených s táhlem stranově posunutelným vůči pevnému rámu. Volný konec kývné mříže jeopatřen vodítkem...

Zařízení pro detekci říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243706

Dátum: 01.04.1988

Autori: Votava Vladimír, Kubelka Vladimír, Paleeek Jaroslav, Hampl František

MPK: A01K 21/00, G01R 27/02

Značky: zařízení, hospodářských, detekci, zvířat, říje

Text:

...nejvyšší hladina estrogenů, jsou hodnoty intravsginální impedance nejnižší. uVýhodou zařízení podle vynálezu je dostatočné přesnost měření, nebot je odstraněn vliv přechodových odporů mezi elektrodamivynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí přiložených výkresů, na nichž obr. l znázorňuje blokově ecbema zaří zení a obr. 2 znázorňuje aěřící sondu.Zařízení sestava z nízkofrekvenčního generdtoru l, který je připojen na vstup...

Prostředek pro výživu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 255883

Dátum: 15.03.1988

Autori: Scheer Martin, Böshagen Horst, Stoltefuss Jürgen, Berschauer Friedrich, De Jong Anno

MPK: A23K 1/16, C07F 7/18, A61K 31/695...

Značky: zvířat, výživu, prostředek

Text:

...až do několika let. Příslušné množství účinných látek, jakož i odpovídající doba aplikace závisí zejména na druhu, stáří, pohlaví, zdravotním stavu a způsobu chování a krmení zvířat a odborník je může snadno zjistit.Účinné látky se aplikují zvířatům obvyklými metodami. Způsob aplikace závisí zejména na druhu, chování a na zdravotním stavu zvířat. Tak se může aplikace provádět jednou neboněkolikrát denně V pravidelných nebo V nepravidelných...

Způsob výroby koncentrátu mléčné krmné směsi pro telata a mláďata hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 236252

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: A23K 1/08

Značky: koncentrátů, teľatá, způsob, zvířat, směsi, krmné, mléčné, mláďata, výroby, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát se vyrábí tak, že k mléčnému tekutému nosiči, například odstředěnému mléku, podmáslí, syrovátce, se přidá v tekutém stavu nemléčný tuk například sádlo, lůj, ztužený rybí trán, rostlinné tuky a usuší se na prášek s obsahem 25 až 55% hmot. nemléčného tuku, vyjádřeno na sušinu tekutého nosiče. K usušenému produktu lze popřípadě domíchat další práškovité polotovary, jako například doplněk biofaktorů a nebo jiná práškovitá krmiva...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik, Červenka Jan, Brož Zdeněk

MPK: C02F 11/00, C02F 1/04

Značky: způsob, užitkových, kejdy, exkrementů, zvířat, zpracování

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Způsob ničení zárodků parazitních a infekčních nemocí v aktivním povrchu životní zóny zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254079

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nápravník Jan, Klabzuba Jiří

MPK: A01K 13/00

Značky: infekčních, zvířat, nemoci, povrchu, parazitních, způsob, životní, zárodku, aktivním, ničení, zóny

Text:

...parazitárních a infekčních nemocí a tím dosáhneme jejich zničení.Výhody navrhovaného postupu jsou v tom, že ničení zárodků parazitárních a infekčních nemocí na aktivním povrchu životní zőny zvířat teplem v celé ploše je vyrovnané, zvyšuje účinnost dosavadních zoohygieniokých preventivních postupů očisty stájových prostor a tím podstatně přispívá k ozdravení chovaných zvířat. Uvedený způsob je založen na využití účinných fyzikálních metod...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat sáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253872

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brož Václav, Jelínek Tomáš

MPK: A01K 7/06

Značky: zařízení, napájení, hospodářských, zvířat, sáním

Text:

...pro obsluhu a tím neomezuje uspořádání stájových zařízení ani provoz ve stáji. Další výhodou je, že jednotlivé napájecí nádoby napojené na společný rozvod vody mohou být umístěny v lihovolné výši v rozmezí od podlahy stáje po úroveň vzduchového uzávěru.Příklady zařízení podle vynálezu jsou na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je příčný řez zařízením se svodem zaústěným do napájecí nádoby vertikálně a na obr. 2 je příčný řez zařízením se...

Repelent na ochranu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246332

Dátum: 15.12.1987

Autori: Meyer Willy, Kováe Jaroslav, Kríž Miroslav, Fulierová Anna, Végh Daniel

MPK: A61K 7/40

Značky: repelent, zvířat, ochranu, hospodářských

Text:

...založený na. přípravě repelentního koncentrátu, který po nalití do vody samovolně vytváří emulzí. ako repe 4lelutwní látku lze s výhodou použití Z-ľenylpropandiol 1,3 (FFD), DETA nebo jejich směs, vykazující syInergický účinek.Vynalez blíže osvětlují dále uvedené příklady.20 g DETA, 20 g FFD, 35 g oxyethylenované nenasyceiíé mastné kyseliny, 15 g etthylalloohovlu 96,5 °/o, 8,35 g vazelínowého oleje, 1,5 g kyseliny olejové a 0,15 g...

Sklopný přepravník velkých ležících zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 245127

Dátum: 15.12.1987

Autor: Cseh György

MPK: A01K 15/04

Značky: přepravník, ležících, sklopný, zvířat, veľkých

Text:

...1 s ojí vpředu a s okem pro tažné lano vzadu je na čepechuložena sklopné plošina 2 s kladkami pro lana 3, s úvazci 4 pro popruh 5. Na podvozku se dále nachází zvedací a spouštěcí zařízení li.Zařízení podle vynälezu se přistaví rovnoběžně k ležícímu zvířeti 7 obr, 3 ze strany hřbetu zvířete V takové vzdálenosti,aby se po navalení zvířete na plošinu 2 docílilo jeho hřbeltní polohy. Vysunutím opěr 8 se zajilstí stabilita zařízení pro...

Sací napájecí zařízení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253488

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jelínek Tomáš, Brož Václav

MPK: A01K 7/06

Značky: hospodářských, sací, zařízení, zvířat, napájecí

Text:

...nádrži g-je prostřednictvím rotvodu vody l připojena napájecí nádoba §, která je ve stejné výškové úrovni jako zásobní nádrž g. Napájecí nádoba Q je sestavena z horní části 4, ve které je upevněna sací trubice Q a přívodní potrubí g. Uvnitřhorní části g napájecí nádoby Q je vzduchotěsně vymezen prostor vytvářející vzduchový zvon 1, do kterého je vyvedeno přívodnípotrubí § svým vývodem 9. Výškové poloha napájeoí nádoby Q jeupravena tak,...

Zařízení pro zjišťování říje u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253480

Dátum: 12.11.1987

Autori: Červencl Milan, Lemberk Ladislav, Srb Karel, Hykman Pavel, Šidak Zdeněk, Krejčí Jaroslav

MPK: A61D 7/02

Značky: zvířat, zjišťování, zařízení, říje

Text:

...jiným levnčjší, nebot se neskládá z drahých indikačních přístrojů. Akustická signalizaoe umožňuje rychlejší a přesnější nalezení místa v poohvě s nejvýraznčjší změnou měřené hodnoty, čímž je dosaženo podstatného zkrácení doby mě ření. Zařízení je velmi odolné proti otřesům, dlóhodobč 5 P° 1 °hlivé a umožňuje snadnější vodotěsné provedení.Zařízení podle vynálezu je sohematicky znázorněno na při- .pojenýoh výkresoch, kde obr. 1 pedttavuje...

Skleněná klec ke studiu metabolismu drobných pokusných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246672

Dátum: 15.10.1987

Autori: Otýpka Jioí, Víška Jarmil, Brzobohatý Alois, Banášová Marcela, Vespalec Radim

MPK: A01K 1/03

Značky: skleněná, drobných, zvířat, pokusných, studiu, metabolismu

Text:

...matice zajiščují hermetické uzavření klece. Rozšíření postranních trubic zabraňuje tomu, aby se nepotřená potrava mísila s exkrety a kovový zadržovač peletované potravy zabraňuje okusování krmítka.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojeném výkresu, který představuje nárysný osový řez skleněnou kleoí.Skleněná klec Ä jako celek sestává z víka 3 zakrývajicího válcovitý korpus 3, k němuž je zespodu...

Stimulátory růstu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244610

Dátum: 14.10.1987

Autori: Doria Gianfederico, Machowicz Zaszko, Dabrowski Jerzy

MPK: C07C 57/42, A23K 1/16

Značky: zvířat, růstu, stimulátory, hospodářských

Text:

...přírúetkú průmłrně o 15 S, přičemž ee mlepäuje využití krmiva průměru o 10 S.Proti derivatům i-nitroftąrenm a chinoxalin-hhdiexidu mají tu výhodu, že nejsou mutagenní. V testoch podle Ameee nevykaaovalj ani při metabolické aktivaci mutagenní aktivitu. Zatím co chinexa 11 n-1 ,Q-diexid vyvolavi 3 tovaru/mmol 14 m a J-(Z-chinoxalynylaothylexnmethylkarbazat-RJI-diexid 90 reverai/nmel, bylo u kyaeliny diacetylkavové a jejího methyl-v,ethyl- e...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243368

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Vodda Miroslav

MPK: A01K 7/00

Značky: zařízení, napájení, zvířat, hospodářských

Text:

...łe zarízení pro napájení hoepodáŕewoh zvířat ná rozvod vody ve výloe. která m. biť podohodná pro obsluhu a tí neolesuje provoz vo stáji ani prostorove uspořádání atájových zarízení. Dallí- výhodou je. le napájecí nizka aule být uuístäna v líbovolná výlí v rozlezí od podlalv stáje po úrovaň vzduchoveho uzáviru.22 mm zařízení pro napájení hospodářských zvířat. podlevynnlazu jsou na pŕuolenáa výkrese, kde na obr. I je příčw řez züísanía s...

Prostředek pro depilaci kůží poražených zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241676

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ryšavý Ladislav, Adamík Josef, Beneš Milan, Hubert Evald, Berger Emil

MPK: A22B 5/08

Značky: kůži, prostředek, depilaci, poražených, zvířat

Text:

...ve srovnání s jinými materiály.K přípravě prostředku podle výhälezu,která se provádí běžnou azeotropickou nebo tavnou polyesteritikací při teplotách 180 až 220 °C, jsou jak-o kyseliny vhodne zejména kyselina maleinnová a její anhydrid, kyselina ítalová a její anhydrid, kyselina. terrahydroftalová a její anhydrid, kyselina endomethylentetrahydroitalová a její anhydrid,kyselina izoftalová, kyselina tereftalová, alifatické dikarboxylové...

Zapojení pro signalizaci havarijního stavu objektů pro chov zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246112

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ružieková Jioina

MPK: G08B 7/06

Značky: havarijního, objektu, signalizaci, zapojení, stavu, zvířat

Text:

...nebo k poklesu. Povolená hodnota odchýlky je rovněž volitelná. Pokud změna nepřeluačuje povolená tclerĺance,je na výstupu g signál o urovni H, v opačném případě so objeví signál L, jenž je zeveĺendo prvního vstupu k indikačního bloku 1 a má za následek vybavení akustiokého i optického signálu poruchy klimatizace i vybavení signálu indikátor-u lg. Ke druhému vstupu g indikačního bloku 1 je připojen výstup p snímače prahové teploty g.Je...