Patenty so značkou «zvedání»

Zařízení pro upínání a zvedání běhounů v míchačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269790

Dátum: 14.05.1990

Autori: Teuscher Wolfgang, Paape Friedrich, Uhlich Werner

MPK: B28C 1/18

Značky: zvedání, zařízení, běhounu, upínání, míchačkách

Text:

...ua Unuoñ nuaanxoanň pyxoarxe 22, B Kamnun ornennuun cnyuaa. so npenq Kax ux Apyroü Koueu npncoennuen nonaumuo K aaxaary 3 npuaouoro sama 4. Jun npuena seryuoa 11 noeouxoeaa pyxonrxa 232 lHMeeT uanoy 5. Koropaa 0 ápa 3 yeT DCL seryua H cuasmeua HHHTPQHDHO BMGMKOŘ 6. B KDTOPVD BMEüHBaDTC§ mapnupuo pacnomomenuue s aaxsawe 3 naúňuue puuarn 77,. Hx caoaouuuñ Koueu npocwupaercn na nonepequoä auenxn 8 Tunxawens 9. Co caoeň cropnuu runxarenb...

Zařízení pro zvedání hlav důlní obloukové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269365

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pacl Václav, Štěpánek Jan

MPK: E21D 13/04

Značky: výztuže, zařízení, důlní, obloukové, zvedání

Text:

...ve srovnání s výše uvedeným zařízením projeví novým a vyšším úćinkem, zejména jednoduchosti konstrukce, umožňující zhotovení v podmínkách důlnich organizací, zjednodušenou manipulací a vyloućením poškozování a deformace celého zařízení padajicí odřezávanou hornínou. Zařízení umožňuje odstranění fyzické námahy při zvedání hlav důlní ooloukové výztuže a dalších břemen do hmotnosti ADD kg. Zařízením lze zvedat í kompletní obloukovou výztuž...

Zařízení pro zvedání kovacího nářadí, zejména u vertikálních kovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265299

Dátum: 13.10.1989

Autori: Křiščin Zdeněk, Schiffner Jaroslav

MPK: B21J 13/08

Značky: zejména, nářadí, zařízení, zvedání, kovacího, lisů, vertikálních, kovacích

Text:

...uložený àuvně na vodících sloupech, upevněných k přírubě ovládacího ústrojí.2 265299 Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že s přírubou ovládacího ústrojí je pevně spojen držák s volně otočné uloženou vod(udadkou uspořádanou kolmo a tečně k volně otočným kladkám pohyblivého držáku, se kterým je propojena zvedacím řetězem, jehož jeden konec je upevněn k přírubě ovládacího ústrojí.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v...

Mechanismus zvedání kapoty vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261927

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukeš Miroslav, Štěpánek Zdeněk

MPK: B62D 25/10

Značky: vozidla, kapoty, mechanismus, zvedání

Text:

...rozměrová náročnost zástavby mechanísmu, která neomezuje přístup k motoru.Na připojeném výkresu je znázorněn mechanismus zvedání kapoty vozidla podle vynálezu. Na obrázku je vyobrazena horní pevná kapota s pevným předním držákem, do něhož je přípevněn čep výklopné~ ho závěsu, uchycujíoího v přední části výklopnou bočníoí kapoty. Do vnitřní strany otočného čepu výklopného závěsu je zasunuta do drážky zkruoovaná listová pružina, uložená...

Zařízení pro zvedání startovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261564

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lampárek Stanislav, Horvát Jiří, Harapát Josef

MPK: B22D 11/128, B22D 11/08

Značky: zařízení, zvedání, tyče, startovací

Text:

...že hydraulický pohon řetězky lze synchronízovat a rychlostí válců tažné stolice, přičemž použitím závaží je potřebné síla pohonu minimální, nebot hmotnost závaží a hnotnoat-startovací tyče jsou zhodné. Pro výrobu zařízení lze přitom použít běžných materiálů. Další výhodou pak je možnost zařízení podle vynáležu aplikovat bez větších problémů u etávajících zařízení plynulého odlévání do již vybu~ dovaných studní, které byly používány pro...

Výložník zařízení pro zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260978

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bajbunčenkov Šumadil, Kozybanov Mombek, Džoldasbekov Urimbek, Sumenko Sergej, Krencel Vjačeslav

MPK: B66F 11/00

Značky: výložník, zařízení, břemen, zvedání

Text:

...3 BeHa 8 cwpenu rnppounnnnnpom 7 Ha yron J or mcxonHoro nonomennn qewupexcroponnn mecrkuň Kouryp, cosepmammnüKoneőarenbnoe nnuenne BOKDVP roqxn O 2, nepeMemaeTcn 3 nonomenne, nsoőpameunoe na qepTexe uyuxrupou. Hpn 3 TOM őonbman qacTb SE seeąa 14 H őonbmaa cropoua E 02 neva pexcTopoHHero KOHTYpa, nnnrancb napannennao npyr c npyP 0 M, nepeMemamT rpy aonym nnomanxy 15 no npnmonuueünoň Tpaexwopnn. Hpn nosopore saena 14 BDKpyr ocn F seexo 10...

Zařízení pro zvedání kalového čerpadla ze sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257917

Dátum: 15.06.1988

Autor: Mertl Zdeněk

MPK: E03F 1/00

Značky: nádrže, zvedání, sedimentační, kalového, zařízení, čerpadla

Text:

...výtlačenám potŕubi by se však zvyšovala výtlačná výška čerpádla a teleskopické či navinovatelné výtlačnépotrubí přináší jíné technické problémy (těenění, tvorbu ůead, ekokové změny průtočného průřezuapod.).většinu uvedených nevýhod odstraňuje zařízení pro zvedění kalového čerpadla podle vynálezu. Zařízeníeestává z pákového mecbanísmu opatřeného protizávažím, který je kyvně uložen V nosné konstrukcí a spojen e přímočarými ovládaćími notory....

Zařízení ke zvedání a stahování listů tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257152

Dátum: 15.04.1988

Autor: Horný Kamil

MPK: D03C 1/00

Značky: zařízení, stahování, strojů, zvedání, listů, tkacích

Text:

...11 rámu.Úhlové páky É, §, znázorněné na pravé straně obr. 1, jsou trojramenné a úhlové páky §, 1 na levé straně jsou dvouramenné. Svislá ramena horních úhlových pák §, Q jsou mezi sebou spojena horním spojovacím táhlem 13 a svislá ramena spodních úhlových pák 1, § jsou mezi sebou spojena spodním spojovacím táhlem 13. Druhé vodorovné rameno horní trojramenné úhlové páky É je spojeno s horním koncem bočního táhla 13, které tvoří boční...

Zařízení pro zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255915

Dátum: 15.03.1988

Autori: Růžička Jiří, Hudeček Milan, Hrdý Alois

MPK: B21C 47/24

Značky: zařízení, břemen, zvedání

Text:

...At 5- Zařízení podle vynálezuosestává z noonáho rámu ła v jehož nstřední části Ja vytvořena radiusová dráha łš, navazujici v zadni kčáàti na vodiči p 1 ocñy§gzav přední části na přimoą dráhu łg.- . Dále pak sestává 2 voziku 3 a jehož předn 1 část 1 je pevně spojen ..unášeoi šrn łg a ktorý je přednimi koly §, otočné uloženými načepechg, pojezdně uložen na př 1 m 6 dráze łg. Na zadní části vozikú~g.opątřená zarážkou ł§a náraznikem łz....

Zařízení pro zvedání a snášení kotevních lan stožáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242556

Dátum: 01.03.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Š?astný Miloslav

MPK: B66F 11/02

Značky: zvedání, kotevních, zařízení, snášení, stožárů

Text:

...uvnitř stožáru uloženy převáděcí kladky a pod pomocným rámem je upevněn překlad, na němž jsou uložený vynášecí kladky, z nichž alespoň jedna je uložena uvnitř a jedna vně stožáru, přičemž zdvihové lano je od vrátku vedeno na pevné kladky přes vynášecí kladky a pŕeváděcí kladku.-2 242.553 Výhodou tohoto řešení je jednoduché vedení zdvihového lane,které se pouze přesmykuje přes pevné kladky do potřebného kotevního směru, přičemž...

Zařízení pro zvedání pěchovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254311

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stegmann Heinz

MPK: C10B 37/00

Značky: zvedání, zařízení, pěchovadel

Text:

...vačku, na druhou kyvnou páku, respektíve na druhý .pár ozubenýcvh kyvných pak nesoucích druhou .Kotoučovou vačtku. Tímto mecihtanisrnem se činností .prvního válce dosáhne součesného přitlaíčování o~bou ekotoučových vaček ik péchovací tyčí. .Uvedený .pracovní valec může automaticky a .při zatížení zachovávat stabilní nastavenou polohu uvedene páky, se kterou je spojen tím je také stabilizována nastavená poloha ozubených kyvných pák a V...

Zařízení ke zvedání a převážení pacientů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253861

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hrabánková Vlasta, Olšák Miloň

MPK: A61G 7/00, A61G 1/00

Značky: zařízení, pacientů, převážení, zvedání

Text:

...ä přibližuje tak manipulační plošinu na minimální vzdálenost od pacienta.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení ke zvedání a převážení pacientů a to na obr. 1 V náryse, na obr. 2 v püdoryse, na obr. 3 je podélný a na obr. 4 příčný řez zvedacím mechanismem.Zařízení ke zvedání a převážení pacientů podle vynálezu sestává z vozíku tvořeného dvojicí příčných nosníků l opatřených vhodnými stavěči l k zajištění stabilní polohy při...

Zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246264

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trinks Werner, Vogel Wolfgang

MPK: B65G 23/44

Značky: zařízení, bubnu, dopravníku, zvedání, napínací, pásového, stanice

Text:

...příčném přetržení dopravního pásu, kdy napínací smyčka i buben se zátěží spadnotl na dno napínací stanice.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku obsahující předlohový hřídel se dvěma bubny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho otočný předlohový hříde se dvěma navíjecími bubny umístěnými mezi ložiskovými tělesy je při 4pevněn ke konstrukcí napínací stanice nad napínacím...

Zařízení pro zvedání těsnicích žlabů u vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253346

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trávníček Ladislav

MPK: F27B 9/26, F27B 9/30

Značky: těsnicích, zařízení, vozové, žlabu, zvedání

Text:

...dorazyQVýhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pracuje zcela automaticky a bez přívodu energie. Ke zvednutí těsnicích žlabů je využita polohová energie spouštěných dveří pece. Vzhledem k tomu, že zvedání těsnících žlabů je mechanicky odvozeno od zvedání dveří, zcela odpadá elektrické blckování pojezdu vozu od polohy žlabu. zařízení lze použít pro stávající typy vozů, pro těsnění pískem i vláknitými materiály a jeho použití není...

Zařízení pro zvedání, transport a zpracování skleněných tabuli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244621

Dátum: 14.10.1987

Autor: Annen Klaus

MPK: B65G 49/06

Značky: sklenených, zařízení, transport, zpracování, zvedání, tabulí

Text:

...uvést tabuli do vodorovné polohy a v toto polozo ji zpracovat.Během této manípulace je podstatně omezeno riziko úrazu, -nsboĺ při nsjménä bezpečných dkoneeh, kterými je vedení a transport skleněné tabule, je pracovník od této tabule oddělen opěrnou doskou. V porovnání s manuální manipulscí je významne sníženo fyzické zetíłení pracovníka s doohćzí k úspoře pracovních sil. Výhodou zařízení jsou též jeho nízka pot-novací ndklady.łłakloněním...

Zařízení ke zvedání a spouštění žací lišty samohybného stroje na sklízení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavík Miroslav, Valenta Jaroslav Elen Korespondent Esav, Sláma Ivo, Petrtýl Miroslav

MPK: A01D 34/24

Značky: stroje, sklízení, žací, spouštění, zařízení, zvedání, samohybného, lišty, krmiv

Text:

...mamenme nonomcozsmc map nocmvacwca. sa cqäT saxnambnsaxoumc -sa Bepxmařł noaonoxc runpanmmecrcznc padornnc mmnuxpoa. Cncmeraxa Tpyłllłirľ Meazcxçy 3 ep~ CHI/IM nonomcom n mącctz paarpyczcaem penyxmvxíł armapaw sa ctxěw TOPO, two B paóoqem IIOJIOJKBHIIM 01 mm zrawscrcerzrm npymrm nepeząmomcsi Ha nonoaxoxc. to 13 C 3010 oqopemçra cI-xzmaem, sa ctrör Mexmmecxcn çxąeiłcwnmoméro masaeuoxüero Ií 0 JíOJžC 8 llfLř,n 3 J 3 JIGI-ITIe upnAmma...

Zařízení k zvedání a spouštění bočních pracovních sekcí zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232820

Dátum: 15.01.1987

Autor: Diblík František

MPK: A01D 78/06

Značky: bočních, spouštění, zvedání, pracovních, sekcí, stroje, zařízení, zemědělského

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší problém vykyvování bočních pracovních sekcí při zablokovaném hydromotoru v pracovní poloze a současně zajišťování a odjišťování bočních pracovních sekcí ve svislé poloze pro přepravu. Ovládací rameno je opatřeno vyrovnávacím ramenem, na kterém je uchycena pístnice hydromotoru. Vyrovnávací rameno má šikmou opěrnou stěnu a opačně skloněnou spojovací stěnu a je opatřeno odpruženou západkou a zámkovým čepem. Odpružená západka je...

Úchytný přípravek ke zvedání, manipulaci a dopravě stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 235656

Dátum: 01.06.1986

Autori: Janecký Jiří, Rybáček Miloslav

MPK: B66C 1/44

Značky: úchytný, dílců, manipulaci, stavebních, zvedání, přípravek, dopravě

Zhrnutie / Anotácia:

Úchytný přípravek ke zvedání, manipulaci a dopravě stavebních dílců sestává ze dvou kónických krepen, spojených okem procházejícím otvory v krepnách a klínu s výřezem, který se zasouvá mezi krepny. Přípravek slouží k manipulaci se stavebními dílci a lze ho použít opakovaně, čímž vzniká úspora oceli proti stávajícímu způsobu, při němž se používá zvedacích ocelových ok, která jsou součástí výztuže.

Zařízení pro zvedání a převoz pacientů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223747

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lošonský Andrej

Značky: zvedání, zařízení, pacientů, převoz

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zvedání a převoz pacientů, používaného ve zdravotnictví a lázeňství. Vyznačuje se tím, že paralelogram je podepřen hydraulickým válcem přes závěs sedadla, na němž je zavěšeno s výhodou pevné sedadlo, přičemž přední ramena podvozku jsou opatřena pákovými mechanismy, a zadní ramena jsou opatřena pákovým mechanismem.

Zařízení pro zvedání a obracení polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227964

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kuželka Rudolf

Značky: zvedání, zařízení, polotovarů, obracení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání a obracení polotovarů, zejména při několikaoperačním zápustkovém kování, vyznačující se tím, že sestává jednak z páru čelistí (4) spojených s ozubenými koly (5) a vedeními (6) ve tvaru čtyřbokého hranolu, přičemž čelisti (4) jsou otočně uloženy v objímce (9) na lištách (3) transferového podavače, a jednak z páru hřebenů (1) a kulis (2), které jsou umístěny na desce stolu lisu, přičemž kulisy (2) jsou opatřeny vodicími...

Zařízení pro zvedání balíků textilního apod. materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228056

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: zařízení, materiálů, balíků, apod, zvedání, plochých, pokládacích, stříhárenských, palet, stolu, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání balíků textilního a podobného materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů vyznačující se tím, že je tvořeno čtyřkloubovým mechanismem, jehož táhlo (21) je uchyceno na rámu pod spodní deskou pokládacího stolu (10) a čepem (22) připojeno na spojovací rameno (23), které je dále uchyceno kloubově na další rameno (24), přičemž společný čep (22) táhla (21) a spojovacího ramene (23) je veden v přímočarém vedení...

Zapojení olejového okruhu pro zvedání korby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220149

Dátum: 15.10.1985

Autor: Foltánek Bohumír

Značky: zapojení, olejového, zvedání, okruhu, korby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém kontroly uložení korby za jízdy vozidla v přepravní poloze, a tím zvýšení bezpečnosti provozu vozidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výtlačné potrubí mezi rozváděčem a hydraulickým zvedákem je napojen tlakový spínač, zapojený na kontrolku signalizace na přístrojové desce vozidla. Vynález není použitelný v jiných oborech.

Podložka pro podkládání lan při zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 217932

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vaněk Milan, Mikuláš Boris, Hugo Jiří

Značky: podložka, břemen, zvedání, podkládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podložku pro podkládání lan při zvedání břemen. Podložka je vhodná zvláště pro manipulaci s těžkými břemeny pomocí jeřábů. Podložka sestává z jednoho nebo více bloků, které jsou opatřeny na ploše, přicházející do styku s břemenem, permanentním magnetem, zajišťujícím operativně fixaci podložky na zvedavé kovové břemeno. Proti lehlá vnější plocha podložky je opatřena vedením pro lano. Sortiment použitelných materiálů pro výrobu...

Zařízení pro zvedání zemědělského nářadí na obdělávání půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229636

Dátum: 01.11.1984

Autori: Horváth Benedek, Mezögazdasági Gépgyártó És Szolgáltató Vállalat, Kaszap Balázs, Oláh Menyhért

MPK: A01B 63/104

Značky: zvedání, zařízení, půdy, obdělávání, nářadí, zemědělského

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání zemědělského nářadí na obdělávání půdy řeší možnost zvedání nástrojů jednoduchými prostředky při velké provozní spolehlivosti a umožňuje měnit buď polohu nosné konstrukce nástrojů, nebo přímo polohu nástrojů vůči sobě navzájem nebo vůči zemi. Podstata řešení spočívá v tom, že k nosiči (15) ovládací přestavitelné nosné konstrukce, která je napojena na vahadlový mechanismus uchycený k pracovnímu válci (8) připojenému k...

Zařízení pro zvedání a dopravu sklizených porostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223531

Dátum: 01.05.1984

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

Značky: sklizených, zvedání, dopravu, zařízení, porostu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro sklizeň polehlých porostů, zejména luštěnin. Je opatřeno před sklízecím stolem stroje oběžným dopravním pásem, uspořádaným na nosném rámu a vedeným alespoň přes horní buben, spodní vodicí buben a spodní přední buben, přičemž tento pás je opatřen podebíracími dopravními prsty, směřujícími pod spodním předním bubnem dopředu.