Patenty so značkou «zväzku»

Optická sústava lasera určená na elektronické ovládanie rozbiehavosti laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7517

Dátum: 01.08.2016

Autori: Dubec Viktor, Hubinský Andrej, Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/09, G02B 27/00, G02B 27/18...

Značky: určená, optická, ovládanie, laserového, zväzku, lasera, elektronické, sústava, rozbiehavosti

Text:

...6 je znázornený stav, ked optická sústava mení rovnobežný zväzok na vstupe na zbiehavý G 0,57 ° na výstupe.Predložené technické riešenie je podrobnejšie opísané a vysvetlené pomocou príkladov uskutočnenia. Vo všetkých príkladoch bol použitý na vsmpe do optickej sústavy laserový zväzok s priemerom 10 mm.Optická sústava znázornená na obrázku l obsahuje bežnú šošovku l s optickou mohutnosťou (p 2 dpt,šošovku g s elektronicky ovládateľnou...

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: G02B 19/00, H01S 5/00, G02B 27/10...

Značky: rozbiehavosťou, prierezu, zariadenie, rozložením, vytvorenie, zväzku, kruhového, intenzity, intenzívneho, farebného, homogénnym, malou, světelného

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7285

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G09B 23/14, G02B 27/48, G03B 21/00...

Značky: pomocou, laserovej, zväzku, zvuku, použitie, spôsob, laserového, přenosu, projekcie

Text:

...reprodukcia zvuku bez poškodenia materiálu tienidla.Skenujúci laserový zväzok sa môže popri prenose zvuku používať na kreslenie obrázkov a byť tak súčasťou laserovej šou.Hlavnou výhodou uvedeného technického riešenia je možnosť reprodukcie zvuku bez potreby elektronického prijímača a bez poškodenia materiálu tienidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornený laserový zväzok LZ dopadajúci na tienidlo T. Na obrázku 2 je...

Zariadenie na riadenie vychyľovania laserového zväzku pomocou difrakčnej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7161

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 26/08, H01S 3/101, G02B 26/00...

Značky: vychylovania, difrakčnej, zväzku, struktury, laserového, zariadenie, riadenie, pomocou

Text:

...riadeným zrkadlom. Z toho dôvodu frekvencia skenovania s rastúcim povrchom optického difrakčného elementu klesá pomalšie v porovnaní s galvanometricky riadeným zrkadlom. Keďže optické difrakčná elementy sa pri prevádzke neotáčajú, vyžadujú menej prevádzkového priestoru ako skenovacie zrkadlo.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je zobrazená difrakčná štruktúra tvorená jedným optickým difrakčným elementom, ktorý je posunutý mimo...

Spôsob zvyšovania intenzity žiarenia laserového zväzku modrej oblasti spektra pomocou spájania laserových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7096

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kubošek Pavol, Dubec Viktor

MPK: H01S 3/00, H01S 3/08, G02B 27/10...

Značky: spôsob, laserových, pomocou, spájania, zväzku, žiarenia, zvyšovania, intenzity, modrej, zväzkov, laserového, oblastí, spektra

Text:

...pásmo nastavené tak, aby filter odrážal žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou ako 450 nm a prepúšťal žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako 460 nm.Viacero optických systémov zhodných s opísaným systémom je možné kombinovať tak, že ich výstupné laserové zväzky tvoria laserovú maticu. Napr. minimálne dva výstupné laserové zväzky a pochádzajúce z minimálne ôsmich modrých diódových laserov sú usporiadané v priestore rovnobežne tak, že tvoria...

Spôsob výroby laminovaného zväzku, zariadenie na jeho vykonávanie a zariadenie na riadenú aplikáciu lepidla na lamely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286811

Dátum: 14.05.2009

Autori: Nasli-bakir Benyahia, Olsson Lars, Ranvier Patrick

MPK: B27G 11/00, B27M 3/00

Značky: lepidla, aplikáciu, výroby, zväzku, spôsob, laminovaného, lamely, vykonávanie, zariadenie, riadenú

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby laminovaného zväzku, pričom sa poskytuje množstvo prvkov, kde sa lepidlo nanáša aspoň na jeden povrch lamely. Lamely sa zostavia a zostavené sa v lise podrobia stlačeniu. Aspoň jedna zložka lepidla nanášaného v istom mieste nanášania lepidla je riadená tak, aby bola funkciou čakacej lehoty, ktorá uplynie do okamihu, keď je uvedené miesto podrobené tlaku v lise. Opísané je tiež zariadenie, ktoré možno naprogramovať tak,...

Zariadenie na výrobu zväzkov káblov, spôsob regulácie taktovacej doby a spôsob výroby zväzku káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286489

Dátum: 27.10.2008

Autor: Hagiyama Katsumi

MPK: H01R 43/28, H01B 13/00

Značky: káblov, zväzkov, taktovacej, regulácie, spôsob, výroby, výrobu, zariadenie, zväzku

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu zväzku káblov schopné redukovať výskyt prechodných skládok v najvyššej možnej miere. Zariadenie tiež môže napomáhať pri zmene dizajnu zväzku kábla alebo zmene výrobnej linky samotnej. Zariadenie na výrobu zväzku káblov zahŕňa niekoľko výrobných liniek L1, L2,…, Ln pre jednotlivú výrobu vnútorných zväzkov a niekoľko prístrojov A až F tvoriacich každú výrobnú linku. Zariadenie ďalej zahŕňa niekoľko riadiacich zariadení linky...

Výrobné pole káblového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9697

Dátum: 30.08.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: H01B 13/012

Značky: káblového, zväzku, výrobné

Text:

...spravidla je potrebnéuvoľniť, zaistiť a opäť zaskrutkovať minimálne dve upevňovacie skrutky.0010 Ďalšie nevýhodné obmedzenia pri novej konštrukcii výrobných polí káblových zväzkov sú, že na každom bode, na ktorom má byť krok výroby káblového zväzku uskutočnený, musiabyť zostrojené nielen vlastne vždy rovnaké nohy astĺpy, ale súčasne stýmto pracovnýmkrokom musí byť urobený aj ~ korektný - výber vždy vhodného upínacieho prostriedku a vždyvhodnej...

Transportovateľné usporiadanie zo zväzku plošne na sebe navzájom ležiacich obálok pre obálkovanie a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9260

Dátum: 27.05.2008

Autori: Wegener Friedhelm, Wenzeck Andreas, Wegener Michael

MPK: B65D 85/62, B65D 75/02

Značky: transportovateľné, zväzku, navzájom, usporiadanie, ležiacich, obálkovanie, balenie, plošné, obálok

Text:

...obidvomi dlaňami, závislé vždy individuálne naobsluhujúcej osobe, prináša nebezpečie chybného uchopenia akotakého a môže v jednotlivých prípadoch viesť i k tomu, že niektoré obálky sa prehnú, takže celý chod obálkovacieho stroja sa z tohto dôvodu zastaví. Postup zlikvidovania pre i v prázdnom stave ešte veľmi objemné lepenkove kartóny, je tiež náročný, pretože tieto v tomto stave zaujímajú relatívne mnoho miesta a preto rýchle...

Spôsob tepelného viazania zväzku voľných listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6098

Dátum: 14.03.2007

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 3/00, B42C 9/00

Značky: viazania, zväzku, volných, spôsob, tepelného, listov

Text:

...priamo na vyššie spo mínanom bočnom leme g.0017 Toto môže byt vykonané napriklad ponorením príslušného zväzku 1 volných listov s bočným lemom g do určitého množstva tavného lepidla v roztavenom stave, 0018 Po aspoň čiastočnom zatvrdnutí pásu gtavného lepidla, je zväzok 1 listov umiestnený do chrbta i väzby obalu §, po čom je chrbát g väzby zahriaty známym spôsobom, za účelom roztavenia pásu g s tav-ným lepidlom.0019 Vyššie spomínaný obal á...

Spôsob viazania zväzku voľných listov alebo podobne a ním využívaný viazací prvok, koncový list alebo obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10737

Dátum: 02.10.2006

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 3/00, B42D 1/08

Značky: koncový, viazací, spôsob, listov, zväzku, viazania, obálka, využívaný, podobně, prvok, volných

Text:

...je opísaný nasledovný výhodný spôsob podľa vynálezu na viazanie zväzku voľných listov alebo podobne, ako aj takto použitý koncový list, obálka, alebo viazací prvok.s preferenciou na priložené výkresy, na ktorýchobr. 1 a 2 predstavujú spôsob viazania zväzku voľných listovobr. 3 predstavuje spôsob podľa vynálezuobr. 4 predstavuje viazací prvok, ktorý možno uplatniť v spôsobe podľaobr. 5 a 6 predstavujú rôzne kroky, ktoré sa postupne...

Usporiadanie zväzku a spôsob výroby prechodného otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4915

Dátum: 07.03.2006

Autor: Herb Armin

MPK: F16B 5/00, B21D 39/03

Značky: spôsob, výroby, otvorů, usporiadanie, zväzku, přechodného

Text:

...materiálu. prvej súčasti sa kónicky zužuje smerom k prvej súčasti.0007 FR 2 752 886 A 1 zverejňuje usporiadanie zväzku z dvoch plechov, ktoré sú spolu spojené prechodným otvorom, pričom je materiál prvého plechu pretiahnutý cez prechodný otvor druhého plechu. Okraj prechodného otvoru v druhom plechu sa kónickyzužuje smerom k prvému plechu. Na vytvorenie prechodného otvorucez zväzok sa prednostné V jednont z plechov vytvorí prechodný...

Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283968

Dátum: 20.05.2004

Autor: Sadiku Sadik

MPK: H02K 15/085, H02K 15/06

Značky: zariadenie, plechov, strojov, vykonávanie, drážok, spôsob, vťahovania, elektrických, statorových, cievok, zväzku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa v prvej fáze vťahovacieho postupu synchrónne vedú vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) so svojimi nahor otvorenými koncami z prvej východiskovej pozície dopredu otvorom statora cez hornú hranu (26) statora do druhej polohy, v druhej fáze sa vedú vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) spoločne ďalej, pričom súčasne sa dlhé vťahovacie lamely (18)...

Spôsob spájania tvárnic na vytvorenie zväzku tvárnic a zodpovedajúci zväzok tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8902

Dátum: 03.03.2004

Autor: Roitmair Helmut

MPK: E04B 2/14

Značky: spájania, spôsob, zväzok, tvárnic, zodpovedajúci, zväzku, vytvorenie

Text:

...expandovateľný, resp. napeniteíný pred resp. počas spracovávania, ktorý nakoniec vytvrdne. Pred vytvrdnutim je plastový materiál Iepivý. Napriklad materiál má prepolymér, ktorý expanduje polyadiciou alebo polymerizáciou. Výhodne sa reakcia uskutočňuje pod vplyvom vzdušného kyslíka resp. vzdušnej vlhkosti tak, že sa nemusí pridávať aditívum. Výhody expandovateľného plastového materiálu na spájanie tvárnic pozostávajú jednak vjednoduchej...

Spôsob odstraňovania nečistôt a/alebo upchatia vo zväzku kanálikov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12402

Dátum: 19.02.2004

Autori: Rabitsch Hermann, Krotla Krzysztof

MPK: B01D 41/04, B01J 37/06, B01J 38/48...

Značky: kanálikov, odstraňovania, upchatia, zväzku, spôsob, nečistot

Text:

...k poklesu aktivačnej energie, ktorá je bezpodmienečne potrebná na začatie reakcie. Dôsledkom je zrýchlenie reakcie, resp.0009 Keď sa blokujú tieto aktívne centrá, napr. usadeninami alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, ktoré sú obsiahnuté V poletujúcom popolčeku, resp. usadenínami ich zlúčenín, a tým sa čiastočne zabraňuje potrebnej aktivovanej adsorpcii NH 3, dochádza k poklesu aktivity. Okrem otrávenia aktívnych oblastí...

Zariadenie na oplášťovanie zväzku vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283844

Dátum: 16.02.2004

Autor: Bigot Henri

MPK: H01B 13/00

Značky: zväzku, oplášťovanie, vodičov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oplášťovanie zväzku (1) vodičov (2) zabalením uvedeného zväzku do pružného adhézneho pása (3), ktorým je zväzok (1) pozdĺžne obalený a ktorého pozdĺžne okraje (5) sú spojené zlepením. Zariadenie zahŕňa rám (60) vybavený uzavieracou hlavou (65) zahŕňajúcou tvarovacie ústrojenstvo (68) pása (3), ktoré je nepohyblivo pripevnené k rámu (60) a na ktorom je predlohová hrana (70) v tvare písmena V na iniciáciu pozdĺžneho prehýbania pása...

Vlákna z nerezovej ocele ťahané vo zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10519

Dátum: 02.07.2002

Autori: De Bondt Stefaan, Decrop Jaak

MPK: B21C 37/04, B23F 1/00, C22C 38/40...

Značky: zväzku, nerezovej, vlákna, ocele, ťahané

Text:

...vlákien z nerezovej ocele v priebehu výroby vlákien z nerezovej ocele je potrebné viac0010 Dokument EP-A 1-O 953 651 opisuje jednotlivé ťahané ocelovévlákno pre výstuže pneumatiky, ktoré má zloženie nerezovej ocele.0011 Dokument EP-A 1-O 337 517 opisuje kovové drôty získané ťahanímvo zväzku, majúce zloženie nerezovej ocele 316 L.0012 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť vlákna z nerezovej ocele majúce spoľahlivejšie vlastnosti po dĺžke a...

Zariadenie na kontinuálne meranie hmotnostnej nerovnomernosti zväzku vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 278094

Dátum: 10.05.1995

Autor: Sedlařík Jaroslav

MPK: G01N 9/26, D01H 13/32, G01N 21/89...

Značky: hmotnostnej, meranie, zariadenie, nerovnoměrnosti, zväzku, vláken, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne meranie hmotnostnej nerovnomernosti zväzku (1) vláken, najmä na textilných strojoch, má meraciu komoru (2), do ktorej je privádzaný vzduch. Meracia komora (2) má vstupný a výstupný prieťah (3, 4), ktorým prechádza zväzok (1) vláken. Ďalej je meracia komora (2) napájaná vzduchom z nadkritickej dýzy (6), ktorá je pripojená k zdroju vzduchu s konštantným tlakom, pričom prierezy vstupného prieťahu (3) a výstupného prieťahu...

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lachváč Jozef, Schulz Jozef

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: zalisovanie, navinutého, zväzku, kostry, zariadenie, statorového, elektromotora

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279265

Dátum: 19.02.1992

Autor: Anderson Mark Robert

MPK: H04N 3/32

Značky: rychlostí, rozmietania, obvod, zväzku, elektronového, modulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku obsahuje obrazovku (21), zdroj prvého obrazového signálu, napríklad tunera (12) a obvod (35) modulácie rozmietania, pripojený svojím vstupom k tuneru (12) a svojím výstupom k obrazovke (21). Podstatou navrhnutého riešenia je, že obvod obsahuje generátor (40) alternatívneho obrazového signálu na vytváranie impulzov na báze riadok - riadok, indikujúcich vloženie informácie na tienidle do...

Zariadenie pre separáciu a vyberanie tyčového materiálu zo zväzku alebo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269566

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gröne Emil, Petrovský Jan

MPK: B65G 59/10

Značky: zväzku, separáciu, materiálů, tyčového, zariadenie, vyberanie, zásobníka

Text:

...na jednom konci zväzku, pričom do roviny v ktorej sa pohybuje oddeľovač a podpery zasahuje stierač pohyblivý priečne k dráhe oddeľovača a podpier a uchopovacie časti umožňujú uchopenie len jedného kusu tvčového materiálu.vyšším účinkom je, že zariadenie dokáže oddeliť zo zväzku tyče, ktoré sú vo zväzku uložené šikmo (nesledujú povrchové priamky), teda sú prekrížené voči ostatným uloženým a preto si nevyžaduje trvalú prítomnosť obsluhy a...

Rýchlospojka zväzku pneumatických hadíc mobilných banských zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258749

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: F16L 33/00

Značky: zariadení, zväzku, banských, mobilných, hadíc, rýchlospojka, pneumatických

Text:

...tesnenim. Taktiež, že vo vnútornom otvore plochých prirub sú uložené hadice a kable iných obvodov.Výhodou rýchlospojky zväzku pneumatických hadíc mobilných zariadení podľa vynálezu je v jednoduchosti konštrukcie, v dokonalom utesnení, rýchlom spojení a výmene tesnenia. Výhodou je tiež, že možno tvarované koncovky nastaviť do ľubovoľnej polohy.Príklad vyhotovenia rýchlospojky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, kde na obr. 1 a 2...

Prípravok na viazanie dlhých polotovarov, napríklad trubiek do zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242214

Dátum: 15.09.1987

Autor: Goldšmad Ivan

MPK: B65B 13/24

Značky: polotovarov, dlhých, například, zväzku, trubiek, prípravok, viazanie

Text:

...podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zdrhovací element je tvorený trubkovým telesom na jednom konci opatreným okom pre pripevnenie lana a na druhom konci prevlečným elementom plochého tvaru, v ktorom je vytvorená dvojica vybraní pre prevlieknu 4tie druheho konca lana umiestnená kolmo na pozdĺžnu os trubkového telesa.Výhodou prípravku podľa vynálezu je, že umožňuje spolahlive zviazanie polotovarov,ako sú trubky, do zväzkov...

Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250036

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bačík Jozef, Kollár Ladislav

MPK: B21C 49/00

Značky: univerzálne, tvaru, kruhových, zariadenie, tvarovanie, zväzku, predmetov, šesťhranu

Text:

...posuvné rameno sú ,pri zdvihu vylkl-opeané d-o strán.Pohyby jposuvného dvojra-mena a posuvného ramena sú vzájomne viazané tak, že ich činné plochu spolu s činnou plochou pevného »dvojrarmena V každej polohe vytvárajú obrys ,pravidelného hore otvoreného šesťvhxrtanu. Zariadenie podľa vynálezu je u 4niverzállne, odpadá používanie množstva tvarovacích šaJblón .pre rôzne priemery predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad Ibľrevewdenia...

Uchopovacie zariadenie zväzku tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234824

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimko Ladislav, Tóth Ladislav

MPK: B66C 1/22

Značky: uchopovacie, zariadenie, tyčového, zväzku, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie, ktorého podstatu tvoria hriadele otočne uložené v ráme uchopovacieho zariadenia. Hriadele sú spojené s rámom uchopovacieho zariadenia pohonmi, pomocou ktorých sa hriadele natáčajú. Náboje týchto ramien sú opatrené výrezmi. Kolíky sú uložené v týchto výrezoch a tým sa vymedzuje rozsah voľného otáčania ramien na hriadeľoch. Natáčaním hriadelí medzi dvoma polohami a obmedzením voľného natáčania ramien na hriadeloch pomocou...

Spôsob zníženia strát vo zväzku orientovaných transformátorových FeSi plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prejsa Mikuláš, Sláma Jozef

Značky: transformátorových, plechov, zníženia, spôsob, orientovaných, strát, zväzku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru prenosu elektrickej energie. Rieši zníženie strát v magnetických obvodoch transformátorov. V podstate transformátorové plechy s nulovým uhlom valcovania sa poskladajú tak, že pri skríženom poskladaní sa dvojica plechov dotýka súhlasnými stranami alebo pri rovnobežnom poskladaní sa plechy dotýkajú navzájom opačnými stranami. Vynález možno využiť aj v prístrojovej a meracej technike.

Zariadenie na upevnenie dlhého nákladu, najmä zväzku koľajových polí pri preprave na dvoch či viacerých dopravných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 219583

Dátum: 30.09.1985

Autor: Paulinský Ján

Značky: dvoch, viacerých, dlhého, zariadenie, najmä, zariadeniach, přepravě, koľajových, upevnenie, dopravných, nákladu, zväzku, polí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru koľajovej a cestnej dopravy a rieši problém bezpečného uloženia a upevnenia dlhého nákladu na dvoch i viacerých dopravných prostriedkoch pri preprave. Podstata vynálezu je v tom, že v upevňovacom zariadení sa vplyvom pružiaceho systému vytvára predpätie, ktoré umožňuje vyrovnávať dĺžkové rozdiely spojených vozidiel vplyvom pružiaceho ťahadlového a narážacieho ústrojenstva medzi nimi a súčasne dovoľuje vzájomné relatívne...

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere

Načítavanie...

Číslo patentu: 217681

Dátum: 16.07.1984

Autori: Drha Jozef, Klčo Jarolim, Sotorník Igor, Mišáni Ján

Značky: lúčov, zväzku, medzere, vyžarovacieho, tvarovaním, kontrolná, elektromagnetického, lamela, žiarenia, vyvliekacej, prijímacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolná lamela s tvarovaním vyžarovacieho a prijímacieho uhla zväzku lúčov elektromagnetického žiarenia vo vyvliekacej medzere snímača útkovej zarážky pre tkacie stroje s priečnym zanášaním útkových nití prúdom stlačeného vzduchu v rytme tkania cez zanášací otvor lamelového hrebeňa, ktorá má v rovnom ramene umiestnený vysielač a v druhom, ohnutom ramene prijímač elektromagnetického žiarenia vyznačujúca sa tým, že prijímací uhol (12) je...