Patenty so značkou «zväzkom»

Výmenníkový reaktor na výrobu vodíka so zabudovaným zväzkom na tvorbu pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16815

Dátum: 02.08.2012

Autori: Giroudiere Fabrice, Boyer Christophe

MPK: B01J 8/06, C01B 3/34

Značky: tvorbu, zväzkom, vodíka, reaktor, zabudovaným, výrobu, výmenníkový

Text:

...alebo expandér alebo parný kotol). Toto horúce klesajúce vedenie spalín je teda takisto nutné vnútorne izolovať, čo spôsobuje, že je objemné a drahé.Navyše je zdrojom tepelných strát, ktoré znižujú celkovú účinnosť systému.0013 Tento vynález umožňuje vylúčiť toto klesajúce vedenie spalín, pričom sa zlepší tepelná účinnosť výmenníkového reaktora.SÚHRNNÝ OPIS OBRÁZKOV 0014Obrázok 1 predstavuje schematický pohľad na výmenníkový reaktor...

Optoelektronický hydronivelačný snímač s lomeným svetelným zväzkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287855

Dátum: 23.12.2011

Autori: Ondrejkovič Peter, Ondriš Lubomír, Rusina Viktor, Trutz Marián, Buzáši Ján

MPK: G01C 5/04, G01F 23/292

Značky: světelným, zväzkom, optoelektronický, lomeným, snímač, hydronivelačný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa vyznačuje tým, že v prvej optickej osi (6) sú postupne umiestnené svetelný zdroj (1), kolimátor (2) a vstupné okienko (31) hydronivelačnej kyvety (3), v druhej optickej osi (7), kolmej na prvú optickú os (6), sú postupne umiestnené výstupné okienko (32) hydronivelačnej kyvety (3), zobrazovacia sústava (4) a riadkový CCD senzor (5), pričom hladina (8) hydrostatickej kvapaliny (9) sa nachádza v lomenom svetelnom zväzku v priestore...

Indikačné zariadenie pre motorové vozidlo s v podstate rovnobežným zväzkom svetelných lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10870

Dátum: 12.07.2007

Autori: Schwarz Manfred, Kammerer Gerhard, Süss Manfred

MPK: G01D 11/28, B60K 35/00, B60Q 3/04...

Značky: podstatě, motorové, vozidlo, indikačné, zariadenie, rovnobežným, světelných, zväzkom, lúčov

Text:

...na využitie konštrukčného priestoru, pričom to platí najmä pre oblasť pod indikačnou plochou, ktorá je s ohľadom na využitie konštrukčného priestoru obzvlášťĎalej je podľa vynálezu výhodné tiež to, keď svetelný zdroj obsahuje aspoň jednu svetelnú diódu, resp. ked plocha na výstup svetla je usporiadaná pod indikačnou plochou otočne okolo osi otáčania, ktorá je vpodstate kolmá na indikačnú plochu, resp. ked je osvetľovací prostriedok...

Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5673

Dátum: 11.11.2005

Autori: Ehrlicher Stefan, Brunner Robert

MPK: F28F 9/02, F28D 7/00, F28F 9/04...

Značky: tepla, rúrok, vysokotlakový, zväzkom, výmenník

Text:

...materiálu alebo medzi zásobníkom materiálu a vysokotlakovým čerpadlom. Problematická u toho samozrejme je, že tak nie je možné uskutočňovat tepelnúreguláciu pracovných médií bezprostredne pred zmiešavacouhlavicou, pretože napríklad teplo vznikajúce prevádzkoučerpadla sa prenáša na pracovné médium, ktoré je potomprivádzané do zmiešavacej hlavice ohriatej nežiaducim spôsobom. Z tohto dôvodu existujú už taktiež usporiadania, uktorých je...

Polozabudované osvetľovacie zariadenie s koncentrovaným zväzkom lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3769

Dátum: 26.04.2005

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21S 8/02, F21V 3/00

Značky: lúčov, osvetľovacie, polozabudované, koncentrovaným, zväzkom, zariadenie

Text:

...osvetľovacie zariadenie, pri ktorom budú odstránené zhora uvedené0010 Úlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť polozabudovane osvetľovacie zariadenie,s koncentrovaným zväzkom lúčov, ktoré umožní odstrániť zhora uvedené problémy a0011 Ďalšou úlohou je vyvinúť osvetľovacie zariadenie zhora uvedeného typu, ktoré umožní široké využívanie pre rôzne0012 Ešte ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť polozabudovane osvetľovacie zariadenie, ktoré...