Patenty so značkou «zváraných»

Poloautomatizovaná linka na výrobu zváraných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5533

Dátum: 07.10.2010

Autori: Kolenič František, Guspan Jozef, Fodrek Peter

MPK: B23K 9/12, B23K 37/00

Značky: výrobu, poloautomatizovaná, linka, prvkov, zváraných, konštrukčných

Text:

...boli zostehované na predchádzajúcich zariadeniach, ale je možné aj jeho nasadenie v sólo verzii ako automatizovaný systém pre zhotovenie konečných priebežných alebo prerušovaných kútových zvarov pri polohe dielca na stojato alebo na ležato. Pri polohe na stojato sa využíva technológia súbežného zvárania štyrmi horákrni, ktorá prináša efekt minimálnej deformácie konečného dielca. V procese zváraný dielec, naložený na stojanoch podsystému...

Spôsob výroby rúrových oblúkov z priamych špirálovo zváraných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 285606

Dátum: 30.03.2007

Autori: Pařízek František, Foldyna Václav, Kübel Zdeněk, Milata Antonín, Sýkora Pavel, Pětroš Kamil, Koukal Jaroslav, Helis Oldřich

MPK: B21C 37/08, B21D 7/00

Značky: oblúkov, výroby, rúrových, špirálovo, spôsob, priamych, zváraných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rúrových oblúkov z priamych špirálovo zváraných rúr vyrobených z oceľových pásov v tvare zvitkov, s hmotnostným chemickým zložením: C = 0,03 až 0,25 %, Mn = 0,5 až 1,7 %, Ni = až 0,5 %, Si = 0,2 až 0,7 %, Al = 0,001 až 0,035 %, P = až 0,03 %, S = až 0,035 %, Cr = až 0,25 %, Mo = až 0,1 %, V = až 0,08 %, Nb = až 0,05 %, Ti = až 0,06 %, pričom obsah Cr + Cu + Mo je max. 0,45 % a obsah Nb + Ti +V = max. 0,12 %, zvyšok tvorí železo a...

Spôsob a zariadenie na výrobu zváraných rúr so špirálovým švom z pásovej ocele valcovanej za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1030

Dátum: 06.05.2004

Autori: Werner Klaus, Keitel Steffen, Titze Eberhard

MPK: B23K 31/12, B23K 26/00, B21C 37/06...

Značky: výrobu, valcovanej, ocele, zváraných, spôsob, švom, tepla, pásovej, špirálovým, zariadenie

Text:

...objeme, ktorý sťažuje nasadenie moderných systémov a zaistenie kvality.- Proces pod tavidlom je spravidla podmienený stykom Y alebo dvojité Y ako prípravou hrany. Toto spolu so závislosťou od hrúbky plechu ovplyvňuje zvýšené použitiedodatočných zváracích materiálov (zvárací drôt atavidlo), čo vedie kväčším zvarovým kúpeľom. vyšším rizikám vád a zváracím nákladom.- Veľkosť zvaroveho kúpeľa zamedzuje vzávislosti od priemeru rúrky (zakrivení...

Spôsob výroby zváraných rúrok a rúrka vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 338

Dátum: 12.09.2002

Autori: Schmitt Jean-hubert, Guelton Nicolas

MPK: C21D 8/00, C21D 9/08, C22C 38/04...

Značky: spôsob, vyrobená, výroby, rúrka, týmto, spôsobom, rúrok, zváraných

Text:

...sebe, následne sa tieto okraje zvaria a potom sa uskutoční odstránenie hrúbkového presahovania zvaru a po tom sa rúrka tvaruje ťahaním za studena alebo hydroformingom.S výhodou je obsah uhlíka v zliatine od 0 do 1.2 a obsah mangánu v zliatineEšte výhodnejšie je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 1,2 a obsah mangánu v zliatine je od 10 do 30.Veľmi výhodné je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 0,8 aobsah mangánu v zliatine je od 15 do...

Spôsob nedeštruktívnej kontroly namáhaných zvarových spojov zváraných kovových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267351

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bošanský Ján

MPK: G01N 19/08

Značky: nedeštruktívnej, spôsob, spojov, zváraných, kontroly, namáhaných, kovových, konštrukcií, zvarových

Text:

...povrch očistí a na takto pripravenom povrchu sa sleduje stupeň plastickej deformácie zvarového spoja vo lorme sklzových pásov alebo iníkrotrhlín.Spôsob nedeštruktíviiej kontroly podľa vynálezu je vhodný z hľadiska veľmi jednoduchejaplikácie v praxi, nevyžaduje náročné technické vybavenie. Spôsob podľa vynálezu je možné uplatniť pri kontrole viacerých kritických miest zváranýcli konštrukcií, kde je predpoklad prekročcnia medze klzu pri...

Snímač polohy zváracej hubice po krivke vytvorenej úžľabím zváraných hrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266135

Dátum: 14.11.1989

Autori: Balažovič Ján, Hafner Viliam, Stolár Ivan

MPK: B23K 9/10

Značky: vytvorenej, hubice, hrán, zváracej, snímač, úžľabím, krivke, zváraných, polohy

Text:

...konštrukčných vyhotovením je uspôsobený na zváranie predovšetkým veľkorozmerných zvarov, zložitých tvarov v tvrdých prevádzkových podmienkach. Je vhodný najmä na zváranie do úžľabia technológiou oblúkového zvárania pod tavivom. Výhodou snímača je jeho masívnejšie vyhotovenie a odolnost voči rušivým vplyvom zvárania. snímač sa vyznačuje dobrou prevádzkou spoľahlivosťou.Snímač je cez vozík v priamom styku so stenami zvarku tak, aby zváracia...

Zariadenie pre polohovanie zváraných predmetov najmä pri elektrónovom zváraní vo vákuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226343

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bilský Milan

Značky: polohovanie, predmetov, najmä, zariadenie, elektrónovom, vakuu, zváraní, zváraných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre polohovanie zváraných predmetov najmä pri elektrónovom zváraní vo vákuu pozostávajúce z vákuovej komory opatrenej uzáverom a horizontálneho pravouhlého súradnicového podávacieho mechanizmu so stolom na ktorom je horizontálne uložená výkyvná doska, vyznačujúca sa tým, že na čelnej stene výkyvnej dosky (1) je vytvorené ozubenie (3) v tvare ozubeného segmentu so stredom v osi zvislého čapu (2), pričom na konzole (4) upevnenej na...

Podložka pre vytváranie vnútorného zvaru najmä skrutkovicovo zváraných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 218151

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bošela Mikuláš, Lukačko Ján

Značky: najmä, zvaru, podložka, skrutkovicovo, zváraných, vytváranie, vnútorného

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pre vytváranie vnútorného zvaru najmä skrutkovicovo zváraných rúr vyznačujúca sa tým, že je vytvorená z vysokotaviteľných materiálov, s výhodou na báze wolfrámu alebo molybdénu, alebo z grafitových elektród s obsahom nad 90 % uhlíka, alebo zo zliatin železa, s výhodou sivej liatiny, alebo zo spekaných karbidov wolfrámu, vcelku alebo z jednotlivých častí je zostavená v tvare zvislého valca (10) s rovinnou dosadacou plochou (11) so...

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 213827

Dátum: 01.05.1984

Autori: Adamka Jozef, Šomský Peter, Dubáň František, Hrušovský Ivan

Značky: nastavenie, bubnových, prípravok, čelustí, otáčanie, zváraných, upnutie, brzdových

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na nastavenie, upnutie a otáčanie zváraných brzdových čelustí bubnových brzd, pozostávajucich z jednej alebo dvoch stojín a pásnice brzdovej čeluste, vynačujúci sa tým, že pozostáva z otočnej dosky (l), napr. tvaru medzikružia, ktorá je v dolnej časti zboku opatřená dolným priečnikom (3) s lužkom pre uloženie pásnice brzdovej čeluste (11), pričom vybranie ložka má polomer rovný vonkajšiemu polomeru pásnice so stredom totožným se...