Patenty so značkou «zubná»

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5422

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sihelník Vladimír

MPK: A46B 11/00

Značky: kefka, zubná

Text:

...technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto prípadné ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho...

Zubná nadstavba a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7720

Dátum: 22.08.2007

Autori: Leike Per Olof, Benzon Sture

MPK: A61C 8/00

Značky: spôsob, nadstavba, výroby, zubná

Text:

...ktoré sú tomu vystavené, slabšia skrutka na pripevnenie zubného mostíka,pretože žiadne následné skosenie uvedenej skrutky nie je možné,pretože stavba je aplikovaná na vrchu uvedených šikmých distančných vložiek. V dôsledku toho sa tiež zvýši zložitosť pripevnenia nadstavby na implantát. US 6 848 908 objavuje usporiadanie vrátane šikmého distančného prvku tohto druhu zahŕňajúc prvý prechod a druhý prechod. Prvý prechod jerozhodujúci na...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285805

Dátum: 27.07.2007

Autor: Zimmer Bertrand

MPK: A46B 9/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica (10) zubnej kefky je vybavená pružnými trecími prvkami, obsahujúcimi spodnú kotevnú pätku (22), prostredníctvom ktorej sú pripevnené k hlavnému telesu (16) hlavice (10) zubnej kefky. Kotevná pätka (22) aspoň niektorých trecích prvkov je uložená v kotevnom otvore (24), prechádzajúcom hlavným telesom (16). Horné a spodné konce kotevnej pätky (22) sú príslušne usporiadané nad a pod hornou a spodnou plochou (26) hlavného telesa (16). Horný...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285786

Dátum: 18.07.2007

Autori: Vetter Rüdiger, Kosmetatou Yvette, Wittig Susanne, Wülknitz Peter

MPK: A46B 9/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka pozostáva z hlavy kefky so zväzkami (2, 3, 4) štetín, usporiadaných v podlhovastom štetinovom lôžku (1), a z rúčky (6), ktorá je spojená so štetinovým lôžkom (1) spojovacím dielom (5), pričom štetinové zväzky (3, 4) majú dĺžku, ktorá sa v pozdĺžnom smere štetinového lôžka (1) vlnovite mení. Prvé zväzky (2) štetín sú usporiadané na oboch vonkajších stranách štetinového lôžka (1), jednotlivé štetiny majú rozštiepené konce a v podstate...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285435

Dátum: 27.12.2006

Autor: Krämer Hans

MPK: A46B 5/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (1) pozostáva z rúčky (2) a hlavy (3), pričom hlava (3) pozostáva z dolného konca (4) spojeného s rúčkou (2) a z horného konca (5) vzdialeného od dolného konca (4), z krku (6), ktorý sa nachádza medzi dolným koncom (4) hlavy (3) a rúčkou (2) a susedí s dolným koncom (4) hlavy (3). Hlava (3), krk (6) a rúčka (2) sú dispozične usporiadané v smere pozdĺžnej osi zubnej kefky (1). Hlava (3) je pokrytá štetinami na čelnej ploche hlavy a...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285385

Dátum: 27.11.2006

Autori: Beaugendre Lydie, Soetewey Lode

MPK: A46B 9/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka obsahuje hlavicu (10), ktorá je umiestnená na prednom pozdĺžnom konci (12) rukoväti (14) a je vybavená na hornej prednej strane zväzkom rovnobežných vlákien (18). Kefka je vybavená sústavou tyčiniek (20), vytvorených z elastomérneho materiálu a umiestnených rovnobežne s vláknami (18) v dvoch pozdĺžnych radoch na každej strane zväzku vlákien (18). Každý rad tyčiniek (20) obsahuje dlhé tyčinky (20a), ktoré sú usporiadané pozdĺžne v...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12522

Dátum: 31.10.2006

Autor: Okseth Geir

MPK: B29C 45/16

Značky: zubná, kefka

Text:

...človek V prírodných svetelných podmienkach schopný pozorovať potlačalebo nálepku cez tento transparentný materiál alebo materiály.0013 V rámci predloženého vynálezu, výraz zakrivený zahmuje obidve zakrivenia, konvexné a konkávne.0014 Pri využití predloženého vynálezu môžu byť použité známe techniky tlače ako je hodvábna tlač, tampónová tlač, horúce razenie alebo obtlačková potlač. Na získanie vysokejkvality tlače je uprednostňovaná obtlačková...

Zubná kefka so šikmo sklonenými a zašpicatenými štetinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7102

Dátum: 03.08.2006

Autori: Garbers Christine, Gross Peter, Brunella André

MPK: A46D 1/00, A46B 9/00

Značky: sklonenými, kefka, zašpicatenými, šikmo, zubná, štetinami

Text:

...byť výhodné predovšetkým to,že tie zväzky, ktoré stoja na okraji nosiča štetín, sú šikmo sklonené tak, že odstávajúv zmienenom ostrom uhle smerom von, čo umožňuje lepšie čistenie ďasien.S výhodou však výraz šikmo sklonený znamená, že dotyčný zväzok je sklonený šikmo smerom dopredu alebo dozadu, predovšetkým však to, že všetky šikmo sklonené zväzky sú sklonené šikmo smerom dopredu alebo dozadu. Výraz šikmo sklonený smerom dozadu znamená v...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9874

Dátum: 29.06.2006

Autori: Geiberger Christoph, Reinbold Klaus

MPK: A46B 5/02

Značky: kefka, zubná

Text:

...smer L-L, pozdlž ktorého leží hlava a rukoväť. Hlava 13 má prvky 15 čistiace zuby, ktorými sú štetiny vyćnievajúce z hlavy v smere (smer štetín) kolmom na pozdlžny smer L-L naznačený šípkou. i0019 Ako je jasnejšie vidno na obrázkoch 2, 4, 5, 6 a 7, rukoväť 11 obsahuje tri pozdlžne sa tiahnuce pružné tŕne 16, 17 a 18 usporiadané vo vrcholoch rovnoramenného trojuholníka,skonštruovaného v rovine kolmej na pozdlžny smer L-L. Hlava 13 a tŕne...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284772

Dátum: 19.10.2005

Autor: Halm Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v krčkovej oblasti (7) ktorej je integrálna zúžená časť (10) bočne obklopená hmotou elastomérneho materiálu, viazaného na plastový materiál, pričom hmota (12) má tvar, ktorý sa vydúva bočne za čiaru povrchu pozdĺžne susediacich častí krčka (7) alebo predného dielu (1), s ktorým je spojená. Zúžená časť (10) a vydúvajúca sa hmota (12) poskytujú zubnú kefku so zlepšenou ohybnosťou.

Zubná kefka, spôsob jej výroby a spôsob výroby štetiny na túto zubnú kefku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284771

Dátum: 17.10.2005

Autor: Weihrauch Georg

MPK: D01D 5/253, A46D 1/00

Značky: spôsob, zubnú, túto, kefku, štetiny, zubná, výroby, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka s hlavou (30), na ktorej sú pripevnené štetiny (1) z plastu, združené prípadne vo zväzkoch (33), pričom aspoň niektoré štetiny (1) majú na svojom povrchu profil. Na dosiahnutie zvýšeného čistiaceho a masážneho účinku pri nezmenených pevnostných vlastnostiach štetín (1) je profil na štetinách tvorený skrutkovicou (5, 6). Štetiny (1) pritom môžu pozostávať z jadra (2) a najmenej jednej skrutkovice (5, 6) prebiehajúcej po plášti (3)...

Zubná kefka s riadeným pohybom hlavy a spôsob polohovania hlavy zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284399

Dátum: 09.02.2005

Autori: Ahn Kyoungeun, Moskovich Robert, Chan Eric, Eliav Eyal

MPK: A46B 5/00

Značky: kefky, pohybom, riadeným, kefka, zubnej, zubná, polohovania, spôsob, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (12) má rúčku (18) vytvorenú zo vzájomne spojených protiľahlých úsekov v tvare písmena „S", pričom prvý úsek (26) je pomerne tuhý a druhý úsek (28) je pomerne pružne ohybný, pričom protiľahlé úseky v tvare písmena „S" vytvárajú tvar predĺženej osmičky majúcej priečne okienka vnútri každého segmentu tvaru predĺženej osmičky, takže v priebehu čistenia zubov môže užívateľ ovládať pomerne tuhý a pružne ohybný úsek na polohovanie čelnej...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1818

Dátum: 05.11.2003

Autor: Geiberger Christoph

MPK: A46B 9/00, A46B 5/00

Značky: zubná, kefka

Text:

...astredového bloku sa môžu líšiť o nie viac ako 20 v ploche.Stredový blok môže byť napríklad kruhový, oválny alebo mnohouholníkový v pôdoryse pri pohľade dole v smere štetín. Bežne, stredový blok je dostatočne veľký, aby niesol 4 až 12 trsov štetín bežnej veľkosti trsov štetín zubnej kefky, napr. trsov s 1 až 2 mm priemerom alebo najväčšímrozmerom rezaným naprieč smeru štetín. Vhodným usporiadaním trsov je mnohouholník s S až 10 trsmí...

Zubná pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3588

Dátum: 05.08.2003

Autori: Habán Miroslav, Rostoka Larysa, Habánová Marta, Balint Ľuba, Kolesárová Anna, Angelovičová Mária, Golian Jozef, Turianica Ivan

MPK: A61K 7/18, A61K 7/16

Značky: pasta, zubná

Text:

...sú v nejódovanej zmesovej forme súčasťou prírodných - rastlinných a živočíšnych tukov.Túto čast účinnej zložky zubnej pasty je možné pripraviť priamou adíciou pevného jódu s voľnou alebo viazanou nenasýtenou mastnou kyselinou alebo zmesou kyselín. Pri tejto reakcii sa atómyjódu viažu na atómy uhlíka kyselín v miestnych nenasýtených väzieb. Vznikajú di-, tetra-, hexa-,okta-, dekajódované nenasýtené mastné kyseliny, ktoré majú pôvodné zafarbenie...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282926

Dátum: 04.12.2002

Autor: Ďurana Ivan

MPK: A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka je zložená z rukoväti (1), aspoň jedného krku (2) a aspoň jednej hlavy (3) so štetinami (4), pričom s hlavou (3) je spojený aspoň jeden leštiaci blok (5). Leštiaci blok (5) je z elastického materiálu a môže obsahovať abrazívne častice, antibakteriálne látky alebo môže byť zo zdravotne neškodného, požívateľného a postupne sa rozpúšťajúceho materiálu. Povrchová plocha leštiaceho bloku (5) môže byť vytvarovaná napríklad do zvlnenej...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5742

Dátum: 03.10.2002

Autori: Clos Thomas, Lanvers Andreas, Koeth Michael, Reinbold Klaus, Mueller Wolf-dieter, Geiberger Christoph Designbureau

MPK: A46B 7/00, A46B 5/00, A46B 9/00...

Značky: zubná, kefka

Text:

...hodnotou 120 alebo menej, výhodne medzi 100 až 40 °, ešte výhodnejšie medzi 90 ° až 60 °, napríklad približne 70 °.-3 0022 Výhodne môžu byt prierezy každého pásika naprieč smeru dĺžky pásiku spravidla rovnobežne lineárne, napr. každý pásik môže mat prierezy s v podstate rovnobežnými stranami. Napríklad, každý pásik može byt v priereze v podstate obdĺžnikový, napr. s jedným alebo viacerými zaoblenými koncami, alebo vtvare rovnobežníka....

Zubná kefka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281377

Dátum: 04.11.1998

Autori: Krämer Hans, Halm Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: kefka, spôsob, zubná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v ktorej hlava (2) obsahuje základovú oblasť (6) spojenú s rúčkou (1) a vrcholovú oblasť (7), pričom vrcholová oblasť (7) je ohybne a pružne spojená v spojovacej oblasti so základovou oblasťou (6) spôsobom, ktorý umožňuje, aby sa počas čistenia zubov vrcholová oblasť (7) prehla alebo otočila pružne vzhľadom na základovú oblasť (6).

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279293

Dátum: 09.09.1998

Autor: Monz Christiane

MPK: A46B 9/04

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka má prvý súbor jednotlivých zväzkov hrubých vláken (31), ktorý je v reze kolmom na os vláken vo všeobecnosti obdĺžnikový, smer väčšieho rozmeru prebieha rovnobežne so stranou hlavice (1) kefky. Druhé zoskupenie zväzkov vláken (32) je na konci hlavice (1), vzdialenejšom od rúčky, a tieto zväzky vláken, alebo jeden zväzok vláken, majú prierez kolmo na os zväzku buď tvaru "C" alebo "U", alebo majú kruhový prierez. Opísané usporiadanie...

Zubná pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 280006

Dátum: 08.01.1997

Autori: Schuhmann Klaus, Laska Hans, Förg Franz

MPK: A61K 7/18, A61K 7/16

Značky: zubná, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná pasta s bežnými zložkami obsahuje ako leštiaci prostriedok kombináciu kremičitých kyselín a dihydrátu dikalciumfosfátu. Pasta spôsobuje zvlášť účinné obnovenie zubného povrchu. Tento účinok sa dosahuje kontrolovanou remineralizáciou, najmä vo vyškrabaných ryhách a dentínových kanáloch. Účinok možno zvýšiť pridaním iónov horčíka a/alebo fluórfosfátových iónov.

Prenosná podvozková zubná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1011

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kuna Milan, Vavro Jarolim

MPK: A61C 3/04

Značky: zubná, podvozková, súprava, prenosná

Text:

...1 a s nočným spinačom gg. Spodná časť Ž stĺpa súpravy je pripevnená na podvozkovú základňu l kridlovými skrutkani 1 ktorými sú zároveň k podvozkovej základni l pripevnené kryty A kolesok. Otočné kolieska g sú pripevnené na podvozkovú základňu l krídlovými maticami gg . Na obr.2 je znázornená úsporné balenie zubnej súpravy podľa technického riešenia . Vonkajšie stena ll obalu , ktorý môže byť s výhodou typu cestovného alebo prístrojového...

Zubná riasinková valcová dvojkefka so vzájomnou protismernou rotáciou a hydraulickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 534

Dátum: 10.08.1994

Autor: Šmejkal Miloš

MPK: A61C 17/22

Značky: riasinková, protismernou, rotáciou, zubná, vzájomnou, dvojkefka, pohonom, hydraulickým, válcová

Text:

...zmysel otáčania valcových kefiek v ich funkčnej časti, kde sa valcové kefky otáčajú do seba a dochádza tak k čisteniu zubov pozdlžnym smerom v osi zubu a nedochádza k priečnemu ryhovaniu povrchu zubov. Ďalej sú ďasná priaznivým sposobom masirované avzhfaďom k zmyslu otáčania válcových kełiek nedochádza k ichPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobnejšie vysvetlené na priloženom I I V v ,v l I výkrese ,na ktorom su v...

Voskovaná zubná niť

Načítavanie...

Číslo patentu: 277682

Dátum: 08.12.1993

Autori: Alexaj Ondrej, Štefánik Pavel, Žitňanský Dušan, Ďurčová Oľga

MPK: A61C 15/04, A61C 15/00, D01F 6/06...

Značky: zubná, voskovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Voskovaná zubná niť pozostávajúca zo zväzku polypropylénových jemných fibríl, pričom jednotlivé hladké fibrily z polypropylénu majú nekruhový priečny rez, jednotkovú dĺžkovú hmotnosť od 5 do 8 dtex, celkovú dĺžkovú hmotnosť od 400 do 1200 dtex a povrch nite je upravený 15 až 35 % hm. parafínového vosku, napríklad s obsahom 5 až 20 % hm. včelieho vosku a 0,5 až 5,0 % hm. mentolu, resp. inej liečivej a/alebo aromatizujúcej látky, s teplotou...

Liečivá zubná pasta s obsahom stabilizovaného kalciumhydrogenfosfát-dihydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250568

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mincziger Štefan, Gattnar Ondrej, Baránková Edita

MPK: A61K 7/16, A61K 33/42

Značky: obsahom, stabilizovaného, zubná, pasta, kalciumhydrogenfosfát-dihydrátu, liečivá

Text:

...ra modifikovaným karagénanom ako za 4hušťovadlom. Ako modifikované karagénany sú vo vode rozpustné zahušťovadlá - extrakty z morských rias, ktoré sa vyrábajú čistením a alkoholickou precipitáciou z prírodného produktu. Uvedená pomocná látka je netoxická a používa sa pre bežné farmaceutické a potravinárske účely. Povolenie pomocnej látky je deklarované v1. FAO FOOD AND NUTRITION PAPER 4 - ROME 1978Specifications for Identity and Purity of...

Zubná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249245

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tomka Ján, Bača Miloš

MPK: A61C 17/02, A61C 1/08

Značky: striekačka, zubná

Text:

...Výhodou je i to, že toto teleso je možné veľmi produktívne vyrábať na moderných obrábacích strojoch riadených výpočtovou technikou.Ďalšou výhodou je malý počet kovových prvkov, čo podmieňuje jej malú hmotnosť a spolu s ergonomiokým tvarom uľahčuje prácu lekárovi a priaznivo pôsobí na psychiku pacienta.Príklad zubnej striekačky podla vynálezu znázorňuje priložený výkres, kde na obr. 1 je pozdĺžny rez zubno-u striekačkou a obr. z...

Snímateľná zubná náhrada s pružnopohyblivými retenčnými okrajmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230282

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tvrdoň Martin, Kurill Eugen

MPK: A61C 13/22, A61C 13/28

Značky: zubná, okrajmi, náhrada, pružnopohyblivými, retenčnými, snímateľná

Zhrnutie / Anotácia:

Snímateľná zubná náhrada s pružnepohyblivými retenčnými okrajmi tvorená telom, ktorej bočné rozbiehavé steny sú na oboch stranách tela náhrady ukončené podbiehavými okrajmi, vyznačená tým, že podbiehavé okraje (5) sú spojené horizontálne pomocou pružného spojenia (3) zo silikónovej gumy s rozbiehavými stenami (2) tela (1) náhrady a do pružného spojenia (3) je vložená vpolymerizovaním dvojica vertikálne uložených esovite zahnutých pružín (4)...

Detská zubná pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 221189

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káša Jozef, Kopřivová Serafína, Filák Mirek, Medveď Ján, Hudač Alexander, Koudelková Lýdia, Ležovič Ján

Značky: detská, zubná, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie kazivosti zubov a liečenie zápalových procesov slizníc ústnej dutiny v stomatológii. Uvedeného účelu sa dosiahne pridaním antibakteriálnych roztokov trojboritanu tridiamostrieborného alebo roztoku štvorboritanu diamostrieborného v množstve 0,001 až 0,5 hmot. % do detských zubných pást. Účinnosť pást podla vynálezu možno ešte zvýšiť pridaním bakterioaglutinačných gélov hydratovaných kremičitanov vápenatého,...

Zubná pasta pre dospelých

Načítavanie...

Číslo patentu: 221050

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ležovič Ján, Káša Jozef, Koudelková Lýdia, Kopřivová Serafína, Filák Mirek, Medveď Ján, Hudač Alexander

Značky: dospelých, zubná, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie kazivosti zubov a liečenie zápalových procesov slizníc ústnej dutiny v stomatológii. Uvedeného účelu sa dosiahne pridaním antibakteriálnych roztokov trojboritanu tridiamostrieborného alebo roztoku štvorboritanu diamostrieborného v množstve 0,001 až 0,5 hmot. % do zubných pást pre dospelých. Účinnost pást podľa vynálezu možno ešte zvýšiť pridaním bakterioaglutinačných gélov hydratovaných kremičitanov vápenatého,...