Patenty so značkou «zrnitých»

Mlyn na mletie zrnitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287905

Dátum: 20.02.2012

Autori: Kosina Ivan, Matyáš Jan, Paramonov Peter, Pavlík Jan

MPK: B02C 4/44, B02C 4/02

Značky: zrnitých, mletie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Mlyn na mletie zrnitých materiálov tvorený mlecím valcom (2) a najmenej dvoma vzhľadom na mlecí valec (2) protibežne sa otáčajúcimi mlecími behúňmi (51, 52, 53), ktorých osi (511, 521, 531) sú rovnobežné s osou (20) mlecieho valca (2) a ktoré sú jednak vybavené prostriedkami na zaistenie prítlaku k mleciemu valcu (2) a jednak sú vzhľadom na mlecí valec (2) posuvne uložené tak, že medzi ich povrchom a privráteným povrchom mlecieho valca (2) sú...

Zariadenie na plnenie zrnitých, práškových a sypkých materiálov do nádoby vyrobenej z geotextilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20411

Dátum: 13.07.2011

Autor: Draier Roland

MPK: B65B 9/20, E02B 3/10

Značky: zariadenie, sypkých, plnenie, práškových, geotextilného, materiálů, nádoby, materiálov, zrnitých, vyrobenej

Text:

...strane plnením vnútorného rúrového prvku sa prlslušne vytvára zhutnený stĺpec, pričom stĺpec zdvíhanlm zariadenia ramenom výložníka zachytáva a prijíma spojený geotextilný materiál na spodnom okraji krytu. Vo vnútri ležiaci rúrový prvok svojou zoradenou kužeľovitosťou, ktorá sa k výstupnej strane zväčšuje, má predovšetkým takú výhodu, že sa správa ako forma na pečenie, pričom sa v strede vytváraný pohyblivý kužel sypkého materiálu vsúva...

Stredotlakový viacvalcový lis na mletie zrnitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284707

Dátum: 24.08.2005

Autori: Podzimný Stanislav, Konečný Zdeněk, Voit Karel, Paramonov Peter, Zegzulka Jiří, Skařupa Jiří

MPK: B02C 4/02

Značky: zrnitých, materiálov, mletie, stredotlakový, viacvalcový

Zhrnutie / Anotácia:

Lis podľa vynálezu je tvorený jediným poháňaným valcom (4) a aspoň trojicou nepoháňaných mlecích valcov (1, 2, 3), z ktorých každý je vybavený prostriedkami na ich prítlak smerom k osi (40) poháňaného valca (4). Ich priemery (d) sú ďalej podľa vynálezu rovnajúce sa najviac polovici priemeru (D) poháňaného valca (4) a sú uložené tak, že medzi ich povrchom a k nemu privráteným povrchom poháňaného valca (4) sú vytvorené štrbiny (11, 21, 31), z...

Spôsob prípravy materiálov zrnitých čokoládových základov na prípravu čokoládových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4383

Dátum: 16.06.2005

Autori: Shah Manoj, Kopp Gabriele

MPK: A23G 1/00

Značky: spôsob, zrnitých, materiálov, produktov, čokoládových, přípravy, přípravu, základov

Text:

...mlyne. Mikrovortexy používajú rotáciumlecích nožov. V tomto mlyne vzduchová platnička rotora akcelerujeVzduch po obvode uvedenej lopatky. Použitím profilovanej drviacejplatne a špecifického tvaru drviacej platničky je vzduch vo vnútri drviacej komory turbulentný.0006 GB 631 027 opisuje spôsob a pristroj na prípravu čokoládových cukroviniek, kde suché materiály čokoládovej kompozície, zahrñujúceho kakaový základ, sú spracované v...

Zariadenie na kontinuálne zmiešavanie a zmáčanie tuhých práškových až zrnitých materiálov s kvapalinami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2321

Dátum: 10.12.1999

Autori: Švancara Rudolf, Klanic Jan, Štěpánek Robert

MPK: B01F 3/14

Značky: materiálov, kvapalinami, zariadenie, kontinuálně, tuhých, zmiešavanie, práškových, zrnitých, zmáčanie

Text:

...miešacích zariadení stúpaa je požadovaná kontinuálna likvidácia škodlivých práškových odpadov. Pri kontinuálna pracujúcich miešacích zariadeniach sa stupňuje miera nalepovaniarýchlo tuhnúcích fluidných popolčekov na vnútorné steny, hriadel aj lopatky3 miesiacich zariadení. Pri kontinuálnom likvidovaní odpadov súvisí s tým aj väčšie opotrebovávanie, väčšie trecie odpory a vyššia spotreba elektrickej energie.Zaujímavú konštrukciu prináša...

Kolona pro kontaktování zrnitých hmot s kapalinami nebo plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260520

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horčička Pavel

MPK: B01J 8/00

Značky: kolona, kapalinami, plyny, zrnitých, kontaktování

Text:

...čerpací komunikace v podélné ose kolony, což je podmínkou pro tento způsob jejího celkového řešení. Při cirkulaci kapalin nedochází k poruchám oběhu v důsledku zavzdušňování čerpacích cest.což vede k vyšší spolehlivosti a stabílitě vnitřního režimu kolony.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení kolony podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen její půdorys, kdežto na obr. 2 je V řezu zobrazen nárys kolony.Kolona pro...

Kontajner na prepravu zrnitých a sypkých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 789

Dátum: 10.05.1995

Autor: Znamenák Ján

MPK: B65D 88/26

Značky: prepravu, sypkých, zrnitých, látok, kontajner

Text:

...objemom telesa kontajnera a stanovenou celkovou hmotnosťou pri preprave. Kontajnery môžu mat rôznu veľkost, ktorú určuje výška hranolovej časti vlastného telesa kontajnera.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje jeho manipuláciu pomocou žeriavu a tiež pomocou vysokozdvižného vozika. Na manipuláciu pomocou žeriavu sú v rohoch kontajnera privarené výstužné plechy a vyvŕtané otvory v telese kontajnera. ktoré umožňujú jeho zavesenie...

Spôsob dávkovania zrnitých alebo práškových látok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280054

Dátum: 08.03.1995

Autori: Ruf Arthur, Herzmann Wilhelm, Goedicke Frank

MPK: B01F 13/02, B01F 15/02

Značky: vykonávanie, práškových, spôsob, zrnitých, zariadenie, látok, dávkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dávkovanie a najmä zmiešavanie látok, najmä na zmiešavanie najmenej jednej zrnitej alebo práškovej tuhej látky s kvapalinou. Prvá látka, najmä zrnitá alebo prášková tuhá látka, je fluidizovaná s kontinuálne alebo pulzačne privádzaným plynom a potom je táto homogenizovaná zmes plynu a tuhej látky časovo konštantne dávkovaná s druhou látkou, najmä kvapalinou, je s ňou privádzaná dohromady a zmiešavaná, na dávkovanie...

Zariadenie na tepelné spracovanie a/alebo preplyňovanie zrnitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277901

Dátum: 16.09.1992

Autori: Fürschuuss Harald, Zwittag Erwin

MPK: F27B 21/06, F27B 21/02, C22B 1/20...

Značky: tepelně, spracovanie, zrnitých, preplyňovanie, materiálov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené roštom (1) na uloženie spracovávaných látok (7), sacou skriňou (2), umiestnenou pod roštom a pre plyn priepustnými úložnými prvkami (5), napojenými na bočné okraje (3) roštu (1) a ležiacimi približne v rovine roštu (1). Aby mohli byť spracovávané látky rovnomerne prenikané spracovávateľskými plynmi a aby v celom priereze bola zaručená rovnomerná kvalita, je zariadenie opatrené bočnými stenami (10), vystupujúcimi z roštu...

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hanuš Jiří, Polišenský Emil, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, způsobu, tohoto, rotační, provádění, výrobu, vápenců, vápna, zařízení, výpalu, zrnitých

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...

Zařízení pro předehřev a částečnou kalcinaci zrnitých a kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265960

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skala Václav, Pospíšil Jaroslav, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, kalcinaci, předehřev, zařízení, kusových, materiálů, částečnou

Text:

...opatřeny stíracími bloky li, tvaru obdélníku, uloženými na horní ploše. V prostoru nad vynášecími deskami lg je umístěno vodící těleso 1, půdorysně s výhodou ve tvaru obdélníku, které svou horní zužující se částí zasahuje do předehřívacího a kalcinačního hrdla A.Při pohybu vynášecích desek 3 v radiálním směru k ose a od osy svislé šachty, postupuje materiál vlastní vahou z provozního zásobníku l materiálu přívodním potrubím 3 materiálu do...

Diskový třídič zrnitých hmot s proměnlivým dělicím řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265269

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: B07B 1/06

Značky: zrnitých, řezem, dělicím, třídič, proměnlivým, diskový

Text:

...uhlopříčky čtvercov vého otvoru. Vyhodou vynálezu je možnost plynulé změny rozměru otvorů mezi disky a tim í změny dělłciho řezu bez omezení provozuzařízení. Vynález může byt proveden také tak, že povrchy disků su» dych řad jsou zdrsněné výstupky.Vyhodou tohoto řešení je, že třídění materiálu probíhá intenzivněji., Výhodou tohoto řešení je, že přináší ještě větší intenzifikeci třídícího efektu, zejména v případech, kdy uhlí má vyššíobsah...

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, zrnitých, šachtový, granulovaných, předehřívač

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Zásobník pre aktívne vetranie zrnitých a sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263361

Dátum: 11.04.1989

Autor: Konušiak Anton

MPK: A01F 25/22

Značky: aktívne, zrnitých, materiálov, zásobník, vetranie, sypkých

Text:

...V druhom prípade je prievzdušná stena g vytvorená z prestavitelných klapiek gá okolo čapov gg.V prevzdušňovacom potrubí 3 sa nachádza tesniaci piest lg, alebo tesniaci piest lg a tesniaci valec lg, alebo najmenej jedna tesniaca roleta li spojená lanom s navíjacím zariadením ll. V prevzdušňovaccm potrubí g alebo na jeho obvode sa môže nachádzať najmenej jedno nahrievacie alebo chladiace potrubie lg, opatrené teplovýmennými rebrami lg.Vo...

Zařízení ke kontinuálnímu dávkování sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263309

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rayman Václav

MPK: G01F 13/00

Značky: zařízení, materiálů, práškových, jemné, zrnitých, dávkování, kontinuálnímu, sypkých

Text:

...pneumatické dopravy. Výtokový otvor 1 §materiálové clony Ž je uzavírán krycí deskou 1 §euvně výkyvného šoupátka. Obě zóny jsou nahoře ještě spolu spojeny volným průřezem 12 vytvořeným okrajom nastavitelného hradítka Ž mezistěnyŽ a stěnou víkaZ dávkovací komoryŽ Tlakový vzduch pro provzdušňovací zařízení dávkovací komoryŽa zásobníkuLL se přivádí ze sítě§ 9 s hlavním uzávěremg 1 nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Uzávěr gä potrubní...

Způsob chlazení zrnitých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259499

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 15/02

Značky: tohoto, způsobu, materiálů, provádění, způsob, zrnitých, chlazení, zařízení

Text:

...3, rotační pece g a také vnější povrch šikmých průvlaků łâ jsou proti účinkům vysokých teplot chráněny vyzdívkou gg. Nosníky 3 ve tvaru trub, trouby łg a trouby łg jsou propojeny na ventilátor chladicího vzduchu, případně na komín, což není na obrázku znázorněno.Ochlazovsný slínek spočíva na roštu 5, průvlacích łá, vyplňuje prostory łg, spočíva na šikmých roštech §, vyplňuje prostor łl. vrstva slínku již značně ochlazeného dále pokračuje...

Zařízení pro rozdělování proudu padajících zrnitých hmot na dva pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259492

Dátum: 17.10.1988

Autori: Derka Petr, Menšík Jan

MPK: B65G 47/16

Značky: pásové, padajících, dopravníky, zařízení, rozdělování, proudu, zrnitých

Text:

...k těžbám uhlí s vysokým obsahom jílu. Doprava těchto obtížně zpracovatelných uhlí je v období racionálního využívání všech druhů energií velmi aktuální.uvedený nedostatek odstraňuje rozdělovací zařízení proudu padajících zrnitých hmot nn dve paeovć doprevníky podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom, že rozdělovací klín je pevne apojen s lołiaky vrotných bubnů obou dopravníků na jednom rámu, který je stranově přeniatitelný na pojezdu,...

Zařízení k chlazení zrnitých matiriálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242642

Dátum: 01.05.1988

Autori: Sedlák Josef, Živný Vladimír, Hájek František

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, matiriálů, zařízení, chlazení

Text:

...ve vnitřním prostoru Q a vnôším prostoru 1. Chladící ěachta A navazuje na sběrač 2 , v jehož vnitřním prostoru je centricky umístěn na rozváděcích kanálech 3 s výstupy gg usměrňovací prstenec 1 § a vývody 12. Vnější stěna gz a vnitřní stěna gg sběrače gg mají v místě rozváděcích kanálůgl otvory g 1 pro vstup chladícího vzduchu z vnější vzduchové komory lá do prostoru rozváděcích kanálů gl a výstup do vnitřní vzchové komory 11. Spodní část...

Způsob regulace výstupní teploty zrnitých materiálů při fluidním chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255001

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stuchl Ivan, Neužil Lubomír, Mikuš Oldřich

MPK: G05D 23/13

Značky: zrnitých, fluidním, materiálů, výstupní, způsob, teploty, chlazení, regulace

Text:

...na výstupu z chladiče, se snímá v místě il. Teplota chladicího media tz přiváděného potrubím Q se měří v místě gg, tep 3 255 801 lota přídavného media t 5 přiváděného potrubím 1 se měří v místě AŽ, přičemž teplota tg je vyšší než teplota tg.Teplota směsi obou proudů t 4 se měří v místě 51. Dále je sledována teplota media na výstupu z chladiče t 5 v místě 51 a teplota zrnítého materiálu na vstupu do chladiče t 5 v místě gg. Kromě...

Víceplošný vibrační třídič pro velmi jemné třídění zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240876

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lukovský Leo, Topol Vladimír

MPK: B07B 1/42

Značky: materiálů, víceplošný, velmi, vibrační, třídění, třídič, zrnitých, jemné

Text:

...xp, lg, id, 13, většinou trojdílných, pouze horní dvě sady 33, 1 jsou dvojdílnéo Podćlné okrajová vodicí opory 33, ąg, lg, lg, je jsou na svých níže položených koncích zesíleny úhelníky łgj Ag, ig, 5 g 53,uchycenými kolmo k podálným stěnám skříně l třídičeo Mezi jednotlivé díly podélných vodicích opor 13, ąg, lg, 3 §,g jsou v řadách nad sebou uspořádány příčné opory 23 ip, 23, žg, 23,uchycené svými konci v podálných stěnách skříně l...

Šachtový výměník k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253002

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, materiálů, výměník, zrnitých, zpracování, tepelnému, granulovaných

Text:

...prodlužuje se provozuschopnost výměníku, což se projeví snížením investičních i provozních nákladů.Horké plyny přiváděné bočními kouřovody vchází do vnějšího obvodového kouřovodu, z něho do pž-edehřívaného materiálu, který je zde pod svým sypným úhlem v míst rediálního usměrňovacího telesa s nosným trámcem, pod ním vytvořeným radiálním spojovacím kanálem,vytvořeným sesypávanýmř materiálem, částečně vniká do vrstvy materiálu, a částečně...

Způsob předehřívání sypkých práškových či drobně zrnitých surovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241815

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koeí Jaroslav

MPK: F27D 17/00

Značky: provádění, surovin, předehřívání, způsobu, drobně, způsob, práškových, tohoto, zrnitých, sypkých, zařízení

Text:

...část skříne roštového chladiče 1 slíunku je opatřena hrdlem 6 pro odvod části odpadního vzduchu potrubim 2 odpadního vzduchu do směš-ovače 3 dopravní ,ná Złllñlädoby pnelumatického dopravníku, opatřené přĺlVOdBIm 4 suroviny a potrubím 5 dopravy suroviny, do kterého je zařazen hrubooídlučovař 10 suroviny .a následně ústrojí 9 k regulaci objemu vzduchu z chlazení produktu. Za .regularčním ústrojĺm 9 je potrubí 5 dcąpravy suroviny...

Zařízení k dávkování zrnitých látek, zejména osiv a hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241527

Dátum: 15.09.1987

Autor: Imhof René

MPK: A01C 7/12

Značky: zrnitých, zařízení, dávkování, zejména, hnojiv, látek

Text:

...Na vnější straně zásobní skříně mohou být u dávkovacích válečků a vynášecích otvorů upevněny pružné těsnicí příruby. Účelně je protilová skořepina upevněna na zásobní skříni ve vodicích kolejnicích pro její odnímání, takže ji lze společně s dávkovacím válečkem sejInout ze zásobní skříně za účelem čištění.Zařízení podle vynálezu zajišťuje spolehlivé a přesné dávkoväní rozdělovaného materiálu, což je nezbytné zejména u vysávaní osiva, protože na...

Způsob předehřevu práškových a jemně zrnitých surovin, zejména pro výpal cementářskéhpo slínku suchou cestou, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244493

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šestauber Karel

MPK: F27D 13/00

Značky: jemné, cementářskéhpo, způsobu, suchou, slínku, výpal, provádění, způsob, cestou, zrnitých, zejména, tohoto, práškových, surovin, předehřevu, zařízení

Text:

...tepla k provedení způaobu vynálezu prokazuje výraznl vyšší účinnosti, neł je dosud běžně v praxi dosahováno. Dokonalý protiproudýv systém tepelné výlšny vytváří možnost dosažení nižších teplot odpadních plynů než u předehřívacích systőmů s praktickými důvody omezeąým počtem souproudých stupňů na studenémkonci.Protiproudý systém tepelné výměny pro ohřev práškového materiálu podle vynálezu se vyznačuje protisměrným postupom ohřívanáho...

Kontejner k přepravě sypkých, granulovaných a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241273

Dátum: 01.09.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Ryba Jioí, Krásný Jaroslav, Pokorný Milie, Koivka Jan, Spanilý Jaroslav, Kaeín Jan

MPK: B65D 88/28

Značky: zrnitých, přepravě, kontejner, granulovaných, materiálů, sypkých

Text:

...vyprásdňovet jeho obsah přímo na dopravním prostŕedku, aniž by se s ním muselo nějak manipulovat. K vyprazdňování různých sypkých,granulovaných e zrnítých materiálů a výrobků slouží žlaby o různé velikosti a uspořádánífle požadavků na způsob e rychlost vyprazdňování. Hnací sílu pro vyprazdňování může vytvářet vzduch, popřípsdě jiný vhodný plyn o tlaku maximálně 5 000 Pa e množství podle Ákapacity a délky vyprazdňovacích žlabů, maximálně...

Spôsob kontinuálnej hydrofóbizácie zrnitých anorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240514

Dátum: 15.08.1987

Autori: Müne Herbert, Müller Gregor

MPK: B01J 20/10

Značky: spôsob, materiálov, kontinuálnej, hydrofóbizácie, anorganických, zrnitých

Text:

...sprchou.Tieto spôsoby hydrofóbizacie sú ale diskontinuálne, viacstupňové a časovo náročne.Uvedené nevýhodypodstraňuje spôsob kontinuálnej hydrofóbizácie zrnitých anorganických materiálov podla vynálezu, pri ktorom je k materiálu s teplotou 250 ° až 450 °C pridávaná organokremičitá zlúčenina v množstve 0,2 až 4,0 hmot. dielov na 100 hmot. dielov materialu. Teplom obsiahnutým v horúcom materiáli sa organokremičitá zlúčenina rozkladá a...

Chladič zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251894

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, granulovaných, chladič, materiálů

Text:

...uvedeného drticího roštu má dole přívod chladicího vzduchu .a odpod vychlazenéhlo materiálu a niahoře přívod chlazonélrrm materiálu a odvod ohřátéht) vzduchu.Výhodou tohotio chladiče je to, že přivodchlazdiciłro vzduchu do všech tří stupňů chlazení je samostatný, že podle plotřeby kiaždý z těchto přivodů může být samostat.ně regulován, aby se optimálne vyhovelo technologickým poižadavkům. Tímto chlauďiwčem se stupni chlazení se dosáhne...

Vzorkovač pro odběr průřezových vzorků sypkých a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243634

Dátum: 15.05.1987

Autor: Procházka Oldoich

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorkovač, zrnitých, průřezových, materiálů, sypkých, vzorků, odber

Text:

...se zarážkou, která je na hornim ohnutém konci opatřena držadlem a připojena na hadici vysavače.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení vzorkovače podle vynálezu v-bočním pohledu a částečném podélném řezu. kde pažnicová trubka l je opatřena rukojetí ll. do níž suvně zapadá odběrová trubka g opatřená držadlem gł a zarážkougg. odběrová trubka 2 je při pojena na hadici Q neznázorněného vysavače.S popsaným vzorkovačem se pracuje takto...

Spôsob triedenia zrnitých vlhkých substrátov, hlavne dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239166

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemčič Ladislav

MPK: B07B 1/00

Značky: zrnitých, dolomitu, spôsob, vlhkých, substrátov, hlavne, triedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém triedenia vlhkých jemnozrnných rudných a iných surovín, s hmotnostným podielom do 30 % častíc o zrnitosti pod 0,5 mm a s 1 až 10 % voľnej vody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zrnitý substrát sa zmieša s mletým vápnom o zrnitosti do 0,2 mm v pomere na 1 diel voľnej vody až 1,5 dielov mletého vápna, potom sa zmes nechá odležať po dobu 4 až 20 hodín a získaný suchý substrát sa roztriedi podľa zrnitosti.

Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238832

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lazar Tobiáš, Kovanič Ľudovít, Florek Ivan

MPK: G01R 33/12

Značky: indukcie, zrnitých, magnetickej, materiálov, snímač, remanentnej, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na meranie a zisťovanie remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií. Podstata snímača spočíva v tom, že pozostáva z najmenej jednej až troch elektricky upravených difereciálnych feroindukčných sond, umiestnených v dutom valci tak, aby zvierali v rovine kolmej k pozdĺžnej osi valca rovnaký uhol, pričom je na valci navinutá kompenzačná cievka, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroje jednosmerného...

Zařízení k chlazení zrnitých materiálů, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250318

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zejména, zrnitých, cementářského, slínku, materiálů, chlazení, zařízení

Text:

....proti čelům 7 a 8 pevných a pohyblivých desek 5 a B, přičemž nad. dnem 4 je ve směru kolmém na směr pohybu pohyblivých desek B s čely 8 umístěna soustava příční-ků 12 ve tvaru -obraceného písmene U, otevřených směrem dolů.Na otvor 11 .pro odvod ochlazeného slínku navazuje těsnicí šachta 13, pod níž je umístěn podávač 14 ochlazeuneho slínlku, např. vozíkový, pro výhrab ochlazeného slíniku.Pro posuv soustavy piohyblivých deselk 6 vůči soustavě...

Zařízení pro rozdělování proudu zrnitých lepivých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250168

Dátum: 15.04.1987

Autori: Derka Petr, Menšík Jan

MPK: B65G 65/30

Značky: zařízení, proudu, lepivých, rozdělování, zrnitých

Text:

...obtižne zpracovatelných uhlí Je v období tvaoionálniho využívání vlech druhů energií velmi aktuální.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na dělení proudu zrnitých hmot umíetenć na stranovä přemíetitelném zúkledovám rámu podle vynálezu, jeho podetats epočívá v tom,že sestává z dvojitého kužele uzavřenćhove skšlíni, upevněného na horizontálním hüdeli uloženém v ložiscích a spojeněm s motorom a po levá a pravé stran kužele uložených...

Zařízení na fluidní sušení zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249662

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brož Luděk, Votlučka Jiří, Neužil Lubomír, Mikuš Oldřich

MPK: F26B 17/10

Značky: materiálů, zařízení, sušení, fluidní, zrnitých

Text:

...zpravidla válec kombinovaný s kónickou částí, do něhož je vestavěn oddělovací prstsnsc lg. oddělovací prstensc lg má e výhodou průměr stejný nebo větší než je vnitřní průměr střední části g, Mezi oddělovacím prstencem lg a horní částí 2 Je vytvořena šroubovice ll vcelku, segmentovaná a nebo ve formě skloněných lopetek.tv horní části 2 je umíetěno uvnitř oddělovacího prstence lgsouoss válcové těleso lg opatřené nejméně jednou vnější šroubovicí...