Patenty so značkou «způsob»

Strana 99

Způsob protiproudého promývání suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260805

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín

MPK: B04B 1/10

Značky: způsobu, způsob, zařízení, promývání, tohoto, provádění, protiproudého, suspenzí

Text:

...čistoty a znovu sepaŕuje. Podstata zařízení k provádění popsaného způsobu spočíva v tom, že je tvořeno míchecím bubnen, na koncí pevné propojeným s bubnen odetředívýn. Pro umožnění transportu suspenze v axíâlním smeru má odstředjvy buben tvar kužele, jehož skton površky je v roznezí dvecetí ažpadesátí stupňů. Řešenívyužívá specífjcke vlastností odstředi~vé síly - příme úměrností intenzity silového pole na redíàlníProvedení podle noveho...

Způsob zalévání konců modulů s dutými vlákny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260804

Dátum: 12.01.1989

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B04B 1/10

Značky: provádění, způsobu, dutýmí, tohoto, modulu, vlákny, zařízení, konců, způsob, zalévání

Text:

...i 2 É 26 | 1 804v jehož stěně jsou uchyceny přítlečně prvky, /pravidla šrouby/ pro přitlečení rozvúděcích vík k nodulům. Mezi Ioduly a rozváděcí víka jsou vložena těsnění. Rozvàděcí víka jsou provedena s vybràními ve tvaru nàlitků zalévane hmoty.výhody noveho řešení spočívají v tom, že je možno provádět zatěvání většího počtu modulů nejednou,a tím se zvýší produktivita práce. Další výhody spočívají v tom, že zalevací hmota nezatvrdne v...

Způsob úpravy hydrogelové intraokulární čočky před zaváděním do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260801

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: intraokulární, způsob, čočky, zaváděním, před, úpravy, hydrogelové

Text:

...povrchová vrstva gelu, nejlépe fyziologickým nebo Ringerovým (vodný roztok obsahující chlorid sodný,chlorid vápenatý, chlorid draselný, hydrogenuhličitan sodný pH 7,2 až 7,ü) roztokem. Tím se zároveň povrch čočky stane kluzkým. V tomto stavu je čočka připravena k zavedení do oka poměrně malým otvorem. V oku pak čočka po několika hodinách ve styku s komorovou vodou zbotná a nabude původní tvar, který měla před deformací a částečným...

Způsob výroby dvouvrstvých plošných textilních útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260742

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fejgl František, Piknová Danuše, Holub Miloš

MPK: D04H 13/00

Značky: způsobu, útvaru, provádění, výroby, dvouvrstvých, způsob, tohoto, textilních, plošných, zařízení

Text:

...títtrtązvukem podle vynálezu přiváděnypod různým napětím v podélném směrutak, aby při pojení nenastávałlo tvoření přehybů, přičemž .krycí vrstva je rozpínána po Slľčĺłe, například za použití rotačního rozvíra e.Vlastní vzájemné pojení obou textilníc-h vrstev .nastáva v jedné linii po celé šířce textílie současně mezi pracovním nástrojom.a reliéfovým válcem. Při pojení se obě přiváděné textilní vrstvy v pracovní zóně, tj..pod »ptacovními...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rubáš Vlastimil, Krupička Michal, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub

MPK: C10G 45/40

Značky: hydrogenace, selektivní, dienů, vinylaromatických, uhlovodíku, konjugovaných, způsob

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Trimethyl(maleinimidofenyl)amonium jodidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260737

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C07D 227/093, C07C 87/68

Značky: způsob, jejich, jodidy, přípravy, trimethyl(maleinimidofenyl)amonium

Text:

...4»dl-du a .reakční směs se lponechá stát při teplotě místnosti. Během 30 minut se začínnají objevovavt žluté krystalkyvkvartérnní solí. Po dvou dnech se vyl-oučený pr-odwkt odfiltruje a extrahuąje 100 .cm 5 benzenu. Po vysušeni na vzduchu se ziská 2,66 g -tj. 74,3 výtěžek ltrimethyl S-.maleinimidofenyl a monium jodidu s teplotou táni 198 až 199 °C.Stejným způsobem jako v příkladu 1 se alkyluje 2,30 g 0,01 molu)...

Způsob zkoušení odlučivosti filtru pro vzdušiny na místě jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260724

Dátum: 12.01.1989

Autori: Doušek Karel, Majer Ladislav

MPK: B01D 46/00

Značky: zkoušení, odlučivosti, místě, filtru, použití, způsob, vzdušiny

Text:

...přibližení těchto koncentrací se koncentrace častíc zkušebního polydisperzuílto waerosolu ve vzorku vzdušiny odebíra t z jirostoru před filtrom před vstupem do počítače častíc aerosolu definované sníží, například zařízením na kontinuální zřeďov-ánž aerosolu v nastaveném poměru. výhod-oci z 2 tsobu podle vynalezuzkoušeoí odlušiv-osii Íiltrů pro vzdušiny na místě jejích pou tí, zajištující krátkou dobu měření s použitím co nejnižší koncentrace...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brůžek Josef, Chlumecký Jan, Votápek Václav

MPK: D06M 13/46

Značky: zvýšení, přípravek, kapalný, vlákně, barviv, způsob, výroby, stálosti

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem koloidního a rozpuštěného stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260710

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel, Pitter Roman

MPK: C02F 1/62

Značky: rozpuštěného, obsahem, způsob, čištění, stříbra, odpadních, koloidního

Text:

...6,0 až 9,5, vzniklé kaly se odseparují, rozpustí V kyselině chlorovodíkove a vzníklý chlorid stříbrný se oddělí. K okyselení odpadní vody se použije například kyselina sírová, k ialklalizaci například 20 roztok hydroxidu sodnéhao. Rozpuštěním kalu vzniklého přísadou flokulečního činidla s ohsahem hlinitých nebo železitých iontů dojde vysrážením ch.l-oridu stříbrnélm k regeneraci flokulačního činidla, a jeho kyselý roztok se použije k...

Způsob výroby netkané izolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260708

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ptáčková Věra

MPK: D04H 1/48

Značky: izolační, textilie, výroby, netkané, způsob

Text:

...do něhož jsou zakotvena vlákna po jedné straně. Pojivem může být pěna ze syntetické prýskyřice.Známe způsoby výroby netkaných izolačních textilií nevedou ke zhotovení netkané izolační textílie s vysokou tepelné i zvukově izolační schopností a s vysokými mechanickými, zejména pevnostními parametry.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby netkané izolační textílie podle vynálezu, při kterém se mykané nebo vzpichované předzpevněné...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260706

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bučko Michal, Varga Vladimír, Hano Alexander, Sálka Ján, Ščipáková Jarmila

MPK: C12P 13/08

Značky: způsob, výroby, l-lysinu, biosyntézou

Text:

...7,6 .až 7,8, tj. asi po 12 hodinách kultívace, je ínokulum vhodné k očkovaní do 10 litrů fermentační půdy, která má toto složení sacharöza 18 procent, hydrolyzát z 5 arašídové mouky připraví se ze suspenze 500 g arašídově mouky v 1 500 ml vody a 200 ml 920/0 kyseiny sírové v autoklávu 6 hodin při 120 °C,neutralízazcí 25 čpavkovou vodo-u na pH 5,5 až 6,0 a filtrací, kukuříěný výluh 60 procent sušiny 1 , KH 2 PO 4 0,2 0/0, MgSO 4 0,03...

Způsob výroby L-lysinu a L-argininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260705

Dátum: 12.01.1989

Autori: Benda Antonín, Čulík Karel, Břečka Antonín, Kalina Vladimír, Dašek Jaroslav

MPK: C12P 13/10, C12P 13/08

Značky: l-lysinu, způsob, výroby, l-argininu

Text:

...v běžných fermentač- ninu a methioninu, které se především uplant~ nich surovinách, a to nejenom s ohledem na ňují při biosyntéze l-lysínu. obsah argininu, nýbrž íse zřetelem na obsah T a b u 1 k .a 2 Surovína obsah aminokyselín g/B g Nzjištění, že l-argínin není prakticky ntilí- ního mikr-oorgaeííisínu a v důsledku toho í zován při bicsyntéze l-lysinu auxotroí-ními rychlost produkce l~lysinu jsou do značné mutartttaníi dependentními...

Způsob přípravy krystalického fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260704

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čulík Karel, Benda Antonín, Pelzbauer Jiří, Kalina Vladimír

MPK: C12P 19/62

Značky: fungicidinu, přípravy, krystalického, způsob

Text:

...než 3 a přídavkem teplé vody se upraví podmínky ke krystalizaci.Vynález spočíva na objevu existence vhodného vícesložkového rozpouštědle, v němž je amorfni fungicidin několikanáswobně rozpustnější než krystalický preparát. Tuto vlastnosi maují směsi vyšších .alkoholů s methanolem a vodou, které tvoří jen jednu kapalnou fázi. Například pro směs 60 methanolu 25. 0/0 vody -I- 15 butaoolu (obj.) při normální teplotě je rozpustnost amorfniho...

Způsob přípravy digitalizovaných glykosidů digitoxinového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260703

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pitra Josef, Kolářová Hana, Poláková Alena, Čekan Zdeněk

MPK: A61K 35/78

Značky: digitoxinového, přípravy, glykosidů, způsob, digitalizovaných, stupně

Text:

...a kyselých uhličitanů talkalických kovů nebo hydroxidů kovů alkalických zem-in ve vodnémą-prostředí. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se u jednotlivých lanatosidů nebo jejich směsi provádí enzymatické odštěpení glukosy a hydrolytická desacetylace současoě.Způsob podle vynálezu je Založen na poznatku, že acetylovanné formy, vznikající enzymatickým odštěpením glukosy, se desacetylují mnohem snáze než výchozí laąnatosidy....

Způsob izolace ergotaminu z jeho směsí s námelovými alkaloidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260702

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beran Miloš, Semonský Miroslav

MPK: C12P 17/18

Značky: způsob, ergotaminu, námelovými, směsi, alkaloidy, izolace

Text:

...A. Stoll l. c.. V případě, že zpraoovávaná směs alkaloidů je zviáště bohatá na ergotamin, vylučuje se tato báze z etherického roztoku již během jeho zahušňování v každém případě je všakvhodné koncentrát směsi bázi odstavit při teplotě místnosti na dobu asi 24 hodin k dvokončení ltrystalzizace ergotaminu, resp. jeho směsi s ergotamininem, popř. urychlit krystalizací ergotaminu naočkováním roztoku autentickým preparátem.Pozvoruhodné je...

Způsob izolace lanatosidu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260701

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěrba Jiří, Pitra Josef

MPK: A61K 35/78

Značky: způsob, izolace, lanatosidu

Text:

...že lze s dobrým výsledkem oddělit lanatosiad A ze směsi lanatosidů adsorpční chromuatografií na silikagelu, jehož aktivita je snížena přiměřeným přídavkom. vody. Na suchém silikagelu jsou lacnatosidy adsorbovány příliš pevné, takže při obvyklém způsobu eluce se dělí a vymývajínepoměrně hůře. Podle vynálezu lze na 40 až 50 hmot. dílech částečně desaktivovaného silikagelu oddělit 90 až 95 0/0 teoretického množství lanatosittlu A, na 10 dílech...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hamsa Jaroslav, Hofreiter Václav, Jareš František, Hůlka Petr, Nosek Jaroslav, Langmajer Miroslav, Hanuš Oldřich

MPK: H01G 4/00, H01G 4/08

Značky: vysokofrekvenčního, způsob, výkonového, slídového, výroby, kondenzátorů

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Způsob přípravy 1,6-anhydro-beta-D-glukopyranosy značené radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 260699

Dátum: 12.01.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: značené, způsob, přípravy, 1,6-anhydro-beta-d-glukopyranosy, radioizotopem

Text:

...organisny, napŕ. zelená řaso Chlorella vuígaria /A 0 121 sos/.Při pyrolýze by bylo možno vycházot z řádově niligrnnovýeh nnožetví znočeného škrobu, což by umožnilo jeho účinnějši vyoušoní a zejnéno účínnějěi pyrolýzu. ýZ těchto okuťečnosti vychází navrhovaný způsob připravy 1,ő-anhydro-(FD-glukopyranooy značeně radioísotopen MC, jehož podotota apočívá v tom, že se značený škrob půvoéen z fotooutotrofních organisnů, s výhodou ze...

Způsob komplexního hodnocení náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260662

Dátum: 12.01.1989

Autori: Číhal Vladimír, Kubelka Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: oceli, náchylnosti, mezikrystalové, komplexního, způsob, hodnocení, korozivzdorných, korozi

Text:

...hodnocení i plech s různou orientací na původní směr tváření. Vynález umožňuje hodnocení ocelí a slitin s vysokou stabilitou pasivního stavu.vynález je blíže objasněn pomocí připojenýchpřík 1 adů popi.3 mwuz sujících možnost samostatného nebo komplexního postupného hodnocení, a výkreeů, resp. gratů, kde na obr. 1 je záznam potenciokinetioká křivky z oceli 04 Hn 24 Grl 3. se dvěma aktivními vrcholy na obr. 2 záznam potenciokinetické křivky...

Způsob úpravy radiálních plášťů pro osobní automobily při protektorování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260661

Dátum: 12.01.1989

Autor: Silný Ferdinand

MPK: B29D 30/54

Značky: protektorování, radiálních, způsob, plastů, osobní, automobily, úpravy

Text:

...je možné pouze při obnově celého zařízení.Předmět vynálezu spočívá ve způsobu úpravy rsdiálních pláštů pro osobní automobily při protektorování. Před vulkanizací se vytvoří průduchy propíchnutím všemi vrstvami plášte. Propíchává se v místě přechodu nárazníku do boku pláště jehlovitým nástrojem o tlouštce 1,7 až 2,0 mm. Rovina běžné plochy a průpichy svírají úhel 45 ° a vzájomná vzdálenost průpichů je do 50 mm Podstatou vynálezu je, že po...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Jan, Koubková Marie, Vlachovský Vladislav, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/087

Značky: ofsetového, vysoké, elektrografického, materiálů, střední, způsob, náklady, výroby, tiskové

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Způsob výroby dílů na bázi polyesterových skelných laminátů technologií vakuoinjektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260658

Dátum: 12.01.1989

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

MPK: B29C 45/03

Značky: skelných, polyesterových, vakuoinjektáže, způsob, laminátu, dílů, technologii, výroby, bázi

Text:

...vychází z pružné konstrukce výrohních laminátových forem, brzdicího efektu eklovýztuží a kombinece tlaku a podtlaku ve formách. Podstata epočívá v tom, že se pomocí brzdicího efektu sklovýztuže zvýšením vetřikovací rychlosti pryskyřice nejmáně na 800 g/min vytvoři za eoučasného vakuování v dutině formy přetlak vyvolávající pružnou deformaci nejméně jedné části formy. Deformace trvající i po ukončení vlastního vetřikování napomáha v konečné...

Způsob přípravy 2-(4-chlorbutyrylamino)-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260644

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valenta Vladimír, Vlková Marie

MPK: C07C 103/49

Značky: 2-(4-chlorbutyrylamino)-acetamidu, způsob, přípravy

Text:

...kapalina, jemné aromatické vůně. Krystalický produkt taje 35,5 až 33,5 °c.Elementärní analýza pro CaH 14 ClNO 5 207365 IČ spektra cm 1 1 030, 1 200, 1 743 R-CooR 1 540, 1 655 »NH-CD 3 305 -Nl-I P ř í k lad 2 Ethyl 2-ćl-chlorbutyrylaníin-oacetátZwa mícháni a chlazení se »do roztoku 30,35 gr-amu 300 mmolů N,N«dimethylanilinu ve 100 ml benzenu vnese 20,0 g 144 ummoly glycinenthylesterhydrochloridu. Po 1 h mi chání při 20 °C se .do této směsi...

Způsob výroby ethylamidu 10-desGly, 6-D-Tle LH-RH

Načítavanie...

Číslo patentu: 260642

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vágner Josef, Krojidlo Milan, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/20, A61K 37/38

Značky: lh-rh, 6-d-tle, 10-desgly, způsob, ethylamidu, výroby

Text:

...vynálezu dokumentují,ale nijak neomezují.Polystyrénová pryskyřice 2 g, 0,8 mmolu Cl/g, sítěna 1 DVB se SľIlÍSlĺ s 10 m 1 ethylaminu a ponechä se dva dny reagovatPo cudstranění ethylaminu se pryskyřice promyje MeOH, DCM .a znovu MeOH. Získaná NEAM .pryskyřice byla vysušena a byl stanoven obsah volných aminoskupin jpikrovým testem a elementární analýzou na 0,7 mmolu N/g. Pryskyřice byla Umístěno do reaktoru ta byly provedeny jednotlivé...

Lidský modifikovaný C-peptid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260641

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štolba Pavel, Stárka Luboslav, Bendlová Běla, Lebl Michal

MPK: C07K 7/40

Značky: c-peptid, modifikovaný, přípravy, způsob, lidský

Text:

...modifikovaného lidského C~ 1 pepti~du podle vynálezu.Příprava .modifikovaného C-peptidu podle vynálezu pomoci Fmoc-derivátů aminokyselinBylo použito 1,0 g benzhydrylaminové pryskyřice, nia kterou bylo navázáno acidolabilní ranmínko 3-/4-hydroxymethylfenoxyĺpropionát s první C-koncovou aminokyselinou Nvu, substituce byla 0,4 mmol/g lpryskyřice Albericio F. Barany G. Int. j. Peptide Protein Res., 26, 92 /1985/1.na-arminoskupiny aiminokyselin...

Nesymetrická 1 : 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260634

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák František, Psotka Miroslav, Hájek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, přípravy, způsob, jejich, nesymetrická, metalokomplexní

Text:

...vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých -nesymetríckých kom-plexi podle výná» lezu je dále dosažení vysoké produkce najednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobníhvoąprocesu tak že lze pracovat bez-odpadovými technuologleml. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických chromsitých komplexů s dvěma sulťoskuplnaml je skutečnost, že není nutno izolovat vlastní bar~ vivo před jeho sušením.Předmět...

Způsob zpracování odpadů lehčených polyuretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260632

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tesař Petr

MPK: B29B 17/00, B29K 75/00

Značky: polyuretánu, lehčených, odpadů, zpracování, způsob

Text:

...může docházet i k lepší stabilizaci lehčené struktury,vyššímu nalehčení a vyšší homogenitě dutinek. Potíže by však mohly nastat tehdy,kdy směs, už jako viskosnější kapalina by byla nucena tlakem, vytvořeným zpěňujicím plynem, zatékat do úzkych, vzdálených nebo vysoko umístěných prostorů.Aby byly respektovány výše uvedené zásady, je nutné rozemletí odpadu lehčených polyuretanů na speciálních strojích (např. typu PS 5.10 firmy...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260631

Dátum: 12.01.1989

Autori: Psotka Miroslav, Novák František, Hájek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrická, přípravy, jejich, způsob, metalokomplexní, barviva

Text:

...či alkalické uhličitany. Přítomnost těchto látek dovoluje snadnějšl provedení komplexotvo-rné reakce ve vysoké koncentrací reagujících komponent.Výhodou způsobu přřpravy 1 2 nesymetrických komplexů vzorce I podle vynálezu je vysoká čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetrických 1 2 metal-okomplexních barviv, spo~ čívající v stmultanní chromaci ekvimolární směsi výchozích barviv poskytují vedle žád-aného 1 2...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260628

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák František, Hájek Vladimír, Sotona Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, způsob, metalokomplexní, jejich, přípravy, nesymetrická

Text:

...vynálezu,je vysoká Čistota barviva, nebot doposud běžně užívané způsoby syntézy nesymetríckých 1 2 metalokomplexních berviv, spočívající v simultánní chromaci ekvimolární směsi výchozích komponent, poskytují vedle žádaného 1 2 nesymetrického komplexu. i obě možná nesymetriclçá 1 2 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustností barviva vynikajícími kolorístickými vlastnostmi a vysokou svčtloetñlostí.Výhodou...

Nesymetrická 1 ku 2 metalokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260627

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sotona Vladimír, Hájek Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: jejich, metalokomplexní, způsob, přípravy, nesymetrická, barviva

Text:

...i obě možná symetriclšá 1 z 2 kovokomplexní barviva. Produkt l se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti berviva vynikajícímí. koloristíckými vlastnostmi a vysokou světlostálostí.Výhodou způsobu přípravy 1 2 ohromitých nesymetrických komplexü podle vynálezu je dále dosažení vysoké produkce na jednoduchém výrobním zařízení a vedení výrobního procesu tak,lze pracovat s bezodpadovými technologiemi. Další výhodou výroby 1 2 nesymetrických...

Způsob čištění a zahušťování tekutých biologických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260625

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petříková Vlasta, Fiala Pavel, Maloch Jan

MPK: C02F 11/12, C02F 3/04

Značky: tekutých, zahušťování, způsob, biologických, čištění, odpadů

Text:

...jednostupñovým čištěoím. Na obr. 4 půdorys, na obr. 5 řez A-A, na obr. 6 rez B-B baterií zásobníků na jednostupňove čištění. Na obr. 7 je půdorys, na obr. 8 řez A-A, na obr. 9 řez B-B čistící stanici s mobilními zásobníky pro vícestupñové čištění. Na obr. 10 je půdorys, na obr. 11 řez A-A, na obr. 12 řez B-B čistící stanici se zabudovanými nadzemními zásobníky pro vícestupňové čištění. Na obr. 13 je půdorys,na obr. 14 řez A-A, na obr. 15 řez...

Způsob výroby 2-naftylamino-6,8-disulfonové kyseliny a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260624

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beneš Karel, Beneš Milan, Spáčil Jiří, Grossmann Vojtěch, Doležal Stanislav, Stuchlík Josef, Jarý Jiří

MPK: C07C 149/44

Značky: výroby, 2-naftylamino-6,8-disulfonové, solí, jejich, způsob, kyseliny

Text:

...protřepáním s CaClz a destilací). Ethanol se dá rovněž použít do další šarže. Další destilací reakční směsi do sucha se získa bílý krystalický zbytek, který se potom extrahuje 95 ethanolem 4 až 5 X po 800 ml.Z-chlorethansulfonan sodný se získa z extraktů buď vychlazením nebo rychleji oddestilováním ethanolu na rotační odparce) do sucha, přičemž se ethanol vrací do extrakce. Výtěžek produktu je 65 až 83 g 40 až 50 0/0 teorie, počítáno na...

Způsob uchovávání implantovaných vzorků monokrystalického germania

Načítavanie...

Číslo patentu: 260613

Dátum: 12.01.1989

Autor: Skřivánková Marie

MPK: G01T 1/202, G01T 1/36, G01T 1/24...

Značky: způsob, uchovávání, monokrystalického, vzorků, germania, implantovaných

Text:

...závěrných nebo ohmických kontaktů, posléze k jejich nepoužitelnostipro přípravu detektorů vůbec. je tedy nutno vždy provádět na implantačních zařízení implantace jen takového množství vzorrků, které je možno zpracovat během jednoho až dvou týdnů.Nedostatky tohoto způsobu spočívají v tom, že neni možno provádét technologicképráce na přípravě implantovaných detektorů průběžně, ale jen bezprostředně po implantací vzorků. Implantované vrstvy...

Způsob zneškodnění vodonerozpustných podílů kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260610

Dátum: 12.01.1989

Autori: Moravcová Anna, Hronešová Helena, Chalupa Milan, Lištván Jiří, Vrobel Milan

MPK: C02F 11/14

Značky: způsob, odpadů, podílu, zneškodnění, kalírenských, vodonerozpustných

Text:

...mnohdy řešena zcela hezpečně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ve vodě nerozpustný a odvodněný ka 1 se vysuši a smichá s barytovým koncentrátem v hmotnostním poměru 1 4-5. Tato směs se míchá s koksovým prachem v hmotnostním poměru .1 2. 4,5 a dále redukuje při teplotě 1 100 až 1 250 °C,přičemž. optimální teplota je 1200 °C. Získanâtavenina se louži horkou vodou a ne...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Petr, Hronešová Helena, Novák Luboš, Moravcová Anna, Hubáček Bohdan

MPK: C02F 11/14, C02F 1/58

Značky: obsahem, bárnatého, uhličitanu, odpadů, vodonerozpustného, likvidace, způsob, solí, kalírenských, loužení

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čermák Ján, Heyberger Aleš, Šenkýřová Jarmila, Veselý Václav, Rylek Milan

MPK: C07C 69/653

Značky: metakrylové, způsob, výroby, 2-hydroxyetylesteru, kyseliny

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Způsob výroby aktivního uhlí se sníženým obsahem olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 261347

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kohut Radislav

MPK: C01B 31/08

Značky: výroby, obsahem, způsob, aktivního, olova, uhlí, sníženým

Text:

...Cu, Pb), které přes další zásahy v technologickém procesu jako např. extrakce, mleti, praní atd. nejsou 2 výrobků odstraněny. Vzhledem k tomu,že aktivní uhlí se používá i v potravinářském průmyslu je přítomnost těchto kovů, hlavně olova, zvlášť nežádouci.Uvedený kvalitativni nedostatok, omezujici 1 rozšíření použití aktivních uhlí je odstraněn vynálezem který spočíva v předchozim vysráženi olova cementaci zinkovým prachem z roztoku chloridu...

(6-Purinylthio)acyldipeptidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261344

Dátum: 12.01.1989

Autori: Křepelka Jiří, Krojidlo Milan, Černý Antonín, Mašek Karel Člen Korespondent Čsav

MPK: C07K 5/06

Značky: výroby, jejich, 6-purinylthio)acyldipeptidy, způsob

Text:

...popřípadě po oddestilování alkoholu, okyselí silnou kyselinou,jako kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou sírovou, na pH asi 3,5 až 4 a vyloučený produkt se po odfiltrování čistí krystalizací, výhodné z vody.Výchozí sloučeniny obecného vzorce II jsou známé látky nebo je lze přípravit analogickými zpúsoby přípravu kyselín (6-purynilthio)alkanových (obecného vzorce II, ve kterém R 1 značí atom vodíku) popsali Semonský a spolupracovníci...

Způsob přípravy vysoce čistých chlorsilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261343

Dátum: 12.01.1989

Autori: Laskafeld Dušan, Slepánek Antonín, Vošta Jan

MPK: C01B 33/107

Značky: přípravy, chlorsilanů, čistých, způsob, vysoce

Text:

...heterogenních částic, nnpŕ. částečnou hydrolýzou.Praktické využití způsobu přípruvy vysoce čistých chlorsilanů podle vynálezu je objasněno nn následujících příkladech.Trichlorsilan používsný jako základní surovina ve výrobě polovodičového křemíku,přiváděný 2 meàioperačního zásobníku. je po odpařeni do proudu vodíku s obsnhem kyslíku pod 5 ppm a vody pod 2 ppm filtrován přes teflonový mikrofiltr s porozitou pod 1/um těsně před vstupem do...

Způsob výroby reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261341

Dátum: 12.01.1989

Autori: Drábek Bořivoj, Buček Miroslav, Šauman Zdeněk, Brodský Artur, Bučko Zdeněk, Gálik Miroslav, Glaser Ralf, Brandstillerová Marie, Ješík Ernest, Najvar Karel, Zdráhal Miroslav, Kulhavý Teofil

MPK: C01F 7/16

Značky: výroby, bázi, vápenatých, aluminátů, způsob, reaktivní, látky

Text:

...však vyžadují poměrně čisté výohozí surovinové složky a vzhledem k potřebným vysokým teplotám jsou také energeticky í ěasově náročné a nákladné.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že meziprodukt z výroby hliníku obsahující jako hlavní fázi hydratovaný hlinitan vápenatý, se vyžíhá při teplotě 400 až 1 ono °c, s výhodou von až soo °c.Meziprodukt při výrobě hliníku obsahuje jako hlavní...