Patenty so značkou «způsob»

Strana 97

Způsob výroby gumových holínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261210

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holmár József, Szabadkai Endre, Horváth Istvánne, Vörös László

MPK: A43B 1/10

Značky: holínek, výroby, gumových, způsob

Text:

...je nejprve na vnitřní formu, která je rozpínatelná, uložena podšívka, načež se působením tepla a tlakového média přiváděného do tuhé vnější formy a rozpínatelné vnitřní formy navulkanizují naložené gumové díly, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že podšívka se na vnitřní formě zhotoví konfekcí neroztažného, plstěného materiálu.Na rozdíl od dosud známých způsobů výroby gumových holínek, u nichž se na vnitřní formu natáhla textilní...

Způsob sušení látek a produktů proudem cirkulujícího plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261204

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sigmond Emoed, Horváth András, Waermer Gyoergy, Szücs László

MPK: F26B 5/16

Značky: zařízení, látek, produktů, sušení, proudem, způsob, tohoto, cirkulujícího, plynů, provádění, způsobu

Text:

...plyn se nechá probublâvat touto vodorovnou vrstvou vysoušecí kapaliny. Při této úpravě je možno postupem podle vynálezu sušit i sypký materiál dopravovaný na pásovám dopravníku nad vodorovnými vrstvami vysoušeoíPodle dalšího velmi výhodného provedení postupu podle vynálezu se nejměně jedna vrstva vysoušecí kapaliny vytvoří tak, že se kapalina nechá stákat po vodicích prvcíoh, na kterých se rozprostře tenký film vysonšecí kapaliny, přičemž...

Způsob stanovení 1,6-bis/5-(4-chlorfenyl)-diguanidino/-hexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261198

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/34

Značky: stanovení, způsob

Text:

...naplněné sorbentem silikaqelového typu s kovalentně vázanými kyanoethylovými skupinami 0 velikosti částic 5 až 10 m. Mobilní fáze je tvořena roztokem octanu sodného nebo draselného o koncentraci 100 až 200 mo 1/ma rozpuštěného ve směsi 40 až 80 obj. acetonitrilu a 20 až 60 obj. destilované deionizované vody. Průtok mobilní 9 fáze je v rozmezí 0,5 až 2 ml/min, přičemž se všechny vzorky včetně kalibračních roztoků rozpouští popřípadě...

2-Amino-4-karbamoylbenzoová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261191

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mužík Ferdinand, Marhan Jiří, Ružička Jaroslav

MPK: C07C 103/28

Značky: její, kyselina, přípravy, způsob, 2-amino-4-karbamoylbenzoová

Text:

...včetně kombinací schopných vytvářet soli nebo kovové komplexy, například azobarviv odvozených od acetoacetarylidů, 2-hydroxy-3-naftarylidů, 1-fenyl-3-methy 1 pyrazol-5-onu a derivátů benzimídazolonu.Uvedený způsob přípravy lze ilustrovat následujícím příkladem. P ř í k 1 a d 1Do vodné suspenze 22,5 g methylesteru 2-nitro-4-karbamoylbenzoově kyseliny se při 75 až 80 OC a za dobrého míchání postupně připustí ekvivalent hydroxidu sodného...

Způsob přípravy 1 ku 1 chromitého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261189

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pavlíková Jarmila, Chudina Miroslav, Kozubek Vladimír, Suk Jiří

MPK: C09B 45/16

Značky: přípravy, komplexu, chromitého, způsob

Text:

...vynálezu spočivaji jednak ve zvýšení výtěžku, jednak ve zlepšení kvality 11 chromitého komplexu, což se projevi zejména u finálního barviva, které tím,že neobsahuje větší množství nerozpustných zplodin neni nutno filtrovat, až se dále promítne i v ušetřených nákladech na sušení barviva, které nemusí být pro filtraci ředěno.Nalezená rozmezĺ teplot a koncentracĺ představují optimální podmínky pro přípravu předmětného chromítého komplexu při...

Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261188

Dátum: 12.01.1989

Autori: Silber Rostislav, Ecksteinová Alena

MPK: G01N 17/00

Značky: korozní, zjišťování, odolnost, vlivů, způsob, zpracování, oceli, legovaných, tepelného

Text:

...pomocí popisu příkladu jedné z možných variant jeho konkrétního provedení a popisu přiložených grafú.Vzorky oceli typu 14 Crl 7 Ni 2 o rozměrech lx 8 x 30 mm mechanicky obroušené na hrubost 3/O byly ozářeny neutrony v jaderném reaktoru a pote ponechány asi l měsíc v tzv. horkých komorách za účelem rozpadu krátkodobých radionuklidů vzniklých ozâřením složek oceli.Jako radioi kátory složek oceli chromu a železa byly zvolený radioízotopy...

Ztužující plnivo pro kaučukové směsi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261187

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: C08L 21/00, C08K 7/02, C07J 5/06...

Značky: směsi, plnivo, ztužující, kaučukové, způsob, výroby

Text:

...v podmínkách našich výrobních závodu. Tuzemská řešení umožňují podstatné vyšší zpracovatelské teploty pro kaučukové směsi obsahující tento výztužný materiál, což je příznivé pro stávající výrobní zařízení, která jsou v gumárenských podnicích v současné době k dispozici. Při výhodě vyšších zpracovatelských tep 1 ot je jejich nedostatkem, že v určitých speciálních druzích pryže snižují fyzikálně-mechanické vlastnosti pryžového materiálu....

Způsob výroby adaptovaných výrobků pro kojeneckou a dětskou výživu, obsahující užitečnou bifidogenní mikrofloru a enzym lysozym

Načítavanie...

Číslo patentu: 261186

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dědičová Libuše, Hušek Vladimír

MPK: A23C 9/158

Značky: výroby, enzym, kojeneckou, mikrofloru, užitečnou, dětskou, bifidogenní, způsob, obsahující, výrobků, lysozym, výživu, adaptovaných

Text:

...lysozymu, že se i v tomto ohledu adaptované mléko blíží mléku ženskému,které obsahuje až 3 000 x vyšší aktivitu lyeozymu v porovnání s mlékem kravským. V rozsahu koncentrací lysozymu podle vynálezu je vzata v úvahu i ta skutečnost. že vaječný lysozym vykasuje 30 až 40 B aktivity lysorymu ženského mléka.Nové výrobní postupy lysozymu při použití iontoměničů poskytují vysoce čistý preparat,který neobsahuje cizí bílkoviny vaječného bílku s...

Vyzdívka reaktoru na výrobu technických sazí a způsob jejího provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261176

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šeliga Vladimír, Šeliga Jiří

MPK: F27D 1/00

Značky: reaktoru, jejího, provedení, způsob, technických, sazí, vyzdívka, výrobu

Text:

...segmentem z mulitokorundových tvarovek vyzděných korundovou vrstvou, na horních dvou třetínách obvodu monolitickou vrstvou litého žárobetcnu. Řez B-B tímto reaktorem je znázorněn na obr. 4. Na těchto výkresech pozice łznázorňuje korundovou vrstvu, 3 monofítickou vrstvu litého žárobetonu, 3 izolační vrstvy, 5 reakční prostor, § mulitokorundovou vrstvu, Q zalévací komínek, 1 plášť reaktoru a g příčný preklad asbestovou lepenkou. Srovnání dosud...

Způsob stanovení proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261172

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bartík Michal, Kasafírek Evžen, Heinová Dagmar

MPK: C12Q 1/38

Značky: stanovení, enzymů, způsob, proteolytických

Text:

...substrátů pG 1 u-His-Phe-Phe-NAn (I), Glt-Gly-Gly-Phe-Phe-NAn (II) a EUC-His-Phe-Phe-NAn (III),kde NAn značí zbytek 4-nitroanílínu, Glt značí zbytek kyseliny glutarové a EUC značí 2-oxo~ imidazolidin-1-karbonyl, v časovém úseku 1 až 21 minut při počáteční koncentraci substrátů 0,2 mmol.ll, při koncentraci enzymu 1 g.ml 1 a při koncentraci dímethylformamidu 7,25 .V tomto časovém úseku enzymatická hydrolysa substrátů má lineární průběh...

Směs acylglycerolů nasycených a nenasycených mastných kyselin a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261170

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mareš Emil, List Jaroslav, Zvolský Karel, Sedláček Jiří, Ranný Mojmír, Růžička Jiří, Schwarz Walter

MPK: C11C 3/06

Značky: směs, jejich, nasycených, acylglycerolů, kyselin, mastných, výroby, nenasycených, způsob

Text:

...(vztaženo na olej). Katalyzátor byl neutralizován kyselinoucitronovou při 110 OC a část nezreagovaného glycerolu byla odstraněna sedimentací při85 OC. V reaktoru, opatřeném pláštěm chlazeným vodou a míchadlem bylo 4 000 kg výše uvedené směsi acylglycerolů fosforylováno l hodinu při 85 °C disperzí 400 kg oxidu fosforečnéhov 800 kg hydrogenovaného řepkového oleje o teplotě tání 36 až 38 OC. Po neutralizaci plynným amoniakem a ochlazení...

Způsob stabilizace lineárního polyetylénu a kopolymerů etylénu s vyššími 1-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261169

Dátum: 12.01.1989

Autori: Balabán Luboš, Knor Zdeněk, Hupka Ladislav

MPK: C08K 5/34, C08K 5/07

Značky: vyššími, stabilizace, etylénu, způsob, 1-olefiny, polyetylénu, lineárního, kopolymerů

Text:

...granulovaných surovín apráškového stabilizačního koncentrátu3.1 Jako základní suroviny se použije granulované směsi lineárního polyetylenu nebo kopolymerů etylenu s vyššími 1-olefiny, které se smíchají s granulovanými ostatními polyolefinickými polymery, popřípadě s dalšími modifikátory, organickými a anorganickými barvivy a jinými zpracovatelskými přísadami.3.2 způsobem uvedeným v odst. 1.2 nebo 2.2 se připraví práškový stabilizační...

Způsob získávání hydratovaného kysličníku titaničitého z odpadního roztoku kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261160

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kadlas Pravdomil

MPK: C01G 23/053

Značky: kyseliny, hydratovaného, roztoku, titaničitého, získavání, odpadního, kysličníku, sírové, způsob

Text:

...ho s výhodou využít jako poloproduktu zpět ve výrobě titanové běloby. Po případné další úpravě též jako surovinu k výrobě smaltéřskýoh frit. Odseparovanou kapalnou fázi lze dále zpracovat např.na kapalné hořečnaté nebo dusíkato-hořečnaté hnojivo podle čs. autorského osvědčení 238 596. Tím lze zajistit úplné bezodpadové zpracování odpadního roztoku zředěně kyseliny sírová z rekrystalizace odpadního monohydrátu síranu železnatého.Odpadní...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261151

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vašíček Zdeněk, Blažková Dana, Hájek Karel, Růžičková Jiřina

MPK: C08G 63/12, C08G 63/46

Značky: jejich, pryskyřice, způsob, výroby, polyesterové

Text:

...nenasycených karhoxylových kyselín a jejich anhydridů obsahují jako komonomery monoolefiny, jako např. ethylen, propylen,buteny, penteny, hexeny, hepteny, vinylchlorid, vinylidenchlorid, vinylacetát, (methjakrylové a allylové sloučeniny, cyklopenteny, cyklohexeny,-inden, methylindeny, kumaron a diolefiny(butadien, izopren, piperylen, dimethylbutadien, chloropren, pentadieny, hexadieny, cyklopentadien, dicyklopentadien, cyklohexadien). Ke...

Způsob zásobování obslužné jednotky prázdnými dutinkami, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261150

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jirka Bohuslav, Kaulich Karel

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: zejména, bezvřetenových, obslužné, zásobování, jednotky, způsob, dopřádacích, zařízení, strojích, provádění, prázdnými, dutinkami, tohoto, způsobu

Text:

...dopravy a při zastavení v poloze pro odebírání z pásu vedena například dvě-ma oboustranně uspořádanými vodítky 11 a 12. Dutinkua 5 je běžícím dopravním pásem 1 neustále přitlačována na čelo polohového -dor.azu 4 a její poloha pro odebírání s doprav-ního pásu 1 je velmi přesně určena i za ,pojezdu obslužné jedííotlçy 3 podél pracovních míst za podmínky, že rychlost dopravního pásu 1 je vyšší než rychlost pojezdu obslužné jednotky 3. Součástí...

Způsob přípravy 2,6-dialkoxybenzonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261149

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kaláb Jiří, Zlesáková Daniela

MPK: C07C 121/50

Značky: 2,6-dialkoxybenzonitrilů, způsob, přípravy

Text:

...vakuové sušárvně při -80 °C. Z alkoholických filtrátů po dvou operacích se regeneruje destllací alkohol. Destilační zbytek se ještě za horka .stočí do vhodné míchané nádoby, ochladí se a po jpředložení vody za chlazení se dobře rozrníchá a íresultujícízbytek, který je ynerozpustný, se izoluje filt-rací. Jediná se o 2,6-dialkoxybenzonitril technické kvality.Reokce je V případě C 1 a C 2 alkoxylů celkem jednoznačne .a v porovnání s předchozími...

Způsob separace organických látek z vodných roztoků zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261143

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nikl Stanislav, Exner Bedřich, Němeček Bedřich

MPK: C02F 1/04

Značky: separace, zejména, organických, způsob, vodných, roztoku, odpadních, látek

Text:

...vrstvy. Odsazená organické vrstva se od-dělí .a oddestiluje se 1 000 hmot. dilů vody. Ke koancentrovanému ľOlZ toku a suspenzi .chloridu sodného se jpřidá 1000 rhmot. dílů odpadní vody, ze kterého se oddělí 13,5 ~dillů hmot. organické vrstvy a celý .proces se cyklicky vopakuje.2 000 hmot. dilů destil-ačních vod z výroby funan-keto-aldowlového kondenzátu s obsahem 40 dilü hmot. směsi funalu, formaldehydu a acetonu se snríchá s 500 dílly...

4-(Alkoxyalkoxy)fenylalkanoly s halogenem v alkoxyskupině a jejich estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261142

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav

MPK: C07C 43/23

Značky: způsob, alkoxyskupině, halogenem, přípravy, jejich, 4-(alkoxyalkoxy)fenylalkanoly, estery

Text:

...(zhlorridu sodného, vysušila nad bezvovdým MgSO 4 a za sníženého tlaku se o-djpařila. získaný odparek se pak děllil sloupcovou chromaiognafíí na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující .ažnu s alkylem s novným či rozvětvemýnl řetězcem s maximálně 19 uto-my uhlíku, R 3 značí alky-l s 1 až 3 atomy uhllíku s rovným či ro-zvětveným řetězcem.ZpůSOtb přípravy 4-alkoxvallnoxyjfenylal-kannollů s halogenem v...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261141

Dátum: 12.01.1989

Autori: Melichar Bohuslav, Jaroměřský Jaroslav, Straka František

MPK: C10K 1/06

Značky: chlazení, plynů, surového, tlakového, pevných, zplyňování, způsob, zapojení, palív, způsobu, provádění, zpracování, kondenzátu, tohoto

Text:

...stuplně chlazení aj potrubí spojené se sborníkem kondenzátu z druhého stupně chlazení. Sborníky kondenzátu z prvního .a druhého stupně chlazení jsou případně .pr-opojeny,poąpřípodě tvoří jedno těleso.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že zachycením unesených části-c ,pevných látek v .kondenzátu před jeho dalším zprac-ováním a rozmělněním těchto částíc na velikost zrn, menší než 0,0025 .m u běžného zpracování, menší než 0,0006 m při...

Způsob uzavírání závěrného víka dutého tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261140

Dátum: 12.01.1989

Autori: Přikryl Václav, Lachman Pavel

MPK: F16F 9/04

Značky: způsob, tohoto, uzavírání, tělesa, provádění, víka, způsobu, zařízení, dutého, záverného

Text:

...pomocné pracovní válečky ti na obr. 3 vyznaěují křížky osy jejich umístění .pro.ovládání převlečněho prstence 7. Mezi převlečnými ,prstenci 7 a zakládacími .příprauvky Z jsou. uloženy delené tvářecí kroužky E,které mají vnltřnírválcovou vod-icí plochu 18 plynule přecházevjící do tvauroveho. vybrání 19..odpovídá průměru závěrneho víka 15. Z vnějšku jsou tvářecí kroužky 8 částečně opatřené kuželovou plochou 20, která zaručuje jejich přesné...

Způsob ohřevu a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261137

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nikl František, Hradil Václav, Lazecký Josef, Mojžíšek Jaroslav, Kaňok Eduard

MPK: C10B 21/18

Značky: způsob, zařízení, provádění, ohřevu

Text:

...orgánem, zabudovaným v odběrovém potru-bí na vstupu do výměníku.Další částí zařízení je regulační obvod pro regula-cí průtoku spalín do výměníku v závislosti na teplotě smoly na výstupu z výměníku. Součástí zařízení je rovněž vratné potrubí, které vychází z mezítrubkového prostoru výměníku ta» je zavedeno do spalinovodu před jeho zaústěnísm do komína, příčemž do trasy vratného spüĺľlllbĺ je ještě zabundován hlavní ventilátor a posllující...

Způsob ohřevu venkovních stěn pěchovací skříně výtlačného stroje koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261134

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hladík Vítězslav, Zouhar Antonín, Mátl Leo

MPK: C10B 31/00

Značky: stěn, pěchovací, baterie, způsob, stroje, ohřevu, koksárenské, výtlačného, skříně, venkovních

Text:

...pěchovací skříně. Potrubí .s nasávací hubiucí se .může rovněž zaústit do mezihlavzy koksárenské baterie nebo do odstave-ní nko-ksovací komory z jprnovozu» la z nich se odvádí hor-ky vzduch.způsobem ohřev-u venkovních stěn pěcho 4vací skříně podle vynálezu se ohřívá pěchovací skříň bez nároku na paliv-o, jakým je nalfta či koks nebo elektrická energika bez nároků na obsluhu. Podstatnou výhodou je vyšší teplota získaná pro ohřev, která množí...

Způsob elektrického napájení zařízení na nanášení práškových hmot v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261133

Dátum: 12.01.1989

Autori: Černák Mirko, Mokroš Martin, Chvátal Petr, Tokarčík Miroslav

MPK: B05B 5/02

Značky: práškových, zařízení, nanášení, napájení, elektrického, způsob, elektrickém

Text:

...s větším poloměrem »křivosti čistým vzduchem. Tato metoda však komplikuje mechanickou konstrukcí zařízení, vyžaduje zvýšenou rychlost proudění vzduchu v zařízení, což vede ke SÁIIÍŽBHÍ účinnosti nanášení práškových .hmot, a na ielektrodě. o větším potloměru křivosti umožňuje pouze zpomaulení tvorby vrstvy, ne však úplné za-mezení jejího vzniku.Byly navrženy i komplikovaná met-ody,Ipři nichž se tvorba vrstvy na elektr-odě ztěžuje jejím...

Způsob přípravy leuko 1,4,5,8-tetrahydroxyanthrachinonu pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261129

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koloničný Alois, Havlíčková Libuše, Brunclíková Zdena, Tihelka Jiří

MPK: C07C 50/34

Značky: přípravy, 1,4,5,8-tetrahydroxyanthrachinonu, účely, farmaceutické, leuko, způsob

Text:

...rynálezu je prakticky čistá látka s pří-měsí vyoxidovaného 1,4,5,8-tetrahy«droxy~ anthrachinonu, která při dalším zpracování není na závadu. Leuko 1,4,5,8-tetrahydroxyanthrachinon připraveny podle vynálezu je například vhodný pro přípravu mitoxa-ntronu a ,příbu-zných sloučenin podle xčs. AO č. 231 179 neho pro přípravu speciálních barvív pro kapalné krystaly.Niže uvedené příklady ilustrují provedení způsobu podle vynálezu.Suchý...

Způsob výroby silně bázického kvarterního amoniového anexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261127

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kuranda Ladislav, Šrejber Josef, Kodýtek Vilém

MPK: B01D 41/00

Značky: bazického, kvarterního, způsob, amoniového, silně, výroby, anexu

Text:

...je však upoměrně vysoká spotřeba dimethylami-noethamolu. K »dosažení uspokojivého výtěžku aminace je nutné přidávat »axminačuní činidlo v přebytku, zlpravidla 10 až 20 , někdy .až 200 . Znač-nä část přebytku dimethylami. noethanolu odpadá po aminaci při vymývá-ní aunexu ve formě velmi zředěného roztoku a představuje ztráty aminačního činidla a vede ke znečištěni odpadních vod.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsobvýroby bazického kvartérního...

Způsob přípravy injekčního roztoku jodamfetaminu značeného radioaktivními izotopy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261125

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradilek Pavel, Kronrád Leo, Pereszlényiová Eva

MPK: A61K 43/00, C07B 59/00

Značky: značeného, injekčního, radioaktivními, roztoku, izotopy, jodamfetaminu, přípravy, způsob

Text:

...v reakční směsi. Nevýhodou tohoto zpüsobu jsou vysoké používané teploty a nutnost odstraňovaní Cuľ vysokotlakou kapalinou chromatografií.P. Angelberg a spol. popísují v j. Lab. Comp. Radlopharm. 21, 1984, str. 1110 až 1111 výsledky různých způsobů příprav IAMP, při nichž se teplota reakč-ních směsi pohybovala v rozmszí 120 až 160 °tC, doba zahřívání 30 až 90 minut a výtěžky v rozmezi 7 až 85 0/0.Obecnou nevýhodou všech těchto metod jsou...

Způsob předchlazení tlakového vzduchu u nízkoteplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261112

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 1/00

Značky: tlakového, zařízení, vzduchu, předchlazení, nízkoteplotního, způsob

Text:

...Výtlak vzduchového kompresoru 1 je propojen vzduchovým potrubím 18 přes dochlazovač 2, chladič 3,odlučovač 4, jeden z adsorbérů 5 nebo B a přes výměník 11 tepla se vstupem 19 do expanzní turbíny 10. Výstup 20 z expanzníturbíny 10 je naopak spojen se sáním vz-duchověho kompresoru 1 přes výměník 11 tepla a výparný chladič 8 pomocí cirkulačního potrubí 16. »Cirkulační potrubí 16 je dále propojeno přes elektroohřívtač 7 a jeden z adsorbérů 5...

Způsob přípravy pěnové pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 261111

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nešpor Ivo, Koutný Květoslav

MPK: C08F 36/06, C08J 3/26

Značky: pěnové, způsob, pryže, přípravy

Text:

...obsah sušiny 60 až 80 hmot. procent.Důvodem k zpracování odpadu nesušeného je zjištění, že vlastnosti tohoto materiálu se dosti liší od vysušeného. Tak například mokrý i vysušený vz-orek maji přibližně stejné hodnoty pevnosti v tahu, ale tažnost u mokrého vzorku je až o 100 0/0 vyšší a odpor proti stlačení je cca poloviční tabulka 1. Tato skutečnost je důležité pro další zuamýšlenou aplíltaci.Vlastnosti pěnové pryže před a po vysušenívlhký...

Způsob získávání N-alkylmorfolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261048

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pašek Josef, Mrázová Cecylia

MPK: C07D 295/02

Značky: způsob, získavání, n-alkylmorfolinů

Text:

...vody je možno uskutečnit kontinuálně nebo diskontinuálně. Při kontinuálním uspořádání jsou třeba dvě kolony, přičemž se na první koloně oddělí velmi těkavé eàtky vroucí pod udanou spodní mezi teploty varu a na druhé koloně se získa koncentrátN-alkylmorfolinů. každá z kolon musí mít účinnost nejméně 20 teoretických pater, jinakse nedosáhne vysoký výtěžek N-alkylmorfolinů nebo dostatečná Čistota produktů. Při vsádkové rektifikaci odpadní vody...

Způsob ochrany aglomerovaných celulozových materiálů proti biologickým škůdcům a ohni

Načítavanie...

Číslo patentu: 261047

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koukal Miroslav, Novotný Václav, Zdeněk Miroslav

MPK: B27N 9/00

Značky: materiálů, ochrany, aglomerovaných, celulózových, způsob, proti, biologickým, škůdcům

Text:

...třísek a k jejich žhnutí. Tento stav se neodstraní ani zvyšováním procenta antipyrenních komponentü v lepidle. Pro dostatečnou ochranu je třeba zvýšit poměr antipyrenu k lepidlu na více než 11.Podobné problémy jsou při ochraně aqlomerovaných materiálů proti dřevokazným houbám. Dobré výsledky se např. dcsáhly přidáváním chlorovaných fenolů do fenolických lepidel. Při výrobě desek a jejich skladování dochází k jejich částečnému úniku a tím...

Způsob snižování tření mezi dopravovanou rubaninou a plechy pancéřového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261040

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schmidt Kurt, Rapant Jan, Papuga Josef

MPK: B65G 19/30

Značky: tření, způsob, rubaninou, snižování, pancéřového, dopravovanou, dopravníku, plechy

Text:

...V přípojenem výkrese, kde obr. 1 představuje boční pohled na pancéřový dopravník s přesypem abrasivní rubaniny z jiného odtěžovacího zařízení a přívodem vodní suspenze jemné kluzné horniny na pancéřový dopravník a obr. 2 představuje pohled na svislý kolmý řez pancéřového dopravníku a na přesyp abrasivní horniny z jiného odtěžovacího zařízení s přívody vodní suspenze jemné kluzné horniny se strany vratné stanice pancéřového dopravníku.Na...

Způsob přípravy nikl-molybden-aluminových a kobalt-molybden-aluminových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261039

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vybíhal Jaromír, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Kraus Miloš, Grosser Vojtěch

MPK: B01J 23/88, C10G 45/04, B01J 21/04...

Značky: nikl-molybden-aluminových, způsob, katalyzátoru, přípravy, kobalt-molybden-aluminových

Text:

...3, NHAF, H 2 SiF 6 a podobné přímo do suspenze nebo ve formě NH 4 F nebo HF při peptizaci při přípravě hmoty pro extrudacisytici roztok se připraví např. rozpuštěním heptamolybdenanu amonného s obsahem cca B 0 Mo 03, který se rozpustí v horkém kondenzátu a k nerozpuštěnému zbytku se přidá odměřené množství kyseliny ortofosforečné tak, až se všechno rozpustí. Pak se přidá práškový dusičnan nikelnatý nebo kobaltnatý za míchání, aby se všechno...

Způsob přípravy měniče aniontů obsahujícího silně bázické funkční skupiny pyridiniové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261038

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smejkalová Monika, Juračka František, Matějíček Alois, Sivoková Marta, Justová Zuzana

MPK: C08F 226/06, C08F 212/36

Značky: měniče, bazické, přípravy, aniontů, skupiny, funkční, silně, obsahujícího, pyridiniové, způsob

Text:

...suspenzní perlový kopolymer Złvinylpyridinu a/nebo 4-vinylpyridinu, případně jiných vinylických monomerů ze skupiny zahrnující styren, estery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a vinylacetát, s divinylbenzenem se podrobí reakci s epichlorhydrinem ve vodném prostředí při teplotě 20 až 90 °C V molárním poměru dusíku kopolymeru k epichlorhydrinu 10,6 až 1 l,2 po dobu 1 až 24 hodin.Výhoda předloženého vynálezu spočivá především V tom, že...

Způsob výroby výlisku tvořeného pevně a žáruvzdorně spojenými vrstvami kovového materiálu a uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261036

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dousek František

MPK: C22C 1/05

Značky: materiálů, tvořeného, výlisků, uhlíku, pevně, kovového, výroby, spojenými, žáruvzdorné, vrstvami, způsob

Text:

...materiál jeden a na opačné straně druhý a to i materiály takové, které se přímým navrstvením a slisováním spojit nedají.Toto spojení lze realizovat pmmní mezivrstev obsahujcích oba spojované materiály ve směsi. Mezivrstvy se vytváří přimým smísenim kovového materiálu s uhlíkem V práškové formě tak, aby se obsah kovového materiálu od vrstvy k vrstvě snižoval ve prospěch uhlíku, čímž se dosáhne spojitého vzájomného prostoupení skeletů obou látek...

Způsob určení úhlu zkrutu na rotující části

Načítavanie...

Číslo patentu: 261035

Dátum: 12.01.1989

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: způsob, rotující, úhlu, částí, určení, zkrutu

Text:

...dvou překrývajících se impulsü. S rostoucím ühlem zkrutu se mění překrytí. V tomto případě je nutné, aby v rozsahu měřených úhlů nedošlo ke zrušení překrytí impulsů a aby mezera mezi sousedními impulsy umožnila řízení činnosti měřicích obvodu. Tento časovýinterval lze určit také změřením časového intervalu mezi impulsy z prvního a druhého místa na zkrucovaném hřideli. Při většĺm počtu značek po obvodu je opět nutné zajistit dostatečně velký...

Způsob přípravy polyakrylamidového gelu, zejména pro elektroforezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261027

Dátum: 12.01.1989

Autor: Wiesner Ivo

MPK: G01N 27/26, C08F 20/60

Značky: elektroforézu, zejména, polyakrylamidového, přípravy, způsob, gelů

Text:

...roztok působí 500 hmotnostnlmi díly persiranu draselného nebo amonného o koncentraci 0,1 až 0,5.Při pokojové teplotě proběhne polymerace do stadia gelu nejdéle do pěti minut a plné hustoty polymerni sítě dosáhne po 2 až 12 hodinách, závisle na teplotě.Způsob podle vynálezu poskytuje velmi dobře reprodukovatelnou kvalitu qelü, což lze nejlépe dokázat vlastnim elektroforetickým dělenim. Aplikace jiných redox systémů polymerace akrylamidu,...

Ionexový katalyzátor pro výrobu alifatických éterů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261026

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jeřábek Oldřich, Setínek Karel, Jeřábek Karel, Pražák Václav, Prokop Zdeněk, Musil Václav, Švajgl Oldřich, Tesařík Jaroslav, Jirásek Stanislav, Dostál Antonín, Šrejber Josef

MPK: B01J 31/10, C07C 41/05

Značky: alifatických, výroby, ionexový, eterů, výrobu, způsob, katalyzátor

Text:

...1 až 10 atomy uhlíku bud samotných nebo ve směsi S přísadou až 20 (počítáno na množství alkoholů) aromatických uhlovodíků s 6 až 12 atomy uhlíku nebo/a alifatických halogenovaných uhlovodíků s 1 až 4 atomy uhlíku nebo/a halogenovaných derivátů benzenu a vzniklý polymerní skelet se po případném předbotnání V rozpustidle, např. 1,2-dichloretanu, sulfonuje kyselinou sírovou o počáteční koncentraci96 až 98 při teplotách nepřesahujících 95...

Způsob výroby sterilních nebo mikrobiálně nezávadných mastí a čípků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261014

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vonková Květoslava, Šimková Jana, Vltavský Zdeněk, Havlenová Věra

MPK: A61K 9/02

Značky: čípků, nezávadných, mastí, způsob, výroby, mikrobiálně, sterilních

Text:

...mikrobiologické nezávadnosti (zásady tzv. správné výrobní praxe podle požadavků světové zdravotnícke organizace). Tento úkol se podařilo vyřešit nalezením vhodných opatření a podmínek, které bylo možno použít při běžné technologii mastí a čípků a zařadit harmonický a nenásilně do sladu jednotlivých výrcbních operací.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby sterilních nebo mikrobiálně nezávadných mastí a čípků s obsahem síranu neomyoinu...

Způsob výroby tenkostěnných dělených pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 261006

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hanka Jaromír, Horák Pavel

MPK: B21D 5/10

Značky: pouzder, způsob, výroby, tenkostenných, dělených

Text:

...i tlouščku plechu děleného váloového pouzdra.Vzpěrným napěchováním délky výstřižku ve tvaru pásu nad mezi kluzu se dosáhne geometrických rozměrů, kruhovitosti, válcovitosti i rovnoměrné tloušřky plechu děleného válcového pouzdra. Vyrobené dělené pouzdro zachováva stabilizovaný tvar odpovídající dutině tváŕeciho nástroje. Obvyklé odchýlky kruhovitosti v podobě rovných úseku u dělici spáry vzniklé při výrobě jinými výrobnimi způsoby, jsou...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dittrich Horst, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Nadvorník Pavel, Kuba Eduard

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, ochrany, průtrží, nebezpečí, hlediska, díla, uhlí, raženého, důlního, dlouhého, plynů

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...