Patenty so značkou «způsob»

Strana 96

Způsob výroby trnu tvaru dvouchodého vřetene a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261612

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šobr Petr, Fischer Zdeněk, Dvořák Jiří

MPK: F04B 19/12

Značky: zařízení, provádění, dvouchodého, výroby, způsob, tvaru, vřetene

Text:

...a jednak dvěma protilehlými šroubovýmí přímkovými plochami spojujícími obě konvexní plochy, provádí se ubírání níateriálu střídavě po malých třískach tak, že se nejdříve provede odebrání vrstvy o síle asi 1 mm na 2 - 3 přísuvy nože 4, čímž se odcbere tříska na jedné šroubově konvexní ploše 7 a na jedné šroubové přítnkové ploše 13 obráběného trnu 1. Nato se nůž 4 přesune o polovinu stoupáni trnu. 1, tedy přesně o šírku soustružnického...

Způsob přípravy vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261610

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tesař Stanislav, Blechta Zdirad, Rozkydálek Jiří, Soehnel Otakar, Skopalík Jan, Vlk Jiří, Šafář Karel, Kalous Jaroslav, Charamza Jan

MPK: C01F 11/02

Značky: způsob, přípravy, vápenného, mléka

Text:

...do veřejných toků, má nepríznivý dopad jak na hospodarení podniku, tak i na životní prostredí.Proto byly hledány cesty jak technologiekou vodu nutnou k hašení kusového páleného vápna nahradit odpadní vodou ze závodu, která zpravidla obsahuje rozpuštěné elektrolyty, jako napr. síran vápenatý. Veškeré pokusy tohoto druhu měly za následok snížení reaktivity vápenného mléka, snížení konečného reakčního stupně pri neutralizaci a vznik...

Způsob zpracování odpadových katalyzátorů, obsahujících vanad

Načítavanie...

Číslo patentu: 261609

Dátum: 10.02.1989

Autori: Berezkina Ludmila, Šišchanov Tamerlan, Azhikina Julia, Paškov Genadij, Kuanyševa Klara, Iliinkov Dmitrij, Čečulin Nikolaj, Batrakova Larisa, Kunajev Askar, Takezhanov Sauk, Vološkin Alexandr, Bakajev Alexandr, Ogorodnikov Jurij, Balak Vitalij, Maslennikov Boris, Borokovskich Tamara, Kuzmin Viktor, Besman Vladimir, Volpin Pavel, Gusarenko Vladimir, Morozov Vasilij, Bikiněv Almaz, Manochin Anatolij, Mulina Tamara, Kozlov Vladilen, Alešin Andrej, Tarabrin Gennadij, Bejsembajev Bulat

MPK: B01J 23/92, C22B 34/22

Značky: odpadových, zpracování, způsob, katalyzátoru, vanad, obsahujících

Text:

...což značně prevyšuje tyto Likazatele u známých způsobů.Tyto a další výhody jsou zřejmě z následujícího podrobného popisu způsobu podle vynálezu s odvolaním na výkres, na němž je zobrazeno zásadní schéma způsobu zpracování odpadových katalyzátorů, obsahujících vanad.Odpadový vanadový katalyzátor, který obsahuje vanad IV a vvanad V 1, křemičitý nosič a síran draselný a hlinítý, se jako obvykle louží za prítomnosti redukovadlaĺ Použití...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hromada Vladimír, Hladký Václav, Bučko Zdeněk, Jindřich Luboš

MPK: C02F 3/14

Značky: odstraňování, dusíkatých, průmyslových, odpadních, tlakového, způsob, uhlí, amoniakálního, zplyňování, látek

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Způsob vytváření plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261604

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiřík Milan

MPK: B44C 5/00

Značky: plošných, vytváření, způsob, útvaru

Text:

...a estetické požadavky, při současném docilování kvalitního vzhledu, charakteristického nenásilně zborcenými plochami s jemně vystupujícími obrysy obvodového drátu.Jednoduché příklady provedení útvarů jsou na připojene fotografii. Představují náušnicove závěsy, vyrobené z ocelového drátu(Ó 0,5 Inm a HÍÍTDCGlLIIÓZOVÉhO emailu C 2001 libovolného odstínu v bezprašném prostředi při teplotě 18 až 25 °C a relativní Vlhkosti vzduchu do 75 0/0...

Způsob řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261600

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubáň Zdeněk, Henzl Jaromír, Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/14, C23C 2/06

Značky: pokovování, řízení, náběru, způsob, žárovém, drátu

Text:

...drátu, což je jejich společné a závažná nevýhoda.Tento nedostatek je odstraněn způsobem řízení náběru kovu při žárovém pokovování,podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom,že pokovovaný drát je přiváděn pod hladinou pokovovaoí lázně do stíracího otvoru, ze kterého vstupuje přímo do redukčního prostředí. Do redukčniho prostředí můžepokovený drát vstupovat ještě pod hladinou pokovovací lázně.Rozhodující výhodou způsobu podle vynálezu je...

Způsob výroby dloužených pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261594

Dátum: 10.02.1989

Autori: Martinec Miroslav, Töpfer Marion, Zöllner Berndt, Müller Hans, Blechsmidt Dieter

MPK: D01F 6/90, D02G 3/04, D01F 6/46...

Značky: pásků, výroby, dloužených, způsob

Text:

...komponentů i přes vyrovnání jejich viskozitý.Cílem vynálezu bylo oďstranit uvedené nedostatky wvyvinout způsob výroby dloužených pásků ze směsi polyolefinu v a polyemidu, kterým by se bez komplikování výrobních podmínek zlepšily vlastnosti pásků jako je pevnost, měkkost,poddaJnost e elastičnost. Technický úkol vynálezu spočívá v tom, vyvinout způsob, který by umožnil tvoření ostrůvků jednoho komponentu v matrici jiného komponentu při...

Způsob zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261590

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bill Zdeněk, Žďára Vladimír, Cikán Jaroslav

MPK: E04B 7/14

Značky: monolitického, způsob, předepjatého, střechy, visuté, pláště, zhotovení

Text:

...obr. l zná-,zorňuje echemnticky V náryse první výrobní stádium způsobu zho~ tovení monolitického předepjetého pláště visuté střechy podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje schemeticky v náryse druhé výrobní stádium způsobu zhotovení monolitního předepjatého pláště visuté střechy podle vynálezu e obr. 3 znázorňuje V půdoryse umístění dělících epar u visuté střechy vyrobené způsobem zhotovení monolitického předepjatého pláště visuté střechy podle...

Způsob získání klonů bakterií Escherichia coli, vybavených protektivním antigenem 987P

Načítavanie...

Číslo patentu: 261584

Dátum: 10.02.1989

Autori: Alexa Pavel, Salajka Eduard, Salajková Zdeňka

MPK: A61K 39/108

Značky: klonů, protektivním, způsob, antigenem, coli, escherichia, vybavených, bakterií, získání

Text:

...P jsou určité kpotíže. Tyto potíže byly překonány pracovnímpostupem, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že inokujum z Vnnnervy produkčního kmene E. coli se inkubuje stacionárně při 37 OC v tekutém živném mediu až do vytvoření blanky na hla 3. . 251 5 n 4 dině a po lshodinové inkubaci při 37 GC Se Vyh 1 edáVaJÍ 3 Vľšetřujĺ drobné kolonie aglutinací se sérem anti 987 P, přičemž zbytek pozitivně aàlutinující kolonie se...

Způsob snižování obsahu těkavých látek v lepených spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261580

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jochman Jaroslav, Honskus Jiří

MPK: C09J 5/00, C09J 5/02

Značky: spojích, lepených, obsahu, těkavých, způsob, látek, snižování

Text:

...mm. vSít z-přírodních, umělých nebo kovových vláken brání vzniku bublinek e dutín těkevých látek, které vznikají při spojování le~ pených ploch. Podél jednotlivých vláken jsou páry těkavých látek vytlačovány do prostoru mimo lepený spoj, což se příznivé projevuje na kvalitě spoje. Při uvolňování velkého množství těkevých láteký sepodstetně zkrecuje dobe potřebné k dosežení požadované pevnostiPryžová krycí vrstva dopravního pásu kategorie A...

Způsob mineralizace uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261575

Dátum: 10.02.1989

Autori: Stuchlíková Alena, Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Vlasáková Anna

MPK: G01N 1/28

Značky: mineralizace, způsob, materiálů, uhlíkatých

Text:

...limitujícím pŕesnost analýzy. Spalování vzorku na vzduchu za teploty 500 až 850 °C, případně za přitomnosti kyseliny sírové, jak je popisuje Feinberg a Ducauze v Analytical chemistry 52, str. 207- 3 281 575 zur. l 980,způsobuje ztráty těkavých elementů jako Cd, Pb a As, spalování V proudu vzduchu s parami kyseliny dusičnâ za teploty 55 o°c, publikované Gagem v Analyst eo, str. 789 z r. 1955,by 1 o ověřeno jen pro olovo, navíc byly...

Způsob výroby celoplošné pórovité výstelky tepelné trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261570

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ministr Zdeněk, Pellant Michal, Zamastil Jaroslav, Laňka Jiří, Smrček Karel, Motyčka Vladimír

MPK: B22F 5/00

Značky: výroby, trubice, výstelky, tepelně, celoplošné, pórovité, způsob

Text:

...odstraňuje způsob výroby celoplošnépőrovité výstelky tepelné trubice podle vynálezu, kde její díl eeetévající ze stěn a dna je opatřen známým způsobem slinovanou pőrovitou výstelkou. Po ochlazení se do dutiny tepelné trubice nasype potřebné množství práškového mate~ riálu. Tepelná trubice se uzavře víkem a otočí tak, aby prášek pokryl rovnoměrně víko a celá sestava se znovu ohřeje na teplotu olinování, po kterém se víko tepelné trubice...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůr Jan, Smatana Jozef, Radek Petr, Kirchner Stanislav, Bárka Pavol, Bugala Augustin

MPK: G01B 5/24

Značky: házení, plášti, měření, obrobků, axiálního, způsob, základního, vůči, válcových, čela

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Elektrický tepelný výměník a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261556

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lucek Jiří, Průša František, Zeman Václav, Landa Václav, Jelínek Stanislav

MPK: C25D 3/02, F28F 9/00

Značky: výroby, způsob, elektricky, tepelný, výměník

Text:

...Uplatnění řešení podle vynálezu je velmi široké nebot lze vyrábět velké výměníkyo vysokém výkonu, nebo střední, například průtočné ohřívače, ale i miniaturní výměníky, například výměníky pro kryokautery, ľěleso výměníku se obvykle zhotoví třískovým obráběním s príslušným vybráním pro topné, popřípadě i pro měřicí vinutíe Poté se na tenkou izolační vrstvu ve vybrání navine topné,popřipadě měřicí vinuti a povrch vinuti se pokryje tenkou...

Forma pro výrobu cukrovinek a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261553

Dátum: 10.02.1989

Autori: Landa Václav, Macháček Daniel, Lucek Jiří, Průša František, Marešová Vlasta, Panáček František

MPK: A23G 1/21

Značky: způsob, forma, její, cukrovinek, výroby, výrobu

Text:

...vynálezu značné úspory pracnosti a výrobních nákladů.Příkladné provedení formy podle vynálezu je schematicky zobrazenñ na připojených vyobrazeních, kde na obr. l je kompletní forma v axonometrickém pohledu, na obr. 2 je příčný řez galvanoplastickou skořepinou, upnutou do isolačního stínícího přípravkua na obr. 3 je formička bonbonů v axonometrickám pohledu.Forma pro výrobu čokoládových bonbonů ve tvaru ořechu( na obr. 1 a 3 ) sestává z...

Způsob čištění roztoků polybutadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261495

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pleska Alexander, Blahůšek Jiří, Virt Jaromír, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Vyoral Leopold, Janko Jaromír, Chupík Lubomír, Janďourek Vladislav, Reiss Jiří, Nekovář Prokop

MPK: C08J 11/04, C08F 6/08, C08F 36/04...

Značky: způsob, polybutadienu, roztoku, čištění

Text:

...rozpouštědle.Proti způsobu podle A 0 223 252 má způsob podle vynálezu následující výhody. Umožňuje technologickou realizscí přípravy dihydroxyethylpolybutadíenu tím, že umožňuje účinný rozklad stabilních emulzních systémů, jejichž stabilita je dána přítomností jak díhydroxyethylpolybutadienu tak hydroxidu líthného, přičemž tento proces lze realizovat vlivem rozdílů měrné hmotnosti separovaných fází bud V sedímentačních nádržích nebo v...

Způsob čištění theofylinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261477

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gabriel Jiří, Mayer Jiří, Indruch Miroslav

MPK: C07D 473/08

Značky: způsob, theofylinu, čištění

Text:

...Takto přečištěný theofylin,použitý v syntéze nikotinanu xanthinolia, poskytuje produkt vyhovující všem požadavkům na čistotu dle čsL 3.Způsob čištění theofylinu se s výhodou provádí přikapáním vodného roztoku manganistanu draselného k vodnému roztoku theofylinu při 95 až 100 °C v neutrálním prostředí, přefiltrováním reakční směsi s aktivním uhlím a po vychlazení a vyloučení theoIylinu jeho separací. Čistící postup je též účinný v...

Způsob výroby monoacylglycerolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261464

Dátum: 10.02.1989

Autori: Růžička Jiří, Mareš Emil, Schwarz Walter, List Jaroslav, Zvolský Karel

MPK: C11C 3/06

Značky: způsob, monoacylglycerolů, výroby

Text:

...(dále jen loje) a 25 hm. d. glycerolu. Po zas hřátí směsi na 230 °G bylo přidáno 0,05 hmotnostních oxidu vápenatého (vztaženo na lůj) a to ve formě suspenze v glycerolu. Po hodině byl oxid vápenatý desaktivován při 230 °c přídavkem 75 procentní kyseliny ortofosforečné do reakční směsi, přičemž na l mol oxidu vápenatého připadlo 0,7 molu kyseliny ortofosforečné.Reakční směs se potom ochladila na 120 °C a při této teplotě byl ze směsi v...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: zkoušení, způsob, jakosti, dynamického, připojení, nosiči, kontaktů

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Vakcína proti trichofytóze koní a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261460

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hejtmánek Milan, Rybnikář Alois, Vrzal Vladimír, Chumela Josef, Weigl Evžen

MPK: A61K 35/70

Značky: koní, výroby, způsob, trichofytóze, její, proti, vakcína

Text:

...Množství inokula jsme zvolili tak, že na 1 omg povrchu pomnožovacího média bylo naočkováno 85 tisíc konidií výrobního kmene. Ebužité inokulum bylo vyšetřováno kontrolním výsevem a inkubací na běžných živných půdách (masopeptonový agar a bujon při 20 a 37 °C, krevní agar při 37.90 a Sabouraudův agar při 28 °C) na nepřítomnost jiné mikroflčry. Kultivační láhve s inokulovanou živnou půdou byly umístěny do termostatu při 24 °C ve vodorovné...

Způsob kontinuálního manometrického měření rychlosti výměny plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261454

Dátum: 10.02.1989

Autor: Simmer Jan

MPK: G01N 7/10

Značky: měření, výměny, manometrického, rychlostí, kontinuálního, plynů, způsob

Text:

...skutečnost, že diference parciálního tlaku i-téhoplynu na membráně závisí pouze na rychlosti rí, protože R a A jsou konstanty a T a Pi za stálé teploty rovněž. Je-li n počet plynných složek dané reakce, pak celková tlaková diference mezi reakčním prostorem a okolím je dána rovnostikde Ap má bud kladnou-hodnotu (přetlak v reakčnim prostoru),nebo zápornou hodnotu (podtlak v reakčním prostoru). Jen zcela výjimečně by ap mohlo být rovno nule. V...

Způsob výroby benzamidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261400

Dátum: 10.02.1989

Autori: Schwarz Vladimír, Vácha Přemysl, Procházka Vladimír

MPK: C07C 123/00

Značky: benzamidinu, způsob, výroby

Text:

...na benzonitril za katalýzy bezvodýmchlorovodíkem se provádí ve směsi s bezvodým cyklickým éterem typu diozanu nebo tetrahydrofuranu na teploty od O do 5 °C,přičemž vzájemný hmotnostní poměr benzonitrilu a směsi činí1 1,2 až 1 2,2 a vzájemný poměr objemu alkoholu a cyklického éteru činí 2 3, načež se isoluje sůl iminoéteru, která pak reaguje za varu reakční směsi s 1 až 2 násobným přebytkem amoniaku V bezvodém alifatickém alkoholu s 1...

Způsob přípravy matrixových proteinů a peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261398

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janiš Milouš, Štol Miroslav, Adam Milan

MPK: A61K 37/18, A61K 35/50

Značky: proteínu, přípravy, matrixových, způsob, peptidů

Text:

...Tyto se pak dajísnadno oddělit od pevného koagula a zbytků výchozi tkáně.Podstata způsobu přípravy matrixových proteinů a peptidů podle současného vynálezu spočíva na empiricky zjištěném poznatku,že krevní a matrixové bílkoviny se chovají zcela rozdilně v kyselém prostředí při současném působení tepla.Krevní bílkoviny se za těchto podmínek denaturují a přecházejí tak do nerozpustné formy - krevního koagula. Přitom se do vznikajícího...

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pokorný Josef, Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří

MPK: C02F 1/62, C10K 1/08

Značky: odpadních, odsířování, plynů, detoxikace, koksárenského, arsenových, způsob

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Způsob separace kalu při biologickém čištění koncentrovaných odpadních vod a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261392

Dátum: 10.02.1989

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: koncentrovaných, odpadních, provádění, separace, biologickém, zařízení, způsob, čištění

Text:

...vynálezu využívá poznatku, že nařeěováním koncentrované aktivační směsi, t.j. směsi s koncentrací 6 až 15 g/l, roste její usazovací rychlost rychleji než lineárně. Při dvojnásobném naředění vzroste tato rychlost obvykle 3 až 6 krát. Uvedená závislost platí až dokoncentrace cca 2 g aktivního kalu/l, kdy se pŕírůstek sedimentační rychlosti stává lineární. Podle tohoto postupu je tedy aktivační směs přiváděna přívodním kanálem l do mísící šachty...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lederer Erich, Pekárek Petr, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: síranu, amonného, krystalického, přepracování, způsob

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: způsob, síranu, amonného, přepracování, krystalického

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Způsob a zařízení k výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261379

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00

Značky: zařízení, litím, kontaktních, způsob, výrobe, odstředivým, čoček

Text:

...unášecím tělesem, při kterém se podle vynàlezu na nejnižší formu působí pružné bočním tlakem.Zařízení k provádění tohoto způsobu s konstantně rotujícím unášecím tělesem, ve kterém je válcový, s kolonou koaxiální otvor pro průchod forem, má podle výnàlezu v otvoru vytvořenou svislou drážku, v jejimž horním konci je připevněn pružný člen, například planžeta, vyčnívajicí do světlosti otvoru, je-li otvor prázdný, a který je pružné zatlačen...

Způsob měření opotřebení tvarově složitých strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261378

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novák Luboš

MPK: G01B 5/26

Značky: tvarově, měření, způsob, strojních, opotřebení, součástí, složitých

Text:

...Zhotoví se příčné řezy obou od litků v týchž místech, jejichž plochy se přenesou na milimetrový papír a zplanimetrují se. Poté se plochy převedou na obdýLníky o společné základné a z jejích rozdílu.se usuzuje navelikost opotřebení měřené strojní součástí.Výhodou tohoto způsobu je, že dovoluje velmi rychle a přesně stanovít celkový stav měřené součástí po určité době provozu, a to i v několika částech součástí. Lze názorně a přehledně...

Způsob kontinuální rafinace surového vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261376

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Ján, Caňete Rafael Ernesto, Taupier Louis Orlando Galvez, Garcia Alberto De Jesus Garcia, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav

MPK: C13D 1/02

Značky: třtiny, kontinuální, rafinace, cukrové, vosků, způsob, surového

Text:

...Vsádkové způso-.by vedou k rychlému růstu objemu zařízení při růstu objemu vý roby a vyžadují značnou spotřebu lidské prace. Jednorázový kontakt rozpouštědla a surového vosku při odstraňovaní pryskyřice,který se u nich předpokládá, vede k velké spotŕebě rozpouštědlaa nizké výtěžnosti tvrdého vosku, opakovaný kontakt s čerstvýmrozpouštědlem zvyšuje spotřebu rozpouštědla a snižuje měrný ob-y jemový výkon zařízení. Dříve navržený kontinuální...

Způsob obrábění korundových dílů za syrova nebo po nízkoteplotním zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261372

Dátum: 10.02.1989

Autori: Audrlický Josef, Kotek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: syrová, obrábění, korundových, zpracování, způsob, dílů, nízkoteplotním

Text:

...je skutečnost, že odpadá nutnost častého orovnávúni a čištění brusných kotoučů, pokud se obráběni provádí broušenin, čímž se zvyšuje produktivita práce na tomto prace-V o Vyná 1 oz.budevb 1 Iže popeán~v°násIedujicich přikladeoh.Korundové díly připravené ízostatickým~ 1 isovánim pro pracovni směsi pro mikrozrnný korund při tlaku 100 Mľo vo tvaru desek o rozměru cca 90 x 90 x 12 mm byly přežahnuty na teplotu 900 °C arna kotoučové řezačce...

Způsob zjišťování tvrdých poloh v nadložních partiích uhelných lomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261367

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jurman Josef, Krygel Václav

MPK: E21B 45/00, G01V 1/28

Značky: lomů, nadložních, poloh, partiích, způsob, uhelných, tvrdých, zjišťování

Text:

...poloh v nadložních partiích uhelných lomů podle vynálezu probíhá tak, že při provozním vrtání v uhelných lomech měří a registruje průběh měrné objemové práce rozpojování hornín v hloubce vrtu, přičemž režim vrtání, to jsou otáčky a rychlost vrtání, musí být volen tak, aby hodnota měrné objemové práce byla minimální. Existuje totiž pouze jediný režim vrtání, tedy určité otáčky a určitá rychlost vrtání, při kterém nabývá měrná objemová práce...

Způsob geofyzikálního zjišťování recentních pohybů zemské kůry

Načítavanie...

Číslo patentu: 261366

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kočí Alois, Zeman Antonín

MPK: G01V 3/08

Značky: geofyzikálního, způsob, zjišťování, zemské, kůry, pohybu, recentních

Text:

...recentních pohybů zemské kůry jsouv největší míře potlačeny nebo zcela odstraněny způsobem podle vynálezu, při němž se ve zkoumaném území nejprve sestavi tektonícká mapa, doplněná případně o fotolineamenty. Podstata způso bu podle vynálezu spočíva v tom, že se dále sestaví mapa holocenních fluviálních sedimentů pro vyhledàní vhodných odběrových míst s přihlednutím k tektonické stavbě zkoumaného území. Potomse od§ÉÉF 35 vzorky štejně...

Způsob vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 261363

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drábek Vladimír

MPK: H04J 7/02

Značky: binárních, přenosu, vícenásobného, analogových, způsob, informaci

Text:

...informací s přenosovým systémem, eventuálně jejich galvanické spojení navzájem. Dosud používané oddělovací členy vyžadují napájení z místního zdroje nebo dálkově po napájecím vedení.Výše uvedené nevýhody způsobu vícenásobného přenosu binárních nebo analogových informací po dvouvodičovém vedení na principu multiplexu odstraňuje řešení, jehož podstatou je, že galvanické oddělení vstupních informací od přenosového systému se provádí...

Způsob výroby oceli s nízkou vlastní měrnou aktivitou zářičů gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 261361

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kodrle Luděk, Singer Jan, Hakl Josef, Dolének Jan, Bučina Ivan, Soušek Vladimír, Malátová Irena, Raška Pavel

MPK: C21C 7/00

Značky: zářiču, vlastní, oceli, mernou, výroby, nízkou, způsob, aktivitou

Text:

...odpadu, které majívyšší obsah radionuklidů emitujících záření gama.Kovonosnou vsázku pro tyto agregáty tvoří pouze tekuté a pevné surové železo, případně v omezeném množství i zkujňovací ruda, k níž se přidává předem výpočtově stanovemć množství struskotvorných látek, jako jsou vápno, vápenec a dolomit. Vsázka ocelověho odpadu,jinak běžná v hutní výrobě, jmenovitě v kyslíkovém procesułnení povolena vzhledem k nepříznivěmu účinku na výslednou...

Konstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení této konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261359

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neťuka Karel

MPK: E04B 5/29

Značky: konstrukce, desek, stropů, této, zhotovení, cihelných, způsob, stropních

Text:

...z konstrukce stropu a nahražením levným výplňovým betonem.Novákonstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení stropu této konstrukce podle vynálezu jsou lépe~ patrny z přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno přikladné provedení v řezu,a z následujícího popisu.K vnějším plochám Q spodních přírub ocelových nosníků l profilu I, na něž jsou nasazeny pásy 5 drátěného pletiva, se přiloži pomocné desky Q,...

Způsob stavby výškové budovy s tuhým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261357

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Teodor

MPK: E04B 1/35

Značky: výškově, stavby, způsob, roštem, tuhým, budovy

Text:

...budov podle vynálezu je jako příkled sohematicky postupně znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 znázorňuje výztužnou vertikální ncsnou konstrukoi budovy jako jádro ze železobetonu,spojené se zákledem,do základu ukotvené sloupy skeletu spodní části z ocelových trub a smontovanou příhradovou konstrukcí nosiče bednění,obr. 2 znázorňuje výztužnou vertikální nosnou konstrukcíbudovy s tuhýmpprostorovým roštem,vybetonovaným na nosiči...

Způsob výroby dutých součástí s vnitřním povrchem odolným proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261356

Dátum: 10.02.1989

Autor: Komárek Josef

MPK: B24C 5/04

Značky: způsob, vnitřním, součástí, opotřebení, proti, dutých, odolným, výroby, povrchem

Text:

...odolného proti opotřebení. Takto připravené jádro se opatří obalem. tvořícím konečný tvar trysky. Vlastní jádro se odstraní například vytryskáním, odleptáním nebo vytavením.Tryeka vyrobená podla vynálezu je zobrazena v příkladnám provedení na výkresu, kde na obr. l je naznačena v osovém řezu tryska. která se vyrábí tak,že se vytvoří duté jádro l, na jehož vnější povrch se nenese například plazmovým hořákem vrstva korundu 3 o tloušřce do...

Způsob zajišťování stavu pracovních nástrojů řádkovou senzorovou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261351

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ehrenberger Zdeněk, Matuška Milan

MPK: B23Q 17/24

Značky: nástrojů, senzorovou, stavu, matici, způsob, pracovních, řádkovou, zajišťování

Text:

...geometrických, povrchově strukturálních i tepelných příznaků určujících jeho vyžazení. Kromě toho, že jde o plně automatizovaný proces nutný k plnému využití automatizovaných a robotízovaných obráběcích center, vylučující náhodné chyby způsobené lidským činitelem, dochází k úplné úspoře pracovních sil jinak nutných na kontrolu stavu pracovních nástrojů a ke snížení výrobních nákladů, nebot pracovní nástroje jsou využity až do úplného fyzického...

Způsob naprašování tenkých vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261213

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mckelvey Harold

MPK: C23C 14/34

Značky: provádění, vrstev, tohoto, tenkých, způsob, zařízení, naprašování, způsobu

Text:

...látka, například voda, která může vytékat otvory já v chladicím potrubí 35 do válcové trubice gr, ze které potom vytéká jejím vnějšímMagnetické prvky Q obsahují soustavu permanentních maqnetů 31, vytvořených ve tvarupísmena U, které jsou uspořádaný ve dvou přímých navzájem rovnohěžných řadách 5, g, probíhajících ve válcové trubici gł v podélném směru. Permanentní magnety Al každé řady Q, § jsou uspořádány v zákrytu a V podélném průměru...