Patenty so značkou «způsob»

Strana 95

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261874

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sjöstrand Sven, Junggren Ulf

MPK: C07D 401/12

Značky: 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů, výroby, způsob

Text:

...čisté racemáty pomocí Chromatografia nebo frakcionační krystalizace.Získané raoemáty se mohou rozdělit známymi způsoby, například rekrystalizací z opticky aktivlního rozpouštědla, za použití mikroorganismů, reakcí s opticky aktivními kyselinami tvořicími soli, které se mohou rozdělit, dělením založeným na rozdílné rozpustnosti diastereomerů. vhodnými opticky aktivnimi kyselinami jsou L- a D-formy kyseliny Vinné. kyseliny...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261873

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sjöstrand Sven, Junggren Ulf

MPK: C07D 401/12

Značky: způsob, výroby, 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Text:

...jejich solí, je třeba rozumět, že odpovídající soli jsou zahrnutý do rozsahu vynálezu.Některé z nových sloučenin mohou být v závislosti na volbě výchozího materialu a postupu prítomný jako optické isomery nebo racemát, nebo obsahují-li alespoň 2 asymetrické ratomy uhliku, mohou být jako směs isomerů racemická směs.Získané isomerni směsi racemické směsi mohou být rozděleny na dva stereoisomericky diastereometrícky čisté racemáty pomocí...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261872

Dátum: 10.02.1989

Autori: Junggren Ulf, Sjöstrand Sven

MPK: C07D 401/12

Značky: 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů, způsob, výroby

Text:

...diastereomerický čisté .racemátý p 0 mocĺ Chromatografia nebo frakcionauční krystalizace.Získané racemátý se mohou dělit známými způsobý, například rekrystalizací z optický aktivního rozpouštědila, za použití mikroorganismů, reakcí s opticky aktivními kyselinami tvořícími soli, které se mohou rozdělit, delením založeným na rozdílné rozpustnosti diastereomerů. vhodnými opticky aktivními kyselinami jsou L- a D-formý kýseliny vi-nné,...

Způsob výroby fólie z průhledné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261870

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bravet Jean-louis, Moncheaux Michel-jean, Colmon Daniel, Daude Gérard

MPK: B32B 17/10

Značky: hmoty, způsob, plastické, fólie, průhledné, výroby

Text:

...Obecně, čím je diol kratší, tím je vrstva tvrdší.Výhodné se používá 1,4-butandio 1 u, který představuje dobrý kompromis k získání vrstvy ani příliš wrdé, .ani příliš pružné, takové, jaká. je vhodná pro tento typ použití jakožto tlumič energie.jedním z význaků vrstvy mající vlastnosti tlumiče energie je, že se podle vynálevzu vyrobí reaktivním itím na pilochý vodorovný nosič. Toto reaktivní lití, jehož jedna forma již byla...

Způsob tepelného zpracování anizotropních, precipitačně vytvrzovaných slitin na trvalé magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 261867

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sztamkó Éva, Kocsó Illés, Figin Vjacseszláv

MPK: C21D 6/02

Značky: zpracování, způsob, trvale, vytvrzovaných, slitin, anizotropních, tepelného, precipitačně, magnety

Text:

...1 byl vyroben technikou práškové metalurgie. Materiál byl homogenizován při teplote 1 300 3 G po do-bu 30 minut v atmosfére ochranného plynu a potom ochlazen v magnetickem poli v- atmosfére ochranného plynu na 650 °C rychlostí ochlaz-ování 50 °C za minutu. 0 d této teploty pak bylo prováděno popouštění s .rychilostí chlazení 50 C za hodinu spojltě na teprlotu 500 °C.Následující ochlazeni na okolni teplotu pnolbíharlo současně s...

Insekticidní a nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261865

Dátum: 10.02.1989

Autori: Borsos Irén, Maróy Péter, Fodor András, Zsupán Kálmán, Kiss István, Timár Tibor, Répási János

MPK: A01N 43/16

Značky: účinných, výroby, prostředek, nematocidní, způsob, insekticidní, látek

Text:

...- syntézy k výrobě 2 H-chromenú Chromenes, Chromanoines and Chromones, G. P. Ellis ed ohn Witley and Sons, London 43 - 66, 1977, jakož l německý patentový spis 2639 671, americký patentový spis 4162 362, japonský patentový spis 73121/79, 15411/80, 40637/80 a 43039//80, španělský patentov-ý spis 496 301 a 496 302. Počet známých analcrgů prekocenu je však velmi malý.Dá se předpokláclat, že dokonalejší poznání souvislosti mezi strukturou...

Způsob přípravy selektivně chráněného N-acylovaného derivátu aminoglykosidového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 261859

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tsuchiya Tsutomu, Umezawa Sumio, Umezawa Hamao, Takagi Yasushi, Jikihara Tomo

MPK: C07H 15/22

Značky: chráněného, přípravy, způsob, n-acylovaného, selektivně, derivátů, aminoglykosidového, antibiotika

Text:

...a G má význam definovaný výše, (15 je identické s výše definovanýrn C 11, což je N-chráněná aminoglykosyluová skupina vzorce Ila,N-chráněná 3 A-dideoxy-ď-enuo-aminoglykosylová skupina vzorce lIIa nebo N-chráněná BZď-dídeoxy-Ił-eno-amlnoglykosylová skupina vzorce IVa a (14 je 3-arnino-3-deoxyglykosylová skupina vzorce Vbkde M má význam definovaný výše, to je hydroxyskupina -OH nebo atom vnodíku a M má význam definovaný výše, to je...

Způsob hydraulické dopravy strusky a jiných pevných odpadových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261855

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tomaszewski Sławomir, Szubra Jan, Kmiecik Jerzy, Wilgusiewicz Wladyslaw, Zarzycki Maciej, Rokita Jerzy

MPK: B65G 53/30

Značky: dopravy, způsob, hydraulické, strusky, odpadových, materiálů, pevných, jiných

Text:

...vynálezu je takový způsob dopravy strusky a jiných pevných odpadových materiálů vznikající v energetických závodech a zejména v elektrárnách a teplárnách, který má ve srovnání s dosud používanými způsoby podstatné výhody.Cílem vynálezu je snížit spotřebu energie a vody na jednotku hmotnosti strusky a odpadového, hydraulický odváděného materiáu. Vytčeného cíle se dosahuje tím, že se nejprve pripraví těžká kapalina obsahující tři...

Způsob výroby selektivně acylovaného N-chráněného derivátu aminoglykosidového antibiotika

Načítavanie...

Číslo patentu: 261853

Dátum: 10.02.1989

Autori: Umezawa Hamao, Takagi Yasushi, Tsuchiya Tsutomu, Umezawa Sumio, Jikihara Tomo

MPK: C07H 15/234

Značky: derivátů, aminoglykosidového, antibiotika, způsob, výroby, acylovaného, selektivně, n-chráněného

Text:

...směru, že zinečnatý kation nevytváří komplexy s vicinálním párem Z-aminc- a Bľhydroxyskupiny.ako další příklad se uvádí, že se když kanamycin A nechá reagovat s zinečnatým kationtem s následující acylací benzyloxykarbonylovou skupinou vztahuje se k výše uvedenému vzorci I, pozoruje se, že jako hlavní produkt acylace se vytvoří 3,6-di-N-benzyl-oxykarbJnylkanamyoin A v případě,že zinečnatý kation je přítomen v množství nepatrně vyšším než 1...

Způsob výroby 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261851

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sjöstrand Sven, Junggren Ulf

MPK: C07D 401/12

Značky: výroby, způsob, 2-pyridylmethylsulfinylbenzimidazolů

Text:

...Výhodné se izo-luje aktivnější část z obou antipodů.Výchozí materiály jsou známy, nebo jsou-li nové, mohou se získat o sobě známým způsobem.Při klinickém použití jsou sloučeniny podle vynálezu podávaný orálně, rektálně nebo injekčně ve formě farmaceutického prostředku, který obsahuje účinnou složku bud jako volnou bázi, nebo jako tarmaceuticky vhodnou netoxickou adiční sůl s kyselinou,jako je hydrotchlorid, laktát, octan, sultamát, v...

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Špaček Miroslav, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil, Eichler Pavel, Veselý Ivan

MPK: C07C 177/00

Značky: štěpení, způsob, racemické, laktónu, směsi

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: výroby, tohoto, tlakového, zařízení, způsobu, dusíku, provádění, způsob

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: výroby, způsob, dusíku, tlakového

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Způsob úpravy lněných nebo směsových vláken pro armování cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261789

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ježek Josef, Krušina Josef

MPK: C04B 14/38

Značky: způsob, lněných, směsových, vláken, úpravy, armování, cementů

Text:

...látkami vllken. chemické složení technologické vody se pohybuje v tomto rozmezíVyváłke odstrsni ve značném stupni nełádoucí příměsi ze lněných vláken snižující pevnosti vláknooementového materiálu a současně impregnuje lněně vlákno hydroxidem vúpenstým,oo płírnivě ovlivñuje edheri cementových zrn k povrchu lněného vlákna.Provedení úpravy dle vynálezu je popsáno v následujících příkledechxNeuprsvení lněne vltkno se pokrltí nn délky 0,5 až...

Způsob rekuperace oxidu siřičitého při alkylaminacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261785

Dátum: 10.02.1989

Autori: Běle Josef, Duška Stanislav, Roman Jan, Valoušek Jaroslav, Blažek Jiří

MPK: C07C 143/60

Značky: oxidů, způsob, alkylaminacích, rekuperace, siřičitého

Text:

...je těžko sutomstizovnt.Uvedené nevýhody odstraňuje rekupersce oxidu siričitého uvolněného při vykyselování N-motyl-I-kyseliny v płebytku kyseliny sírová podle tohoto vynělezu, jehož podstata spočívá v tom, že se uvolněný oxid eiŕičitý absorbuje v roztoku metylamonium siřičitanu o molárním poměru oxid siřiěitý metylsmin 0.5 až 1, přičemž získaný roztok metylamonium siřičitanu se vraci zpět dofvýroby N-metyl-I-kyseliny.Výhodou rekuperaoe...

Způsob radioimunochemického stanovení lidského choriového gonadotropinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261783

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marek Miroslav, Galoci Ján, Rauch Pavel, Macháň Vladimír, Matějka Petr

MPK: G01N 23/00

Značky: lidského, gonadotropinů, choriového, radioimunochemického, způsob, stanovení

Text:

...napříkladVýhodou zpúsobu stanovení ohoriogonadotropního hormonu podle vynalezu je především výrazné zkrácení inkubační doby a celkové zjednodušení celeho postupu. Toto zkráoení má velký význam s ohledem na potřebnou rychlost určení hodnoty obsahu tohoto hormonu zejména při screeningovám vyšetrení žen, kdy lze určit gravidní ženy do jedné hodiny. Ľ dalším výhodám způeobu dle vynálesu patří zmenšený počet lahviček obsaženýoh v...

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 21/08, H02K 1/14, H02K 23/04...

Značky: magnetizace, magnety, způsob, točivý, buzením, permanentními, stroj, elektricky

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Způsob nitrometrického stanovení azidových aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261774

Dátum: 10.02.1989

Autor: Douša Svatopluk

MPK: G01N 31/16, G01N 33/50

Značky: aniontů, stanovení, azidových, nitrometrického, způsob

Text:

...jsou jednotlivé soutěživé. Výsledkom tohuto společného vyššího účinku je přesné a nerušené dosažení bodu ekvivalence a možnost použití jednoduché, rychlé Š přesné titraění metody ke stanovení azidového iontu i ve vzorcíoh, ubsahujících značné Srocento hílkovin, bez potřeby složité analytické instrumentace. Ke konzervaci se azid sodný používá v koncentraci kolem 0,1 S a diagnostika jsou poměrně drahá. K analýze se proto užívapo 1 ml preparátu a...

Způsob odvodňování jemnozrnných uhelných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261773

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rezek Karel, Vidlář Jiří, Bláhová Oldřiška

MPK: B03D 1/08

Značky: způsob, koncentrátů, jemnozrnných, odvodňování, uhelných

Text:

...3420 firmy Hoechst na bázi sulfokarboxylových esterů.výše uvedené metody naráží při své realizaci na tyto problémyNa stávajících provozech není bez vysokých investičních nákladů možná výměna odvodñovacích zařízení za účinnější typy.Technické úpravy podmínek odvodňování mají omezený dosah a nemohou změnit nepříznivé vlastnosti filtrovaného materiálu.Ovlivnění zrnitostní skladby odvodñovaného materiálu je možné pouze v omezeném počtu případů...

Způsob odvodňování jemnozrnných uhelných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261772

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rezek Karel, Vidlář Jiří, Bláhová Oldřiška

MPK: B03D 1/08

Značky: uhelných, odvodňování, způsob, koncentrátů, jemnozrnných

Text:

...na bázi sulfokarboxylových esterů.Výše uvedené metody naráží při své realizaci na tyto problémyNa stávajících provozech není bez vysokých investíčních nákladů možná výměna Odvodňovacích zařízení za účinnější typy, Technické úpravy podmínek odvodňování mají omezený dosah a nemohou změnit nepříznivé vlastnosti filtrovaného materiálu.ovlivnění zrnitostní skladby odvodñovaného materiálu je možné pouze v omezeném počtu případů a nese s sebou...

Způsob odsiřování spalin magnetizovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261761

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůstka Miroslav, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, spalin, magnetizovou, metodou, způsob

Text:

...procesu, což znamená značné zjednodušení a zhospodárnění odsiřovací metody /úspory energie, ínvestičních a provozních nákladů/. Dalšího vyššího účinku oproti dosavadnim odsiřovauím metodám se způsobem podle vynálezu dosáhne využitím dvojmocného železa obsaženého v nepáleném magnezitu jako redukční složky při kalcinaci siřičitanu hořečnatého, obsahujícího příměs nežádoucího síranu hořečnatého. Nepálený magnezit totiž obsahuje 2 až 5...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261751

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěrba Martin, Kalčos Vasil

MPK: C01G 41/00

Značky: amonného, výroby, parawolframanu, způsob

Text:

...se zvyší celková výtěžnost parawolframanu amonného, nebot vlívem tepla dojde ke strukturálním změnám v molekulách heterosloučenin za uvolnění oxidu wolframového nerozpustneho v kyselém prostředí, ve kterém ovšem dojde k odloužení vzniklých oxidu železa, manqanu, kobaltu, arsenu.Další výhodou je, že se niob a tantal obsažené v metečném roztoku po jeho zpracování podle uvedeného způsobu kumulují pouze v alkalickem louženci, což je výhodné...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 35/09

Značky: alkalických, benzinu, reformování, směsi, cyklanických, těžkých, způsob

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Způsob rozdružování obtížně upravitelného drobno zrnného hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261734

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barcal Miroslav, Volšický Zdeněk

MPK: B03B 5/34

Značky: drobno, zrnného, uhlí, obtížně, způsob, rozdružování, hnědého, upravitelného

Text:

...rozplavené suspenze třiděnim se do uhelneho produktu dostavaji zrna nerozvolněné hlušiny velikosti nad 0,5 mm a naopak do hlušinověho odpadniho produktu se dostávaji zrna uhli menší než 0,5 mm. Tato okolnost je především nepřiznivá při úpravě jemné vrstevnatého uhli, kde čàstice uhli v surovém těžném uhli jsou převážně menší velikosti hež 0,5 mm.Tyto nepřiznivé účinky odstraňuje způsob podle vynálezu,jehož podstata spočivà v tom, že se...

Dialkylamidy kyselin 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido alkylen dikarboxylových a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261729

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tocháček Jiří, Pác Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C07C 103/49

Značky: přípravy, jejich, alkylen, kyselin, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido, způsob, dikarboxylových, dialkylamidy

Text:

...umožňuje setrvávat v polymerni matrici dlouhodobě, 1 přes nepřiznivé vlivy okolniho prostředí, v němž se může polymer během své aplikace nacházet. Mají silně potlačenou těkavost a jsou relativně velmi odolné vůči extrakci jak polárnimi (vodný roztok datergen Á tú, kyselina octová), tak nepolárnimi rozpouštědly (n-heptan).Ke schopnosti satrvat v matrici dále přispivá i dostatočné rozpustnost v polymeru. ASloučeniny obecného vzorce I Jsou pevné...

Způsob intenzifikace mlecího procesu buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261725

Dátum: 10.02.1989

Autori: Adámková Gabriela, Milichovský Miloslav

MPK: B02C 23/06

Značky: buničiny, intenzifikace, procesu, způsob, mlecího

Text:

...látek je nutné zvážit jejich dostupnost a hodnotit stránku ekonomickou i ekologickou. Nevýhodami uvedených metod jsou vysoké ceny přidavných látekv mnohých případech se jedná o dovoz z kapitalistických stá tů. V případě barviv je to zbarvení konečného výrobku aUvedené nevýhody odstraňuje tento vynález, který popisuje využití močoviny a dimethylolmočoviny jako látky výrazně urychlující mlecí proces. Močovína, dimethylolmočovina nebo směs...

Způsob vrstvení textilních odstřižků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261724

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macková Iva, Jirsák Oldřich

MPK: B32B 31/06

Značky: textilních, tohoto, zařízení, způsobu, odstřižků, způsob, vrstvení, provádění

Text:

...se textilní odstřižky s nízkou ohybovou tuhostí rozprogtřely v ploše.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob vrstvení textilních odstřižků, zejména tkanin, pletenin, netkaných textilií, jejich kompozítů nebo směsí, a zařízení k provádění tohoto způsobu, podlev 281 724 vynálezu. Při provádění způaobu se nejprve dle známých způaobů provede vynesení těchto odstřižků ze zásobníku pomocívynášecího pásu a poté se provede uložení na ukládaci pás....

Způsob přípravy aromatických frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261717

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řehák Jindřich, Malík Miloš, Vymětal Jan, Červenka Zdeněk

MPK: C07C 7/05

Značky: frakcí, způsob, aromatických, přípravy

Text:

...kovu umožňuje získat čiré, bezbarvě frakce, které jsou výhodnépro další použití, nebot neobsahují produkty termickê degradace destilujících složek.Konkrětní provedení žpůsobu dělení destilačních zbytků z výroby ethýlbenzenu dle vynálezu popisují následující příklady.Příklad 1 231 717 27 810 kg destilačního zbytku z výroby ethylbenzenu o složení 36,7 di~.a triethylbenzenů, 8,3 tetra-, penta- s hexaethylbenzenů, 52,4 1,1-difenylethanu...

Způsob filtrace na komůrkovém rotačním vákuovém filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261713

Dátum: 10.02.1989

Autor: Boháč Eduard

MPK: B01D 33/02

Značky: rotačním, komůrkovém, způsob, filtrace, filtru, vákuovém

Text:

...produkt. Uvedený způsob nám umožňuje filtrovat i velmi jemné materiály, které až dosud prakticky nešly na uvedených rotačních filtrech zpracovávat, protože velmi rychle docházelo k přerušení vyprazdnování filtrační komůrky od filtrátu. Rovněž je možné zvyšovat otáčky bubnu filtru i několikanásobně,podle charakteru filtrovaného materiálu, přičemž se dosáhne stejné vlhkosti, jako při dosavadním způsobu filtrace.Na připojeném obrázku je k...

Způsob zjišťování nestability hoření paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 261710

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karták Jan

MPK: F23B 7/00

Značky: nestability, zjišťování, hoření, způsob, palív

Text:

...hoření paliv podle vynálezu je možno docílit úspory ušlechtilých paliv používaných pri stabilizaci hoření, nebot stabilizační hořáky lze odstavit okamžitě, jakmile se měřením zjistí dostatečně stabilita hoření práškového paliva a tedy dříve, než bez určování stability noření.Práškové palivo sa spaluje ve spalovacím proäoru, K jehož stěně je připojen práškový hořák. Nejsou-li splněny podmínky pro dobrou stabilizaci hoření, ztrácí prostor, ve...

Způsob obrácení posouvající se pružné folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 261709

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matoušek Vilém, Kozák Vladimír, Žížala Milan

MPK: B32B 35/00

Značky: pružné, způsob, obracení, posouvající, fólie

Text:

...které je součástí impregnační linky a nevyžaduje žádný další prostor, vytvářet nasouborování složí261 709 főlií přímo v žádoucí eestavě (rubová, líoová, rubová. főlie) pro nalisování nebo vytvářet slože všech opačně polohovanýoh főlií. Dovoluje při kontinuálním způaobu výroby főlie okamžitě měnit jednotlivé režimy(obracení každé főlie, obracení každé druhé főlie) včetně změny její délky na poloviční, popřípadě dvojnásobnou a výměnu...

Způsob stabilizace střídavého signálu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261702

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrdlička Drahomír

MPK: H03L 1/00

Značky: střídavého, provádění, zapojení, stabilizace, tohoto, způsob, signálu, způsobu

Text:

...na emitor prvního tranzistoru Qgl řízeného elektrickým polem, jehož kolektor je připojen na záporný potenciál. Neinvertující vstup prvního operačního zesilovače ggi je připojen na nulový potenciál,kdežto jeho výstup na anodu první diody pg a na katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na řídící elektrodu prvního tranzistoru gg řízeného elektrickým polem, dále jednak přes konden zátor C 2 l na nulový potenciál, jednak přes šestý odpor R...

Způsob únavy lícové vrstvy kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 261648

Dátum: 10.02.1989

Autori: Latocha Jindřich, Fišer Vlastislav, Smýkal Petr, Opava

MPK: C14B 1/00

Značky: způsob, vrstvy, kůži, únavy, lícové

Text:

...styku s líc-ovou stranou -nezačiněné kůže. Tepelným působením dochází ke kontrolované denaturaci kožníoh bílkovin v lícové vrstvě kůže.Nevýhodou tohoto systému opracování je především užití hmotnostně i rozměrově »velkého válce s velkými energetickými nároky. V případě užití přímého lplanmene dochází především k vytváření pásů »na lícové straněkůže a tím zhoršení kvality finálního vý robku - usně. . Uvedené nevýhody odstraňuje navrhovaný...

Způsob identifikace vadných průhledných skleněných obalů a výrobních forem vadných průhledných skleněných obalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261643

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balatka Josef, Voršilka Libor, Skrbek Jan, Nosek Jaroslav, Komeštík Václav

MPK: G02B 27/02, G01D 5/28, G07C 3/00...

Značky: provádění, průhledných, obalů, vadných, sklenených, tohoto, zařízení, způsob, identifikace, výrobních, způsobu, forem

Text:

...kanálu. Dále je možné ze zpracovaných signálů získat i kód čísla formy, Vyrábějící vadný sklenený obal.Druhá část způsobu podle vynálezu, tedy způsob ide-ntifi-kace vlýrobních forem vadných průhledných skleněných obalů probíhá tak, že po vyřazení vodného průhledného skleněného obalu 5 kontrolní linke-u kod výrobní formy, vytvořený podle popisu vpředchozím odstavcí, je snímán a zpracován rovněž .podle předchozího odstavce a je příveden...

Způsob přípravy alkylcyklohexylbifenilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261639

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kruliš Jan, Vraná Věra, Vala Jiří, Kaisnerová Dana, Čermák Jiří

MPK: C07C 15/14

Značky: alkylcyklohexylbifenilů, způsob, přípravy

Text:

...se destilační zbytek redukuje. Redukci lze provést bud hydrazinhydrátem, či katalyticky. jako polyglykol lze -s výhodou použít trietylénglykol.Způsob přípravy alkylcyklohexylbifenylü podle vynálezu je ilustrován v následujících příkladech.154 g 1 11101 bifenylu se rozupustí v 600 mililitírech dichlormetanu a k tomuto roztoku se přídá 200 g (1,5 hmlu bezvodého chloridu hlinitého. Do vzniklé suspenze se pak za míchání zvolna vpoušti...

Způsob stanovení chemické stability chalkogenidových skel na bázi selenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261632

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matušek Miroslav, Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 33/38

Značky: chalkogenidových, způsob, chemické, bázi, selénu, stability, stanovení

Text:

...bázi selenu může docházet ve vodných roztocích podle hodnoty jejich pH k uvolňování selenovodiku. V případě opracovaní materiálu vodnými suspenzemi -müže v~ alkalické oblasti pH dooházet k částečněmu rozpouštění materiálu za vzniku polyselenidů některých kovů, jako je arzén nebo germanium. Tento proces může mít vliv na jakost obrábění, což má závažný význam při výrobě optických prvků z vmateríálů na bázi selenu.Ukázalo se proto jako vhodné...

Způsob čištění sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261627

Dátum: 10.02.1989

Autori: Slabý Petr, Kubeš Miroslav, Drahoňovský Jan, Hampl František, Dlouhý Ivo, Hájek Jiří

MPK: C07D 275/06

Značky: sacharinu, způsob, čištění

Text:

...podle vynálezu .nepřevyšuje 30 ppm, obsah látky vzorce II v sacharinu izolovaném z reakčních směsi po oxidacích p-rováděných dosavadnim způsobem bývá řádu 102 až 105 pjpm.5 Způsob čištění sacharinu podle vynálezumá řadu výhod. Především se jim dosahujevysoké kvality sacharinu, nebot obsah nečistoty vzorce II) se sníži ze stovek až tisiců ppm na hodnoty ,pod 30 ppm. Obsah ZÄ-toluensulionamidu což je sledované .nečistota v sacharinu...

Způsob pro rozšíření číslicově analogového převodníku o znaménkový bit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261626

Dátum: 10.02.1989

Autori: Michálek Václav, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: číslicové, rozšíření, analogového, převodníku, způsob, znaménkový

Text:

...vstup »druhého operačního zesilovače je spojen se společným vodičom a jeho výstup s výstupní svorkou.Výhody zapojení pro rozšíření číslicově analogového .převodníku o znaménkový bit podle vynálezu -spočivají zejména v tom, že elektronický přepínač přepíná přímo proudový výstup čísli-cově analogového převodníku a proto se neuplatňují nežádoucí reálné vlastnosti elektronického jpřepínače, jako je zbytkový odporpřepínvače v sepnutém stavu...

Způsob eliminace vlivu rušivých příměsí v popelu uhlí při stanovení obsahu popela a výhřevnosti uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261622

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Ladislav, Hally Jan

MPK: G01N 33/22

Značky: obsahu, výhřevností, popelu, popela, uhlí, vlivů, příměsí, eliminace, způsob, rušivých, stanovení

Text:

...obsahu popela.stávající nedostatky v současné měřicí technice se zaměřením na využití v provozních podmínkách odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podsata spočíva v tom, že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radlonuklidu 55 Fe a změří se charakteristickézáření vápníku, případně síry, kteqá bývá hlavně v hnědém uhlí ve větších koncentracích a pak zpětně rozptýlené záření 55 Fe. Pak se vzorek uhlí ozáří radíonuvklidem mPu a změří se...

Způsob zpracování odpadu při výrobě titanové běloby za vzniku síranu železitého a síranu titanového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261617

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zubček Ladislav, Pálffy Alexander, Hinterholzinger Otto, Dadák Vojtěch, Závodník Jiří, Novák Luboš

MPK: C09C 1/36

Značky: zpracování, výrobe, železitého, síranu, běloby, vzniku, titanového, titanové, způsob, odpadů

Text:

...následující reakceZ hlediska látkové bilance, při zahrnutí i sulfátoveho aníontu, je nurtno zvažovat tyto reakcena katodě V první fází Fe 3 S 043 2 e 2 FeS 04 -l- S 042ne anodě ZFeSOL -l- S 012 Fe 2 SOls -l- ZeElektrolytické redukce technického roztoku oxidosiranu titaničitého je popsána v řadě patentü Horský pat. 4 309 (1916), něm. patent 310 304 1917, franc. pat. 494 672 1917, tranc. pat. 663 068 (192311. Jedná se však pouze o redukci na...