Patenty so značkou «způsob»

Strana 92

Způsob tepelného zpracování mezilehlých válců dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262350

Dátum: 14.03.1989

Autor: Bystřický Josef

MPK: C21D 1/18

Značky: stolic, zpracování, způsob, válců, mezilehlých, dvacetiválcových, tepelného

Text:

...minimální deformace, které jsou důsledkem optimalizované rychlosti kalení v rozmezí 6 až 20 mm.s 1. Dalším významným přínosem je plné potlačení transfcrmačních trhlin na přechodu mezi tělem a čepem válce. Průměr čepů mezilehlých válců dosahuje zpravidla jen 15 až 25 i průměru těla válce.z konstrukčních důvodů nemůže být přechod mezi tělem a válcem plynulý nebo s radiusem. vytváří se zde konstrukční vrub, velice nebezpečný, zejména při operací...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262343

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šafránek Jiří, Mačka Miroslav, Vörös František, Petrů Vladimír, Čihák Pavel, Týfa Zbyněk, Kunín Karel, Souček Viktor

MPK: C08F 6/22

Značky: kaučuku, koagulace, syntetického, latexu, způsob

Text:

...ve směsi s hydrolyzovanýmkolagenemve hmotnostním poměru 301 až 120, s výhodou 110 až 15, přičemž množství pomocného koagulačního činidla, popřípadě jeho směsis hydrolyzovaným kolagenem je 0,01 až 10 kg na 1 t syntetického kaučuku, obsaženého v latexu.Sůl fenolaminových pryskyřic může být s výhodou produkt získaný reakcí hexametylentetraminu s fenoly a kyselinou salicylovou v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, zejménasodíku nebo...

Vrstvená konstrukční deska z aglomerovaných dřevin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262338

Dátum: 14.03.1989

Autori: Samcová Eva, Šíp Josef, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: výroby, její, způsob, vrstvená, konstrukční, aglomerovaných, deska, drevín

Text:

...předností je možnost současně s lisováním základní dřevotŕískové desky provést i její vnější dekorativní úpravu bez dodatočného výrobního postupu na speciálním strojním zařízení. Vhodná volba použité nosné vložky a dýhy, případně ze vzorovaného papíru umožňuje získat dokonalý, vytvrzený a lesklý povrch dřevotřískové desky s imítací dřeva různých druhů, což je materiál zvláště vhodný pro výrobu užitného nábytku do prostředí se zvýšenou...

Vrstvená deska z aglomerovaného dřeva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262337

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mittenhuber Josef, Šíp Josef, Samcová Eva

MPK: B32B 21/08

Značky: dřeva, vrstvená, aglomerovaného, způsob, deska, výroby, její

Text:

...1) oboustranně nalisována na nosnou desku g 2 dřevotřísek, sestává z prvního nánosu g termoreaktivního arkylátu, nalisovaněho na nosnou desku 3, jejímž povrchem tento nános penetruje a plní funkci přímého spojení ochranné vrstvy l s nosnou deskou 3. Na první nános g je nalisována vláknitá výztuž §, jejíž tepelná odolnost má dosahovat minimálně 200 °c. Použijí se textilní materiály, jako bavlněný mul, netkané viskozové vlákno a pro...

Způsob elektrolytického vybarvování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262336

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: C25D 11/00

Značky: vybarvování, způsob, kovů, elektrolytického

Text:

...rovněž za použití oplachu BD OC až 100 °C teplého.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že složení lázně pro vybarvováni všech kovů může býtstejně. Vzhledem K tomu, že lázeñ jenetoxická, likvidace odpadních vod se provádí pouhou neutralizací. Vynálezu lze využívat v provozech povrchových úprav kovu k dosažení větších dekoračnich účinku, popřipadě k povrchové úpravě pod barvy a laky v důsledku . jejich lepší přilnavosti ke kovu a tak následné...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-lkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262335

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hamřík Oldřich, Legeza Vasil, Salajka Zdeněk, Gheorghiu Mihnea, Kratochvíla Jan, Křivánek Josf

MPK: C08F 4/68, C08F 4/64, C08F 10/00...

Značky: výroby, kopolymerů, způsob, 1-lkenů, polymerů

Text:

...organohořečnaté sloučeniny jsou stejné jako u předchozích složek. Závěrečnou fází přípravy jednofázového katalyzátoru je případné odsušení uhlovodíkového rozpouštědla, prováděla-li se příprava v něm. Toto odsušení se neprovádí, následuje-li polymerace v kapalné fázi.Polymeraci 1-alkenů podle tohoto vynálezu na jednofázovém katalyzátoru lze provéstve fluidním loži, v mechanicky míchané vrstvě v plynné fázi, V kapalném monomeru, neboV...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi sestávající z polyolu, isokyanátu a pomocných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262334

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrjánoš Luděk, Střešinka Josef, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/82

Značky: směsi, způsob, pomocných, isokyanátů, reakční, sestávající, úpravy, zbytků, látek, polyolů

Text:

...dochází k tvorbě nízkomolárních kapalných,nebo v chlorovaných uhlovodících rozpustných, metanových sloučenin. Při zpracování upravených zbytků reakční směsi v procesu výroby polyuretanů reagují pravděpodobně s izokyanátovou skupinou prostřednictvím vodíku uretanové skupiny.Nedostatkem práce s nižšími alkoholy je práce s kapalinami, hořlavinsmi I. tř., které vyžadují nevýbušné prostředí případně používání zvláětního bezpečnostního opatření....

Způsob výroby síťovatelných halogen-uhlovodíkových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262332

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kelnar Ivan, Schätz Miroslav, Vysoký Jiří

MPK: C08J 3/24

Značky: polymerů, způsob, výroby, síťovatelných, halogen-uhlovodíkových

Text:

...na 100 hm. dílů polymeru. Konečně podleposledního význnku vynálezu se pžidávají oxidy kovů, jako kyslíčník kademnatý, vanadičný,olovnatý, zinečnatý, vápenatý, strontnatý a hlinitý v množství 0,1 až 3 hm. díly na 100 hm. dilů polymeru.základní výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že hydrolyzovatelné alkoxyakupíny, vázané přes ailan na řetězec polyvínylchloridu jako zdroj příčnýoh vazeb,jsou poměrně stále, zvláätě za nepřlstupu...

Způsob zpracování surových kalů, zejména uhelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 262331

Dátum: 14.03.1989

Autor: Baumann Otto

MPK: B03D 1/08

Značky: kalů, zpracování, uhelných, způsob, surových, zejména

Text:

...Následná odvodnění probíhá jak v plnopláščových odstředivkách tak v diskových filtrech. Nevýhodou tohoto řešení je, že fugát neustále obíhá v procesu rozdružování i odvodňování,neboř plnopláščové odstředivky nezajistí účinné zpracování fugátu. Dochází k zahuščování a k snížení účinnosti odvodñování.Podstata vynálezu spočíva v tom, že surové kaly jsou rozdělovány do dvou samostatných tokü. První tok je po rozdružování odvodňovân v...

Způsob výroby plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262319

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vyklický Ondřej, Eichler Ladislav

MPK: H01L 35/34

Značky: plášťových, způsob, termočlánku, výroby

Text:

...1 mm, sestávající z rozřezání kabelu na jednotlivé díly pro termočlánky, odstranění minerální izolační výplně na otevřených koncích termočlánků a svaření konců vodičů termočlánků. Podstatou vynálezu je, že minerální izolační výplň na koncích termočlánků se odstraní ponořením konců termočlánků do lihového roztoku kyseliny, na který se působí vysokofrekvenčními kmity generátoru ultrazvuku.Tento způsob chemickomechanického odstraňovaní oxidu...

Způsob stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262318

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čechák Tomáš, Hally Jan, Šimon Liboslav

MPK: G01N 33/22

Značky: síry, způsob, stanovení, veškeré, uhlí

Text:

...osvědčení č. 240 870 a č. 235 723, dále podle čs. autorských osvědčení č. 232 406 a dle DE-OS No 2 607 968, který neuvažuje eliminaci vlivu vápníku a popela v uhlí.stávající nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom,že vzorek uhlí se ozáří nejdříve zářením radionuklidu 55 Fe a proporcionálním detektorem se změří charakteristické záření síry, vápníku a zpětné rozptýlené záření 55 Fe, načež 238 Pu a změří...

Způsob výroby silikonových pryskyřic se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262314

Dátum: 14.03.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: pryskyřic, silikonových, stabilitou, zvýšenou, způsob, výroby

Text:

...jednotky Rsi 03/2 nebo směs některých, případně však monomerních jednotek R 3 sio 1,2,R 2 SiO 2/2, RSIO 3/2, S 104/2 0 minimálním počtu dvou monomerních jednotek a celkovém molárním poměru R/si 0,5 až 1,9, kde R je metyl, fenyl, získaných hydrolýzou, případně esterifikacia hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSLCI 3 kde R má ehora uvedený význam,nebo směsi některých, případně všech chlorsílanü obecného vzorku RnSiC 14 n, kde R má...

Způsob izolace námelových alkaloidů z fermentační tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262313

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beneš Karel

MPK: C12P 17/18

Značky: alkaloidů, způsob, námelových, tekutiny, fermentační, izolace

Text:

...uhlí s mletou křemelinou v hmotnostním poměru 11 v množství 5 až 8 g na 1 g alkaloidů.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se dosáhne až stonásobného zakoncentrování alkaloidů. Po filtraci, promytí vodou a vysušení filtračního koláče se alkaloidy vyextrahují do organického rozpouštědla nebo přímo do vodného roztoku organické nebo anorganické kyseliny. Dále se roztok námelového alkaloidu zpracuje obvyklým způsobem.Před...

Způsob povrchové úpravy montur osvětlovacích těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 262304

Dátum: 14.03.1989

Autor: Snášel Antonín

MPK: B05D 1/18

Značky: osvětlovacích, těles, úpravy, povrchové, způsob, montur

Text:

...hodin při teplotě 18 až 22 OC, pak se máčejí V laku, nechají se několik sekund okapat a zavěsí se na hroty otáčecího stroje, kde se otáčejí asi 30 až 40 minut při 10 až 15 ot/min. a teplotě 18 až 22 OC. Přitom se ve spodní části lakovny odvádí výpary ředidla a v horní části se přivádí teplý vzduch tak, že nevzniká průvan ani víření vzduchu.Viskozita namáčecího laku je upravena měřehím podle ČSN 67 3013 tryskou 6 4 mm tak,že výtoková doba z...

Dihydrochlorid 5-/2-(N,N-dimethylamino)-ethoxy/-7-/3-(N,N-dimethylamina)propyl-7- hydroxy-7H-benzo/c/fluoren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262300

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Mělka Milan, Vančurová Iva

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, dihydrochlorid, výroby

Text:

...proteosyntézy buněkPodle vynálczu se látka vzorce I připravuje tím způsobem, že se nechá reagovat látka vzorce II3 činidlem vzorce III C 1-Mg-CH 2 CH 2 CH 2 N(CH 3)2 (112)použitým v množství 1,5 až 3 molekvivalenty, výhodné v množství 2 molekvívalentů, v prostředí nukleofílních rozpouštědel, výhodné tetrahydrofuranu, při teplotě 70 °c. Reakci látky II s činidlem vzorce III lze provádět V prostředí nukleofilních rozpouštědel jako...

Způsob zjišťování trhlin v úzkých drážkách strojních součástí z kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262297

Dátum: 14.03.1989

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/82

Značky: způsob, trhlin, zjišťování, kovových, drážkách, součástí, strojních, materiálů, úzkých

Text:

...dostatečně velký průměr rovný nejméně pětinásobku šířky kontrolované drážky. Cívka snímací, která je souose umístěna uvnitř cívky budicí má naproti tomu malý průměr rovný nejvýše dvojnásobku šířky kontrolované drážky. Snímačem je při zkoušsní pohybováno nad povrchem kontrolované součástí směrem kolmým k podélné ose drážky. Informaci o stavu dna drážky dostává snímací cívka nikoliv přímo nad drážkou,ale prostřednictvím vazby s původním povrchem...

Způsob přípravy 10-(2-bromethoxy)-2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262296

Dátum: 14.03.1989

Autori: Protiva Miroslav, Jílek Jiří, Pomykáček Josef

MPK: C07D 337/14

Značky: přípravy, způsob

Text:

...silikagelu. Chromatografovaný produkt pak poskytne vyhovující elementární analýzu s lze jej použit pro změřeni IH NMR spektra. Surový 95 produkt je dostatečně čistý pro použití k preparativním účelům. Další podrobnosti provedení přípravy látky vzorce I podle tohoto vynálezu uvádí přiklad, avšak ani jeho účelem není popsat všechny možnosti vynálezu vyčerpávajícim způsobem.Roztok 6,0 g 2-chlor-10,11-dihydrodihenzo/b,f/thiepin-10-olu v 60 ml...

Způsob přípravy 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262295

Dátum: 14.03.1989

Autori: Venclová Marie, Vrba Zdeněk, Kaláb Jiří

MPK: C07C 118/02, C07C 119/048

Značky: přípravy, způsob, 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu

Text:

...se udržuje na konstantní úrovni, pak se zmírni, nebot začíná probíhat rozklad karbomoylchloridu, přičemž se současně teplota zvyšuje vnějším ohřevem na 120 až 125 OC tak, aby rozklad byl plynulý. Potom se pokračuje v uvádění fosgenu při původním průtoku tak dlouho, až do reaktoru počne recirkulovat kapalný fosgen vymražěný z odpadního chlorovodíku. Jakmile je dosaženo recirkulace kapalného fosgenu, upraví se průtok fosgenu na minimum a...

Způsob elektrometrického stanovení chloridů v přítomnosti sulfidické nebo hydrogensulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262288

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/00

Značky: stanovení, sulfidické, přítomnosti, způsob, chloridů, hydrogensulfidické, elektrometrického, skupiny

Text:

...Bylo zjištěnc,že přídavek iontü mědi nebo olova v koncentracích do 102 M V analyzovaném roztoku měřitelně neovlivňuje potenciálovou odezvu elektrody ani směrnici kalibrační křivky.způsobem podle vynálezu byly analyzovány vzorky technických materiálů, vodná pracovní média pro ohladicí systémy elektráren, oplachové vody těsnicích elementü armatur nebo kondenznywpwmwmwddmdümímmnüzemwmwwtümvmüühdmbàiwmm.wúw nost dosažených výsledků byla ověřena...

Způsob stabilizačního tepelného zpracování austenitických chromniklových ocelí legovaných titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262287

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáčková Jiřina, Mazanec Karel Akademik, Číhal Vladimír

MPK: C21D 1/26

Značky: legovaných, oceli, zpracování, stabilizačního, způsob, titanem, chrómniklových, austenitických, tepelného

Text:

...následuje ochlazení.způsob podle vynálezu zvyšuje odolnost oceli proti korozí ve vysoce agresivních oxidačních prostředích. Rychlost ochlazování oceli nemá vliv na dosažení výsledku. Rozhodující je teplota a doba výdrže na teplotě.Doba stabilizačního tepelného zpracování se zkrátí po předcházeäící deformaci za studena nebo dotvářením za snížených teplot. Stabilizační tepelné zpracování zaručuje odolnost hranic zrn proti koroznímu napadení po...

Způsob výroby mraženého smetanového jogurtového krému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262286

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vondruška Václav, Hošek Jiří

MPK: A23G 9/20, A23C 9/13

Značky: krému, smetanového, způsob, výroby, jogurtového, mraženého

Text:

...kysáni, ktoré zůstávají v aktivní formě i při dlouhodobém skladování při mrazírenských teplotách. Tímto způsobem lze vyrábět mražené smetanové krémy i z jiných kysaných mléčných výrobků.Způsob výroby mraženého smetanového jogurtového krému umožňuje úsporu dováženěho stabia lizátoru v množství nejméně 0,5 kg a 5 kg domácího stabilizátoru na bázi modifikovaného škrobu na l 000 kg základní směsi. Sníži se potřeba nádrží a času na přípravu směsí...

5Beta, 10Alfa-1-Formyl-8Alfa-formylamino-2,3-dihydro-6-methylergolin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262284

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Řežábek Karel, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: 10alfa-1-formyl-8alfa-formylamino-2,3-dihydro-6-methylergolin, způsob, 5beta, výroby

Text:

...většiny rozpouštědla ve vakuu, alkalizaci zbytku na pH přibližně 7,5, vytřepánim produktu do rozpouštědla, nemisicího se s vodou. chromatografií a/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla, např. etylacetátu.Ziskaný Sbeta,10 alfa-1-formyl-8 a 1 fa-formylamino-2,3-dihydro-6-metylerqolin je bezbarvá,krystalická látka o t.t. 219 až 223 °C, slabě bazická, tvoříci adični soli s anorqanickýmia organíckými kyselinami. Pro therapeutické účely jsou...

13-Acetyl-2-brom- a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262283

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Křepelka Jiří, Valchář Martin

MPK: C07D 457/12

Značky: 2-acetyl-13-bromderiváty, výroby, způsob, jejich, ergolinu, 13-acetyl-2-brom

Text:

...ze směsi rozpouštědel, podobně se krystalizací či chromatografií dělí oba vznikající izomery, tj. 13-acetyl-2-bromderivát (obecného vzorce I) a 2-acetyl-13-bromderivát (obecného vzorce II).Získané 13-acetyl-2-bromderiváty a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu, obecných vzorcü I a II jsou bezbarvé, vysokotající krystalické látky, slabě bázické a tvoříci soli se silnými anorganickými a organickými kyselinami. K farmaceutickým účelům lze využít...

13-Acetyltergurid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262282

Dátum: 14.03.1989

Autori: Řežábek Karel, Taimr Jan, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: 13-acetyltergurid, způsob, výroby

Text:

...ve vhodném shora uvedeném rozpouštědle přidá vhodná sloučenina platiny či paládia, jako je kyselina tetrachloroplatičitá či chlorid paladnatý a aktivní forma katalyzátoru se in situ vyredukuje účinkem vodiku a poté se k reakční směsi s výhodou přidá jako akceptor bromovodíku terciárni amin, např. shora uvedený. Alternativně se též může hydrogenolýza provést za užití shora uvedeného rozpouštědla a katalyzátoru, ale bez přídavku...

Způsob pro měření průměrného špičkového napětí a rozlišovací schopnosti magnetických diskových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 262278

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brožík Jiří, Sladký Milan

MPK: G01R 13/02, G01R 19/04

Značky: schopnosti, magnetických, špičkového, měření, rozlišovací, způsob, napětí, průměrného, diskových

Text:

...členu 1, jehož druhý vstup 3 je připojen k prvnímu výstupu gl měřené hlavy É a k prvnímu výstupu 53 záznamoveho zesilovače É, a jehož třetí vstup 5 je připojen k druhému výstupu ga měřené hlavy É a k druhému výstupu §§ záznamového zesilovače Ž. Výstup ii oddělovacího členu A je připojen ke vstupu ll snímacího zesilovače 1, jehož výstup lg je připojen k prvnímu vstupu gł komparátoru Q, jehož výstup 5 je připojen k druhému vstupu gg...

Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262274

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mrázek Jan, Eckert Egon, Sauer Pavel, Roušar Ivo, Pychynski Karel, Liška František

MPK: H01M 10/42

Značky: batérií, sekundárních, článků, akumulátorových, způsob, regenerace

Text:

...bylo dosaženo kapacity 91Olověný akumulátor s 6 články a původní kapacitou 37 A.h byl vyřazen, protože jeho kapacita klesla na 28 . Do akumulátoru bylo postupně přidáno 105 g tuhé podvojné sloučeniny,tvořené uhličitanem sodným a peroxidem vodíku, 2 Na 2 CO 3.3 K 202, za silného vývoje plynů. Roztok působil 45 minut. Pak byl roztok vylit a akumulátor byl 6 x proplachován destilovanou vodou, vždy po dobu 6 hodin. Pak byl akumulátor naplněn novým...

Způsob stanovení (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny za přítomnosti komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262269

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovení, jódu, polyvinylpyrolidonem, komplexu, 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny, způsob, přítomnosti

Text:

...zpusobů stanovení však nedokáže stnnovit allantoin vedle přebytku komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem (5 až Zsnásobného). Dokcnce ani redukce jódu na jodid pomocí thiosíranu sodného nepomohla vyřešit daný problém.Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se vzorek s přebytkem komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem převede na kolonu 5 vhodným sorbentem, jako například silikagelem s kovalentně vázanými oktadecylovými nebo oktylovými skupinami. Na...

Způsob stavby či zvyšování z celistvých dílů sestavovatelných sloupů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262268

Dátum: 14.03.1989

Autori: Odstrčil Jiří, Mrlík Bohumil, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef

MPK: B66C 23/28

Značky: provádění, sestavovatelných, dílů, stavby, způsob, sloupů, celistvých, zvyšování, zařízení, tohoto, způsobu

Text:

...s průchodovou světlostí větší než rozměry příčněho průřezu jednotlivých celistvých dílů sloupu jsou případně uspořádány vodicí kladky zvedacíholana vrátku, zatím co koncové oko tohoto zvedacího lane je zavěšovatelné přímo na závěsové vidlici zvedací plošiny a vodicí prostředky k vedení jednotlivých dílů sloupn při jejích zvedání jsou tvořeny přímo vodítky nosného rámu této zvedací plošiny. Konečně je na pomocném zařízení k provádění...

Tekutý směsný glyoxalmočovinoformaldehydový prostředek pro síťování plošných textilií a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262265

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bělinová Jitka, Kuchyňka Jiří

MPK: D06M 13/34

Značky: tekutý, síťování, prostředek, plošných, způsob, výroby, směsný, glyoxalmočovinoformaldehydový, textilií

Text:

...prostředku podle AO 262 265 lze také použít glyoxal, ve formě 80 práškového polymeru. Avšak výhodnější je výroba ze 40 vodného roztoku glyoxalu.Prostŕedek tvoří přechod mezi samosítitelnými a reaktivními pryskyřícemi a lze ho použít s dobrým výsledkom při úpravě textilií obsahujících vlákna z nativní i regenerované celulôzy. Obsah volného formaldehydu v prostředku je nižší než 2 hmotnostní díly, podle metody de Jong - de Jonge.Postup...

Způsob kultivace hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262264

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovář Jan, Franěk František Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridomů, myelomových, buněk, způsob, kultivace

Text:

...byly v dalších pokusech přidávány do kultivačniho média různé voäorozpustné sloučeníny železa ve vyšších koncentracích než jaké kdy byly v kultivačních méuíýcb dosud použity.Řada autorů (například Phillips P. D., Cristofalo V. J., Exp. Cell Res., 134297, 1981 Perez-Infante V., Mather J. P., Exp. Cell Ros., 142 x 325, 1982 Taetle R., Thyner K.,Castagnola J., To D., Mandelsohn J., J. Clln. Invest., 571 061, 1985) použila jako náhradu...

Způsob získávání polyaminů z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262262

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hell Jiří, Brotánek Pavel, Nikl Stanislav, Jožák Pavel

MPK: C08J 11/02, C08G 69/26

Značky: způsob, získavání, roztoku, polyaminů

Text:

...odděli.Při postupu podle vynálezu je z roztoku vyloučeno až 95 přítomného aminu. Odpadní roztok hydroxidu alkaliokého kovu je pak znečíštěn pouze zbytkovým aminem. Amin má také alkaliokou povahu, takže vrstva s obsahem hydroxidu má řadu použití při neutralizaci odpadních vod, eventuálně i v technologických pochodech, při kterých není na čistotu hydroxidu kladenVytěsněný amin obsahuje kolem 0,5 použitého hydroxidu a lze jej bez dalšího...

Způsob bezodpadové výroby diallyftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262261

Dátum: 14.03.1989

Autori: Adler Gad, Kudláček Vladimír

MPK: C07C 69/80

Značky: výroby, způsob, diallyftalátu, bezodpadové

Text:

...reakšní směsi na pH 6,5 až 7,5 přidáváním hydroxidu sodného, který je předmětem tohoto vynálezu. Jeho podstata spočivá v tom, že se odpadnívody bez anorganických solí obsahující aílylalkohol popřipadě toluen recyklují do výroby diallylftalátu esterífikací ftalanhydridu allylalkoholem, a odpadmi vody s obsahem ally 1 ~ alkoholu obsahující ještě anorganické soli se recyklují do výroby diallylftalátu allylací ftalátu sodného...

Způsob zjišťování matných nebo nedovoleně šikmých míst na lesklém povrchu výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262258

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žižka Jaroslav, Procházka Vladimír, Chlup Jiří

MPK: G02B 27/06, G01N 21/57

Značky: nedovolené, lesklém, povrchu, míst, výrobků, šikmých, způsob, zjišťování, matných

Text:

...povrchu výrobků, zejména keramických obkladů za účelem vzhledového jakostníhotřídění vyznačený tím, že místo povrchu výrobku je kontrolováno pres objektiv pod ůhlem odrazu fotoelektrickým čidlem a osvětlováno pod stejným úhlem dopadu zdrojem svetla rczděleným do nejméně tří částí, které se postupně cyklicky rozsvěcují. Svítivost těchto částízdroje je taková, že ůhrnný světelný tok dopadající na kontrolované místo povrchu jeV každém...

Způsob fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny procent, v arsenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262254

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 21/33

Značky: způsob, stanovení, arsenidu, fotometrického, křemíku, galia, obsahu, řadové, setiny, nepřevyšujícího, procent

Text:

...a stabilitouzabarvení po dobu nejméně dvou hodin při zachování vysoké citlivosti.Uvedený cíl byl dosažen tímto vynálezem způsobu fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny 8, v arsenidu galia, při kterém se arsenid galia rozpustí v kyselině dusičné a přidáním kyseliny solné se doprovodné prvky převedou na chloridy,nato se ionty pětimocného arsenu zredukují hydrazindihydrochloridem na ionty trojmocné,které se...

Způsob imobilizace stacionární fáze u ohebných křemenných kapilárních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 262253

Dátum: 14.03.1989

Autori: Knobloch Pavel, Tříska Jan, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/50

Značky: ohebných, stacionární, imobilizace, fáze, kapilárních, způsob, křemenných, kolon

Text:

...fáze na stěny kapiláry.Způsob podle vynálezu je podrobněji popsán na několika příkladech provedení a zařízení k nanášeni stacionární fáze 5 přidavkem organického peroxidu nebo azoinicíátoru je blĺže vysvětleno na přípojeném výkresu, na němž obr 1 značí schematický nárys zařízení a obr. 2 bokorys.Křemenná kapilára Q o délce 25 m a vnitřním průměru 0,2 mm, pokrytá na vnějším povrchu polyamidimidovým polymerem, byla navinuta na horní cívku 5 o...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beránek Jan, Havel Miroslav, Seifert Jan, Machová Marta

MPK: C07C 67/03, C07C 67/00, C07C 67/02...

Značky: způsob, metakrylové, přípravy, esterů, akrylové, kyseliny

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...

Akaracidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262251

Dátum: 14.03.1989

Autori: Němec Václav, Peroutka Miloslav, Veselý Vladimír, Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16

Značky: látky, způsob, přípravy, účinné, akaracidní, prostředek

Text:

...se nechá 2,3-dihydropyran reagovat za přítomnosti kyselého katalyzátoru a při teplotě 10 až 20 OC se 4-chlorbutanolem za vzniku 2-/4-chlorbutoxyl-tetrahydropyranu vzorce IIkterý dále reaguje se substituovaným fenolem obecného vzorce IIIkde R má výše uvedený význam při teplotě 60 až B 0 GC V prostředí bezvodého aprotického rozpouštědla a jako je dimetylformamid, tetrahydrofuran, aceton a podobné, za přítomnosti alkalického činidla jako...

Chromokomplexní monoazobarviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262250

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mistrík Pavel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: jejich, přípravy, způsob, monoazobarviva, chromokomplexní

Text:

...(C. I. Solvent Dyes. Při aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokých světlostálostí s výbornou egalizací. Předmětná barviva konstítuce I přitom umožňují využít v širo-kých mezích aplikační postupy zejména pro hydrofobní vlákna s peptidickými strukturnimi jednotkami díky svému minimalizovanémil hydrofilnímu charakteru.Tato barviva se připravuji chromací příslušných monoazobarviv kyselinou chromsalicylovou v prostředí NHIÚH...

Způsob výroby 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl) pyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262249

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hájíček Josef, Pihera Pavel, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 231/12

Značky: pyrazolů, způsob, 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl, výroby

Text:

...0,75 ml kyseliny octové a reakční směs se zahřívá 20 minut na 110 °C. Ke krystalicke směsi se po zchladnutí na 60 °C přidä 100 m 1 ethanolu nebo methanolu,ochladí se na teplotu 20 °C a udržuje se při této teplotě 1 hodinu. Krystaly se potom odsají a promyjI 10 ml téhož rozpouštědle. Získá se 68,3 g 93,3 0/0) krystalického produktu, obsahujícího jednu mečistotu v množství cca 5 , vyhovující kvality pro následující cyklizaci. Rekrystalizaci...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staniček Zdenko, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 5/16, H02K 5/04, H02K 5/15...

Značky: točivý, diskovým, elektricky, způsob, rotorem, výroby, stroj

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...