Patenty so značkou «způsob»

Strana 91

5,9,13-trimethyl-4,6-tetradekadien-3,13-diol a jeho 3-0-acyl-deriváty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262469

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kalvoda Ladislav, Sláma Karel, Laštovka Petr

MPK: A01N 31/02

Značky: 5,9,13-trimethyl-4,6-tetradekadien-3,13-diol, způsob, 3-0-acyl-deriváty, jejich, přípravy

Text:

...látky.Potravni směs obsahující mssokostni ą rybí moučku, pšeničné klíčky, sojovou mouku a sušené droždi byla napuštěns acetonovým roztokem látky podle vynálezu tak, aby po odpařeni rozpustidla její obsah činil 1 000 ppm. vždy po 30 samičich larvách 7. a 6. instaru bylo chováno na tétodietě po dobu 14 dni, poté byla podávána normální potrave. Dospěvši samioeby 1 y spářeny s neošetřeným 1 samci. Byly hodnoceny malformsce a fertilita těchto...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262463

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dědek Václav, Fikar Jiří, Holčík Ján, Valentíny Marian, Durmis Július, Roušar Ivo, Kvapilová Eva, Kubečka Tomáš, Liška František

MPK: C07D 277/80

Značky: způsob, 2-benzothiazolsulfenamidů, přípravy

Text:

...se čistí destilací nebo kryatalizací.Očinek postupu podle vynálezu spočívá v tom, že oxidecí směsi 2-merkaptobenzothiazolu vzorce II a/nebo bis/2-benzothiazolyl/dieulfidu vzorce III s aminy obecného vzorce IV působsním teroiarního butylhydroperoxidu vznikají snlfenamidy obecného vzorce 1 a jako vedlejší produkt reakce vzniká terciární butylalkohol, ktorý se odstraní destilací.Výhodou postupu podle vynálezu je možnost použití terciárního...

Způsob přípravy 2-benzothiazolsulfenamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262462

Dátum: 14.03.1989

Autori: Roušar Ivo, Fikar Jiří, Holčík Ján, Durmis Július, Valentíny Marian, Liška František, Dědek Václav, Budínová Dana, Kubečka Tomáš

MPK: C07D 277/80

Značky: způsob, přípravy, 2-benzothiazolsulfenamidů

Text:

...na chlorid vápenatý, ktoré 10 2 aukčná smłci odotranit v kryatelickć formd nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku I 2 relkčnt mini lze rogonorovot poułltý min dostilncí E 1 rokt 1 f 1 kecLvýhoda postupu podle vynálezu spočívd v tom, le se pri miněné oxidativní kondonzncizískává chlorid sodný, nebo chlorid drsselný nebo chlorid vápenstý v krystnlické formě nebo ve formě koncentrovanáho vodného roztoku. chloridy alkalických kovů lze...

Způsob stabilizace neutralizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262458

Dátum: 14.03.1989

Autor: Weiss Miloš

MPK: B09B 3/00, C02F 11/00

Značky: způsob, neutralizačních, stabilizace, kalů

Text:

...dá do míchačky na beton a za neustálého míchání se přileje 20 l roztaveného asfaltu. Během stabilizace se do míchačky vhání horký vzduch 120 °C až 150 °C a to za pomocí hořáku na plynné nebo kapalná palivo, který je umístěn u ústí míchačky a je možno jej dle potřeby odklonit. Stahilizace je u konce pokud se vizuálně zjistí, že celý povrch neutralizačního kalu je černý. Po té se prestane do míchačky vhánět horký vzduch a směs se z míohačky...

Způsob imobilizace peptidů, proteinů a afinitních ligandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262454

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čapka Martin, Fusek Martin, Turková Jaroslava

MPK: C07K 17/14

Značky: proteínu, peptidů, imobilizace, afinitních, způsob, ligandu

Text:

...dostupného povrćhu. Po provedené modifikaci je výhodné promýt oxid křemičitý rozpouštědly odstrañujicími přabytek činidla, velmi často je vhodné vzniklý nosič sušit. Provádí-li se imobilizace na nosič upravený aminopropylskupinou, bývá vhodné tento nosič,před imobilizací peptidů a proteinů, ošetřit qlutaraldehydem.vlastni imobilizace biologicky aktivnich látek na takto upravené nosiče se poté provádí obvyklým způsobem (např. H. H. Weetal,...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262452

Dátum: 14.03.1989

Autori: Žaloudík Petr, Gheorghiu Mihnea, Hamřík Oldřich, Kratochvíla Jan, Legeza Vasil, Šindelář Pavel, Salajka Zdeněk, Jansa Ladislav

MPK: C08F 4/62

Značky: výroby, kopolymerů, způsob, 1-alkenů, polymerů

Text:

...nečistoty typu donoru elektronů. Psrafinický uhlovodik lze nanést na hotový kstalyzátor, suspendovaný v uhlovodíkovém rozpouštědle, nebo současně s poslední složkou katalyzátoru, tj. s organohlinitou sloučeninou III. Parafinický uhlovodík se nanáši tak, aby jeho obsah činil 0,5 až 50 1 hmotnostních katalyzátoru, s výhodou 1 až 10 1 hmotnostních. Principem působení pąrafinického uhlovodíku je obalení částic katslyzátoru a zabránění difuzi...

Způsob výroby nových derivátů 1-aryl-ergolinyl-močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262450

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wachtel Helmut, Biere Helmut, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: výroby, způsob, nových, derivátů, 1-aryl-ergolinyl-močoviny

Text:

...koncentrovaný roztok žá dané kyseliny V methanolu při teplotě místnosti.Sloučeniny obecného vzorce l vyráběné postupem podle vynálezu mají schopnost zejména centrální blokády az-receptorů, přičemž tento účinek je doproväzen pouze slabými, popřípadě vůbec chybějícíml antidopamínergními účinky. Tento pnoďil účinku předurčuje uvedené sloučeníny jakožto cennné látky k léčení psychických poruch depresivního typu. Antidepresívní účinek sloučenin...

Způsob výroby derivátů N-/2-aminofenyl/-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262448

Dátum: 14.03.1989

Autori: Satzinger Gerhard, Weiershausen Ute, Vollmer Karl-otto, Herrmann Wolfgang

MPK: C07C 103/82

Značky: způsob, výroby, derivátů

Text:

...g pyridinu, 6,1 g 44,1 mmolu o-nitroanilinu a 280 mililitrů suchého ethylacetátu připraví N- zínitrofenyl -3- B-benzyloxypropanoylaminolbenzamid. Surový produkt se vyčistí chnomatografií na sloupci silikagelu za použití směsi ethylacetátu a n-hexanu od 1 5 do 1 1 (objem/objem) jako elučnlho činidla. Výtěžek produktu o teplotě tání 140 stupňů Celsia činí 21 teorie (3,5 g.13,1 g 40 mmolü N-2 °-nitrofenyl-4-isohutyrylaminobenzamid.u se za...

Způsob výroby nových substituovaných amidů, odvozených od aminonaftytyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262446

Dátum: 14.03.1989

Autori: Guyon Claude, Roussel Gérard, Taurand Gérard, Cotrel Claude

MPK: C07D 471/04

Značky: substituovaných, odvozených, amidů, aminonaftytyridinu, nových, výroby, způsob

Text:

...je možno použít jakoukoliv vhodnou ochrannou skupinu, při jejímž zavádění a uvuolňování nedochází k ovlivnění zbytku molekuly a která je inertní z hlediska oxidační reakce. K ochraně aminoskupiny je možno užit například chloracetamidoskupinu nebo ftalimidoskupinu.N-ové amidy, získané způsobem podle vynálezií je možno v případě potřeby převést na adiční soli s kyselinami.Ze soli, přijatelných z farmaceutického hlediska je možno uvést adiční...

Způsob výroby nových 1H,3H-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262445

Dátum: 14.03.1989

Autori: Farge Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude, Lavé Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, 1h,3h-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového, výroby, derivátů, nových

Text:

...457 g Z-chluorakrylonitrilu a 0,2 g hydrochinonu v 1760 ml anhydridu kyseliny octové se zahřívá na teplotu 110 až 117 °C na 70 minut. Pak se rozpouštědlo odpaří za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě 50 až 80 °C. Získa se odparek, který se smísí s 400 ml destilované v 0 dy. Získaná suspenze se upraví na pH přibližně 10 přidáním vodného roztoku hydroXidu sodněho o koncentraci 5 N a pak se čtyřikrát...

Způsob výroby nového 1H,3H-pyrrolo(1,2-c(-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262444

Dátum: 14.03.1989

Autori: James Claude, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis, Farge Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, nového, 1h,3h-pyrrolo(1,2-c(-thiazolového, derivátů, výroby

Text:

...celkovým množstvím B 0 ml isopropyioxidu a pak se suší za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve formě pelet. Tímto způsobem se získa 44 g 3-3-pyridyl-1 H,3 H-pyrrolo 1,Z-cJ-thiazolkarbonitrilu ve formě okrově zbarvených krystalů o teplotě tání 117 stupňů Celsia.Kyselinu 3-formyl-2-3-pyridylj-4-thiazolidinkarboxylovou je možno získat nasledujícím způsobem.K 1 200 ml kyseliny mravenčí se přidá...

Způsob čištění 7-(D-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetamido)-3-((Z)-1-propenyl)cef-3-em- 4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262442

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lovell Michael, Kaplan Murray, Bogardus Joseph

MPK: C07D 501/12

Značky: 7-(d-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetamido)-3-((z)-1-propenyl)cef-3-em, kyseliny, čištění, způsob, 4-karboxylové

Text:

...lékové formy.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím,že se nejprve směs antibiotika BMY-28100 obsahující od 2 0/0 zhruba do 65 °/o hmotnostnich El-isomeru uvede do styku s činidlem vytvářejícím sodnou sůl, V přItomn-osti ketonu obecného vzorcejako činidlo vytvářející sodnou sůl se s výhodou používa sodná sůl kyseliny, která je slabší kyselinou než antibiotikum nebo jeho El-isomer. Shora uvedená reakce se s výhodou provádí v roztoku a pro...

Herbicidní prostředek na bázi derivátů difenyletheru a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262441

Dátum: 14.03.1989

Autor: Clark Miachel

MPK: A01N 43/12

Značky: derivátů, výroby, způsob, herbicidní, složky, bázi, difenyletheru, prostředek, účinné

Text:

...přírodní a syntetické hlinky a křemičitany, například přírodní oxidy křemičité, jako jsou rozsivkové zeminy, křemičitany hořečnaté, jako jsou mastky, křemičítany hořečnatohlinité. jako jsou atapulgity a vermikulíty, křemičitany hlinité, jako jsou kaclinity, montmorlllonity a slídy, uhličitan vápenatý, sívran vá 262441penatý, síran amonný, syntetické hydratovane oxídy křemičíté a syntetické křemičitany vápenate nebo hliníté, prvky,...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxothiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262440

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schweikert Otto, Linkies Adolf, Mack Karl, Reimann Walter, Reuschling Dieter

MPK: C07D 291/06, A23L 1/236

Značky: způsob, výroby, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxothiazin-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...manipulace s v-ýoh-ozímí látkami HCN, C 12, S 05 a HF značná prelventiv-ní bezpečnostní opatrenia bezpečnostní ochranná zajištĺovací opatření. Výrobu chlovr- a fluorsulfonylisokyanáttt je možno znázornit pomocí následujících základních rovntcClSO 2 NC~ 0 HF - FS 02 NC 0 HCl ~a s wttsąttttłtłttyząrątttttttttttttąäýłjąj Náhrada amtdosulfoflu-orídu při postupu podle sh-ora zmíněného DE-OS 24 53 D 63,například podstatné snáze například z...

Způsob výroby netoxických solí 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262439

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schweikert Otto, Linkies Adolf, Ebertz Wolfang, Mack Karl, Reuschling Dieter, Reimann Walter

MPK: C07D 291/06, A23L 1/236

Značky: výroby, způsob, netoxických, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu, solí

Text:

...opatření a bezpečnostní Otšĺlľlllllllá zajíšť-ovací opatření. Výrobu chlor- a, fluorsííltĺonylisokyünátu je možno znázornít pomocí následujících základních. rovnicNáhrada amidosulfofluorldu při postupu podle shore zmíněného DE-OS 24 53 D 63,například podstatné scnáze například z NH S 03 získatelnou amídosulfonolvou kyselinou vzorce H 2 NSO 3 H, popřípadě jejími soleml, slibovala sotva naději na úspech,vzhledem k tomu, že totiž reafkce...

Způsob alkylace aromatických uhlovodíků nebo uhlovodíků se čtyřmi atomy uhlíku, olefínů a/nebo nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262430

Dátum: 14.03.1989

Autori: Notari Bruno, Taramasso Marco, Manara Giovanni, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: atomy, alkylace, nasycených, uhlíku, čtyřmi, olefinu, uhlovodíku, způsob, aromatických

Text:

...zahrnující jakýkoliv- materiál na bázi oxidu křemičitého, například silikagel bez ohledu na způsob jeho prípravy a tetraaikylorthokřemíčitany, jako je například tetraethylorthokřemičitan a tetramethylorthokřemičitan.Deriváty hliníku je možno výhodné vy-, brat ze skupiny zahrnující soli hliníku, například dusičnainy a octany.Látky s archivoltotvorným nebo klatrátotvorným účinkem mohou být vybraný ze skupiny zahrnující terciánní aminy,...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262428

Dátum: 14.03.1989

Autori: Yanagita Hirohisa, Enomoto Yuji, Umemeto Mitsumasa, Yoshimoto Takeo, Kubota Yutaka, Igarashi Keiichi, Yamazaki Hideo

MPK: A01N 41/06

Značky: zemědělství, způsob, prostředek, fungicidní, výroby, použití, účinné, složky

Text:

...k obtížím spojeným s jejich zvládnutím. Na trhu je několik chemických prostředků, avšak7 jejich účinky jsou zřetelně horší než účinkysloučenin připravených způsobem podle vy znilezu. jsou proto sloučenlny podle vynálozu velmi vhodne jako půdní funglcldy.Kromě toho lze rovněž očekávat, že sloučeuiny podle vyinálezu budou účinné proti riemooem přenášeným z půdy, jako jsou rhizomanía cukrové řepy, virové nemoci malých semen přenášené...

Způsob výroby nových derivátů 4-(2-hydroxyethyl)-2-oxetanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262425

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schneider Fernand, Widmer Ulrich, Barbier Pierre

MPK: C07D 305/12

Značky: výroby, derivátů, nových, způsob, 4-(2-hydroxyethyl)-2-oxetanonu

Text:

...uhlí, výhodné při teplote .mistnostLPřípadná hydrogenace podle stupně c postupu podle vynálezu se může provádět za podobných podmínek, za jakých se pracuje pří odštěpovâní chránicí skupiny aminoskupíny W.Případná alkanoylace za zavádění alkanoylové skupiny »s 1 až 3 atomy uhlí-ku podle stupně d postupu podle vynálezu se může prová-dět v přítomnosti avnhydridu kyseliny, například smíšeného anhydridu kyseliny, jako anhydridu mravenčí a octové...

Vodná disperze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262424

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lermann Klaus, Weisbrod Wolfgang, Dreher Dieter

MPK: A61K 9/32

Značky: způsob, její, disperze, výroby, vodná

Text:

...neiontových monomerů se nerozumí pouze monomery, které neobsahují V molekule žádné iont-oyé skupiny, jako karboxyláty alkalickych kovů, alkalické sulfonáty nebo terciární amoniové skupiny, nýbrž i ty látky,které nemohou tvořit takové skupiny se zásadami. nebo kyselinami, jako nenasycené kyseliny a aminy. Alkylestery kyseliny akrylové .a methakrylové obsahují s výhodou y alkylovém zbytku 1 až 8 atomů uhlíku.Tvrdost .a pevnost povlajku a...

Způsob výroby 2-substituovaných 1,3-propylidendifosfonátových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262421

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bentzen Graig, Phan Hieu, Rossier Jean-robert, Niesor Eric, Guyon-gellin, Kalathakis Kyriacos, Nguyen Mong

MPK: C07F 9/40, C07F 9/09

Značky: 2-substituovaných, výroby, derivátů, způsob, 1,3-propylidendifosfonátových

Text:

...obecného vzorce V rovném 2,5 až 4,8 ku 1,0, v aprotickém rozpouštědle nelbo směsi aprotickýohrozpoušutědel, jako kterých se používá uhlovodíku, jako je hexaíí. hcpťrin, benzen neho toluen, nebo» eítheru, jako je xdimethoxyetban,tetrahy-droíuran nebo dioxan, nebo STHČSÍ dvou libovolných výše uvedených rnzjínixšštěd el, při teplotě 05 až 110 °C.Při jiném výhodnem provedení zpüsohu podle behal-ti vynálezu se sloulčenina» svrehíi uvedchelío...

Způsob výroby makromolekulárního materiálu, který na svém povrchu vede elektrický proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262419

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ulanski Jacek, Tracz Adam, Kryszewski Marian, Jeszka Jeremiasz

MPK: C08J 7/06, C08J 7/02, C09K 3/16...

Značky: elektricky, který, proud, povrchu, výroby, makromolekulárního, svém, způsob, materiálů

Text:

...nálboj se při způsoubu podle vynálezu používají jakožto donory nebo akceptory elektronu.Při .způsobu .podle vynálezu se jakožto výhodných dono-rů elelktronu používá terrathioteltracenil, tetrauthioful-valenu, tetraselenfulvaleznu a jejich derivatů, zatímco se janko výhodných akceptorů elektr-onu používá teltraíkynanochinome thanu, tetrakyaincnaftochino-nu a jejich derivávtů. Ne-vodivé polymerní materiály používané podle vynálezu a...

Způsob výroby nových 1H,3H-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262417

Dátum: 14.03.1989

Autori: James Claude, Farge Daniel, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel

MPK: C07D 513/04

Značky: derivátů, nových, výroby, 1h,3h-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového, způsob

Text:

...extrakty se slijí, třikrát se ,promyjí celkovým množstvím 450 m 1 destilované vody, vvsuší se bezvodým síranem hořečnatým. přidá se 0,5 g aktivního uhlí,směs se zfiltruje a owdpaří do sucha za sníženého tlaku 2,7 kPa ~při teplotě přibližně 40 °C. Třmto způsobem se získa 71,2 g surového produktu. Tento produkt se rozpustí ve 150 ml vroucího Z-propanolu av ak získaněmu roztoku se přidá 0,5 2 aktivní-ho uhlí,načež se směs za tepla .zfiltruje...

Způsob spojování kovových dílů dilfusním svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262413

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moe Per

MPK: B23K 20/00

Značky: svařováním, dílů, spojování, dilfusním, kovových, způsob

Text:

...obou spojovaných dílů 1, 2, přičemž upínací prstence jsou vzájemně propojeny hydraulickýmni válci. Lze samozřejmě použít i jiných provedení, což závisí na tvaru a průřezu spojvaných dílů. Potom začne zahřívání, například pomocí neznäzorněné induk-ční cívky. současně se přivádí spojovacím kanálem proplachovací plyn. Proplachovací plyn nejprve uniká po obvodu 7 dutiny 3 v důsledku menších nepravidelností nebo vroubků na omezovacích plochách 4,...

Způsob výroby kyseliny D-2-(6-methoxy-2-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262412

Dátum: 14.03.1989

Autor: Von Morze Herwig

MPK: C07C 57/30

Značky: výroby, způsob, propionové, d-2-(6-methoxy-2-naftyl, kyseliny

Text:

...do roizpouštědla. V případě potřeby je možno rozpouštědlo udržovat na zvýšené teplotě do té doby, než všechny látky nepřejdou do roztoku. Poté,co se uvedený roztok udržuje na zvýšené teplote po požadovaný časov.ý interval, se roztok pomalu ochladí na teplotu okolí. Během provádění tohoto ochlazování se roztok ve výhodném provedení podle vynálezu naočkuje solí naproxenového prekurzoru se štěpicím činidlem. Takto získaná krystalická...

Způsob výroby ocele v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262411

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kreijger Pieter Job, Bührmann Gerardus Phillipus

MPK: C21C 5/28

Značky: výroby, způsob, konvertoru, ocele

Text:

...mm nad hlavou hlavní kyslíkové trysky v úhlu 30 ° až 38 ° k podělnemu směru trysky.Levný, ale účinný způsob přidávání paliva obsahujícího uhlík do lázně je přidávání kousků antracitu o velikosti 7 a 50 mm.Výhodná provedení vynálezu budou dále popsána na příkladech spolu se srovnávacími příklady a dalším vysvětlením, které umožní porozumět řešení podle vynálezu s odkazy na výkresy kdeobr. 1 znázorňuje konvertor na výrobu ocele při použití...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262410

Dátum: 14.03.1989

Autori: Soloway Samuel, Payne George, Roman Steven, Kollmeyer Willy, Powell James

MPK: A01N 43/04

Značky: herbicidní, prostředek, účinné, způsob, výroby, látky

Text:

...jedním atomem fluoru .a/neho chloru, nebo alkylovou skupinou popřípadě substituovanou alespoň jedním atomem fluoru a/nebo chloru, hydroxyskupinou, alkoxyskupinou s 1 nebo 2 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinou s 1 nebo 2 atomy uhlíku.Cykloaliľatická skupina W ma výhodné od 3 do 6 atomů uhlíku v kruhu a jde o cykloalkylovou skupinu. Takové typické skupiny W zahrnvují například cýklopropyl, l-methylcyklopropyl, cyklohexyl a cyklohexenylové...

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262407

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sawyer Wilbur Henderson, Manning Maurice

MPK: A61K 37/02, C07K 1/00

Značky: způsob, peptidů, výroby

Text:

...mezi úpinými názvy a zkratkami je následujícíX, Y, W a Z mají výše uvedenéhvýznamy,c wamonolýzu odpovídající Chráněné oktapeptidylové pryskyřice vyrobené ve stupniBoc-X-Phe-Y-Asn-CyBzl-W-Z~Tos-G 1 y-NH 2 v němž X, Y, W a Z mají výše uvedené významy,d přeměnu odpovídajícího Boc-oktapeptidového amitdu vyrobeného ve stupni c na odpovídající p- S-benzyimerkapto-(š,1 šš-cyk~Účinné peptidy byly připraveny syntézou V pevné fázi, jak je popsáno...

Způsob čištění vláknitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262402

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hehl Rudolf, Artzt Peter, Schenek Anton, Egbers Gerhard

MPK: D01H 7/888, D01H 7/895

Značky: vláknitého, provádění, zařízení, způsob, čištění, způsobu, tohoto, materiálů

Text:

...11 odsaje a ,odvede. Účelně se -odsátý vzduch, obsahující prach, který je »odsávňn prostřednictvírrt hadtcového kanálu 8, odvádi přes filtr 80, kde se čistí.Na straně, přivrácené k rozvolñovacímu válci 3, je sítová plocha sítového krytu 72 uldržo-vána volná jednotlivými vlákny 11,které nad ní kloužnou. Na vnější straně zůstává sítový kryt 72 prost ,usazenin v. důsledku neustáléhov odsáváni mikroskopického prachu.Odlučovací zařízení prachu...

Způsob přípravy výšemolekulárního změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262399

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kroupa Jiří, Vogel Tomáš, Wiesner Ivo

MPK: C08G 63/46

Značky: způsob, výšemolekulárního, přípravy, změkčovadla

Text:

...cyklohexanol, metylcyklohexanol nebo technické směsi tyto alkoholy obsahující. Proces esterifikace lze s výhodou katalyzovat baziokými katalyzátory jako jsou sodné, draselné či lithné soli slabých kyselín, oxidy, hydroxidynebo uhličitany vápníku, hořčíku, hliníku, antimonu, kvarterními amoniovými nebo fosfoniovými či sulfoniovými sloučeninami, trialkyl- nebo triarylfosfiny a podobné. Reakční voda sev průběhu esterifikace...

Způsob výroby chudého kryptonového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262392

Dátum: 14.03.1989

Autor: Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: výroby, kryptonového, koncentrátů, chudého, způsob

Text:

...Vzduch je stlačen na tlak 600 kPa, je zbaven vody a kysličníku uhličitého v regenerátorech. Pritom se ochladí blízko teploty zkapalnění. Potrubím lg je pak vzduch veden do kolon l, 3 a je dvojnásobnou rektifikací dělen. Produktem prvního stupně rektifikace v dolní koloně l je tzv. bohatá kapalina obsahující cca 38 02, která je potrubím lg vedena do druhého stupně rektifikace horní kolony 3. Dalším produktem je kapalný dusík. který je do...

Způsob fixace kovových chladičů na desky s plošnými spoji a s plošnými drátovými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262391

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vilím Jindřich, Nejezchlebová Zuzana, Matoušek Tomáš

MPK: G11B 33/00

Značky: spoji, desky, kovových, způsob, fixace, chladičů, plošnými, drátovými

Text:

...výztuží materiál Akrona TP č. 1242-FMEP-G-D 03/B 6, výrobce Kablo Bratislava, závod Gumon, maketa desky s plošnými drÁtovými spoji s vloženým termočlánkem, silikonové guma v uvedeném pořadí tak, aby vyhłňtá laminační platna lisu byla na straně makety desky s plošnými drátovými poji. Po nastavení lisu na kontaktní tlak 0,1 MPa a regulatoru teploty spodní plotny lisu na 200 °C, 252391 4bylo zapnuto její vyhřívání. Během vyhřívaní byl...

Třecí obložení pro lamely spojky a způsob výroby lisovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262389

Dátum: 14.03.1989

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: lamely, obložení, výroby, třecí, lisovací, směsi, spojky, způsob

Text:

...vznílá drt s přísadou zbytku korku se vyznačuje vysokou lepivostí za studena,takže zcela odpadá stávající běžná praxe, kdy je často nutná lepivost za studena zvyšovat přídavkem trichloetylenu a tím se vylučuje vznik toxických exhalací při manipulsci s takovouto směsí.Ve srovnání se stávající praxi výroby směsi s kombinovaným pojivem je výhodný i způsob płíprsvy v gumarenském hnětaöi, kdy lze do hnětače začátkem míchání spolu s kaučukem přidat...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tesař Rudolf, Benedikt Vladimír, Rabas Otomar

MPK: F23K 5/00

Značky: kyslíku, směsi, plynné, úpravy, vedené, vodíku, způsob, spalování

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Způsob přípravy koncentrovaných fotografických vyvolávacích roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262377

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vávra Miloš, Suchánková Libuše, Salamon Miloslav, Kmoníčková Světla, Čermák Jiří

MPK: G03C 5/30

Značky: způsob, koncentrovaných, vyvolávacích, přípravy, roztoku, fotografických

Text:

...nebo glykolétery. Jiné systémy používají přídavku hydroxylaminů, které dle patentových a literárníoh údajů zastávají též funkci rozpouštědla. V tomto případě je pak sižičitan nahrazen vázáním oxidu siřičitého na hydroxylamin. Obecně jsou v těchto roztocích popisovány koncentrace vyvolívacích látek 5 až 45 l hmot., poměr hydroxyalkylaminu a jeho adičního produktu s S 02 v rozmezí 0,1 až 31 a obsah vody v těchto soustavách od O do 20 5.Nyní...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262373

Dátum: 14.03.1989

Autori: Timpe Hans-joachim, Paleta Oldřich, Rautschenk Holger, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, alkanolů, výroby, fluorovaných

Text:

...až 2 MPa. Reakční doba je závislá na objemu reaktoru, na množství příslušnéhoalkoholu, který je v reaktoru předložen, na množství tetrafluorethenu ve vsádkovém skleněném reaktoru, dále na množství iniciátoru, na intenzitě záření, na tlaku i na reakční teplotě. Volba iniciátorů je pcdmíněna tím, aby vykazovaly za použité koncentrace absorpoi zářenív oblasti od 250 nm směrem k větším vlnovým délkám. Pro přípravu fluoralkanolů podle vynálezu se...

Způsob výroby alfa, omega-polydimetylsiloxandiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262370

Dátum: 14.03.1989

Autori: Skálová Taťána, Urban Miroslav

MPK: C08G 77/16

Značky: výroby, způsob, omega-polydimetylsiloxandiolů, alfa

Text:

...o viskozitě 60-1 000 Pas polymerací směsi linearních organosilozanů obecného vzorce Iso/si (c 135 .zo/nu . u) kde n je rovno nebo větší 3, a cyklických organosiloxanů obecného vzorce IIkdo n ná stejný význam jako ve vzor-ci I, v płítomnosti tetramethylamoniumsiloxanolátu za zvýšené teploty 95-105 °C do rovnovéłného stavu s následující dezaktivací katalyzâtoru zvýšením teploty na 150-170 °C a odstranění nízkomolekulárních...

Způsob katalytické hydrogenerační rafinace směsi uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262366

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vitvar Milan, Vybíhal Jaromír, Staněk Vladimír, Novák Václav, Kratochvílová Jitka, Grosser Vojtěch

MPK: C10G 45/08

Značky: způsob, hydrogenerační, rafinace, katalytické, směsi, uhlovodíku

Text:

...na zuälechtování dehtových surovín vysoké.Nyní bylo zjištěno, že kapalné uhlovodíky z tepelného zpracování a tlakového zplyňování uhlí ve směsi s ropnou frakcí lze hydrogenačně rafinovat při nižším tlaku způsobem podle vynálezu na katalyzátoru obsahujícím oxidy kovů VI.b a VIII. skupiny periodické soustavy na aktivním nosiči s obsahem S 102 a promotovaném sloučeninami fluoru zejména s 5 až 15 3 hmot. Nio a 24 až 40 S hmot. W 03 na oxidu...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: koncentrace, spalin, síranu, způsob, odsířování, snižování, horečnatého

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Způsob výroby roubovaných polystyrenových plastů emulzně suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262356

Dátum: 14.03.1989

Autori: Konečný Dušan, Závodská Věra, Zach Jiří, Závodský Pavel, Trněný Jaromír, Švarc Josef, Konečná Věra, Dušek Stanislav, Pavlíček Jiří

MPK: C08F 279/04, C08F 55/02

Značky: roubovaných, suspenzní, polymeraci, výroby, polystyrenových, emulzně, způsob, plastů

Text:

...v kombinaci. Stahilní suspenze se získávají při dávkování 0,03 až 1,0 hmotnostních dílů stabilizátoru (vztaženo na organickoufázi), s výhodou však 0.07 gž 0,6 hmotnoetních dílů. stabilizátory lze přidávat ve forměprášku nebo ve formě vodného roztoku, přeaŕzahájením nebo v průběhu třetí fáze přípravy,nejpozději však před dosažením B 0 konverze celkového množství monomerů. stabilizátor suspenze lze přidávat v jedné nebo více dávkách. Pro...

Způsob provádění iontové výměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262355

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hűbner Pavel, Kadlec Václav

MPK: B01J 47/00

Značky: výměny, způsob, provádění, iontově

Text:

...přídavně externí koloně. Lze tedy shrnout, že dosavadní postupy změkčovaní vody s protiproudou regeneraoí katexu mají širší průmyslové využití některá zásadní nedostatky, takže se až dosud změkčovaoích systémů s protiproudou regenerací používá pouze ojediněle e to zejména u velkých zařízení a na vody s mimořádně vysokou tvrdostí a velkým obsahem solí.Výše uvedená nedostatky řeší podle predloženého vynálezu způsob provádění iontová výměny s...