Patenty so značkou «způsob»

Strana 89

Způsob pro čistění hladiny pokovovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 262912

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bureš Stanislav

MPK: C23C 2/00

Značky: pokovovací, způsob, čištění, lázně, hladiny

Text:

...výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom,že i při své jednoduchosti, konstrukční nenáročnosti a malým výrobním nákladům spolehlivě zajišťuje stírání povrchu hladinyroztaveného kovu pňed každým průchodem koše hladinou roztaveného kovu bez pŕešušení pokovovacího procesu abez zásahu obsluhy při vlastním stírání povrchu.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladuprovedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Škramlík Jiří, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: C25B 11/00, G01R 1/06, C25D 17/10...

Značky: proudové, způsob, měřicí, hustoty, výroby, elektrolyzéru, měření, sondy

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Způsob výroby rtuti z jodidu rtuťnatého a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262894

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár František Geolog, Ryšlavý Zbyněk

MPK: C01G 13/00

Značky: jodidu, zapojení, rtuťnatého, výroby, způsobu, tohoto, způsob, rtuti, provádění

Text:

...hliníken a z chladící kolony 1. Všechny tyto části jsou propojeny za sebou, přičemž výstup z chladící kolony 5 je spojen se vstupen rozpouätěcí kolony l, takže všechny tyto vyjmenovane součástí zapojení propojené potrubím, vytvářejí uzavřený obvod. čerpadlo 5 je v tomto konkrétním případě unístěno mezi chladící kolonou 1 a rozpouětücí kolonou 1. řCirkulující roztok obsahuje jodidové ionty, které při průchodu rozpouätěcí kolonou 1 rozpouštějí...

Způsob nepřímého hodnocení adheze vrstev nanášených na vodivé podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262893

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 19/04, G01V 9/02

Značky: nepřímého, adheze, podložky, vrstev, hodnocení, vodivé, způsob, nanášených

Text:

...napeřena první elektroda g, která je z materiálu podložky,na které chceme zjištovat adhezí. Tlouštka této první elektrody g není oodstâtná a bývá kolem 1 pm. Na tuto první elektrodu g je naneeena, zpravídle pípetováním z roztoku vhodné koncentrace, vrstve 5 materiálu, jehož adheze na podložce je zjištoväna. Tloušřke této vrstvy-É je kritické e je V rozmezí 2 až5 nm. Tunelový přechod je kompletován naperením druhe elektro~ dy Ž, jejíž materiál...

Způsob zjišťování čistoty vakua vakuových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262892

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01V 9/02, G01N 19/04

Značky: zjišťování, čistoty, zařízení, způsob, vakuových, vakua

Text:

...již při výskytu malého množství molekul, které vakuum znečíštují.Příklad uspořádání tunelového přechodu e způsob zjištování čistoty vakua vekuových zařízení jsou demonstrovány na příložených výkresoch. Na obr. 1 je uspořádání tunelového přechodu, na obr. 7 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu R na obr. 3 je tunelové spektrum tunelového přechodu v testovaném vekuovém zařízení.Tunelový přechod je realizován na skleněné podložce 1,...

Způsob využití konverzního plynu z výroby kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262886

Dátum: 11.04.1989

Autor: Waltr Vratislav

MPK: C01B 17/79

Značky: způsob, sírové, využití, plynů, konverzního, výroby, kyseliny

Text:

...reakcí a negativně ovlivňuje životní prostředí.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob využití konverzního plynu z výrobny kyseliny sírová praoujíoí metodou dvoustupñové katalýzy a dvoustupňové absorpce podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že konverzní plyn se odebírá za1. stupněm kontaktní oxidace, přítomný kysličník siřičitý se dooxiduje na kysličník sírový a takto upravený plyn se následně zužitkuje zpět ve výrobně...

Způsob výroby dvoubřitového kuželového vrtáku na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262881

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vetešník Pavel

MPK: B23B 51/10

Značky: výroby, kuželového, plech, vrtáků, způsob, dvoubřitového

Text:

...s podĚlňýmĚéiíü jőH 6 ŘUĺíÍČ 3 vé části, obre 2.představuje čelní pohted ná vŕťďRtdüŕąÍ. V znázorňuje přfčný řez kužoLovou části s vyinďčőñüü ňoVTñou,proloženou středem dràžok, e obr. 4. přddšłďvuio ďďť ootovtny nástroje, řcsazeně vůči sobě oodél Fdčehě ídvłñýłDvoubřítový kuželový vrtak na plech podle vynâlezu sestava za stopky 1 a kuželového tělesa 5, na jehož povrchu jsou vytvořeny dvě protílehlé podélné dražky 1, 5. Při proložení rovíny...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Těšínský Václav, Sezima Edward, Šmejkal František, Franta Jiří

MPK: B29C 67/20

Značky: jejich, strukturně, polyolefinů, lehčené, způsob, desky, výroby

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Způsob bezprašné úpravy povrchu měkkých kovů pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262853

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zvonař Vladimír, Novák Jiří

MPK: C09J 5/02

Značky: měkkých, lepení, bezprašné, úpravy, povrchu, způsob, kovů

Text:

...tom, že lepené plochy kovů se opatří rýhami, vpíchy, záseky, vrypy nebo jejich kombinacemi vtlačením příslušného rastru vytvoreného na povrchu matrice z tvrdého materiálu. FPředností bezprašné předúpravy povrchů materiálů podle vynálezu je výrazné snížení pracnosti spojené s povrchovou úpravou adherendů, odstranění vzniku jemných prachových částic kovů a tím zlepšení pracovního prostředí. Další výhodou je, že technologie úpravy povrchů...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doležel Zdeněk, Valenta Jaroslav, Šindelář Václav, Starý František, Drahoš Jiří, Čermák Ján, Selucký Konstantin, Veselý Václav

MPK: F26B 17/14

Značky: sušárny, způsob, vsádkové, fluidní, řízení

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Způsob snížení ztrát iontu sodného při odsiřování odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262848

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šíl Karel, Hrbek Jiří, Hubená Jarmila, Pokorný Jaromír, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: snížení, způsob, ztrát, sodného, iontů, odpadních, odsířování, plynů

Text:

...do reaktoru s katexem, na němž se zachyti iont sodný, přičemž katex nasycený sodným iontem se regeneruje kyselinou siříčítou, nejlépe za pretlaku min. 0,05 MPa,připravenou 2 části plynu odcházejiciho z regenerace absorpčniho činidla v odsiřovacim procesu, a kyselá odpadni voda odcházejici ze separace iontu sodného katexem a obsahující kyselinu sírovou, se hygienicky nezávadné likviduje po předchozim přídavku iontu vápenatého.Výhodou vynálezu...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: hranic, způsob, stanovení, oceli, selektivní, reaktivity, slitin, korozivzdorných

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Způsob brzdění nitě na textilních a oděvních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262826

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: B65H 59/28, D02H 13/26

Značky: oděvních, textilních, strojích, nitě, brzdění, způsob

Text:

...brzdící části a brzdícim kotoučem a nebo taze uvnitř mezi žebrovou brzdfcí částí a brzdícím zotoučem.Vyšší účinky zařízení podle tohoto vynálezu sooćívají v tom, že je možno dosahovat libovolně zvoleného průběhu taho 3262 825 vých sil při odsoukávání potáčů nebo jiných niřových těle za zařízením- Dále se také podstatné zlepší stavba a stavy napjatosti nití následného niřového tělesa, například křížove cívky nebo snovacího bubnu a nebo...

Způsob výroby segmentového čidla s kruhovým průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262823

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mitschka Pavel, Sobolík Václav, Menzel Thomas

MPK: G01P 5/08, B21F 21/00

Značky: segmentového, kruhovým, čidla, průřezem, způsob, výroby

Text:

...vhodným lepidlem tak, aby byiy vzájemné izolován.Na obrázku je znázorněno třigegmentové čídlo pro měření střihového napětí. Skládá se z prvního segmentu ł, druhého segmentu g, třetího segmentu 1, izolace 5 a trubky 5. Směr prouděni kapaliny je vyznačen úhlem gý . Způsob výroby čidla je popsán v přiloženém přikladu.Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že umožňuje výrobu vícesegmentových čidel s kruhovým průřezem, kterými lze jednoduše měřit...

Způsob výroby výkovků volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262821

Dátum: 11.04.1989

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/08

Značky: výkovků, volným, kováním, způsob, výroby

Text:

...je minimální. Wím je možné kovat poměrně krátké a silné výkovky bez operace pěchování. která vyžaduje poměrně větší tvářecí sílu než ohýbání. Dále je výhodou to, že pro štíhle výkovky lze použít štíhlejší ingoty, které mají méně vad a je u nich vyšší využití kovu, nebo lze rovněž použít i plynule odlévané sochory, které jsou zaee levnějěí než ingot nebo válcovaný sochor stejného prüřezu.Na připojených výkreeech je příkladně sohematicky...

Způsob radiačního měření teplot průteplivých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262815

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hes Luboš

MPK: G01J 5/52

Značky: radiačního, měření, objektu, průteplivých, teplot, způsob

Text:

...clonou 2 je umístěna spojná čočka 2 a za ní detektor Q infracerveného záření například pyroelektrický, jehož Vystup je přes stří~ devý zesilovač 1, připojen na výstupní indikátor §.Záření vystupující z pozadí l prochezí průteplivým objektem g a průteplívou částí clony 1 periodického modulátoru 5 a dopadá na spojnou čočku 5. Toto zář-ení je sooJnou čočKou 5 soustř-ečováno na detektor Q infračerveného záření, který reaguje pouze nastřídavou...

Způsob výroby 2,5-dichloranilin-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262748

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vaněk Vladimír, Šuška Valdemar, Racek Otakar

MPK: C07C 143/58

Značky: kyseliny, 2,5-dichloranilin-4-sulfonové, výroby, způsob

Text:

...až 105 °c a při této teplotě se za mí chání udržuje 15 až 60 minut. Za těchto podmínek docházív daných podmínkách minimální. Izolací surového produktu a jeho přečištěním na sodnou sůl se získá produkt lepší kvality(zcela zbavený diaulfonové kyseliny) 5 výtěžkem 86 až 88 theorie na výchozí 2.5-dich 1 orani 1 inąvedle zvýšené výtěžnosti samotného produktu lze očekávet1 vyšší výtěžnost následných pyrazolonovýoh derivátů vzhledemk lepší kvalitě....

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Klimšová Juliana, Jindřich Luboš, Drázský Josef, Tomek Jindřich

MPK: C02F 3/12

Značky: uhlíkových, oxidace, aktivačního, biologického, využitím, procesu, způsob, parciální, odpadních, čištění, částic, destilačních, zbytků, vznikajících, ropných

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Vísesložkové polymerní systémy na bázi polyamid/polysiloxan a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262741

Dátum: 14.03.1989

Autori: Běhal Miroslav, Šimoník Josef, Aišman Miloslav, Vaja Jaromír

MPK: C08G 69/48, C08G 77/54, C08G 77/38...

Značky: polymerní, přípravy, způsob, systémy, bázi, jejich, vísesložkové

Text:

...postupy přípravy jsou však omezeny podmínkou, že ani jedna z obou reakcí nesmí být ukončena, pokud není přítomna druhá složka polymerního systému.Na rozdíl od dříve popisovaného řešení podle patentu USA se tedy jedná o zcela odlišný princip přípravy polýamidů modifikovaných polysiloxany, jehož novost, jednoduše řečeno, spočívá v tom, že při přípravě modifikovaných materiálů se nevychází z hotového polyamidu, ale z jeho precursorů.Příprava...

Způsob výroby mikroporézního nosiče s vypařovacím inhibitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262740

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kňourek Jaroslav, Nykl Ilja, Bartoň Karel

MPK: C23F 15/00, C23F 11/02

Značky: nosiče, inhibitorem, vypařovacím, způsob, výroby, mikroporézního

Text:

...se směs homogenizuje až do vytvoření hydrogelu kyseliny křemičité, z níž se poté tvarují granule s následným sušením po dobu 5 až 24 hodin při teplotě 15 až so °c. iZákladní výhoda způsobu výroby mikroporézniho nosiče spočívá V msžnosti využití dostupného anorganického pojiva k výrobě granuli s vysokým obsahem vypařovacího inhibitoru jednoduchým způsobem. Dále umožňuje vysoké nasyceni granulí vypařovacím inhibitorem, přičemž připrocesu...

Způsob přípravy diamidu kyseliny hydrazinodithiodikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262736

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kárník Václav, Arient Josef

MPK: C07C 102/00

Značky: hydrazinodithiodikarboxylové, diamidů, přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...se přileje k roztoku ethanol, aby se vyloučily v reakci vzniklé podíly. Tímto postupom se získá konečný produktPodle vynálezu se provádí příprava diamidu kyseliny262 733 Timto způsobem se ziská diamid kyseliny hydrazinodithiodikarboxy lové (III) v 867. teoretickěm výtěžku. Vzhledem k vysoké ceně tohoto i následných výrobků z diamidu kyseliny hydrazinodithiodíkarboxylové připravovanýoh, je toto výtěžkové zvýšení ekonomickyV 1000 ml...

Způsob zamezení vzlínání toxicit ze složišť po těžbě a úpravě rudných a nerudných surovin pro rekultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 262718

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podhajský Miroslav

MPK: C05F 3/00

Značky: rekultivaci, toxicit, těžbě, způsob, surovin, složišť, nerudných, zamezení, rudných, úpravě, vzlínání

Text:

...překryvné vrstvě zeminy a současně nevyžaduje žádný zábor další zemědělské nebo lesnick půdytím šetří účinně půdní fond a potlačuje vznik nežádoucí prašnostiRovněž příznivě ovlivnuje stávající mikroklima a minimalizuje škody ve vodním režimu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno V příč-A ném osovém řezu využití způsobu podle vynálezu na složišti.Brvní pokusy s přímým ozeleněním silně toxiekého odpadního eubstrátu byly nejprve...

Způsob ohřevu tekuté smoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262715

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lazecký Josef, Kaňok Eduard, Mojžíšek Jaroslav, Nikl František, Hradil Václav

MPK: C10C 1/19

Značky: způsob, ohřevu, tekuté, smoly

Text:

...průtočných rychloatech částečky koksu, které jsou přítonné ve suole, vedou k erozi trubek, zejména v ohybech. V obou případech je důsledkeu rychlé252 715 opotřebení aparátu, přičemž trubkovnice je neopravitelní. Za pojení smoly do mezitrubkového prostoru teplosněnného aparátu mi však velké nevýhody v ton, že průtok suoly aparáten je prakticky neregulovatelný, výněna tepla nerovnoněrná. Mezitrubkový prostor se zanáší a uusí být často a...

Způsob kontrolního zjištění velikosti dávky činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262712

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marek Stanislav

MPK: C02F 1/00

Značky: zjištění, kontrolního, dávky, velikostí, činidla, způsob

Text:

...zvyšuje jeho praonost i časová náročnost, nebo stoupají nároky na měřící techniku. Další nevýhodou to ~hoto postupu je, že není použitelný po ukončení úpravy vody, ale jen ve fázi úpravy vody po nadâvkování činidla k vodě. tedy před separaoí pro duktů úpravy. Tyto nevýhody odstranuje způsob kontrolního zjištění velikosti dávkyčinidla, nadávkcvanéhc při úpravě vedy v úpravárenskěm zařízení a obsahujícího chloridy nebo sírany, vyznsčujíoí se...

Způsob kontinuálního amperometrického měření stopových koncentrací fluoridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262711

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: způsob, amperometrického, fluoridu, stopových, měření, kontinuálního, vodě, koncentrací

Text:

...prostoru je umístěna indikační anoda (roubík,drát nebo plech) z čistého hliníku a v dalším katoda z uhlí vku (roubík) nebo ušleohtilého kovu, například z platiny nebopalladia (plech nebo drát). Obě elektrody jsou ponořeny do společného elektrolyzovaného roztoku protékajícího elektrolyzérem. Je důležité, aby přívod vzduchu do prvního elektrodového prostoru elektrolyzéru ústil pod hladinou elektrolyzovaného roztoku, aby roztok u indikační...

Způsob odstraňování železa z niklovací galvanické lázně Wattsova typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262710

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štamberová Alena, Večerka Otakar

MPK: C25D 21/16, C25D 3/12

Značky: wattsova, způsob, lázně, železa, galvanické, niklovací, odstraňování

Text:

...sice zůstává, ale nezabudovává se do niklovćho povlaku,není bčžnými metodami prokazatelný, jelikož jde o pevnou chemickou vazbu iontů železa na další chemický skelet. Tento způsob je však poměrně finančné náročný.Úvedené nedostatky odstraňuje způsob odstraňovaní železa z niklovací lázně Wattsova typu, pracující při prőudovém zatížení 2 . 102 až 8 . 102 A . m 2 při teplotě 45 ° až 55 °C a při pH 5,8 až 4.5. která se kontinuálně filtruje ve...

Způsob výroby vlákanného útvaru, zejména příze, ze směsi srážlivých, nesrážlivých nebo méně srážlivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262705

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D02G 3/04

Značky: příze, útvaru, nesrážlivých, srážlivých, vlákanného, zejména, směsi, způsob, méně, vláken, výroby

Text:

...s netrhanými polyakrylnitrilovými vlákny se srážlivostí vyšší než 10 , nebo se směsí polyakrylnitril vlna, po mísení následuje výpřed česané příze vlnařským způsobem, načež se příze po sksní objemuje.vlákna TESIL nebo GRIZUTEN. lřolyesterové vlákno je použito jako řezanec z řezaciho konvertoru, což je operace méně ná ročná na energií a řezaci konvertory svoji cenou jsou 1 ev nějäí než konvertory trhací. Dále zde dochází k...

Způsob výroby stabilního, roztíratelného, vodu nepouštějícího pokrmového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262701

Dátum: 14.03.1989

Autori: Schmidt Hans-heinrich, Balla Arnold, Hülsen Ulrich, Krüger Peter

MPK: A23C 13/14

Značky: způsob, stabilního, roztíratelného, výroby, pokrmového, nepouštějícího

Text:

...fáze s obsahem tuku 0,3 až 2 , cožvedo ke snížení výtěžku. Při tomto způsobu se zkoušídodateěně po oddělení vodné fáze vpraoovat do produktu202 701 vodu. Bez přísad pomocných prostředků jsou možné obse hy vody maximálně do 40 , přičemž se již při obsahu vody od 30 výše nedoeáhne úplného vázání vody. Jestliže se u tohoto způsobu má dosáhnout stabilní vazby vody,pak je nezbytné přidávat cizí přísady,které vážou vodu, a které způsob...

Způsob výroby nového derivátu 1,H,3H-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262700

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lavé Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude

MPK: C07D 277/60, C07D 213/53, A61K 31/44...

Značky: způsob, nového, derivátů, 1,h,3h-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu, výroby

Text:

...významu., avšak sloučenina získaná způsobem podle vynálezu se fixuje na receptory v krevních desti-čkách již v daleko nižších koncentracích,a je tedy možno ji bez nebezpečí použít k inhibici svrchu uvedených choroba onemocnění.Mimo to má sloučenina, kterou je možno získat způsobem podle vynálezlu velmi níz kou toxicitu. její DLso je vyšší než 300 mg//kg při perorálním podání tu myší.Pro léčebné použití je možno užít sloučeninu obecného...

Způsob výroby teplotně stálých krystalických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262699

Dátum: 14.03.1989

Autori: Walker Donald Gilmore, Shih Kun Mao, Sapino Chet, Brundidge Steven Peter, Brodfuehrer Paul Raymond

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18

Značky: stálých, cefalosporinu, způsob, krystalických, teplotně, výroby

Text:

...nebo isochinolinový zbytek.V jihoafrickém patentovém spislu číslo 84/3343, vydaném 25. října 1984, je popsán způsob výroby cefalosporinů obecného vzorce IR znamená thíazolylový nebo 1,2,4-thiadiazolylový zbytek, R 1 představuje atom vodfku nebo methoxyskupinu, R 2 znamená některý z četných substituentů známých z Chemie cefalosporinů aA představuje popřípadě substituovaný chlnoliniový, isochinoliniový nebo pyridiniový zbytek.Sloučeníny...

Způsob výroby teplotně stálých krystalických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262698

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sapino Chet, Brundidge Steven Peter, Shih Kun Mao, Brodfuehrer Paul Raymond, Walker Donald Gilmore

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18

Značky: stálých, výroby, cefalosporinu, krystalických, způsob, teplotně

Text:

...je popsán způsob výroby cefalosporinů obecného vzorce I.R znamená thlazolylový nebo 1,2,4-thiadiazolylový zbytek, R 1 představuje atom vodiku nebo methoxyskupinu, R 2 znamená některý z četných substítuentů známých z Chemie cefarlosporínů aA představuje poprípade substituovatný Chinoliniový nebo pyrídíniový zbytek.Sloučenlny shora uvedeného obecného vzorce I se připravují tak, že se slouuňenina obecného vzorce IIR znamená atom vodíku nebo...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů in terfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262697

Dátum: 14.03.1989

Autori: Körmöczi Péter, Ivanics József, Dormán Gyorgy, Kánay Károly, Galambos Géza, Virág Sándor, Stadler István, Tömösközy István, Kovács Gábor, Hadházy Pál, Kiss Miklós

MPK: C07D 311/94

Značky: racemických, derivátů, aktivních, výroby, nových, způsob, opticky, terfuranylenprostacyklinu

Text:

...anginy pectoris se sníží u několika typů onemocnění enginou pectoris. Na. základě jejich bronchedilatačního účinku lze sloučenin podle vynálezu výhod-ně použít pre snížení počtu četnosti astmati-ckých záchvatů. Dale je možno těchto sloučenin výhodne použít pro léčení vředových onemocnění vzhledem- k jejich gastrointestinálnímu cytoprotektivním-u účinku. Nadto je možno použitím- sloučenin podle vynálezu zahránit šíření. nádorů po chinwrgiekých...

Způsob výroby nových racemických a opticky aktivních derivátů in terfuranylenprostacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262696

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kiss Miklós, Dormán Gyorgy, Ivanics József, Stadler István, Virág Sándor, Hadházy Pál, Kánay Károly, Kovács Gábor, Tömösközy István, Galambos Géza, Körmöczi Péter

MPK: C07D 311/94

Značky: výroby, opticky, způsob, terfuranylenprostacyklinu, nových, racemických, derivátů, aktivních

Text:

...krevních destiček, vyvolané adenosi-ndrifostátem V lidské plasmě obohacené krevními destičkami, s těmito hodnotami ID 50~ Hypotenzívní účinek vyvolaný u anestetizované kočky intravenózní aplikací kao.linuak inhibični účinek na shlukování krevních desti-ček, tak i hypotenzívní vlastnosti se projevují při koncentraci 0 jeden řád vyšší než príslušné účinky referenčního PGI 2 pr ostavcyklinu-Z .Kromě toho vykazují sloučeiíiny podle vynálezu...

Způsob výroby nových derivátů 6- nebo 7-methylenandrosta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262695

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lombardi Paolo, Zuzetti Franco, Di Salle Enrico, Barbugian Natale

MPK: C07J 1/00

Značky: 7-methylenandrosta-1,4-dien-3,17-dionů, nových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...známými postupy, například B. Camerino a spol., 1956 Il Farmaco II, 586. estliže kyselinou halogenovodikov-ou je kyselina chlorovodíková nebo bromovodíkovä, je výhodné reakci provádět v kyselině octové nebo ethsanolu při teplotě v rozmezí od 0 °C do 100 °C.Dělení směsi isomerů na jednotlivé isome.ry .a převáděni sloučenin obecného vzorce I na jiné sloučeniny obecného vzorce I mohou být prováděny známymi metodami. Například...

Způsob výroby 1-/3-brom-/2S/-methylpropionyl/pyrrolidin-/2S/-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262693

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fischer János, Koncz László, Dobay László, Major Mihály, Petényi Éva, Tömpe János

MPK: C07D 207/16

Značky: výroby, kyseliny, způsob

Text:

...vzorce III a kondenzačního čínidla se obvykle provádí při teplotě 0 až 20 °C. Protože uvolňování vody ze sloučeniny vzorce III je obecně exothermní reakcí, ochladí se reakční směs na začátku reakce zhruba nea 0 °~C.Dehydratece výchozí látky vzorce III vede k vzniku benzy 1-1-3-brom-2 S-methylpropiony 1 pyrro 1 idin-ZSJ-karboxylátu vzorce II, obsahujícího 0 až 25 benzyl-l-S-brom- ZR -methylpropionyl pyrrolidin-QSJ-karboxyláüu ako...

Způsob výroby nových derivátů 1,H,3H-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262692

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fabre Jean-louis, James Claude, Lavé Daniel

MPK: C07D 213/53, C07D 277/60, A61K 31/44...

Značky: 1,h,3h-pyrrolo-(1,2-c)thiazolu, výroby, derivátů, způsob, nových

Text:

...získa, se nejpove promyje modifikovaným ľynordovým roztokom s obsahem 0,35 °/o sériového albumlnu skotu BSAJ, 2 mM chloridu hořečnuatého v 1 litru., 0,2 mM 3,12-biskalrboxymethyll-GQ-dinox-a-S,lz-diazatetradekandioátu dále EGTA.) na 1 lltr a pak Tyrodovým roztokom bez EGTA. Nakonec se krcvní destičky znovu uvedou dosuspenze v pufru, určené k provádění vlastního pokusu pufr A s následujícím složením 140 » mM NaCl, 2,7 mM. KCI, 0,4 mM NaH 2...

Způsob balení cigaretových balíčků do průhledné fólie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262691

Dátum: 14.03.1989

Autor: Demny Helmut

MPK: B65D 75/08, B65B 11/42

Značky: cigaretových, zařízení, průhledné, tohoto, balení, balíčků, způsob, fólie, způsobu, provádění

Text:

...přířezů stanovené délky. Tyto přířezy se dostavaji mezi cigaretov-ý balíček lil a ústí 11, načež se cigaretovým balíčkem 1 G zasune oddelený přířez fólie do Ústí 11 a vytvoří se tak prvmí fáze skladáni obalu do tvaru U. Takto přeložený obal se potom dále skládá kolem cigarebového balíčku 10 a svařuje se, přičemž tyto operace probíhají známým postupem, popsaným například ~ve výše uvedených patentních spisech.Podle obr. 1 je zařízení podle...

Způsob přípravy 1-/hydroxystyryl/-5H-2,3-benzodiazepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262690

Dátum: 14.03.1989

Autori: Polgári István, Láng Tibor, Sárossy Judit, Kuhár Mária, Moravcsik Imre, Elekes István, Heltai Krisztina, Hámori Tamás, Körösi Jenö, Rabloczky György, Lang Zsuzsanna, Zólyomi Gábor

MPK: C07D 243/02

Značky: přípravy, derivátů, způsob

Text:

...množstvíoh 0,25 mg/kg, 0,5 mg/kg a 1,0 mg/kg,přičemž získané výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2. Účinek slouačeniny podle vycnalezu projevující se zvýšením hodnoty MCF byl závislý na dávce této sloučeniny,jak pokud se týče úrovně zvýšení této hodnoty, talk i doby trvaní tohoto účinku, zatímco koronárni průtok byl zvýšen .pouze mírně. Hodnot MCF a kvornonárních účinküdosažených při použití amrinonu o dávce 2 mg/kg podaného i. v., který...

Způsob výroby derivátů 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-1yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5- dikarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262689

Dátum: 14.03.1989

Autor: Heitzmann Markus

MPK: C07D 413/04

Značky: kyseliny, výroby, 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-1yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5, způsob, derivátů, dikarboxylové

Text:

...toluenu, benzenu .nebo cykvl-ohexeinu.Postuspuje se s výhodou tak, že se roztok aniontu pridáva k N-disubstituovanému formamidu.Vhodná teplota se pohybuje zhruba mezi -30 °C a -100 °C. Reakce se s výhodou provádí za bezívorlých jivordmínek a V atmosfére iniertníhr plynu.Reakční smös je možno bčžným způsobem hydrolyzovat, například přidání-m vody při teplote pohybující se s výhodou mezi -80 °C a teplotou 1 nistnosti Vzniklý aldehyd je možno...

Způsob alkylace smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 262682

Dátum: 14.03.1989

Autori: Boenigk Winfried, Stadelhofer Jürgen, Zander Maxmilian

MPK: C08L 95/00

Značky: alkylace, způsob

Text:

...Při dosažení této teploty a potom každých 30 minut se odebere vzorek, u kterého se určuje teplota měknutí, popřípadě teplota tání stanovením podle dr. Tottoliho, frakce nerezpustná v toluenu Tl, frakce nerozpustná v chinollnu QI a k-oksovatelný zbytek. Kromě toh-o se měří výwtěžek destilace, svztažený na vsäzku. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1, apřičemž vzorek ode C 92,6 braný při dosažení teploty 400 °C je oznaH 4,7 0/0 čován 2 a všechny...