Patenty so značkou «způsob»

Strana 88

Způsob zvýšení trvanlivosti valivého kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263147

Dátum: 11.04.1989

Autori: Daněk Radoslav, Manhalter Pavel, Stupka Květoslav

MPK: F16C 33/64

Značky: způsob, zvýšení, kontaktů, valivého, trvanlivosti

Text:

...pohybu goâoustředných, spirálovitých, rovnoběžných, případně šrouboviVých stopách podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj působí na zpevňovanou plochu normálným kon» taktním napětím, které je rovno čtyřnásobku až pětinásobku smluvní meze kluzu zpevňovaného materiálu. Pritom nejkratšívzdálenost stop nástroje na zpevňované ploše je menší než po S 1 147lovina šířky styková plochy mezi nástroje a zpevňovanou plochou,...

Způsob úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263143

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karásek Zdeněk, Hurych Jan

MPK: C02F 1/76

Značky: způsob, úpravy

Text:

...roztokem nebo vodou. Výskyt odplynů bývá šaržovitý.Způsob úpravy vody - zejména církulační vody chladicích okruhů - chlorováním spočívá podle vynálezu v tom, že se do upravované vody zavádí využité prací roztoky s koncentracemi chloru 22 až 47 000 mg.11,s výhodou 130 až 9 500 mg.l 1 , Získané při čištění odplynůPostup podle vynálezu využívá částečně spojení zmíněných procesů a-jednak odstraňuje nutnost likvidacevypíracího roztoku nasyceného...

Způsob suchého fritování skloviny, určený zejména pro přípravu elektronické pájky pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263142

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habrman Zdeněk, Veselý Karel, Broukal Josef

MPK: C03B 17/00

Značky: elektronické, zejména, suchého, hybridní, přípravu, určený, způsob, pájky, skloviny, integrované, obvody, fritování

Text:

...zrnitosti.U všech stávajících způeobů přípravy frity jsou náeledující operace drcení a mletí. Způsob lití skla do destilovené vody není vhodný pro všechny typy ekel, protože některá speciální skla jsou za vyšších teplot napadátelná vodou. Způsob lití skla mezi rotující kovové válce sebou přináší nebezpečí mechanického otěng a tím znečiä Žr 25 Ř 147tění skalné frity. Způsob lití skla na hliníkový plech je nevýhodný z hlediska...

Způsob přípravy hnědozeleného keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263139

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14

Značky: přípravy, keramického, způsob, zirkonu, hnědozeleného, minerálů, pigmentů

Text:

...která je výhodná k syntéze pigmentu podle vynálezu. Draselně a sodné ionty v nich obsaženéJsou totiž schopné působit Jako účinná alkalické složka mineralizátoru syntézy pigmentu. Halogenidové složky mineralizátoru se přidaji snadno v podobě halogenvodíkových kyselin. Proto se zohladlé produkty rozkladu, dále podle vynálezu,zkropí kyselinou I 1 uorovodíkovou,s výhodou o koncentraoi 15 až 25 hmot. a v množství odpovídajícím alespoň 0,5 hmot....

Způsob přípravy modrofialového keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263138

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14

Značky: minerálů, modrofialového, zirkonu, přípravy, keramického, způsob, pigmentů

Text:

...podle vynálezu, po zchladnutí zkropí kyselinou- 3 263 138 I 1 uorovodikovou,s výhodou o koneentreci 15 až 25 hmot. a v množství odpovidajioim alespoň 0.5 hmot. di 1 u,s výhodou 1,6 až 2 hmot. dílům tluorovodikn.) a dále se zkropi kyselinou oh 1 orovodikovou,s výhodou o koncentraci 12 až 22 hmot. av množství odpovidejicím alespoň 0,5 hmot. di 1 u,e výhodouu 1 ež 15 hmot. dilu ohlorovodikn. Jelikož se e výhodou použiJí kyseliny nižších...

Způsob přípravy zelenomodrého keramického pigmentu z minerálu zirkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263137

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C04B 33/14

Značky: zirkonu, přípravy, způsob, minerálů, pigmentů, zelenomodrého, keramického

Text:

...§ 31 263 137nou t 1 ucrovodíkcvou,s výhodou o konoentraei 15 až.25 hmot.,a V množství odpcvídajíoím alespoň 0,5 hmot. dí 1 u,s výhodou 1,§až 2 hmot,.dí 1 ům,f 1 uorovodíku a dále se zkropí kyselinou ohlorovodíkcvou,s výhodou o koncentraoi 12 až 22 hmot. ,av množství odpovídajícím alespoň 0,5 hot. dí 1 u,s výhodou1,3 až 1,5 hmot.,~dí 1 u,ch 1 orovodíku. Jelikož se s výhodou použijí kyseliny nižších koncentrací, tj. zředäně, lze využít i...

Způsob ozařování sérií výrobků v kontejnerech nestandardní velikosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263132

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blaha Jan, Kopřiva Vladimír, Coufal Milan

MPK: G21K 5/10

Značky: kontejnerech, ozařování, velikostí, sérií, výrobků, způsob, nestandardní

Text:

...sterilizační dávku v průběhu standardně probíhajícíhoautomatizovaného procesu ozařování v ozařovací stanici. Minimální sterilizační dávku u snížených i nesníženýchkontejnerů obdrží vždy místa podél svislé osy, procházející středem dolní i horní podstavy kvádru, který vytváří jeden kontajner.Místa s nejmenší dávkou jsou však při ozařování snížených kontejnerů časem, odpovídajícím ozařováni nesnížených kontejnerů o dané specifické hmotnostą...

Způsob přípravy práškového hlinitanu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263120

Dátum: 11.04.1989

Autori: Merunka Milan, Antonín Vladimír

MPK: C01G 3/00

Značky: hlinitanu, přípravy, měďnatého, způsob, práškového

Text:

...V tomto rozmezí minimálně 8 hodin a potom se zvyšu je o 5 až 20 OC/min/ na teplotu 90 c- z 1000 °c a na vrcholové2 2 ą A 263 120 teplote je udržována minimálně 8 hodin.Takto připraveny materiál je podle rentgenové difrakční analýzy tvoře jedinou fází - hlinitanem mědným (CuA 102) ve formě jemného prášku šedé až šedomodró barvy s měrným povrchem(mäřeným metodou tepelné desorpce dusíku) větším než 3 m 2/go Materiál o větším měrněm povrchu lze...

Způsob přípravy 3-amino-4-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263109

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nývlt Vladimír, Glosser Zdeněk, Velínský Jaroslav, Hojer Jindřich

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, způsob, 3-amino-4-chlorbenzamidu

Text:

...buč 96,nebo bezvodý.Větůi obsah vody snižuje rozpustnost Jak ACBA,tak hlavně NCBA 5 a proto je výhodné pňükládat sušený NCBA. Z katalyzátorů se nejlépe osvědčila platina na aktivním uhlí. Reakce probihápři teplotě 80 až 100 °C a tlaku 2 až 5 MPa. Po skončení reakce a částsčnám ochlazeni autoklávu je reakčni směs přetlačenapřeslokový filtr. Oddělený katalyzátor po promyti etanolem se z části vraci do procesu a část jde na regeneraci platiny....

Způsob mimopecního nauhličení neuklidněných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263096

Dátum: 11.04.1989

Autori: Piegza Zbygněv, Němčík Rudolf, Ondraszek Bronislav

MPK: C21C 7/06

Značky: mimopecního, neuklidněných, způsob, oceli, nauhličení

Text:

...dílů neuklidněné oceli s obsahem 0,02 až 0,08 uhlíku a případně se přidá stopy až 0,13 hmotnostníoh dílů pevného nauhličovadla, načež se do taveniny vhání po dobu 60 až 240 s inertní plyn. AZpůsob mimopecního nauhličení neukliuněných ocelí podle vynálezu zajistí standardní podmínky pro nauhličení ta eb. Průběh reakcí je méně bouřlivj. Vlivem desoxidečního působení křemíku obsaženéno v surovém železe není třebepŕidávat hliník do licí...

Způsob tepelného zpracování plochých průřezů z titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263092

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vilhelmová Emílie, Machek Václav

MPK: C21D 9/52

Značky: plochých, průřezu, tepelného, způsob, zpracování, titanu

Text:

...(ruzmezí 4 stupně podle ASTĽ).Uvedené nedostatky te.elného zpracování odstranuje způsob spodle vynílezu, jehož pod ata spočívá V izv. stupnovitém žíháni,kdy se vsázka ohřeje na 680 až 760 OC, na této teplotě probíhá ž 7 hání 1 až 4 hodiny a pak se teplota žiháni zvýši te teplotu720830 °c.teltose mąteriál íšiihá po dobu z až 8 nI hodin. Celé žínąni se provádí ve vakuu TO 3 la a méně. Chlad probíhá libovolnou rąohlostí.o tašnosti vyšší než Ľ 5...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: způsob, polovodičových, kompenzaci, teplotní, kompenzačního, stanovení, odporu, snímačů, závislosti, hodnoty, optimální, tlaku

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Způsob nanášení vrstvy hliníku planárním magnetronem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263089

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skřivan Boris, Mirovský Jaromír, Pašek Vladimír

MPK: C23C 14/30

Značky: magnetronem, planárním, vrstvy, způsob, hliníku, nanášení

Text:

...30 °c, pod katodou rychlosti 0,01 až 0,02 m/s s následným ochlezením. Podložky mohou procházet pod katodou s následným ochlazením v několika cyklech, jejichž počet závisí na požadované konečné tlouštce nanášené vrstvy.Způsobem nanášení vrstvy hliníku podle vynálezu se snižuje sálání z povrchu katody i množství etomů dopadajících na podložąu. Výsledná vrstva hliníku je nanášena postupně po několika velmi tenxých vrstvách. Jsou zaručeny...

Způsob výroby objemných pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263075

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirsák Oldřich, Krčma Radko, Šilhavý Otta

MPK: D04H 1/54

Značky: pojených, textilií, způsob, výroby, objemných

Text:

...Podle výhodného provedení se formovaní provádí soustavou trnů, umístěných po obvodu rotujícího válce,z nichž je zahuštovaný skládaný útvar snímán pruty roštu, procházejícího mezi řadami trnů. Dále je možné provádět formovaní vibrující hladkou lištou nebo lištou opatřenou trnyo V jiném případě je u formovaní možno využít soustavu pružných lišt,uchycených po obvodu rotujícího válce a ekládaný útvar snímat stěrací deskou, určující výšku...

Způsob výroby likrovacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263073

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řehák Petr, Škrabal Mojmír, Koutný Petr, Socha Josef, Karas Dušan

MPK: C14C 9/02

Značky: likrovacího, způsob, prostředků, výroby

Text:

...necha jí zreagovat s isobutylstearátem v hmotnostním poměru 10025až 1 oo 25 při teplotě eo °c až 110 °c.Výhodně se reakce provádí při 80 OC až 85 OC. Výhodně se použije isobutylstearát obsahující 10 hmotnostníchPostup tohoto vynálezu je jednoduchý a snadno preveditelný. Získá se stálý likrovací prostředek, který má dobré mazací vlastnosti a který zejména zajištuje světlostálostZpůsob výroby likrovacího prostředku je zřejmýDo...

Způsob přípravy roztoku ke krystalizaci síranu draselnochromitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263071

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaznějov, Veverka František, Hložný Ladislav, Němec Jaroslav, Broul Miroslav

MPK: C01G 37/10

Značky: roztoku, síranu, způsob, krystalizaci, draselnochromitého, přípravy

Text:

...železnatého hromadit v systému a znečištovat oba produkty.Jednodušším se jeví způsob přípravy roztoku ke krystalizaci eíran dreselnoohromitého generací chromnatých iontů elektrolyticky v membránovém nebo diafragmovém elektrolyzéru podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívávtom, že přesycený roztok síranu draselnochromitého nebo přesycený roztok obsahující produkty rozpouštění ferochromu v kyselině sírové a síran draselný se...

Způsob výroby uhlíkového pěnového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263069

Dátum: 11.04.1989

Autori: Burket Milan, Potoček Jaroslav, Konečný Josef, Přepychy

MPK: C01B 31/02

Značky: materiálů, způsob, pěnového, výroby, uhlíkového

Text:

...Nárůst teploty při vypalováni má následující průběhod 20 do 100 °C max-50 °C za hodinu od 101 do 15 o°c ma×.3 °C za hodinu od 151 do 3 oo°c ma×.4 °c za hodinu od 301 do 500 °C ma× 8 °C za hodinu od 501 do 1 ooo°c ma×.2 o°c za hodinuPři vypalováni na vyšší teplotu je uhliková pěna vypalována následujicim způsobemod 20 do 1 ooo°c ma×~ 500 °C za hodinu od 1001 do 150000 ma×.300 °C za hodinu od 1501 do 2 soo°c max 5 oo°c za hodinu.Uvedený...

Stabilní biosenzory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263066

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kühn Manfred, Beneš Milan

MPK: C12M 1/40

Značky: výroby, jejich, stabilní, biosenzory, způsob

Text:

...ektivniho notoriálu o vo vodů norozpuotnćho nombrànovóho neteriàlo echopnàho váza těžko kovy. Jako biologicky aktivni neteřiàl se použiva jeden nebo -SH enzynñ,jako je např. ureeoa aeporaginaoa, 4.-glukooidaea. alkoholdehydrogenooa nebo jeden či vico SH enzymů obeehujicich vyše integrovaný biologicky nktivni oyoton. Jako Jsou např. mikroorganizmy e bunky nebo orgonely rostlin nebo zviřot. Materiál monbrán ktorý váže těžké kovy. je...

Způsob vytvoření elektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi, zejména u cívek vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263053

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mezírka Milan, Švéda Zdeněk, Krtička Jan, Dušek Karel, Toula Pavel, Zajíc Jan

MPK: H02K 15/04, H02K 3/46

Značky: vývodu, vývodními, zejména, strojů, vinutí, cívek, elektricky, elektrických, vytvoření, částmi, točivých, způsob, vodivého, spojení

Text:

...vzájemného styku. 4Výhodou tohoto způsobu je,že z vývodů vinutí se nemusí odstraňovat izo 1 ace,že svár je možno provést v ostře 1 oka 1 i~ zovaném pásmu s minimálním tepelným ovĺivněním okolí sváru e bez přídavku dalšího materiálu a že svár je velmi kvalitní z hlediska elektrické vodivost 1,mechan 1 cké pevnosti,trvanlivosti 1 provozní spolehlivosti.Užitím způsobu vytvoření eĺektricky vodivého spojení vývodů vinutí s vývodními částmi podle...

Způsob zpracování výševroucích aromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263039

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řehák Jindřich, Holík Štěpán, Novrocíková Marta, Krupička Machael, Červenka Zdeněk, Novrocík Jan, Lederer Jaromír

MPK: C07C 7/14, C07C 7/04, C07C 3/58...

Značky: zpracování, výševroucích, způsob, aromátů

Text:

...bodu varu 138 až 210 °C, naftalenovou frakci s rozpětím bodu varu 211 až 227 °C, mezifrakci s rozpětím bodu varu 228 až 247 °C, bifenylovou frakci s rozpětím bodu varu 248 až 260 °C, alkylbifenylovou frakci s rozpětímbodu varu 260 až 290 °C, fluorenovou frakci s rozpětím bodu varu 291 až 303 OC a destilační zbytek. Bifenylová a fluorenová frakce se následně podrobí každá odděleně krystalizaciz nízkovroucího alkenickêho, isoalkanickêho nebo...

Způsob zavádění dopantů v množství do 20 % hmot, do síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263038

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šmíd Miroslav, Broul Miroslav, Vaverka León, Loučka Tomáš

MPK: C01F 7/76

Značky: hmot, dopantů, amonno-hlinitého, síranu, způsob, zavádění, množství

Text:

...hmot, dalších příměs253 030 state spočívá V tom, že míeení hydrátü síranu amonno-hlinitého a äalších složek se provádí před, během nebo po převodu hydrátu síranu amonno~hlinitého zahřátím do kapalné fáze,načež se zhomogenizovaná tekuté smčs hydrátu síranu amonno~ hlinitého a dalších složek převedo zpět do tuhé fáze.Příměsemi síŕanu amonno-hlinitého se rozumí sloučeniny obsahující ionty železa, křemíku, vanadu, sodíku, draslíku,vápníku,...

Způsob měření rychlosti infiltrace vody do nenasycené zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263025

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lichner Ľubomír

MPK: G01W 1/14

Značky: infiltrace, zeminy, měření, rychlostí, nenasycené, způsob

Text:

...nenasycené zeminy pod infiltrometrem se zavede na hrobu uzavřená sondážní trubka, zvolená dávka vody se označí redioindikátorem e detektorem záření zepuštěným do sondážní trubky na märném kabelu se sleduje v časových relecích vertikální pohyb označené dávky vody.Výhodou způsobu měření rychlosti inriltrace podle vynélezu je získání reprezentativních a reprodukovatelnýoh výsledků měření i v nehomogenních zeminách, za relativně krátký čas a s...

Způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263023

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vejrostová Marie, Roušalová Blanka, Kutý Václav

MPK: G01N 33/02

Značky: způsob, rozpouštění, vápníku, selektivního, hořčíku, křemíkatých, feroslitin, stanovení

Text:

...jen koncentrace hořčíku, ceru a případně vápníku v používa 2 233 023 ných feroslitínách. Z tohoto důvodu není proto totální rozklad vzorku feroslitiny pro analýzu nutný.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že se na vzorek feroslitiny působí směsi kyselín, tvořenou 63 až 70 hmot. kyseliny chlorovodíkové o...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Písaříková Alexandra, Zeman Roman, Mrtvoň Augustín, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Plháčková Kamila, Welward Ladislav, Krempová Alžbeta, Bárta Miroslav

MPK: C12N 11/02

Značky: imobilizovaného, přípravy, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, enzymů, zrnitý, enzymové, 7-aminocefalosporanové, bázi, výrobe, hydrolázy, způsob, kyseliny, biokatalyzátor

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Způsob přípravy kobalt-molybdenového nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263010

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janáček Leoš, Hanika Jiří, Grosser Vojtěch, Sporka Karel, Círová Alena, Novák Václav, Vybíhal Jaromír

MPK: B01J 27/051, C10G 45/08

Značky: katalyzátoru, způsob, kobalt-molybdenového, přípravy, nosičového

Text:

...so až 12 o°c,kalcinuje ve stacíonární vrstvč v proudu dusíku nebo vzduchu při teplotě 300 až 600 °C a sulfíduje směsi vodíku a sirovodíku při teplotě 200 až 450 °C. Při impregnsci nosiče se může postupovat tak, že nosič se impregnuje amoniakálnim roztokemljehož aktivní složky byly vyčerpány v předcházejíci přípravě katalyzátoru, čerstvé doplněným sloučeninami kobaltu a molybdenu na požadovanou počáteční koncentreci. Takto připravený...

Pyroelektrický materiál na bázi Pb(Zr, Ti)03 a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263006

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kala Tomáš, Veselský Miroslav

MPK: C01G 21/00

Značky: pyroelektrický, výroby, pb(zr, způsob, bázi, materiál, ti)03

Text:

...hodin, zapracujeApojivo, tvaruje lisováním e nebo litím a slinuje při teplotě 1100 °c až 1300 °c.Při tomto složení pyroelektriokého materiálu se vhodnéhozpůsobu řízení elektrického měrného odporu dociluje použitímneradioaktivních a méně toxickýoh oxidů olova a manganu.Vynález je založen na experimentálně zjištěných závislostech pyroelektrického koeficientu p/nC cm 2 K 1/ a specifického objemového odporuPvLRmd pevných roztoků na bázi...

Způsob fixace středně radioaktivních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263003

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nápravník Jiří, Dohnálek Jiří, Balek Vladimír, Vild Jiří

MPK: G21F 9/20

Značky: předmětů, radioaktivních, způsob, fixace, stredne

Text:

...středně aktivnich odpadů má po zahuštěni a bdpařeni teplotu so až 90 °c, takže je výhodné použít fixecícementecí přímo tento zahřátý roztok. Cementové euepenze se samovolně zahřívá po emíěeni aktivních odpadů e cementem v důeledku hydratačního tepla. Po smiěení koncentrátu e cementem je nutno euspenzi homogenizovet například mícháním. Způsob podle vynálezu navrhuje použít železného mi~ chedle, ktoré se nechá zatuhnout v cementové koši a...

Kontinuální způsob přípravy směsné pasty na bázi solí sulfokyselin a mýdel mastných kyselin pro výrobu práškových detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262986

Dátum: 11.04.1989

Autori: Auerswald Bohumil, Novák Václav, Štěpka Vladimír, Lopata Václav, Kepl Jiří, Bendl Vratislav, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 1/37

Značky: detergentů, způsob, solí, bázi, práškových, směsné, kyselin, mastných, výrobu, pasty, přípravy, mýdel, sulfokyselin, kontinuální

Text:

...neutralizace v uząvřené soustavě bez přístupu vzduchu má pak za následok získání sněsné aktivní látky o nižší viskozitě a hustntě v porovnání e klasickými postupy neutralizace. V důsledku postupného přívodu jednotlivých typů sulfokyselin a mastných kyselín do vodného roztoku elkálie je také dnsaženo takového rozložení uvolňovaného reakčního tepla, že není třeba reakční eměs chladit..N . 262 988 Způsob přioravy směsné pasty podle vynálezu...

Způsob automatické regulace celkového tlaku zředěných plynů v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262966

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: zředěných, provádění, celkového, tlaku, plynů, lyofilizace, procesu, zapojení, automatické, tohoto, způsob, způsobu, regulace

Text:

...vzduchu nebo jiného netečného plynu do sušící komory tak, aby se v této komoře udržoval požadovaný celkový tlak. Nevýhodou tohoto postupu je, že olejové vývěva trvale čerpá vlhké plyny ze sušící komory, což vede k postupnému znehodnocení oleje a k poklesu čerpacího výkonu vývěvy a má nepříznívý vliv i na průběh následujícího useku desorpce.Nedostatky uvedených postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu automatické regulace celkového...

Způsob výroby výkovků částí s odbočkou kováním v zápustce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262958

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ocásek Miloslav, Perlík Jiří

MPK: B21K 1/14

Značky: zápustce, způsob, částí, odbočkou, kováním, výroby, výkovků

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že u polotovaru zbaveného okují a ohřátého na teplotu v rozmezí 650 °C až 130000 jsou kováním v zápustce předtvarovány otvory, a to jak v hrdlové, tak 1 v podélné části. Kování probíhá v rozmezí 1 až 500 sekund od vložení do tvarové dutiny v zápustce. Násieduje vyjmutí polotovaru ze zápustky,vyděrování otvoru v hrdlové částí a okrojení výronku.Způsobem výroby podle vynálezu se odstraní nutnost náročné...

Způsob aktivace povrchu niklových anod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262953

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zaremba Vlastimil, Pisinger René

MPK: C01G 45/12, C25B 1/14

Značky: niklových, aktivace, povrchu, způsob

Text:

...též specifičnost na nich zachycovaných úsad.K zpětné aktivaci anod se dosud používá bud mechanického očištění jejich povrchu, nebo praní ve 20 roztoku kyseliny sírové po dobu 24 hodin. Při prvém způsobu čištění dochází k odstranění pouze části krust, přičemž na povrchu anod však zůstává pevně lpící inaktivní slabý povlak. Kyselina sírová rozpouští pouze povrchové vrstvy úsad a je nutno používat mechanickéhodbčištění s uvedenými nevýhodami....

Způsob výroby uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262948

Dátum: 11.04.1989

Autori: Antoš Petr, Dienstl Johan, Buryan Petr, Kordík Miloslav, Bouška Petr, Bernard Josef, Dvořák Antonín, Holub Zdeněk, Promberger Jan

MPK: C01D 7/18

Značky: uhličitanu, sodného, způsob, výroby

Text:

...výroby uhličitanu sodného působením emoniaku na chlorid sodný za spolupůsobení oxidu uhličitého e vody podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom,že se jako částečný, případně jako úplný zdroj amoniaku a oxidu uhličitého použijí odpadní čpavkové vody s výhodou z tlekového zplynění hnědého uhlí parokyslíkovou směsí.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že je možné čpevkovou vodu ze zplynění dávkovat do výroby uhličitanu...

Způsob přípravy časově dlouhých zkoušek dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262944

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balda Miroslav

MPK: G01M 5/00

Značky: dlouhých, zkoušek, časově, dynamických, systému, přípravy, způsob

Text:

...odezev, jimiž předchozí úsek končil a na konec iterovaného úseku se pripojí dalších alespoň gg period, v nichž v prvních E periodách jsou odezvy převzaté z následujícího úseku. Zbylýchf period se doplní odezvami volenými tak,aby vzniklé časové řady neobsahovaly na hranicích výrazné diskontinuity. K takto definované vektorové odezvě Í,považovanév iteračním režimu za cyklickou,se stanoví cyklické vektorové buzení Ž podle obecně známého...

Způsob zpevnění vlákenné vrstvy ze spleti smyček z nekonečných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262941

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: způsob, spleti, zpevnění, vlákenné, nekonečných, vrstvy, vláken, smyček

Text:

...nebo rounem a prováže svazky vláken působením vpichovacích nebo proplétacích jehel v četnosti do 500 vpichů na cm 2. Výhodné provedení spočívá v tom, že se použijí vlákna v pavučině nebo rounu s nižší teplotou tání nebo měknutý než mají vlákna ve spleti smyček, které se po mechanickém zpevnění vystaví působení zvýšené teploty, potřebné k vytvoření adhezních spojů. Konečné je vhodné, že se k vytvoření vazných svezků vláken použijí...

Pojená síťovina pro technické účely a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262940

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krčma Radko, Kotek Václav

MPK: D04H 1/54, D04H 3/02

Značky: způsob, výroby, pojená, síťovina, její, účely, technické

Text:

...její výroby jsou dále blíže popsány na příkladu provedení a příkladech způsobu výroby dle přípojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje nérys sítoviny, obr. 2 půdorye sítovíny, obr. 3 schematícký nárys zařízení, obr. 4, 5 alternativní provedení zařízení.Jak patrno z obr 1 a 2 tvoří sířovinu dvě podélné soustavy nití polyesterového technického hedvábí 1 100 dtex, ve vzájomných roztečích po 15 mm u každé soustavy, mezi nimiž jeuložena soustava...

Způsob detoxikace zdiva, cihel, kovových kelímků, omítek, kameniny, sudů kontaminovaných kyanidovýni sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262939

Dátum: 11.04.1989

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B09B 3/00, B08B 3/08

Značky: detoxikace, sudů, cihel, způsob, kyanidovýni, kontaminovaných, kameniny, zdiva, kelímků, sloučeninami, omítek, kovových

Text:

...synergické působení roztoků dvou oxidačních činidel chlornanu sodného nebo draselného a následně manganistanu draselného katalýzovanénp 0,5 kationty mědi.Při oxiâaci kyanidů roztokem chlornanu proběhnou reakce CNŤw oci M 20 c Ť z ° CICN 2 oH ocN 01 H 20vznikající chlorkyan je toxický, a proto je nutno dodržovat alkalické prostředí vyšší než pH 8,5. Za těchto podmínek probí há reakce rychle a vznikajíci chlorkyan se rozkládá...

Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických halogenidů a fosgenu z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262932

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plzák Zbyněk, Pola Josef, Dolanský Jiří, Stuchlík Jiří, Vítek Josef

MPK: C01B 35/06

Značky: příměsí, způsob, fosgenu, halogenidů, odstraňování, kontinuálního, organických, boritého, chloridů

Text:

...C 02 laseru pracujícím na přechodu 9,6 um během nizkotepelné vakuové destilace surovéhoJeho podstata epočívá v tom, že v důsledku nižší tepelné stability příměeí dochází k jejich Šelektivnímu rozkladu v podmínkách nízkotepelné vakuové destilace chloridu boritého. chlondmüüjeümmwemwwmmaumüüüuwzüuíhmru. Navíc je během ozařování jeho par při destilaci natolik stabilní, že nedcchází k jeho rczkladu. 1Ibdle vynálezu lze kontinuální...

Způsob přípravy melaminformaldehydových pryskyřic etherifikovaných butanolem nebo isobutanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262927

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaše Josef, Smrčka Jindřich, Broulík Miroslav, Brabec Jan, Suran Pavol

MPK: C08G 2/34, C08G 12/32

Značky: pryskyřic, způsob, etherifikovaných, butanolem, přípravy, melaminformaldehydových, isobutanolem

Text:

...urychlít zvýšením teploty až k bodu varu směsi (nad 100 °C) a vzniklý roztok se před přidavkem melamínu musí opět zchladít na teplotu 60 až 80 OC, aby nedošlo k vypadávání nerozpustných kondenzátů, čímž se jednak prodlužuje výrobní operace a jednak vzrůstá energetická náročnost prípravy. Kromě toho v porovnání s postupy, kdy je melamín přidáván k alkalickému roztoku formaldehydu V alkoholu, postup podle vynálezu potlačuje vypadúvání málo...

Způsob přípravy povrchové vrstvy s vyšším indexem lomu na monokrystalech kalomelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262917

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich

MPK: B01J 15/00

Značky: povrchové, přípravy, indexem, monokrystalech, vyšším, vrstvy, způsob, kalomelu

Text:

...opakované přeleště~ mi opticky funkčních ploch u případně úplná, respektive částečně252 917 3 odbrouäoní vzniklé vrstvy na těoh plochách, kdo noní z různých důvodů äádoucí vůboc, nobo kdo je třoba tímto způaobon docílit onížoní indoxu lonu na povrchu vzorku. Tí vznikno povrchovú vrstva oo zvýäonýu indoxon lou s požadovanými paramotry, ktoré aúžo oloužit jako ovětlovodná prostředí.Yzorok nonokryotalu kalomolu Hg 2 c 12 byl vybroušon a...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bárka Pavol, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Smatana Jozef, Štícha Jiří, Kirchner Stanislav, Klein František, Václavík Leoš, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/00

Značky: ložisek, dvouřadých, třídění, součástí, kuličkových, kroužků, párování, způsob, speciálních, zejména

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...