Patenty so značkou «způsob»

Strana 87

Způsob a zařízení k regulaci geometrické formy řádku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263453

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holzmann Heinz, Waldmann Jürgen Ing, Kraus Manfred, Pestel Karl

MPK: D05B 21/00

Značky: způsob, regulaci, řádků, formy, geometrické, zařízení

Text:

...nuz KOTODOPO npennoqrnwennuo ncnonnsymrcn DMR-3 neMeHTu crpoqequoň HHH MaTpHqHoňmopMm B Ka.uecrae ceusopoa kso 6 pameHnñHa öase raepbm Ten.Bosnoxno npnmeueúňe Ťaxme pacnosuammeň rononxn c mowowpausncropamu c nu sesHepenawunu caera Moxer 5 mTn pacnonomeu Kax non maeňnoä nnacwnnuoñ (uanpuuep,no quuony baewonepenarquky cnpana u cnesa OT nrnu), Tax n BHYTDH cBeTonpónonsmeü mneñnoü nnacmnnxu. Kpoue Toro nepenarquxom Momer cnymnrs...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rashad Mohamed, Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00, G01R 31/00

Značky: geometrie, polovodičových, třídění, funkčních, obvodů, způsob, oblastí, hlediska, presnosti, součástek

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/28

Značky: útku, odstraňování, chybné, způsob, tkacím, stroji, tryskovém, prohozeného

Text:

...kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tomola Libor, Čepický Miloš, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Pech Ladislav

MPK: B01J 19/00

Značky: způsob, intenzity, zvýšení, chlazení, zařízení, chemických

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: výrobe, anilinu, vzniklého, způsob, adiabatickém, reaktoru, tepla, odvodu

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263424

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk

MPK: F16J 15/00

Značky: výroby, materiály, způsob, vakuový, kompozitními, kovovými

Text:

...vytvořeným lepenim respektive tmelenim. nový technický účinek, zejména v tom, že jeho trvanlivost je dlouhodobá, protože na rozdíl od syntetických pryskyŕic, například na bázi epoxidů, které se při rozdilných teplotních roztažnostech spojovaných kovových a kompozitnich materiálů snadno odlupuji, je u vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu těsnost spoje zajiščována stálým tlakem pružné deformované trubky z...

Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jandová Lenka, Mastný Libor, Kálalová Eliška, Švec František

MPK: C22B 11/04

Značky: rhodia, separace, platiny, způsob, palladia, jejich, směsi

Text:

...sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí...

Způsob renovace silně opotřebených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263401

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šittner Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: renovace, silně, opotřebených, způsob, dílů

Text:

...šířce mezery mezi povrchem součástí e stčnou krystelizátoru, tj. při aplikaci tohoto postupu v prvovýrobě, je možno celý postup automatizovet. Při renovsci vyšších součástí, např. válců válcovecích stolią je krystalizátor posuvný ve směru výšky součástí a prostor mezi povrchem renovovené součástí a krystelizátorem se vyplňuje přídevným materiálem postupně.Způsob pod 1 evynálezu§jo p blíženie příkledechs 02 e na přiložených výkrosschěĺiàő...

Způsob analýzy diethylsergamidu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263333

Dátum: 11.04.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 23/06

Značky: diethylsergamidu, způsob, analýzy, sulfoftaleiny

Text:

...a((28) je počet solvatovaných molekul organického rozpouštědla vybraného ze skupiny zahrnující banzen, chloroform, 1,1,2,2-tetrachlorethan, tetrachlormethan, xylen nebo toluén.J Byl připraven vodný roztok 1.1 O 4 mo 1.dn-3 vzorku diethylly eergamidu. Bylo pipetováno 0,1 ona roztoku vzorku a přidáno1,9 cms tlumivóho citrátového roztoku 3,3,5,5-tetrahromkreso 1 sulfoftaleinu o pH 2 a třepáno s 2,0 cm 3 chloroformu 1 minutu. Po...

Způsob čištění emulzí stabilizovaných neionogenními tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263328

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: stabilizovaných, tenzidy, neionogenními, způsob, emulzí, čištění

Text:

...gravitačně ve formě volné fáze. Cetyloleylsulfát tvoří s barnatou solí nerozpustný síran barnatý. K odpadní vodě obsahující více než 5 g.l°l emulgovaných ropných látek (s rostoucím obsahem emulgovaných ropných látek stoupá čístící efekt) se přidá ve vodě rozpustná barnatá sůl V množství 1-7 kg na 1 kg přídaného cetýloleylsulfátu sodného, s výhodou 3-4 kg na 1 kg přidaného cetýloleylsulfátu Na. Jako srážeciho činidla lze použít odpadů z...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících anionaktivní tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263327

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: čištění, tenzidy, anionaktivní, způsob, odpadních, obsahujících

Text:

...a snižuje se stabilita emulgovaných ropných látek nebo tuků a dochází ke tvorbě agregátů kapek, s Jejich následným vzájemným spojováním Ckoalescenci). Tento proceslze urychlit mechanickým mícháním. Deemulgované ropné látky a tu 283 327ky jsou odděleny gravitačně převážně ve formě volné fáze. Akylsulfáty tvoří e barnatou solí nerozpustny síran barnatý a sulfonované tenzidy se vysrážeji ve formě barnatých solí. Podmínkou pro úspěšné...

Způsob výroby bezpečnostního vodního korýtka pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263319

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zatloukal Jan

MPK: B29C 51/10

Značky: korýtka, vodního, bezpečnostního, protivýbuchové, uzávery, výroby, způsob

Text:

...nepříznivé pro danou výrobu. současně se umožní výroba z minimálního rozměru výchozího polotovaru a sníží se zejména fyzická námahe obsluhy. Rovnoměrný průřez konečného výlisku zajišťuje požadovanou tříštivost V celém jeho průřezu a tím také bezpečnost protivýbuchových uzávěrů.Na obr. 1 je znázorněno volné uložení termoplastické desky před vlastním zahříváním. Na obr. 2 je znázorněn způsob uchycení desky, její ohřev po vysunutí a uzavření...

Způsob přetavování keramických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263316

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mandl Miroslav, Krejči Josef

MPK: C22B 5/10, C22B 9/20

Značky: odpadů, způsob, keramických, přetavování

Text:

...lze podle vynálezu 5 výhodou odstranit technologickým opatrením při tavení keramickěho materiálu nasazenim takových fyzikálně-chemických a termodynamických podmínek V tavenině a pecní atmosféře, kdy dojde k redukci pouze kysličniku křemičitého přítomného v tavenině na kysličník křemnatý, který postupně těká Z taveniny a odvádí se z pecního prostoru do chladnějších mimopecních prostorů, kde opět kondenzuje a je zachycován. Při zvyšení obsahu...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů rtuťných z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263315

Dátum: 11.04.1989

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: plynné, halogenidů, fáze, výroby, způsob, rtuťných, monokrystalů

Text:

...také obtížné získat reprodukovatelně stejné výsledky, protože v důsledku aubliuace suroviny, respektive narůatání krystaluuvnitř ampule, se mění v průběhu procesu poloha výaledného těžištěo 2 253 315 anpulc, což může vést k poruše jojí souososti s peci a k nožádoucím změnám radiálniho toplotniho gradiontu uvnitř nonokrystalu.Uvedené nedostatky řeší způsob výroby monokrystalú hnlogonidů rtutných z plynné fázq prováděn vo statické ampuli...

Způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263308

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframu, získavání, roztoku, způsob, zředěných

Text:

...zásadu nelze izolovat a znovu použít.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob získávání wolframu ze zředěných roztoků jako matečných roztoků z krystalizace parawolframanu amonného nebo odpadních vod z výroby wolframu nebo jeho sloučenin srážením wolíramu z těchto roztoků působením organické dusíkaté zásady podle tohoto vynálezu. Tento způsob spočívá V tom, že se wolfram z těchto roztoků sráží 2,4,6-triamino-l,3.5-triazinem (melsminem) při pH...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263307

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: amonného, výroby, parawolframanu, způsob

Text:

...podle vynálezu má podobné prednosti jako známý postup podle DE 3 601 304, navíc je jednodušší. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamin snadno oddělí od vodného roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Protože v roztoku po extrakci zůstává jen velmi málo melaminu, lze jej odpařit hlouběji než při provádění uvedeného známého postupu,a dosáhnout tak podstatne vyšší výtěžek parawolframanu amonného. Při postupu podle vynálezu...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263306

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: parawolframanu, amonného, způsob, výroby

Text:

...se oddělí od zbylé pevné fáze a z tohoto roztoku se krystalizuje parawolframan amonný. Postup podle vynálezu má všechny přednosti známého postupu podle DE 3 601 304 a postrádá jeho nedostatky. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamín snadno oddělí od vodněho roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Při zhruba stejné ceně melamínu a urotropinu se tím řádově snižují náklady na srážecí činidlo. Protože v roztoku po extrakci zůstává...

Způsob výroby kyseliny wolframové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263305

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: výroby, kyseliny, způsob, wolframové

Text:

...zinu (melamínu) při pH l až 7, vzniklá sraženina se oddělí od zbylého roztoku, z této sraženiny se extrahuje wolfram vodným roztokem amoniaku, vodný roztok po extrakci se oddělí od zbylé pevné fáze, k tomuto roztoku se pridá silná minerální kyselina a vyloučená kyselinawolframová se odděli od kapalné fáze. Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká kvalita produktu a jednodušši provedení ve srovnání se známým postupem....

Způsob výroby výplňkového plošného textilního útvaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263303

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: textilního, zařízení, výroby, provádění, výplnkového, plošného, útvaru, způsob

Text:

...cilů směřuje technologický postup výroby výplňkového plošného textilního útvaru, který obsahuje jednak základní složku z jednoduché nebo dvojité jednolícní osnovní pleteniny, případně z oboustranně protilehlé osnovní pleteníny, jednak výplnkovou složku propojenou se základni složkou.Podstata vynálezu epočivá v tom, že se nítě alespoň jedné vložené výplňkové soustavy přiváději do pracovního ústrojí shore a zakládaji do prostoru mezi stěny...

Dozimetrická fólie na bázi alaninu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263301

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hansen Johny Witterseh, Janovský Igor, Černoch Pavel, Vacek Karel

MPK: G01T 1/04, G01T 1/203

Značky: její, alaninu, bázi, fólie, výroby, dozimetrická, způsob

Text:

...tloušřce 0,1-1 m, která vykazuje při ozáření dostatečnou odozvu a má též dostatečnou mechanickou odolnost.Dále je předmětem vynálezu způsob výroby spočívající v tom, že směe práškového oc-alaninu o velikosti zrna menší než 1/3 tlouštky připravované főlie, avšak maximálně rovné 0,1 mm a kopolymeru etylén-vinylacetát se zhomogenizujea vytlačením se zhotoví főlie.Dozimetrickou fólii lze vkládat do ozařovaného materiálu,na jeho povrch, na rozhraní...

Způsob výroby kvasničného extraktu a ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263298

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machek František, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vavříčková Naděžda, Běhalová Božena, Šillinger Vladimír, Tomis Bořivoj

MPK: C12P 33/00

Značky: výroby, ergosterolu, způsob, extraktu, kvasničného

Text:

...pak steroly zůstanou nezměněny. Oddělením vzniklých nízkomolekulárních látek dojde k úbytku suché hmoty buněk, získání kvasničného extraktu a tím k realtivnímu nakoncentrování ergosterolu V buňkách. Úbytek hmoty se pohybuje od 20 až 30 3 původní hmoty. Nízkomolekulární látky oddělené z buněčné suspenze se po zahuštění a usušení mohou použít jako kvalitní extrakt s vhodnými oràanoleptickými vlastnostmi. Postup podle vynálezu je velmi...

Způsob přípravy kvasničné biomasy s vysokým obsahem biologicky aktivních komplexů chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263297

Dátum: 11.04.1989

Autori: Adámek Lubomír, Beneš Bohumil, Štros František, Rut Miloslav, Táborský Otto

MPK: C12N 1/16

Značky: obsahem, chromu, přípravy, kvasničné, aktivních, biomasy, komplexu, vysokým, biologicky, způsob

Text:

...nikoliv však omezen následujícími příklady.V laboratornim fermentoru s užítečným obsahem 15 1 a dosahovaným přestupem kyslíku 5,5 g 02.11.h 1 byla provedena série 5 přiživovaných períodických kultivací kvasinky Torulopsis etanolitalerans CCY 26-5 B~ 1 na syntetickém etanolu.Před zahájenún všech kultivací bylo do fermentoru napuštěno 14 1 vody. přidáno 15 g(NH 4)2 S 04 a 250 ml roztoku živných solí obsahujícího v litru 35 ml 85 hmot. H 3...

Způsob čistění 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263294

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: čištění, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob

Text:

...rektifikaci poskytuje látku, která obsahuje tak vysoké zastoupení 1-amino-trans-2,6-dimethylpiperidinu,že je pro další syntézu nepoužitelná. Je tomu tak v případě, i když se použije již částečně předem vyčiětěný 1-amino-cis-Z,E-dimethylpiperidin podle způsobu uvedeném v čs. A 0 253 899(M. Londýn). K tomuto nežádoucímu procesu dochází, jak bylo zjištěno, vlivem dlouhodobého tepelného zatížení během rektifikace či destilace a jedná se tedy o...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263293

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, redukci, způsob, čištění, připraveného

Text:

...také LG-dinetylpiperidin, jeho množství 4 podle pouiité metody redukce značná kolied, avšak hraje pri čistěni tohoto suroveho produktu rektilikeci kličovou roli. Technologické zvlddnuti této operace by si vyłddalo devizové investice pri nákupu účinných provozních tektifikačnich kolon, nehledě na jejich velkou enerqetickou spotřebu a nutnost kvalitikované obsluhy s údržby.M. Londýn v č. ho 253 898 popisuje...

Způsob výroby surového 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263292

Dátum: 11.04.1989

Autori: Londýn Miroslav, Taufmann Petr, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: surového, výroby, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob

Text:

...Uvedený postup je reprodukovatelný a realizovatelnýv technologickém měřítku, ale má některé podstatné nedostatky. Při redukci ve větším měřítku nelze dodržet teplotní a časové parametry vzhledem k exotermní reakci. V konečném produktuje obsažen nežádoucí cis-2,6-dimethylpiperidin (15 až 20 8) a dále 1-amino-trans-2,6-dimethy 1 piperidin (2 až 4 |. obě tyto látky komplikují další zpracování, trnas izomer z produktu nelze známymi...

Způsob výroby syntetického wollastonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263277

Dátum: 11.04.1989

Autori: Omský Josef, Kupka František

MPK: C04B 35/62

Značky: syntetického, způsob, wollastonitu, výroby

Text:

...a především nedostatečná Čistota konečného produktu, který zpravidla obsahuje příměsi dalších látek jako je beta-dikalcíumsilikát, cristobalit a křemen.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob přípravy syntetického wollastonitu vysokoteplotní syntézou, vycházející ze směsi oxidu vápenatého ve formě kalcitu a oxidu křemičitého ve formě křemene případně jiné vhodné formy a selektivního krystalizátoru -fluoridu lithného - která...

Způsob regenerace adsorberů s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263276

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 53/02

Značky: tepla, kompresního, způsob, regenerace, adsorberů, využitím

Text:

...chladící vodou přiváděncu ze sítě. Druhý tok v potrubí 3 vzduchu se vede přes regenerační výměník Ž, ohřívá regenerační dusík na teplotu 170 OC, a přitom se ochlazuje. Potom se druhý tok v potrubí g směšuje opět s prvním tokem v potrubí g a tento proud se následně chladí v chladiči gg opět chladící vodou a ve výparníku g odpařujícím se chladivem na teplotu 5 °C. ze vzduchu vykondenzuje převážná část vlhkosti, která se odloučí V odlučovači...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: vlnitým, útkových, způsob, zanašečů, cívek, soukání, útku, prošlupem, tkacích, strojů

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Způsob výroby oceli s hmotnostním obsahem uhlíku nad 0,3 procenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263270

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maroszczyk Věslav, Parma Václav

MPK: C21C 5/52, C21C 5/28

Značky: procenta, obsahem, uhlíku, výroby, oceli, způsob, hmotnostním

Text:

...hmotnostni obsah do 0,05 t fosforu.způsob výroby uhlíkatých oceli podle vynálezu umožňuje při levné výrobě surového železa ve vysokých pecích dosáhnout vysoce efektivní výroby uhlíkatých oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. Předložený vynález si předsevzal za úkol mimo jiné dosáhnout 1 lepší kvality vyráběné oceli. surové železo je vyráběno ve vysoké peci s obsahem fosforu nad 0,10 8 hmotnosti a síry nad 0,030 0 hmotnosti,...

Způsob využití kyseliny sírové adsorbované na vymytém gelu hydrátu oxidu titaničitého při výrobě titanové běloby sulfátovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263257

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalík Ladislav, Nedorost Miroslav, Závodník Jiří, Halamová Květoslava, Tomášek Karel, Vyňuchalová Hana, Pokorný Milan, Chaloupka Vladimír, Šimeček Karel, Mráz Ladislav, Pálffy Alexander, Laskafeld Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: výrobe, využití, adsorbované, kyseliny, sulfátovým, způsobem, běloby, hydrátu, způsob, vymytém, titaničitého, sírové, titanové, oxidů

Text:

...je obdobná jako u neupravené anatasově a rutilové titanové běloby. Kompoziční pigmenty, zvláště T 102 - rutil 5 sasoą, je možno povrchové upravovat stejným způsobem jako samotný rutilový pigment a dají se aplikovat do všech druhů průmyslových výrobků jako povrchově upravená rutilová běloba.Předmětem vynálezu je způsob využití kyseliny sírová adsorbované na hydrátu T 302 na výrobu kompozičních pigmentů Ti 02 - anatas - CaS 04, Tioz anatas -...

Způsob regenerace nemrznoucích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263246

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grünwald Alexander, Fuchs Petr Ing, Mach Mojmír

MPK: C09K 5/00

Značky: směsi, způsob, nemrznoucích, regenerace

Text:

...je pak v příkrém rozporu se zásadami ochrany životního prostředí.Vlastní aktivní složky nemrznoucích směsi jsou v systému chlazení nebo topení chemicky i biologicky stabilní. Během po~ užívání se pouze více nařečují přidávanou vodou, obohacují o rozpuštěné sole z odpařené vody, produkty koroze a další mechanické nečistoty. současně docháží k rozłladu inhíbitorů koroze e některých dalších přísad, obssžených V přípravcích.Z těchto poznatků...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ráčil Jiří, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: točivého, malého, stroje, rotoru, magnetického, způsob, výroby, obvodů, vysokootáčkového, elektrického

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263243

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiala Milan, Křepelka Jan

MPK: B01J 49/00

Značky: regeneraci, přípravy, silně, roztoku, bazických, elučního, ionexů, způsob

Text:

...do značné míry odstraňuje způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se nejdříve pH roztoku získaného po eluci ionexu upraví na nezbytně nutnou hodnotu pro rozruěení přítomného uranyltrikarbonátového komplexu, což je pH 3,0 až 4,5. Potom se do roztoku získaného po vysrážení a odstranění sraženiny přidá síran amonný z odpadní produkce a uhličitan sodný v množství...

Způsob výroby indasulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263239

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plachý Josef, Lazecký Josef, Hauptfleisch Pavel, Morák Milan, Müller Karel, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Pedál Miloslav, Prachař Otakar, Peterka Vlastimil, Šimek Stanislav

MPK: C07C 143/38, C11D 1/22

Značky: kyseliny, indasulfonové, výroby, způsob

Text:

...směsi indanu s alkylbenzenem lze vést v kontinuelním nebo diskontinuelním pochodu.V diskontinuelním pochodu a uspořádání se probublává předloženou směsí kapalných surovin sulfonační plyn a po zavedení 1,0 až 1,3 molů oxidu sírového na l mol suroviny Je sulfonaoe ukončena.Při kontinuálním pochodu lze také pracovat v barbotážním systému a to budvv jediném reaktoru,nebo v kaskádě reaktorů,kde do prvního reaktoru se přivádí veškeré množství...

Způsob tváření výkovků kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263237

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bosman Josef, Bozděch Karel, Plzeň, Perlík Jiří, Bystřický Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: tváření, kotoučů, způsob, výkovků

Text:

...v důsledku pěchovacího procesu.Tato oblast, obsahující středové segregace z kovářekého ingotą vykazuje obvykle defekty značného rozsahu, které jsou odhalovány při ultrazvuková kontrole. vnější oblast má relativně stejný, stupeň deformace a nejsou s ní v zásadě žádné problémy. Relativně nejlepší výsledky jsou dosahovány u výkovků kotoučů vyráběných z elektrostruskově přetavených slitků, ale vysoké inves 263 237 tiční a výrobní náklady brání...

Třecí materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263235

Dátum: 11.04.1989

Autori: Postava Miroslav, Cekota Bohuslav

MPK: B29C 35/02

Značky: způsob, výroby, třecí, materiál

Text:

...materiálu. Zajiětění těchto požadavků je u této materiálové báze velmi obtížné a prakticky téměř nedosažitelné. Vznikají technické obtíže,a to jak při přípravě plstěných desek přesné t 1 ouštky,tak i při zamezení změny tlouštky vliven opakovaného stlačování obložení při funkční činnosti stroje. Extrěmní případ vzniká v takových aplikacích, kde jsou plstěným materiálem opatřeny lamely v počtu několika desítek a uloženy na společné nosné...

Způsob likvidace louhových kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263212

Dátum: 11.04.1989

Autori: Balcar Miroslav, Lešek František, Pavlusik Peter, Glasser Vladimír, Blažková Dana

MPK: C02F 11/18

Značky: kalů, způsob, likvidace, louhových

Text:

...p 1 niva na likvidaci 1 mšodpadních louhových kalů. Teplo uvclněné při spalování se však nedá energeticky využít, protože vysoký obsah popela ve spalovanem materiálu vede ke vzniku nánosů, resp. inkrustaci na teplo stěnných plochách, a tím k neúměrnému snížení intenzity převodu tepla.Obsah anorganických podílů v odpadních louhových kalech vede ke zvýšení úhrad při jejich vypouštění do veřejných toků. Dále nemůže být na závadu, že kaly...

Způsob ultrazvukového spojování komponent systémů žárovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263208

Dátum: 11.04.1989

Autori: Miklánek Laco, Haluza Jaroslav, Kuzmann Rudolf, Klepáč Lubomír, Pospíšil Jaromír, Švehla Štefan, Vítek Juraj

MPK: B23K 20/10

Značky: komponent, ultrazvukového, žárovek, spojování, systému, způsob

Text:

...a na obr. 3 je v řezu znázorněn ultrazvukový spoj sevřené vtlačované komponenty sPříkladem konkrétního provedení ultrazvukového spoje komponent systémů žárovek H 4/12 Vlznázorněného na výkresuije spoj W dálkově spirály jako vtlačované komponenty l.a M 081 držáku jako přijímající komponenty 2 Vtlačovaná komponenta l spolus komponentou gtje sevřena mezi nákovkou 4 a hrotem 5 a pocelou dobu realizování ultrazvukového spoje je mezi hrotem 5...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Rudolf, Zadák Milan, Uhlíř Miroslav, Zelenka Pavel, Neubauer Libor, Dvořáková Jaroslava

MPK: C10M 129/44

Značky: mazacího, výroby, způsob, tažení, drátu, chladicího, přípravků, měděného, mokra

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Způsob přípravy a ohřevu válců pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263150

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlédr František, Bosman Josef, Ludvík František, Bystřický Josef, Fremund František, Fryček Václav

MPK: C21D 1/06

Značky: kalení, válců, ohřevu, způsob, přípravy

Text:

...přičemž povroh čepů má teplotu o 150 až 400 °C nižší, než je teplota povrchu těla válců. × .Hlavní předností způeobu přípravy a ohřevu válců podle vynálezu je omezení teploty čepů při ohřevu váleů tak, že jejich teplote nepřeséhne teplotu počátku tvorby austenitu, což umožňuje kalit rozměrné válce bez rizika vzniku trhlin do vody nebo oleje. Nízka teplota čepů válců zajištuje jejich nízkou úroveň pevnosti a dobrou obrobitelnost. .Další...