Patenty so značkou «způsob»

Strana 85

Způsob čištění odpadních vod s obsahem katena polyfosforečnanů a emulgovaných ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263862

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šedivý Josef, Nonfried Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/58

Značky: látek, čištění, odpadních, obsahem, polyfosforečnanu, katena, emulgovaných, ropných, způsob

Text:

...přebytků solí železa nebo hliníku. Dalším způsobem je separace odpadnich vod s vysokým obsahem katena polyfosforečnanů a jejich separátní čištění.Podstatou navrhovaného čištění je přidání vápníkových solí k odpadní vodě před koaguiací solemi železa nebo hiliníku. Negativní Vliv na koagwlačni proces mají katenapolyfosforečnany, pokud molární poměr Fe Al P je nižší než 3,0, kdy se tvoří již k-oloidní sraženiny, které lze velmi obtížné...

Způsob přípravy melaminformaldehydových pryskyřic etherifikovaných isobutanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263860

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kaše Josef, Brabec Jan, Smrčka Jindřich, Suran Pavol

MPK: C08G 12/32, C08G 12/42

Značky: způsob, pryskyřic, isobutanolem, přípravy, etherifikovaných, melaminformaldehydových

Text:

...tvrditelné při teplotách 130 C a vyšších. Psro přípravu etherífíkzzvaííých pryskyříc podle vynálezu je vhodné použít paraformaldehyd v granuslované formě s ohsahem formaldehydu alespoň 90 0/0 hmot. Použitý melamín může být technické jakosti, měl by však obsahovat alespoň 99 hmot. melamínu a alespoň 98 0/0 častíc o průměru do 160 m. Molární poměr íormaldehydu k isobutanolu má být v rozmezí 1 0,9 až 1,5, mdlární poměr formaldehydu k...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Grapl Jiří

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: hydrogenaci, katalyzátoru, způsob, anilinu, kobaltového, aktivace, selektivní

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob výroby amfoterního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263845

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kovář Pavel, Mikulcová Dagmar, Kožíšková Ludmila, Šmidrkal Jan, Zeman Ivo, Skalský Jiří, Krob Václav, Červinka Karel, Novák Jan, Zajícová Hana

MPK: C11D 1/90

Značky: výroby, tenzidů, způsob, amfoterního

Text:

...tenzid lze aplikovat do vlasových a tělovych šampónů, koupelových pěn, prrostředkůpro intimní hygienu a řadypodle vynálezu má minímální dermální- Další výhodou způsobu amíoterního tenzidu podle vynálezu je to, že k této výrobě postačuje systém dvou reaktoru, .které jsou vybaveny běžným kotvovými míchadly. Výhodou rovněž je, že do reakční směsinení třeba přidávat organické novzpouštědlo. Výchozí sur-oviny pro výrobu amfoterního tenzidu...

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících ze zpracování masných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263843

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef, Staňková Milada

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, zpracování, předčištění, výrobků, masných, způsob, neutrálních, obsahujících

Text:

...glutin a chondrin. Pokud upravovaná odpadní voda vykazuje zhrduba neutrální pH, není zapotřebí přídavek neutrallzačních činidel. K odpadmi vodě o pHcca. 5-~ 9 ~se přidá 0,2-3 kg..m 3 söďíkovými ionty interkrystalicky nabobtnalého montmorillonitu, s výhodou ve formě suspenze. Pro většinu těchto odpadnich vod postačí přídavek 0,5-1,5 kg . m 3Sodikovými ionty lnterkrystalicky nabobtnalý montmorillonit se dostává na tuzemském trhu pod názvem...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kudrna Stanislav, Přikryl Josef, Poláček Karel

MPK: C08F 222/08

Značky: způsob, výroby, styrenu, vodorozpustných, kopolymerů

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...

Způsob úpravy pitné vody s vysokým obsahem dusičnanů snižováním koncentrace dusičnanů v podzemním horninovém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263837

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Zdeněk, Starý Petr Prom, Klement Ján

MPK: C02F 1/58

Značky: úpravy, vysokým, pitné, dusičnanu, obsahem, prostředí, horninovém, snižováním, koncentrace, podzemním, způsob

Text:

...11 kvidovat jediné naředěním ve vodnaténi toku, c vysoká potreba dávzkovaných žívimzpravidia čistého lihu, což vyvoláva další provozní komplikace nehledě na to, že se neúměrně zvyšují provozní náklady.Tyto potíže se sčítají a jejich důsledkemje, že se dosud snižování koncentrace dusičnanů V pítně vodě jak u nás, tak ve »světě ve větším měřítku neprovádí.Nedostatky při úpravě vody snižováním koncentrace dusičnanů v pitné vodě se cdstraňu-jí...

Způsob stanovení stabilizátorů typu HALS v polyolefinech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263833

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sodomka Josef, Preisler Ladislav, Souček Jaroslav, Matuška Radek

MPK: G01N 21/75

Značky: stabilizátoru, stanovení, způsob, polyolefinech

Text:

...je běžná V analytické praxi.Zdrojem vodíku pro hyclrogenaci vzorku je zpravidla tlaková lábev s elektrolytickým vodíkem, jehož čistota se zabezpečuje promývačkou se zředěnou kyselinou sírovou. Průtok vodíku se nastavuje regulačním ventilem pomocí průtokoiíiěru na hodnotu do 150 Iní/minutu. Vzorek navážený v množství do 100 mg na platinové nebo jiné žáruvzdorné lodičce, převrstvený katalyzátorem v množství V desetinách graimu, se zasune do...

Způsob přípravy jemnozrnných extrudovaných katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263824

Dátum: 12.05.1989

Autori: Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Fryček Vladimír, Bittner Bedřich, Vybíhal Jaroslav

MPK: B01J 21/12, B01J 21/04, B01J 35/00...

Značky: katalyzátoru, jemnozrnných, způsob, extrudovaných, přípravy

Text:

...využití katalytické hmoty pohybuje koglem 80 až 100 za stejného průměru .částice katalyzátoru vyjádřeného opsanou kružnicí.Takto přlpravene katalyzátory nebo nosiče jsou převážně na bázi aluminy nebo alumin-osiwlikátů amoriních nebo krystalických zeolitů a podobného materiálu, přičemž množství Si 02 ve spojení s aluminou může být v různěm hmotnostním poměru.Hydrát hlinitý pro přípravu plastické hmoty pro tvářeni může být ve formě böhmitu...

Způsob výroby práškových substituovaných hexagonálních feritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263820

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tér Martin, Boháček Jaroslav, Pokorný Miroslav

MPK: B22F 9/24

Značky: výroby, práškových, způsob, hexagonálních, substituovaných, feritů

Text:

...500 cm 3. Do této soustav-y byl za míchání přilit i roztok Ti. K srážení byla použite směs vzniklá roz uštěním 42 g K 2 C 0 s a 20 g KOH v 450 cm H 2 O. Při teplotě 20 °C byl .roztok hydroxidiu a uhličitanu rovnomerné dávkovtán zaMe stroncium nebo haryum (příp. »jejich směs a x se pohybuje v rozmevzí 0,95 - 0,2.Výrobní postup je charakterizován tím, že roztok obsahující rozpuštěné soli uvedených kovů v.e stechiotmetrickém poměru je srážen...

Způsob výroby 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263819

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kysilka Vladimír, Wagner Jiří, Vacek Jan, Bedřich Zdeněk

MPK: C07D 405/04

Značky: výroby, způsob, 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Text:

...furfuralbisulfitu je výhodné dávkovat kontinuálně, nebol pak je možno množství minerální kyseliny snížit až na 0,001 molu na 1 mol o-fenylendiamínu. V případě, že neník dispozici vhodné dâvkovací zařízení na o-fenylendiamin lze postup upravit tak,že roztok-ufurfurralbisillfitu se dávkuje kontinuálně a o-fenylendiamín se dávkuje šaržovitě v pravidelných intervalech tak, aby v reakční směsi byl stalý nadbytek soli o-fenylendiaminu s...

Způsob zpracování kyselých odpadních vod z výroby silikonových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263818

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hromádka Miloslav, Doležalová Ludmila, Zadák Zdeněk, Scholle Stanislav

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadních, silikonových, přípravků, výroby, kyselých, způsob, zpracování

Text:

...kondenzační kolony oddělí voda jako velmi slabá cca 1 0/0 hmot.) kyselina chlorovodíková .a v deflegmátoru se zachytí alkohol pro skrápění této i vstupní destilační kolony. Alkylchlorid, který prošel detlegmátorem kondenzace jako plyn,se pak bežným způsobem pere, komprimuje a ochlazením zkapalní.Oba naznačené technologické postupy zpracování odpadních vod, jejichž složení není definováno a náhodné se mění, jsou z hlediska řízení výroby velmi...

Způsob řízení procesu rovnání kovových polotovarů metodou napínání

Načítavanie...

Číslo patentu: 263816

Dátum: 12.05.1989

Autori: Doležal Ladislav, Koryta Petr, Geryk Zdeněk

MPK: B21D 3/12

Značky: způsob, řízení, kovových, polotovarů, procesu, napínání, rovnání, metodou

Text:

...v tom, že po upnutí kovového polotovaru do če-listí napínacích hlav se provede předrovnání až do dosažení nastavené předrovnávací síly, pak se změří skutečné délka kovového polotovaru a na základě žáwdaného poměrněho prodloužení v procentech skutečné délky kovového polotovaaru se výpočte skutečné prodloužení a provede posun napínací hlavy o v-ypočtenou délku.Tímto způsobem je za-jištěno dokonalé vyrovnání a současně přesné dosažení...

Způsob a zařízení k hotovení perforovaného papíru pro podkládání vrstev nálože materiálu ve střihárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263811

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ptáček Milan, Radouš Marek

MPK: D06H 7/00, B26F 1/20

Značky: perforovaného, střihárnách, způsob, podkládání, papíru, materiálů, zařízení, nálože, vrstev, hotovení

Text:

...zařízení k prorádění navrhovaného způsobu a na obr. 2 je detail perforačního fistrojí.Zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, na obr. 1, je tvořeno odvíjecí lavici 1, která je opatřena ústrojím pro ustředění role papíru 2 a neznázoriíěnotl brzdou, která při odvíjení vytváří potrebný tah v pásu odvíjeného papíru 2. Tento pás je veden přes vyrovnávací valec i do períoračního ústrojí, které sestava z perforovacího valce 3 a přít-lačného...

Způsob výroby křemíkových dozimetrických diod s vysokou citlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263809

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sopko Bruno, Kits Ján, Látal František, Obraz Otakar

MPK: H01L 31/00, G01T 1/24

Značky: křemíkových, citlivosti, způsob, výroby, vysokou, dozimetrických

Text:

...na potíže reprodukovatelnosti,což souvisí s technologií vyroby.Dosaxvadní nevyhovující stav. řeší navrhovaný způsob vyroby, kterého podstata vynálezu spočívá v tom, že na křemíkovou de-s ku, tloušťky 2,5 mm a rněrného odporu 100.Q .cm s Hlaądkým povrchem, jehož bylo docíieno broušením a ieptäním, se naimplantuje z jedné strany bor B 1, popřipadě hliník AI nebo thalium T 1 o dávce větší2, než 2 . 101 íontů . cm s energií 160 keV a do druhé...

Způsob čištění surového bis-allyldiethylénglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263803

Dátum: 12.05.1989

Autori: Latinák Josef, Toman Jaromír, Žmolil Přemysl, Pscheidt Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, způsob, surového, čištění

Text:

...však rozklad chlormzravenčanu velmi pomalý. S rostoucí bazicitou prostředí však již hydro-lyzuje i žádaný produkt. Při tom samostatný uhličitan sodný v koncentraci do 5 ještě hydrolýzu nezpťisobuje, v koncentrovaných roztocích pak již hydrolýza postupně narůstá. Pevný uhličitan sodný reaguje s chlormravenčanem poměrně pomalu a při ředění reakční směsi dochází rozpouštěcím a hydratačním teplom k místnímu překoncenttrování a přehřátí, s čímž je...

Způsob řízení pH v galvanických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263802

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bičovský Karel, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/10

Značky: způsob, procesech, galvanických, řízení

Text:

...výkąresu, na němž je schematicky znázozrněno zapojení měřicího zařízení.Měřicí cela 3 sestává z teílonového víka s otvory pro umístění elektrod 4, 5 a odporového teploměru B a ze skleněné nádoby. Přívod měřeného elektrolytu, případně standardního pufru, se děje z galvanické lázně 1 přívodem 2 samospádem nebo čerpadlem 7. K měření hodnot pH byly použitý iradikačni a referenčí elektrody 4, 5, připojené k neznázorněnému digitálnímu pH...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Pleva Milan, Petrůj Jaroslav

MPK: C04B 9/20

Značky: hydrátovaných, horečnatých, plniv, výroby, způsob

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Způsob sulfonace poly(2,6-dimethyl-1,4-fenylenoxidu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 263788

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schauer Jan, Davídek Bronislav

MPK: C08G 65/48, C08J 7/14

Značky: způsob, sulfonace, poly(2,6-dimethyl-1,4-fenylenoxidu

Text:

...9 polymerních jednotek obsahuje sulfoskupinu). Nevýhodou tohoto postupu je nemožnost připravit homogenně sulfonovaný polymer, pokud částice PPO mají nevyhovující (malou) porositu.Způsob sulfonace PPO spočívá podle vynálezu v tom, že práškový PPO se míchá za vyloučení vzdušné vlhkosti v přebytku koncentrované kyseliny sírová obsahující malé množství rozpouštědla nebo botnacího činidla pro PPO, které s kyselinou sírovou nereaguje. Po určité době...

Způsob atomizace v elektrotermickém atomizátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263787

Dátum: 11.04.1989

Autori: Püschel Petr, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Doležal Jiří, Vyskočilová Olga, Hlaváč Robert

MPK: G01N 33/18

Značky: způsob, tohoto, zařízení, atomizace, provádění, způsobu, elektrotermickém, atomizátoru

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v płíkladu jeho provedení pomocí pripojených výkresů. Na obr. 1 je snázorněn schematioky pohled a na obr. 2 je hokorysný pohled na zařízení podle vynalezu. Na obr. 3 jsou snisornäny průbšhy atomizačních signálu promäłovaná ho vzorku.Způsob atomlzace v elektrotermickém atomizátoru pro bezplamennou techniku atomové absorpční sektrometrie podle vynálezu byl příkladně ealizován na dále popsaném...

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Umlášek Michal, Vácha Vojtěch

MPK: F22B 37/50

Značky: parních, řízení, bubnových, odluhu, kotlů, automatického, způsob, množství

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Způsob adsorpčního odstraňování stopových množství uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263779

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: uhlovodíku, způsob, množství, stopových, odstraňování, adsorpčního

Text:

...injektoru, v něm recirkuluje kapalinu odebíranou z kondenzátoru. Lze přitom dosáhnout vysoké cirkulace a tím i vysoké účinnosti odstrañovâní uhlovodíků.Příkladná realizace způaobu odstraňování uhlovodíků při nízkoteplotním děleni vzduchu rektifikací je patrna z obrázku, kde je zjednodušene technologické schéma výroby čistého tlakového dusíku jednostupňovou rektifikací. Vzduch zbavený kyaličníku uhličitého a vodní páry vstupuje do výměníku l,...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Grosser Vojtěch, Rubáš Vlastimil, Švajgl Oldřich, Janáček Leoš, Novák Vlastimil

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: konjugovaných, přípravy, katalyzátor, aktivace, dienů, uhlovodíku, způsob, hydrogenaci, vinylaromatických, včetně, selektivní

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Blažek Karel

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: detekci, hlinitoytrického, granátu, monokrystalů, povrchu, hlinitoytritého, perovskitu, záření, způsob, úpravy, nízkoenergetického

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Způsob rekonstrukce základu sloupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263771

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Jaroslav

MPK: E02D 37/00

Značky: způsob, sloupů, rekonstrukce, základu

Text:

...výpočtem. Sloup 3 je sevřen na rozích do ocelové objímky, vytvořené ze čtyř úhelníků g, spojených po obvodě sloupu g profily 5 rozměrů 100/10 mm, které byly přivařeny po nahřátí na 70 °C. Po svém zchladnutí ocelová objímka pevně svírá sloup g.Na obr. 2 je znázorněn nosný prstenec á se železobetonovou objímkou Q sloupu 3 ve svislém řezu. z původního základu l je na horní ploše odsekána nejvíce narušena vrstva hetonu a provedena vrstva 1...

Způsob spojování opryžovaného textilu při výrobě gumotextilních nafukovacích výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263763

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kopřiva Antonín

MPK: B29C 65/48

Značky: způsob, nafukovacích, gumotextilních, výrobe, textilu, spojování, opryžovaného, výrobků

Text:

...výrobku, se před vulkanisací upravují prelepením dvěma pruhy opryäovaného textilu z lícní strany výrobku. vnitřní pruh o šíri 40 až 60 mm zabraňuje úniku vzduchu, vnější pruh o šíri so až 100 mm, ze stejnáho materiálu, jako je spodní nebo horní pas, spevňuje spoj. Uprava se provádí na odloučenám praoovičti. Je čssově, organizačné s prostorově náročná, nezaručuje 100 těsnost spoje.Takto upravený výrobek není estetický s predáva se se...

Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Jiskra Miloslav, Šlingr Jaroslav, Blažek Petr, Pavlíček Luboš

MPK: D01H 1/135

Značky: frikčního, otevřeným, předení, způsobu, příze, koncem, provádění, způsob, zařízení, tohoto

Text:

...ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263749

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hromas Josef, Šmidrkal Jan, Kořínek Jaroslav, Kadeřábková Jitka, Šmidrkalová Eva, Kohout Josef, Krob Václav, Mikulcová Dagmar, Nováček Alois, Novák Jan, Šimek Stanislav, Prachař Otakar, Votápek Václav, Hrdina Pavel, Kršňák František

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, způsob, tenzidů, kationaktivního

Text:

...vodě čiře rozpustný a lzeVtedy jej použít do čirých avivážních prostředků, které lzeaplikovat i ve formě sprejů. Pokud se nepoužije organickêho rozpouštědla, má kationaktivní tenzid pastovitý .vzhled a nelze jej aplikovat do čirých avivážních prostředků. Další výhodou kationaktivního tenzidu podle vynálezu je, že ješlze vzhledem k jeho nízke viskozitě použít do koncentrova ných avivážních přípravků. Výhodou rovněž je, že vzhledem k tomu, že...

Způsob výroby chalkogenidového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263739

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wachtl Zdeněk, Matušek Miroslav

MPK: C03C 3/32

Značky: výroby, chalkogenidového, způsob

Text:

...popřipadě z jiných inertních materiálů. Ta vení je třeba uskutečnit za značně vysoké teploty, neboř syntéza uvedených prvků probíhá při teplotách kolem 900 °o a vyšších. Při těchto vysokých teplotách je však křemen napadán taveninou, cožmá za následok uvolňování částic oxidu křemičitého S 102 ze stěnBinární chalkogenidy modifikujícich prvků lze snadno čistiť a desoxidovat před přikročenim ke druhému syntéznímu kroku různými známými...

Způsob stanovení ergotaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263738

Dátum: 11.04.1989

Autori: Polášek Miroslav, Solich Petr, Karlíček Rolf

MPK: G01N 21/00

Značky: ergotaminu, způsob, stanovení

Text:

...je měření fluorescence několikanásobně cítlivějši ve srovnání s dosud používanou spektrofotometrickou metodou, tekže je možno stanovit až etokrát nižší koncentrace ergotaminuA/O,5,ug-mll/. Vzhledem k tomu, že přidavné látky při~ tomné v ínjekcích a kapkách naruší fluorescenci ersotaminu, je možno v těchto připravcich stanovit ergotamin přímo, bez izolace extrakci do chloroformu. lKapalný vzorek, obsahující ergotamin V roztoku l až 3 hmot....

Způsob výroby diamantem impregnovaného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263700

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žornik Viktor, Širokij Igor, Jarkovič Alexandr, Dorožkin Nil, Věreščagin Vitalij, Kot Anatolij

MPK: B24D 18/00

Značky: způsob, impregnovaného, výroby, nástroje, diamantem

Text:

...velkou rychlostí vtlečení díementových zrn do materiálu polotovaru takovým způsobem a do takové hloubky, že je tím zajištěno jejich pevné uchycení. Tím je umožněno zvýšení koncentzace.diamAntových zrn v nâstrojí, přičemž je zároveň odstraněna možnost jejich vylamování z nástroje při provozu A tím dochází ke zlepšení provozních vlastností.Mimoto přispívá krátkodobé působení rázového impulau při kvalitním vpravení diamnntových zrn ke zvýšení...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smažík Miroslav, Doucha Jiří, Kolina Josef, Kopecký Jiří

MPK: C13K 13/00

Značky: škrobu, značených, uhlíku, nespecificky, způsob, stabilním, florideového, galaktózy, izotopem, xylózy, řízené, biosyntézy

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: plynné, reakcí, tlakově, hranice, iniciovaných, spodní, explozivních, tepelně, fázi, zvýšení, způsob, chemických

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Způsob přípravy esterů N-alkyl-beta-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263683

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažková Dana, Horálek Jiří, Krejcar Emil

MPK: A61K 31/195, C07C 101/08

Značky: n-alkyl-beta-alaninu, esterů, způsob, přípravy

Text:

...kyselín lze očekłvet zejména tyto reąkční produktyPři adici euinů ne c-c vazbu elfmbeta-nonasycenych estorů nonokarboxylových kyselín vyjuu ekrylitů ui ediční eloučanina (A) vidy alespoň jeden asymetricky uhlík, takže uvedeným způsobem vzniká raceníckt ni opticky aktivních inonerů. x jednotnáuu teakčnímu produktu lze doepět pouze v případě ekrylitů, tedy kdy R 1 s R 2 - E.Půlobením aminu ne ve vodě málo rozpustný akryl. v nolárnín...

Způsob výroby modifikovaných flotačních přípravků na bázi alkylsulfátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 263680

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šindelář Vlastimil, Prachař Otakar, Pedál Miroslav, Kontra Štefan, Müller Karel, Malatinský Kornel, Zadák Milan, Morák Milan, Machovič Vladimír

MPK: C11D 1/12, B03D 1/00

Značky: přípravků, modifikovaných, způsob, flotačních, výroby, sodných, alkylsulfátů, bázi

Text:

...po sulfataci bez desorpce ihned dál zpracovávat. sulfatace kyselinou sírovou nebo oleem vede také k použitelným produktům sulfatace, avšak pro nutný vyšší pfebytek sulfatačního činidla obsahují produkty sulfatace větší podíly kyseliny sírová.V každém případě je žádoucí kyselé produkty sulfatace co nejrychleji převést na sodné soli, protože při jejich skladování klesá časem stupeň dosažené sulfatace. Proto jsou pro sulfatací a další...

Způsob přípravy hydrochloridu 5-(3-dimethylaminopropyliden)-5H-dibenzo(a, d)-10,11-dihydrocykloheptenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263676

Dátum: 11.04.1989

Autor: Punčocháč Ludvík

MPK: C07C 87/458

Značky: d)-10,11-dihydrocykloheptenu, přípravy, hydrochloridu, 5-(3-dimethylaminopropyliden)-5h-dibenzo(a, způsob

Text:

...vodný roztok chlorovodíku. Je-li výchozí látkou karbinol amitriptylinu II, pak na jeho dehydrataci i na neutrnlizci vzniklé báze III postačuje též dávka vodné kyseliny chlorovodíkové.b) vynálezen specifikované reakční prostředí je jednoduché a tvoří je směs aromatického nebo alifatického uhlovodíku, vybraného ze skupiny zahrnující toluen a petrolether. s dalšími orqanickými rozpouštědly vybranými ze skupiny zahrnujíoí...

Dutá polyfenylenoxidová vlákna a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263672

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štefaničáková Alena, Pechočová Marie, Mravčák Stanislav, Rufus Ján, Pechoč Vladimír

MPK: D01F 6/66, D01D 5/24

Značky: vlákna, polyfenylenoxidová, způsob, přípravy, jejich, dutá

Text:

...s koncentrací glycerinu do 25 hmot. S. zušlechłovâní po pžedchozím navíjení se provádí ve vodní lázni se 40 hmot. I glycerinu.Odtshová rychlost se pohybuje od 2 do 50 m/min. Délka koagulační dráhy je 50 až 400 cm,zušlechěovącí lázně 200 až 400 cm. vlákno se navíjí do předem nnvíjàku.Podrobněji je postup popsán v následujících příkladech. P ř í k 1 A d 1Pqlyfenylenoxid s mol. hmotností ix t 74 000 se rozpustí ve směsi chloroformu a...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žák Zdeněk, Šrámek Karel, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: způsob, točivého, výroby, stator, elektrického, stroje

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....

Prostředek pro stanovení proteolytické aktivity a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263665

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/68

Značky: prostředek, výroby, aktivity, proteolytické, způsob, stanovení

Text:

...a je možno je stanovit např. spektło~ fotometricky, po odfiltrováni nebo odstředěni nerozloženého nerozpustnáho substtátu.vynález je dokumontován príklady.Azokasein byl v tenké vrstvě zahřiván v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 200 °cpo dobu 5 hodin. Po záhłevu byl tepelné modifikovaný azokasein opakované suependován ve2 až 4 roztoku hydroxidu sodného, dokud se uvolñovalo intenzivni hnědočervené až červená zabarvaní. Poté byl...

Způsob stanovení celkového obsahu síry ve ftalocyaninech mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263661

Dátum: 11.04.1989

Autori: Caldová Jana, Netušil Zdeněk, Horáčková Stanislava, Lakomý Jaroslav, Drahokoupilová Milada

MPK: G01N 3/16

Značky: způsob, celkového, obsahu, síry, mědi, ftalocyaninech, stanovení

Text:

...vynálezu. spočívá v tom, že se vzorek látky podrobí oxidačni mlnerallzaci spálením ve skleněné baňce Schönigerovou technikou a v upraveném mineralizátu se sira, přitomná jako kyselina sírová, stanoví potenciometrickou titrací odměrným roztokom chloristanu olovnatého na índikačním systému ferro ferrikyanid v soustavě elektrod p 1 atinová~nasycená kalomelová.Metoda je jednoduchá a dává spolehlivá výsledky, Je vhodná pro sledování kvality...