Patenty so značkou «způsob»

Strana 84

Způsob výroby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-alfa-alaninu nebo N-acetyl-D-alfa-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263987

Dátum: 12.05.1989

Autori: Křepelka Jiří, Vinšová Jarmila, Vanžura Jiří, Kasafírek Evžen, Hrabálek Alexandr

MPK: C07C 103/46, C07C 101/08

Značky: způsob, chirálně, n-acetyl-l-alfa-alaninu, výroby, n-acetyl-d-alfa-alaninu, vysoce, čistého

Text:

...nutn-ost po užití zn-ačného přebytku ekonomicky i zdravotně nevýhowdného uacetylchlovridu.Zmíněné nevýhody odstraňuje způsob výrolby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-a-ialaninu nebo N-.acetyl-D-a-.alaninu uvedeného vzorce, a to acetylací L- nebo D-ae-alaninu acetanhvdridem ve vodně alkalic~ kém prostředí, podle vynálezu. Podstata tohoto způsobu spočíva v tom, že se acetylace provádí ve voclném roztoku, obsahujícim stechiometrické množství...

Způsob zpracování vyčerpaných leptacích lázní na leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263985

Dátum: 12.05.1989

Autori: Špalek Otomar, Varencev Valerij

MPK: C22B 15/12

Značky: lázni, mědi, vyčerpaných, leptání, způsob, zpracování, leptacích

Text:

...mědi, v nichž je měd obsažena v komplexní formě.Podstata vynálezu spočíva v pracovním postupu, Jřĺ němž se vyčerpaná leptací lázeň, v níž byl obsah mědi snížen elektrolyzou na 1 až 5 g/dm 5 podrobí následující elektrolýze za nepřístupu -vzduchu, »přičemž lázeň preteká porézvní katodou z uhlíkaté nebo grafitové plsti, čímž se měd téměř kvantitativně odstrainí. Vzníkle roztoky Olbsahující NH 4 Cl, NHs a jen stopy mědi okolo 1 mg/dm 3) lze použít...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů nikelnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263984

Dátum: 12.05.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: nikelnato-hořečnatých, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, přípravy, vysokoteplotní

Text:

...částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu delíydratačních reakcí. Konečná teplota toalcinace V této fázi -příp-ravy produktu podle vynálezu musi být vyšší než 1 250 °C, nebo to je nejvyšší teplota, kdy príslušné meziprodukty tvají Vzhledem k požadavku rychlého roztavení kalcinátu, který může obsahovat i jiné výše tající látky, je výhodné vvolit teplotu vyšší, tj. 1 300 °C.Mezipríodukt haje nekongruentně, za rozpadu...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů nikelnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 263981

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných, nikelnato-hořečnatých

Text:

...teploty kalcinace 300 0 G je dâna teplotou pozVolnéh-o vzniku prvních částeček podv-ojných cyklvo-tetrlafosřorečnanů nlkelna-to-hořečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace 1 100 0 G souvisí s termickou stabilitou podvojných cyklo-tetrlatosfworečnanů ~nikelnalto-hořečnatých. které při této teplo-tě nekongruentně tají.Výhodná teplota kalcinace V rozrnezí 400.až 750 C je dána tím, že podvojné cyklo-tetrafostorečnany vznikají při...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany nikelnato-hořečnaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263979

Dátum: 12.05.1989

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, nikelnato-hořečnaté, způsob, podvojné, přípravy, jejich

Text:

...vztahu 2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty v množství odp-ovidajícím molarnímu poměru P 205/Ni -j- Mg rovným 0,97 až 1,08, s výhodou rovným 1 až 1,005, se ponechá ve zcela suché .atmosféře ztuhtnout chladnutím, s výh-o-dou rychlostí menší, než 5 °C/min., za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků.Tepl-otu vtaveniny je třeba volit nad bodem tání, resp. tuhnutí produktů, která se pohy« buje podle poměru Ni/Mg v rozmezí 1100...

Způsob čištění mikronového diamantového prášku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263978

Dátum: 12.05.1989

Autori: Stolín Oldřich, Janča Jan, Holubář Pavel

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, tohoto, zařízení, způsobu, diamantového, provádění, čištění, mikronového, prášků

Text:

...zbytkový grafit zcela odstraněn. Mikro-nový diamant změní v procesu čištění barvu ze šedé na bílou ~a stane se sypkým.Dodané vzorky wditamtantu ~obsahovaiy následující nečistotyPo dvouhodinovêm čištění ve směsi páry C 014 15 O 2 a hodinovém čištění V C 02. vše při tlaku 110 Pa došlo k poklesu koncentrace nečistot jen o 10 až 15 0/0. Bylo zjištěno, že nečistoty tohoto typu jsou již zabudovány většinou přímo v diamantových zrnech. V první fázi...

Způsob předúpravy povrchu slinutého wolframu nebo slitiny wolfram -molybden s obsahem molybdenu do 35% hmotnostních pro galvanické niklování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263977

Dátum: 12.05.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C25D 5/34

Značky: slitiny, wolfram, niklování, molybdenu, hmotnostních, slinutého, obsahem, molybdén, předúpravy, povrchu, způsob, wolframu, galvanické

Text:

...pro galvłanické Hĺklůvälllĺ. spo.čívá v tom, že běžně používané procedury jako je alkalické čištění, elektročištění akyselý oplach doplňuje novým způsobem aktivace povrchu, která se provádí po slinovacim výpalu jako prvni nebo druhý kr-o-k gtalvanické předúpravy ponořením do vodného roztoku, obsahujícího 30 až 150 g/l ferikyanidu draselného a alkalický hydroxid v mn-ožství odpovídawjícím 6 až 80 g/l OH. Doba ponoru je 1 až 6 minut.Při...

N-(3-Dimetylaminofenyl)methakrylamidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263976

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C07C 103/64

Značky: způsob, jejich, výroby, n-(3-dimetylaminofenyl)methakrylamidy

Text:

...30 °C. Druhý den se odfiltruje hydrochlorid triethylamínu, Íiltrát se čtyřikrát vytřepe 50 cm 5 5 vodného roztoku octanu sodněh-o a benzenový extrakt se vysuší síranem s-odným Nla 2 S 04 j. Po odstranění nozpouštědla na veukuové odparce se izoluje 7,8 g 100 výtěžek survového N- B-dimethylsaminofenyl metliakrylamidu,ktery po krystalizaci z cyklohexamu má teplotu tání 104 .až 105 °~C.Stejným způsobem jako v příkladu 1 se smísí roztok 1,5 g...

Způsob zpracování recyklovaných kysličníků dusíku při výrobě koncentrované kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 263974

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rychna Stanislav, Řezníček Alois

MPK: C01B 21/40

Značky: kyseliny, kysličníku, výrobe, způsob, koncentrované, dusíku, zpracování, dusičné, recyklovaných

Text:

...iplynu na požadovan-ou hodnotu.Způsob zpracovšní recyklovaných kysličníků dusíku podle vynsílezu má tyto výhody,- uspoří se energie, vložená do komprese nitr-osního plynu, nebof se komprimuje až desetinásobně menší množství proti současnému stavuA uspoří se energie, vložená do chlazení nitrosuího plynu v oxídační a vypírací části zařízení, protože je vraceno poměrně malé množství vysoce koncentrovaný-ch a již prooxidovaných...

Způsob výroby roztoků a směsí N2O4 a HNO3

Načítavanie...

Číslo patentu: 263973

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rychna Stanislav, Řezníček Alois

MPK: C01B 21/38

Značky: výroby, směsi, roztoku, způsob

Text:

...či směsi N 204 s HNO 3 požadované koncentrace- Způsob výroby je investičné nenáročný a provozně jednoduchý.Na připojenérn výkrese je schematiicky znázorněn príklad způsobu výroby nitroolea,resp. směsi N 204 -s HN~O 3 požadované koncentrace sp-olu se stávající výrobou koncentrované HN~ 03 formou zjednodušeného technologického schématu. Nitrosní plyny jsou potrubím 1 přiváděny do vypírací kolony 2, kde jsou zbavený kysličníků udusíku. Koncové...

Způsob výroby odledňovacích povlaků se zvýšenou atmosferickou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263972

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kurtin Jiří, Švajda Stanislav, Mahovský Jan

MPK: B64C 3/30, C09D 3/38

Značky: výroby, odolností, zvýšenou, atmosferickou, povlaků, odledňovacích, způsob

Text:

...z chlor-opren-ovveho kiaučuku neprokazuje vyšší ozónovo-u a .atmosférickou odolnost, než podkladové směs a navíc má překvapivě nízkou soudržnost s podkladom. Nâtěr z butylkauěuku vulkanizuje význačně pomaleji, než podkladové směs a nátěr z hydrogenovaného butaidientakrylonitrilového kaučuku »dává špatnou odolnost ozónu za dynamických podmínek při neúměrně vysoké ceně.Do směsi elastomerů, z nichž se připnavuji nátěry, lze vpríavit i...

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících lecithiny, kefaliny a vaječný albumin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263959

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šedivý Josef, Staňková Milada, Nonfried Jiří

MPK: C02F 1/58

Značky: albumín, obsahujících, lecithiny, kefaliny, způsob, neutrálních, odpadních, vaječný, předčištění

Text:

...K ú-činné sorpci vaječného albuminu, lecithinů a kefalinů je zapotřefbí, aby velikost upraveného montmorillonitu byla nižší, než 250 m. Po přidání činidla se odpadní voda se sornbentem. míchá po dobu 10 až 60 minut, s výhodou 20 až 40 minut.vyšších ěisticích efektů se dosáhne, pokud se k odpadní vodě po přidání sorbentu pridá síran vápenatý v množství 1 až kg ..m 4, s výhodou 2 až 3 kg. m 4. Vznikiý kal se odstraní sedimentaoí nebo flnotací....

Způsob přípravy 5-((5-4-chlor-6-((sulfofenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2- sulfonfenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxy-4-pyridinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263957

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kohoutek Václav

MPK: C07D 401/12

Značky: přípravy, sulfonfenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxy-4-pyridinkarboxylové, způsob, kyseliny, 5-((5-4-chlor-6-((sulfofenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2

Text:

...Ostezinove žluti H-7 G z násacly 0,1 ml 1,3-fenylendiamin-4-sulfonove kyselíny, což je více, než o 50 0/0 oproti technologii podle A 0 č. 216 606. Navíc je příznivé ta skutečnost, že navržený postup je dobře reprodukovatelíný nejen v laIb-orat-orních podmínkách, ale srovnatelných výsledků bylo dosaženo i v provoznĺm měřítku za použití odlišné kvality surovín.l V kádince se do předlohy 60 m 1 vody,180 g ledu a 1 g Spolíonu 8 v.nese za...

Způsob výroby 9-(S)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl) adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263956

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: A61K 31/66, C07D 487/02, A61K 31/395...

Značky: 9-(s)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl, způsob, výroby, adeninu

Text:

...s komerčně dostupným chl-ormethanfosfonyldichloridem vzorce VI v triethylfvosfátu při teplotě místnosti. Směs se sražením etherem zbaví triethylf-osfátu a nadbytečného čínidla a získaný nestálý krystalický esterchlorid se přímo uvede do reakce s roztokem alkalickěho hydroxidu naupř, hydroxidu sodnéhoj. Přitom dojde k odštěpeiní benzoylskupin a itramolekulární reakcí chlormethanfostonátu v poloze 3 s uvolněnou hydroxylovou skupinou v poloze 2...

Způsob výroby N-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl) derivátů heterocyklických bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 263955

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 239/24, A61K 31/505, A61K 31/66...

Značky: derivátů, způsob, n-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl, bázi, heterocyklických, výroby

Text:

...č. 233 665 převedou .na látky vzorce l iniiramolekulärní cyklizační reakcí, která probíhá při mírně zvýšené teplotě ve vodných roztocích hydroxidů alkalických sodného, draselného, lithného). Po skončení reakce, která obvykle trvá 5 až 8 h při teplotě 70 °C, se směs zbaví přebytku alkâlie a v případě předem vyčištěného mezíproduktu vzorce V se látka vzorce l izoluje po odsolení jako volná kyselina nebo lépe rozpustná alkalické sůl. Při použití...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263954

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 257/02, C07F 9/38

Značky: výroby, 9-(s, 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu, způsob

Text:

...(např. oktadecyL silikagelu. Zľisomer látky vzorce V se snadno oddělí a může být odpařen a znovu isomerizován kyselinou chlorovodíkovou.Zahříváním izolované látky vzorce V s roztoky alkaliokých hydroxidů sodného,lithného. draselného) ve vodě vznikne podle pri.ncipu uvedeného v Čs. .autorském osvedčení č. 233 665 látka vzorce I jako jediný produkt. K její izolaci může být použite bud opět preprarativní lçapalin-ová Chromatografie,...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263953

Dátum: 12.05.1989

Autori: Votruba Ivan, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/38, C07D 403/04

Značky: způsob, výroby, 9-(s, 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)adeninu

Text:

...isomerizací .na látku vz-orce 3-II v kyselem prostředí, čímž se zvýši stupeň využití výchozí látky i dalších činidel.Isnomerisace směsi látek vzor-ce ll pr-obíhá stejně dobře bez ohledu na způsob její přípravy. lsomerně čistý 3-O-ch 1 ~ormethanf~osfonylester vzorce 3511 se po-drobí alkalickému zpracování podle podmínek uvedených V původním postupu čs. autorské osvědčení č. 233 665, přičemž vzniká isomerně čistý produkt vzorce I HPMPA z...

9-(Fosfonylmethoxyalkyl)padeniny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263951

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 473/34

Značky: jejich, způsob, přípravy, 9-(fosfonylmethoxyalkyl)padeniny

Text:

...účinku hydridu s-odněho, např. substituov-aiíé silylskupiny t-butyl-dimethylsilyl) nebo konečně skupiny benzylového nebo tritylového typu.surové látky vzorce I se po provedení reakce s trimethyljodsilanem vhodným způsobem zbaví uvedených chránicí-ch skupin,např. kyselou hydrolýzou, hydrogenolýzou v kyselém prostředí nebo püsobením fluoriidů.- které jsou předmětem tohot-o vynálezu, ma jí význam jako aktivní složky léčebných přípravků s...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinových sloučenin na bázi arylidu acetoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263950

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ružička Jaroslav, Burgert Ladislav, Marhan Jiří, Mužík Ferdinand

MPK: C07D 251/20

Značky: způsob, sloučenin, kyseliny, arylidu, acetoctové, bázi, 1,3,5-triazinových, přípravy

Text:

...vytvářet nerozpustné soli zvané laky.Způsob přípravy 1,3,5-triazino«vých sloučenln obecného vzorce I,R značí 503 X, kde X je vodík nebo dras 1 ík,~ kondenzací 2,4,6-trichlor-1.BS-triazinu s acetoacetaryiidem vzorce IIve vodném prostředí za použitíhydroxidu sodného nebo draselneho, popřípadě s použítím organíckého rozpouštědla jak-o aceton, nebo dioxan a hydrolýzou získaného produktu spočíva tedy podle vynälezu v tom, že se kyanurchlorid,...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinové sloučeniny na bázi arylidu acetoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263949

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ružička Jaroslav, Burgert Ladislav, Mužík Ferdinand, Marhan Jiří

MPK: C07D 251/20

Značky: bázi, 1,3,5-triazinové, kyseliny, acetoctové, sloučeniny, přípravy, způsob, arylidu

Text:

...získaného produktu spočíva tedy podle vynálezu v tom, že se kyanurchlorid, acetoacetarylid a hydroxid sodný nebo draselný použijí v molárním poměru 1 1 2 a reakce ve vodném prostředí se pro-vede V přítomnosti povrchové aktivních látek, jako kondenzátü ethyte-noxidu s vyššími mastnými kyselinami či ałkoholy s počtom atomů uhlíku C 12 až C 30. Vzniklý produkt se po okyselení suspenze a zahřátí na 60 až 90 °C izoluje, načež se rozpustí...

Kostra elektrického stroje točivého a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263948

Dátum: 12.05.1989

Autori: Červinka Miloslav, Staniček Zdenko, Šrámek Karel

MPK: H02K 5/16, H02K 5/173

Značky: točivého, stroje, výroby, její, způsob, elektrického, kostra

Text:

...zhotoveny zvlášť, též z lehkého kovu tvářením nebo odlitím, což zjednodušuje technologii lisování. Napríklad druhý ložiskový náboj 7 z lehkého kovu může být pomocí předlitých výstupků nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3. Druhý ložiskový náboj 7 může být též tvářen ze silnějšího ocelového plechu samostatné a nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3 při montáži na montážním trnu.U znázorněnéhou provedení priléhají ramena 12 druhého pásu 3 k...

Způsob výroby granulovaného hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263945

Dátum: 12.05.1989

Autor: Šulc Josef

MPK: C05D 5/00

Značky: výroby, způsob, granulovaného, horečnatého, hnojiva

Text:

...protože část siranového iontu je vázána jako málorozpustný sádrovec. Dále pak kieserit granulovaný podle vynálezu poskytuje rostlinám horčík během delšího obdobi, protože V pevné fázi působí vodorozpustný hořčík ze síranu, později z .má 1 orozpustného~ hydroxidu hopřečnatého. Zároveň tento hydroxid hořečnatý příznivě ovlivňuje půdni reakci. Množství hydroxidu hořečnatého V granulátu je ekVivalentní hydroxidu vápenatému obsaženém V...

Způsob přípravy karboxyterminálního oktapeptidu cholecystokininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263944

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čeřovský Václav, Slaninová Jiřina, Hlaváček Jan

MPK: C07K 7/06

Značky: cholecystokininu, způsob, karboxyterminálního, oktapeptidu, přípravy

Text:

...mmol ve směsi methanolu 10 m 1 a 0,2 m~ol 1 kaľbUIláÍ-DÍKHTDOHÉÍUVĚIID puíru pH 9 10 m 1 byl přidán oc-chymoirypsin 10 miiigramů a směs byla míchána při teplotě místnosti 2 h po edné hodině reakce bylo přĺdáľlt) dalších 10 mg 01123111111). Methanol byl odpařen, vodný goztok okyselen 011152011011 0,1 mo 1.l 1 HC 20 mi, produkt byl extrahován do ethylacetátu izo~ ace produktu, ktorý se po okyselení vyloučil v podobě sraženiny p~oskytla po...

Vřeteno, zejména pro textilní stroj a způsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263941

Dátum: 12.05.1989

Autori: Doubal Karel, Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/04

Značky: vřeteno, způsob, stroj, montáže, textilní, zejména

Text:

...při které kapsy obepínají kuličky a po vyjmutí nástroje se obdobným způsobem uspořádá druhá klec do druhé ložiskové řady.Výhoda vřetena textílního stroje podle vynálezu spočíva zejména v zamezení hranovému styku mezi zámky kapes níže položené klece a valívými tělesy, což výrazně ovlivňuje životnost klece. V důsledku toho je možno upravit vnitřní konstrukcí 1 ožlska do formy odo-lnější proti nepříznivému působení klopných momentü...

Estery arylalkanových kyselin s 1,3-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263920

Dátum: 12.05.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/612

Značky: kyselin, výroby, arylalkanových, způsob, estery, jejich, 1,3-diglyceridy

Text:

...2ale s podstatně nižším ulcerogenním účinkem 1/7 až 1/10 indomethacinu vedle menšího inhíbičeního účinku na biosynthesu prostaglandinů.Způsob výroby esterů arylalkanových kyselin s LB-diglyceridy obecného vzorce I,podle vynálezu spočíva v tom, že se na snadno dostupné substituované arylalkanové kyseliny obecného vzorce IIkde Ar a R 1 mají vpredu uvedený význam,ve formě halogenidu působí LS-diglyceridem obecného vzorce lllkde R má...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Drázský Josef, Fišer Jiří, Fuchs Petr, Tomek Jindřich

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, snížení, zpracování, fosilních, palív, sulfidů, odpadních, obsahu, vodách

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Způsob výroby zápustkových výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263911

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jelša Július, Matějovic Karel, Flandera Ferdinand, Novotný Vojtěch, Lüftner Antonín

MPK: C21D 9/34, B21K 1/76, B21J 5/02...

Značky: výroby, výkovků, způsob, zápustkových

Text:

...za současného fixnvání unetvářeného objemu dokován na konečný tvar a rozměry.V další operací je v zápustce s celoplošným konečným tvarem použité již pro předkování dokován zbývající objem. Při kovaní první části na konečné rozměry se postupuje od středu směrem k výronkové drážce a doporučuje se, aby první operace obsáhla větší podíl práce než operace dokončovací.Výhoda způsobu výroby zápustkových výkovků podle vvnálezu spočívá v tom, že i...

Způsob výroby bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263910

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kotlán Josef, Filáček Ladislav, Toman Jaromír, Žmolil Přemysl

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, způsob

Text:

...množství vodné fáze v jednotlivých fázích doplñováním destilovanou vodou.Podstata spočíva V tom, že po reakci se reakční směs ředí vodnou iázi z extrakce,ke které může být přidáno malé množství přísady, komplexující přítomné ionty těžkých kovů, hlavně železa, např. citrónové,oxalové, Vinné kyseliny, nebo chelat-onů. jako vody pro extrakci se pak užívá vodná fáze ze stripoväní těkav.ých složek vodní parou. Dokonalou extrakci na protiproudé...

Způsob postupného zatěžování pracovních válců při zpracování materiálů s rozdílným přetvárným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263903

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kněžek Miroslav, Chrbolka Zdeněk

MPK: B21B 28/00, B21B 27/00

Značky: postupného, způsob, válců, pracovních, přetvárným, zpracování, materiálů, rozdílným, zatěžování, odporem

Text:

...úprava tj. broušením s úběrem 0,05 až 1,00 mm povrchu pracovního těla válce a další prodleva 24 až 48 hodin před válcovváním, načež se operace tohoto cyklu nejméně jednou opakují, pote nasleduje třetí cyklus, ve kterém se valec nasadí na válcování materiálu za studena při provozních tlacích 800 až 900 tun.Způsob postupného zatěžovaní pracovních válců podle vynálezu je blíže vysvětlen na konkrêtním příkladě provozního nasazení.Kované ocelové...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263901

Dátum: 12.05.1989

Autori: Burgert Ladislav, Ružička Jaroslav, Marhan Jiří, Mužík Ferdinand

MPK: C07D 251/20

Značky: 1,3,5-triazinových, sloučenin, přípravy, způsob

Text:

...produkt se po okyselení suspenze a zahřátí na 6-0 až 90 °C izoluje a dále hydrolyzuje rozpuštěním v konc. kyselině sírové nebo varem v- etarnolu.Následující příklady ilustrují zlepšerný způsob přípravy 1,3,5-triazín~ových sloučenin obecného vzorce i. Pokud není jinak uvedeno, jedná se u pevných látek o díly hmotnostní, u kapalných o díly objemové.19,63 dílu kyanurchloridu se rozpustí v 50 dílech dioxanu a ro-ztok se za micháuni vnese do...

Způsob výroby kyseliny trichlorizokyanurové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263900

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hradil Jiří, Schierová Eva, Klimšová Eva

MPK: C07D 251/36

Značky: kyseliny, výroby, způsob, trichlorizokyanurové

Text:

...vložená kyselina kyanurová z 95 0/0 přítomna ve formě dichlorizokyanuranu sodněho, zbytek tvoříjiné rozpustné formy. ChlorodusIku vzniká méně, než 0,5 g na 1 mol kyseliny kyanurové. Takto získaný roztok se dochloruje ve druhém stupni v kontinuálně lprarcujícím reaktoru typu kolony s míchadlem. Chlorace ve druhém stupni probíhá při teplotě 15 až 45 C za atmosfěrického, případně mírně sníženěho tlaku, pH se v průběhu reakce udržuje přídavky...

Způsob výroby šumivého sladového nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263893

Dátum: 12.05.1989

Autori: Janík Petr, Černohorký Vladimír

MPK: C07C 11/00

Značky: šumivého, nápoje, výroby, sladového, způsob

Text:

...esence,výhodné muškát, .au takto upravené médium se ponechá kvasit V kvasných .tancich 1 .až 30 dnů při teplote 10 až 30 °C a potom 1 až-30 dnů při rteplotě 0 .až 10 °C. Po prokvašeni se .nápoj ztiltruje a stočí do lahvi.jNový způsob výroby má proti původnimu způsobu výhodu v tom, že při velkoobjemovém kvaše-ní v- tanku odpadá nutnost temperovaných skladů pro kvašení nápoje v .Lawhvi a dále odpadá manipulace s přepravkami přivýroby šumĺvéhů...

Způsob přípravy benzothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263891

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svobodová Gabriela, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 277/62

Značky: přípravy, způsob, benzothiazolu

Text:

...sulfaktivním kattalyzâtorem, kdy byl získán Ibenzothladol a ÁZ-amlnothlofenol v poměru 11 1 US č. 2 4012 642.Postupom podle USA č. 2 402 642 lze připrovit pouze směs Z-.amlnothiofenolu s benzothiazolem, které pro získání čistého benzothiazolu musí být vákuové rektifíkovân-o. Vzhledemk blízkým teplotám bodů varu jetato operace technicky velice náročná a složitá..podmínek lze tímto způsobem získat snadno ve vysokém výtěžku a čistotě...

Způsob deposice siloxanového polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263889

Dátum: 12.05.1989

Autori: Morjan Jon, Pola Josef, Alexandrescu Rodica, Grigoriu Constantin

MPK: C08G 77/06

Značky: deposice, siloxanového, způsob, polymerů

Text:

...TEA C 02 laseru multiťotonové excit-aci a disociuje .na silylen a vodík podle rovniceVe směsi s metylmetakrylátem dochází »dále k reakci silylenu s metylmetakrylátem,jejímiž produkty jsou plynné metan, acetylen, oxid uhelnatý a buteny a pevný polymer, který se ndeponuje na studený povrch reaktoru. Polymer nevykazuje absorpční pásy v oblasti záření C 02 laseru a jeho .nános na vstupnim okénku reakto-ru, .proto negativně neovlivňuje průběh...

Způsob stanovení desacetylmetipranololu v biologickém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263884

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šafařík Luděk, Tkaczyková Magda, Flegel Martin

MPK: G01N 33/50

Značky: biologickém, materiálů, stanovení, způsob, desacetylmetipranololu

Text:

...účinné látky do organickeho rozlpouštědla, např. chioro-vvaného uhlovodíku,násiedovoně odpařením organické fáze aS -výhod-ou se při klinickém sledování hladiny DM využívá krevní plasmy jako ívzorku, dlohiormethanu jako extrakčního rozpouštědia a vysoko účinné kapavlinové Chromatografia s elektrochemickou adetekcí jako analytické metody.Nově navrhovaná metoda stanovení DM je jednoduchá a selektivní, nevyžaduje ná 2ročnou .úpravu vzorku,...

Způsob výroby srážených feritů magnetitového popřípadě magnetoplumbitového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263880

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: C01G 49/02

Značky: způsob, magnetitového, magnetoplumbitového, popřípadě, feritů, srážených, výroby

Text:

...nich přivádět a vmíchávot bud civojmocné ionty od atoniového čísle. 50 nelbo také některé jcdnomocné ionty. Pritom koncentrace musí ztajištovat po vytvoření feritu ta spotrebe vání všech složek pro vytvoření feritu do~ stažení bodu varu zhývajiciho matečného roztoku nad 120 °C, nejlépe přes 140 ic. Dosežení této ,podmínky je reálne, neb-ot hydroxid sodný s vodou vaří do bodu tání 322 °C, hydroxid rubidný do 300 °C, hydroxid lithný do 445 C o...

Způsob řízení hydrodynamiky spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263879

Dátum: 12.05.1989

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: hydrodynamiky, řízení, spalování, způsob

Text:

...rychlostí toku prídavného vzduchu v prostoru nad horní úrovní fluidní chladící vrstvy až do úrovně konce rozhraní mezi fluiidní chladící vrstvou a fluidní pískovou spalovací vrstvou, tj. u horní hrany plamence,vlze realízovat zúžením v-olného průrezu u horní hrany pl.amence, tj. mezi plamencem a pláštěm do štěrbiny nebo xpřekrytím ,prostoru mezi horní hranou plamence a pláštěm šikmýmí deskamí vytvárejícímí štěrbiny nebo vyvrtáním otvoril do...

Způsob výroby aromatizovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263874

Dátum: 12.05.1989

Autori: Němec Zbyněk, Schwarz Walter, Hrbek Milan, List Jaroslav, Svoboda Vladimír

MPK: A23D 5/02

Značky: způsob, aromatizovaného, výroby

Text:

...8 kg potravinářského sójoveho lecitínu, 3,6 kg červeného potravinárskeho barviva do masla, 10 kg sušeného mléka a 0,6 kg kyseliny sozrbové. V jiné nádrží se v 53 kg pitné vody zahřáté na8 D °C postupně rozpustilo 10 kg kuchyňské soli, 0,36 kg glutamanu sodného a 14,5 kg, masového aróma. Do tuk-ové násady přečer pené .do ,emvulzní vany a míchané vrtulovým míchadlem se přidala pripravené vodná fá ze. Vzniklá disperze se potom načerpala do...

Způsob zakládání diagonálně orientované výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263870

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: způsob, zařízení, zakládání, složky, diagonálně, provádění, výplňkové, orientované

Text:

...° na úhel 45. Každá další nit soustavy po dosažení levé krajní polohy posledního sloupku pleteniny obraci svůj pohyb pod stejným úhlem, ale v pozitivním směru a přechází na pravou stranu, kde v prav.ém posledním sloupku pleteníny se každá nlt soustavy otočí z pokládaného úhlu 45 na úhel pokládání -45 ° s pravidelným střídaním. Na orbr. 2 je znázorněna diagonáilně orientovaná nitovä výplňkové složka 3, která je rovněž ukládána pod stejným...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mánek Břetislav, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Košelja Michal

MPK: C30B 29/20, C30B 29/30, C30B 29/32...

Značky: monokrytalů, perovskitu, aktivovaného, saturovatelnou, neodymem, absorpcí, zvýšenou, yttritohlinitého, přípravy, způsob

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....