Patenty so značkou «způsob»

Strana 83

Způsob výroby N-(2-fosfonylmethoxyethyl) derivátů heterocyklických bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 264223

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 403/04, C07D 239/24, C07F 9/38...

Značky: derivátů, heterocyklických, n-(2-fosfonylmethoxyethyl, bázi, způsob, výroby

Text:

...solovaný (většinou krystalický diester vzorce III se uvede do reakce s trimet ylbromsilanem nebo trimethyljodsilanem jako nejvhodnější se k tomu účelu osvědčil stálý a snadno dostupný trimethylbromsilan. Reakce se s výhodou provádí v acetonitrilu při teplotě místnosti, po dobu 18-24 h. Reakční směs se po odstranění rozpouštědla ve vakuu rozloží ve vodném prostředí, např. roztokem triethylaminu v 50 vodném acetonitrilu nebo těkavým pufrem,...

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pospíšil Zbyněk, Krůček Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 23/00

Značky: slínku, způsobu, horkých, cementového, provádění, způsob, plynů, tohoto, škodliviny, výrobe, chlazení, zařízení, obsahujících

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Způsob výroby silikonových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264209

Dátum: 13.06.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: způsob, výroby, silikonových, pryskyřic

Text:

...a hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSiCh, kde R má zhora uvedený význam, nebo směsi některých, případně všech chlorsilanů obecného vzorce RSiC 1,, kde R má shora uvedený význam a n znamená číslo 0, l, 2,3 v nepolárním rozpouštědle a alkalickou kondenzací produktu hydrolýzy vyznačený tím, že během kondenzace se 10 až 99 alkalického katalyzátoru neutralizuje přidáním chlorsilanu,případně jeho roztoku.Výhodou postupu podle řešení je...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264201

Dátum: 13.06.1989

Autori: Drahoš Ivan, Matoušková Věra, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: horkovodních, způsob, palivové, najíždění, způsobu, kotlů, směsi, tohoto, provádění, parních, zařízení, přípravy

Text:

...je dále objasněn na příkiadu jehoprovedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje blokové schéma zařízení podle vynâlezu.Spalovací komora 1 najížděného kotle 14 je opatřena sběrnýmí potrubímí 2 vzduchu nebo spalín, která jsou prvním spojovacím potrubím 15 pro horký vzduch, popřípadě spaliny, přesprvní uzáver 7 propojena se sběrnými potrubímí 2. spalovací komory 21 sousedního kotle 22,4, který pro další...

Způsob výroby nového 1-(4-aminofenyl)-4-methyl-7,8-methylendioxy-3,4-dihydro-5H-2,3- benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264150

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bezrsenyi Pál, Körösi Jenö, Láng Zsusza, Borsy József, Elekes István, Andrási Ferenc, Hámori Tamás, Goldschmidt Katalin, Botka Péter, Láng Tibor

MPK: C07D 491/056

Značky: benzodiazepinu, způsob, 1-(4-aminofenyl)-4-methyl-7,8-methylendioxy-3,4-dihydro-5h-2,3, nového, výroby

Text:

...reaguje jen velmi pomalu). Výhodným rozpouštědlem pro postup podle vynálezu je pyridinwRedukce ee výhodné provádí při teplotě mezi 50 °c a 110 °c.Jak pokusy ukázaly, je nutno k dosažení uplne redukce sloučeniny vzorce II použivat redukčni činidlo v nadbytku 300 až 500 , poněvadž redukovená sloučenina rovněž obsahuje aminoekupinu, ktoré váže část redukčniho činidla.Při provádění postupu podle vynálezu se žádaná aloučenina ziská ve formě volné...

Způsob výroby ve vodě rozpustných derivátů trifendioxazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264149

Dátum: 13.06.1989

Autori: Springer Hartmut, Schwaiger Günther, Helmling Walter

MPK: C07C 147/12, C09B 19/00, C09B 62/503...

Značky: trifendioxazinu, vodě, derivátů, způsob, rozpustných, výroby

Text:

...uhliku, která je popřipadě substituována alkylovou skupinou a 1 až 4 atomy uhliku, neboznamená alkylencykloalkylenovou skupinu, přičemž cykloalkylenová část obsahu» je 5 až 8 atomů uhliku a je popřipadě substituována alkylovou skupinou s 1 až4 otomy uhliku a alkylenová část obsahuje 1 až 6 atomů uhlíku nebo 2 až 8 ato~ mů uhliku a v tomto případě je přerušena 1 nebo 2 heteroskupinami, které jsou zvoleny ze skupiny tvořeně -O-, -S-, ~S 02-...

Způsob výroby hydrogenmalonátu 1-(terc.-butyl-amino)-3-/(2-methyl-1H- indol-4-yl)oxy/-2-propanol-benzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264148

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rucktaeschel Rudolf, Bosshard Heinrich

MPK: C07D 209/08

Značky: výroby, hydrogenmalonátu, způsob

Text:

...ehlorovodíkové. Během tohoto přidávání se sleduje hodnota pH. Při hodnotě pH 10,5, se provede noočkovóní krystoly 4-hydroxy-2-methylindolu. Konečná hodnota pH má činít 4,5. Reakční smčs se míchú jednu hodinu za teploty 25 °C, potom se ochladí na teplotu 5 °C a míchá ještě po dobu 2 hodin. Vysrážený surový produkt se promyje 50 ml studené vody a suší po dobu 20 hodin při teplote 60 °C za snížencho tlaku. získaný surový 4...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264146

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sommer Herbert, Behrenz Wolfgang, Homeyer Bernhard, Becker Beneedikt, Maurer Frtz

MPK: A01N 57/24

Značky: účinné, výroby, složky, prostředek, způsob, insekticidní

Text:

...kyseliny obecného vzorce I podle vynálezu se výhodně provádí za použití ředídel. Jako ředidla přicházeji přitom v úvahu prakticky všechna inertní organické rozpouětědla. K těm náleži výhodné aliľatické a aromatické, popřipadě hslogenované uhlovodíky, jako pentan, hexsnj heptan, cyklohexan, petrolether, benzin, ligroin, benzen, toluen, xylen, methylenchlorid,ethylenchlorid,chloroform, tetrachlormethan, chlorbenzen s o-dichlorhenzen,...

Způsob výroby aminoderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264145

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rao Balbir Singh, Howe Ralph, Stribling Donald, Holloway Brian Roy

MPK: C07C 103/34

Značky: způsob, výroby, aminoderivátů

Text:

...tvoří látky obecného vzorce I, ve kterém R 1 znamena otom vodíku, seakupení -NRZR 3 znamená alkylaminoskuplnu s 1 až 4 atomy uhlíku, v níž alkylová část a 1 až 4 atomy uhlíku je definovâna výše, zejména mehylaminoskupinu nebo ethyiaminoskupinu, dále benzylaminoakupinu, piperidinoskupínu, pyrrolidinoakuplnu, alkenylaminoakupinu ae 3 až 4 atomy uhlíku, morfolinoskupinu nebo 1,2,3,4-tetrahydroiaochino 1 ~ 2-ylovou skupinu, a zbytky -ocH 2.c...

Způsob výroby farmaceutického přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264133

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zierenberg Bernd

MPK: A61K 9/22

Značky: způsob, farmaceutického, přípravků, výroby

Text:

...do tablet nebo se plní do kapslí.Jako rozpouštčdla pro roztok nebo susponzi, které obsahují účinnou látku a polyakrylátový nebo vinylový polymer, získaný emulsní polymerací, přicházejí v úvahu taková rozpouštědla, která jsou snadno těkavá, jako jsou například nízkovroucí alkoholy, jako například methanol, ethanol, aceton, methylethylketon, halogenované uhlovodíky, jako například methylenchlorid, methylacetát, ethylacetát, methylester...

Způsob pro ochranu studní malých vodních děl a dálkovou signalizaci jejich provozních závad

Načítavanie...

Číslo patentu: 264128

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turóczi Endre

MPK: G08B 7/06

Značky: ochranu, závad, studní, způsob, dálkovou, malých, provozních, jejich, signalizaci, vodních

Text:

...jednotky ll, kde vstupy komparátoru lg jsou spojený 3 první a druhou svorkou k, l druhého vinutí proudového měniče ll, první výstup komparátoru lg je spojen s druhým čítačem lg hodinových impulsů, druhý výstup komparátoru ll je spo~ jen s druhou indikační jednotkou lg, kterou výhodně tvoří zvuková poplašná jednotka, výstup druhého čitače ll hodinových impulsů je spojen s třetí indikační jednotkou ll, první svorka 5 prvního vinutí...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264124

Dátum: 13.06.1989

Autori: Chou David The-wei, Cain Paul Alfred

MPK: A01N 47/34

Značky: složky, výroby, insekticidní, účinné, prostředek, způsob

Text:

...otomfluoru, chloru nebo brouu, pak X znamená otom vodíku,R 1, R 2 a R 3 znamenaji nezávisle na sobě methylovou skupinu, atom chloru nebo atom bromu,R znamená methylovou skupinu, atom chloru, tluoru nebo bromu,R, R a R znamenadi nezávisle na sobě atom vodíku, methylovou skupinu, otomchloru, rluoru nebo bromu za předpokladu, že aleapcň Jeden ze substituontů R, R a R má jiný význam než otom vodíku, mají vynikající ineekticidni...

Způsob výroby částic železné houby a tekutého železa a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264123

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 13/00

Značky: tekutého, železné, způsobu, houby, provádění, částic, železa, zařízení, způsob, výroby

Text:

...železné houby, napojeným na chladící, popřípadě vyrovnévaoí agregát.Pokrok řešení podle vynálezu epočívd v tom, že ae jim doaáhne velmi pľveaného oddělování jemnozrnné frakce od hrubozrnné rrakce, přičemž poměrná množství mezi těmito Irakcemi lze jednoduše a přesně podle potřeby nastavit.Příklad provedení zařízení pro výrobu částic železná houby způsobem podle vynálezu je zobrnzeno na výkresu, kde je toto zařízení znázorněno...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264122

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kay Ian Trevor, Clough John

MPK: A01N 37/30

Značky: fungicidní, látek, způsob, prostředek, výroby, účinných

Text:

...methylovou. othylovoup propylovou (n- nebo isopropylovou) e butylovou (n-, sak.-, iso- nebo torc. buty 1 ovou).Ve výhodných sloučenináoh podle vynálezu předstevujt symboly R 2. R 3 a R 4 methylové skupiny a symbol R 1 znamená aeakuponi E~R 5 CH-CH. kdo R 5 představuje popřipadä shore uvodenym způsobem oubotituovenou fonylovou skupinu. Ve zvlášť výhodných sloučonxnách podle vynálazu znononá R 1 seakupeni E-R 5 CH-CH. kdo R 5 přodatavujo...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264121

Dátum: 13.06.1989

Autori: Munro David, Bit Rino

MPK: A01N 43/80

Značky: tohoto, prostředek, způsob, účinné, prostředků, herbicidní, látky, přípravy

Text:

...práäků popraäů. granulí, roztoku. zemulgovatelných koncentretů, emul- zí. suapenzních koncsntratů a eerosolů. Smáčitalné práčky obvykle obsahují 25. 50 nebo 75 hmotnoetních účinne látky a kromě toho dále obvykle obsahují kromě inartního pevneho nosiče ještě díapergační činidlo v množství v rozmezí od 3 do 10 hmotnoatních. a v případě potřeby ještě stabílizační látku nebo etabílízeční látky v množství v rozmezí od O do 10 ...

Způsob polymerace polymerovatelného monomeru v plynné fázi a polymerační reaktor s fluidním ložem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264120

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rhee Seung, Simpson Larry

MPK: C08F 2/34

Značky: tohoto, monomerů, polymerační, polymerace, způsob, polymerovatelného, způsobu, ložem, provádění, plynné, reaktor, fázi, fluidním

Text:

...fluidního lože se odvádí jednak částice polymerního produktu a jednak recírkulovane proudy. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se proud polymerovatelné tekutiny zaváděný do mísící komory rozděluje pomocí prstencového usměrňovače toku do dvou proudů, 2 nichž první teče po vnější obvodové dráze směřující vzhůru podél stěny mísící komory a druhý teče po dráze směřujíoí vzhůru, která je kolmá k rozdělovacímu patru a vede podel...

Způsob výroby kyselinovzdorných vytvrzených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264119

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hesse Wolfgang, Rauhut Klaus

MPK: C09K 3/10, C08L 61/10, C08L 63/00...

Značky: vytvrzených, způsob, výroby, kyselinovzdorných, produktů

Text:

...bisfenoly, jako s difenylolmethanem nebo/a difenylolpropanem. Epoxidnvými pryskyřicemi se rozumí také níže- a výšemolekulárni sloučeniny na bázi vícemocných alkoholu, například ethylenglykolu, 1,2 ~propylenglyko 1 u a 1,2-butylenglykolu a dalších alifatických sloučenin, například nenasy 3 CS 264119 B 2oených sloučenin, jako dienů, mastných olejů nebo polymerníoh olejü.Jako rasoly ve významu složky B) přicházejí v úvahu resoly z trifunkčních...

Způsob výroby ethylenpropylenového kopolymeru, s vysokou odolností proti bělení a vysokou viskoelasticitou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264111

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sato Akihiro, Kumahara Katsumi, Chiba Hiromasa, Harada Takakiyo, Kawazoe Shunji

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: způsob, viskoelasticitou, bělění, výroby, vysokou, ethylenpropylenového, odolností, kopolymerů, taveniny, proti

Text:

...hmotnosti. Výsledná blokové kopolymery však nesplňují některé podmínky, zejména rázovou houževnatost při nízkých teplotách. Dále 4/ v uveřejněných japonských patentových přih 1 áš~ kách č. Sho 54-13963 (1979). Sho 55-16048 (1980), Sho 55-55416 (1931). Sho 57-34112(1982) a Sho 57-67611 (1982) se popisuje způsob vícestupňové kopolymerace ethylenu a propylenu, při němž se malé množství ethylenu přivádí již při výrobě propylenovéhc...

Způsob regenerace plynného vodíku z vysokotlakého hydrogenačního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264109

Dátum: 13.06.1989

Autori: Caspers John, Kramer Rinaldo

MPK: C01B 3/26

Značky: plynného, vysokotlakého, procesu, regenerace, hydrogenačního, způsob, vodíku

Text:

...při hydrogenaci vysokovroucích látek a příkladně se uvádějí tyto katalyzátory molybdenan kobaltu, niklu, nebo niklu a kobaltu, sulfid wolframu a niklu, sulfid wolframu,přičemž tyto katalyzátory jsou zpravidla na vhodnám nosiči, jako jsou například oxid hlinitý nebo oxid hlinitý a křemičitý.Obecně nástřik do takového hydrogenačního procesu obsahuje vysokovroucí složky. Obecně takový nástřik obsahuje objemově alespoň 25 látek o teplotě...

Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

MPK: D04B 9/46, D04B 9/42, D04B 1/24...

Značky: okrouhlý, způsob, způsobu, pletení, pletací, odévů, tohoto, stroj, provádění

Text:

...může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj...

Způsob výroby derivátů tetrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264107

Dátum: 13.06.1989

Autor: Dillard Robert

MPK: C07D 257/04

Značky: způsob, tetrazolu, derivátů, výroby

Text:

...somery a racemáty eloučenin obecného vzorce I. V.V souladu s vynálezem se sloučeniny shore uvedeného obecného vzorce I a jejich farmaceutícky upotřebitelné soli vyrábějí tak, že se sldůčenina obecného vzorce IIR 2, Z, E a A mají shore uvedený význam apředstavuje zbytek vzorce A nebo Bznamená zbytek vzorce Ca W, R n mají shore uvedený význam, 10 R 16 R 17 a nechá reagovat 9 azidem alkalického kovu nebo tetramethylguanídíniumazídem a...

Způsob výroby licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264106

Dátum: 13.06.1989

Autor: Müller-späth Gerhard

MPK: B22C 9/02, B22C 9/00

Značky: formy, způsob, výroby, licí

Text:

...část formovací hmoty, která nebyla příliš ovlivněna, se ve formě ponechá a užije se, za součaaného doplnění štěrbiny další formovaní hmotou, k výrobě další licí formy.Podle zvláště výhodného provedení způsobu podle vynálezu se k vyplnění Formy, po odstranění tepelně změněného podílu formovací hmoty, s výhodou bez použití mechanickýchnástrojů, užije tatáž formovací hmota.Mimoto je možno tepelné změněný podíl formovaní hmoty po vynětí z...

Způsob postřiku nožů a/nebo porubního předku tlakovou kapalinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264105

Dátum: 13.06.1989

Autori: Schetina Otto, Zitz Alfred, Schöffmann Franz, Wrulich Herwig

MPK: E21C 25/04

Značky: postřiků, způsob, porubního, nožů, tlakovou, provádění, kapalinou, tohoto, způsobu, zařízení, předku

Text:

...kanálů na obvodu pouzdra přibližně o trojnáaobněm světlém průměru těchto kanálů. Radiální kanály nohou tvořit radiální vývrty, přičemž rozpětí středového úhlu, který je menší než 1 ao°, je uspořádáno pravidla 6 až 10 radiálních vývrtů, takže vzhledem k obvyklým rychlostem otáčení brázdicích hlav v rozpětí od 1 do 4 a 1 lze bezpečně zabránit vznětům.Příkladné provedení vynâlezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje prů~řez...

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Durdil Petr, Schwarz Vladimír, Trofimová Ludmila, Bártl Václav, Jehlička Stanislav, Procházka Vladimír, Rahm Jan, Hýlová Jarmila, Buchvaldek Tomáš, Dlouhá Jiřina, Vácha Přemysl

MPK: C07K 15/06, C07K 1/14

Značky: výroby, peptidů, frakce, thymosinu, imunomodulačních, způsob

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Způsob přípravy chlorfluorpropionylfluoridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264099

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav

MPK: C01B 9/08

Značky: způsob, přípravy, chlorfluorpropionylfluoridů

Text:

...cích 1 až 4 ethylenglykoluvé jednotky, při teplotě 20 až 200 °ů a tlaku 100 až 1000 kPa. ZVýhodné je použit fluorid soâný a/nebo fluorid draselm ný Výhody způsubu přípravy spočívaji především V tom, že se celá syntěma provádí ve třech reakčních stupních, počím naje od tuzemských průmyslevě vyráběných látek, které jäou VC srovnání 3 hexafluorpropenem neho deriváty yseliny tetrafluarjantarová cenově výhoánějši. Všechny reakčni stup~ ně je...

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk, Macku Aleš

MPK: C01F 7/46

Značky: způsob, plazmové, rafinace, bílého, nástřikových, keramických, korundu, materiálů, výrobu, technológie

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264073

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kadeřábková Jitka, Hromas Josef, Hrdina Pavel, Votápek Václav, Kořínek Jaroslav, Mikulcová Dagmar, Kršňák František, Nováček Alois, Krob Václav, Kohout Josef, Novák Jan, Šimek Stanislav, Prachař Otakar, Šmidrkalová Eva, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzidů, kationaktivního, způsob, výroby

Text:

...např. laurová, stearová, nebo to mohou být technické směsi, např. stearin (směs kyseliny stearovê a palmitovê)nebo hydrogenovanê řepkovê kyseliny.Způsob výroby kationaktivnêho tenzidu podle vynálezu jePříklad 1 Do duplikovanêho smaltovanêho reaktoru o celkovêm obje mu 1,2 m 3 opatřenêho kotvovým míchadlem a sestupným chladičem se napustí postupně 601 kg (3 kmol) roztavenê kyseliny laurovê, 281 kg (3,15 kmol) 2-dimethylaminoethanolu,...

Způsob zneškodnění odpadních popouštěcích solí s obsahem alkalických dusitanů a dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264051

Dátum: 12.05.1989

Autori: Váňa Jaroslav, Moravcová Anna, Hronešová Helena

MPK: C05F 9/04, C02F 3/34

Značky: dusičnanu, alkalických, dusitanů, zneškodnění, odpadních, způsob, solí, obsahem, popouštěcích

Text:

...nitrifikaćních bakterií po dobu minimálně 3 týdnů při zabezpečení intenzívni aerace kompostované směsi.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že k detoxikaci není třeba budovat zvláštní zarízení a používat chemikálie jako v předchozíoh případech. Snižují se nároky na pracovní sílu. Současně se vyrobený produkt obohacuje o prvky z odpadu, zejména dusík.Surovinami pro prípravu kompostové hmoty se rozumí odpady komunalní,...

Způsob a zařízení pro vertikální orientaci vláken při výrobě lamelové struktury koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264047

Dátum: 12.05.1989

Autori: Gessner Dieter, Steckert Rainer, Hofmann Heinz

MPK: D04H 1/74

Značky: způsob, zařízení, vláken, výrobe, orientaci, struktury, koberců, lamelové, vertikální

Text:

...Kappa 1. KaK npamąno, cnaöonàruöanomuecn mecTKue KOBPM 1 noamwcn K Bmcmeň Touxe no Meneuno Bocxoameů Haxnoanoň nnocxocwu. uns npeorapamenun neKenaTenbnux numeunü MaTepuana Tpancnoprupymmee ycwpoňcrno 5 Henocpencwneuno BHHOTB no Hapeaammero ycrpoňcwsa ocnameno Bepxnuf MH ponuxamm 8 (mna HEHTEMM), Memuy KoTopuM MnHepanosaToqHuü Konep 1 ynepmnsaewcx B onpąenenuom npHuvnnTenLuoM nonomeuuu so npemn wpancnopwnposxu H npn peaxe. 3 a cuem...

Nástavec akumulující teplo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264045

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kirpač Nikolaj, Cymarnaja Olga, Filin Sergej

MPK: F28D 19/02, F23L 15/02

Značky: nástavec, akumulující, teplo, způsob, výroby

Text:

...ee crepxenb 4 Bonb Marnnwnoro nana conenona, H Bxnmqamr umnynhc aneKTpHqecKoro Toxa. Feaepnpyemoe B nnyxwope Marnnwnoe none naMarnuquBaeT,cTepmeHL 4 BĽOHB ero ocu Tax, uro Topuu cwepxua 4 cranoaawcn pasnoumenuum nonmcau. Hocne sroro Hacaxa rowóaa K npnuenemnm. Marnnrnme CBOŘCTBa uacaxu coxpaunmwcn ua gpornmennn HGCKOHBKHX neT. Hpn HSFOTOBHEHHH Hacaxn, ncnonbsyemoñ B Husxoweumepawypnom TepMOCTaTe,B Kaqecrae nnasnmerocà Bemecraa 1 Buöupamw...

Způsob výroby šroubovitých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264036

Dátum: 12.05.1989

Autori: Medveděv Alexandr, Skačko Jurij, Puškar Alexandr, Moškin Venedikt, Kuzmin Jurij, Pantělejmonovič Jevgenij, Sakalo Nikolaj, Černokozenko Vladimir, Popov Nikolaj, Romaško Dmitrij

MPK: B21C 37/12

Značky: výroby, šroubovitých, trubek, způsob

Text:

...Tpyöu 1 nneer noůuoů neperuő 3(mnr.2), oöecneqnaammnň pasnocwą nuauerpos D 4 H D 2.B ąàyx cocennnx nurKax TDYÓN 1. Boauoxen Taxxe ouonpenenuuň Hsruč Kpouxn nenwu 2 (®uŕ.3) H Týyöm 1, oöecneqnsamnñ ynennqewne pasúocmn nuaMeTpoB D 3 u D 4 n nnyx cocennnx surKax Tpyöu 1. .7B npouecçe Qopuonxu H cnapxn cnnpanbuomonuoň rpyöu na nenrm, nmemmeň capnouuocrb, B sanucnuocru or owxnouennn naMeTpa rorosoñ wpyőu no Bennqnueà snaxy, na Kpouxe ueHTu 2...

Způsob průběžného kalení dlouhých válcových kalených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264024

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rothe Gunter, Haut Heinz, Langer Manfred, Veter Udo, Heuert Eckart

MPK: C21D 9/08

Značky: dlouhých, výrobků, průběžného, válcových, způsob, kalení, kalených

Text:

...BOKpyP caoeü npoonbuoň ocu, TpaHcn 0 pTHpyeTcH Enepe uepes unyxunounym KaTymxy n ycwpoücrno MPHOBBHHOPO oxnameňna. B nnnyxmnnnou narpesawenbuon ycrpoňcwne npoucxonnw Harpen saKanHBaeMoro npemera no Temnepawypm saxanxu, a-3 yCTpOňCTBe MFHOBBHHOPO oxnamneaun sananxa STOPO npemewa. 3 areM saxannsaeMmñ npemer nocrynaew K 0 BTOp 0 My Bąnymeny snemeumy, paöowammeuy auanornquo nepsomy, H 0 oxpymnan CKODOCTB aanxon sworo snemeuwa Hecxonbko...

Způsob fermentační výroby sekundárních metabolitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264022

Dátum: 12.05.1989

Autori: Müller Peter-jürgen, Pohle Hans-dieter, Plonka Günter, Bocker Harald, Effenberger Vilfried, Menzel Klaus-dieter, Menner Michael, Grosse Hans-helmut, Hess Werner

MPK: C12N 1/20

Značky: způsob, fermentační, výroby, metabolitu, sekundárních

Text:

...osnponannn mocàawa. Benuqnua HBMGHBHHH onpeenneTcn HPHTOKOM ®ocmaTa.Hpxmoe nosnponaúne ®oc®aTaonpenenneTcn Taxme nocwnmenuen conepmannn pacwnopenuoro Kncnopoa, Mmnnuannno Heoöxonmoro no npnuunan mnsnonornuecxoro perynupoaaann.Kpome TOPO cnocoö HOHBSYETCH makwou,-qwo Bpemenuan xapaxrepucwuxa Tenna peaxunu, Bosuuxammero B ůepmeuwawope acnecwaue axwnnnocrn Muxpoopranuauoa,aTaKmeo 6 pasoBaHnn C 02, coownewcwnyew npeMeHHuM xapaxwepncwnxau...

Způsob výroby N-oxodietylenbenztiazolyl 2-sulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264016

Dátum: 12.05.1989

Autori: Anošin Stanislav, Akčurina Raisa, Školnyj Vladimir, Paramonov Vladimir, Utrobin Nikolaj, Pirogov Pavel, Suchanov Stanislav, Rykov Vjačeslav, Sizov Stanislav, Levina Raisa, Gorbunov Boris

MPK: C07D 417/12, C07D 413/12

Značky: způsob, 2-sulfonamidu, n-oxodietylenbenztiazolyl, výroby

Text:

...B pe 3 ynLTaTe uero nonumaercn Buxo nponyxwa H ynyqmaercn ero Kaqecwno (Bmxo 90-942, T.nn. 86-87 °C). ýHnx nponeemun peaxuun 2-Mepxanroöeuswnason pacwaopamm B Mopůonnne (coownomenue 2-Mepxanwoőensrnason Mopmonun 15,6) H noöannamw K nonyuennouy pacrnopy CMGCB Mopmonuna H nepexncn noopoa (cooraomenme MopmonnHnepeKacb Bonopqna 1(2,7-4) B reqemue 5-7 MMHYT.B Tpexropnym Konôy euxocmbm 350 Mn, cnaöxenaym Memanxoň H TGPMOMGTPOM,aarpymamm 20 r (0,12...

Způsob a zařízení k pájení elektrických drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264003

Dátum: 12.05.1989

Autori: Schneider Steffen, Viehweger Hermann

MPK: H01R 4/02, H01R 43/02

Značky: pájení, zařízení, způsob, elektrických, drátu

Text:

...npubnocoőnenun B npnnoň. Mapnnponxa 8 Momew BHMOHHHTLCH pasuooöpaanun oópaeoug Hanpnmep, Kax qncwo onruqecxąn MerKa nan B Bane orpaunqureneň pasnuunux mopm.Ha mur. 2 Haoöpamen uocurenb 4 co cwynenqambm Konuqecxnu OTBGDCTHEM 9 nna oösąnnuenna necxonhxnx npoaonon 3 onoň Toqxe. 0 TBeDCTHe.H aecb paccqHTaHo na xonnqecwso n ůqpmyvnponoga 2, a Bmcwyn B ornepcwnn npeycmowpen uns yno j pa nsonnuu. Hpepusammeůca nnuneň cumnonnuecxn oöosuaqaercn...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263996

Dátum: 12.05.1989

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: jejich, výroby, manganato-hořečnaté, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné, způsob

Text:

...molárníin poměru Ma/Mg odpovídajícím vztahu 2-x/x a dále obsahující fosf-orečnanvové anionty v množství odpovídajícím molárnímil poměru P 205//M~n Mg rovnýlm 0,96 až 1,1, s výhodou rovným 1 až 1,005, se ponechal ve zcela su ché atmosfére ztuhnout chladnutim, s vý hodvou rychlostí menší, než 5 °C/ITLÍII. za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba v-olit nad bodem tání, resp. tuhnutí produktů, které se pohybuje podle...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany zinečnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263995

Dátum: 12.05.1989

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnany, zinečnato-hořečnaté, podvojné, výroby, jejich, způsob

Text:

...odpovídajícím molárnímu poměru P 205/ ( Zn H- Mg rovným 0,96 až 1,1 s výhodou rovným 1 až 1,005, se poneohá ve zcela suché atmosfére ztuhno-ut chladnutím, s výhodou rychlostí menší než 5 °C/min za vzniku produktu v podobě mikrokrystal-ků. Teplotu taveniny je třeba volit -nad bodem táni, resp,tub-nutí produktů, které se pohybuje podle poměru Zn/Mg v rozmezí 800 až 1160 °C. Vzájemný poměr zinečnatých .a hořečnatých kationtů v. tavenině se volí...

Způsob výroby 1-fenyl-3-(2-kyanfenyl)thiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263994

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ondráček Drahoslav, Pazdera Pavel

MPK: C07C 157/09

Značky: způsob, výroby, 1-fenyl-3-(2-kyanfenyl)thiomočoviny

Text:

...R. V., I. Org. Chvem. 27 /196-2/ 2 622.Nynl bylo nalezeno, že látku vzorce I lze výhodně vyrobit reakcí Z-isothiokyantatobenzoni-trllu s antllnem za teploty místností ve směžsi dichlormethan-petrolether ve výtěžku 98 90.-eměsí dichlormethenpetrolether ~ 1 1 by llvo přikuapáwno 18,6 g 0,2 molu lanilinu rozpuštěného v 50 cm 5 -díchlormethanu, Směsbyla míchánla za laboratorní teploty 1 hodinu, produkt byl odsát, promyt dichlorme thanem,...

Způsob přípravy čistých enantiomerů 4-(1-methyl-4-piperidyliden)-4,9-dihydrobenzo/4,5/cyklohepta/1,2- b/thiofen-10-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263993

Dátum: 12.05.1989

Autori: Snopek Jiří, Jelínek Ivan, Polívka Zdeněk, Valchář Martin, Protiva Miroslav, Metyš Jan, Smolková-keulemansová Eva

MPK: C07D 409/04

Značky: přípravy, čistých, enantiomeru, způsob

Text:

...I vy-plývnají z příkl-adů, které jsou ovšem jen ilustrací možností vynálezu a není jejich úkolem vyčenpávajícím způsobem všechny možnosti popisovat. Enantiomerní báze vzorce I jsou krystalické látky, které krystallizují z etha 263-393Farmakologické hodnocení obou enantiomerů hodnocených ve formě v-odných roz« toků hyd-rogeníumarátů vykázalo určité diference, které naznačují stereoselektivitu účinků, i když ~ne příliš výraznou....

Způsob přípravy sodné soli kys. 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263992

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vrba Zdeněk, Sotona Vladimír, Štíhel František

MPK: C07C 143/665

Značky: sodné, způsob, 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové, přípravy

Text:

...1-aminoantrachinonu při teplotě 47 až 52 °C, načež po dokončení bromace a vyloučení pasty síranu kyseliny 1-amino-4-bromantrachínon-z-sulfonové se tato pasta vnáší do vodného roztoku hydroxidu sodného, jehož množství odpovídá 80 až 90 množství potřeb 2ného k neutralizaci a výsledná hodnota pH směsi se upraví na 6 až 8.Výhodou postupu podle vynálezu je to, že nižší množství volného oxidu sírového při sulíonaci společně s obsahom síranu...