Patenty so značkou «způsob»

Strana 82

Způsob výroby legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264301

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hentrich Robert, Yun Zixang

MPK: C21C 7/10

Značky: způsob, legovaných, oceli, výroby

Text:

...s povrchem lázně V bodě dopadu a na složku kolmou k povrchu lázně.Průměrné složka dopadové rychlosti, kolmá k povrchu lázně, vztažená na fyzikální normální podmínky, má být účelně menší než 5 m.s-1, měřeno těsně nad povrchem lázně ve vzdálenosti asi 50 mm. Tato kolmá složka však může být menší než 3,5 m.s-1 a dokonce menší než 2 m.s 1. Uvedené hodnoty jsou vztaženy na normální fyzikálni podmínky, to znamená na teplotu 20 °C a tlak...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264300

Dátum: 13.06.1989

Autori: Margarit Josette, Franceschini Jacqueline

MPK: C07D 307/82, A61K 31/34, A61K 31/35...

Značky: způsob, nových, dihydrobenzofuran, chroman-karboxamidů, výroby

Text:

...destilace se provádí ve vakuu do konstantní hmotnosti zbytku.Do jednotlivé banky s kulatým dnem se predloží 107 g jemně rozemletého N-2,5-dichlorpentyl j-6-ethylsulfonylchroman-S-karboxamidu a 203,5 g l-cyklohexenylmethylaminu. Obsah baňky se 2 hodiny zahřívá na 60 °C .a výsledný roztok se nechá 48 hodin V sušárně při teplotě 60 °C. Po přidání vody a 30 m 1 300/0 roztoku hydroxidu sodného se amin oddestiluje. Směs se ochladí a vyloučená...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264299

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bühmann Ulrich, Neh Harribert, Joppien Hartmut, Giles David

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, složky, účinné, prostředek, akaricidní, výroby, způsob

Text:

...fosfatidylethanolaminu, N-acylfosfatidylethanolaminů, Íosľatidylinositu, fosľatidylserinu, lysolecithinu a iosfatidylglycerolu.Účelně se uvedené účinné látky nebo jejich směsi používají ve formě prostředků,jako prášků, posypů, granulátů, roztoků, emulzi nebo suspenzí, za přídavku kapalnych nebo/a pevných nosných látek, popřípadě ředidel a popřípadě adheziv, smáčedel, emulgátorů nebo/a dispergátorü.vhodnými kapalnými nosnými látkami...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264298

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rovenszky Franz, Ferber Hubert Peter, Schrör Karsten, Binder Dieter

MPK: C07O 333/32, C07D 409/02

Značky: derivátů, arylmethoxythiofenových, výroby, dusíkatých, způsob

Text:

...pro enterälní nebo parenterální podání. Ide o z farmaceutického hlediska přijatelné organické nebo íanorganické nosiče, jako jsou například voda, želatina, arabské guma,mléčný cukr, škrob, stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobne. Farmaceutické prostředky mohou mít pevnou formu, jako například tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo kapalnou formu, například roztoky, suspenze nebo emulze. Tyto...

Způsob odsolování kamenouhelných dehtů a smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 264297

Dátum: 13.06.1989

Autori: Oberkobusch Rudolf, Beneke Herbert, Alscher Arnold, Jaumann Wolfgang, Peter Siegfried

MPK: C10C 1/20, C10C 1/00

Značky: dehtu, kamenouhelných, způsob, odsolování

Text:

...fází.Překvapivě se ukázalo, že zinek přítomný V dehtu jako nerozpustný sirník zinečnatý se ze značné části rozpoušti ve vodné fázi, po uvolnění vypadne a může se odfiltrovat. Tak je možné prací vodu zbavenou zinkové soli vést cirkulačně a. obsah chloridu sodného, popřípadě .amonného tak dalece obohacovat, jak je to z technických důvodů možné. Pak se praci voda musí alespoň částečně zpracovat nebo vyměnit.Během pracího procesu je plyn...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bogsch Erik, Megyeri Gábor, Kassai Anna, Szepesi Gábor, Trischler Ferenc, Keve Tibor, Kovács Lajos, Gazdag Mária, Stefkó Béla

MPK: C07D 457/04

Značky: derivátů, 2-brom-alfa-ergo, způsob, přípravy, kryptinu

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Způsob přípravy 3-(hydroxymethyl)-isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264293

Dátum: 13.06.1989

Autori: Varró András, Elek Sándor, Lang Zsuzsanna, Rabloczky György, Sárossy Judit, Láng Tibor, Kuhár Mária, Ling István, Zólyomi Gábor, Moravcsik Imre, Hámori Tamás, Elekes István, Botka Péter, Körösi Jenö

MPK: C07D 217/16

Značky: způsob, 3-(hydroxymethyl)-isochinolinových, derivátů, přípravy

Text:

...že je hydrochloridová sůl sloučeniny obecného vzorce I dobře -rozpustná ve vodě, potom se ve výhodněm provedení nejdříve převede na volnou bazickou formu zpracováním s alkalickým činidlem.Tato bazícká forma se izoluje přímo z reakční směsi, ve v.ýhodném provedení netttralizací ochlazené reakční směsi zředěným vodným roztokem anorganické bazické látky, jako je například roztok hydroxidu sodného, nebo organickou bazickou látkou, jako je...

Způsob výroby karbocyklických purinových nukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264290

Dátum: 13.06.1989

Autori: Yammamoto Naoki, Taniyama Yoshio, Hamana Takumi, Morumoto Ryuji

MPK: C07H 19/16

Značky: nukleosidů, výroby, způsob, karbocyklických, purínových

Text:

...uvedenému účelu používá vhodná účinná dávka sloučenin podle tohoto vynálezu v rozmezI 30 až 500 mg na 1 kg tělesné hmotnosti za den, s výhodou v rozmezí 100 až 300 mg na l kg tělesné hmotnosti za den. Požadovaná dávka je obvykle přítomna jako dvě, tři nebo čtyři dílčí dávky, které se podávají ve vhodných intervalech během dne. Podávání se může prováclět libovolnou cestou, včetně orální, rektálni, nasální a lokální například bukálni nebo...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264288

Dátum: 13.06.1989

Autori: Margarit Josette, Franceschini Jacqueline

MPK: A61K 31/35, A61K 31/34, C07D 307/82...

Značky: nových, dihydrobenzofuran, způsob, chroman-karboxamidů, výroby

Text:

...50 °C.Do jednovtlitrové baňky s kulatým dnem se predloží 76 g 6-methylsulfamoylchrvoman-čl-karboxylové kyseliny, 200 ml chloroformu a 28,5 g triethylaminu, obsah baňky se ochladí na 0 °C a přikape se k ,němu 30,5 gramu ethyl-chlortormlátu, přičemž se teplota udržuje vnějšim chlazením ledem na 0 až 5 °C. Směs se při shora uvedené teplotě 30 minut michá, načež se k ní při teplotě 0 až 5 °C přikape roztok 55,5 g...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264287

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rovenszky Franz, Schrör Karsten, Ferber Hubert Peter, Binder Dieter

MPK: C07D 409/02, C07D 333/32

Značky: arylmethoxythiofenových, derivátů, způsob, výroby, dusíkatých

Text:

...hnedého oleje, který se rozpustí V methanoltl a pak se smísí s přebytkem methanolnového r-oztolku kyseliny chlorovodíkoavé. Rak se směs odpaří a odparek se nechá překrystalovat z methan-olu.Takto zskaný krystalícký produkt se dělí mezi nasycený vodný roztok hydrnogenuhličitanu s-odněho a methylenchlorid, vodná fáze se ještě dvakrát extrahuje methylenchloridem, organické fáze se sliji, vysuší se síranem sodným, ztlltrují a odpaří. Odparek...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264286

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gick Wilhelm, Hahn Heinz-dieter, Cornils Boy, Bahrmann Helmut, Wiebus Ernst, Bach Hanswilhelm, Konkol Werner

MPK: C07C 45/50, C07C 47/02

Značky: výroby, aldehydů, způsob

Text:

...ke snížení rychlosti hydroformylační reakce a tím k poklesu produktilvity katalyzátorového systému.Obzvlášť se osvedčilo upravovat koncentraci sulfoííovaííých nebo karboxylovaííých triarylfosfinü na hodnoty 26 až 28 0/0 hmot.,vztaženo na vodný roztok.Způsobem podle vynálezu se nechajíhydJÍOÍlOFHlYÍOVäÍ olefiny se 2 až 12 atomy uhlíku. Tyto olefiny mohou být líneární nebo rozvětvené s dvojnou nvazbou na konci nebo uvnitř. Příklady pro takové...

Katalyzátor pro výrobu maleinanhydridu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264284

Dátum: 13.06.1989

Autori: Keppel Robert, Franchetti Victoria

MPK: C07C 51/16, B01J 27/195, B01J 27/18...

Značky: výrobu, katalyzátor, způsob, výroby, maleinanhydridu

Text:

...nizsi než 180 °C po dobu 1 až 10 hodin.Kalalyzüiorový prekursor se s výhodou vysuší při teplotě 100 až 150 °C.Kaialyzátorový prekursor se s výhodou praží při teplotě 200 až 290 °C po dobu alespoň dvou hodin.Kalalyzátorový preknrsor se s výhodou před pražením tvaruje na požadovanvou strukturu.líalcinace katalyzátorového prekursoru se s výhodou provádí tak, že se pražený katalyzátioroivý prekursor zahřivá v suché atmosiéře při teplotě 100 až...

Způsob výroby nových 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264283

Dátum: 13.06.1989

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových, derivátů, výroby, způsob

Text:

...se podají sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu v kumulativní dávce 3 až 3000 tag/kg d-o vena jugularis. Po podání se sleduje vlív těchto látek na tlak v lenvé komoře srdeční LV dp/dt), tlak a průtok ve stehenní tepně a také srdeční objem lv. čase HZV a srdeční frekvence.Při provádění svrchu uvedených pokusů působí sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu statisticky významný, na dávce závislý vzestup tlaku v levé srdeční kom-oře...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264282

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wahl Peter, Pommer Ernst-heinrich, Graf Hermann, Ammermann Eberhard, Rentzea Costin, Sauter Hubert

MPK: A01N 43/90

Značky: prostředek, látek, způsob, fungicidní, účinných, výroby

Text:

...způsobem popsaným v Organic Synthesis Coll., Vol. 1. str. 248, nebo v DOS 3227 388. Reakce těchto sloučenin kondenzace s aminoazoly obecného vzorce III se může provádět v prítomnosti či neprítomnosti rozpouštědel. ako rozpzouštědlia přicházeji v úvahu zejména alkoholy,jako ethanol, pr-opanoly, butanoly, glykoly nebo glykolmonoethery, diethylenglykoly nebo jejich monoethery, amidy, jako dimethylformamid, diethylformamid, dibutylformamid,...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264281

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sircar Jagadish, Pinter Garry

MPK: A61K 31/52, C07D 473/18, C07D 473/00...

Značky: způsob, derivátů, výroby, purínových

Text:

...se míní stejna alkylová skupina,jak-o je uvedena výše s knoncovou hydr-oxyskupinou.Pojem arylová skupina zahrnuje nesubstituorvaný nebo substituo-vaný aromatický kruh, jak-o je například fenylová skupina nebo fenylnová skupina substituovaná atomem halogenu, jako například fluorem,chlorem, bromem nebo jodem, dále alkyloVou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, ako je například methylova skupina nebo ethylová skupina, dále hydroxyskupinou,...

Způsob výroby 1,3,5-triazintrionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264276

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mohrmann Karl-heinrich, Gallenkamp Bernd, Schmidt Thomas, Günther Andreas

MPK: C07D 251/30

Značky: způsob, 1,3,5-triazintrionů, výroby

Text:

...příklady sloučenin obecného vzorce III lze uvéstPostup podle vynálezu k výrobě sloučenin obecného vzorce I se provádí výhodné bez ředidel. Výhodné se pracuje v přítomnosti nadbytku dialkylesteru uhličité kyseliny vzorce lll.Postup podle vynálezu se provádí za přítomnosti silných bázi. Zde nutno zvlâště uvést alkoxidy alkalických Ikowů, jako methoxid sodný a methoxid draselný nebo ethoxid sodný a ethoxid draselný.Postup podle vynälezu se...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00

Značky: železa, tekutého, surového, výroby, oceľových, způsob, předslitin

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264272

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, kyseliny, výroby, účinných, esterů, způsob, akaricídne, insekticídne

Text:

...nichž R 2 představujeZ-propylwovou skupinu,Z-butylovaou skupinu,Z-pentylovou skupinu,B-pentylovou skupícnu,Z-Inethylprop-Z-ylov-ou skujpínu,Z-Inethylbut-Z-ylolvou skupinu,cykloprwopylłovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMezíprodukty odpovídající shore uvedeInêmu obecnému vzorcí I, v němž R znamená alkoxyskupínu obsahující do B atomů uhlíku, které mohou sloužit k výrolbě výchozích...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264271

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, akaricídne, účinných, esterů, způsob, výroby, kyseliny, insekticídne

Text:

...Z-butylovou skupinu,Z-pentylovou skupinu, S-pemtylov-ou skupinu, Z-methyluprop-Z-yiov-ou skupinu, Z-me»th-ylbuit-Z-ylovuou skupinu, cyklopropylovou skupinu nebo cykl-ohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMeziprnodukty odpovídající shore uvedenému olbecnému vzorci I, v němž R znamená alk-oxyskupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, k-teré mohou sloužit k výrobě výchozích lćyselin obecného Ivz-orce II, je...

Způsob zpracování kalů hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264270

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szabó Katalin, Kovács László, Gál Deszö, Monos Rudolf, Korcyl Béla, Kubó Sándor, Palósz László, Nemes István

MPK: C10L 9/00, C10L 9/02

Značky: způsob, uhlí, zpracování, hnědého, kalů

Text:

...reaktoru se zajišťuje žádarný konečný poměr obsahu uhlí a oleje, a to. obsah oleje V koncentraci 5 .až 20 0/0 hmot. Může být použit pouze jediný mísicí reaktor nebo i Celý kaskádový systém reaktorü. V dále popsaný-ch príkladoch byl ipoužit kaskádový systém reaktorů, který je výhodnejší. V případě jediného mísi-cího reaktoru by musela být separovaná emulze recyklovana, což není třeba. u kaskád-onvého systému.Po prvním kroku se při separaci...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264269

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szirt Enikö, Pallos László, Hajós György, Messmer András, Bátori Sándor, Grasser Katalin, Benkó Pál, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, přípravy, kondenzovaných, as-triazinu, způsob, derivátů

Text:

...přísad. Vodné roztoky lIHOhOU být tlumeny vhodným vroztokem pufru nebo mohou být isotonizo~ ivány pomoci vhodného kapalného ředidla Inapříklad roztoku chloridu sodného nebo iglukózyľ. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro int-rianvenózní, intrxamuskulárnĺ ineho intraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známýlmi způsoby.Denní dávka účinné prísady oubecného vzorce I může kolísat v šlr-okých mezi-ch a lzávisí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264268

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Messmer András, Benkó Pál, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Pallos László, Szirt Enikö, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, nových, přípravy, as-triazinu, derivátů, kondenzovaných

Text:

...roztoky sou obzvláště vhodné vpro intravenósní, intramuskulánní nebo lntraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravcují -o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísacly obecného vzorce I může kolísat v šinokých mezich .a závisí na několika faktorech, zejména. na účinnosti použité účinné přísady, způsobu podávaní a stavu pacienta.Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícími tes ty.1. Akutní...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264267

Dátum: 13.06.1989

Autori: Benkó Pál, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor, Szirt Enikö, Pallos Lázsló, Grasser Katalin, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, as-triazinu, způsob, přípravy, nových

Text:

...tetrabenazinové ptosi na myších a krysách po.skupinám 10 myší se orálně podá zkoušená siouřenina, načež se jim po 3 D minutách intiwaperitoneálině podá 50 mg/kg tetrabenazinu a v každé skupině se po 30, B 0, 90 .a 120 minutách spočítají zvířata vykazujíci ptosi padání Vĺ|Ček.Výsledky se vvyhodnocuijí taktoNa základě všech naměřený-ch dat se v každé skupině vypočíta průměnnä .ptose .a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří v ...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264266

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pinter Garry, Sircar Jagadish

MPK: A61K 31/52, C07D 473/18, C07D 473/00...

Značky: výroby, způsob, purínových, derivátů

Text:

...on NHCHO / NHCHO a lHÄN N NH HÄN N NH A c R Re r~ Ham R AFť-Cf-zm 5 R 5 n n- (N) , (IV) Výrazern alkyl s 1 až 4 at-omy uhliku se Výrazem hydroxyalkylová skupina s 1mini přimý ,nebo xrozvětvemý uhlovodikuový řetězec, který obsahuje až 4 automy uhliku,jako je napříkladmethylová skupin-a, ethylová skupina, prolpylová skupina, isoprvopylová skupina, butylová skupina, isobíitvlova skupina, sekundární butylová skupina nebo terciární butylová...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264265

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Kosóczky Ibolya, Messmer András, Benkó Pál, Bátori Sándor, Furdyga Éva, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Szirt Enikö

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, as-triazinu, kondenzovaných, přípravy, způsob

Text:

...tlumeny vhodným roztoškem put ru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roza toku chloridu srodnéhuo nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro intravenózvní, íntramuskulární nebo intraperitoneální podávání. Sterilní VÚČÍJHĚ roztoky se připravují o sołbě známymi zjpůsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat v širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména Ina...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264264

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Pallos László, Benkó Pál, Bátori Sándor, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, kondenzovaných, způsob, as-triazinu, přípravy

Text:

...s tetrabutylamoniumbromidem.Výchozí látky obecného vzorce l jsou no.vé sloučeniny, jejichž způsolb výroby je chráněn v. lčs. patentu č. 264 262.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že se jim mohou sloučeniny obecného vzorce I připravit v jednom stupuni ve výborném výtěžku.Nové sloučeniny obecného vzorce Ipodovbně ako i známé sloučeniny obecného vzorce I, je možno zpracovávat na farmaceutické prostředky, které jako účinnou složku obsahují...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264263

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: způsob, látek, účinných, akaricidní, insekticidní, výroby, prostředek

Text:

...přítomností kyseléhvo katalyzátronru nebo dehydriatečxního činidla.Tento způsob esteriľikace je rovněž předmětem vynálezu. Další esterifikační metody jsou popsány .v .našich souvisejících československých patentových spisech č. 264 271,264 272.vhodným kyselým katalyzátołrem je například suchý chlorovodík, vhodným udehydratačním činídlem, Il-ajpřĺkĺâd dicyklohexyl~ ker-bodiimid. Esterifikaci podle vynálezu lze provádět v přítomnosti...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264262

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Szirt Enikö, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Pallos László, Bátori Sándor, Grasser Katalin, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, derivátů, způsob, as-triazinu, kondenzovaných, přípravy

Text:

...se vyhodnocují taktoNa základě všech .naměřených dat se v každé skupině vylp-očítá průměrná ptose a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří V 0/0 inhibicel Z takto získaných dat se vypočítají hodnoty ED 50.Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulce Il.Zkoušená sloučenina Myši Ther. index Krysy EiDso mg/kg EDso Ing/kg slouvčenina A 0,15 3 667 7,0 referenčni sloučenina D 3,2 188 5,6 Amitriptylin 12,00 19 11,503....

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264261

Dátum: 13.06.1989

Autori: Messmer András, Pallos László, Hajós György, Bátori Sándor, Kosóczky Ibolya, Benkó Pál, Grasser Katalin, Petöcz Lujza

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, kondenzovaných, as-triazinu, způsob, derivátů

Text:

...ll, kde R 3 představuje methylskupinu. Alkanol se přednostně odštépuje za zahřívání v tavenivně. Přednostně se přitom pracuje při teploté 80 až 150 °C.Při uvedených reakcích se .může používat jen r-ozpouštědel s tiakovou bazicitou, .aby nevázaly anion.Reakční směs se může zpracovat o sobě známými způsoby například extrakcí, odpařením, fíltrací, atd..Výchozí látky obecného vzorce II jsou nové SŤOUČGHÍHYVH jejích transformace na sloučeniuy...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264257

Dátum: 13.06.1989

Autori: Naito Takayuki, Okumura Jun, Kamachi Hajime

MPK: C07D 501/46, A61K 31/45

Značky: nových, derivátů, cefalosporinových, výroby, způsob

Text:

...ve sterilní bezpyrogenní vodě.Sloučeniny obecného vzorce I je také možno zpracovat na šípky při použití běžného základu, například kakaového masla nebo jiných glyceridů. Sl-o-učeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je v případě potřeby možno podávat také v kombinaci s jinými antibiotiky, například jinými deriváty jpenicilinu nebo cetalosporinu.Při zpracovávání na .farmaceutické prostředky obsahuje jednotlivé dávka volbvykle množství 50...

Způsob výroby vývalku z předlitku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264251

Dátum: 13.06.1989

Autori: Quehen André, Figueres Roger

MPK: B22D 11/06, B22D 11/16

Značky: vývalků, zařízení, předlitků, výroby, způsob, provádění

Text:

...kole 2.Před začátkem odlévání se nejprve LIFČÍ poloha vratného předlohoveho kola 7 s přihlédnutím k žádané výstupní teplote kovu a potom se napue kovový pás 3 pomocí napĺlläĺjĺhvfl» vratného kola 5, jehož hřídel je pohyblivý aj mírně nastavitelný napínacím šroubem 8 neho jiným analogickým zaříze~ ním. Potom se kola uvedom do rotačního jpohyibit, takže kovový pás 3 se rovněž začne pohybovat, a do drážky licího kola» 2 se odlêva roztavený...

Způsob přípravy maltosy značené radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264250

Dátum: 13.06.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, maltosy, způsob, stabilním, značené, izotopem, radioizotopem

Text:

...C nebo stabilním isotopem C spočíva v tom, že- radiochemícké výtěžky jsou vyšší nebo pří nejmenším srovnatelné s výtěžky při dosud používané enzymové hydrolýze,- postup se mimořádněyzjednoduší (iontomě nič lze odstranit z reakční směsi pouhým odstředěním) a výrazně urychlí,- vedlejší produkty vznikají v celkovém množství jen do 10 a lze je oddělit např. papírovou chromatografií,- metoda je šetrnější než při použití hydrolý CS 264 250 B...

Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 264249

Dátum: 13.06.1989

Autori: Loučka Tomáš, Němec Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: selektivní, redukce, elektrochemické, způsob

Text:

...Hi a proto nedochází k alkalizováni katolytu a srážení hydroxidů prvků vzácných zemin. Vodík vylučovaný na katodě intenzívne míchá roztok v blízkosti katody, což zvyšuje rychlost redukce europia, která je vyšší než u výše popsaných způsobů. Navíc je europium pravděpodobně redukováno také atomárním vodíkem adsorbovaným na povrchu katody před vznikem a uvolněním molekuly vodíku z katody (alespoň na některých katodových...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 264248

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných, manganato-hořečnatých, způsob, přípravy

Text:

...materiâlových a energetických nâroků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzí vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (260 °C) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganatohořečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcínace (895 °C souvisí s tepelnou stabilitou podvojných cy...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 264247

Dátum: 13.06.1989

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, podvojných, přípravy, zinečnato-hořečnatých

Text:

...prostoru kacinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (280 °C) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček podvojných cyklotetrafosforečnanů zinečnato-hořečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (800 °C) souvisí s termickou stabilitou podvojných cyklotetrafosforečnanů zinečnato-ltořečnatých, neboť některé při této teplotě nakongruentně...

Způsob přípravy azopigmentů – laků se sníženou prášivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264245

Dátum: 13.06.1989

Autori: Chmelík Josef, Kristek František, Vodák Josef, Dobrovolný Jan

MPK: C09B 63/00

Značky: sníženou, prášivostí, přípravy, způsob, azopigmentu, laků

Text:

...lze využít tím zpuso bem, že přídavkem levného anorganického substrátu se vydatnost pigmentu upraví na úroveň obdobných běžně užívaných pigmentů, což má pro výrobce příznivý ekonomický efekt. Substrát, jako je např. síran barnatý, nebo hydroxid hlinitý , lze přidat v množství do 15 /o hm k suspenzi pigmentu před filtrací, k pasivní komponentě před kopulací, nebo jej lze vyloučit až v kopulační suspenzi z příslušných rozpustných solí....

Způsob výroby 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264242

Dátum: 13.06.1989

Autori: Vašica Zdeněk, Štíhel František, Vanžura Jan

MPK: C09B 1/16

Značky: 1-amino-2,4-dibromantrachinonu, výroby, způsob

Text:

...má nově navržená technologie další výhody. V závislosti na podmínkách reakce a čistoty vstupní suroviny lze v jisté části případů využít zlepšených oxidačních účínků chlornanu vlivem snížené kyselostí reakčního prostředí již ve fázi bromace a na základě analytického vyhodnocení konce reakce proces ukončit bez následné neutralizace a~ alkalické oxidace. Ze sníženého množství reakční kyseliny sírové resultuje i snížené zatížení odpadních...

Prostředek pro stanovení proteolytické aktivity a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264241

Dátum: 13.06.1989

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/573

Značky: stanovení, způsob, prostředek, proteolytické, aktivity, výroby

Text:

...odstředění nerozloženého nerozpustného substrátu. Předmětem vynálezu je také prostředek pro stanovení proteolytické aktivity, vyznačený tím,že sestává z kaseinu a černé tuše v poměru 10 z 1 až 1 1, kde množství kaseinu je uvedene v gramech a množství čemé tuše v mililítrech. Vynález je dokumentován příkladyP ř í k l a d 1 10 g kaseinu bylo rozpuštěno v 400 m 1 0,2řidáno 5 ml černé tuše pro technická pera Centrograf). Poté byla po kapkách...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tomek Jindřich, Grünwald Alexandr, Fuchs Petr

MPK: C02F 3/14

Značky: biologického, zvýšeného, využití, odpadních, čištění, kyslíku, způsob

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Způsob přípravy pěnosilikátové stavební směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264230

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hošek Jiří, Pánek Jiří, Krňanský Jan

MPK: C04B 38/02

Značky: směsi, pěnosilikátové, způsob, stavební, přípravy

Text:

...za uvolňování tepla. Při vhodném poměru regulačních přísad průběhu tuhnutí je V uzavřeném prostoCS 264 230 B 1 i 2 ru formy dosaženo podmínek pro rozklad nadouvadla. Nadouvadio se předem smíchá ve fluidní míchačce s cementem za sucha tak, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení obou látek v objemu. Regulační přísady tuhnutí jsou rozpouštěny v záměsové vodě pro přípravu cementové suspense. Množství a druh přísad ovlivňuje počátek tuhnutí,...