Patenty so značkou «způsob»

Strana 77

Způsob výroby efervescentních kopulovaných látek s anacidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265231

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mention Jacky, Tarral René

MPK: A23L 2/40, A61K 9/46

Značky: účinkem, efervescentních, výroby, kopulovaných, způsob, látek, anacidním

Text:

...například- francouzský pątentový spis č. 1 484 202 popisuje způsob výroby kyselé složky pro efervescentní prostředky tak, že se uvede do reakce organické polykyselina v práškovanéformě s hydrogenuhličitanem sodným é v množství, které je nižší než množství, jehož by bylo zapotřebí pro úplnou neutralizaci použité organické polykyseliny.~ V us patentovém spisu č. 2 984 543 se popisuje apůnob výroby prostředku se stabilizovaným...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu Amifloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265229

Dátum: 13.10.1989

Autori: Horváth Ágnes, Vasvár Lelle, Ritli Péter, Kovács Gábor, Mészáros Zoltán, Pajor Anikó, Kereszturi Géza, Baloch Mária, Sipos Judit, Hermecz István

MPK: C07F 5/02, C07D 215/58

Značky: způsob, meziproduktu, výrobu, amifloxacinu, výroby

Text:

...se míchá ve 25 ml vodného roztoku kyseliny fluoroborité 5 obsahem 50 g této kyseliny ve 100 ml vody při teplotě B 0 až 95 °C po dobu 4 hodiny. Po 1,5 hodině se počnesrážet krystalický produkt. Reakční směs se zchladi na teplotu místnosti, načež se uloží do chladničky a výsledný produkt se nechá krystalovat přes noc. Vysrážené krystaly se pak oddělí filtraci a promyjí se malým množstvím vody. Timto způsobem se získa 4,55 g anhydridu kyseliny...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu norfloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265228

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sipos Judit, Hermezc István, Balogh Mária, Pajor Anikó, Kovács Gábor, Kereszturi Géza, Horváth Ágnes, Ritli Péter, Vasvár Lelle, Mészáros Zoltán

MPK: C07F 5/02, C07D 215/56

Značky: způsob, meziproduktu, norfloxacinu, výroby, výrobu

Text:

...obecného vzorce II a derivâtu boru obecného vzorce III se s výhodou provádí v organické karboxylové kyselině, popřípadě halogenované,která rovněž může obsahovat odpovídající anhydrid, při teplotě 0 až 200 OC. Takto získaná sloučenina obecného vzorce I se z reakční směsi buč samovolně sráží nebo se sráží po zchlaze~ ni je možno ji oddělit například filtrací.Reakci je však možno provádět i v jiném rozpouštědle, například sulfoxidu,...

Způsob výroby ferrieritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265227

Dátum: 13.10.1989

Autor: Evans Wayne Errol

MPK: B01J 29/28

Značky: ferrieritu, způsob, výroby

Text:

...s obsahem alkalického kovu je možno použít oxidu kteréhokoliv alkalického kovu, například oxidu lithného nebo oxidu draselného, avšak nejlepších výsledků se dosáhne 5 oxidem sodným, čímž se získá ferrierit v Na-formě. K přeměně ferrieritu s obsahem alaklického kovu, získaného postupem podle vynálezu, v katalyticky účinnou podobu se ionty alkalického kovu, přítomné v tomto produktu, nahradí ionty vodíku, výhodné postupom výměny iontů,...

Způsob výroby přípravku pro regulaci růstu tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265224

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hendry Neil

MPK: C12N 5/02, C12N 5/00

Značky: růstu, regulaci, tkáně, způsob, přípravků, výroby

Text:

...připraveny roztok se udržuje při zvýšené teplotě 50 až 80 °C po dobu tří dnů a pak se kapalina suší vymražováním.Roztok může obsahovat pufrovaci soli. Jakožto roztok je přípravek vhodný pro parenterál~ní nebo pro orální podávání.Přípravek podle vynálezu se může připravovat v pevné formě pro orální nebo rektální podávání v tomto případě se formuluje jako tablety, kosočtverečné pastilky nebo čípky. Nebo se může vyrábět ve formě prášku nebo...

Termoplastická hmota na bázi kolagenu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265223

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wyler Adolf, Wagner Herbert

MPK: C08L 89/06

Značky: její, výroby, kolagenu, hmota, bázi, termoplastická, způsob

Text:

...50 MPa.Shora popsané fyzikální vlastnosti hmoty podle vynálezu je možno modifikovat přimísením vhodných přísad a/nebo plniv. Pevnost materiálu je možno zvýšit přidáním vláken o vysoké pevnosti (například sklenených, qrafitových nebo kovových vláken) nebo vysoce pevných částic nebo vloček, jakožto výztuže. Přidavkem práškového uhlíku nebo střiže z kovových,zejména měděných vláken je možno hmotě podle vynálezu dodat tepelnou a elektrickou...

Způsob výroby 2-ethylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265222

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wiebus Ernst, Hibbel Josef, Kessen Gunther, Bach Hanswilhelm, Zgorzelski Wolfgang, Cornils Boy, Gick Wilhelm

MPK: C07C 29/16, C07C 31/125

Značky: způsob, 2-ethylhexanolu, výroby

Text:

...až 1300, zejména 15 až l 250, výhodné pak 110 až 1200 poměr objemového množství organické fáze k objemovému množství vodné fáze je 11 až 1100, zejména 14 až 140, s výhodou pak 17 až 125.Při výhodném provedení se jako sulfonovaného triarylfosfinu používá sulfonovanéhoZ hydroformylační směsi, převážně zbavené oxidu uhelnatého, vodíku, propanu a propenu,se v destilační kolcně o 100 až 120 teoretických patrech horem oddestilují všechny složky...

Způsob odštěpování chránicí skupiny z allylesterů a -etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265220

Dátum: 13.10.1989

Autor: Deziel Robert

MPK: C07C 37/055, C07C 51/09

Značky: etherů, skupiny, chránící, odštěpování, allylesterů, způsob

Text:

...s výhodou v množství od 1,0 do 1,5 molárniho dílu na každý molární díl allylesteru či -etheru.Deallylačni reakce se s výhodou provádí V inertním rozpouštědle, jako V dichlormethanu,chloroformu, ethyletheru, benzenu, toluenu, ethylacetátu, acetonitrilu apod. Je výhodné provádět tuto reakci při teplotě od -5 °C do 30 °C po dobu pohybujicí se od 10 minut do 4 hodin.vynález ilustruji následující příklady provedení, jimiž se však rozsah vynálezu...

Způsob výroby oktadecyl-3-(3,5-di-terc.-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265218

Dátum: 13.10.1989

Autor: Orban Ivan

MPK: C07C 69/22, C07C 69/732, C07C 69/88...

Značky: oktadecyl-3-(3,5-di-terc.-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu, výroby, způsob

Text:

...získaná z destilačního stupně s krátkou prodlevou vyžaduje již pouze provedení granulace obvyklými metodami. například na chlazeném pásu, aby se hotový konečný produkt získal v prakticky čisté, volně tekoucí, neprášivé a pro své specifické použití upravenéVýhodným postupem podle vynálezu je výroba oktadecyl-3-(3,5-di-terc.buty 1-4-hydroxy-fenyllpropionátu reesterifikací methyl-3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu...

Ztužovací materiál pro obuv a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265217

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wilding Emil, Brehmer Harald

MPK: C09J 7/04, C09J 7/02

Značky: způsob, materiál, ztužovací, výroby

Text:

...případech nestačí množství polyv kaprolaktonu k tomu, aby zpevnilo (ztužilo) impregnovaný nosič a kromě toho aby se dosáhlo slepení s materiálem svršku (vnitřní podšívkou a vrchní usní).Tím došla k zadání úlohy najít ztužovací materiál, který je oboustranně opatřen za tepla tavným lepidlem, avšak který by byl před aktivovánim tohoto tavného lepidla dobře tvarovatelný a teprve při aktivaci tavného lepidla získal své ztužovací...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 265213

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabbert Delvin

MPK: C08G 69/18

Značky: polyamidu-6, kopolymerů, blokového, přípravy, způsob

Text:

...vápníku,stroncia nebo barya odvozená od a 1 fa,omega-aminokyselín s až 6 atomy uhlíku. Tyto sloučeniny je možno znázornit obecným vzorcemY kde M znamená vápník, stroncium nebo baryum a Y představuje di- až pentamethylenový řetězec. Výhodné Skupiny Y jsou trimethylen a pentamethylen, které poskytují pyrrolidinonáty kovů nebo his(2-oxo-1-pyrrolidinyl)kovy a kaprolaktamáty kovů nebo bis-(2-oxo-1-hexahydroazepinylDkovy.Sloučeniny barya,...

Způsob výroby derivátů thieno- a furo (2,3-c)-pyrrolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265211

Dátum: 13.10.1989

Autori: Depin Jean-claude, Festal Didier, Quentin Yvette, Descours Denis

MPK: C07D 491/048, A61K 31/38, C07D 417/12...

Značky: thieno, způsob, 2,3-c)-pyrrolů, výroby, derivátů

Text:

...sloučeninami. Kromě toho bylo zjištěno, že antagonizující účinek při fixování histaminu na receptory typu H 2, vykazovaný těmito sloučeninami, má originální mechamismus slahě reversibilního typu, udělujicí těmto sloučeninám pozoruhodné trvanlivý antisekreění účinek.Sloučeniny podle vynálezu odpovídají obecnému vzorci IIX 1 a X 2 znamenají atom kyslíku nebo síry, R 1 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu 5 1 až 6 atomy uhlíkunebo...

Způsob výroby výrobků z vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265210

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pałubicki Romuald, Karda Andrzej, Glowacka Jolanta, Brzezinski Bariusz, Bedkowski Waldemar

MPK: D04H 1/14

Značky: vláken, výrobků, způsob, výroby

Text:

...komory, který se odvádí do ovzduší a je znečištěna fenolem, formelinem, popřípadě močovinou, sloučeninami síry a uhlíku a vláknitými částicemi minerální vlny.způsob podle vynálezu je dále popsán na základě příkladu provedení znázorněného na výkrese.Předcvarovaná rohož É s pruhovým rovnoběžným uspořádáním vláken se místo do polymerační komory, jak je tomu u tradičních způsobů výroby, vede mezi dva zaváděoí dopravníky, to je mezi dolní...

Způsob výroby plynů obsahujících metan

Načítavanie...

Číslo patentu: 265208

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lacey John, Thompson Brian, Scott James

MPK: C10J 3/16

Značky: způsob, obsahujících, plynů, výroby, metan

Text:

...vodorozpustnýoh sloučenin a kondenzovatelných orqanickcýh sloučenin, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že alespoň část vodní páry potřebné pro reakci se dodá přidáním vodné kapaliny ve směsi s ostatními zplyñovacími činidly.Výhodné je touto vodnou kapalinou vodný odpad, získávaný zpracováním plynu vyráběného jako produkt. Avšak touto vodnou kapalinou mohou být i čistší formy Vody. jako například voda používaná pro chlazení nebo pro...

Způsob oddělování arsenu z kyselých roztoků obsahujících arsen a jiné kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265206

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rivola Luigi, Guerriero Renato, Veronese Giuseppe, Baradel Agostino

MPK: C01G 28/00

Značky: oddělování, arsen, jiné, kyselých, obsahujících, arsenu, roztoku, způsob

Text:

...pro umožnění svého podélného posuvu středním ovládacím kolénkem gł. Vykyvovâní platiny lg kolem opěrného bodu 33 ve vodicích paralelních drážkách 31 se ovládá dalšími dvěma kolénky gg, gg, spolupracujícími ee dvěma odtlačovacími zámky gg, gg.Jazýčkové jehly łg jsou na svém stvolu ll opatřany vysunovacím kolénkem 51 a zatahovaoím kolénkem gg, přičemž vysunovací kclénko gl můžu být uspořádáno v osovém směru v různých místech u různých...

Vrstvený materiál, s výhodou ve tvaru hadice, pro vykládání propustí, zejména pro opravu kanalizačních trub, a způsob výroby tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265203

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bocz Károly, Schröner Walter, Gottwald László, Thoma Wilhelm, Wlasitsch Gyula, Pisaric Karl

MPK: B32B 27/12, B32B 27/16, B32B 27/04...

Značky: trub, materiálů, výhodou, tvaru, materiál, opravu, hadice, výroby, vykládání, způsob, kanalizačních, zejména, propusti, vrstvený, tohoto

Text:

...představují s výhodou nasákavá rouna nebo i tkaniny a pleteniny z přírodních nebo syntetických vláken, které vykazují hmotnost mezi 100 až 1 000, s výhodou 150 až 500 a s obzvláštní výhodou 175 až 400 9/m 2. Výhodné jsou V podstatě nevázaná nebo slabě vázaná, vysrážená a popřípadě nesrážlivá rouna na bázi syntetických vláken, s výhodou polyesterových, polyamidových nebo polypropylenových vláken nebo jejich směsi nebo řídce utkaná tkaniva na...

Způsob provádění průzkumu podzemních vrtů a zařízení k uskutečňování tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265202

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mozsolits Tibor, Honfi Ferenc, Szabó János

MPK: E21B 49/00

Značky: způsob, zařízení, uskutečňování, podzemních, vrtů, tohoto, způsobu, průzkumu, provádění

Text:

...se sondou elektricky a mechanicky prostřednictvím kabelu, a jehož podstata spočíva V tom, že měřicí sonda je spojene s vtahovacím prvkem,vedeným přes závěsné ústrojí na Vtahovací ústrojí, přičemž závesné ústrojí je upevněno na vnitřním konci vrtu. Podle konkretního výhodného provedení vynálezu je vtahovacím prvkem ocelové lano a vtahovacím ústrojím je naviják. Závěsné ústrojí sestává z upevñovaoího dílu,otočného dílu a připojovacího...

Kultivační sítko a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265198

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nováková Ivana, Halásek Jiří, Kocna Petr, Stolař Pavel, Honzík Oldřich, Veselý Antonín

MPK: G01N 33/483

Značky: kultivační, způsob, výroby, sítko

Text:

...vyrobené ze stejného plechu a V jedné výrobní operací jako perforovaná část sítka, umožňují lokalízaci kultivačního sítka v kultivační komůrce a jeho umístění v požadované výšce kultivační komůrky. Malý průměr otvorů kultivačního sítka a malé rozteče jednotlivých otvorů jsou technicky realízovatelné V podstatě pouze prostřednictvím leserové technologie, která umožňuje vytvářet V korozivzdorném plechu otvory velmi malých rozměrů a s velmi...

Způsob přípravy 2,6-difluorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265189

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pošíková Jitka, Vrba Zdeněk, Kaláb Jiří

MPK: C07C 103/22

Značky: přípravy, 2,6-difluorbenzamidu, způsob

Text:

...Potom se směs ochladí a naleje na drcený led a po rozpuštění ledu se separuje filtrací nebo odstředěním suspenze 2,6-difluorbenzamidu, která se promyje opakovaně studenou vodou a pak suší ve vakuové sušárně při 80 až 90 OC. Z vodného kyselého filtrátu se dodatečnou extrakcí tetrachloretanem a odpařením extrahovadla získá menší podíl žádaného produktu.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v cca 77 výtěžku ve vysoké...

Způsob zjišťování náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265187

Dátum: 13.10.1989

Autori: Macháček Jiří, Kirsch Roman, Hubáček Jiří, Havlín Jiří

MPK: G01N 27/66

Značky: mezikrystalové, oceli, korozivzdorných, zjišťování, náchylnosti, způsob, korozi

Text:

...tlouštkou stěn. Citlivost je však nejvyšší pro studium vrstev materiálu, blízkych povrchu - tedy zejména pro tenkostěnné součástí, kde potenciálové spády mezi snímacímí elektrodami jsou při použité intenzitě proudu 5 A vysoké. objem oceli,ve kterém lze registrovat spolehlivě změnu fyzikálních vlastností, je až 5 cm 3. Geometricky je to prostorová eliptická plocha pod elektrodami. Hlavní poloosa této eliptické plochymá délku cca 10 mm,...

Způsob heterogenní přípravy metaloporfyrinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265186

Dátum: 13.10.1989

Autor: Král Vladimír

MPK: C07F 17/02, C07F 17/00

Značky: heterogenní, způsob, přípravy, metaloporfyrinů

Text:

...a tenkovrstevnou chromatografii na silikagelu v soustavě benzen - petrolether (11). Pro metalaci lze použít jak bezvodou sůl, tak octan měčnatý s krystalovou vodou, aniž by se výrazněji změnil průběh reakce. Po 10 min refluxu již nebyl detegován výchozí porfyrin. Po ochlazení na teplotu místnosti byla sůl odsána, promyta 10 ml chloroformu, filtrát odpařen do sucha na rotační odparce. Produkt (CuTTP) byl získán v prakticky kvantitativním...

Způsob přípravy des-alanin B30 – vepřového inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265179

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svoboda Ivan, Pospíšek Jan, Buchvaldek Tomáš, Barthová Jana, Barth Tomislav, Braunsteinová Milena

MPK: C07K 7/40

Značky: des-alanin, vepřového, inzulínu, způsob, přípravy

Text:

...ze změn absorbance při 225 nm v třicetisekundových intervalech podobu tří minut. specifické aktivita enzymu se pohybovala kolem 0,5 pkat/mg. P ř í k l a d 2stanovení potenciálni kontaminující tryptické a chymotryptické aktivity karboxypeptidasy A.Pro stanovení byly připraveny následující roztoky A - 1 mmol/l roztok enzymu v 10 hmot. chloridu draselného B - 50 mmol/1 Tris/HC 1 pufr pH 7,5 v 1 mal/l chloridu sodného C - roztoky substrátů...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Peška Rudolf, Lánský Vladislav, Raška Pavel, Hromek František, Macozsek Milan, Dobrovský Ludovít, Chvojka Jan, Záviský Jaromír

MPK: C21C 7/00

Značky: reakční, nádobě, způsob, železa, desoxidace, taveniny

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Způsob stanovení těkavých uhlovodíků v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265172

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovář Jiří, Fexa Josef

MPK: G01N 25/36

Značky: olejích, stanovení, způsob, uhlovodíku, těkavých

Text:

...čidla pelistorového typu, pro složkys vy m budem varu detektory plamenně-ionizační nebo čidla odvozená od polovodičových oxidů. Uvedené typy čidel využívají oxidovatelnosti těkavých složek obsažených v olejích. U dvousložkových smčsí je výpočet koncentrace têkavé složky jednoduchý, zatímco u vícesložkových směsí se musí pracovat metodou kalibrační křivky při neměnnćm podílu jednotlivých fází těkavých složek. Pro praktické využití však...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265169

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/78

Značky: 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, analýzy, způsob, sulfoftaleiny

Text:

...405 nm. Minimální stanovi mol.dm 3 kresolsulfoftaleinu a třepáno s 2 omš chloroformu 1 minutu. Pokřivky činila 7 200 l.mol 1. cm 1. Neruší komponentný reálného vzorku.Byl imitován provozní krevní vzorek tak, že k 1,0 cm 3 krevní plasmy bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku l.102 30,4 cm 3 pipetován a přidáváno po 0,1 cms vodného roztoku 5.10 31-(14-fenylcyklohexyl)piperidinu. Odtud byl po 3mcl.dm 3 fenolsulfoftaleinu a doplňováno na...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu azobarvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265168

Dátum: 13.10.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/78

Značky: způsob, analýzy, azobarvivy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu

Text:

...azobarvivy je nové, protože dostupná literatura neuvádí jeho aplikaci v technické praxi.Využití způsobu analýzy podle vynálezu přináší užitek V možnosti expresniho vyhodnocení vzorků, které obsahují 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin od mezní koncentrace 2.l 06 mo 1.dm 3při přesností metody vyjádřené relativní směrodatnou odchylkou Í 5 . P ř 1 k 1 a d 1Bylo odebráno po 1 cm 3 krevní plasmy a přidáno po 0,1 cm 3 roztoku 1.10-3 vzorku l-(1...

Abrazivní pojená netkaná textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265162

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kučera František, Kouřil Jiří, Kábela Josef, Šarlejová Jana, Svojanovský Jindřich

MPK: D04H 13/00, A47L 17/08

Značky: abrazivní, netkaná, výroby, její, způsob, textilie, pojená

Text:

...načež se celý útvar usuší.Plošná hmotnost abrazivní pojené netkané textílie podle vynálezu činí 200 až 1 300 g.m 2.Výhodou abrazivní pojené netkané textílie a způscbu její výroby podle vynálezu je vysoký obsah abrazivního plnidla rovnoměrně rozloženého V celém průŕezu nosné textílie. Z toho vyplývá vyšší životnost oproti známým řešením.Základem abrazivní pojené netkané textílie je vlákenné rouno z polyestrové stříže o jemnosti vláken ll...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raška Pavel, Šubert Pavel, Hromek František, Šotola František, Březina Jaroslav, Pětroš Jaroslav, Kučera Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, ocelářské, tandemové, výroby, oceli

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob přípravy 2,4,6-trimerkapto-1,3,5-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265150

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 251/38

Značky: 2,4,6-trimerkapto-1,3,5-triazinu, přípravy, způsob

Text:

...Po skončení reakce se produkt vysráži ze směsi jejím okyselením minerální kyselinou na slnbě positivní reakci na kongočerveň a vyloučený produkt se ještě za tepla odsnje a promyje vodou. Usušenálátka se pro použití upraví mletím.Jako smáčedla je možno užít kondenzačních produktu mastných kyselin a aminokyselinami či aminy, alkylpolyglykolěterů, dialkylsulfojantaranů, kondenzačních produktů naftalensulfokyselin s formaldehydem nebo...

Způsob injektování kontaktní kameninové vrstvy stavebního základu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265147

Dátum: 13.10.1989

Autori: Garay Juraj, Černák Boris

MPK: E02D 5/46

Značky: provádění, stavebního, injektování, způsob, kontaktní, kameninové, základu, zařízení, vrstvy

Text:

...vrstvu 3, do které se podél jedné stěny výkopu l zarazíly co nejhlouběji, po opěrné talíře 3, hlavní injektážní trubky § s dolními zpětnými ventily 2. Podél protější stěny výkopu l se mělce zarazily, rovněž po opěrné talíře 5, kontrolní trubky ll s uzávěry lg. Vybetonováním výkopu l se zhotovilo základové těleso lg a po jeho zatvrdnutí se na ně uložil stavební blok 35. Poté se zatížená kontaktní kameninová vrstva A injektovala injektážní...

Způsob určení toku vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265140

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelený Jaroslav, Foken Thomas

MPK: G01W 1/02

Značky: určení, způsob, vlhkosti

Text:

...vzduchu,W . T je střední hodnote součinu W. TI nąčež se určí tok vlhkosti podle rovnicede 1 W. Tà - w. Ť 0,153 ĺ 3 í) e w (IIL kde Tá je pulsace teploty vzduchu závislá na vlhkosti vzduchu,Tř je pulsace teploty vzduchu nezávislá na vlhkosti a eje pulssce tlaku vodních par.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že se na minimum omezí rušivé vlívy přístrojové techniky, čímž se podstatné zvýší přssnost měření. Výhodou je též...

Způsob laboratorního měření skladovatelnosti tuhých průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265136

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kozler Josef, Novosad Jan, Čípa Jiří

MPK: G01N 3/24

Značky: hnojiv, způsob, skladovateľnosti, průmyslových, tuhých, měření, laboratorního

Text:

...dle vynálezu sestává ze tří vzájemně oddělitelných částí, tj. rozviratelného pláště, dna a víka. Aby porucha speku hnojiva nastala v přesně definované smykové ploše, tj. abychom měřili skutečnou hodnotu pevnosti u volného povrchu, je nutné, aby tyto plochy byly u volného povrchu válcověho speku hnojiva. Ronzolidační napětí je napětí, při jehož působení na hnojivo se v něm vytvoří mezní smyková pevnost, tzv. vnitřní tření. Smyková pevnost...

Způsob vysušení kondenzačního výměníku tepla napojeného na parní turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265121

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: F28B 1/02

Značky: tepla, způsob, turbinu, vysušení, napojeného, výměníku, kondenzačního, parní

Text:

...výměníku, čímž vznikne proud vzduchu, který je nasáván uopávkami, ohříván tělesem a rotorem parní unmíny a který předává teplo tělesu, trubkovnicím a trubkám kondenzačního výměníku a tak jej vně i uvnitř trubek vysuší.Alternativně se mezi vstupní a výstupní komorou vytvoří přes průlezy a trubky umělý tah vzduchu zintenzívňující vytváření vodní páry z vnitřku trubek a komor kondenzačního výměníku.Výhodou navrhovaného způsobu je...

Způsob sklizně chmelových rév a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265119

Dátum: 13.10.1989

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: A01D 46/02

Značky: sklizně, způsobu, zařízení, tohoto, způsob, provádění, chmelových

Text:

...pro příznivou vzájemnou polohu rěv při relativně malých nárocích na prostor u česacíhostroje a vytváří předpoklady pro snížení nákladu na zastavěný prostor sklizňové linky.Způsob a zařízení podle vynálezu vytváří příznivé podmínky pro šetrné zacházení s chmelovou révou, takže při všech fázích sklizně nemůže dojít k poškození nebo ztrátám produktu. současně zabezpečuje, že sklízená plodina při sklizni nepřijde do styku se zeminou nebo jinými...

Způsob vároby pouzder s výstelkou z kluzné hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265113

Dátum: 13.10.1989

Autori: Břečka František, Mateřanka Josef, Hruška Karel

MPK: F16C 33/00

Značky: zařízení, výstelkou, kluzné, vároby, způsobu, pouzder, tohoto, hmoty, způsob, provádění

Text:

...hmota rozdělí po celém vnitřním povrchu pouzdra za pomalého otáčení pouzdra Ä rychlostí 10 až 50 otáček za minutu pomocí trnu 3, který je umístěn rovnoběžně s podélnou osou pouzdra l. Výhodné je přitom umístit trn 1 do příčně posuvného suportu, což umožní vytvořit i určitý radiální přítlak na kluznou hmotu. Následně se pouzdro l uvede do rotace kolem své podélné osy rychlostí 1 000až 2 500 otáček za minutu po dobu 1 až 5 minut. Poté se...

Způsob suchého odstraňování oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku ze spalin a odpadních plynů s obsahem vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265109

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Václav, Jakubec Karel, Hartman Miloslav, Musil Zdeněk, Svoboda Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, odpadních, vodních, chlorovodíku, síry, plynů, obsahem, fluorovodíku, způsob, spalin, suchého, oxidů

Text:

...typem kontaktního zařízení pro reakci mezi částicemi sorbentu a odpadními plyny je reaktor 5 fluidní vrstvou částic hydroxidu nebo oxidu vápenatého, reaktor s cirkulující fluidní vrstvou částic sorbentu nebo transportní reaktor s recirkulací částečně zrea qovaných částic sorbentu zachycených v odlučovači, např. v cyklonu.Konverze hydroxidu vápenatého na siřičitan a síran vápenatý dosahuje 30 až 60 molárních podle teploty, do...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265103

Dátum: 13.10.1989

Autori: Střeska Emil, Jebas Jiří, Hamerle Robert, Tausk Pavel, Tomeš Miloň

MPK: B21B 21/00

Značky: způsob, výroby, chromniklové, trubek, oceli, vysokolegované, bezešvých

Text:

...1 070 OC. Dále se bezešvá trubka žíhá při teplotě 1 060 až 1 090 °C po dobu 10 až 30 minut s následným prudkým ochlazením.výhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vyaokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní struktura materiálu těchto trubek se zrny, jejichž velikost a tvar jsou ve většině případü srovnatelné. Podstatné vyšší jsou dosažené hodnoty mechanických vlastností materiálu trubek. Zvýšily se užitné vlastnosti trubek a...

Způsob zjišťování plošných změn napěťových poměrů v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265101

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staš Břetislav

MPK: G01V 1/28

Značky: napěťových, sloji, zjišťování, změn, plošných, poměru, způsob, uhelné

Text:

...stavu zájmového horninového prostředí prozařované uhelné sloje V čase měření Ti, zahrnujícímu současně jak qeologicko-litofaciální, tak fyzikální skutečnosti existující a püsobící v čase Ti na horninové prostředí zájmové uhelné sloje v realizované testační rovině..Skutečné změny napěřových poměru V uhelné sloji v zájmové ploše testační roviny V čase lze způsobem podle vynálezu zjišřovat a sledovat podle srovnávacích analýz...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: svařování, tupých, obloukového, svárů, způsob, elektródou, obalenou

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

N-alkylimidy kyselin 2-/3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl) propanamido/alkylendikarboxylových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265080

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pác Jiří, Sedlář Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C07C 119/06

Značky: n-alkylimidy, jejich, kyselin, výroby, způsob

Text:

...hladinou termooxidačnich produktů. Zejména posledni z uvedených vlastnosti je velmi důležitá, protože stabilizátor, který nemá schopnost pohybu v rámci polymerni matrice silně pozbývá své stabilizačni účinnosti. N-alkylimidy kyselín 2-3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamid§ 7 alkylendikarboxylových Jsou vesměs pevné látky s poměrně ostrým bodem táni,rozpustné v ethanolu, toluenu a za horka i v hexanu.Jejich příprava vychází z reakce...