Patenty so značkou «způsob»

Strana 76

Způsob úpravy polyesterových tavných lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265393

Dátum: 13.10.1989

Autor: Wolf Dušan

MPK: C09J 3/14

Značky: úpravy, polyesterových, tavných, způsob, lepidel

Text:

...snižování LVČ.-Tavné polyesterová lepidlo uvedeného složení pro způsob podlevynálezu je možno připrevit bud esterifikací molárních poměrů kyseliny tereftalové s kyseliny adipové s 1,4 -butandiolem s jejich následnou kopolykondenzací, nebo přeesterifikací dimetyltereftelátu e esterifikací kyseliny adipové s 1,4 - butandiolem e následnou kopolykondenzací. Třetí možností příprevy tohoto lepidla esterolýzou polybutylentereftelátu e...

Způsob betatronového urychlování elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265388

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/04

Značky: urychlování, elektronů, betatronového, způsob

Text:

...jeho praktické využití. Určuje dobu expozicą a tím í účelnost.a ekonomiku provozu urychlovače. Expoziční rychlost záření je úměrná náboji elektronového svazku, který je v beta tronu urychlován.kde Q náboj,V objem urychlovací komory, E 1 vstřiku částic,relativistický faktor, B . indukce magnetického pole betatronu při E 0Ei energie částio při vstřiku, EO 0,5 mgv klidová energie elektronů.Z uvedeného vztahu je zřejmě, že fokusačni síly...

Způsob výroby přírodního houbového arómatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265386

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žaloudek Ladislav, Prudel Martin, Vonášek František, Buchal Petr, Souček Jiří

MPK: A23L 1/22

Značky: přírodního, způsob, houbového, výroby, aromátů

Text:

...podle vynálezu lze dostatečně aromatizovat až stonásobné množství finální po 265 386živatíny, než bylo zpracovahého houbového odpeduoTak se efektivně zhodnotí houbový odpad, ktorý se dosud přidává do kompostů e substrátü, kde je vlastně využít pouze jako hnojivo. Podle tohoto vynálezu vyrobená přírodní houbová arőmata jsou zvláště vhodná k ochucování polévek, omáček, hotových jídel a jiných potravinárskych výrobků. Jsou dále vynikajíoí...

Způsob stanovení hydroxylových skupin v epoxidových pryskyřicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265385

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šíma Milan, Makeš Jaroslav

MPK: G01N 33/44

Značky: hydroxylových, pryskyřicích, stanovení, skupin, způsob, epoxidových

Text:

...odměrným alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Z rozdílu spotřeb na títraci obou kyselią stanovených ve slepém pokusu a vlastním stanovení,se výpočte obsah epoxidových a hydroxylových skupin v analyzovaném vzorku. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhá reakční doba, silná afinite acetylbromidu ke vzdušné vlhkosti a nebezpečí určitých chyą plynoucích z toho, že na výsledcích se podilejí dvě na sobě závislé spotřeby odměrného roztoku...

Miska výtoku, zejména pro vany vířivých praček pro domácnost a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265374

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matoušek Heinz, Pertlíček Jaroslav

MPK: D06F 37/26

Značky: vířivých, způsob, miska, výtoku, výroby, zejména, praček, domácnost

Text:

...prolisu vystřihne výtokový otvor.Tím se sníží napětí a deiormaoe materiálu při tažení misky výtoku. Uvedeným způsobem se dosáhne snížení zmetkovitosti při výrobě misky výtoku, úspory materiálu snížením její tlouštky a zlepšením odtoku prací lázně z pračky.Na připojeném výkresu je sohematioky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde obr.1 znázorňuje misku výtoku po vylisování šikmého kruhového prolisu ve dně s nastřiženým technologickým...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265365

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šilar Jaroslav, Šubryt Karel, Kubát Jan, Schreiber Vlastimil, Novák Jan, Fürst Pavel, Starý Josef

MPK: C03B 23/00, C03B 9/00

Značky: předmětů, způsob, sklenených, tvarování, dutých

Text:

...skloviny se upevni prostřednictvím úchopové hlavy Q na pracovni konec pištaly 3. Dutina pištaly 5 je napojena na neznázorněnou pneumatickou jednotku se zdrojem tlakového vzduchu. Trajektorie pištaly 5 během následujiciho tvarovaciho procesu je graficky znázorněna na obr. 4, kde jednotlivé pozice označené řimskými čislicemi I až IV představuji polohy pištaly 5 při jednotlivých tech nologických operacich tvarovàni.Pozice I znázorňuje uchopeni...

Způsob výroby injekčního přípravku s obsahem chloridu thalného 201T1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265363

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kopecký Petr

MPK: A61K 49/02

Značky: výroby, způsob, obsahem, injekčního, chloridů, thalného, 201t1, přípravků

Text:

...množství uhličitanového pufru. Autoři udávají chemický výtěžek každé z obou fází chemických operací okolo 95, technologický Výtěžek V Pozmezí 70 ň 75. Na principu spolusrážení a separace extrakcí je rovněž založen výrobní způsob podle Kopeckého P. a kol. v Radioisotopy 25/6/, 767 /1984/, použivwný v současné době v Ústavu jaderného výzkumu vŘeži při výrobäínjekčního přípravku chloridu thalného 2 O 1 T 1. Ozářený terč je rozpuštěn v kyselině...

Způsob čistění surového bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265362

Dátum: 13.10.1989

Autor: Toman Jaromír

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, surového, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, čištění

Text:

...v rozsahu 15 až 150 kPa a je i poměrně málo závislá na množství vodní páry, resp, při dosažení stavu, kdy jsou již těkavé látky odstraněny zvyšovaním množství páry stoupá obsah produktu v destilátu jen pomalu. S ohledem na zajištění maximálního styku vodní páry s monomerem, je odstraňovaní těkavýoh podílů prová děno v kontinuálně praoujicí protiproudé koloně, pára postupuje zdala, stripovaný monomer natéká shora, Nyní bylo s překvapením...

Způsob detekce vnitřních zkratů na interdigitalizovaných strukturách v zapouzdřených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265361

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Škaloud Miroslav, Muller Ilja

MPK: G01R 31/26, H01L 21/66

Značky: interdigitalizovaných, vnitřních, součástkách, strukturách, zkratu, detekce, zapouzdřených, způsob, polovodičových

Text:

...elektrody a katody výše uvedené zkraty detekovat nelze,protože tyristorová struktura mezi vývodem řídící elektrody a katodou pomocného tyristoru vnáší do měřícího obvodu sériový odpor, který je mnohem větší, než. velikost odporu mezi katodovou elektrodou a katodcu pomocného tyristoru u nezkratované struktury. známé způsoby detekce zkratů tedy neumožňují provádět výstupní kontrolu zapouzdřených součástek,a nelze takzabránit expedování součástek...

Způsob výroby racemického 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265360

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hampl František, Šmíd Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Svoboda Jiří, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 121/52

Značky: způsob, výroby, 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu, racemického

Text:

...se tak, že ha l mol chloridu vzorce II rozpuštěném v aromatickém uhlovodík se působí 5 až 6 moly, s výhodou 4 moly kyanidu sodného ve formě 45 až 55 hmot. vodného roztoku v přítomnosti 0,02 až 0,2 molu, s výhodou 0,1 molu kvartérni amoniové soli jako katalyzátoru fázového přenosu» Reakce se provádí za íntenzívniho micháni při teplotě varu aromatického uhlovodiku a její průběh se sleduje pomoci plynově chromatografické analýzy. Po...

Způsob výroby alkoxy- a aryloxykarbonylových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265359

Dátum: 13.10.1989

Autori: Uchytil Jan, Konečný Václav, Kraus Miloš, Vašutová Iveta, Daňková Daniela

MPK: B01J 23/06, B01J 23/24, C07C 45/65...

Značky: výroby, aryloxykarbonylových, alkoxy, sloučenin, způsob

Text:

...katalyzátoru a potlačuje vedleáší reakce. složení katalyzátoru se může pohybovat v poměrně širokých mezích molárního poměru chromu k zinku, od 16 do 51. Množství alkalického kovu, s výhodou sodíka nebo dreslíku, je vhodné od 0,1 do 2,0 .Vhodná reakční teplota pro uvedený typ katalyzátoru je 300 až 5 oo°c, s výhodou kolem 400 °C, tj. v oblastí, kdy rovnováha dehydrogenace je posunuta výrazně na stranu karbonlové sloučeniny. To je prednosti...

Způsob zavádění radioaktivního izotopu jodu do m-jodbenzylguanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265357

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopička Karel, Kronrád Leo, Pereszlényiová Eva, Hradilek Pavel

MPK: A61K 43/00

Značky: izotopů, m-jodbenzylguanidinu, způsob, radioaktivního, zavádění

Text:

...gg, 1985, s. 123,kteří pro urychlení reakce používají jako katalyzátor cuľ ionty genrované redukcí z Cuľľ pomocí chbridu cínatého přímo V reakční směsi. Velmi rychlý postup přípravy popisuje Iskasekaran,M J. Nucl. Med. gł, 1983, s. P 117, který je založený na použití chloraminu jako jodačního činidla. Hlavní nevýhodou oboutěchto metod je, že se doraakční směsi vnáší velké množství redukčních nebo oxidačních činidel, a protože výsledný...

Způsob výroby kyselin 2-alkoxybenzoových

Načítavanie...

Číslo patentu: 265355

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vystavěl Vladislav, Aufart Jaroslav

MPK: C07C 65/21

Značky: kyselin, způsob, výroby, 2-alkoxybenzoových

Text:

...na alkalickésoli kyselín 2 ~elkoxybenzoových, které se z roztoků izolují okyselením, zpravidle anorganickými kyselinami. Výtěžky kyse~ lin 2-alkoxybenzoových dosahují při tomto způsobu alkylece až ~ 80 teoňt se stupněm čistoty, potřebným pro další syntézu bervotvornýchütokomponent.Provedeni syntézy je zřejmě z následujících přikladů. Příklad 1K roztoku alkoholátu, připraveného rozpuštěním 23 g sodiku ve směsi 310 ml methanolu a 150 ml...

Způsob výroby sodné soli kyseliny nitriltrimethylenfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265354

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelenka Pavel, Bartoníček Robert, Lukeš Ivan, Šíp Martin

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, sodné, způsob, výroby, nitriltrimethylenfosfonové

Text:

...kyseliny chlorovodíkové je sníženo o více jak o polovinu. Použitím pdpadního monomethylesteru kyseliny fosforité a snížením nadbytků reakčních složek se samozřejmě snižují výrobní náklady.schopnost kyseliny nitriltrimethylenfosfonové krystalizovat z nasyceného roztoku je dána řadou faktorů. Navrhovaným postupom se získá volný roztok, který obsahuje 43 až 47 hmot. produktu a neobsahuje formaldehyd a ve větší míře nadbytečnou kyselinu...

Kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265352

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: způsob, výroby, čočka, kontaktní, její

Text:

...čočky by ly skleněné nebo tvrdé z organického skla a proto nepřekvapuje, 265352že už v začátcích vývoje kontaktních čoček se vvnoŕilv návrhv opatřit skleněnou nebo jinou tvrdou čočku měkcim okrajem nebo souvislým podkladem,například z regenerované celulozv,z prvže a podobné, aby se vylnučilo poranění oka tenkým okraiem sklenené čočky a omezilo dráždění (viz například západonemeckv patentní spis č. 921 416). Tento návrh se však nemohl...

Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jiří, Kurfürst Jiří, Dočekal Josef

MPK: F16G 5/06, B29D 29/00

Značky: hromadné, konfekce, koster, bubnu, způsob, konfekčním, řemenů, klinových, pevném

Text:

...přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez...

Způsob přípravy kyseliny 5-sulfoisoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265300

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 143/52

Značky: kyseliny, přípravy, 5-sulfoisoftalové, způsob

Text:

...u 1 fo 1 go ttalové. Po parciílní konverzi kyseliny 5-sulfoisoftalové hydroxideu sodnýn na Její monosodnou sůl V další Iázi zpracování kysel 1 ny so sníží ztráty při pronývíní krystalickóho koláče její nonosodně soli.Dále se sníží pracnost při manipulaci s monosodnou eolí,zejnéna ve Iízi sušení. Katalyzítor reakce aktivní oxid křemičitýVynílez je dokunentovín nňsledujícíni příklady provedení,jimiž ovšn není vyčerpân ani osezen.Do ocelovőho...

Způsob měření koncentrace hořlavých plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265296

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartovský Tomáš, Houdek František, Sládeček Jiří, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/22

Značky: koncentrace, hořlavých, plynů, měření, způsob

Text:

...drátu v závislosti na teplotě, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se při ohřátí katalytickąyo tělíska nad nastavenou teplotu vypíná nebo snižuje topný elektrický proud na dobu 0,05 až 0,2 s a sleduje se frekvence vypínání nebo snižování topného elektrického proudu tvořící míru koncentrace hořlavého plynu.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočíva ve zjednodušení elektronických vyhodnocovacích obvodů.Způsob měření podle...

Způsob tvarování klobouků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265294

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrušková Marie, Book Karel

MPK: A42C 1/04

Značky: tvarování, klobouků, způsob

Text:

...způaobu podle vynálezu epočivá v tom, že ee úpravou kloboučnickeho polotovaru do tvaru zvonku umožní následně tvarovat konečný tvar hlavy a stŕíěky klobouku současně, to znamená při jedne opereci. Celkový počet operací po tvarováni klobouku se sniží z šesti na tři, to znamena na polovínu. Odstraňuje se predbežné ořezáváni stříäky,zahýbání stříäky a žehlení stříšky. Tím se snižuje praenost tvarovéni klobonků při snížení spotreby lieovaeich...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: způsob, krystalického, amonného, síranu, přepracování

Text:

...zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného...

Způsob detekce deformací ovlivněné povrchové vrstvy austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265278

Dátum: 13.10.1989

Autor: Jandoš František

MPK: G01N 19/08

Značky: vrstvy, deformací, způsob, detekce, oceli, austenitických, ovlivněné, povrchové

Text:

...povrchových vrstev plastickou deformací za studena, jsou nejprve vyžŕhány v rozmezí teplot 500 °C až 1350 °C, přičemž teplota žíhání je volena tak, aby bylo možno volit střední časy žíhání, obvykle jednu až dvě hodiny. Doba žihání,potřebné pro průběh rekrystalizace,je nepřímořměrná žíhací teplotě. Během tohoto žíhání dojde v povr4 265278 chově deformovené zőně k rekryetelizaci e při ní vzniknou nová,rekryetalizovaná zrna, která mají při...

Vidlice, zvláště pro jízdní kola a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265274

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novotný Karel, Wallenfels Pavel, Krump Jiří, Kovář Josef, Aubrecht Jaroslav

MPK: B62K 19/06, B62K 21/02

Značky: její, výroby, vidlice, jízdní, způsob, zvláště

Text:

...v nárysu polotovar vidlice před vylisováním patice, obr. 6 znázorňuje ze spodu pohled na alternativní provedení vidlice.Trubkové rameno g vidlice je na svém spodním konci zakončeno paticí l. Stěna trubkového ramene g je na jedné stra 265 274ně zahnuta tak, že její spodní konec leží zhruba V myšleném prodloužení stěny trubkového ramene g na protilehlé straně. Patice l tvoří jeden celek s trubkovým ramenem g,takže stena tr ového ramene g...

Způsob přípravy alkoxyfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265264

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šitinová Jana, Kunčický Jiří

MPK: C07C 43/23

Značky: způsob, alkoxyfenolů, přípravy

Text:

...dostatečně rychle, jak je to nezbytná pro průmyslové účely.Alkoxylfenoly Jsou důležité meziprodukty pro syntézu řady farmaceutických přípravků, vonných látek a barviv.Způsobpoób vynálezu je bliže popeán následujícími příkladyoDo autoklávu o objemu 0,3 l vybaveného elektromagnetickým míchedlem a armaturamí nezbytnými pro práci ze tlaku bylo předloženo 5 g jemné rozdrcené kyseliny wolframové a 20 g pyrokatechinu a autokláv byl uzavřen. Po...

Způsob přípravy di-tercbutylhydroxybenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265262

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nechybová Věra, Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír

MPK: C07C 39/08

Značky: přípravy, di-tercbutylhydroxybenzenů, způsob

Text:

...Reakce probíhá snadno i bez zahřívání při obyčajné teplotě. Jako inertní rozpouätědla se osvědČĚ ty především kapalně alifatické uhlovodíky nebo benzin, ale jechlorovaná rozpouětědla, aromatické kapalné uhlovodíky jako toluenči xylen, ale i kyselinu octovou. Reakce je katalyzována nejen ky selinou sírovou, která vzhledem k její dostupnosti a výtěžkům při reakci je výhodnú, ale lze užít i jiných kyselých katalyzátorů,jako jsou jiné...

Způsob výroby diethyloxalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265260

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malík Miloš, Novrocík Jan, Zemanová Marie, Novrocíková Marta, Prokšová Pavla

MPK: C07C 69/36

Značky: diethyloxalátu, výroby, způsob

Text:

...procentním roztokem hydroxidu alkalického kovu, destilovanou vodou, 0,3 až 1 procentním roztokem anorganické kyseliny a nakonec opět destilovanou vodou. VVýhodou způsobu výroby diethyloxalátu podle vynálezu je významné zkrácení esterifikační doby a zvýšení výtěžku esteru. Významné je, že katalyzátor je možno jednoduše oddělit od produktu prostým odsazením a použít ho bez jakékoliv úpravy opakovaně v dalších esterifikaěních násedách. Využití...

Způsob výroby fumaranu železnatého, fumaranu amonného a síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265259

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan, Pecha Jaroslav

MPK: C07C 69/60

Značky: fumaranu, výroby, způsob, železnatého, amonného, síranu

Text:

...produkty současně na jednom zařízení. současně je kompletně vyřešena problematike odpadů, nebot ve srovnání s dosud používanými postupy-vzniká podstatné menší množství oópadních vod s nižším obsahom anorganických solí. V první řadě reoyklace matečného louhu ze druhého výrobního stupně umožňuje získat nasycený roztok síranu amonného při 50 OC a minimalizuje tak množství odpadních vod z celé výroby. Další výhodou této výroby je izolace...

Způsob výroby bezvodé krystalické sodné soli 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265250

Dátum: 13.10.1989

Autori: O’neill Brian Thomas, Allen Douglas John Meldrum

MPK: C07D 409/06

Značky: 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu, způsob, krystalické, bezvodé, sodné, výroby

Text:

...ilustrují následující příklady provedení, jimiž se však rozsah Vynáluu v žádném směru neomezuje.Příprava 1 Hydratovaná sodná sůl 5 ~ch 1 or-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamiduHydráty uvedené v názvu se připraví postupem podle příkladu Í 0 amerického patentového spisu č. 4 556 672 (Kadin). Alternativně lze postupovat tak, že se 51,2 q (0,16 mol) 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu (příklad 8 shora citovaného amerického patentového...

Způsob výroby teplotně stálých antibiotických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265249

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaplan Murray Arthur, Bogardus Joseph Ballard, Palepu Nageswara

MPK: C07D 501/46

Značky: preparátu, antibiotických, stálých, výroby, způsob, teplotně

Text:

...stabilitami preparátü pripravených z individuálních solí obsažených ve směsi. Tak například je možno připravit preparát z obojetného iontu, chloridu vápenatého a chloridu sodného, přičemž stabilita vzniklé pevné látky se bude pohybovat mezi stabilitami preparátů připravených jednak z obojetného iontu a chloridu vápenatého a jednak obojetného iontua chloridu sodného. Použití směsi solí k výrobě preparátů podle vynálezu může být výhodné tehdy,...

Způsob výroby analogů rebeccamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265248

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaneko Takushi, Utzig Jacob, Wong Henry

MPK: C07H 17/00

Značky: způsob, analogů, výroby, rebeccamycinu

Text:

...1 a 11 nesou na cyklickém systému rebeccamycinujiné substituenty ve významu symbolu X. Deriváty rebeccamycinu nesoucí na cyklickém systému rebeccamycinu různé substituenty lze například vyrobit za použití metod, které popsaliV následujícím reakčním schématu je konkrétněji popsána syntéza analogů nebo chromoforů rebeccamycinu nesoucích na cyklickém systému namísto atomů chloru různé substituenty ve významu symbolu X. Ve vzorcích...

Způsob výroby kovových komplexů N-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A nebo 11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 265247

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vajtner Zlatko, Djokić Slobodan, Lopotar Nevenka

MPK: C07H 17/08

Značky: komplexu, výroby, 11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu, n-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu, způsob, kovových

Text:

...(0,02 mol/1 roztok se za michání rozpustí (hodnota pH asi 6). Pak se přidá 0,086 9 dihydrátu chloridu mědnatého (0,01 mol/1 roztok vztaženo na C 42) a za míchání se po částech přidâvá 0,1 N lmol/1) hydroxid sodný do dosaženi hodnoty pH 8,5. Reakční směs se michá 2 hodiny za udržování konstantní hodnoty pH (udržování pH),fialová sraženina se odsaje, promyje se třikrát 10 ml vody, vysuší a poskytne 0,64 g produktuvypočt. 4,1 Účinnost 834 E/mg...

Způsob parciální oxidace uhlovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265245

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hasenack Hendrikus Johannes, Martens Franciscus Johanna

MPK: C01B 3/32

Značky: parciální, uhlovodíkového, paliva, způsob, oxidace

Text:

...se dosáhne ve srovnání s dříve uvedeným postupem dosavadního stavu techniky i méně než poloviční spotřeby páry při srovnatelné parciální oxidaci paliva. způsob podle vynálezu je tedy ekonomičtějšLvynález bude nyní popsán detailněji pomocí následujících příkladů provedení.zkoušky byly prováděny za následujících podmínekal nástřik měrná hmotnost při 15 °c (kg/In 3) 930 až 1 01 s viskozita na výstupu 2 kanálu(Pa.s) 0,02 až 0,2 složení C 2...

Způsob výroby nových tetracyklických derivátů indolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265243

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brambilla Enzo, Temperilli Aldemio, Eccel Rosanna, Salvati Patricia

MPK: C07D 487/06

Značky: tetracyklických, derivátů, výroby, nových, způsob, indolu

Text:

...hodnoty) a 15, 30, 60, 265243 4120, 240 minut až 24 hodiny po ošetřeni. Skupiny 7 až 8 krys se ošetřují orálně jedinou dávkou testované sloučeniny nebo vehikula, methocelu (0,5 hmotnostně objemových 0,2 mlna 100 g tělesné hmotnosti). Hodnoty ED 25 se vypočitaji pro každou sloučeninu z regresní čáry dávka - odezva.Jako standardní látka se také testuje captopril. Hodnoty ED 25 (dávky snižujici průměrný tlak krve o 32,9 kPa) dosažené u...

Způsob výroby nových derivátů difosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265242

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: A61K 31/66, C07F 9/38

Značky: způsob, nových, výroby, kyseliny, derivátů, difosfonové

Text:

...bromid fosforitý.Volné difosfonové kyseliny obecného vzorce I se mohou ízolovat jako volné kyseliny nebo ve formě svých monosoli nebo disoli s alkalickými kovy. soli s alkalickými kovy se dají zpravidla dobře čistit přesrážením ze směsi vody a methanolu nebo vody a acetonu.Jako farmakoloqicky snášenlivé soli se používají především soli s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové, které se připravují obvyklým způsobem, například reakci...

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Liu Han Tai, Miller Douglas, Gaines David Mason, Hussein Fathi David

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34

Značky: způsob, katalytické, plynové, kontinuálním, loží, polymerace, fluidním, alfamonoolefinů, fázi

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Způsob přípravy tetrahydrotetramethylnaftyl-propenylfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265240

Dátum: 13.10.1989

Autori: Loeliger Peter, Klaus Michael

MPK: C07C 39/21

Značky: způsob, tetrahydrotetramethylnaftyl-propenylfenolů, přípravy

Text:

...sloučsninami začne jeden den po podání karcinoqenhi látky. zaznamenáse tělesná hmotnost pokusných zvířat a týdně se prohmatává nádor a měří se posuvným měřidlem.Vypočítá se objem podle vzorce .d 2, přičemž D představuje větší a d menší průměr nádorového elipsoldu. Pokus se ukončí po ll týdnech a vyhodnotí se. V tomto pokuse se použijí kromě30 kontrolních zvířat, která dostávají výhradně normální potravu, následující dvě skupiny pokusných...

Způsob stabilizace injekčně aplikovatelných vodných roztoků antiemetického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265238

Dátum: 13.10.1989

Autori: Agharkar Shreeram, Nassar Munir, Bogardus Joseph

MPK: A61K 31/16, A61K 31/045

Značky: způsob, aplikovatelných, antiemetického, činidla, injekčné, roztoku, stabilizace, vodných

Text:

...náležeji ethanol, propylenglykol, glycerol a mannitol, přičemž nejvýhodnějším stabilizátorem je glycerol. Zvlášč výhodnou farmaceuticky upotřebitelnou adiční solí sloučeniny obecného vzorce I s kyselinou je hydrochlorid. Nejvýhodnější sloučeninou obecného vzorce I je ta látka, v níž R 1, R 3 a R 4 znamenaji atom vodiku a R 2 představuje methylovou skupinu, tj. 4-amino-2-(2-butanon-3-yl) oxy-5-chlor-N-2-(diethylamino)ethy 1 benzamid (la).Bylo...

Způsob výroby soli 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro- 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu s kyselinou benzensulfonovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265237

Dátum: 13.10.1989

Autori: Davidson Edward, Wells James Ingram

MPK: C07D 211/90

Značky: výroby, 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu, benzensulfonovou, 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro, kyselinou, způsob

Text:

...nejstabilnější solí, zatímco hydrochlorid je solí nejméně stabilní.besylát nejstabilnější mesylát tosylát sukcinát salioylát maleát acetát hydroohloridJ. K tomu, aby se získaly stabilní prostředky, je žádoucí mít k dispozici sůl, která není hygroskopická. V pevném stavu, kde obsah účinné látky je vysoký, může absorbovaná vlhkost působit jako činidlo napomáhající a způsobující hydrolýzu a chemický rozklad. Je to právě hyqŕoskopický charakter...

Způsob oddělování fenolů a bází extrakcí z černouhelných dehtových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265236

Dátum: 13.10.1989

Autori: Seekamp Marc, Stadelhofer Jürgen, Peter Siegfried, Beneke Herbert

MPK: C10C 1/18

Značky: extrakci, olejů, dehtových, způsob, černouhelných, fenolů, oddělování, bázi

Text:

...podle vynálezu dvoustupňovou extrakci,při níž se používá nadkritického extrakčního činidln, které sestává z nadkritické látky apodkrltíckěho ćinidla. V prvním stupni se odděłi neutráiní olej ve druhém stupni báze.Jako oadktítické extrakční činidlo je vhodný oxid uhličitý ve směsi s uhlovodíkem 0 délce řetězce 3 až 8 atomů uhlíku, například s propanem nebo butanem jakožto noanou látkou v hmotnostním množství S až Su Q, výhodné 20 až 60 Q,...

Způsob redukčního tavení železných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 265234

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brotzmann Karl, Fassbinder Hans Georg, Turner Richard Edwin

MPK: C21C 5/32, C21B 11/00

Značky: tavení, způsob, železných, redukčního

Text:

...způsobu podle vynálazu lzedosáhnout mírou dodatečného spalování v rozmezí 30 až 50 v prvním reakčním prostoru a60 až 100 ~ve druhém stupni dodatočného spalování. Kromě již uvedených opatření se k docílení vysoké míry dodatečného spalování osvědčilo používání předehřátého vzduchu, tj. horkého větru, jakožto plynu obsahujícího kyslík. Překvapívě nezpůsobuje použití horkého větru jakožto zdroje kyslíku při zpusobu podle vynálezu...

Způsob získávání surovin pro výrobu dehtové smoly černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265232

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneke Herbert, Peter Siegfried

MPK: C10C 1/18

Značky: dehtu, černouhelného, získavání, způsob, smoly, výrobu, dehtové, surovin

Text:

...látek se daří z 97,2 hmotnosti při výtěžku oleje 77,2 . Pro Vysoký obsah tuhých látek v hmotnostním množství přibližně Z 5 a pro převážně parafinicko-clefinické složení oleje z břidlio s destilačním rozmezím 200 až 360 °C nelze tuto výchozí surovinu srovnávat vysoce aromatickou VysokovroucíKoncentrace smoly V extrakčním prostředku sestávajícím z nosné látky a nadkritické složky je přitom určována jak poměrem rozpouštědel, tak i tlakem a...