Patenty so značkou «způsob»

Strana 75

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Červenka Jan, Brož Zdeněk, Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik

MPK: B01D 53/34

Značky: exkrementů, užitkových, bioplynu, odstraňování, sirovodíku, převážně, zvířat, způsob, fermentaci, metanovou, vyrobeného

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Způsob stanovení inhibice adherence leukocytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265601

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čoupek Jiří, Postupa Jan, Pokorný Jiří, Kobilková Jitka Člen Korespondent Čsav, Jandová Anna, Vejbora Oldřich

MPK: C12Q 1/06

Značky: inhibice, stanovení, adherence, leukocytů, způsob

Text:

...LAI testu lze provést jakýmkoli způsobem vhodným k mikrofotografii. Pro standardní provádění snímání průběhu LAI testu ze stejného zorného pole mikroskopu je výhodné použít automatické osvitové zařízení, např. firmy Carl Zeiss, Jena. Fotodokumentaci lze provádět na běžný negativní fotomateriál, nebot při snímaní nejde o zachycení detailů buněčnýchelementü, ale o zjištění jejich počtu. Dokumentaci LAI testu je vhodné doplnit o...

Podvojné cyklotetrafosforečnany měďnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265600

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: měďnato-hořečnaté, výroby, podvojné, cyklotetrafosforečnany, jejich, způsob

Text:

...molárnímu poměru P 205/(Cu Mg) rovným 0,96 až 1,1, 5 výhodou 1 až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmosféře ztuhnout chladnutím s výhodou rychlostí menší než S °C za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp. tuhnutí produktů, které se pohybuje podle poměru Cu/Mg v rozmezí 890 až 1 160 °C. Vzájemný poměr mědnatých a hořečnatých kationtů V tavenině se volí podle požadavku na jejích...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kademnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265599

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: kademnato-hořečnaté, výroby, jejich, způsob, podvojné, cyklo-tetrafosforečnany

Text:

...chladnutím s výhodou rychlostí menší než 5 °c za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp. tuhnutí produktů, které se pohybuje podle poměru cd/Mg v rozmezí 800 až 1 160 °C. Vzájemný poměr kademnatých a hořečnatých kationtů v tavenině se volí podle požadavku na jejich obsah v produktu, přičemž množství hořečnatých kationtů se může pohybovat V rozmezí od hodnot blížících se nule až do...

Způsob plnění dutých vláken z polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265594

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pejčoch Miroslav, Šrůta František

MPK: D01F 1/10, D01F 1/08

Značky: polyetyléntereftalátu, vláken, způsob, dutých, plnění

Text:

...to, že plnění dutín vláken může být provedeno jak ve střiži jako textilní surovině, tak i V hotovém výrobku - tkanině, obsahující dutá vlákna. Aplikace plniva může být provedena z vodného i organického prostředíí Technologie plnění je jednoduché a kromě vakuového zařízení nevyžaduje žádné další speciální strojní zařízení. Způsobu plnění dutých vláken podle vynálezu je možno využít i jako metody pro stanovení dutosti vlákenné suroviny na...

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: vzorků, způsob, rozklad, bombě, obsahující, přípravy, popeloviny, kalorimetrické, tepelný, zejména, uhlí, látky, organické

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Způsob přípravy silikagelových materiálů s makroporézní strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265588

Dátum: 13.10.1989

Autori: Porsch Bedřich, Vozka Stanislav

MPK: C01B 33/157

Značky: přípravy, makroporézní, způsob, strukturou, materiálů, silikagelových

Text:

...i nečistoty obsažené v použitám silikagelu. Teplota při výrobě makroporézního silikagelu z mikroporézniho silikagelu způsobem podle vynálezu leží V rozmezí od 200 do 1 000 OC. Pokud se používá směsi kyseliny borité a solí alkalických kovů, je minimální obsahPřipravené materiály je nutno důkladně vyprat, aby se odstranila modifikační činidla. Oxid boritý vodou hydrolyzuje na kyselinu boritou - proces je možno urychlit snížením pH. Směsné...

Způsob odsiřování odpadních plynů, zvláště spalin uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265581

Dátum: 13.10.1989

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, odsířování, uhlí, odpadních, zvláště, spalin, plynů

Text:

...Přitom zajištuje stejný odsířovací efekt, jako četné vysoce účinnévápnově vápencové mokré vypírky s podstatné složitějším a nákladnějším zařízením.Příklad způsobu podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku. Jde0 způsob odsířování spalín hnědého uhlí ve výtopně teplárny.Kusové vápno obsahující méně než 1 hmotnosti síranu vápenatého je zo skládky gł kontínuálně dopravováno dopravníkem gg do šachty l. Tam je vápno vyhříváno...

Způsob elektrolytické regenerace ionexů ve směsném loži a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265577

Dátum: 13.10.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: B01J 49/00

Značky: zařízení, regenerace, způsob, elektrolytické, ionexů, směsném, loží, způsobu, provádění, tohoto

Text:

...jejich jednotlivých složek. Přitom jedna polovina rozdělené směsi ionexů se regeneruje v regeneračním cyklu katolytem a druhá polovina anolytem. Po ukončené regeneraoi se takto zregenerované části směsného, dočasně rozděleného lože opět smísí a po odstranění, například vypuštěním zbytků anolytů a katolytü, vrací zpět do zásob hrdle 5 je umístěno potrubí § pro odvod deionizované vody. Proti dnu 3 jsou vytvořeny, 3 265577níku regeneračního...

Způsob dělění plynové směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265572

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vinš Luděk

MPK: F25J 3/02

Značky: provádění, směsi, tohoto, zařízení, způsob, dělení, způsobu, plynové

Text:

...lg kapaliny z praní plynu kapalným dusíkem, potrubím lg tlakového topného plynu, potrubím gg nízkotlakého topného plynu, potrubím gl dusíku, potrubím gg promývacího dusíku a potrubím gł přídavného dusíku. V potrubí gg metanové frakce proti plynové směsi je umístěn škrticí ventil QA, v potrubí ll metanové frakce do topného plynu je umístěn škrticí ventil 25.V potrubí lg kapaliny z praní plynu kapalným dusíkem je škrticí ventil gg, V...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se sníženým odporem proti vpichu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265566

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klimeš Jiří, Forman Zdeněk, Procházka Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: proti, primární, výroby, jehel, tkaniny, vpichu, sníženým, všívané, odporem, koberce, způsob, podkladové

Text:

...vlastnosti pásků po tepelné úpravě a jednak zhoršené zpracovatelné aužitné vlastnosti všívaných koberoů.Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby primární podkladové tkaniny utkané z polypropylenových pásku, kde se pásky nebo tkanina opatří nánosem 0,6 až 4 hmot. přípravku snižujícího dynamické namáhání pásku. Podstatou tohoto způsobu je, že jako přípravku snižujícího dynamické namáhání se použije polyethylenglykol s průměrnou...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel s dokonalejším využitím katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265562

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Norek Jiří, Novrocíková Marta, Kotůlková Svatava

MPK: C07C 69/80

Značky: využitím, změkčovadel, katalyzátoru, způsob, ftalátových, dokonalejším, přípravy

Text:

...nejmenší, za současného udržení časového průběhu esterífikace. Další snížení množství katalyzátoru použitého ve vynálezech CS č. 214 216 a 214 550 však toto neumožňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy ftalátovýoh změkčovadel podle vynálezd.Jeho podstatou je použití katalyticky aktivní směsi obsahující 2-etylhexanol, rozpuštěný organotitanát obecného vzorce Ti(0 H)x(0 R)y, kde x y 4, a nezreagovaný suspendovaný Ti 02 xzH 20, kde z ...

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265561

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta, Norek Jiří, Kotůlková Svatava

MPK: C07C 69/80

Značky: přípravy, změkčovadel, ftalátových, způsob

Text:

...titaničitého. Heterogenní katalyzátor separovaný z esteru po finálních úpravách se opakované použije k přípravě nové esterifikační směsi se zvýšenou katalytickou aktivitou.Anelytickým sledováním koncentrace titanu rozpuštěného v reakčni směsi ve formě Organotitanátu a vzniklého z hydratovaného oxidu titaničitého bylo totiž zjištěno, že tato koncentrace je podstatné vyšší než koncentrace titanu daná použitím ekvivalentniho množství...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Votava Vladimír, Hampl František, Šmíd Ivan, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 291/08

Značky: výroby, 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu, esterů, způsob

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Způsob přípravy 2-ethyl-3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)kumaronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265559

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Hamoňová Miroslava, Zelenka Jaromír, Kuchař Miroslav

MPK: C07D 307/80

Značky: 2-ethyl-3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)kumaronu, způsob, přípravy

Text:

...látka, což má zvláště velký významZpůsob podle Vynálezu se provádí tak, že se k 2-ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)kumaronu,rozpuštěnému v methanolu, přidá alkalické činidlo a při teplotě místnosti (20 až 25 °c) se přikape brom. Po následném ochlazení reakční směsi a jejím míchání se odsaje krystalická látka, která se promyje methanolem, vymíchá s vodou a překrystaluje z toluenu. Získa se zcela čistý produkt.62,0 g...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zemanová Ivana, Grimová Jaroslava, Roubal Zdeněk, Franc Zdeněk, Maturová Eva, Krajíčková Jana

MPK: C07H 11/00

Značky: těchto, sodná, resp, ester, polysírový, glykosaminoglykanu, látek, způsob, výroby

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Způsob čištění dicyklohexyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265555

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mleziva Josef, Večeřa Miroslav, Holík Štěpán, Řehák Jindřich

MPK: C07C 43/18

Značky: čištění, dicyklohexyletheru, způsob

Text:

...přímo zbytky odpadající při rektifikaci cyklohexanon-cyklohexanolové směsi, připravene cestou oxidace cyklohexanu nebo hydrogenace fenolu a následující dehydrogenace cyklohexanolu.Jako alkalický katalyzátor lze použít libovolný hydroxid alkalického kovu nebo hydroxid kovů alkalických zemin v množství od 0,1 do 5 . Nejlepší výsledky se dosáhnou s ljaž 3 hydroxidu sodného nebo draselného. V některých případech je výhodné použití katalyzátoru ve...

Magnetický kompozitní celulózový nosič a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265500

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lenfeld Jiří, Gemeiner Peter

MPK: C08B 15/00

Značky: výroby, způsob, celulózový, nosič, kompozitní, magnetický

Text:

...vzniklé materiály majímagnetickou složku pevně fyzikálně resp. fyzikálně chemicky vázanou ve hmotě nemagnetické složky a jsou touto složkou kryty. Aktivní povrch ani porézní struktura nejsou magnetickým materiálem blokovány. Nevýhodou jsou poměrně složité podmínky přípravy, zejména v případě suspenzní polymerizace.Podstata magnetického kompozitního celulözového nosiče podle vynálezu spočívá v tom,že sestává z gelu regenerované celulôzy...

Alkylidenmalonaldehydy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265498

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dvořák Dalimil, Kryštal Galja, Král Vladimír, Janovskaja Ludmila, Arnold Zdenék

MPK: C07C 47/20

Značky: přípravy, způsob, jejich, alkylidenmalonaldehydy

Text:

...na plastince je viditelný pouze dihydropyran. TLC lsilufon, chloroform). získaný etherový roztok dihydropyranu byl vytřepán s roztokem NaHCo 3, vysušen,odpařeno rozpouštědlo po chromatografii na sílikagelu bylo získáno 0,21 q (40 ), dihydropyranu.d) Krystalický meziprodukt typu IV, R cH 3)2, Y N/CH 3/2, X Mgnr, byl charakterizovánK roztoku 0.381 g (3 mmol) dimethylaminomethylenmalonaldehydu v absolutním tetrahydrofuranu byly...

Polymerní léčivý přípravek s potrahovaným cytostatickým účinkem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265492

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kálal Jaroslav, Šanc Petr, Kopeček Jindřich, Pchakadze Georgij, Malý Zdeněk, Konoplickaja Xenija, Vacík Jiří

MPK: A61K 31/74

Značky: potrahovaným, léčivý, přípravy, polymerní, přípravek, způsob, účinkem, cytostatickým

Text:

...metotrexát, rozpuštěný v minimálním množství destilované vody. Směs se pečlivě míchá 10 minut při 30 až 40 °C. Poté se k reakční směsi přidá 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol (UP 606/2), směs se míchá 1 minutu a vylije na teflonovou podložku. Po ztuhnuti se polyurethan suší při 70 a tlaku 1 až 2 mm Hg do konstantni váhy.Údaje jsou shrnuty v tabulce 1Příklady Metotrexát Voda 2,4,6-tris(dimethyl- Předpolymer aminomethyl)feno 1)Příprava...

Způsob sušení granulovaných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265489

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doležel Zdeněk, Vetlický Boris

MPK: C06B 21/00

Značky: trhavin, způsob, granulovaných, sušení

Text:

...hmotnosti v daných podmínkách, jednotlivé granule se navzájem dotýkají, což má za nâsledek, že požár nebo detonace vzniklé na jednom místě se rozšíří na celé množství trhaviny s katastrofálními důsledky.Výška vrstvy granulované trhaviny je za podmínek sypná hmotnosti vždy v oblasti nadkritické, to znamená, že je vyšší než mínimâlní, při které již detonace zaniká. Podkritickásíla vrstvy má u brizantních trhavin zpravidls sílu jen několik...

Způsob osového ustavování polovodičového monokrystalu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265483

Dátum: 13.10.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: H01L 21/304, C30B 33/00

Značky: polovodičového, zařízení, způsob, ustavování, monokrystalů, provádění, osového

Text:

...tvaru polovodičového monokrystalu. Dále je dosaženo větší upínací síly potřebné pri opracování polovodičového monokrystalu o větší délce a hmotnosti a zkrácení času potrebného pro jeho ustavení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ustavování polovodičového monokrystalu 5 upnutým obráběným polovodičovým monokrystalem v bokorysu a řezu.V průběhu letmé pásmové tavby se začátek a konec polovodlčového monokrystalu 3 o průměru 66...

Způsob výpalu cementářského slínku s využitím méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265482

Dátum: 13.10.1989

Autori: Němeček Petr, Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří, Marek Stanislav

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, výpalu, využitím, méněhodnotného, cementářského, slínku, paliva

Text:

...a nezakresleným chladičem slínku, je přiřazeno fluidní topeniště Q. Ve fluidním topeništi 3 je nad roštem lg vytvořena fluidní vrstva lg z inertního materiálu tvořeného cementářským slínkem se zrnitostí do 3 mm. Do topeniště se přivádí dávkovačem 5 jemné méněhodnotné palivo, případně i kapalné, které se do něho přivádí přívodem 1. Do fluidního topeniště 3 se přívodem g rovněž zavádí surovinově odprašky z odlučovacího zařízení 1...

Emulze koření z eleoresinů koření, způsob jejich výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265480

Dátum: 13.10.1989

Autori: Štěpánková Hana, Balšíková Libuše, Sviták Břetislav

MPK: A23L 1/221

Značky: emulze, jejich, způsobu, eleoresinů, provádění, způsob, tohoto, výroby, koření, zařízení

Text:

...tekutiny rozdílných barev, podle použitého oleoresinu. Sušina emulzního koření se pohybuje V rozmezí 32 až 37 , měřeno refraktometricky,pH v rozmezí hodnoty 3 až 3,5. Pokud se týče vydatnosti odpovídající emulze koření vydatnosti přírodního mletého koření, ale jak již bylo uvedena je možné účinné látky v nových výrobcích i několikanásobně koncentrovat.Z použitých materiálů, které obsahují přirozeně se vyskytující látky s emulgačními...

Způsob fotometrického stanovení hemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265475

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kadrnál Jan

MPK: G01N 33/00, G01N 33/72

Značky: stanovení, fotometrického, hemoglobinu, způsob

Text:

...oxyhemoglobinu, methemoglobinu a karbonylhemoe globinu. Reakční rychlost přeměny oxyhemoqlobinu a methemoglobinu umožňuje provádět měření do 30 sekund a produkt je stabilní nejméně po dobu 20 minut.Vlastní stanovení je možno provádět bud jako jednostupňovou reakci hemoglobinu a činidla výše uvedených koncentrací reakčních komponent, nebo jako dvojstupñovou s postupným přidáním hemoglobinu a iontů Fe 2. Při odděleném uchování roztoku...

Způsob předehřívání práškového a jemně zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265454

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doleželík Vítězslav, Plšek Josef, Odstrčilík Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: jemné, materiálů, práškového, předehřívání, způsob, způsobu, tohoto, zrnitého, provádění, zařízení

Text:

...šachty jsou uzavřeny,aby bylo možné jejich čištění. Toto se postupně stále opakuje.Tímto šachtovým předehřívačem podle vynálezu s vestavěnou proetorovou mříží se dosáhne zlepšeného předehřívání suroviny, teplo přechazí do Vestavěné proatorové mříže a pak teprv do předehřívaného materiálu, čímž ae aníží zatížení cdtahovaných plynu prachovými aloäkami. Předatavuje zdokonalení předehřívání, úsporu tepla a znížení úletu z předehřívaně...

Fialová nesymetrická 1 ku 2 chromokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265450

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zdarsa František, Hájek Vladimír, Novák František

MPK: C09B 45/26

Značky: barviva, nesymetrická, fialová, způsob, chromokomplexní, jejich, přípravy

Text:

...komplexü vzorce I podle vynálezu, je vysoká Čistota barviva, neboč doposud běžně užívané zpúsoby syntézy nesymetrických 12 metalokomplexnich barviv, spočívající v simultánní chromací ekvimolárni směsi výchozích komponent, poskytující vedle žádaného 12 nesymetrického komplexu i obě možná symetrická 12 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti barviva vynikajícími koloristickými vlastnostmi a vysokou...

Způsob výroby dibrom-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265448

Dátum: 13.10.1989

Autori: Havel Zdeněk, Vaňura Jan, Pecka Karel, Mostecký Jiří Akademik, Kryštufek Jan

MPK: C07C 13/70

Značky: způsob, dibrom-(2,2)paracyklofanu, výroby

Text:

...kde X má vpředu uvedený význam a R je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku, se působí v reakčním prostředí tvořeném směsí inertního uhlovodíkového rozpouštědla a dimetylsulfoxidu silnou zásadou, vznikla amoniová báze obecného vzorce I, kde R má vpředu uvedený význam, se V tomto prostředí rozkladá za zvýšené teploty 40 až 140 OC, s výhodou 60 až 95 °C, za vzniku dibrom-(2,2)paracyklofanu. Inertním uhlovodíkovým rozpouštědlem...

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pokorný Pavel, Jasenský Zděnek, Pařízek Miroslav, Macek Vladimír, Kubička Rudolf, Loukota Jiří

MPK: C01G 51/06

Značky: kobaltu, propylenu, způsob, solí, oxonaci, izolace

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Způsob výroby diagnostického séra pro stanovení C 4 globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265438

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Tadra Miloš

MPK: A61K 35/16, A61K 39/395

Značky: diagnostického, globulínu, výroby, séra, způsob, stanovení

Text:

...sérový beta-1 A globulin a některé další bílkoviny, které jsou zvláště potřebné k dosažení požadované monospecifičnosti diagnostického C 4 antiséra.K řadě vzorků séra prasete, kozy, nebo králíka, jimž byl injikován C 4 globulin, se přidá stoupající objem získané frakce. Po jedné hodině stání se získají supernatanty odstředěním, 3 265438a testují se imunoelektroforézou, přičemž ve startovních jamkách je umístěno lidské sérum, V kanálcích...

Způsob řízení a ukončování azokopulačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265437

Dátum: 13.10.1989

Autori: Skalický Petr, Jaroš František, Bartošek Jan

MPK: C07C 113/00

Značky: ukončování, způsob, řízení, reakcí, azokopulačních

Text:

...je ukončeno, když absolutní hodnota směrnice funkce, vyjadřující závislost redox potenciálu na čase, klesne na předem zvolenou hodnotu v mezích 0 až 5 mV/min. Hodnota směrnice, indikující dosažení konce kopulační reakce, závisí na rychlosti rozkladu diazoniové soli v daném reakčním prostředí a pro každý konkrétní případ se zjiščuje experimentálně.V porovnání s dosavadním stavem lze aplikací popsaného zpüsobu řízení dosáhnout vyšší...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,4´-karboxylfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265433

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lašák Karel, Hellerová Zdena, Žaloudek Josef, Buzik Pavel

MPK: C07C 143/79

Značky: způsob, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,4´-karboxylfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...podle vynálezu upřesñují uvedené příklady. P ř í k 1 a d l13,9 g 100 kyseliny 4-aminobenzoové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpustí přídavkem roztoku hydroxidu sodného na pH 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného míchání a při teplotě 20 až 50 °C do vzniklého roztoku nadávkuje 25,6 g 100 2-nitroch 1 orbenzen-4-sulfonylchloridu(0,1 mol) a vznikajici kyselost se otupujě roztokem hydroxidu sodného o koncentraci c(Na 0...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265432

Dátum: 13.10.1989

Autori: Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Lašák Karel, Hellerová Zdena

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrochlorbenzen-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby, způsob

Text:

...podle vynálezu upřesñuji uvedené příklady. P ř 1 k 1 a d 113,9 g 100 kyseliny 3-aminobenzoové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpustí přidavkem roztoku hydroxidu sodného na pa 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného micháni a při teplotě 20 až 50 °C do vzniklého roztoku nadávkuje 25,6 g 100 2-nitroch 1 orbenzen-4-sulfonylchloridu(0,1 mol) a vznikajici kyselost se otupuje rcztokem hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH) 10 mol/1 tak,...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných nitroacetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265428

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pokorný Miroslav, Vojtíšek Vratislav, Zíma Jiří, Bartoš Arnošt, Terč Jiří

MPK: C07C 103/127

Značky: 2,5-disubstituovaných, nitroacetanilidů, způsob, výroby

Text:

...připouštění kyseliny sírové např. ke 80 až 100 °C teplé soustavě 5-chlor-2-methylacetanilidu a kyselině octové, dochází nejprve k částečně krystalizaci acetanilidu, který vytváří ze začátku dávkoväní přechodně dobře míchatelnou suspenzi, asi po 20 vydávkované kyseliny sírové z jejího celkového množství dochází na homogenní systém. Je nutné acetylační reaktor ohladit studenou vodou, aby nedošlo vlivem uvolněného krystalizačního tepla...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dočekal Josef, Mikel Eduard, Urbanec Josef, Hovorka Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: hromadné, výroby, způsob, klinových, koster, řemenů

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Způsob štěpení racemické kyseliny (+)-threo-2-hydroxy-3-(2´-aminofenylthio)-3-(4´-methoxyfenyl)propanové na optické antipody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265417

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrušková Věra, Stružka Vladimír, Červinka Otakar, Běluša Jindřich, Dudek Václav

MPK: C07C 59/01

Značky: způsob, antipody, kyseliny, optické, +)-threo-2-hydroxy-3-(2´-aminofenylthio)-3-(4´-methoxyfenyl)propanové, racemické, štěpení

Text:

...z antipodů, z nichž se ve vodném prostředí při 70 až 85 °C působením kyseliny chlorovcdíkové uvolní (-)-enantiomer kyseliny vzorce I, z matečněho louhu po odpaření etanolu ve vodném prostředí při 70 až 85 DC püsobením kyseliny chlorovodíkové vyloučí krystaly druhého ()-enantiomeru kyseliny vzorce I. V důsledku značně rozdílné rozpustnosti obou diastereoisomerních solí (-) a ()-kyseliny s (-)-efedrinem lze je snadno krystalizací oddělit. obě...

Polotovary mléčných a sýrových polévek a omáček a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265416

Dátum: 13.10.1989

Autori: Forman Ladislav, Janoušek Jan, Hladíková Zdenka, Pechačová Marta, Cvachovec Vladimír

MPK: A23L 1/40

Značky: jejich, způsob, omáček, mléčných, polotovary, syrových, výroby, polévek

Text:

...sodného. Směs se po utavení formuje a bali do 100 g porcí. Jedna 100 g kostka s 300 ml vody slouží k přípravě dvou porcí mléčné polévky.Ke směsi podle příkladu 1 se přidá 10 kg hubšve sladkokyselém nálevu a po provedeném tavení se získá polotovar houbové omáčky, polévky, která se formuje a balí do 100 g porcí.Na 100 kg základní směsi k tavení o 65 hmot. tuku v sušině, 45 hmot. sušiny se přidá 8 kg bramborového škrobu, 3 kg soli, 2 kg...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodička Zdeněk, Vrábel Ondřej, Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, pólů, točivého, stroje, hlavních, rotoru, výroby, pomocných, stejnosměrného, plechů, způsob, elektrického

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Způsob přidávání odpařitelných a roztavitelných přísad do roztavených železných slitin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265400

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pospíšil Vlastislav, Polák Jaroslav

MPK: C21C 1/10

Značky: odpařitelných, železných, tohoto, roztavitelných, slitin, způsobu, přísad, způsob, přidávání, provádění, zařízení, roztavených

Text:

...Dn a efektív-k ní výšky Vef, k objemu přetlakové komory má hodnotu2 ažj 4 1000 v závislosti na obsahu síry a jednak poměr součtu plooh alespoň jednoho dolniho otvoru a alespoň jednoho horního otvoru k vnitřnímu objemu ponorného modifikačního zvonu má hodnotu l 100 až 1 200. Další výhodné vytvoření zaŕízení podle vynálezu spočívá jednak v tom, že efektivní výška mezi alespoň jedním dolním otvorem a alespon jedním horním otvorem ponorného...

Mostní dilatační závěr a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265399

Dátum: 13.10.1989

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/06

Značky: způsob, zhotovení, mostní, dilatační, závěr

Text:

...závěru ze směsi plastbetonu, do jejichž urovne sepoloží nejdříve ochranné vrstvy, například z litéhoasfaltu a na ně ložné vrstvy konstrukce vozovky, na něž se průběžně přes druhe vrstvy mostního dilatačniho závěru,opatřené předtím separačni vrstvou, položí obrusná vrstva konstrukce vozovky, která se pouu nad druhými vrstvami mostniho dilatačniho závěru společně se separačni vrstvou odstrani,di 1 atačni spára se překryje pružným těsnicím...