Patenty so značkou «způsob»

Strana 74

Způsob jednopólového opětného zapínání na elektrických vedeních vvn a zvn

Načítavanie...

Číslo patentu: 265815

Dátum: 14.11.1989

Autori: Toufar Oldřich, Král Karel

MPK: H02H 3/07

Značky: vedeních, jednopólového, zapínání, elektrických, opětného, způsob

Text:

...při němž se na krátkou dobu odpoji jen postižena ráze. Po určité, předem stenovenév časové přestávce se ráze znovu automaticky připoji.Při znovuzapnuti vodiče docnâzi v řadě připauü, při trvalé poruše, při neznasnuti elektrického oblouku v přestávce UZ, k obnovení zkretového proudu a nastane aeŕinitivni.třipőlove vypnutí vedení. To má zjevneenevýhody v tom, že se namâhají dvěma rychle po sobě náeledujícimi zkraty elektrické vypínače a...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265806

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Vídenský Jan Csc, Vosolsobě Ján, Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06, C05B 11/08

Značky: způsob, směsi, obsahující, kyselinu, výroby, převážně, hnojiva, trihydrogenfosforečnou

Text:

...fosforečné suroviny se provádí kyselinou dusičnoua kyselinou sírovou nebo/a částečná úprava poměru vápníku ku oxidu fosforečnému se provádí pomocí kyseliny sirovénebo suroviny tuto kyselinu obsahující, přičemž vzniklý síran vápenatý spolu s obtížné rozložitelnym složkamí z fosfátové suroviny se ze vzniklé suspenze oddělí před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražcváním.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vídenský Jan, Havránek Josef, Glaser Vladimír, Vokřál Václav, Vybíral Zdeněk, Vosolsobě Ján

MPK: C05B 11/06

Značky: směsi, výroby, trihydrogenfosforečnou, kyselinu, hnojiva, způsob, převážně, obsahující

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Havránek Josef, Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Vokřál Václav

MPK: C05B 11/06

Značky: obsahující, způsob, trihydrogenfosforečnou, hnojiva, výroby, kyselinu, směsi, převážně

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Vokřál Václav, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Havránek Josef, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/06

Značky: převážně, způsob, obsahující, hnojiva, trihydrogenfosforečnou, výroby, směsi, kyselinu

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Způsob polarizace piezoelektrických polykrystalických měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265802

Dátum: 14.11.1989

Autor: Boudyš Miroslav

MPK: H01L 41/22

Značky: způsob, piezoelektrických, polarizace, polykrystalických, měničů

Text:

...koercitivního pole srovnatelnou nebo větší než je hodnota jejich průrazného elektrického pole, vyznačený tím, že měniče jsou nejprve polarizovány.v jednom směru při teplotě 60 - 150 °C po dobu 10 - 60 minutelektrickým polem o intenzitě, při které nedochází k průrazům měničů, pote je polarita polsrizačního pole obrácene a polarizuje se 10 - 60 minut při teplotě 60 - 150 °C elektrickým polem o intenzitě, při které nedochází k průrazům,tak že...

Způsob výroby směsových barvených pracenů, zejména ze směsí vlněných a polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265801

Dátum: 14.11.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D01G 21/00

Značky: vlněných, vláken, polyesterových, pracenů, výroby, barvených, zejména, směsi, směsových, způsob

Text:

...spočívá v ton, že po operací posukování následuje bervení nebo potískování vlněného mykaného pramene, po němž se provádí egalizace e vlněný mykaný pramen se smíeí s obarveným polyeeterovým a/nebo jiným pramenem a ve směsi se čeěe a následně dvakrát posukuje.Výhodou uvedeného způsobu výroby směsového premenu je to, že se kromě odstranění nevýhod výše uvedených, dosahuje dokonalého promísení vláken na česecím stroji, odstraněním všech...

Způsob přípravy 11-(1-(2-(1-piperazinyl)acetyl)-4-piperidylen)-6,11- dihydrodibenzo(b,e)thiepinů a jejich maleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265750

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/14

Značky: způsob, přípravy, maleinátů, jejich, dihydrodibenzo(b,e)thiepinu, 11-(1-(2-(1-piperazinyl)acetyl)-4-piperidylen)-6,11

Text:

...získá 1,51 g (80 3) k O C.K roztoku 2,50 g předešlého chloracetylderivátu ve 40 ml chloroformu se přidá 1,5 g1-methylpiperazinu a směs se za míchání vaří pod zpětným chladičem 2,5 h. zředi se 60 mlse vodou, vysuší se bezvodým uhličitanem draselným a odpaří za snížené chloroformu, promyje benzenu a poskytne 2.42 g žádané báze, t.t. 152 až 155 °c.ho tlaku. Zbytek krystalizuje z izací kyselinou maleinovou v ethanolu se získá krystalícký...

Způsob přípravy (E)-N-methyl-N-(3-(6,11-dihydro-dibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propyl)- 2-(1-piperazinyl)acetamidů a jejich materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265749

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: 2-(1-piperazinyl)acetamidů, přípravy, jejich, e)-n-methyl-n-(3-(6,11-dihydro-dibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propyl, způsob, materiálů

Text:

...11-yliden)propyl)-2 ~(1-piperazinyl)acetamid (I, R CH 3). K michanému roztoku 4,42 q (E)~N-methy 1-3-(6,ll-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-yliden)propylaminu (lit. cítována) ve 30 ml benzenu se přidá 1,99 g N,N-dimethylacetamidu a potom se během 10 min přikape roztok 2,58 g chloracetylchloridu ve 20 ml benzenu. Směs se michá 30 min při teplotě místnosti a potom 1,5 h při 40 °C. Směs se zředi 50 ml...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265748

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, kobaltnato-hořečnaté, cyklo-tetrafosforečnany, způsob, podvojné, jejich

Text:

...obsahující kationty kobaltnaté a hořečnaté v molárním poměru Co/Mg odpovídajícĺm ožství odpovídajícím molárnímuPodstata vynálezu dále spočívavztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty V mn s výhodou rovným 1 až 1,005,OC/min za vzniku produktupoměru P 205/(Co Mg) rovným 0,96 až 1,1, se ponechá ve zcelasuché atmosfére ztuhnout chladnutím 5 výhoodu rychlostí menší než 5 Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp....

Způsob přípravy D-ribosy značené radioisotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265746

Dátum: 14.11.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: značené, d-ribosy, přípravy, způsob, radioisotopem

Text:

...je časově náročné a málo efektivní vzhledem k relativně vysokému bodu varu této kyseliny a současné nutnosti práce při teplotě pod 40 OC. Zbytkú kyseliny mravenčí je možno se zbavit jen obtížné, např.převáděním na těkavější methylester.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhovaný způsob přĺpravy D-ribosy značené radioisotopem 140 jehož podstata spočívá v tom, že značený ribonukleosid se hydrolýzuje kyselinou trífluor octovou, s výhodou o...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 265741

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, způsob, zinečnato-hořečnatých, přípravy, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů

Text:

...kondonzace fosfurečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondonzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje,umožňuje jejích kvantitativnčjší průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krustyna povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než1 160 OC, neboř to je nejvyšší teplota, kdy příslušné...

Způsob odstraňování nánosu strusky ze stěny struskové pánve a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265740

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikula Vítězslav, Žáček Vladimír

MPK: B22D 43/00, B22D 41/00

Značky: provádění, odstraňování, pánve, způsob, nástroj, strusky, struskové, stěny, způsobu, tohoto, nánosu

Text:

...jsou vystavení zdraví škodlivému hluku.Uvedené nevýhody známého stavu techniky se odstraní způsobem odstraňování nánosu strusky se stěny struskové pánve a nástrojem k provádění tohoto způsobu za použití motorového rypadla dstata spočívá v tom, že odstraňovaní nánosu struskys vyložníkem podle vynálezu, jehož po ím po povrchové přímce stěny strusko se stěny struskové pánve se provádí jeho podélným rozpojenvé pánve nástrojem, tvořeným ocelovou...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drahoňovský Jan, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Dědek Václav, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Kozmík Václav

MPK: C07C 177/00

Značky: 9-oxoprostaglandinů, způsob, výroby

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,2´-karboxylfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265725

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žaloudek Josef, Hellerová Zdena, Lašák Karel, Buzik Pavel

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, způsob, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,2´-karboxylfenyl)sulfonamid

Text:

...203 až 206 °c, její títrací hydroxidem sodným vo vodnćm prostředí do 1 až 2 stupně 3 užitím potenciometrické indíkace byla potvrzenapřítomnost karbnxylové a amidické skupiny a z obou stupňů vypočtena relativní molárníProvcdenf podle vynálezu upřesňujl uvedené příklady.13,9 g 1 U 0 kyseliny antranilové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpusti přídavkemroztoku hydroxidu soúného na pH 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného míchání a při teplotě 20...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smrkovský Evžen, Jasinský Zdeněk, Tesař Josef, Vacek Jan, Chládek Lubomír

MPK: B32B 1/08

Značky: hořáku, trysek, způsob, agregátu, hutnických, výroby

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Způsob hladkého odlomu skalních stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 265709

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mottl Kliment, Santa Jan, Zapletal Josef, Nevřica Jaroslav, Orság Jiří

MPK: E21C 41/12

Značky: hladkého, způsob, stěn, skalních, odlomu

Text:

...technologii hladkého odlomu skalnich stěn podle vynálezu, jejíž podstatou je časově závislá kombinace rozpojováni hornín pomocírozpinavých maltovin a výbušin. V místě požadované hladké odlomové plochy se navrtá soustavarovnoběžných obrysových vrtů ve vzájemném rozestupu 5, až 15 násobku průměru vrtů. Obrysovévrty, obvykle každý druhý se naplní rozpínavou maltovinou. Souběžně s obrysovými vrty se připraví vrty ve skalní hornině určené k...

Antistatická podlahovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265708

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fára František, Škarda Václav, Bareš Richard

MPK: C08K 3/04

Značky: výroby, podlahovina, způsob, její, antistatická

Text:

...s elektrovodivými sazem vibraci v rozsahu 9 000 až 15 000 kmitů za minutu.ině podle vynálezu jsou částice elektrovodivých sazí z převážněV antistatické podlahov která tak vytvářísou rovnoměrně rozptýleny v syntetické pryskyřici, miry rozdruženy a j kem sazí vysokofrekvenčnimizejména při zpracování pryskyřice s přidav i a vytvoření řetězců jednotlivýchelektrovodivé pojivo. i se dosahuje rovnoměrného rozptýleni shluků sazjejí pevnosti,...

Způsob úklidu prachu a mobilní zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265705

Dátum: 14.11.1989

Autor: Linhart Rudolf

MPK: B08B 5/04, E01H 1/08

Značky: provádění, zařízení, prachu, způsob, mobilní, úklidu

Text:

...přibližně jen o d duje žádné složité hnací elementy a umožňuje spolehlivýesetiny procenta. Metoda je jedno duše a lehce realizovatelná, nevyžaprovoz i za optimálních podmínek. Rozšiřuje paletu dosud známých protiprašných úklidovýchsystémů a návratností prachové substance v nepolétavém sypkém stavu, rozšiřuje využitelnostNa obr. 1 je jako příklad schematicky znázorněno mobilní úklidové zařízení v nárysném řnrn d na nhr. P iv řwlní nhlvd....

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: regulace, způsob, výpalu, šachtové

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

/7S/-9-Acetyl-4-methoxy-7-0-/apoxyalkyl/-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265701

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněk Zdenko, Podojil Miloslav, Jizba Josef, Lipavská Helena, Přikrylová Věra

MPK: A01N 33/02

Značky: přípravy, trihydroxy-5,12-naftacenchinony, 7s/-9-acetyl-4-methoxy-7-0-/apoxyalkyl/-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11, jejich, způsob

Text:

...vzorce III, kde R 2 3,4-epoxybutyl, 2,3-epoxybutyl a4,5-epoxypentyl, testované na Bacillus subtilis a BrevibactexiumTestovaná látkal Inhibíčni zóna (mm) Bacillus subtilis Brevibacterium III R 2 3,4 ~epoxybutyl 17 18 III R 2 2,3-epoxybutyl 12 23 III R 2 4,5 ~epoxypentyl 11 22 19 281 Přĺprava vzorků 1 mg látky rozpuštěn v 1 ml methanolu, na plotnu dáváno 0,1 ml roztoku.Biologické aktivita látky vzorce III, kde R 2 2,3-epoxypropyl,...

Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kadlec Jiří, Laga František

MPK: B29C 47/78

Značky: způsob, plastů, vytlačovaných, profilů, chlazení, ohebných

Text:

...čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící...

Způsob likvidace bakterií kontaminujících pekařské droždí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265685

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C12N 1/18

Značky: likvidace, způsob, droždí, bakterií, pekařské, kontaminujících

Text:

...jehož podstate spočívá v tom, že se v kvesničném mléoe nebo zápaře sníží pH na hodnotu 4,5 až 4,6 přidáním 0,02 až 0,5 Š obj. kyseliny perootová za míchání, po 60 minutách působení se upraví pH roztokem hydroxidu na původní hodnotu 5,5 až 5,8.Vzhledem k disociaci kyseliny peroctové je výhodné upravovat pH na hodnotu 4,5 některou z provozně používaných kyselín jako je kyselina sírová, fosforečná.Na ozdíl od způaobu podle AOč 204767...

Způsob kontinuální výroby skleněných tyčí, zejména z optického skla a licí forma k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265681

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šulc Jaroslav, Heřmanský Josef

MPK: C03B 17/04

Značky: kontinuální, sklenených, zejména, způsob, forma, licí, způsobu, tohoto, optického, výroby, provádění, tyčí

Text:

...výhodné, když je trubka formy zhotovena ze sli Atiny niklu a chromuJe rovněž výhodné, když kovový chladič formy je zhotoven ze slitiny mědi.Výhodou tohoto způsobu je, že lze plynule vyrobit skleněné tyče různých průměrů a tvarů přímo z taveni- ny, které mají dostatečně přesné geometrické rozměry,přičemž mají dobré optické vlastnosti a geometrii příčného řezu. Teplota sklovinm a tími její viskozita se mění kontrolovaně během průchodu...

Způsob výroby diamantového kotouče s přerušovanou brusnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265675

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jech Miroslav

MPK: B24D 5/06

Značky: kotouče, diamantového, prerušovanou, vrstvou, brusnou, způsob, výroby

Text:

...trojúhelníka o vrcholovém úhlu 45 až 60 ° a výěce odpovídající 1/2 šířky brusně plochy a při orientaci vrcholů zubů obou protichůdných kruhů kolmo proti sobě jsou vytvořený segmenty ve tvaru kosočtverce a při vzájemněm posunutí vroholů zubů o 1/4 až 1/2 rozteče, vznikne uspořádání brusně vrstvy do tvaru ozubeného prstence. Uvedená brusná směs je s obsahem diamantového prachu především kovového nebo kovověkeramického charakteru.Pokrok ve...

Čiré kapalné dusíkaté hnojivo se zinkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265672

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čampulková Jarmila, Maťátko Jaroslav, Galia Milan

MPK: C05D 9/02, C05C 13/00

Značky: způsob, dusíkaté, výroby, kapalné, hnojivo, zinkem, čiré

Text:

...náročnějšii plodíny se u hnojiv s nižším obsahem obtižněi zajišłuje určená dávka základních živín a zinku. Při použití koncentrátu typu ZINKOVIT je naopak obvykle nutné biogenníprvky dodávat rostlinám odděleně.Nedostatky těchto hnojiv jsou odstraněny při použití nového typu čirého kapalného dusikatého hnojiva se zinkempnüě vynálezu, určeného k přímé aplikaci do půdy. Hnojivo se vyznačuje tím, že obsahuje 22 až 29,5 , s výhodou 25 celkového...

Způsob čištění a dezinfekce zařízení v prvovýrobě mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265671

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jachan Jiří, Gajdůšek Stanislav

MPK: A23C 7/00

Značky: zařízení, čištění, způsob, dezinfekce, prvovýrobě, mléka

Text:

...na 1/20 původního množství při výměně alkalických a kyeelých roztoků jedenkrát měsíčně, pou~ ze doplňováním koncentrace v důsledku zředění proplachovou vpdou nebo odpouštěním usazených nečistot. Při výběru vhodného proetředku lze vypracovat optimální režim čištění a deeinfekce, zaručující dokonalé vyčištění veěkerého zařízení. Spotřeba energie na ohřev zásobních roztoků je prakticky stejné jako při Jednorázovém použití e může být ještě...

Způsob kování dutých součástí s vnitřním výronkem ze špalíku na klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265667

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21J 5/00

Značky: kovaní, klikovém, způsob, dutých, vnitřním, špalíků, součástí, výronkem

Text:

...že k výtoku celkově nebo jen místně přebytečného materiáludo výronkové štěrbiny dochází při nižším napětí než při původ~ Vním způsobu. Tato skutečnost se odráží v nižší kovecí síle a energií, v menším vlivu přebytku materiálu na napětí v zápust. . - 3 - ce, v kretším čelním zátoku, užší toleranci výšky výkovku e de 1 äíživotnosti zápustky.A Příklady způsobu kování dutých součástí s vnitřním výronkem jsou na pripojenych výkresoch, kde obr. 1,...

Způsob výroby velkoplošných deskovitých aglomerovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265659

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pospíšil Karel, Indra Zdeněk, Poštulka Jan, Matějíček Vlastimil, Pánek Jiří, Glíž Miloslav

MPK: B27N 3/02

Značky: výroby, materiálů, způsob, velkoplošných, aglomerovaných, deskovitých

Text:

...lisu během jednoho lisovacího cyklu nebo i současnou výrobu běžných aglomerovaných desek a aglomerovaných výlisků opatřených fólií s plastickým vzorem v různých etážích jednoho lisu.Pro vytváření plastického vzoru je možno s výhodou použít kovových listů z hliníkové slitiny, které jsou poměrně levné a snadno dostupné. Tento materiál současně umožňuje velmi dohrý prestup tepla k výlisku, takže nedochází k prodlouženílis ovac ích časů....

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265658

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kolb Ivan, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/00

Značky: produktů, kvantitativního, způsob, tetrabromdianu, vedlejších, stanovení

Text:

...vo spojeni e hnotnoetni epektrometrii.Nyní byl nelezen způsob kvantitstivniho stanovení vedlejšieh produktů V tetrebromdianu, ktorý je předmětemtohoto vynálezu e jehož podstata spočivá v tom. že se tetrabromdian eilyluje silylačnim činidlem. s výhodou N.0-bis-(trinethy 1 eilyl)-trifluoroacetemidem a utvořené trimethylsilylethery tetrabrondianu e vedlejšich produktů se podrobi plynová chromen tografii na náplňové koloně smočene...

Způsob měření okamžité rychlosti kolejového vozidla a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265655

Dátum: 14.11.1989

Autori: Slunská Judita, Slunský Lubomír

MPK: G01P 3/64

Značky: způsob, vozidla, rychlostí, provádění, kolejového, okamžité, měření, zapojení

Text:

...schéma elektronického zařízení pro provádění způsobu měření rychlosti kole jového vozidla podle vynálezu. 265655Zařízení obsahuje dvě větve, určené snímači g a 3, které jsou bezdotykově magnetickým polem vázány s kolejnicí l. Ve větvi snímače g je výstup snímače g spojen se vstupem řízeného zesilovače 3 a výstup zesilovače 3 připojen k paralelné spojeným vstupům komparátorů É, 1 a Q. Výstupy komparátorů Q, 1, § se vstupy první řídící...

Způsob přípravy magnetitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265649

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zolotovskij Boris, Šubrt Jan, Krivoručko Oleg, Paramzin Sergej, Bujanov Roman, Zapletal Vladimír

MPK: C01G 49/08

Značky: způsob, přípravy, magnetitu

Text:

...magnetitu podle vynálezu, který vychází z vodné suspenze lepidokrokitu (gama - Fe 00 H) aktivované v mechanických aktivátorech při 2-200 W/g v průběhu 0,01-4 hodiny. Při mechanické aktivaci menší než 2 W/g a době kratší než 0,01 hodiny magnetit nevzniká. zvýšení aktivace nad 200 W/g a doby nad 4 hodiny již neovlivňuje kvalitu produktu, zvyšuje však spotřebu energie. Při popsaném způsobu připravy je využíváno dvou faktorů jako výchozi...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Hromek František, Vojnar Zdeněk, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/28

Značky: kyslíkovém, kombinované, odpadů, konvertoru, předehřevu, ocelového, dmýchaném, způsob

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jasinský Zdeněk, Suchánek Jan, Smrkovský Evžen, Bajda Miloslav, Kolomazník Miroslav, Neufus Karel

MPK: B32B 1/08

Značky: trysek, hutnických, způsob, hořáku, agregátu, výroby

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Způsob výroby aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265638

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marek Petr, Jelínek Václav, Dvořák Vladimír

MPK: C07C 103/50

Značky: způsob, aminoamidů, výroby

Text:

...5 až 30 minut reagovat. Podle dalšího význaku reakce probíhá za přítomnosti nízkomolekulární anilinformaldehydové pryskyřice o teplotě táni 35 až 111 OC, a to V množství 0 až 35 hmot., vztaženo na obsah diaminodifenylmetanu.Způsob výroby aminoamidů podle vynálezu je bliže osvětlen na následujících příkladech.K roztaveným 100 g čistého 6-kaprolaktamu o teplote 80 OC se přidá 1,1 g kyseliny mravenčí 80, po 20 minutách se tavenina ohřeje...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265630

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beránek Dušan, Žídek Artur, Horký Pavel, Janok Jan, Pácl Petr

MPK: H01F 1/16, H01F 41/02

Značky: magnetický, způsob, oceľových, vysokou, izotropních, výroby, pásu, nízkými, indukcí, magnetickou, měkkých, ztrátami

Text:

...pás žíhat při teplotě 500 až 720 C, aby došlo ke zhrubnutí precipitátü po hranicích zrn a k odstranění mezioperační křehkosti. Při teplotě okolo 700 °C stačí doba žíhání okolo 1 minuty, při teplotě blížící se 500 °C je potře ba žíhat po dobu několika hodin.Plasticitu materiálu při válcování za studena lze ještě zvýšit tak, že se válcuje pásohřátý na teplotu 50 až 200 °C. Pokud se týká nízká anizotropie magnetických vlastností, autoři na...

Způsob přípravy 2-aminothiofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265614

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svodová Gabriela, Kroupa Jaroslav, Kabele Josef

MPK: C07C 149/42

Značky: 2-aminothiofenolu, přípravy, způsob

Text:

...rozpouštědlo se může použít též ve směsi s vodným roztokem uhličitanu sodného v konoentraoi 5-20 hmotnostních, s výhodou 12,5 .Katalyzátor se připravuje postupem popsaným v US patentovém spise 2 402 642 z kovové soli působením alkalických sulfidů a síry ve vodném roztoku. Z kovů jsou vhodné zejména kohalt,molybden, nikl a železo.Trisulfid kobaltu s vlastnostmi sulfaktivního katalyzátoru se připravuje působením hydratovaného sulfidu sodného...

Způsob výroby škrobových zahušťovatel a pojiv pro geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265613

Dátum: 14.11.1989

Autori: Janalík Bedřich, Pomahač Bohdan, Tachovský Petr, Krulíkový Jiří, Kodet Josef, Štěrba Slavoj

MPK: C08L 3/08

Značky: škrobových, výroby, způsob, pojiv, speciální, hydrogeologické, inženýrsko-geologické, geologicko-průzkumné, práce, zahušťovatel, stavební

Text:

...a starch product. In Referatnyj žurnal,1968, Č. 13, S. 56).Podstata vynálezu spočívá v účelné kombinaci sítování škrobů, zejména škrobu hramborcvého, vhodným sitovacím prostředkem (vázaným éterickou vazbou) a v následné specifické mechanicko-chemické degradaci spojené s termickou modifikaci, která produkt převádí do formy rozpustné za studena ve vodě. Timto postupem modífikace škrobu dochází ke změně charakteru molekulární a zejména...

Způsob přípravy monochlorderivátů alfa, gama-diketoalifatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265610

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: gama-diketoalifatických, monochlorderivátů, alfa, sloučenin, přípravy, způsob

Text:

...bromderivátů alfa,gama-diketoalifatických sloučenin méně výhodná a provozně komplikovaná.Podle tohoto vynálezu je možno výše uvedené potíže odstranit výrobou monochlorderivátů alfa,gama-diketoalifatické sloučeniny chlorací výchozí čtyřekvivalentově žluté barvotvorné složky ve specifickém rozpouštědle. Chlorací čtyřekvivalentové složky sulfurylchloridem v dichlormetanu se získá složka, neobsahující ani ve stopách výchozí čtyřekvivalentovou...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 265607

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, přípravy, kobaltnato-vápenatých

Text:

...vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje, umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace V této fází přípravy produktu podle...