Patenty so značkou «způsob»

Strana 73

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mařík Jiří, Černý Zbyněk, Čásenský Bohuslav, Fusek Jiří

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: výroby, kužele, tvaru, rotačního, pláště, komolého, odlitků, způsob, polyamidových

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Způsob regenerace odpadního tuku z extrakce kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265995

Dátum: 14.11.1989

Autori: Košťálková Marie, Podolník Jiří

MPK: C11B 3/08

Značky: způsob, extrakce, kožešin, odpadního, regenerace

Text:

...na druhu extrahovaných kožešin a kvalitě extrakce. Každý druh kožešin má svůj technologický postup zpracování a tomu odpovídá i druh použitého barviva a délka extrakce.Postup regenersce odpadního tuku upřesñují následující ilustrační příklady. P ř í k 1 a d 1Odpadní tuk před regenerací je černé barvy, obsahuje 9 hmot. dílů chlorovaných uhlovodíků, 6 hmot. dílů vody a 2 hmot. díly barviv. V otevřené nádobě s míchadlem, dvakrát většího objemu...

Způsob tváření pásu pro výrobu základního elementu paprsku bezkonfusorového prohozu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265993

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krabec Miroslav, Flaška Miroslav

MPK: B21B 1/28

Značky: strojů, textilních, paprsků, pásu, prohozu, bezkonfusorového, základního, výrobu, tváření, elementů, způsob

Text:

...vlny pásu,korýtkovitosti a šavlovitosti. Také mez kluzu, tažnost a zbytková zásoba plasticity se pohybujl v úzce dąfinovaném intervalu. Tyto dosažené finální vlastnosti pásu dávaji předpoklad vyrábět z pasu základni komponenty s vysokými nároky na tuhost, přimost a rovinnoat technologiemi jako je ohýbání, střiháni, lisováni spod. s vysokou výtěžnosti.Přikladem použití navrhovaného způsobu je výroba polotovaru ve tvaru pásu pro základni...

Způsob přípravy očních kapek s obsahem metipranololhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265986

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pešák Milan, Mrvová Zdena, Graichman Tadeáš, Heřmanský Miroslav

MPK: A61K 31/135

Značky: přípravy, očních, obsahem, způsob, kapek, metipranololhydrochloridu

Text:

...kterýse provádí tak, že se nerozpustná metipranololová báze nejprve suspenduje ve vodě, a do získané suspenze se pak postupně a za míchání přidává vypočtené stechiometrické množství kyseliny chlorovodíkové ve formě zředěného roztoku tak, aby po celou dobu přidávání nekleslo pH pod hodnotu 3 když všechna báze přešla do roztoku, rozpustí se v něm potřebné další izotonizující, stabilizační a konzervační přísady, pH se dle potřeby upraví malým...

Způsob výroby profilu o průměru H

Načítavanie...

Číslo patentu: 265983

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jurča Milan, Rainisch Jan, Dušek Josef

MPK: B21B 1/08

Značky: průměru, výroby, způsob, profilů

Text:

...při zachování užitných vlastností profilu, ale i úsporu energie, kterou je třeba vynaložit na jeho válcování. Při menší hmotnosti profilu je snažší manipulace s ním.Na přiloženém výkrese jsou na obr. 1 až 4 znázorněny řezy postupovými kąlibry, jimiž dělicí rovina prochází diagonálně ve střídavém smyslu. Na obr. 5 je řez dokončovacím kalibrem,jímž dělioí rovina prochází V ose profilu.Pŕíkladem způsobu výroby profilu podle vynálezu je...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heyberger Aleš Ing .csc., Veselý Václav, Čermák Ján, Procházka Jaroslav

MPK: B01D 12/00

Značky: metakrylové, způsob, kyseliny, kontinuálního, 2-hydroxyetylesteru, dělení, glykolů

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Způsob přípravy drti polybutadienu se sníženou lepivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265975

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Sochor Jiří, Zadák Zdeněk

MPK: C08L 25/10, C08K 5/54

Značky: způsob, sníženou, přípravy, lepivosti, polybutadienu

Text:

...drtiodboutává a tendence ke slepení se zvětšuje.Uvedené nedostatky při přípravě polybutadienové drti při zachování dobré kvality finálního výrobku nevznikají, použije-li se postup podle vynálezu vyznačující se tím,že drř polybutadienu se zkrápí vodnou emulzí polydimetylsiloxanové kapaliny obecného vzorce(CH 3) 3-si~o- Ěiłcng Z-ojn-sitcuý 3, kde střední polymerační stupeň n je 200 až 300 s výhodou 230 až 270 a účinná silikonové složka se...

Způsob získávání bezvodného uhličitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265971

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hořák Václav, Bumbálek Václav, Žůrek František

MPK: C01F 5/24

Značky: uhličitanu, získavání, způsob, horečnatého, bezvodného

Text:

...odvodňují,při filtraoi se vyžaduje velká filtrační plocha a vzniká značné množství zředěných promývacích roztoků. Při sráženi nesquehonitu se navíc dosahují relativně nizke výtěžnosti hořčíku. Všechny tyto nedostatky odstraňuje postupdle vynálezu, dle kterého se získava bezvodý uhlíčitan hořečnatý z roztoků hořečnatýchsolí nebo ze suspensí málo rozpustných hořečnatých sloučenin muž. nesquehonitu, lansforditu,basických uhličitanů,...

1-(3,5-Di-0-benzoyl-2-deoxy-Beta-D-threo-pentafuranosyl)thymin a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265967

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hřebabecký Hubert, Holý Antonín

MPK: C07H 19/06

Značky: přípravy, způsob, 1-(3,5-di-0-benzoyl-2-deoxy-beta-d-threo-pentafuranosyl)thymin

Text:

...není na závadu) a následující acetolysou 1,2-O~isopropyliden skupiny ve směsi acetanhydridu s kyselinou octovou v přítomnosti minerální kyseliny (nejlépe kyseliny sírové). Reakce se provádí bez čištění v jednotlivých stupních a poskytne ve vysokém výtěžku chráněný synthon vzorce III vhodný bez čištění pro nukleosidovou kondenzaci.Po provedení nukleosidové kondenzace za výše uvedených podmínek s látkou vzorce IV (která probíhá s výhodou v...

Způsob reverzace otopu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265966

Dátum: 14.11.1989

Autori: Telatynský Erik, Kouřil Jiří, Sikora Petr

MPK: C10B 21/18

Značky: koksárenské, způsob, reverzace, otopu, baterie

Text:

...předchozí topné periody, načež následuje časová prodleva V trvání 20 až 300 sekund, spojená s odsáním otopného plynu a spalovacího vzduchu z otopného systému komínovým tahem koksárenské baterie, pote se současně otevře přívod spalovacího vzduchu a uzavře průchod spalín topným systémem nastávající topné periody a reverzační postup se po 2 až 10 sekundách ukončí otevřením prüchodu otopného plynu do topného systému nastávající topné...

Způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265965

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bílý Karel, Přikryl Zdeněk

MPK: H01H 1/02

Značky: součástí, elektrických, výroby, statických, způsob, pohyblivých, kontaktů

Text:

...na výrobky a byla rigid ně konstrukčně využívána.Nevýhodou tohoto způsobu výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů je vysoká spotřeba drahých kovů Au a Ag a tím i vysoká cena finálních výrobků nebo komponentů v celém národnim hospodářství.Uvedené nevýhody odstrañujenový způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí, jehož podstata je v tom, že na podkladovou vrstvu z kovových materiálů, jako je...

Způsob ovládání výtoku ze štafetových trysek bezčlunkového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265961

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hruš Miroslav, Smolka Pavel, Tesař Václav

MPK: D03D 47/30

Značky: stavu, trysek, štafetových, ovládání, způsob, bezčlunkového, výtoku, tohoto, zařízení, tkalcovského, provádění, způsobu

Text:

...prekročí-li hodnota časového integráluó úroveň horní záběrné hodnoty/ČP.V horní části obr. 1 v příkladě provedení zařízení podle vynálezu je schematicky naznače 265961 4na dráha útku l. v levé části útek l přichází snímačem 23, uprostřed odtahovou tryskou lg,která jej odtahuje z odměřovacího ústrojí, zde nekresleného, a podává jej do aktivního prehozního kanálu vpravo, kde jeho pohyb zajišťuje soustava štafetových trysek łgg. Na obr. 1 jsouz...

Způsob odlévání keramických tvarovek, zejména palisádových kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265954

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krejči Josef

MPK: B28B 1/14

Značky: kamenů, odlévání, tvarovek, keramických, zejména, způsob, palisádových

Text:

...neboř V této části lunkry vždy vznikají a nedají se prakticky jinak odstranit. Tvarovka by mohla být odlita i naležato a lunkry by potom byly V části, kde jsou nejměně na závadu. Tento způsob naráží na problémy s litím, pro větší kvalitu povrchu je zde třeba otvorů vtoků, což vyvoláva potřebu následného opracování nerovností, vzniklých po těchto vtocích.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob odlévání keramických tvarovek, zejména palisádových...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: způsob, imidazolovými, jejich, methakrylátové, skupinami, polyméry, funkčními, výroby

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Způsob přípravy čirého nebo suspenzního hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265949

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kubový Otto, Skalická Eva

MPK: C05D 5/00

Značky: suspenzního, čirého, způsob, přípravy, horečnatého, hnojiva

Text:

...se provádí tak, aby bylo dodržováno teplotníže přídavek dolomitického vápence ke kyselině dusičné y třeba použít chladicího média. Optimälním dotermních reakcí je reakční režim tepelněVýhodou způsobu dle vynálezu je,snižuje exotermní teplotu rozkladu a není tedzředěním případně kompenzací exotermních a en samonosný, což zhospodárñuje a zjednodušuje technologický proces.Při těchto optimálních podmínkách dochází ke snižování ztrát ve formě oxidu...

Vakcína proti infekční bovinní rhinotracheitidě inaktivovaná a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265945

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pšíkal Ivan, Štěpánek Jan, Bartl Milan, Macura Břetislav, Dedek Ladislav

MPK: A61K 39/265

Značky: bovinní, infekční, výroby, způsob, proti, rhinotracheitidě, vakcína, její, inaktivovaná

Text:

...viru z populace skotu. Js orientovaných na postupné ozdravování chovu od IBR.základním parametrem účinnosti inaktivovaných vakcín jsou titry protilátek zjištované v krevních sérech vakcinovaných zvířat za 28 až 42 dnů po imunízaci. Titry protilátek zjiščované po aplikaci vakcíny připravené podle této PV (1 B až 112 B) odpovídají titrům dosahovaným í u zahraničních preparátů přípravených z jiných kmenů a jinými pracovními postupy.Výhodou...

Způsob získávání jiker lipana podhorního (Thymallus thymallus L.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 265943

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štěpán Jan, Příhoda Juraj, Krchňák Viktor, Barth Tomislav, Kouřil Jan, Filla František, Pospíšek Jan, Flegel Martin

MPK: A01K 61/00

Značky: získavání, thymallus, lipana, jiker, podhorního, způsob

Text:

...V případě podání samotného peptidu či peptldu e hypofysou došlo 1 k výraznému snížení doby nutné k úspešnému výtěru a to z 9 dní na 7,2, resp. 5,2 dní.Technicky byly pokusy provedeny tak, jak je uvedene v příkladu lĺ Jikernačky byly o váze 180 až 220 g, pokus byl proveden na farmě Príbovce při teplotě vody pohybující se mezi 2 až 9 °C. Výsledky jsou uvedeny V tabulce 2, kde úspěšnost je zachycena jak v denních stupních,tak V relativní...

Způsob přípravy aromatických hydroxyaldehydů a nebo alkoxy-hydroxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265937

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hedrlín Ivo, Souček Jiří, Krob Václav, Hora Alois, Kluger Arnošt

MPK: C07C 47/575

Značky: aromatických, přípravy, hydroxyaldehydů, alkoxy-hydroxyaldehydů, způsob

Text:

...fixovaný na nosiči odstraňujebo ve formě vázané nanosič, na příklad na kovové sítce. S v se potom stane integrâlní částí tohoto katalyzátoru.nutnost separace volného oxidu a usnadñuje kontinualizaci této oxidace.umožňuje dále práci při relativně nízkých teplo Vysokâ aktivita popsaného katalyzátoru čnou rychlostí, což umožňuje získání velmi čisté tách. Již při 50 OC probíhá reakce s dostateho produktu bez pryskyřičnatých příměsí,...

Polyvalentní inaktivovaná adsorbátová vakcína proti infekční bronchopneumonii hříbat a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265934

Dátum: 14.11.1989

Autori: Věžníková Dagmar, Jurák Evžen, Ulmann Leopold

MPK: A61K 39/295

Značky: způsob, bronchopneumonii, hříbat, polyvalentní, vakcína, adsorbátová, infekční, přípravy, její, proti, inaktivovaná

Text:

...zvířat, i když bylo použito genu (Mukkur, T. K. S., J. Gen. Microbiol., 113, vé i proteinové povahyvětšího množství takto připraveného anti 1979 37 až 43).é vakcíny proti infekční broncho Předností nové polyvalentní inaktivované adsorbátov že tato vakcína je vhodnápneumonii hříbat a způsobu přípravy této vakcíny podle vynálezu je,e touto vakcinou lze zabezpečit zvýšení kolostrálníchk imunizaci vysokobřezích klisen, a ž 2 a proti třem nej...

Způsob stanovení monomerní kyseliny akrylové a nebo methakrylové ve vodních disperzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265930

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanuš Jiří, Blažková Dana

MPK: G01N 30/26

Značky: kyseliny, stanovení, akrylové, způsob, methakrylové, vodních, monomerní, disperzích

Text:

...octovou) ve směsi s methanolem.této doby se samdraselný s kyselinou fosforečnou nebo octan sodnle vynálezu přináší několik výhod proti dosavadnímu postupu umožňuje odpadá při něm hledání srážedla vhodného užity snadno dostupnéZpůsob stanovení pod analyzovat i špatně se srážející typy disperzí, o daný vzorek a k vlastnímu chromatografickému stanovení jsou vypr oratorní přístroje Praha).kolony tuzemské výroby (Separon SGX NH 2, výrobce...

Předvakuovaná slídová izolační páska, způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265928

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vopelka Miroslav

MPK: H02K 15/12

Značky: výroby, páska, předvakuovaná, izolační, způsob, slídová

Text:

...v pojivu předimpregnovaných slídových izolantů. Obsah zbytků ředidel ale i toto množství dostačuje k tomu, aby při vytvrzování Ty pak zhoršují zejména elektric ným vytv jejichž pojiva jsou na bázi epoxidů nebo polyeje obvykle nižší než 1 hmot.,izolace vznikaly menší či větší nehomogenity, většinou dutiny.ké vlastnosti izolace, tj. snižují elektrickou pevnost a zvyšují dielektrické ztráty.Nedostatky současných předimpregnovaných slídových...

Způsob urychleného etapového hloubení a prohlubování jam hloubicím vrtacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265926

Dátum: 14.11.1989

Autori: Scheibinger Jiří, Juras Josef, Fusek Bohumil, Lindovský Jaroslav

MPK: E21D 1/06

Značky: způsob, hloubicím, hloubení, etapového, strojem, prohlubování, urýchleného, vrtacím

Text:

...opravyaž na úroveň prvního patra,úroveň prvního patra řídí sevrtacího hloubícího stroje zastaveno. Po rozšíření jámy nasnadno, rychle a bezpečně z prvního úklonného díla ochranný poval nad vrtacím hloubicímstrojem, umožňující současné práce ve vystrojov s opravou hloubicího vrtacího stroje. Po provedení oprav stroje zahájí se rozšiřování druhécím strojem a celý cyklus se opakuje dle požadované hloubky jámy.ání a vybavovaní prvního úseku jámy...

Způsob modifikace polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265924

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kozel Tomáš, Dochmann Lubomír, Kubánek Vladimír, Miklas Zdeněk

MPK: D06M 13/50

Značky: modifikace, způsob, polyesterů

Text:

...možné některé složky činidla regenerovat.Způsob modifikace lze podle vynálezu provádět působenim činidla na polymer v atmosféře inertniho plynu, například dusiku nebo argonu, a to buč proudioí nebo statické. Inertní atmosféra jednak chrání účinné složky činidla před rozložením působením kyslíku a vody a jednak napomáha odstraňovaní par těkavýoh složek činidla.nâlo o (nkň mnžnň nnnňňnnĺ n/nnbn půnohnn( činidla na polymer provést nepřetržitým...

Způsob zjišťování obsahu zbytkového austenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265916

Dátum: 14.11.1989

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, zjišťování, zbytkového, obsahu, austenitu

Text:

...úbytek napětí na vodiči, jehož měrný elektrický odpor měříme, vznikající průchodem stejnosměrného proudu intenzity I. Měrný elektrický odpor Q se pak určí z odporu R podleDále je známo, že měrný elektrický odpor určité vodhé látky závisí na její struktuře. anebo přesněji řečeno, na parametrech popisujících strukturu dané látky. V případě oceli š austeniticko-mertenzitickou strukturou je jedním z parametrů charakterizujícíoh strukturu obsah...

Způsob plnění radioaktivních zářičů pomocí jednoúčelových nálevek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265912

Dátum: 14.11.1989

Autor: Maroušek Jiří

MPK: G21G 4/04

Značky: jednoúčelových, způsob, radioaktivních, pomocí, zářiču, plnění, nálevek

Text:

...v nálcvce a po nasorbování sorbent odstředit z nálevky do pouzdra. Po odstředění se pouzdro zářzĺče od nálevky udlomí nebo odstřiłme, pouzdro se zavaří. a zamořená nálevka vyhodí doradíoaktivniho odpadu. Největší výhodou pnpsaného způsobu plnění je, že umožňuje spolehlivě vyrábět i zářičenajmenších rozměrů (vnitřní ó 0,5 mm), které se dříve téměř nevyráběly, nebo jen za cenuDalší významnou výhodou je zrychlení práce a s tím souvisicí...

Způsob rektifikace přesně ustavovaných zařízení s připojenými potrubímy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265904

Dátum: 14.11.1989

Autori: Karlach Jiří, Zach Josef, Houška Jan

MPK: F16M 9/00

Značky: rektifikace, připojenými, potrubímy, přesné, ustavovaných, zařízení, způsob

Text:

...rektifikace jednotlivých zařízení počínaje reaktorem AJ dále šesti čerpadly 2 a parogenerátory g. Zjištěný výchozí stav byl takový, že reaktor 1, čerpadla g i parogenerátory Q se dostaly vlivem sedání základové desky reaktorové budovyxüno požadovanou montážní tolcranci. Sedání mělo charakter dlouhodobý, ale bylo zjištěno, že jeho převážná část již odnzněla. Přesným mőřonłm nn jednotlivých zařízeních hyl stanovon nmňr sedân( a zvláštní...

Způsob stanovení předpokládaných deformací povrchu horského masívu způsobených poddolováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 265903

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vacek Jaroslav, Farka Ondřej

MPK: G01V 1/28, E21C 41/00

Značky: stanovení, předpokládaných, povrchu, způsobených, masivů, horského, poddolováním, deformací, způsob

Text:

...jako základ pro výpočetNa přiložených výkresoch jsou ke snnžšímu pochopení provádění způsobu stanovení předpokládaných deformacĺ podle vynálezu schématicky znázorněny řezy ložískem, průběh zjištěná poklesové křivky a vypočtenć izulínie deformaci poklesové kotliny. Na obr. 1 je nejprve yříčný řez Charakteristickým qeologickým profilom 1 ožiska,na obr. 2 je tentýž řez ekviva 1 ent~ ním modelom ložiska, postaveným podle přlčného geologického...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpendační kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265901

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skalický Čestmír, Líbal Jaroslav, Lébr František Prof, Řehák Bohumil, Kříž Pavel, Chaloupka Stanislav, Wiesner Hynek, Rodová Nataša, Vlačiha Otakar

MPK: D21H 5/18

Značky: nízkoimpendační, výroby, papíru, kondenzátorového, kondenzátory, způsob, elektrolytického

Text:

...vlákna je 0,3 až 5 mm. Přidáváním skelného vlákna se zvyšuje pórovitost. Přídavek okolo 5 vláken zajištuje pôrovitost okolo 0,75 přídavek 20 3 umožňuje dosažení pôrovitosti 0,8 ovšem při znatelném poklesu mechanickýchPovrch skelného vlákna je nutno zbavit alkalií nejlépe vypráním kyselinou fosforečnou o koncentraci 1 až 10 S. Vyprání se provede okyselením vodné suspenze vláken a výměnou vodyv suspenzi. Použitá voda nesmí obsahovat sírany,...

Způsob zadání informace o kmitočtu signálu u vektorvoltmetru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265899

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sendler Vlastimil, Blaha Eduard

MPK: G01R 19/25, G01R 19/30

Značky: informace, způsobu, zadaní, signálu, tohoto, vektorvoltmetru, provádění, kmitočtu, způsob, zařízení

Text:

...tlačítky dalších povelů, včetně obvodů pro jejich obsluhu, představuje u vektorvoltmetrů značné zvýě šení ceny, zvětšení rozměru čelního panelu, zvýšenív příkonu a snížení spolehlivosti, přičemž toto řešenínezaručuje samočinnou činnost jako v případě měřicich265 999 systémů s čítači či syutozátory nebo v případě Vektor voltmetrů se zabudovanými obvody na měření kmitočtu.Uvedené nevýhody dosavadniho stavu do značné míry odstraňuje způsob...

Způsob výroby podpatků obuvi a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265898

Dátum: 14.11.1989

Autori: Joba Jaroslav, Váňa Oldřich, Uruba Vladimír

MPK: A43B 21/00

Značky: podpatku, způsob, způsobu, zařízení, provádění, výroby, obuvi

Text:

...tyčim. Ustřeäovaoi rámeček je uložen ve vodicioh lištách, jež jsou upevněny k základni desce v kolmém směru ke společné ose pistnic a kladivových tyčí. Mezi rozřaČova~ cimí planžetami jsou na vodicíoh čspeoh vloPod ustřečovacím rámečkem je upraven vyrážeč, jenž je připojen k pístní tyčí svislého tlakového válce. Pod základní deskou je uložen bezpečnostní spínač, proti němuž je na ustředovecímrúmečku upraven ovládací prst.Vyšší účinek...

Juvenogeny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265878

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sláma Karel, Laštovka Petr, Kalvoda Ladislav

MPK: A01N 31/14

Značky: přípravy, jejich, způsob, juvenogeny

Text:

...kyseliny 3,7,11-trimethy 1 ~ 2,4 ~dodekedienové, vykazují tyto látky značnou stálost v těleehmyzu a vysoce protrahovaný účinek. Dvě dvojné vazby vzájemné izolované krartérnim uhlíkem propůjčuji této skupině látek značnou oàínost vůči eutooxidaci, fotodegradaci a po 1 ymeraci,a tedy značnou perzistencí100 ml 1 M roztoku ethylmagnesiumbromidu V tetrahydroŕuranu a smčs se po přidání acetylenu zahřívá 30 m 1 n k varu. Po ochlazení reakčnz(...

Způsob přípravy pojiva pro vypalovací laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265869

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12

Značky: způsob, vypalovací, pojiva, přípravy

Text:

...bůd dám nebo výhodné po přidání vhodných aditiv, upravujicích jeho po» vrchové napětí, kvalitní výpalovecí lak, aplikovatelný na železné,hliníkové nebo jiné kovovą resp. jiné tepelnč odolné materiálýlhgr tý po výpálení při 150 až 220 °C vytváří dokonalý polýmerní povlak,význačujicí se vynikající tvrdosti i tažnoetí, nízkou termoplasti» citou a dobrou odolnosti vůči vodě a účinkům povětrnoeti.Výhodou pojiv, připravených podle tohoto výnálezu,...

Způsob přípravy elektroizolačního laku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265868

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikryl Petr, Kříž Jaroslav

MPK: C09D 5/25

Značky: způsob, elektroizolačního, přípravy

Text:

...nebo měděných plechů a součástek v elektrických strojích všeho druhu, pracujících v tepelné třídě F,tedy s trvalým tepelným zatížením až 16500. Je schopen vytvrzení v silných impregnačních vrstvách za 10 až 16 hodin při 12500 nebo rychlého vytvrzení v tenkých povrchových vrstvách,např. za 15 minut při 200 °C.Lak ve výtvrzeném stavu se vyznačuje vynikající elasticitou a tažností,což jej předurčuje zejména k použití ve...

Sorpční vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265847

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kučera František, Kouřil Jiří, Kabele Josef, Jirásek Vladimír, Procházka Hubert, Novosad Josef

MPK: B01D 39/06, D04H 13/00

Značky: výroby, útvar, vlákenný, sorpční, způsob

Text:

...ve vodě nerozpustné anorganické sloučeniny, na~ příklad hexàkyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdátofos~ foreönany, wolframátofosforečnany těžkých kovů, vyznačující se speoifiokou schopností sorbovat některé ionty a molekuly. Prakp tioké využití těchto anorganickýoh sloučenin jako sorbentů některých iontů a molekul však naráží na řadu obtíží technologického charakteru, protože se většinou jedná o materiály v suchém stavu sypké,...

Způsob úpravy epitaxní vrstvy před měřením epitaxní struktury indiumfosfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265840

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šťastný Vladimír, Kvasničková Miroslava, Veselý Miroslav, Mlejnková Jiřina

MPK: H01L 21/66, H01L 21/302

Značky: způsob, struktury, úpravy, vrstvy, indiumfosfidu, před, měřením, epitaxní

Text:

...kvalita povrchu epitaxní struktunm a tím také přesnost měření.Uvedené nevýhody z velké části odstraňuje způsob úpravy epitaxní struktury indiumfosfidu před jejím měřením metodou snímání charakteristík kapacita-napětí na Schottxyho přechodu pomocí rtutová sondy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že se substrát a nanesenou epítaxní strukturou n-typu vodivosti ponoří do redostilované vody, zahřáté na bod varu po dobu lt 2 minut.Výhodou...

Způsob zvýšení podkritičnosti skladované nebo transportované konfigurace palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265837

Dátum: 14.11.1989

Autor: Bárdoš Jozef

MPK: G21C 19/02, G21F 5/00, G21C 19/40...

Značky: podkritičnosti, transportované, jaderného, způsob, palivových, reaktoru, konfigurace, skladované, kazet, zvýšení

Text:

...jehož podsta tou je, že do kanálů pro čidla vnitroresktorového měření a dovybraných otvorů pro průtok chladiva v distančníoh mřížkách palivové kazety se zaaouvají přídavné tyčové absorbery atyto se po zasunutí zajištují proti náhodnému vytažení z palivové kazety ve skladovací nebo transpcrtní jednotce. Přídavné absorbátory se do palivová kazety zaaouvají bud před jejím uložením do skladovací nebo transportní jednotky, anebo ee palivová...

Způsob přípravy aktivního uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265828

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beruto Dario, Erdös Emerich, Lippert Erich, Mocek Karel

MPK: C01D 7/35

Značky: aktivního, způsob, přípravy, uhličitanu, sodného

Text:

...přeměnit na vysoce aktivní odsiřovací prostředek.Nedostatky dřívějšího způsobu připravy aktivního uhličitanu aodného vzniklého termàlním rozkladem NaHCO 3 odstreňuje způsob přípravy aktivniho uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného (přirodně těženého nebo průmyslové vyráběného). Způsob přípravy spočívá v odvodnění dekahydrátu uhličitanu podného alespoň na monohydrát při teplotě pod 32 ° C. Odvodnění lze výhodné provést za...

Způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265826

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanáčková Jitka, Stupka Květoslav, Manhalter Pavel, Svoboda Aleš

MPK: G01M 13/04

Značky: valivých, chodu, způsob, ložisek, hodnocení, dvouřadých

Text:

...je nutno hledat v oblastech vyšších frekvencí,než je možné dosáhnout dosevadním způsobem měření.Uváděné nevýhody v doposud nejvyšší míře odstraňuje způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že na vnitřní kroužek ložiska se působí rsdiálně směřujícím zetížením při otáčkách činících alespoň deset procent jmenovitých pracovních otáček. Na povrchuopravy ve vytištěných popiaech vynálezůve...

Způsob přípravy chlorfluorpropanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265821

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrubý Václav, Huňková Alena, Paleta Oldřich, Dědek Václav, Kvičala Jaroslav

MPK: C07C 19/08, C07C 17/24

Značky: chlorfluorpropanů, přípravy, způsob

Text:

...atmosférického tlaku s použitím cenově výhodného fluoračního činidla. Při reakci nevznikají vysoce toxické vedlejší produkty. Syntéza sestává pouze ze dvou až tří reakčních stupňů, počínaje od průmyslové vyráběných látek. Během fluorace v plynné fázi vznikají v někte 326582 rých případech jako vedlejši produkty chlorfluorpropeny v množství O až 30 hmot., které lze snadno pomocí radikálové adice chloru převést zpět na výchozí látky.Vysoce...

Způsob výroby optických trojbokých jehlanů a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265818

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kryl Jiří, Konvička Petr, Vychodil Miloslav

MPK: B24B 13/00

Značky: tohoto, jehlanů, optických, přípravek, způsobu, provádění, způsob, trojbokých, výroby

Text:

...nový způsob umožňuje e použitím popeaného příprevku výrobu osmi trojbokých jehlanñ s přeností lepší než 2 s velkou výtěžností a sníženými výrobními náklady.Způsob výroby podle vynálezu je následující. Nejprve se známým způsobem, to je z hrubě opracované kryohle, odříznou trojboké jehlany požadované velikosti bez ohledu na požadovanou konečnou přeenoat. Pak ee opracují do dokonalé optické kvality a příslušné rovinnoeti jejich zakladny, které...