Patenty so značkou «způsob»

Strana 72

Způsob výroby bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266199

Dátum: 13.12.1989

Autori: Körner Jaroslav, Kučera Oldřich, Nováček Alois, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 277/52

Značky: výroby, způsob, bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Text:

...vedlejšich nežádoucích látek vzrůstá se stoupající teplotou.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby bis(p-acetyl~ aminobenzensulfonyl)~ 2 ~aminothiazo 1 u reakci p-acetylaminobenzensulfonylchloridu s vodným roztokem 2-aminothiazolu podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se reakce provádí za přitomnosti uhličitanu vápenatého při teplotách 30 až 60 °C po dobu 1 až 1,5 hodiny.Výhody způsobu výroby...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čech Oldřich, Vyskočilová Jiřina, Dániel Mikuláš, Kafka Vratislav

MPK: D04B 21/00

Značky: její, anorganických, obsahující, způsob, výroby, soustavu, nejméně, pletenina, nití, osnovní, jednu, vazbě

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Bázické deriváty tetrahydronaftalenu, chromanu a thiachromanu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266192

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šmíd Milan, Rajšner Miroslav, Helfert Milan, Butora Gabriel

MPK: C07D 311/58, C07C 121/62, C07D 335/06...

Značky: thiachromanu, bazické, jejich, chromanů, deriváty, způsob, tetrahydronaftalenu, výroby

Text:

...I se izoluje z ochlazené reakčni směsi vytřepáním do zředěné kyseliny sírové nebo chlorovodíkové, alkalizací odděleného vodného roztoku například roztokem hydroxidu sodného, vytřepánim vyloučené báze do organického rozponštědla nemísltelného s vodou, napříkald toluenu, etheru, dichlormethanu nebo chloroformu, a oddestilováním rozpouštědla. Takto připravené báze obecného vzorce I se mohou převádět neutra lizací anorganickými nebo organickými...

Způsob rezervace srsti kožešin při barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266189

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kornfeld Jiří

MPK: D06P 5/12

Značky: způsob, kožešin, srsti, barvení, rezervace

Text:

...efekt. Pokud chceme srst rezervovat pouze na části plochy kožešiny,lze lak nanášet sitotiskem přes šablonu s požadovaným vzgrem. Po zaschnutí laku se kožešina barví libovolným běžným postupem na žádaný odstin. Poté se kožešina nsuší a lak se ze srsti odstranĺ praním v organickém rozpouštědle. Pro tento účel lze doporučit tetrachlěreten nebo trichlôreten, které se běžně použivají při odtučňováni a čištění kožešin.Předmětem vynálezu je...

Způsob výroby směsi aromatických sulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266188

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sojka Vladimír, Klecan Václav, Šmidrkal Jan

MPK: C07C 143/28

Značky: výroby, způsob, směsi, aromatických, sulfokyselin

Text:

...o prüměrné relativní molekulovéVýhodou způsobu výroby aromatických sulfokyselin podle vynálezu je, že lze jednodušepřipravit na sulfonačnim zařízení směs aromatických sulfokyselin o aptimálním složení, která se po zneutralizování smíchá s ostatními látkami na disperzi, v níž lze snižitobsah vody. Obsah 0,7 hmotnosti hydrotropní látky umožňuje snížení obsahu vody V disperzi připravené k sušení ze 40 na 35 hmotnosti a tim úsporu topné...

Způsob přípravy naftalen 1,3,6-trisulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266182

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pašťalka Karel, Roman Jan

MPK: C07C 143/30

Značky: naftalen, způsob, přípravy, kyseliny, 1,3,6-trisulfonové

Text:

...minut na 80 OC, kde se 1 hodinu udržuje. Dále se teplota zvýši během 1 hodiny na 145 DC a jednu hodinu se udržuje. Reakční směs se převede do topené děličky vyhřívané na 145 °C a dávkuje se do reaktoru s předloženými 2,5 mol. kyseliny sírové 100 tak, aby teplota v reaktoru nepřesáhla 60 °C, avšak s výhodou 40 °C. Po nadávkování reakční směsi se započne s dávkováním olea v množství 2,8 mol. oxidu sírového do teploty max. 85 OC avšak s výhodou...

Způsob analytického stanovení 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266174

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vejdělek Zdeněk, Jančik Fedir

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, stanovení, analytického, 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů

Text:

...přehytkem alkylaminu a ten pak po proběhlé konverzi zcela odstranit, jsou pro tento účel nejvhodnějši nižší alkylaminy jako napŕikald methylamin nebo ethylamin, jejichžroztoky v niževroucích organických rozpouštědlech jako například v methanolu, ethanolunebo benzenu lze pak snadno odpařit.Jako nejvhodnějši způsob řešení daného problému se ukázal způsob dle vynálezu, podleněhož se látky obecného vzorcepřevádějí působením přebytku methylaminu...

1-(3-Dimethylaminofenyl)ethylacetát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266173

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hrabák František, Bezděk Milan

MPK: C07C 87/28

Značky: způsob, 1-(3-dimethylaminofenyl)ethylacetát, výroby

Text:

...konkrétního provedení jednotlivých stupňů syntézy 3 až 5.Do 1 000 cma trojhrdlé zábrusové bañky 5 míchaldem, zpětným chladičem a zátkou, umístěné ve vodní lázni, se naváží 82,6 g (0,5 mol) 3-nítroacetofenonu o teplotě tání 74 až 76 °C a přidá se 300 cma methanolu. Do vzniklé suspense se za míchání postupně přidává odzátkovaným hxdlem 9,5 g (0,25 mol) natrium borohydridu (NaBH 4) takovou rychlostí, aby reakční směs nevypěnila. Po přidání NaBH...

Způsob tepelného zpracování pásů z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266170

Dátum: 13.12.1989

Autori: Peřina Bohumír, Křiva Miroslav

MPK: C21D 9/52

Značky: způsob, zpracování, oceli, austenitických, tepelného, pásu

Text:

...odstřihnout.Tyto nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování pásů z austenítických chromniklových a chromniklmolybdenových oceli dle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že pás se žíhá v oxidačni atmosféře při teplotě 950 až 1 150 °C s výdrži 6 až 10 minut s následným mořenim v 0,16 až 0,25 roztoku hydrídu sodného s výdrži 8 až 15 minut při teplotě 300 až 500 °C, načež se dočistí v 8 až 10 kyselině dusičné.způsob tepelného zpracování...

Způsob zpětnovazební stabilizace vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266168

Dátum: 13.12.1989

Autor: Petráček Martin

MPK: G05F 1/575

Značky: stabilizace, způsob, vysokého, napětí, zpětnovazební

Text:

...krystalu,se registruje laserovým interferometrem s velkou citlivostí nebo jiným vhodným zařízením a takto získaným signálem nesoucím informaci o hodnotě vysokého napětí se řídí zpětná vazba stabilízující vysoké napětí. Měření změn napětí je zde převedeno na měření změn délky, což umožňuje dosáhnout dostatečně citlivosti i pro velmi malé změny vysokého napětí.Uvedený způsob je možno realízovat např. takto Monokrystal Seignettovy soli se...

Způsob regenerace a recirkulace odpadních vod z výroby difenylguanidinu připraveného reakcí anilínu a chlorkyanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266164

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: C02F 1/00

Značky: recirkulace, difenylguanidinu, připraveného, anilinu, reakcí, regenerace, odpadních, chlorkyanem, výroby, způsob

Text:

...se vypírají zneutrallzovanými odpadními vodamiz výroby chlorkyanu. Tyto prací vody obsahují 6 až 12 Nacl, menší množství kyanidu a kyanatanu sodného a amonnéeole chlorid a mravenčan. V přímém styku se spalinami ss ohřejí na teplotu 100 až 110 °C. Dispergovaný chlorid a uhličitan sodný se ze spalín vyperoua podstatná část vody se 2 pracího roztoku odpaří a dojde tak k jeho zahuštění, takžena výstupu 2 vypíracího zařízení obsahuje 20 až 30 S...

Způsob přípravy asfaltokaučukové lepicí a hydroizolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266160

Dátum: 13.12.1989

Autori: Podešva Milan, Šesták Jiří, Bakule Karel

MPK: C09J 3/30

Značky: způsob, hmoty, asfaltokaučukové, hydroizolační, lepicí, přípravy

Text:

...se na kousky, které se dávkují ve druhém stupni do vhodného typu zařízení opatřeného míchadly obsahujícího organické rozpouäŕdlo. V počáteční fázi lze rozpouštění předsměsí provádět v menším množství rozpouštědla tak, aby docházelo k intenzivnímu roztírání a botnání směsi, po rozpuštění směsi se do míchačky dávkuje zbytek rozpouštědla, asfaltu, minerálního oleje a popřípadě plniv. Minerál ní olej je vhodné přidávat do míchačky těsně před...

Způsob výroby esterů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266159

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hájek Milan, Šilhavý Přemysl, Čermák Ján

MPK: C07C 57/44, C07C 69/618

Značky: způsob, kyseliny, esterů, skořicové, výroby

Text:

...Reakční směs se zbaví kyseliny octové odpařenim za sníženého tlakua po přidání 55,3 g (1,2 mol) etanolu a 60 ml benzenu se zahřivá 1 h k varu za současného odstraňovánĺ vody ve formě azeotropu. Po ochlazenĺ se reakční směs promyje vodou, neutra~ lizuje roztokem kyselého uhličitanu sodného a vysuší síranem hořečnatym. Destilacĺ za sníženého tlaku se získá 49,0 g etylesteru kyseliny skořicové o t.v. 136 DC/1,47 kPaoctové, )1,8 g (0,12 mol)...

Způsob stanovení relativní rychlosti degradace mechanických vlastností precipitačně zpevněných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266157

Dátum: 13.12.1989

Autor: Walder Venanc

MPK: G01N 25/02

Značky: vlastností, stanovení, zpevněných, oceli, degradace, relativní, precipitačně, mechanických, rychlostí, způsob

Text:

...je plynová konstanta 8,314.10 kJ mol 1určí rychlost růstu střední velikosti částic ŕx pro libovolnou teplotu T , přičemž pro X efektivní aktivační energií rychlosti růstu střední velikosti částic platíkde Qef je efektivní aktivační energie rychlosti růstu střední velikosti částic QD je známá hodnota aktivační energie dífuze karbidotvorného kovu dané karbidické fázeP je známá hodnota rovnovážného součinu rozpustnosti dané karbídické fázeQHK...

Vasopresinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266156

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zaoral Milan, Bláha Ivo, Barth Tomislav, Lebl Michal

MPK: C07K 7/16

Značky: vasopresinová, analoga, přípravy, jejich, způsob

Text:

...se přípraví lineárni prekursor analoga podle vzorce V, přičemž ve čtvrtém stupni syntézy nekondensuje k peptidovému řetězci N-Boc-S~/tetrbutoxykarbonylpropyl/cystein nebo N~Boc-S-/fluoreny 1 metyloxykarbonylpropyl/cystein. Po skončení připravy lineárniho prekursoru podle vzorce V se odštěpi Boc chránicí skupina (resp. Boc a fluorenylmetylová chránicí skupina)a provede se uzávěr kruhu mezi karboxylovou skupinou...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brož Zdeněk, Červenka Jan, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Nečesaný František

MPK: C02F 1/28

Značky: způsob, čištění, velkochovu, exkrementů, zvířat, pocházejících, odpadních, hospodářských

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Brož Zdeněk, Nečesaný František, Červenka Jan

MPK: C02F 1/28

Značky: hospodářských, způsob, zvířat, velkochovu, čištění, odpadních

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266099

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hammer Vladimír, Faulhaber Ervín

MPK: D06N 5/00, D06C 7/00

Značky: rozměrovou, pleteniny, vysokou, osnovní, propletu, stabilitou, textilie, způsob, výroby, podobě, plošné

Text:

...splnění vytčených cílů směřuje plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v provedení osnovni pleteniny nebo propletu. V případě využití osnovní pleteniny je použito syntetických nitových útvarů, například polyesterové hedvábí nebo staplových přízí v základu,tj. v očkáoh a spojovacíchkličkách a ve vložených výplňkových nitích. U propletu je zhotovena ze syntetického nitovéhc materiálu jak ncsná část, například tkanina a nejméně...

Způsob výroby polykondenzátu 2 naftalensulfonové kyseliny s formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266095

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chlumecký Jan, Bažout Zdeněk, Kohout Josef, Zhoř Jiří, Bezemek Jiří, Prachař Otakar, Zlesák Ivan, Votápek Václav, Hradský Josef Csc

MPK: C08G 10/04

Značky: výroby, způsob, formaldehydem, polykondenzátu, naftalensulfonové, kyseliny

Text:

...kg.mo 1) met Ku, Po napuštění sulfokyseliny, se reakčni objem dostal do intenzivního varu a teplota V reaktoru vystoupila na 105 OC. Po odzněnl bouřlivého varu, byla reakční směs mírně přihřivá~ na parou. Po 3 hodinách kondenzace teplota vystoupila na 112 °C. Vysoce viskozni produkt kondenzace byl zředěn 900 kg vody a vypuštěn do neutralizačnl kádě, kde byl po ochlazeni na 40 DC zneutralizován cca 40 roztokem hydroxídu sodného na pu 7,2....

Způsob výroby kapalného hnojiva s omezenou rozpustností dusíkaté složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266094

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mutínský Jaroslav, Kropáček Pavel, Židek Rudolf, Coufalík Jaroslav, Beránek Jaroslav, Martínek Bořivoj

MPK: C05C 9/02

Značky: rozpustností, složky, způsob, dusíkaté, kapalného, omezenou, výroby, hnojiva

Text:

...skutečnosti výroby kapalného hnojiva proti výrobě pevného neho suspenzního hnojiva a dále v tom, že je možno využít zavedené a běžně průmyslové využívané technologie výroby močovinoformaldehydových pryskyřic. Oproti technologii výroby kapalného hnojiva na bázi pevných močovinoformaldehydových pryskyřic se realizací způsobu podle vynálezu sníží výrobní náklady, především energetické.Přídavek amoniaku zaručuje nepřítomnost volného...

Způsob přípravy symetrických mesoalkyloxakarbocyaninových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266084

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dalecký Václav, Vávrová Jaroslava

MPK: C09B 23/06

Značky: přípravy, způsob, symetrických, mesoalkyloxakarbocyaninových, barviv

Text:

...V molárním poměru 10,5 až 0,85 V rozmezí teplot 100 až 140 OC, s vý hodou při 120 °C, na výsledný mesoalkyloxakarbocyanin.způsob přípravy symetrických mesoalkyloxakarbocyaninových barviv se sulfoalkylovými substituenty na atomech duaíku u substituovaných benzoxazolových jader spočívá V provedení jednostupñové syntézy bez izolace kvarterních solí a jejích reakcí s triethylestery kyselín ortomravenčí, ortooctové nebo ortopropionové v...

Způsob přípravy dikarboxydisazobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266083

Dátum: 14.11.1989

Autori: Weisbauer Václav, Dobrovolný Jan, Popová Eva, Bartošek Jan, Kindl Jiří

MPK: C09B 31/047

Značky: způsob, dikarboxydisazobarviv, přípravy

Text:

...Ve 2. fázi kopulacese roztok diazoniové soli přidává takovou rychlostí, aby byl V reakční směsi stály mírný přeąmek diaz. solí, přičemž kopulace je ukončena, zůstane-li v reakční směsi po dobu 20 až 30 minut od poslední dávky diazoníové soli její míxný přebytek určený intenzitou zabarvení při tečkovací reakcí s H-kyselinou (ruční řízení kopulace) nepo indikovaný potenciálem zlaté elektrody (automatické řízení). Kopulace je tak provedena za...

Způsob isolace kyseliny hexandiové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266080

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kubelka Vladislav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 55/02

Značky: isolace, způsob, hexandiové, kyseliny

Text:

...hlediska je vysoce lukrativni, neboř kyselina hexandiová představuje důležítou technickou surovinu. Doposud se dovâžela z oblasti nesoclalistice kých států. Také z ekologického hlediska přináší značné úspory a má podstatný Vliv na ozdravě nl životního prostředí.Způsob podle vynálezu je demonstrovân na několika příkladech provedení, která jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah předmětu vynálezu.Ke 100 ml původního...

Způsob přípravy melaminoformaldehydových pryskyřic etherifikovaných butanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266069

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kaše Josef, Kyselica Jozef, Brabec Jan, Smrčka Jindřich

MPK: C09D 3/49, C08G 12/32

Značky: melaminoformaldehydových, pryskyřic, přípravy, etherifikovaných, butanolem, způsob

Text:

...naopak molární poměr forma 1 ~ dehydu k melamínu vyšší než 6,21, vzniknou málo reaktívní pryskyřice s vysokým obsahom volného formadlehydu. Hodnoty pH pro rozpuštění paraformaldehydu v butanolu leží v rozmezí 7,2 až 8,5, optimální pH je 7,5 až 7,0. Při hodnotách nižších se snižuje rychlost rozpouštění foxmaldehydu, zvýšení pH nad hodnotu 8,5 již významné neurychluje rozpouštění paraformaldehydu a při dalších úpravách pH dochází k nežádoucimu...

Způsob přípravy tekutého krmiva pro selata z mléka od mastitidních dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266066

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pešek Milan

MPK: A23K 1/08

Značky: způsob, mléka, přípravy, tekutého, mastitidních, selata, krmiva, dojnic

Text:

...využite k optimálnímu okyselení tekutého krmiva, které z něho po zamícháníkrmné směsi připravujeme. Trávení živín z krmných směsi probíhá totiž u selat rychle a účínně, když tekuté krmivo má přiměřenou kyselou reakci s optimální hodnotou pH v rozmezí hodnot 4,4 až 4,6. Snížení kyselosti tekutého krmiva připraveného ze silně okyseleného nestandardního mléka a krmné směsi dosáhneme nejlépe přídavkem syrovátky nebo také odstředěným mlékem,...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kohoutek Petr, Baleja Miroslav, Svoboda Pavel, Šindelář Milan, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Taťána

MPK: B29L 31/10, B29C 35/02

Značky: způsob, elastické, velkoobjemové, výroby, jejich, bloky

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Engstová Jarmila, Jareš Václav, Lepša Luděk, Setínek Karel, Krojidlo Milan, Šimek Petr, Jeřábek Karel, Kolínský Jiří

MPK: C08F 8/24, C07K 1/04

Značky: způsob, syntézu, výroby, nosiče, polymérního, peptidů

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Způsob výroby součástí z nástrojových a rychlořezných ocelí, zvláště polotovarů kruhových závitových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266055

Dátum: 14.11.1989

Autori: Horák Miloš, Slezáček Ladislav, Jedovnický Bohumil, Bestr Pavel, Pantlík Květoslav

MPK: B21C 37/00, B21C 37/04

Značky: kruhových, polotovarů, čelistí, rychlořezných, nástrojových, závitových, součástí, oceli, zvláště, způsob, výroby

Text:

...životnost.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že ústřižek materiálu se ohřeje na teplotu minimálně 700 OC, poté se alespoň v jedné tvářecí operací kalibruje na průměr o 0,1 až 1,5 mm menší, než je průměr konečného polotovaru kruhové závitové čelisti, načež se znovu kalíbruje při současném osovém tlaku, vytvářejícímzahloubení na obou čelech a předtvarování budoucí řezné hrany polotovaru...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šmíd Vladimír, Čech Drahomír, Žídek Artur, Horký Pavel, Pácl Petr

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: izotropních, magnetickou, výroby, ztrátami, měkkých, nízkými, pásu, vysokou, magnetický, indukcí, oceľových, způsob

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stolař Pavel, Honzík Oldřich

MPK: H01S 3/101, G02B 5/12

Značky: řízení, svazků, zařízení, energie, způsob, paprsků, vykonávání, rozložení, laserových, dopadající, způsobu

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...

Způsob přípravy útku k prohozu na bezčlunkovém tkalcovském stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266047

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/27

Značky: tkalcovském, bezčlunkovém, přípravy, stavu, provádění, tohoto, způsobu, prohozu, zařízení, útku, způsob

Text:

...nit snímá z odvíjecího válce A. Nit dopadá na dopadovou desku É v místech, hh se projevuje podtlakový účinek v trubici zásobníku §. Tento podtlak vtahuje nit dovnitř, kde se vytváří smyčka łá. Po dobu prohozu je odtah útku i podávaci tryskou Ag rychlejší než přívod z odvíjecího válce 1 a smyčka łâ V zásobníku Ž se zkracuje. Naopakpo dobu mezi jednotlivými prohozy délka smyčky łâ v zásobníku § narüstá. Podtlak je vyvozenpři výtoku vzduchu z...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 21/75

Značky: uhličitanu, elektrolytu, alkalických, způsob, obsahu, stanovení, akumulátorů

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Způsob přípravy zeolitu mordenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266036

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šolc Libor, Blechová Irena

MPK: B01J 29/18

Značky: zeolitu, způsob, přípravy, mordenitu

Text:

...200 °C.Výhodou tohoto postupu připravy zeolitu mordenitu je použití výchozich surovín desetkrát až dvaoetkrát levnějšich a běžně dostupných ve velkých množstvích ve srovnání s koloidnímiByla připravena směs mletého perlitu a vodniho skla v celkovém množství 200 g, v níž molárnĺ poměr Sio 2 A 1203 byl 51, přídavek vody tvořil 1/3 objemu vodniho skla. Směs byla zahřivána v autoklávu na teplotu 150 DC za tlaku vodní fáze 0,6 MPa po dobu 72...

Způsob přípravy vícefázového antikorozního molybdenového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266026

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kopečný František, Charvát Ivo, Hájek Bohumil, Prusek František, Jiráková Dagmar, Pálffy Alexander, Průžek Miroslav, Sládeček Linhard, Svoboda Miroslav, Šrank Zlatko

MPK: C01G 39/00

Značky: způsob, přípravy, pigmentů, antikorozního, molybdenového, vícefázového

Text:

...na fázovémVe třetím kroku přípravy pigmentu se do suspenze přidá takové množství vodné suspenze oxidu zinečnatého, aby na 6 až 12 kg vstupního uhličitanu vápenatého připadal 1 kg oxidu zinečnatého.Případné dosrážení molybdenanových iontů je možno provést přídavkem rozpustné vápenaté soli nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Suspenze pigmentu připraveného výše uvedeným postupem se dále zpracuje obvyklými operacemi, tj. filtrací, promytím,...

Způsob přípravy nízkoviskózního aromatického modifikátoru epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266024

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, modifikátoru, nízkoviskózního, přípravy, pryskyřic, způsob, aromatického

Text:

...klesá viskozita i urychlujíoí účinky a naopak její zkrácení vede k produktům 5 vyšší viskozitou, ale též s vyššími účinky urychlujícími.Ředicí účinky různých aromatických modifikátorú uvádí následující tabulka. Jedná se o srovnání poklesu viskozity 10 roztoků modifikátorú v nízkomolekulární epoxidové pryskyřici dianového typu o střední molekulové hmotnosti 397 s běžně používanými modifikátory téže koncentrace vůči viskozitě samotné...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266023

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, urychlujícího, plastifikátorů, způsob

Text:

...5 obsahem do 5 hmot. svých izomerů, dále pak allylchlorid pokud možno čerstvé předestilovaný. Ty se smíchají spolu s 96 etanolem, vodou a hydroxidem sodným nebo draselným a vaří se požadovanou dobu pod zpětným chladičem. Po ochlazení alespoň na 60 OC se reakční směs okyselí 20 kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou na pH 2 až 3 a ihned se oddestiluje etanol za normálního tlaku. Reakční směs pak tvoří dvě kapalné fáze, které se po ochlazení...

Způsob řízení otopu koksárenské baterie a měřící sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266018

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bernáth Štefan, Orlík Miroslav

MPK: C10B 21/10

Značky: tohoto, způsob, provádění, sonda, koksárenské, měřicí, způsobu, baterie, řízení, otopu

Text:

...krytu kyslíkového čidla vytvořen plynový kanálek, který je vyústěn uvnitř válcového ochranného krytu před předním čelem kyslíkového čidla.Způsob řízení otopu koksárenské baterie podle vynálezu spočívající v množství regulace otopného plynu je oproti tahové regulace nezávislý na atmosférických změnách tlaku a teplotya proto přesnější, než dřívější tlaková regulace založená na změnách podtlaku v plynových tazích. Měřicí kyslíková sonda...

Způsob vinutí a aretace primárních cívek koncových transformátorů pulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266013

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 41/12, H01F 41/06

Značky: vinutí, primárních, zdrojů, cívek, aretace, pulsních, transformátoru, koncových, způsob

Text:

...primáru předepnutým vodičem a jeho aretace zâstřikem elektricky izolační hmotou.Použití způsobu vinutí a aretace primárních cívek transformátorů pulsních zdrojů dle vynálezu přináší nové a vyšší účinky v tom, že umožňuje splnit vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi primárním i sekundárním vinutím a kostrou transformátoru, snižuje hlučncst a technologickou výrobní náročnost, zlepšuje elektromagnetickou vazbu mezi primárním a sekundárními...

Způsob přípravy tuhých solí sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266010

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Kubeš Miroslav, Hampl František, Hájek Jiří, Dlouhý Ivo, Drahoňovský Jan

MPK: C07D 275/04, C07D 275/06

Značky: přípravy, tuhých, způsob, sacharinu, solí

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že se neutralizace provádí v pevné fázi půsohením uhličitanů nebo hydrogenuhličitanů amonných, alkalických kovů nebo alkalických zemin na kyselou formu sacharinu vzorce II V ekvimolárním poměru reagujících složek při současné homogenizaci směsi, popŕípadě V přítomnosti 2 až 20 hmot. vody, vztaženo na celkovou směs. Homogenizace se provádí při teplotě 5 až 40 QC po dobu 10 až 50 hodin dokud konverze kyselé formy...

Způsob aktivačního procesu při biologickém čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266001

Dátum: 14.11.1989

Autor: Korejs Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, odpadních, čištění, aktivačního, procesu, biologickém

Text:

...dolní části aktivační nádrže proniknou z části horní. Při čištění odpadních vod s velmi vysokým stářím kalu a vysokou nitrifikací může postačit popsané střídání promíchávání s aerací a promíchávání v dolní části aktivační nádrže i jen jedenkrát týdně,ale běžněji bude výhodnější zavádět uvedené střídání častěji, až denně. Při kratším intervalu promíchávání podle vynálezu než cca 2 hodiny nedochází již prakticky k význěmější dentirifikaci,...