Patenty so značkou «způsob»

Strana 70

Způsob provádění velké rektifikace ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266542

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pekárek Petr, Sehoř Karel

MPK: E02D 35/00, E04G 23/06

Značky: území, budovy, silně, provádění, velké, konstrukce, způsob, ocelové, poddolovaném, rektifikace

Text:

...provádění velké rektifíkace ocelové kontrukce budovy na silně poddolovaněm území podle vynálezu je to, že do vyčerpaní výškové rezervy při zvedánĺ terénu není rektifikace nutná, přičemž konstrukce kotveni nezabírá prostor nad terénem. Také je výhodou to, že není nutno navařovat kotevní šrouby a tím snižovat jejich únosnost ani při opakovaném větším zvedání budovy, kterou je možno postupně zvednout i o více metrů. Výhodou jsou...

Filtrační materiál k filtraci roztoků a nápojů, zejména piva a vína, na bázi celulózy a křemeliny a způsob přípravy tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266541

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kyral Jan, Bogdan Zdeněk, Sauer Vladimír, Chmelař Jaroslav

MPK: B01D 39/04

Značky: způsob, přípravy, vína, zejména, materiál, materiálů, nápojů, filtrační, křemeliny, celulózy, roztoku, bázi, filtrací, tohoto

Text:

...upravující vnitřní struktury filtrú,jako např. přídavkem koloidního oxidu křemičitého, dihydrátu siřičitanu vápenatého, kaolinu či jílů apod. Tyto úpravy byly značné nákladné a často nesplňovaly požadavky na stálost ve vodných či alkoholických roztocích při filtraci, případně způsobovaly znečištění filtrátü produkty svých rozkladů a hydrolýz.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u filtračního materiálu na bázi celulözy a křemeliny...

Způsob přípravy 3-amino-4-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266537

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nývlt Vladimír, Glosser Zdeněk, Hojer Jindřich, Velínský Jaroslav

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, způsob, 3-amino-4-chlorbenzamidu

Text:

...tom, že se NCBA redukuje ve vodném prostředí za přítomnosti železných pilin a chloridu amonného. Reakce probíhá téměř kvantitatívně za intenzivniho míchání a při teplotě 95 až 102 OC. Vznik kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové je silně potlačen. Pro lepší fíltrovatelnost odpadních kalů a odstranění železa z reakčního roztoku je Vhodné neutralizovat reakční směs před filtrací kalů. Vzhledem k silné závislosti rozpustuosti ACBA na teplotě je nutné...

Způsob praní holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266532

Dátum: 12.01.1990

Autori: Horák Jaroslav, Kolomazník Karel, Košárek Ladislav, Podešva Vlastimil, Dederle Tomáš

MPK: C14C 1/06

Značky: praní, způsob, holiny

Text:

...jejichž makromolekuly se skládají z monomerních jednotek obsahujících disociovatelné skupiny, tedy polyelektrolyty. Výsledkem reakce je sraženina,jejíž agregace může být ještě podpořena přítomností hlinitokřemičitých sloučenin, tedyjílů s vysokou sorpční schopností. Tímto způsobem dochází k přeměně koloidního bílkovinného gelu na hrubé disperzní soustavu. Při sorpcí agregovaných bílkovinných produktů na jíl docházíi k deemulqaci mýdel a...

Způsob nízkoteplotního dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266529

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: nízkoteplotního, dělení, způsob, vzduchu

Text:

...tkví v tom, že se zlepší refluxní poměry v rektífikační koloně, nebot ve spodní části kolony vzroete podíl stékající kapaliny. Zvýší se tak výtéžnost produktů nízkoteplotního dělení a klesne potřebný počet rektifikačních pater.Příkladné řešení způsobu dělení vzduchu rektifikací je patrne z obrázku, na kterém je zjednodušene technologické schéma výroby dusíku a kyslíku. Vzduch komprimovaný na tlak 1,5 MPa proudí do zařízení potrubím ll....

Způsob přípravy zakřivených kanálů do kontejnerů ze slitin uranu pro stínění gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266526

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mahelka Svatopluk, Václavík Emil

MPK: G21F 5/00

Značky: uranu, kontejneru, záření, přípravy, kanálu, stínění, zakřivených, slitin, způsob

Text:

...s roztaveným uranem. Vysušená forma se založí do vakuové pece a zaplní tekutým kovem při licí teplotě blízke likvidu dané slitiny. Vtoková soustava zajištuje zaplnění formy tak, aby nedocházelo k přímému proudění kovu z kelímku na zakřivený kanál. Po odlití a vychladnutí se odstraní z volných konců kanálu zátky, vypustí plyn a vysype sypký ohnivzdorný materiál. zkoušky ukázaly, že zalitím připraveného zakřiveného kanálu uranovými...

Způsob výroby metl-terc.-butyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266525

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tesařík Jaroslav, Vítek Pavel

MPK: C07C 41/05

Značky: metl-terc.-butyléteru, způsob, výroby

Text:

...do posledního reakčního stupně, přídá směs butan-butenu s mctanolem, obsahující 3 až 5 hmotnostníchmetanolu V množství 10 až 25 3 hmotnostnich na 100 hmotnostních vstupující reakční směsi.Způsob výroby MTBE podle vynálezu využívá principu posunutí reakční rovnováhy přidánim metanolu před poslední reakční stupeň bez dopadü na zhoršenou kvalitu MTBE a jen s částečně vyšší energetickou spotřebou V sekci rektiíikace reakční směsi....

Způsob rozboru vysokokřemíkatých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266523

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 21/31

Značky: rozboru, způsob, slitin, vysokokřemíkatých

Text:

...Si ve vysokokřemíkatých slitinách a s tím spojený rychlý rozbor vzorku metodou ICP-AES, plamenovou AAS nebo DCF. Zároveň se zvyšuje hygiena a bezpečnost práce, neboř odpadá užití kyseliny fluorovodíkové. Není nutno používat platinové nádobí a podstatné se zryohluje analýza uvedených slitin. Způsob rozboru vysokokřemíkatých slitin, při obsahu křemíku do cca 50 hmot., byl použit například pro feromangansilicium(FeMnSi). ferochromsilicium...

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266521

Dátum: 12.01.1990

Autori: Venhoda Emil, Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Pojman Pavel, Stejskal Pavel

MPK: H01L 25/00, H01L 23/10

Značky: polovodičová, způsob, součástka, výroby, její

Text:

...z konstrukce součástky vůbec nebo je možno použít jedné dilatační podložky podstatné slabší a s menší hmotností a tím se zjednodušuje a zhospodárňuje výroba výkonových polovodičových součástek a snižuje spotřeba deficitnich kovových materiálů včetně drahých kovů.Způsob výroby výkonové polovodičové součástky podle vynálezu spočíva v tom, že se polovodičcvý systém opatřený deponovanou kontaktní vrstvou ve složení dle vynálezu zapouzdří...

Způsob výroby kyselin 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 266520

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Michalský Jiří, Pihera Pavel, Hájíček Josef, Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07D 231/12

Značky: 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových, kyselin, způsob, výroby

Text:

...působením směsi červeného fosforu a kyseliny jodovodíkové. Nevýhoda postupu spočívá V tom, že produkty reakce jsou méně čisté a výtěžky jsou nižší.Následující příklady ilustrují, avšak nikterak neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynálezu.Ke směsi 31,0 g (0,1 mol) kyanhydrinu vzorce Il (R C 1), 60 ml kyseliny octové,60 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové a 0,5 ml koncentrované kyseliny jodovodíkové se přidá 24,0 g (0,l 06 mol)...

Způsob výroby lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266511

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Bobovský Jaroslav, Baleja Miroslav

MPK: C08G 18/14

Značky: způsob, výroby, lehčených

Text:

...plněných sazemi lze dosáhnout při nízké objemové hmotnosti a relativně nízkém obsahu tvrdých segmentu z polyizokyanátů vyšší tuhosti. Výrazné lepší jsou také hodnoty odporu proti stlačení, což se příznivé projeví na výrobcích pro nábytkářskýK hližšimu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady.Jednostupñový způsob výroby neplněné lehčeně hmoty probihá tak, že na michačce s kolíkovým míchadlem se intenzivně během 10 s misi...

Způsob zpracování odpadních olejových kalů s obsahem mědi a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266508

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Sýkora Stanislav, Sedláček Jiří

MPK: C22B 7/00

Značky: odpadních, způsobu, zařízení, obsahem, způsob, olejových, zpracování, kalů, tohoto, mědi, provádění

Text:

...odstředěním,či kombinací obou složek a po vysušení předává přes sklad k dalšimu hutnickému či chemickémuvyužití, způsob zpracování odpadního kalu i zařízení k jeho provádění podle vynálezu objasňují příklady a obrázky dále uvedené. Přítom obr. 1 a příklad l popisuje minimálně náročné maloprovozní zařízení zkušebního a vývojového charakteru a příklad 2 a obr. 2 větší zařízení, určené pro provozní zpracování kalů z několika provozoven hutní...

Způsob vytváření samonosných částí a vrstev na základních materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266506

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bajda Miloslav, Kupka František, Bula Lumír

MPK: C23C 4/10

Značky: samonosných, základních, materiálech, způsob, vytváření, vrstev, částí

Text:

...vyšší vlastnosti než v původním stavu, to je tvrdost, tepelnou odolnost, vyšší hustotu částic,změnu struktury, přičemž částice, prošlé tepelným procesem jsou sferoidizovány.Jako příklad se uvádíNa destičky z uhlíkové oceli třídy ll o rozměrech 180 x 100 x 6 mm byla vytvořena plazmovým hořákem 5 vodní stabilizací 0 výkonu 160 kw ochranná vrstva o tlouštce 0,25 až 0,8 mm s objemovou hmotností 2,92 až 3,00 g.cm 3, otevřenou pörovitostí...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpedanční kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266501

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sklenář Stanislav, Rodová Nataša, Zajíček Miroslav, Řehák Bohuslav, Kříž Pavel, Skalický Čestmír, Lébr František, Wiesner Hynek, Líbal Jaroslav

MPK: D21H 3/22

Značky: kondenzátory, výroby, elektrolytického, nízkoimpedanční, způsob, papíru, kondenzátorového

Text:

...zbytky síranů a další nečistoty, které brání využití této suroviny pro výrobu elektrolytických kondenzátorových papírů. Vyprání zbytků uvedených látekje značně obtížné vzhledem k sorbčním vlastnostem celulôzy. Desorpoi solí provádíme vypráním viskózových vláken kyselinou fosforečnou, jejíž zbytky nevadí funkci, ani neohrožují trvanlivost elektrolytickýoh kondenzátorů. Vysoká pôrovitost zajiščuje dostatečně množství kapaliny mezi vrstvami...

Způsob zjišťování cizích těles v zemědělských sklízečích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266500

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herrrmann Erich, Hauschild Arthur, Weiss Burkhard

MPK: A01D 41/12

Značky: zemědělských, způsob, těles, cizích, zjišťování, sklízecích

Text:

...snaqeunñ ycxopeHnn 3 cnyuae yöopoquoro MaTepHana ôes Hnoponnux Ten. 3 Ta pasnnua B ycxopeun xx HBnneTcH Hanemumm snaxom npoxomneaun Hnoponuoťo Tena H HCHOBBBVETCK B Ka~qecTBe cnruana na~ynpaBneHnn ocwanoaowumu ycwpoňcwsom nna Tpaúcnopwnoro ycrpoücwna HHH mna npenynpennwenbnoro cnrnanhnoro ycwpoůcwnag Kaą 91 wH 3 BecTH 0 B cnyqae oönapymennn MeTannaB aunou cnyqae, cornącno uaoôpewenum uenecooőpaano, qwo perncrpupymrcn numa auaqenua...

Způsob výroby topného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266496

Dátum: 12.01.1990

Autori: Medveděv Alexandr, Slobodjanov Anatolij, Musienko Oleg, Seničev Alexandr, Arendarčuk Albin, Volčinskaja Ljudmila, Burcev Viktor, Seničeva Valentina

MPK: H05B 3/28

Značky: modulu, způsob, topného, výroby

Text:

...uns ycwanoaxu Harpenawens (nuauewp mnawenn nonmeH.5 uTL.Ha 1 MM öonbme naaMerpa narpenawenbnoro sneuenwa), nmpannunamw cnoü oöMaaKu no TOHMMHH 2 ~ 3 MM. Bnox cymaw B cymunbHoM mkaày no 400-450 °C B weqénne 8-10 Q, úonunmanHocne cymxu önok 7 npnoőperaer npouuym HOBGDXÉOCTĽ, éro ycTaHaBnnBam 1 B ueub B Kaqecrne őoxoaoů crenxn, a B oöpasosanamx Kananax ycwanannnnamw Ha rpenarenn. . HapaMeTpm cymxu H TennoTexnúuecKne xapakrepncwnku...

Způsob určování zbytkových množství těkavých a jedovatých sloučenin ve výrobcích rostlinného a živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266485

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stenko Jurij, Novikova Elvina

MPK: G01N 33/02

Značky: určování, sloučenin, původu, rostlinného, zbytkových, jedovatých, množství, živočišného, těkavých, výrobcích, způsob

Text:

...M 3 TaHa, nuóyrunçranarà (HB®),m- H X-FXHP ňpn MX COBMGCTHOM HDHCYTCTBHH Gun ňororosňen Moennnmů oőpasçu sepna nmennum, conepmamnň nsnecrnue Konuqecrna onpeenneMwx anoxnmmkawon 1,2-M 5 poM 3 TaHa ~ 0,174 MT/KF, HBQ - 3,000 MP/KF, d,-FXHP - 0,200 MT/KF,E-PXHF - 0,390 MT/KP. Mquenbnmä oöpaseu akcrpąruposann rexcanom npn cnenym max YCIIOBHHXIqömem 3 H 22 MHL N Macca Hasecxn sepna nan sxcwpaxunu 17,7 r cKopocTL nowoxa pacTBopHTens.1,1 CM/MHH§...

Způsob výroby inhibované fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266484

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pinčuk Leonid, Liberman Semen, Voroněžcev Jurij, Vertjačik Igor, Goldade Viktor, Rečic Semen

MPK: B29D 7/01, C08J 5/18

Značky: výroby, fólie, inhibované, způsob

Text:

...2 ggg 2 §L Hnenxy nonyqamw Tax me, Kam B npnmepe 3, Tonbxo HcnonL 3 yF mr nuycwpnanbuoe Macno.20 Mác.Z Hünycrpuanbaoro Macna, a B Kaqecwae HHPHÓHTOPQ KOpp 03 HH Hcnonbsymw10 ZHHŘ BonHocnnpToBoü pacwnop (BHX-H~ 20), KoTopuň~npecTaBnHeT coöoä nopomoK őenoro usera c 3 anax 0 M PODBKOPÓ MHHaHH (Temneparypa nnaBneHušň 98 °C), nonyqaeumä Ha ocHoBenHMop®onnHeHHnMeTaHa. 0,H p HM e p 10. Hnenxy nonyqamr Tax me, Kax B npnmepe 4, Tonbkq Bnoxw25 Mac.Z...

Způsob ohřevu základního kondenzátu a teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266482

Dátum: 12.01.1990

Autori: Virčenko Michail, Bušler Ilja, Pereverzev Anatalij, Stanislavskij Vladimir, Simma Fedor

MPK: F01K 17/02

Značky: způsob, základního, teplé, kondenzátu, ohřevu

Text:

...15 no cewesoň Bone H nonamr B Hero uns Harpéna uacTb Hnn Becb pacxon ocnoanoro Konencama, BBHTOPO nocne perenepawuanoro noorpeBaTeną.4. Taxnm me böpasom npu nonHoM owcywcrnmn TennoBoňHarpysKH BO Bce cewepme znonorpenarenn 7, 8, 9 npeKpamamT.honaqy CGTQBOĚ-BOHH H noaňr nuz Harpena. qaçrbnnxnecbpacxoocuonnçroKoHeHcaŕa,Bs 3 Toro ñocne pereňepaTnBHoronoorpesarena 3. 10 PMHA HBOBPETEHHH Cnocoö HarpeBa OCHOBHOPO Konnencawa H ceTeBoñ...

Způsob odběru vojtěšky, odolné kořenovým hnilobám, se zvýšenou fixací dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266477

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krivčenko Vladimir, Kovalenko Nikolaj

MPK: A01H 1/04

Značky: odběru, fixaci, odolné, kořenovým, dusíku, zvýšenou, hnilobám, způsob, vojtěšky

Text:

...no nnemneny ąBuy He ornnqammca or maxux me pacmennň, nmpamenumx őes HHÓÉKĽHĚ.Hpenaraeuň cnocoö noanonxem ononpeménno Bmnennwb nHHunnmuepuu, ycwoäuunoñ K Kopnenmu rmnnam H oönanammeň noauenuoň cnocóőHocTbm K Quxcauuu asc Ta sa cqer MHOPOKpaTHOPO ynenuqennn qncna Knyőénbxon öaxrepnü na Kopuesoů3 T 0 unser öonnmoéHapoHoxosxñcTBenHoesnaqenne, Tax xax naer Bosmom HÓCTL HOBHmaTb nnonóponue noqnu sa cuer önonornqecxoro asara Knyöennxonux őaxrepnů H...

Způsob výroby N-arylderivátů N’,N’-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266472

Dátum: 12.01.1990

Autori: Starkov Anatolij, Poluektova Zoja, Skljar Semen, Simonov Vadim, Valitov Rail, Šamsutdinov Talgat

MPK: C07C 127/19

Značky: způsob, výroby, n',n'-dimethylmočoviny, n-arylderivátů

Text:

...B.onnuecTBe 30 r (0,23 Moĺnn). Honyuamr 45,8 r (98,22) I (R, R 2 R 4 R 5 H, R 3 ~ Cĺ) Tennebarý pa nnannenun 174- 5 °C, conepmaune ocaosuoro Bemecwsa 99,62.B Konőy no 100 mn wewpaxnopswuneua npn TeMnepaTypé 10-15 °C nponycxamw 14,19 r (0,22 MOHH) ćepooxncn ýrnepoa H 31,9 r (0,7 MOHH) nMMeTnnaMnHa,coornomeune umewnnamuha K cepooxhcu yrnepoa 3,21. 3 areM noóannamr 20 r(0,2 Monk) hpoH 3 BoHoro~aHnnnHà II (R, E R 5 H). TeMneparypy nonHMMamT o...

Způsob oprcování islandského vápence

Načítavanie...

Číslo patentu: 266470

Dátum: 12.01.1990

Autori: Morozov Ivan, Morozova Emma, Smirnova Evelina

MPK: B24B 1/00

Značky: vápence, islandského, oprcování, způsob

Text:

...MKM nenrnukonnBOCKOBOŘmHHůdBanbHHŘ HHcTpyMçHw npecwasnnew coöoň nqeucwym crennnnnym ocuoay (pasMep xueex 8 x 8 MM M rnyőnnoň Kananos 1,5 MM), Ha HOBGDXHOCTB Koropoü Haueceu cnoň nuenuuoro socka (TeMepaTypa pasMnrqeHus T BOCKa 58 °C) wonuuoň 40,2 MM. ~Buöpannan ronuna cnon nocxa 0,2 MM H Menee Ha mnHo 9 anbnoM HHCTPYMEHTE oöbacnnewcn men, uwo upu Taxoü ronmnue cnoa nerxonnasxoro nqenunoro Bocxa na Hero oxaaunamw Énnaune mnanxo-Mexanmueckne...

Způsob ochrany před vytopením a přetížením pojízdného jeřábu s hydraulickým pohonem a teleskopickým ramenem a systémem pro toto uskutečnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266468

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajcev Leonid, Šindin Nikolaj, Voronov Viktor, Kuzin Eduard, Vasin Boris, Timin Jurij, Šavrejev Anatolij, Pankraškin Pavel, Ulitenko Igor, Ščedrovickij Svelij, Agoronik Mark, Kopejkina Nina

MPK: B66C 23/88

Značky: teleskopickým, před, způsob, jeřábu, přetížením, pojízdného, uskutečnění, ochrany, ramenem, hydraulickým, vytopením, systémem, pohonem

Text:

...HBXOJIHTBCH Baone MemnyHau 6 onnmMM n HEHMGHBMMM suauennmu. Hpn nonmmennn aanenn B runpoununpe 9 nporuőaercn Bnpano nuamparua 1 h (mnr.2). Hpn arom nannenne BxaMepe Ac nopmHeM T 5 yląenvmnnaemca. Hopme-HL 15 cMemaeTca nnpano. Ero IIITOK 16 aosueücrnywzr ia nnucnxouarenh 17, Koropam aąmmaewcn H nonaew curnan o nbncoąe Kpaua na paöouéro pemnua B ñnox ynpannenns KpaHOM. Auanornqno ycwpoäcrso paöowàer npn YMeHbllIel-IHH naanemłn s mnpommnmpe 9....

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266450

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, kademnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných

Text:

...(obsah iontů kovů v ní) a podle čistoty kademnaté a hořečnaté suroviny (příměsi kovů) je třeba poměr upravit v uvedeném rozsahu 0,95 až 1,30,přičemž výhodnějěí je, je-li fosrorečnenových aniontů malý přebytek (1 až 1,04) než naopak jejich výraznější nedostatek oproti stechiometrii. Konoentraoe kyseliny rosiorečné je z hlediska řízení kondenzačníoh reakcí a tím i výtěžku a čistoty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje...

Způsob izolace palladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266448

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kálalová Eliška, Mastný Libor, Švec František

MPK: C22B 11/04

Značky: palladia, izolace, způsob

Text:

...kovů nebo jen pro eouborné oddělení platinových kovů ze směsis jinými prvky anebo pro zkoncentrování jejich roztoků.3 266 44 a Nevýhody výše uvedených postupů podstatné snižuje způsobizolace palladía ze směsi chlorokomplexů iridia a/nebo platíny a/nebo rhodía o pH menším než 2, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se chlorokomplexy palladia e/nebo irídia e/nebo platiny a/nebo rhodia váži na makroporézní kopolymer...

Způsob výroby zásobního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266446

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dubský Ferdinand, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05C 9/02, C05D 9/00

Značky: způsob, výroby, hnojiva, zásobního

Text:

...podíly různého zrnění od prachových částic až po granule. Vysušené hnojivo lze tabletovat a připravit tak novou formu vhodnou zejména pro substráty, které mají velkou propustnost a malou sorpcí. Zásobní hnojívo pak dobře zužitkují rostliny s delší vegetační dobou, vyžadující vyrovnaný přísun živín. Tablety jsou vhodné zejména pro hnojení dřevin v kontejnerech, ke hnojení okresných dřevin a dalších rostlin při vý 3ñä 4 sadbě na trvalá...

Způsob výroby tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266438

Dátum: 12.01.1990

Autor: Veska Jiří

MPK: D03D 1/00

Značky: natržení, výroby, zvýšenou, tkaniny, způsob, proti, odolností

Text:

...omezuje využití vyšších prohozníoh otáčok vzduohovýoh tkaoíoh strojů.Na výkreaeje nakreslen, jako přík 1 ad,vazební diagram tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení. Po levé straně vazebního diagramu jsou očíslovány jednotlivé útky a na pravé straně jsou očíslovány přísluäné jednotlivé otáčky hlavního hřídele tkacího stroje. Způsob výroby tkaniny se čtrnácti-útkovou střídou je takový, že zanesení více útků do Jednoho proälupu se dosahuje...

Způsob přípravy výkovků a odlitků prstencového tvaru k vyrovnání deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266435

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fryček Václav, Vavroch Otakar, Kuneš Josef, Bosman Josef

MPK: C21D 9/08

Značky: vyrovnání, tvaru, odlitků, výkovků, prstencového, deformací, přípravy, způsob

Text:

...vychází 2 objasněni podstaty mechaniamu borceni prstence při jeho ohřevu v peci na teplotu, při níž docházi k plastickému stavu materiálu a z možnosti řešení vratné úlohy. Při ni jde o vyvozeni takového silového účinku na deformovaný prstenec. aby při ohřevu do plastického stavu došlo k jeho vyrovnání. Lze tu využít tihových sil vyvozujícich vůči opěrným místům momenty.Výhodou navrženého řešení je jednoduchost e nenáročnost,vycházející...

Způsob omezení deformace při ohřevu rozměrných kruhových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266430

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuneš Josef, Bosman Josef, Vavroch Otakar, Fryček Václav

MPK: C21D 9/08

Značky: součástí, omezení, ohřevu, způsob, kruhových, rozměrných, deformace

Text:

...6 ĺaž 10 podpěr, čímž se zamezí naklápění horní části kruhové součástíPrincíp vynálezu bmstanoven po objasnění fyzikálního mechanizmu borcení součástí. Protože úplně teoretické řešení je prakticky neproveditelné z důvodu obecného charakteru prostorového, tepelně deformačního procesu, volí se řešení přibližně. Jeho podstata spočívá v objasnění vlivu počtu podpor pod sou- 0 částí, spočívající na pecním voze. Je nutno vycházet ze zjednodušené...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 266409

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 31/22

Značky: značených, substrátů, stanovení, způsob, proteolytické, aktivity, nerozpustných, přípravy

Text:

...množství je úměrné aktivítě proteinasy, a je možno je stanovit např. spektrofotometricky, fl. rimetricky nebo radiometricky, po odfiltrování nebo odstředěni nerozluženého nerozpustného substrátu.Vynález je dokumentován příklady. 266409Na kasein bylo kovalentně navázáno reektivní barvivo dichlorotriazinováho nebo monochlortriazinového typu /osta~ zinová červeň S-SB nebo Ostazinová modř H-5 R/ podle standardniho postupu ÁŠakayama,S.,...

Způsob kontinuální výroby netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266407

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krejčí Miloš, Burian Zdeněk, Chundela Jiří, Kazda Ota, Svoboda Ladislav, Makovský

MPK: D04H 1/00, D04H 13/00

Značky: způsob, výroby, kontinuální, textilie, netkané

Text:

...výrobu netkané textílie. V takovém případě taková výroba netkané textílie, v návaznosti nav podstatě klasický způsob výroby staplového vlákna, nedovoluje potřebné účinnosti ekonomické a úspory zejména- 3 266407 Rovněž jsou známé netkané plošné pásy, které ae vytvoři z vrstev vlákenných materiálů a fólii tak, že jsou jednotlivé vrstvy apojeny vpichovánim, jako například u če. A 0 č. 183 568. AV tomto případě jsou k vpichováni přiváděny...

Způsob odčerpávání nízkovroucích médií z tlakových systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266405

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovařík Karel, Fencl Zdeněk, Šára Jiří, Taťoun Antonín, Janda František

MPK: F25B 45/00

Značky: způsob, provádění, nízkovroucích, odčerpávání, médií, zařízení, systému, tlakových, způsobu, tohoto

Text:

...varu než použité chladivo. Protože prakticky všechno chladivo se přečerpává přee sací filtr a kompesor, nejčastěji v hermetíckém pcvedení, snižuje se životnost kompresoru a zvyšuje spotřeba elektrické ener gie, u eacího filtru je pak nutná jeho časté výměna. známázařízení tohoto druhu mají celkovou hmotnost kolem 50 kg, vy vsokě pořizovací náklady a také manipulace s nimi je obtížnéVýše uvedené nedostatky známých zařízení jsou do značné...

Způsob úpravy staplové příze vypřádané rotorovým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266401

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dídek Stanislav, Zoubele Jan, Moravec Manfred

MPK: D01H 1/135, D01H 1/13

Značky: rotorovým, vypřádané, systémem, příze, staplové, způsob, úpravy

Text:

...běžným projevem funkce průtahového zařízení zařazeného v různých podobách v předchozim procesu tvorby rotorové přize.Vynález si klade za úkol navrhnout přízi a způsob její tvorby v procesu umožňujícím vytvářet svazkovou přín zi s vysokou hmotnou stejnoměrností v jádře monotonně kroucenou a svazkovanou vlákny pevně v části své délky provázanými s tímto jádrem. Dále si klade vynález za úkol navrhnout zařízení pro provádění tohoto...

Způsob výroby velmi pevných sádrových stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266395

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rietz Helmut, Thiel Egbert

MPK: C04B 16/02

Značky: sádrových, prvků, výroby, způsob, stavebních, velmi, pevných

Text:

...CTPMXKM ľ) KGHBCTBIZ ÉičIITIJJID-Ilłľľłřtllíl VI. KDDMF TOPO. CHVIXl-lłl/IW úóbüMHÚFD 00 GB.FVIITCUBHF CTFÚMTEnbHue BJIÉMBHTM npmocperanr XOPDIUIME CUOŇCTDE üdľłaóúTKlłl, Kill( npmamrmmnarame. ľll/IJXIĽD-IMFŠ. OFJESOBBHME.ĺĺükpíllllł-ZHMB BFll-šMeřlm SBTBEDÄÉBEÄHMH HU JIGBJIEFIMEM HÚXBT dhlTb XIOCTMFHYTÚ m CHGY ľlpldłłůľlłlłł-łlłlçl MQBECTł-Iłix MCKÚPMTBJIBŇ BBTBGPĽEBBHMŇ. HBHPVIMEFJ cynnoara HBTPMH. ÚPVIMGłFCüHMB MÚBFJĽITD-łHX FMÄPOOGGD-HX...

Způsob výroby rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266390

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kuročkina Nina, Kravčenko Jevgenij, Potylicin Gennadij, Prasolova Valentina, Tubolcev Sergej, Ivanov Alexej, Belder Emmanuil

MPK: B29C 41/14

Značky: výroby, způsob, rukavic

Text:

...0 dnmmoM. Hmwymym many 1 m nmnwmhu TuHmnunTMuhmnhmMHmru cnancTun 2 nüumcuwn K mnnnm m(wnrraarmnrąa-ru) n snmnnann cruapve c nonaammmmn Kaonmífa, u unycxmov ee na Bunny 3. 3 a×reruue-1 Hnxe na onpnomąpxáreae 4 woman S. npennapnranuno Harpe-rue a cneugnanbnom xanepem ätlmfscľc (m nemam ma nokaaamn). núanuann nnýpła norpynaov a KDMLIIBHTPIAFIOEIGHMIIMpncTncnptKGIKĽIVHYJIŇVCTFI HG SGD XUIMHP/ BF OOPMYDNB Hamm.Huvon nonumnnauvpmncnopvmun...

Způsob tokretování hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266389

Dátum: 13.12.1989

Autori: Juzefovskij Izrail, Ajzatulov Rafik, Čemeris Oleg, Učitel Lev, Marakulin Jurij, Bugrin Tamara, Cibin Igor, Malachov Michail, Basalajev Igor, Šeršněv Alexandr

MPK: F27D 1/16

Značky: hutnických, tokretování, způsob, agregátu

Text:

...yuoc Tuxpar-Macau - oaxea B npmnnmmamvcw K npnnarawuony. a npM GJMWKOM dOAbWOMyrau aoAuwo 90 °) anaacvanv ucaaue cxmpocrw a ouxana B manMaM ovapoaKM~ 10 M Ta×ma.~nnnuuuaTca yunc nnpnmna. npM unMHnKoanM xmumuewrum Tm×uT~nnccu. aaonnnom n awparav sa onny onopauun Topxp-TMpan|HMw PM noaumemnnn ywana uynmv nanucumn Manuwu naxpuvnn 11. M CDDTBIPTOTIIMHG cyan Menhma sro croñxocrb.nan Mcnuvanmü cnacoua uno MGFOTDBABHD wecvbrroaoaow Top×paT-oypM- anna...

Způsob plamenného torkretování vyzdívky konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266386

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šeršněv Alexandr, Surženko Valentin, Charachulach Vasilij, Malachov Michail, Pliskanovskij Alexandr, Kaduba Pavel, Juzefovskij Izrail, Čvilev Anatolij, Cibin Igor, Čemeris Oleg

MPK: C21C 5/48

Značky: konvertoru, plamenného, vyzdívky, způsob, torkretování

Text:

...uonn M npouoabuaü ocom Kouawpwnwa 6 m cmaTnmTcTmuMMu - u mTnnMy rupnüçmnu M m nTmpmHy numwa KüMmmTw 9 u w -1 amm. Tupkpavupoaanna HawnnanT Bxnbwenmen nonaum Kmcnopona m TDPKPBT-MBCCH tnanmne. mnacm konca M MaraaaMTa. MCTBKAH M 3 cena B M 9. cum oapasynw Ha nepaouauanbnon ywmmvkc cnamenmw mucTKma GTPyw. npannauaummncn nocne aocnnanenunmn Tvnnmua u uaxanm 12. Wacnpaawpancmmmwmw nunmu na oyTuvouKm H uúnm dampwux. pacxmnwmmxcw non yrnon ....

Způsob opravy kormidelního zařízení lodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266380

Dátum: 13.12.1989

Autori: Drut Vladimir, Kochan Nikolaj, Platonov Valentin

MPK: B63B 9/00

Značky: zařízení, kormidelního, lodě, opravy, způsob

Text:

...acymmurmnwnr c nunombu amuvmnora npaLmcca uepea noAnonqmMe 12 M oTaonnmMe 13 Kuuanu. ĺ|liľ 1 Il.I|lClZ 1 | 0 HhIł 2 I GÚRTGX Ú .UIEJIh VISIJĽSFNZETEHVIW - COKFIGUIEHME TPYÄIOEMKOCTM PFBMOHTH PVJNBBCIPIJ M|T.IprJ| 7 Ill 2 ľUL| l. auaamuersur-ICFIĽICIJG PGMCDHTG SGKJDHaBTCH B TľJM. ITD LušHTrllłlPč/DT oannep 1 I/l lllTblľib 3 B IZÓCIF J. (2 ITFĽFHZIM lb/WR 2. OMKCMFÄYŇT V|× OTUBHTFIVIPÚUEII-HKJB HOHDXEHMIT IC BGQUPDM B 483110 VIX...

Způsob pro určování trhlin v betonech a ve využívaných materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266370

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hermann Andreas, Baumach Hartmut, Langrock Ernest-jürgen, Schrenk Arno, Pursche Klaus-dieter, Häussler Frank

MPK: G01M 3/00

Značky: způsob, materiálech, trhlin, určování, betonech, využívaných

Text:

...FĚHMIÍW IĺlĺĺUDM IIÍ) ľllĺľľlľ 1,. Fill ĺlíĺllľĺÁYľĺłšlü FIŽIJIhKILJ IČ lĺillřlüň Cľľlĺlflüĺĺlľlbl hIľlIIlĺi| HID summer Mil IZNIIHĽJIÉN ÄIM/X nľJMMľiľĺiďälil llĺllťľĺiłlłlâíłřllł| 9 lc MIrIľJľWľJüJICIŇl-IĽIM ITFIÍEOWIOIIDH WIJIII IWNOTS Tľłälllvlľlhl. ĺĺTIl-äľifłüň (ř) IMIFJHTłĺíľlJľll-Ilüň Ľ-EJJIIáłMFIIWÍ JU, Yyľllĺłłl ľĺJJlbKLZI |IIC.YTFIM. Tůľłlľł XIVBJKIUT lillůčlüpllíäřüůllłü IÍIITTZIOĚFĚICYTVIŠI Ill...

Způsob fermentační výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266367

Dátum: 13.12.1989

Autori: Roth Martin, Plonka Günter, Menner Michael, Müller Peter-jürgen, Bormann Ernst-joachim, Grosse Hans-helmut, Bocker Harald, Heller Ingeborg, Bergter Friedrich, Hilliger Mathias, Ködel Juliane, Hess Werner

MPK: C12P 19/28

Značky: fermentační, způsob, výroby, nourseothricinu

Text:

...nu 30) r Kpaxnana (nocne mapaanrxu m 3 aecTHuM aopaaon nmnoaapeunun wepnenron). KMcnoTH 0 cTb oepneHTaumonnaPu nnTnupa nunncpxmuunT nocruçmunñ na ypoaue pH 5.2 npm nonomm rwnpmokmcw annonmm. na oxouuuumu 144 ~Hacmnuň oeneuraumm c Hmcnon o 60 poTna 350 od/MMH M ckopocrun aspaumm 0.75 Úd/má/MMM unpununmnm 7.2 rHĺĺlâ/pí-lížľlTlllnlllłll-ln na JIMTP Kyntnypanbnoü JKVIZIKDCTM.npnnep No.2 Hmm Kmnou na xawanxe (2.5 n). cnnmpxamme 400 MA...