Patenty so značkou «způsob»

Strana 69

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marvan Josef, Hodek Oldřich, Holub Aleš, Vydlář Jiří, Novák Josef, Rouček Vladimír, Kypast Radomír

MPK: B03B 11/00

Značky: nerostu, oddělování, částic, užitkových, způsob, dopravě, pásových, dopravnících, jemnozrnných

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Způsob pro automatickou neutralizaci lázně čističky spalin horkovětrných kuploven

Načítavanie...

Číslo patentu: 266664

Dátum: 12.01.1990

Autori: Huser Jan, Košťál Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: čističky, lázně, způsob, automatickou, kuploven, horkovětrných, neutralizací, spalin

Text:

...číslicového pH-metru 3 připojeným zapisovačem a automatickou dávkovací jednotkou,ovládající elektromagne~ tioký ventil nádrže neutralizačního roztoku.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že reakce lázně je plynule udržována na požadované hodnotě s omezením vlivu lidského činitele, takže obsluha spočívá pouze v kontrolním dohledu a může být zaměstnána jinak. Udržováním reakce lázně na požadované hodnotě a její automatické...

Způsob vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení dlouhého důlního díla trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266663

Dátum: 12.01.1990

Autori: Taufer Antonín, Nadvorník Pavel

MPK: G01V 1/104

Značky: způsob, řazení, prací, trhací, horského, vyhledávání, díla, nehomogenít, důlního, dlouhého, masivů

Text:

...důl ního díla do horského masívu dovrchně. Ustálenou teplotou ve vrtu je teplota zjištěná po odezně ní rušivých vlivů způsobených vrtáním vrtu. Zjístí se například opakováním měření teploty ve vrtu v 1/4 hodinových intervalech. Přítom teplotu ve vrtu považujeme za uetálenou teprve tehdy. až dvě po sobě takto zjištěná hodnoty teplot vykazují diferenci menší než 0.1 °C.Výhodou způsobu vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení...

Způsob stanovení malých koncentrací oxidovatelných plynů a par ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266661

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pokorný Richard, Fexa Josef

MPK: G01N 27/12

Značky: vzduchu, malých, způsob, stanovení, koncentrací, oxidovatelných, plynů

Text:

...tak dosáhnout vysoké přesností stanovení nízkých koncentrací plynů nebo par, přičemž nastavení může být automatickénebo ruční. Přesnost stanovení koncentrace je omezena přede vším přesností stanovení prošlého objemu vzorku koncentračnímčlenem. Skutečnost, že cejchovní graf je přímka, která prochá zí počátkem,usnadňuje seřizování a kalibraci anelyzátoru.Příklad konkrétního provedení pro stanovení par ethanolu ve vzduchu podle tohoto způsobu je...

Způsob provádění trhacích prací pro ovlivnění stavebně mechanických jenotek uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266660

Dátum: 12.01.1990

Autori: Juránek Oldřich, Drozdzik Rudolf, Prymus Jindřich, Müller Josef, Sládeček František, Svoboda Jindřich

MPK: F42D 1/00, E21C 37/14

Značky: sloje, stavebné, trhacích, jenotek, provádění, uhelné, ovlivnění, způsob, mechanických, prací

Text:

...zvýšení účinnosti trhaci práce se provede protisměrný roznět. V uhelné sloji se založí vývrt vedený zpravidla úpadně o libovolném průměru. bez ohledu na průměr použite trhaviny. Vývrt se nabije trhavinou e napustí se vodou. Tím. že voda se v okamžiku detonace nachází kolem. nálože, dochází k přestupu vln napětí do masívu bez podstatných ztrát. Je prakticky vyloučen případ deflagrečního hoření trheviny. prípady přehutnění náloží kanálovým...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Březin Jaroslav, Štivar Antonín, Hromek František, Machálek Vladimír, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/28, C21C 5/04

Značky: kyslíkovém, výroby, konvertoru, oceli, způsob, tandemové

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob zpracování amorfní formy disazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266632

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sotona Vladimír, Chlost Milan, Dobrovolný Jan, Kvapilová Lenka

MPK: C09B 67/48

Značky: zpracování, amorfní, způsob, disazopigmentů, formy

Text:

...kyanoskupinou a B je fenyl substituovaný jednou až třemi skupinami jako je chlor, metyl-,metoxy-, kyano-, nitro-, karbmetoxy-, karbetoxy- nebo karboxamidickou skupinou se amorfní forma azobarviva obecného vzorce I převede na formu krystalickou zahříváním za zvýšeného tlaku do 600 kPa, při teplotě 100 až 150 °C v prostředí alifatických alkoholů s počtem uhlíků 1 až 3 případně ve vodněalkoholickém prostředí nebo i v samotné vodě.Účinek...

Kyselina 2-(bifenyl-4′-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-4”-karboxylová a její soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266625

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kurfürst Antonín, Lhoták Pavel, Kuthan Josef

MPK: C07D 271/10

Značky: způsob, kyselina, výroby, 2-(bifenyl-4'-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-4''-karboxylová, jejich, její

Text:

...hlíže objasněn v následujících příkladech. Příprava kyseliny vzorce IIK roztoku 21,3 g hydroxidu sodného ve 200 ml vody bylo za chlazení ledem přikapáno 28,5 g Brz tak, aby teplota směsi nepřesáhla 10 °C. Vzniklý roztok NaBr 0 pak byl zahřát na 50 °C a bylo přidáno 15 g látky I rozpuštěné ve 100 ml horkého dioxanu během 0,5 h. Směs pak byla míchána při teplotě 45 až 50 °C další tři hodiny. Po ochlazení bylo k reakční směsi přidáno 50 ml...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hartman Miloslav, Erdös Emerich, Veselý Václav, Lippert Erich, Mocek Karel, Wald Jiří, Čermák Ján

MPK: C01D 7/32

Značky: uhličitanu, sodného, vyšších, způsob, sušení, hydrátu

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Způsob přípravy acetoacetylaminoderivátů antrachinonové řady

Načítavanie...

Číslo patentu: 266614

Dátum: 12.01.1990

Autori: Florián Čestmír, Florián Petr

MPK: C07C 97/24

Značky: přípravy, antrachinonové, řady, způsob, acetoacetylaminoderivátů

Text:

...podle rozpustnosti výchozí látky. za reakční teploty je malá část aminu rozpuštěna a reaguje s diketenem za katalýzy terciârním eminem. Použitý typ rozpouštědla usnadňuje reakci mezi aminem a diketenem, které jsou v malých koncentracích tím, že polarizuje ketoskupinu v molekule diketenu a tím usnadñuje reakci. Výsledkem reakce je suspenze produktu v rozpouštědle, které svou rozpouštěcí schopností způsobí, že nečistotyzůstanou V roztoku po...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pětroš Jaroslav, Peška Rudolf, Hromek František, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Lánský Vladislav, Dobrovský Lubomír, Raška Pavel, Macozsek Milan

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, taveniny, železa, odpichem, před, pánve, úpravy, odlévací

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob dobývání strmé sloje kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266605

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kublín Karel, Kusák Tomáš, Novotný Stanislav, Dombrovský Zdeněk, Karásek Zdeněk

MPK: E21C 41/04

Značky: sloje, strmé, způsob, dobývání, kombajnem

Text:

...rychlosti dopravy na způsob toku těživa v zásobníku, který v tomto případě představuje prostor tvořený uhelným pilířem, prüvodními horninami sloje a ochranným hrazením mechanizované výztužeK hlavním přednostem způsobu mechanizovaného dobývání strmé sloje s regulovanou dopravou těživa v porubu podle vynálezu je docílení vhodné zrnitoeti uhlí, což v upravárenskâm procesu se pak zajištuje méně nákladným zařízením a s menšími celkovými náklady....

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266600

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tenud Leander, Gosteli Jacques

MPK: C07C 121/453, A61K 31/275

Značky: karnitinnitrilchloridu, výroby, apticky, aktivního, způsob

Text:

...převést působenim acetonkyanhydrinu nebo kyseliny kyanovodikové na L~karnitinnitrilchlorid.Tento postup se výhodně provádí v alkoholu jako rozpouštědle při teplotě mistnosti.čištění produktů se účinně provádí jednoduchou krystalizací z rozpouštědel, jako nižších alkoholu.Získávaji se tak produkty s optickou čistotou vyšší než 98 S.Tímto postupem je ale také možno di-()-3-chlor-2-oxypropyltrimethylamoniumĺ-D-(-)-vinan převést na odpovídající...

Způsob výroby (S)-1-/6-amino-2-//hydroxy-(4-fenylbutyl)fosfinyl/oxy/-1-oxohexyl/-L- prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266599

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karanewsky Donald, Petrillo Edward

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675

Značky: způsob, prolinů, výroby

Text:

...skupiny, jako skupinu- (cHQr-SH nebo - (CH 2) -NH-C ,NH pak hydroxylová, aminová, imidazolylová, merkaptanová nebo guanidinylová funkce musí být během kondenzační reakce chráněny. Mezi vhodné chránici skupiny náležejí skupina benzyloxykarbonylová, terc.butoxykarbony 1 ová, benzylová, benzhydrylová, tritylová apod., a nitroskupina v případě guanidinylové funkce. Chránici skupina se po ukončení reakce odstraňuje hydrogenaci, působenim kyseliny...

Způsob výroby 16,17-acetalsubstituovaných derivátů kyseliny pregnan-21-ové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266597

Dátum: 12.01.1990

Autori: Andersson Per, Axelsson Bengt, Andersson Paul, Thalén Bror, Brattsand Ralph, Trofast Jan

MPK: A61K 31/55, C07J 5/00

Značky: derivátů, 16,17-acetalsubstituovaných, výroby, kyseliny, způsob, pregnan-21-ové

Text:

...se účelně provádí za přídavku kyseliny k reakčni směsi. Jako kyselina se s výhodou používá minerální kyselina, jako je kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina ohlorovodíková, sulfonová kyselina, jako je kyselina p-toluensulfonová, nebo karboxylová kyselina, jako je kyselina mravenčí nebo kyselina octová, aby se dosáhlo hodnoty pH asi 2,0 až 6,0.Výchozí sloučenina obecného vzorce II se může vyrobit z odpovídajícího 21-hydroxysteroidu...

Způsob výroby esterů nenasycené karboxylové kyseliny o stereokonfiguraci 2E, 2Z

Načítavanie...

Číslo patentu: 266596

Dátum: 12.01.1990

Autori: Reiter József, Barkóczy József, Körtvélyessy Gyula, Pataki Sándor

MPK: C07C 69/587

Značky: způsob, výroby, nenasycené, kyseliny, esterů, stereokonfiguraci, karboxylové

Text:

...obecného vzorce VIIICH 3-CEC~R 2 (VIII). ve kterém R 2 znamená lithimn, soątk, draslik nebo hcl-čtk,vzniklý acetylenový derivát vzorce Ix ,OHse přeměni v allenový ester obecného vzorce xR má výše uvedený význam, působením ortho-esteru V přítomnosti slabé kyseliny jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt přemění ve směs isomerních esterů obecných vzorců I a IV, ve kterých X znamená vodĺk a R má výše uvedený význam. Během přeměny se...

Způsob alkylace isoparafinu olefiny obsahujícími 3 až 5 atomů uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266594

Dátum: 12.01.1990

Autori: Imai Tamotsu, Kocal Joseph

MPK: C07C 2/20

Značky: obsahujícími, olefiny, atomů, isoparafinu, uhlíku, alkylace, způsob

Text:

...v podstatě nespotřebovává.Stručně je tedy možno zopakovat, že se uvedený vynález týká alkylace isoparafinu olefinicky působícím činidlem, kterým jsou olefiny obsahující 3 až 5 atomů uhlíku v molekule při alkylačních podmínkách a v přítomnosti alkylačního katalyzátoru, který je tvořen bezvodou nealkoholickou směsí, která obsahuje minerální kyselinu, konkrétně kyselinu fluorovodíkovou,V množství v rozmezí od asi 50 do asi 99 hmotnosti, a...

Způsob výroby derivátů 2-(2-hydroxy-3-fenoxypropylamino)-ethoxyfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266593

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holloway Brian, Stribling Donald, Rao Balbir Singh, Howe Ralph

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, derivátů, 2-(2-hydroxy-3-fenoxypropylamino)-ethoxyfenolu, výroby

Text:

...octanu alkalického kovu (například uhličitanu draselného nebo octanu sodného), nebo hydridu alkalického kovu (například natriumhydridu), přiteplotě v rozmezí například od 10 do 120 °C. vhodným rozpouštědlem nebo ředidlem je například aceton, methylethylketcn, 2-propanol, 1,2-dimethoxyethan nebo terc.butyl-methylether.Aby se V maximální možné míře zabránilo vedlejším reakcím, lze rovněž postupovat tak, že se fenol obecného vzorce II podrobí...

Způsob přípravy katalyzátoru obshaujícícho stříbro, vhodného pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266592

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aaan, Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: obshaujícícho, přípravy, ethylenu, způsob, vhodného, katalyzátoru, ethylenoxid, oxidací, stříbro

Text:

...kovu je příliš vysoká. Teploty, doby styku a sušení plyny je možno upravit.Je třeba dbát toho, aby v nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu. AVýhodně používaný způsob spočíva v tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujíoím jak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž napouštěcí roztok sestává ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organického aminu, soli draslíku, rubidia nebo oesia a vodnéhorozpouštědla. Tak například roztok...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid, a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266591

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velthuis Otto, Boxhoorn Gosse, Klazinga Aan

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: ethylenoxid, oxidací, přípravy, stříbro, obsahující, vhodný, katalyzátor, způsob, ethylenu

Text:

...použitelnými jako výchozí látkypro promotor, jsou například dusičnany, štavelany, soli karboxylových kyselin nebo hydroxidy. Nejvýhodnějším promotorem je cesium, kterého se výhodně používá v podobě hydroxidu cesného nebo dusičnanu cesného.Pro přidání alkalických kovů je známo několik výborných metod, při nichž je možno tyto kovy nanášet současně se stříbrem. vhodnými solemí alkalických kovů jsou zpravidla soli, které jsou rozpustné V...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266590

Dátum: 12.01.1990

Autori: Klazinga Aan, Velthuis Otto, Boxhoorn Gosse

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: ethylenoxid, způsob, oxidací, obsahující, stříbro, katalyzátor, přípravy, ethylenu, vhodný

Text:

...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujícímjak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž impregnační roztok sestava ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organíokého aminu, soli draslíku, rubidia nebo cesia a vodného rozpouštědla. Napríklad roztok šřavelanu tříbrného obsahující draslík je možno připravit...

Způsob nových racemických nebo opticky aktivních berbanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266586

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gaál József, Kovács Gábor, Szántai Csaba, Hársing László, Somogyi György, Szabó Lajos, Vizi Szilveszter, Marton Jenö, Tóth István

MPK: A61K 31/47, C07D 455/03

Značky: nových, derivátů, způsob, aktivních, berbanových, opticky, racemických

Text:

...sloučenin obecného vzorce I poyaha vybraného redukčního činidla ovlivñuje poměr stereoisomerů s C 14 hydroxylovou skupinou v ekvatoriâlní nebo axiální poloze.Například, jestliže hydrid kovu vyžaduje při redukci větší prostor, pak se v produktu zvětší obsah isomerů s C 14 hydroxylovou skupinou v axiální poloze. Jestliže se použije hydridoboritan sodný, pak se při redukoi získa ,B 0 i isomeru s C 14 hydroxylovou skupinou v axiální poloze....

Způsob výroby silyl-enoletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266585

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ueda Yasutsuga, Roberge Guy

MPK: C07F 7/18

Značky: způsob, silyl-enoletherů, výroby

Text:

...postup pro přeměnu 6-aminopenicilanové kyseliny na azetidinon chráněný na kyslíku,odpovídající vzorcikterý pak lze postupem popsaným ve shora citované práci v Tetrahedron Lett. převést na intermediární diazosloučeninu vzorce I.Protože intermediární diazosloučeniny obecného vzorce I jsou výhodnými meziprodukty pro přípravu karbapenemových sloučenin, bylo by žádocí mít k dispozici postup pro přeměnu snadno dostupných azetidinových sloučenin...

Způsob výroby benzylesteru 1-/N-(1-ethoxykarbonyl-3-oxo-3-fenylpropyl)-L-alanyl/-L-prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266584

Dátum: 12.01.1990

Autor: Faba Euseblo Monserrat

MPK: C07K 5/06

Značky: benzylesteru, výroby, způsob

Text:

...dvakrát 40 ml 10 vodného roztoku uhličitanu sodného,pak se vysuši a odpaří do sucha. Výaledná olejovitá kapalina se promyje 2 x 20 ml směsi hexanu a etheru, čímž se získá 38 g benzylesteru 1--N-(1-ethoxykarbony 1-3-oxo-3-/fenylpropyl)-L-alaniljí-L-prolinu v prakticky čisté formě ve výtěžku 80 S jako viskôzní olej.Spektrum v infračerveném světle má následující íntenzĺvni a charakteristické pásyK roztoku 10,25 g (0,05 molu) benzylesteru...

Způsob výroby derivátů hydrazonu s morfinovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266583

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zsupán Kálmán, Hosztafi Sándor, Makleit Sándor, Szilágyi László

MPK: C07C 109/12, C07C 109/16, A61K 31/15...

Značky: morfinovou, výroby, derivátů, způsob, strukturou, hydrazonů

Text:

...roztoku. Reakce se provádí v methanolu nebo ethanolu, jestliže Y znamená skupinu -NH 2, ve vodě nebo směsi ethanolu a vody nebo methanolu a vody, jestliže Y znamená skupinu vzorce-NHCDNHZ nebo -NHCSNH 2. Jestliže Y znamená skupinu vzorce -NH-C 6 H 3(N 02)2, reakce se provádí ve zředěné kyselině chlorovodíkově nebo kyselině octové.Stereoizomery se oddělí krystalizací a/nebo chromatografií. Sloučenina takto získaná se popřípadě převede na...

Způsob výroby nových esterů 16,17-acetal-substituované androstan-17 beta-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266581

Dátum: 12.01.1990

Autori: Andersson Per, Trofast Jan, Thalén Bror, Axelsson Bengt, Andersson Paul

MPK: C07J 3/00

Značky: výroby, androstan-17, esterů, beta-karboxylové, nových, způsob, kyseliny, 16,17-acetal-substituované

Text:

...androstan-170-karboxylové kyseliny obecného vzorce Ipoloha 1,2 je nasycena nebo obsahuje dvojnou vazbu, kdeznamená atom vodíku, atom fluoru, atom chloru nebo atom bromu,znamená atom vodíku, fluoru, chloru nebo bromu, znamená atom vodíku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, znamená atom vodiku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 10 atomy uhliku aznamená kyslík nebo siru, znamená atom...

Způsob výroby nových esterů androstan-17betakarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266580

Dátum: 12.01.1990

Autori: Thalén Bror, Andersson Per, Axelsson Bengt, Trofast Jan, Andersson Paul

MPK: C07J 3/00

Značky: kyseliny, esterů, nových, způsob, výroby, androstan-17betakarboxylové

Text:

...pro sloupec SephadexR LH-20 je možno s úspěchem použít haloqenovaného uhlovodíku, jako chloroformu nebo směsi heptanu, chloroformu a ethanolu v poměru 0 až 5050 až 1 D 01 D až l, výhodné směsi V poměru 20201. Při použití stacionární fáze chromatografických systémů se epimery nezávisle označují písmeny A a B v pořadí, v jakém se vymývají ze sloupce.lnl-karboxylové kyseliny, které se používají jako výohozí látky, se připravují eliminaoí...

Způsob zpracování silně kyselých kationtoměničových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266579

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Brandes Günter, Webers Werner

MPK: B01J 31/06, C08J 5/20, B01J 39/16...

Značky: katalyzátoru, kationtoměničových, silně, způsob, kyselých, zpracování

Text:

...alkylačním reakcím.V britském patentním spise 1 393 594 je popsána výroba alespoň jednou halogenem v jádže.substituovaných měníčů kationtů a je poukázáno na jejich používání jako thermicky stabilníchkatalyzátorů pro reakce ve vodném a bezvodém prostředí při teplotách mezi 100 a 200 °C.V posledních létech je věnována zvláštní pozornost silně kyselým měničům kationtů v jádře chlorovaných a v jádře fluorovaných jako katalyzátorům.V jádře...

Způsob kontinuelní výroby nízkých alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266578

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Webers Werner, Strehlke Günter, Henn Friedrich

MPK: C07C 31/12, C07C 31/10, C07C 29/04...

Značky: kontinuelní, výroby, způsob, nízkých, alkoholů

Text:

...množství di-sek.-buty 1 etheru (SBE) asi ze 4 hmotnostnich dílü na 1 hmotnostní díl, vztaženo na sek. butylalkohol,při výrobě sek. butylalkoholu. Dělení plynné a kapalné fáze v hlavě reaktoru se zlepšila. Tvorba pěny pozorovatelná při zvlášt vysokém průměrném plynovém zatížení se úplně potlačuje a získaný surový alkohol je prostý stop kyselín strhovaných z procesní vody.V dalším se popisují příklady provedení vynálezu na...

Způsob zabránění vzniku proláklin kolejnic v přechodové oblasti mezi koncem jazyka a profilem jazyka a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266577

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rotter Franz

MPK: B21K 7/00

Značky: proláklin, zabránění, koncem, provádění, profilem, zařízení, způsobu, kolejnic, oblastí, přechodové, tohoto, způsob, vzniku, jazyka

Text:

...v klidném vzduchu, čímž je dosaženo původní stav struktury před tvářením.Je výhodné, když se podle vynálezu postupuje tak, že v płechodové oblasti mezi normálním profilom kolejnice a jejím jazykovým koncem se tepelnému zpracování vystaví oblast v délce alespoň 150 mm, s výhodou kolem 300 mm. Maximální délka oblasti může přitom být podle trvaní procesu tváření za tepla zpravidla omezena pod 900 mm. Řízení tepelného zpracováníse s výhodou...

Způsob oddělování oxidu siřičitého ze spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266576

Dátum: 12.01.1990

Autor: Becker Hans

MPK: B01D 3/16, B01D 53/14, B01D 53/34...

Značky: tohoto, oddělování, oxidů, způsobu, siřičitého, spalin, provádění, způsob, zařízení

Text:

...0,01 až 10 molárních v kouřových plynech, jakými jsou například spaliny z elektráren na černé uhlí.Jako absorpční prostředek přicházejí v úvahu všechna fyzikální rozpouštědla, jako je například methanol, polyethylenglykolether, N-methylpyrrolidon, dimethylforamid a další,přičemž výčet rozpouštědel není omezen na rozpouštědla vyjmenovaná.Způsob podle tohoto vynálezu je blíže objasněn na základě schematicky znázorněného příkladu...

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frauenfeld Martin, Veser Kurt

MPK: C23D 13/00, B01D 53/36, B01J 32/00...

Značky: výroby, této, účinných, způsob, katalytický, zachycení, sloučenin, nosná, matrice

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Způsob výroby 1 ku 1-kovových komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266574

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lienhard Paul

MPK: C09B 45/04

Značky: 1-kovových, způsob, výroby, komplexu

Text:

...kyselinu,2-amino-5-(4-methoxyfenoxy)benzoovou kyselinu,2-amino-5-(2,4-dichlorfenoxy)benzocvou kyselinu,2-amino-4-jodhenzoovou kyselinu,2-amino-5-(3-methoxyfenoxy)benzoovou kyselinu,2-amino-5-propionylaminobsnzoovou kyselinu,2-amino-5-ureidobenzoovou kyselinu,2-amino-5-(N-fsny 1 ure 1 do)benzoovou kyselinu,2-hmino-3,5-dímethoxybenzoovou kyselinu,2-amino-5-brombenzoovou kyselinu,2-amino-4,5-dimethylbenzoovou...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266570

Dátum: 12.01.1990

Autori: Itoh Kenichi, Noguki Genji, Tanaka Motoaki, Ohba Hitoshi

MPK: C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, polymerace, suspenzní, způsob

Text:

...blokove kopolymery, parciální estery glycerínu s mastnou kyselinou, parciální estery sorbitanu s mastnou kyselinou, parciální estery pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoestery propylenqlykolu s mastnou kyselinou, parciální estery sacharôzy s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylensorbitanu s mastnou kyselinou,parciální estery polyoxyethylensorbitu s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylenglycerinu s...

Způsob kontinuální výroby isopropylalkoholu a sek. butylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266569

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Osterburg Günther, Webers Werner, Dettmer Michael

MPK: C07C 29/04, C07C 31/10, C07C 31/12...

Značky: kontinuální, způsob, isopropylalkoholu, výroby, butylalkoholu

Text:

...3. oba proudy se přes płedehřivač přivedou na reakční teplotu a přivedou se do hlavy zkrápěcího reaktoru 5. K regulaci teploty se část vody před předehřívačem odbočí a přivádí se do reaktoru na několika místech. Potrubím 3 se v tomto pokusném běhu nedáva do reaktoru žádný ether.Produktový proud § se v odlučovači § dělí ve vodnou a orqanickou fázi.Eotrubím 1 se za hodinu získá 29,4 kg organické fáze s následným průměrným složením 62,5,...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266568

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tenud Leander, Gosteli Jacques

MPK: C07C 121/453, A61K 31/275

Značky: výroby, apticky, způsob, aktivního, karnitinnitrilchloridu

Text:

...v jednom stupni. Pak se výhodně používá kyanid kovu alkalické zeminy,výhodně kyanid vápenatý. Přitom se vylučuje kyselina vinná ve formě vápenaté soli a (-1-karnitinnitrilchlorid může být izolován z reakčniho roztoku.Výhodně se uvolñováni nebo reakce provádí ve vodě, jako v rozpouštědle.čištění produktů ee~účinně provádí jednoduchou kryetalizací z rozpouätědel, jako nižších alkoholů.získávejí se tak produkty 5 optickou čietotou vyšší než...

Způsob časově odstupňovaného vybavování elektronických časovaných rozněcovačů a elektronická roznětová síť k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266565

Dátum: 12.01.1990

Autori: Störrle Hansmartin, Röh Peter, Florian Johann, Heinemeyer Friedrich

MPK: F42C 11/06

Značky: elektronických, elektronická, rozněcovačů, roznětová, odstupňovaného, provádění, síť, časovaných, vybavování, časově, způsob

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že řídící zařízení každého rozněcovače obsahuje první čítač, jehož čítací vstup je spojen s přívodem sledu impulsů k odpálení, první výstup pro první předem stanovený stav prvního čítače je spojen s řídicím vstupem prvního spínače, který má druhý vstup spojený s prvním zdrojem prvního toku signálu a výstup spojený se vstupem integrátoru,a druhý výstup pro druhý předem stanovený stav čítače je spojen s řídicím...

Magnetická hlava pro záznam a/nebo čtení informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266563

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bolla István, Grimm István, Csányi István, Stenczinger Sándor

MPK: G11B 5/147

Značky: čtení, záznam, výroby, způsob, hlava, její, magnetická, informace

Text:

...Výška boční plochy li určuje plnou hloubku vzduchové mezerylg. Cívka lg je uspořádána na prvním a druhém polopôlu lg a ll a slouží jako snímací cívka v přehrávacím režimu a jako magnetizační cívka v zâznamovém režimu.Obr. 3 znázorňuje hlavu v činnosti, když je páska lg tlačena k čelnímu pásmu ll a páska lg se pohybuje předem určenou rychlostí ve směru šípky A. Čelní pásmo ll hlavy je vyrobeno e výhodou broušením a jeho profil je obroben...

Způsob přípravy sorbinilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266560

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hammen Philip, Massett Stephen, Cue Berkeley, Moore Bernard, Sysko Robert

MPK: C07D 311/04, C07D 491/107

Značky: způsob, sorbinilu, přípravy

Text:

...mezi alespoň jeden ekvivalent vodné kyseliny a organické rozpouštědlo nemísitelné s vodou, sorbinil se oddělí zahuštěním organické fáze nebo/a přidáním látky, ve které se sorbinil nerozpouští. Jestliže je žádoucí farmaceuticky vhodná sůl s kationtem, sorbinil se extrahuje zpět do vody obsahující v pod statě jeden ekvivalent kationtu ve formě báze (například Na 0 H, KOH, NH 40 H) a sůl se isoluje z vodné fáze zahuštěním nebo mrazovou...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266558

Dátum: 12.01.1990

Autori: Webb Shirley, Ten Haken Pieter

MPK: A01N 43/40

Značky: způsob, fungicidní, výroby, látky, prostředek, účinné

Text:

...tohoto vynálezu je též způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, který spočíva v tom, že se sloučenina obecného vzorce IIArl, Arz a RZ mají svrchu uvedený význam, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce IIIHRI (III), kde má výše uvedenývýznam.obecně způsob podle vynálezu vede ke směsi isomerů sloučeniny obecného vzorce I. Jakbylo uvedene výše, oba atomy uhlíku základní ethanové jednotky jsou asymetrické. Tato samotná asymetrie...