Patenty so značkou «způsob»

Strana 68

Způsob výroby DL1fenylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266791

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mandel Martin, Rajšner Miroslav

MPK: C07C 101/06, C07C 101/30

Značky: způsob, dl1fenylglycinu, výroby

Text:

...provedení způsobem podle vynálezu jsou roekční podmínky uopořádány tak, že je donaženo vysoké koncentrace reekčních komponent, podmíňující využitelnou rychlost hydro~ lýzy za atmonférického tlaku, bez použití tlakové nádoby. Účelný postup ce volí podle zamyěleného vedení reakce. Napríklad po Bucherer-Bergaově reakci se k reakční eměoi, obsahující hydantoin obecného vzorce II, přidává hydroxid nebo omše hydroxidů alkolického kovu,...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266788

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: kobaltnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných, přípravy, vysokoteplotní, způsob

Text:

...složky, a tím případně její ztráty těkaním byly co nejmenší, je výhodné véat zahřívání rychlostí menší než 30 °C/min, za přítomnoatí vodní párys tenzí 40 až 100 kPa. Udržování tenze vodní páry v prostoru kalcínatu alespoň 40 kPa je výhodné pro zabránění vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fostorečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266787

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: kademnato-vápenatých, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, podvojných, přípravy, způsob

Text:

...ze směsi vytěkávat a porušovat tak nepříznivš vzájemný poměr fosforečnanových eniontů a dvojmocných katíontů v kalcinatu, resp. tevenině. Prvním meziproduktem typu kondenzovaných fosforečnanů, který v průběhu kalcinace vzniká, je podvojný dihydrogendífoeforečnan při teplotách okolo 200 °C. Ten pak při teplotách zhruba o 100 až200 °C vyšších přechází ne produkt, který z větší čí menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrafosforečnanům...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů hořečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266786

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, vysokoteplotní, způsob, hořečnato-vápenatých, podvojných

Text:

...vzniká, je dihydrogendifosrorečnan při teplotách okolo 200 °C. Ten pak pri teplotách zhruba o 100 až200 °C vyšších přechézí na produkt, který z větší či menší části odpovídá podvojnýn cyk lo-tetrarosrorečnanům hořečnato-vápenatým. Aby podíl podvojných cyklo-tatraroarorečnanů,které jsou v této fázi také meziproduktem, byl co nejvyšší e aby nebezpečí samostatná kondenzace foaforečné složky, a tím případně její ztráty těkáním byly co...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266785

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, kobaltnato-hořečnatých, způsob

Text:

...postupně probíhající ve směsi mohly při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomaleji, a tím s co najvyšším výtěžkem. Jinak by docházelok nežádoucímu štěpení meziproduktů za uvolňování fosforečné složky, jež by pak kondenzovsla samostatně na polyfosforečné kyseliny, a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízkě rychlosti záhřevu je zase třeba počítat s...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů hořečnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266784

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, hořečnato-vápenatých, cyklo-tetrafosforečnanů, podvojných, způsob

Text:

...se volí proto, aby jednotlivé dehydratační a kondenzační reakce postupně probíhající ve směsi mohli při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomsleji a tím a co najvyšším výtěžkem. Jinak by docházelo k nežádouoímu štěpení meziproduktů za uvolnování tosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatně na polyfosforečné kyšeliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovals jeho výtěžek. Při volbě...

Způsob vysokoteplotní přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů měďnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266783

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmara

MPK: C01B 25/44

Značky: vysokoteplotní, způsob, podvojných, meďnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy

Text:

...meziproduktem typu kondenzovaných fosforečnenů, který v průběhu kalcinece vzniká je podvojný dihydrogendifosforečnan, při teplotách okolo zoo °c. Ten pak při teplotách zhruba o 100 až 200 °c vyšších přeoháaí na produkt, který z větší či menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrsroeforečnenum. Aby podíl podvoànych corklo-tetrsroeroreěnsnü, které jsou v táto fázi taká uiiproduk pedně její ztráty têkáním byly co nejmenší, Je výhodne váet...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany hořečnato-vápenaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266782

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, jejich, způsob, hořečnato-vápenaté, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné

Text:

...ve vakuu tají nekongruentně, v atmosfěře obsahující alespoň stopy vodní páry tejí nekongruentně.Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetrafoaforečnany hořečneto-vápenaté se připraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 870 °c s výhodou nad ll 60 °c, obsahující kationty hořečnaté a vápenaté v molárním poměru lg/ca odpovídejícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující tosforečnanové anionty v množství odpovídajíoím molárnímu...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-zinečnaté a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266781

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, přípravy, podvojné, cyklo-tetrafosforečnany, jejich, manganato-zinečnaté

Text:

...°c. obsahující kationty manganatá a zinečnaté v molárním poměru Mn/Zn odpovídajíoím vztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové aniontyV množství odpovídajícím molárnímu poměru Y 205/(MnZn) rovným 0,96 až 1,2, s výhodou rovným l až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmoaféře ztuhnout chladnutím. a výhodou rychlostí menší než 5 °C/min za vzniku produktu v podobě mikrokryatalků. Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp. tuhnutí...

Způsob stanovení obsahu difosforečnanů dvojmocných kovů v kalcinátech při jejich přípravě termickou dehydratací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266780

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mazan Pavol, Brandová Dagmara, Velich Vratislav, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38

Značky: obsahu, difosforečnanů, termickou, kovů, přípravě, způsob, dvojmocných, stanovení, dehydrataci, jejich, kalcinátech

Text:

...vzhledem ks složkám, které obsahují, poměrně snadno rozpustit ve vodných roztocích minerálníoh kyselín. łřitom ty kaloináty, u kterých přichází v úvahu stanovení obsahu dirosforeěnanů,byly připraven, za takových teplot, Édy mohou obsahovat především meziprodukt typu hydrogenfosforečnanu v podobě anhydridu či konečný prosukt difosforečnan. Mohou aice,pokud bylo Jako výchozí suroviny k přípravě difosforečnanu použito ne zcela steohiometrickýoh...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kademnato-vápenaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266779

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné, kademnato-vápenaté, výroby, jejich

Text:

...vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálszu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetraroarorsěnany kademnato-vápenaté se připraví tím způsobem, čo tavenina o teplotě nad 750 °c. s výhodou nad 800 °c, obsahují kationty kadsmnatě a vdpenaté v molárním poměru cd/Ca odpoví~ dsjícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující tosťorečuanovê anionty v množství odpovín dajícím molárnímu poměru P 205/(cdca) rovným 0,98 až 1,05, s výhodou rovným l až...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266770

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, kademnato-hořečnatých, vysokoteplotní, podvojných, způsob, přípravy

Text:

...100 až 200 °C vyšších přechází na produkt,který z větší či menší části odpovídá podvojným cyklo-tetrefosforečnanüm. Aby podíl podvojných cyklo-tetrefosforečnanů, které jsou v této fázi taká meziproduktem, byl co nejvyšší a aby nebezpečí samostatné kondenzace fosforečně složky a tím případně její ztráty těkáním byly co nejmenší, je výhodné vést zahřívání rychlostí menší než 10 °C/min za přítomnosti vodní páry s tenzí 60 až 100 kPa. Udržování...

Způsob výroby lysergenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266767

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojánek Jan, Veselý Zdeněk

MPK: C07D 457/02

Značky: lysergenu, výroby, způsob

Text:

...podílů chromatografuje na eloupci silikagelu. Výtčžky lyeergenu (I) uspokojivá kvality ee pohyhují mezi 25 až 30 .Provedení obou alternativních poatupů je Jednoduché a nevyžaduje žádné náročné zařízení.Způsob výroby podle vynálezu je nejlépe petrný z příkladů provedení, které ilustruJí, ale nikterak neomezuji obecnoet postupu podle vynálezu.K roztoku 0.955 g (4 mmol) agroklavinu vo 100 ml bezvodého methanolu se přidá 3.5 g (40 mmol)...

Způsob přípravy redukovaného nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266763

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šilhánková Ludmila, Hájek Petr

MPK: C12P 19/36

Značky: nikotinamidadenindinukleotidfosfátu, redukovaného, způsob, přípravy

Text:

...nebo opakovaným zmraženim a rozmražovánim. Pro266763 imobilizaci buněk se může použít vhodný gel, jako je polyakrylamid, genu-carrageenan, epoxidový polymer apod. Permeabilizace buněk může být aplikována před jejich ímobilízaci nebo až po ní.Přeměna nikotinamidadenindinukleotidfosfàtu v jeho redukovanou formu probíhá v reakční směsi obsahující 0,2 až 30 mm nikotínamídadenindínukleotidfosfat, 0 až 200 mm mg 2, 0 až 20 mm Zn 2, 0 až B ...

3-Substituované 4-imino-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-2-thiony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266762

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ondráček Drahoslav, Pazdera Pavel

MPK: C07D 239/95

Značky: 3-substituované, způsob, přípravy, 4-imino-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin-2-thiony, jejich

Text:

...na teplotu mistnosti, produkt byl odsát a promyt dichlormethanem.K roztoku oktadecylamlnu /6,7 g, 0,025 mol/ ve 100 m 3 ethanolu byl za varu přikapáván roztok 4 g /0,025 mol/ 2-isothiokyanatobenzonitrilu v 40 cmachloroformu. Po 60 minutách varu byla směs ochlazena, produkt odsát a přakrystalován z ethanolu /přidáno aktivní uhlí/.Směs obsahující 4 g /0,025 mol/ 2-1 sothiokyanaLobanzonitr 1 lu, 1,5 g /0,025 mol/ ethanolaminu a 75 cma...

Způsob výroby 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266752

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šuška Valdemar, Racek Otakar, Vaněk Vladimír

MPK: C07C 143/63

Značky: výroby, způsob, 3,4-dichloranilin-6-sulfonové, kyseliny

Text:

...při použití zastaralého a poruchového výrobního zařízení. Nevýhodou sulfonačního postupu 2,5-dichloranilínu, aplikovaného na méně reaktivní 3,4-izomer je především to, že použité množství olea daná koncentrace při teolotě 80 až 85 °C nestačí k úplné konverzi aminu na sulfonovou kyselinu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsoby výroby 3,4-dichloranilinrő-sulfonová kyseliny sulfonací 3,4-dichloranilinu-po rozouštění ve 100 kyselině sírová oleem o...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266746

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žmolil Přemysl, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/04

Značky: způsob, allylkarbonátů, polyglykolů, bis-substituovaných, výroby

Text:

...reakční komponenty mísí cirkulací mezi reakčním prostorem přes čerpací a případně chladící systém, přičemžroztok hydroxidu sodněho se přivádí přímo do sací části čerpacího systému.Podstata spočíva v tom, že běžně míchaná reakční směs natéká z kotle na sání odstředivého čerpadla, které kapalinu cirkuluje, případně přes další pomocnou chladicí plochu a do sání čerpadla je zároveň zaveden roztok hydroxidu sodného. Ten je na sání okamžitě...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266743

Dátum: 12.01.1990

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/12

Značky: monokrystalů, halogenidů, rtuti, jednomocné, způsob, výroby

Text:

...nedostatku je dosažitelné úplně definovanou krystaloqrafickou orientací, což je účelom předloženěho řešení.Způsob výroby monokrystalü halogenidů jednomocné rtuti podle vynálezu používá způsobu podle čs. patentu 147 476, podle kterého halogenid jednomocně rtuti v uzavřené ampuli po evakuaci a zatavení resublimuje na monokrystal, a způsobu podle PV 1678-87, podle kterého se krystalografický směr (001) odohyluje od směru růstu o úhel 5 °...

Způsob zalisovávání trubek pomocí elektrických nábojnic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266736

Dátum: 12.01.1990

Autori: Drumireckij Vjačeslav, Mazurovskij Boris, Vovk Ivan, Rynděnko Viktor, Školnikov Vadim

MPK: B21D 26/10

Značky: tohoto, nábojnic, způsobu, elektrických, trubek, zalisovávání, pomocí, provádění, způsob, zařízení

Text:

...prvního součinovéhohrad 1 a k řízení nabíjení kondenzátorové baterie a s přímým vstupem druhého součinového hradla k řízení pohybu elektrod, jehož invérzní vstup je propojen s přímým vstupem prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, který představuje první řídící vstup logické jednotky, přičemž výstupy prvního součinového hradla k řízení nabíjení kondenzátorové baterie, druhého součinového hradla k řízení...

Způsob výroby izolačních prefabrikátů pro tepelnou izolaci potrubí velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266732

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Jan, Šimek Milan

MPK: F16L 59/02

Značky: způsob, izolačních, potrubí, tepelnou, výroby, prefabrikátů, izolaci, veľkých, průměru

Text:

...tato technologie výrazný efekt v nízké energetické náročnosti celého výrobního procesu, v jednoduchosti strojního zařízení a ve vysokémstupni využití vstupních materiálů.Způsob výroby vynálezu je blíže vysvětlen v následujících příkladeoh s odvoláním na přiložené výkresy, kde na obr. 1 je zobrazen izolační prefabrikát sendvičocého provedení ve tvaru segmentu, obr. 2 znázorňuje schéma sestavení souboru lamel a obr. 3 vytvoření izolačního...

Způsob nedestruktivní kontroly jakosti uhlíkatých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266731

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lasukova Ljudmila, Moskovenko Igor, Grebenkin Anatolij, Glagovskij Boris

MPK: G01N 29/04

Značky: výrobků, kontroly, způsob, jakosti, uhlíkatých, nedestruktivní

Text:

...Frekvence elektrického signáluse pote změří za účelem zjištění frekvence akustických kmitů v uhlíkatém výrobku a ve zkušebním vzorku a stanoví se rychlost šíření akustických kmitü ve zkušebním vzorku a ve s ním porovnáva 4 CS 266 731 B 1ném uhlíkatém výrobku, načež se zjistí tvarový součinitel uhlíkatých výrobků a stanoví se rychlost šíření akustických podélných kmitů v každém uhlíkatém výrobku. 2 dávky zkontrolovaných uhlíkatých výrobků...

Způsob přípravy 2,6-disubstituovaných fenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266730

Dátum: 12.01.1990

Autori: Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Zoula Václav, Körner Jaroslav, Dejmek Luboš, Hesoun Dušan

MPK: C07C 39/04, C07C 39/24

Značky: 2,6-disubstituovaných, přípravy, způsob, fenolů

Text:

...0,4 až 40 kPa. V kontinuálním provedení se 3,5-disubstituovaná-4-hydroxybenzoovákyselina postupně vnáší do míchaného vysokovroucího bazického média teploty 100 až 230 OC a dekarboxylací vznikající 2,6-disubstituovaný fenol se průběžně oddestilovává za tlaku 0,4 až 40 kPa.Způsob přípravy 2,6-disubstitucvaných fenolů obecného vzorce I podle vynálezu, má ve srovnání se známymi postupy řadu předností, a to zejména- vysoké (téměř kvantitativní)...

Způsob zneškodňování použitého kombinovaného sorbentu, obsahujícího aluminosilikáty a sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266727

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vacková Ela, Vaňura Petr, Franta Pavel

MPK: G21F 9/28

Značky: obsahujícího, sorbentu, použitého, způsob, zneškodňování, kombinovaného, aluminosilikáty

Text:

...tedy roztavení sorbentu bez přídavku dalších látek. V případě sorbentů používaných V jaderném průmyslu je však potřebná teplota tak vysoká, že proces se stává technicky i ekonomicky nevýhodným.Nedostatky dosavadních postupu jsou odstraněny způsobem zneškodňovaní použitého kombinovaného sorhentu, obsahujícho aluminosilikáty a sklo a zachycené radíonuklidy, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že použitý sorbent se alespoň...

Způsob olfaktorické stimulace reprodukce lišky polární – modré (pesce) sexuálními feromony

Načítavanie...

Číslo patentu: 266718

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bartoš Luděk, Fiedler Jaromír, Rödl Pavel

MPK: A01K 29/00

Značky: stimulace, olfaktorické, lišky, sexuálními, polární, pesce, feromony, modré, reprodukce, způsob

Text:

...za provozních podmínek. Podrobný popis postupu včetně dosažených výsledků, viz výše, je uveden v kap. 5 dílčí závěrečné zprávy přípravené k oponentnímu řízení (Příloha 1).Pro konkrétní provedení způsobu stimulace je třeba provést vyvolání kompletního sexuálního chování kastrované samice, otestovat její sexuální aktivitu, získat její moč a pakteprve tuto moč aplikovat.K vyvolání sexuálního chování je vhodná dospělé samice, která byla...

Způsob stanovení obsahu veškeré síry v uhlí s obsahem titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266708

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čechák Tomáš, Šimon Liboslav, Hally Jan

MPK: G01N 23/22

Značky: obsahu, stanovení, veškeré, uhlí, titanu, obsahem, způsob, síry

Text:

...faktorů se rozliší K titanu od ostatních píkůa obsah veškeré síry se korelačně vyhodnotí.Použitím uvedené metody se rozliší píky vápníku a titanu ve spektru, které jinak při použití proporcionálního detektoru splývají. Zároveň se zpřesní celý proces stanovení plochy hledaných píků nejen titanu, ale i vápníku a železa. Použití korekčních faktorů je jednoduché a lze je upravit jako program mikropočítače, který může být zabudován přímo do...

Způsob stratifikace, zejména révových sazenic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266707

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šafková Miroslava, Šafek Miroslav, Barva František

MPK: A01G 17/02

Značky: zejména, stratifikace, révových, způsob, sazenic

Text:

...horizontálně do vlhkých pilin či perlitu, jehož podstata spočívá v tom, že štěpy se ukládají v kontejneru s patkami štěpů k vlhkému vedonosnému materiálu tak, aby ve střední části kontejneru byly bazální částí proti sobě a naštěpovaná část směřovala z kontejneru před tepelný zdroj, přičemž vhlkost V prokladovém materiálu či vodonosné vrstvě se udržuje kropením.Výhody způsobu úsporné stratifikace, zejména révových sazenic podle vynálezu...

Směsná roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266705

Dátum: 12.01.1990

Autori: Piskla Štefan, Mandík Lumír, Suran Pavol, Lebduška Jan, Matějíček Alois, Dlasková Marie, Bráta Zdeněk, Seidl Josef

MPK: C09D 3/80, C08L 33/00

Značky: pojiva, způsob, jejich, směsná, přípravy, akrylová, roztoková

Text:

...o 1 až 4 atomech uhlíku, jako např.N-methoxymethylakrylamid,N-methoxymethylmethakrylamid,N-butoxymethylakrylamid,N-butoxymethylmethakrylamid,N-isobutoxymethylakrylamid,N-isobutoxymethylmethakrylamid, apod., případně také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové nebo methakrylové s 1 až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu, jako např.N,N-dimethylakrylamid,N,N-dimethylmethakrylamid,N-terc.buty 1...

Způsob k odhlučnění vstřikovacích nástrojů za chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266704

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šafařík Miloslav

MPK: B05B 1/00

Značky: způsob, chodu, nástrojů, vstřikovacích, odhlučnění

Text:

...nástrojů za chodu podle vynálezu. Obr. 3 znázorňuje V řezu uložení pružného čepu zařízení k odhlučnění vstřikovacích nástrojů za chodu podle vynálezu Ve tvaru válce ve stírací desçe vstřikovacího zařízení v řezu. Obr. 4 znázorňuje v řezu uložení pružného tlumicího čepu s hlavou u zařízení k odhlučnění vstřikovacích nástrojů za chodu podle vynálezu ve stírací desce vstřikovacího nástroje.Na obr. l je znázorněno umístění pružných tlumicích...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266700

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Köhlerová Eva

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, kobaltnato-nikelnatých, podvojných, přípravy

Text:

...nižší tato nižší koncentrace způsobuje však zase zvýšení energetických nároků na odpaření přebytečné vody e zvětšuje objem výchozí směsi, jež navíc má charakter řídké suspenze. Její kalcinece potom přináší technické problémy oproti kalcinaci směsi menšího objemu, která by byla v podobě tuhé či pastovité jež vzniká, je-li použite kyselina fosrorečná koncentrace v uvedeném výhodném rozsahu 30 až 90 hmot. . Ponechání směsi obsahující...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266699

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Köhlerová Eva

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, kobaltnato-nikelnatých, podvojných, způsob, přípravy

Text:

...libovolné koncentraci, je však třeba počítat s tím, žez hlediska účinného proreagování výchozí směsi je výhodnější kyselina zředěnější, kdežto z hlediska energetických ná~ roků na odpaření zředovací vody z kyseliny je vhodnější naopak kyselina vyšší koncentrace. Koncentreci kyseliny je proto třeba volit individuálně podle reaktivity výchozí kobaltnaté a nikelnaté eloučeniny a podle energetických možností případného výrobce. Při použití...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-zinečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266697

Dátum: 12.01.1990

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, způsob, manganato-zinečnatých, přípravy

Text:

...je však třeba počítat s tím, že z hlediska účinného proreagování výchozí směsi je výhodnější kyselina zředěnější, kdežto z hlediska energetických nároků na odpaření zředovací vody je vhodnější naopak kyselina vyšší koncentrace. Koncentraci kyseliny je proto třeba volit individuálně podle reaktivity výchozích sloučenin manganatých a zinečnatých e podle energetických možností případného výrobce. Při použití kyseliny vysoké koncentrace mže...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů meďnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266696

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Brandová Dagmar

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, meďnato-hořečnatých, podvojných, přípravy

Text:

...výtěžku a čistocty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje však zase zvýšení energetických nároků na odpaření přebytečné vody a zvětšuje objem výchozí směsi,jež navíc má charakter řídké euspenze. Její kalcinace potom přináší technické problémy oproti kalcinaci menšího objemu,která by byla v podobě tuhé či pastovité, jež vzniká, je-li použite kyeelina.fosforečná koncentrace v uvedeném výhodném rozsahu 40 až 85 hmot....

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kademnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266695

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, kademnato-vápenatých, podvojných, způsob

Text:

...molární P 205/(CdCa) upravit v uvedeném rozsahu 0,97 až 1,31, přičemž výhodnější je, je-li fosforečnanových aniontů pouze malý přebytek (1 až 1.031) než naopak jejich výřaznější nedostatek oproti stechiometrii. Koncentrace kyseliny fosforečné je z hlediska řízení kondenzačních reakcí a tím i výtěžku a čistoty produktu výhodnější nižší tato nižší koncentrace způsobuje však zase zvýšení energetických nároků na odpaření přebytečné vody a...

Způsob měření kavitace v kapalném prostředí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266689

Dátum: 12.01.1990

Autor: Taraba Oldřich

MPK: G01N 29/00

Značky: měření, prostředí, zařízení, kavitace, kapalném, provádění, způsob

Text:

...od kapaliny, například povlakem polyvinylchlorídu, polyuretanem či jinými plastíckými materiály. Anténa Ž může být bud ve tvaru volného drátunebo ve tvaru eolenoidu či ve tvaru destičky například plochy 2 x 2 cm, rovněž dokonale elektricky izolované před stykem s kapalinou, ve které se kavitace vytváří. Tato anténa Ž je zanořena do měřeného kapalného prostředí a je připojena přes předzesilovač Q, detektor 1 a koncový zesílovač § na...

Způsob zpracování jemných dehtových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266688

Dátum: 12.01.1990

Autori: Říha Jaroslav, Lancingr Josef, Buryan Petr, Rak Pavel, Půža Julius

MPK: C10J 3/64

Značky: procesu, kalů, jemných, zplyňování, uhlí, zpracování, dehtových, způsob

Text:

...složky destilátu je možno využít jako suroviny v chemickém průmyslu /možnost zpracování jako lehkých dehtů tlakových plynáren/. Vodní složku destilátuje možno zpracovat v technologickém procesu odfenolování odpadních vod, který je nezbytnou součástí každého provozu zplyňování uhlí. Zařízení ke zpracování jemných dehtových kalú musí splňovat tyto podmínky Destilační nádoba je jednoduchá, bez vnitřní výplně. Uvnitř nádoby je míchadlo, které...

Veterinární přípravek pro imobilizaci spárkaté zvěře a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266685

Dátum: 12.01.1990

Autori: Křišťanová Olga, Henzlová Miroslava, Straková Jana, Lamka Jiří, Mužík Miroslav

MPK: A01M 31/06

Značky: spárkaté, veterinární, zvěře, přípravek, výroby, způsob, imobilizaci

Text:

...až 10 hmot. polyvinylpyrolidonu. 0,5 až 10 hmot. polyethylenglykolu a 30-až 80 hmot. sacharozy ve vodě a prvním zásypem obsahujícím 0,4 až 24 hmot. chlorproti- xenu a 26 až 49,6 hmot. diazepamu, zbytek zásypu do 100 hmot.3 266 685 je tvořen směsí chloridu sodného a sacharozy v hmot. poměru 0,8 až l,9 O,8 až 1,2 a druhým zásypem tvnřeným směsi sacharozy a chloridu sodného v hmot. poměru 0,8 až 1,O,8 až 1,2, přičemž množství druhého...

Způsob kationtové polymerizace olefinických a vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266684

Dátum: 12.01.1990

Autori: Halaška Vlastimil, Pecka Jan, Marek Miroslav

MPK: C08F 10/10, C08F 10/00

Značky: kationtově, způsob, monomerů, olefinických, vinylových, polymerizace

Text:

...je přidat málo aktivní nebo neaktivní halogenid kovu jako prvni reakční směsi a po malých dávkách postupně přidávat roztok FeC 13 nebo FeBr 3 tak, aby se udržel isotermní průběh polymerizace při.neměnném chlazení a míchání reakční směsi. Komponenty iniciátoru lze přidávat i V opačném pořadí nebo ve formě již hotové směsi připravené jako roztok například v nitromethanu nebo acetonitrilu, ve kterých je dobře rozpustný také chlorid...

Způsob výroby tvarovaných koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266682

Dátum: 12.01.1990

Autor: Forman Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: tvarovaných, způsob, koberců, výroby

Text:

...ohřev vé skladby režného koberce. Takto tvarovaný koberec se vhodnýmzpůsobem pojí s dalšími podkladovými nebo nosnými materiály. Nevýhody dosud používaných způsobů tvarováni za tepla odvýroby tvarovaných koberoů, kde se použije jatextilie primární podkladové tkanina z polypropyopatřená na rubové straně připevněným polyestel 50 g/m 2 a podrobená všívá ového nátěru na primárniko podkladové lenových pásků,rovým rounem o plošné hmotnosti...

Způsob měření měrné spotřeby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266680

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pejša Ladislav, Fink Karel, Beneš Bedřich, Kadleček Boleslav, Jurča Vladimír

MPK: G01F 13/00, F02M 65/00

Značky: paliva, spotřeby, způsob, měrné, měření

Text:

...výkonu v závislosti na otáčkách měřeného motoru.Na připojeném výkresu je znázorněn příkled způsobu měření měrné spotřeby paliva jednotlivých válců nezatíženého čtyřdobéno čtyřválcového vznětového motoru při řízené akcelcrací e docela reci.Konkrétní provedení způsobu měření měrné spotřeby paliva jednotlivých vélců je dále popsáno s odvoláním na přípojený výkres. Z volnoběžných otáčok se otáčky motoru při počáteční akceleraci 5...

Způsob výroby hydrochloridu methylestru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperydinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266674

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Šimek Stanislav, Fišnerová Ludmila, Gajewski Karel

MPK: C07D 295/08

Značky: hydrochloridu, způsob, kyseliny, methylestru, výroby

Text:

...1 ekonomicky výhodnější způsob výroby hydrochloridu methylestea ru vzorce I elkylací fenolické skupiny methylesteru kyseliny 2-/4-hydrokybenzoyl/benzoové hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu a převedením čisté báze na hydrochlorid v prostředí 2-propanolu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se alkylace hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu provádí v molárním poměru nebo nejvýše 10 přebytkem alkylačního činidla v...