Patenty so značkou «způsob»

Strana 67

Způsob hlubinného dobývání velmi mocné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266929

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hájovský Jiří, Gongol Jaroslav

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, hlubinného, sloje, dobývání, mocné, velmi

Text:

...v různé výšce nad počvou tak, že v prvé fázi vyuhluje vrchní část sloje dobývací kombajn, ve druhé fázi dobývání vyuhluje spodní část sloje dobývací pluh a ve třetí fázi dobývací pluh naloží rozpojené uhlí od obou dobývacích zařízení na dopravník, přičemž tyto fáze mohou probíhat v určitém časovém intervalu, bezprostředně na sebe navazovat nebo může druhá fáze předcházet první fáZ 1.Způsob podle předmětu vynálezu je znázor CS 266 929 Bl...

Způsob přípravy imidovaného kopolymeru styren-mateinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266924

Dátum: 12.01.1990

Autori: Burgert Ladislav, Akrman Jiří, Ružička Jaroslav

MPK: C08F 222/40, C08F 8/32, C08F 212/08...

Značky: styren-mateinanhydrid, imidovaného, přípravy, způsob, kopolymerů

Text:

...Sled reakcí vyjadřuje toto schéma/ l l l l I co co c H ALKYL-NH 2 co co CSHS -M 20 co o c H 5 o/ 6 s im bn 5 už 6Popsaný postup zaručuje konverzi amidokyselinových skupin na imidové cykly 97 a více,přičemž imidovaný kopolymer neobsahuje volný primární vyšší monoamin. Přédností způsobu přípravy imidovaného kopolymeru styrenmaleinanhydrid podle vynâlezu je rovnomerné proreagování různě reaktivních aminů. inou předností je potřeba pouze jednoho...

Způsob oddělování použitých odmašťovadel od mazadel a olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266923

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubín Zdeněk

MPK: B01D 17/02

Značky: mazadel, odmašťovadel, způsob, olejů, oddělování, použitých

Text:

...l je znázorněno blokové schéma po. stupu oddělování odmašťovadel od mazadel. a olejů, které je složeno ze zásobníku í odpadních odmašťovadel, várné nádoby 2, odvodu 3 a odmašťovadla, odlučovače 4, zásobníku 5 od- ~mašťovadla, varné nádoby 6 olejů a mazadel,odvodu 7 olejů, zásobníku 8 olejů, odvod 9 mazadla, filtr 10 pro čištění mazadla a zásobník 11 mazadla. Znečištěnâ odpadní odmašťovadla,mazadlem a olejem jsou dopravena ze zásobníku 1...

Způsob vytváření definované štěrbiny v magnetickém obvodu čtecích a záznamových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 266920

Dátum: 12.01.1990

Autori: Forman Ladislav, Matoušek Tomáš, Polášková Hana

MPK: G11B 5/127

Značky: způsob, definované, vytváření, čtecích, štěrbiny, záznamových, magnetickém, obvodů

Text:

...dalším zpracování stává technologickým odpadem, přičemž do pomocné odkapávací drážky v horní části štěrbiny se vkládá skelná pájka a působí se na ni teplotou vyšší, než je bod jejího tání, načež pájka vyplní celou štěrbinu až do míst, kde se pracovní část štěrbiny rozšiřuje v klínovou drážku.Uvedené pájecí cyklus může být doplněn druhým pájecím cyklem, jehož podstata spočívá v tom, že po ukončení prvního pájecího cyklu se v druhém pájecím...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Žák Bohumil, Ledvinová Marie, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Čapek Antonín, Píš Jaroslav

MPK: C07D 407/06, C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

Způsob přípravy redukovaného nikotinamidadenindinukleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266909

Dátum: 12.01.1990

Autori: Machová-kovářová Zora, Šilhánková Ludmila, Očenášková Kateřina

MPK: C12P 19/36

Značky: přípravy, redukovaného, způsob, nikotinamidadenindinukleotidu

Text:

...extraktu(autolyzátu), peptonu nebo jiného přirozeného zdroje tohoto prvku, dále hořečnaté a draselné ionty, fosfáty a sulfát. Buňky se oddělí od pomnožovacího média, nejlépe odstředěním,a podle potřeby promyjí vodou. Permeabilizace buněk se dosáhne bud třepâním s acetonem,nebo jiným rozpouštědlem nebo působením vhodné povrchové aktivní látky například dodecylsulfátu, cetylpyrimidiumchloridu apod. nebo opakovaným zmražením a...

Způsob přípravy nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266901

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovářová Zora, Ruml Tomáš, Šilhánková Ludmila, Marek Miroslav

MPK: C12P 19/36

Značky: způsob, přípravy, nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Text:

...Arthrobacter globiformis podle vynálezu se provádí tak, že se buñky těchto mikroorganismů pomnoží za aerobních podmínek v tekutém médiu obsahujícím vedle vhodného zdroje uhlíku a energie také zdroj dusíku ve formě amonné soli a kvasničného extraktu(autolyzátuà nebo jiného přirozeného zdroje tohoto prv u, dále hořečnaté a draselné ionty a fosfát. Buňky se oddělí od pomnožovacího média, nejlépe odstředěním a podle potřeby se promyjí vodou....

N,N-Disubstituované amidy N-/2-(3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzo/b/thienyl)/thiokarbamové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266896

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nováček Eduard, Řezka Milan, Pazdera Pavel

MPK: C07D 333/68

Značky: kyseliny, výroby, jejich, způsob, n,n-disubstituované, amidy

Text:

...tání 99-101 °C. Výtěžek diethylamidu N-/2-(3l( roztoku 11 g (0,05 molu) Z-isothiokyanato 3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzobthiofenu ve 100 cm 3 směsi dichlormethan-petrolether (1 3) byly za teploty místnosti přikapány 4,3 g (0,05 molu) morfolinu ve 20 cm dichlormethanu. Po 120 minutách stání byly krystaly odsáty, promyty petroletherem a vysušeny za vakua.Produkt tvoří žluté krystaly, teplota tání 169 170 °C. Výtěžek morfolinu N-/2-(3-kyanK...

Způsob separace ceru od ostatních lanthanoidů a ytria

Načítavanie...

Číslo patentu: 266881

Dátum: 12.01.1990

Autori: Broul Miroslav, Novák Jaromír, Janoš Pavel, Hošťálková Dana, Bejrová Věra

MPK: C01F 17/00

Značky: ostatních, lanthanoidů, separace, ytria, způsob

Text:

...z promýváIll.Tyto spojené filtráty se použijí v následujícím kroku cyklu, kdy se k nim přidá původní koncentrát prvků vzâcných zemin a ytria v takovém přebytku, aby došlo ke konverzi čtyřmocného ceru z filtrátu sloučeninami trojmocných lanthanoidů z původního koncentrátu prvků vzácných zemin a ytria a aby zreagovala veškerá volná kyselina s trojmocnými lanthanoidy. Tuto srážecí reakci poskytující jako produkt roztok trojmocných Ianthanoidů...

Způsob pěchování ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266878

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 1/04

Značky: pěchování, ingotu, způsob

Text:

...němž se tvarují čela polotovaru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že V obou čelech tohoto polotovaru se současně vytvoří prohlubně, jejichž maximální hloubka ve střední části každého čela je v rozmezí 0,1 až 0,25násobku průměru výchozího polotovaru, načež špalek se pěchuje po obvodu jeho čel do vzdálenosti, která od jeho okraje ie v rozmezí 0,15 až 0,40 násobku průměru špalku.Výhodou způsobu podle vynálezu je. že při první operací...

Způsob zavírání dvoudílných kartonových krabic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266877

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tomášek Jaromír, Novák Alois, Kalda Jindřich

MPK: B65B 7/16

Značky: provádění, způsobu, zařízení, dvoudílných, zavírání, kartónových, způsob, tohoto, krabíc

Text:

...pohled a na obr. 2 je pohled na zařízení ve směru pohybuZařízení sestává z rámu 1, který nese všechny ostatní díly, dále z dopravníku 3 sloužícího k posunu krabic, vozíku 4 nesoucího pevné čelisti 5 a pohyblivé čelisti 6 k uchopcní krabice. vedení 2 vozíku 4, nloćnćlio rameno 9. opčry 8Popsané zařízení pracuje následujícím způsobem otevřená krabicąjejíž spodek je vložen do víka, je přisunuta z neznázorněného dalšího dopravníku na začátek...

Způsob čišění methylesteru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperidinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266873

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Gajewski Karel, Šimek Stanislav, Klaus Eduard

MPK: C07D 295/08

Značky: kyseliny, methylesteru, čišění, způsob

Text:

...jako hlavní Itečistotu 2-piperidinoethylester kyseliny 2-4-(2-/1-piperidinyl/ethoxy)benzoyl benzoové vzorce ll, vyznačujícího se tím, že sepůsobením 4 až 6 obj. dílů methylalkoholu na 1 hmotnostní díl surového produktu přeesteriľikuje přítomný 2-piperidinoethylester vzorce ll na žádaný methylester vzorce l, který se z roztoku izoluje přidáním 0,5 až 0,6 násobného obj. množství vody, 55 už. 65 C lcplć.Báze vzorce l se získá ve výtěžku 90...

Kopolymery cinchona-alkaloidů nebo jejich solí s N-vinyl-2-pyrrolidonem a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266869

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janout Václav, Otoupalová Jaroslava, Čefelín Pavel

MPK: C08F 226/10

Značky: způsob, kopolymery, jejich, přípravy, n-vinyl-2-pyrrolidonem, solí, cinchona-alkaloidů

Text:

...stupně zesítění. Vhodným síťovmllcm je například teramcil 1 zIlciIl)is-4,4-(Nvinyl-Z-pyrrolídonu.Způsobem podle vynálezu lze připravit kopolymery s různým obsahem vázané alkaloidové strukturní jednotky v závislosti na jejím zastoupení ve výchozí reakční směsi.Výhody způsobu přípravy podle vynálezu- samotná povaha kopolymeru na bázi p 0 ly(Nvinyl-Z-pyrrolidonu)- možnost připravit kopolymery s vyšším obsahem alkaloidové složky než v dosud...

Způsob výroby sulfonftaleinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266866

Dátum: 12.01.1990

Autori: Prachař Jiří, Bednářová Marie

MPK: C07D 327/04, C07C 147/06

Značky: sulfonftaleinů, způsob, výroby

Text:

...l, R 1kde R R, je vodík nebo hydroxyskupina nebo brom nebo chlor nebo alkyl o počtu 1 až 3 atomů uhlíku a R 2, R., je vodík nebo hydroxyskupina nebo alkyl o počtu 1 až 3 atomů uhlíku se získávají bromací sulfonftaleinů bromem v prostředí kyseliny octové nebo alkoholu a je vyznačený tím, že se bromovodík vznikající při reakci oxiduje peroxidem vodíku o koncentraci 25 až 40 na brom při molárním poměru reagujících látek sulfonftalein ku brom...

Směs roztoků polymerů se zlepšenými koagulačními vlastnostmi a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266865

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dudák Zdeněk, Soukeník Josef, Hadobáš František, Karásek Otakar

MPK: D06N 3/14

Značky: přípravy, směs, zlepšenými, polymerů, vlastnostmi, způsob, její, koagulačními, roztoku

Text:

...polyuretanmočovína nebo polyuretan.Kritéria snášenlivosti polymerů lze objektivně definovat různými parametry, jako je například Flory-Hugginsův interakční parametr, parametr rozpustnosti a jiné. Bylo zjištěno, že s rostoucím rozdílem Flory~Hugginsových parametrů polyuretanmočoviny, resp. polyuretanu a modifikačních polymerů na bázi derivátů celulózy klesá snášenlivost obou polymerů a tím se zároveň zvyšuje účinnost použitého modifikačního...

Způsob vkládání dolní zátky do hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266860

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mašek František

MPK: H01J 9/34

Značky: hořáku, výbojky, vysokotlaké, zátky, sodíkové, dolní, vkládání, způsob

Text:

...cca 10 mm od dolního okraje hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky, odpadá utěsňování a přesné ustavování trysky vůči hořáku. Dále odpadají nároky na velmi přesnou konstrukcí celého za CS 266 860 B 1 2řízení a zařízení se podstatne zjednoduší, čímž je i z hlediska nákladů na výrobu efektivnější.Způsob vkládání dolních zálck jc zobrazcn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zobrazcnn (Iolní zĺílkn, zachycciiĺn na horním čele. Na obr. 2 jc...

Způsob kontaminace povrchů a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266858

Dátum: 12.01.1990

Autori: Korda Zdeněk, Severa Jan

MPK: G01T 7/00

Značky: kontaminace, způsobu, provedení, tohoto, zařízení, způsob, povrchu

Text:

...liltry zaručují vysokou bezpečnost při práci. Zařízení se snadno obsluhuje a jeho vnitřní část se snadno dekontaminuje.Zařízení k provedení způsobu podle vynálezu je znázorněno na přiloženćm výkresu.Jedná se o zařízení ke kontaminaci vzorků rozdílných relativních speeifických hmotnosti,ktcrć mají být ncjmćnč v počtu šesti kusů homogenně kontaminovány v jednom pracovním cyklu ncaklivnínri i radioaktivnč zamořenými prachy s rozmčrcni zrna v...

Způsob stanovení prašnosti sypkých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266853

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dočekal Petr, Jakl Jaroslav

MPK: G01N 21/00

Značky: způsobu, stanovení, materiálů, tohoto, zařízení, prašnosti, sypkých, způsob, provádění

Text:

...dále Zesilovač ll, spojený jednak se zapisovačem 12, jednak s převodníkem 13 A/D,který je dále napojen na digitální voltmetr 14 aNa obr. 4 je znázorněn graf sloužicí k zhodnocení výsledků. Na ose x je nanesen čas v sec. a na ose y transmitanee v . Usek křivky do bodu P znázorňuje nastavení poěáteční hodnoty. V bodě P dojde k nasypání vzorku a tím k výraznému snížení transmitance do bodu A,který je počátkem měření. Sedimentaeí dochází ke...

Sorbent heparinu a látek obsahujících struktury heparinu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266851

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čoupek Jiří, Rybák Miroslav

MPK: C07K 17/08

Značky: přípravy, jejich, způsob, obsahujících, struktury, látek, sorbent, heparinu

Text:

...je, že aktivace nosiče probíhá pouze na vnitřním hydrolilním povrchu pÓľů, nikoli ve hmotč, takže po následnévazebnć reakci s protaminem je eliminace zby lých reziktivních skupin úplná, poměrně rychlá a konečná.Vlastní vazba protaminu (poly-ls-lisynu) se uskutočňuje adicí primzirních skupin ziíinantů na epoxidový kruh aktivovaného kopolymeru. Nutnou podmínkou je, aby aminosktípiny nebyly protonizovány, proto je nutno upravit alkalitu roztoku...

Způsob výroby uhlíku s rozvinutým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266850

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dousek František, Kavan Ladislav

MPK: C01B 31/02

Značky: způsob, výroby, uhlíku, povrchem, rozvinutým

Text:

...teplotě 842 až 1 695 °C tedy nejméně při teplotě bodu tání příslušného fluoridu alkalického kovu, který vzniká při reakci spolu s uhlíkem, při sníženém tlaku l 01 až 106 mm Hg případně v inertním prostředí.Jedná se tedy o elektrochemickou redukci jednoduchých perťluorovaných organických látek, která u těchto látek V plynném nebo kapalném skupenství může probíhat za nízké teploty elektrochemickým mechanismem nszbytným pro vznik uhlíku s vysoce...

Způsob určení skladby polymerbetonového plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266843

Dátum: 12.01.1990

Autori: Král Pavel, Svoboda Luboš, Havránek Tomáš

MPK: G01N 11/10

Značky: polymerbetonového, skladby, plniva, způsob, určení

Text:

...vhodný i pro operativní optimalizaci v případech kolísající jakosti surovín.Postup podle vynálezu je dále ukázán na dvou příkladech, které mají ilustrativní charakter a neslouží k vymezení rozsahu vynálezu.z křemenného písku 0,6 až 1 mm a skleněné moučky měla být připravena plastmalta s epoxidovým pojivem. K určení optimálního poměru skleněné moučky a písku byly připraveny vzorky směsného plniva s obsahem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50...

Způsob čištění pentritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266840

Dátum: 12.01.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: C06B 31/12

Značky: pentritu, čištění, způsob

Text:

...důsledku jejich podstatné Vyšší rozpustnosti V kyselině dusičné respektive v acetonu usazeny ve filmové vrstvě na pävrchu krystalú pentritu a zhoršují jeho sypnost, chemickou stabilitu a teplotu tání. Dipentaerytrihexanitrát a tripentaerytritoktanitrát zústávají přítomny v pentritu po extřakci podle vynálezu V důsledku jejich velmi nízke rozpustnosti v dietyléteru, avšak jejich přítomnost neovlivñuje nepříznivě sypnost a chemickou stabilitu...

Způsob stanovení kritického stupně deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266836

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šedivec Jan, Přepiora Václav, Perlík Jiří

MPK: G01N 3/60

Značky: deformace, způsob, stanovení, stupně, kritického

Text:

...zpracování u kovových materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, ze se vzorek deformuje na klínový tvar v rozmezi teplot 350 až 1 300 °C,podélně se rozřizne, zviditelní se makrostruktura, načež se změři tlouščka klínu v místě přechodu jemnozrnné struktury v hrubozrnnou. Kritický stupeň deformace se určí ze vztahůkde É je velikost deformace V proeentech, ho původní výška zkoušky a h rozměr zkoušky v místě přechodu.Výhodou...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakubec Karel, Bejrová Věra, Hartman Miloslav, Svoboda Karel

MPK: C07C 55/07

Značky: vzácných, směsi, způsob, rozkladu, vyšším, šťavelanu, tepelného, zemin, obsahem

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Způsob odstraňování tenzidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266830

Dátum: 12.01.1990

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš, Bahenský Vladimír

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, odstraňování, tenzidů, způsob

Text:

...ultrafiltrační membránu.vynález je založen na zjištění, že zatímco převážná většina volných tenzidu prochází ultrafiltrační membránou, ty tenzidy, které jsou vázáný na vysokomolekulární látky, například těžké oleje, ultrafiltrační membránou neprojdou a jsou na ní téměř beze zbytku zachyceny. Ultrafiltrace je jako proces běžně používána pro odolejování odpadní vody nebo zadrženi zbytků nátěrových hmot a je jako taková provozně zvládnuta....

Způsob výroby voluminesní netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266829

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nekuda Vladimír, Kubát Jindřich, Plevová Zdena, Drápela Ladislav, Skokanová Zdena

MPK: D04H 1/48

Značky: netkané, výroby, textilie, voluminesní, způsob

Text:

...řešení je však značný vlákenný úlet, který při zpracování zanáší stroje, což představuje značné časové ztráty a námahu při čištění těchto strojů. Další nevýhodou je malá restituce v protažení.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby voluminesní netkané textílie, vytvořenéz vlákenné vrstvy, po vpichování alespoň na jedné straně natavené a zchlazené, jehož podstatou je, že se nejdříve vpuchuje útvar, sestávající z 20 až 70 hmot....

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266828

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kohut Radislav, Stejskal Zdeněk, Doffek Zdeněk

MPK: C01B 17/66

Značky: způsob, výroby, dithioničitanu, sodného

Text:

...teplot a hlavně předávkováním 100 plynného S 02. Velikost redukční nádoby a hmotnost vsádek je konstantng doba redukce je dána klimatickými podmínkami a teplotou chladící vody, to znamená, že v letním období trvá cca 100 minut a v období zimním pak 70 minut. Ukončení redukčního procesu se zjištuje vizuální kontrolou vzhledu roztoku, který podle reglementárního předpisu mábýt mlěčně šedě zbarven s obsahem malých poletujících zbytků...

2-Isothiokyanato-3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzo/b/thiofen a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266827

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nováček Eduard, Pazdera Pavel

MPK: C07D 333/66

Značky: způsob, přípravy

Text:

...vzorce I. Bylo nalezeno, že látku vzorce I lze připravit reakcí 2-amino-3-kyan-4,5,6,7s thiofosgenem V inertnim rozpouštědle v přítomnosti uhličitanu vápenatého nebo hydrogenuhličitanu sodného či draselného při teplotě 20 až 25 OC.2-isothiokyanato-3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzobjthiofen se používá pro syntézy N-substituovaných N-/2-(3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzoĺhthíenyl)/thiomočovin, které mají herbicidní účinky nebo se využivaji jako...

Způsob regulace dodávky tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266824

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrovský Ivan, Havelka Zdeněk

MPK: F04D 27/00

Značky: způsob, dodávky, tepla, regulace

Text:

...současně charakteristiku vstupního výparníku, tj. závislost tlaku páry v sání na objemu páry V sání, případně tlaku páry v sání na nasávané hmotnosti na sání kompresoru. Odtud též vyplýva, že pro dva shodné prípady návrhových stavů, ale jiné průběhy strmosti této vstupní charakteristiky může dojít i k nezbytnosti návrhu dvou odlišných strojů.Z těchto skutečnosti vyplývají základní poznatky pro regulaci termokompresoru. Z rozboru použití...

Způsob čišění odpadních vod ze zušlechťovacích procesů v textilním průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266823

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havlíček Werner, Kanda Karel, Jägerová Marta, Havlíček Wolfgang, Džurný Jaroslav, Martinec Alexandr

MPK: C02F 1/56, C02F 1/28, C02F 1/68...

Značky: procesu, zušlechťovacích, průmyslu, odpadních, textilním, způsob, čišění

Text:

...relativně drahé.Podstatou způsobu podle vynálezu je spolupůsobení anorganických koagulantů a polymernĺ kyseliny akrylové s přídavkem tetradipikolinanu draselného při čiření odpadních vod. Molekulová hmotnost kyseliny polyakrylové se pohybuje v rozmezí 3 až 7.106. Tímto odpadá nutnost použití finančně náročných kationaktivních flokulantů, přičemž tetradipikolinan draselný zajištuje, že relativně levná kyselina polyakrylová máúčinky...

Způsob neutralizace alkalických odmašťovacích lázní a oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266819

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanák Petr

MPK: C02F 1/66

Značky: odmašťovacích, lázni, alkalických, způsob, neutralizace, oplachových

Text:

...hodnota pH na 84-9. vzniklé kaly se oddělí např. metry požadovaným hodnotám zbytkového znečištění, vypouští např. do kanalizace.Výhodou řešení podle vynálezu je jeho snadná proveditelnost, jednoduchost průběhu a nenátočnost na potřebné pracovní zařízení. Jinou výhodou je, že zneškodnění a neutralizace probíhají spontánně za normálních podmínek (teploty místnosti a atmosférického tlaku), kontinuálně a rychle. Další výhodou je, že se likvidují...

Ztužený tkaný, pletený, pletenotkaný nebo netkaný plošný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266817

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kazda Ota, Svoboda Ladislav, Krejčí Miloš

MPK: D04H 3/12, D03D 15/00, D04B 39/06...

Značky: textilní, výroby, způsob, útvar, pletenotkaný, pletený, tkaný, ztužený, netkaný, plošný

Text:

...vláken pouze omezená, nehledě k tomu, že tavením vláken dojdeke zničení mikrostrukturální stavby vlákna, jak již bylo uvedene dříve.Zvláště u plošných textilních útvaru vzniklých z rouna je možno předpokládat relativně značnou tlouščku plošného útvaru, což zvyšuje problémovost potřeby rovnoměrného zahřátí takového útvaru, čímž předpoklad zničení mikrostrukturální složky stavby fôliového vláknasměrem ke zdroji přívodu tepla roste. Protože je...

Způsob stanovení nízkých obsahů jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266810

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 27/06

Značky: stanovení, nízkých, způsob, obsahu

Text:

...iontů. Postup dělení zamezuje znečistění vzorku atmosférou laboratoře, protože se pracuje pod ochrannou atmosférou. Způsob oxidace chlornanem umožňuje převěst všechny nízké valence jodu -1, 0, 1) kvantitativně na polarograficky aktivní jodičnan, jehož stanovení za použití techniky DPF nebo FSDPP se vyznačuje vysokou citlivosti stanovení 2 pq J-/50 ml).způsobem podle vynálezu byly analyzovány povrchy vzorku duralu, technického hliníku a oceli....

Způsob výroby krystalického silybinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266809

Dátum: 12.01.1990

Autori: Procházka Vladimír, Mazač Rudolf, Moural Jaroslav

MPK: A61K 31/35

Značky: silybinu, způsob, výroby, krystalického

Text:

...extraktu a dosaženi koncentrace acetonu asi 60 začíná spontánně krystalovat silybín, který spolu s vyloučeným olejem vytváří složitou směs. Při odtučňování petroletherem vznikají stabilní emulze a oddělování fází je značně ztíženo. Z technologického hlediska nelze stávajícíl postup používat ke zpracováníUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby krystalického silybinu z přírodní neodtučněné drogy obsahující komplex flavanolignanů s...

Způsob přípravy keramických vláknitých supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266804

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný František

MPK: H01B 12/00

Značky: supravodičů, vláknitých, keramických, způsob, přípravy

Text:

...vysušení vlákna, což vede k jeho zpevnění a k utuženi fixace jednotlivých kovů na jejich místech. zapojení kovů do sítových vazeb skeletu vlákna přispívá k výdržnosti vlákna při zániku organických vazeb v procesu žíhání a podmiňuje přechod vlákna do oxidické formy bez přerušení celistvosti a rozpadu vlákna.Kyselina akrylová rozpouští oxid mědnatý i hydroxidy ostatních příslušných kovů, což umožňuje snadnou přípravu výchozího roztoku,...

Způsob provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí vložky k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266801

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jarolím Bohumil, Poul Jan, Konvička Tomáš, Janega Pavel, Chupík Vladimír

MPK: E01C 11/10

Značky: bezzálivkového, těsnění, provádění, způsobu, spár, těsnicí, tohoto, způsob, vložky

Text:

...vnějšíoh negativních vlivů, vneseným předpětím do těsnicí vložky, vyloučením její rozdrcení a odstraněním její trvalé deformace. Výhodou způsobu bezzálivkového těsnění spár je, že využívá možností vytváření pouze úzkých spár, zejména u příčných kontrakčních spár a podélných kloubových spár. Tato výhoda přináší značný ekonomický efekt.Na připojených výkresech jsou žnázorněny příklady způsobu provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266799

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, způsob, kobaltnato-nikelnaté, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné, jejich

Text:

...anionty v množství odpovídajícím molárnímu poměru P 205/(CoNi) rovným 0,97 až 1,12, s výhodou rovným I až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmosféře ztuhnout chladnutím s výhodou rychlostí menší než 5 °C za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volít nad bodom tání, resp. tuhnutí produktů, ktoré ae pohybuje podle poměru Co/Ni v rozmezí 1050 až 1250 °c. vzájomný poměr kobaltnstých a nikelnetých...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-zinečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 266796

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslava, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, manganato-zinečnatých, podvojných

Text:

...doby prípravy produktu a tím i určité zvýšení materiálových e energetických nároků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinovaně směsi doetatečnou tenzi vodní páry a tím zabrañovat možnému ätěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (250 °C)je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-zinečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcínace...

Způsob výroby sýrů olomoucké tvarůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266795

Dátum: 12.01.1990

Autori: Filipová Hana, Vtípil Tomáš, Kavan Miroslav, Maraunek Milan, Cikánek Daniel, Bartošek Vít, Březina Pavel

MPK: A23C 19/076

Značky: tvarůžky, sýrů, způsob, olomoucké, výroby

Text:

...může výrazně ovlivnit výslednou kvalitu olomouckych tverůžků.Způsob vyroby olomouckých tverůžků podle vynálezu spočívá v tom, že se před formováním tvarůžků spolu o přídavkem technologické vody k úpravě sušiny přidá do hněteče tverohu suspenze kvasinkové kultury Cendida valide, JH-23, získaná z Milch wirtschattlieh Lehr-und Unterauchunoanstalt Hannover-Ahlen, Harenberger Setr. 130. Během první fáze zrání dojde k výrazné oxidaci kyseliny...

Způsob výroby amorfního syntetického kysličníku křemičitého o specifickém povrchu alespoň 200 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 266793

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/143

Značky: specifickém, amorfního, výroby, křemičitého, povrchu, kysličníku, způsob, alespoň, syntetického

Text:

...ve arážecí směsi byl 1,5 - 2,3.Havržený postup lze realizovat například tak, že suroviny tj. zředěné vodní sklo obsahující 5 - 10 hm. kyslíčníku křemíčitého, kyselina chlorovodíková a roztok chloridu vápenatěho jsou dávkovény v předepsaných poměrech do srážeče. Kyselina chlorovodíkova a roztok chloridu vápenatého jsou míseny v mísiči ještě před vstupem do srážeče. Vysrážená suspenze amorfníbo kyaličníku křemičitého je ze srážeče...