Patenty so značkou «způsob»

Strana 66

Termostabilní potravinářské želé a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267122

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dobiáš Jaroslav, Jůza Václav, Poskočilová Hana, Holas Jiří, Stoulil Josef

MPK: A23L 1/068

Značky: výroby, termostabilní, potravinářské, způsob, želé

Text:

...sodného( či dvojfosforečnanu sodného, 0,02 až 0,10 hmot. emulgátoru, například glycerinmonostearátu nebo fosforylovaných diglyceridů, 40 až 80 hmot. cukru, například sacharőzy nebo směsi sacharőzy a škrobového sirupu, popřípadě do 0,10 hmot. potravinářského barviva, popřípadě do 0,10 hmot. aróma a zbytek je pitná voda.Způsob výroby tohoto želé se uskutečňuje ve dvou stupních,přičemž se nejprve připraví vodný roztok alginátového...

Způsob stanovení tloušťky tenkých skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 267121

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cidlinský Miroslav, Kvítek Jiří

MPK: C03B 37/07

Značky: způsob, vláken, tloušťky, sklenených, tenkých, stanovení

Text:

...rozdíl je úněrnýůtlouštce sklenených vláken.267121 Výhodou způsobu podle vynalezu je to, že je možné orovhdět kontinuàlni nedestruktivni něřeni tlouštky skleněných vláken v průběhu jejich taženi. Důsledken je vyšší efektivita výroby, ooněvadž nedochazi k prostojům a přerušeni vláken za účelen něřeni tlouštky starým způsobem. Další výhodou je možnost autonatízovat proces taženi sklenených vláken, protože průběžnà hodnota tlouštky vláken...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: G01N 7/00

Značky: elektrolytu, obsahu, stanovení, uhličitanu, způsob, alkalického, draselného, akumulátorů

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Způsob rafinace amokarbonátového výluhu při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267116

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Melichar Rudolf, Lukášek Petr

MPK: C22B 23/06

Značky: výluhu, amokarbonátového, výrobe, způsob, niklu, rafinace

Text:

...koloně) pak vedlo k vzniku druhé sraženíny(produktu) s kapalné fáze (jež odpovídá složení kapaliny ve vařáku vyvařovací kolony). V této kapalině činil obsah vápníku 1,5 mg/1, obsah hořčíku 4 až 5 mg/1. To znamená, že naprostá většina pŕíněsí je z roztoku odváděna v pruní sražsnině, zatímco druhá sraženins obsahuje méně než 1 nečistot (vztaženo na hmotnost suěiny uhličitsnu nikelnatého).Příklad 2 Provozní vzorek 500 ml amokarbonátového...

Způsob přípravy fritového restiktoru pro chromatografii s nadkritickou mobilní fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267115

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikešová Milena, Vejrosta Jiří, Ansorgová Alena

MPK: G01N 30/00

Značky: chromatografii, přípravy, nadkritickou, fázi, mobilní, fritového, restiktoru, způsob

Text:

...v ohromatografii 9 nadkritickou mobilní fází.Podmínky pro vytvrzení frity, to je rychlost posunu kruhovou ĺukuu a teplotu píuky, je nutno nastavit tak, aby výsledná fríta byla homogenní, bez zbytku kapalného vodního skla, a aby přitom nedošlo k poškození vnějšího ochranného povlaku kapiláry. Uzávěr kapiláry je možno rovněž vytvořit zatavením, zale pením a podobné. Popsaný způsob přípravy fritového restriktoru je určen ke zhotovení...

Způsob čištění a odsolení meso-tetra-(p-sulfofenyl) porfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267110

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jirsa Milan, Kakáč Bohumil

MPK: G01N 33/50

Značky: meso-tetra-(p-sulfofenyl, odsolení, čištění, způsob, porfinu

Text:

...dezo-tetra-fenyl-porfinu /TPP/ jsme prováděli způsobem uvedeným v literatuře (Adler A.D., Longo F.R., Finerellí J.D., Goldmacher J., Asecur J., Koreakoff L. A simplifíed syntheais for meso-tetraphenylporphin. J. org. Chem. vol. 32, str. 476, 1967). Elementárni analýza výsledného produktu byla teorie c 35,90 H 4,92 N 9,12 nalezeno C 85,49 H 4,99 N 9,45-3 Spektrofotometrická kontrola čistoty 257 ° nm teorie /5/ změřeno max teorie...

Způsob zvýšení účinnosti procesů mezifázového přenosu hmoty a/nebo tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267102

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brož Zdeněk, Staněk Vladimír, Kolev Nikolaj, Serukov Krum, Darakčiev Rumen, Červenka Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: účinnosti, tepla, zařízení, mezifázového, hmoty, způsobu, přenosu, procesu, provádění, tohoto, způsob, zvýšení

Text:

...z hrdla l pro výstup plynné fáze, z pláště kolony g, z primárního rozdělovače kapaliny 1, z vrstvy náplně 5. Á z nosného roštu Ž, z přerozdělovaöe kapaliny gg (sestávajíoího z patra lg, přepadového zařízení §, rozdělovače kapaliny gg a spojovací trubky łj) a z paty kolony 1, v níž je hrdlo pro výstup kapaliny z kolony Q a hrdlo pro vstup plynné fáze do kolony Q. V plášti kolony je dále umístěno hrdlo lg pro nástřik dělenéJedno z možných...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267101

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sasín Miroslav, Kartous Jiří

MPK: C07F 7/04

Značky: způsob, přípravy, esterů, organokřemičitých

Text:

...postupom je možné snadno na běžných zařizenich 3 použitím např. vodokružné vývěvy podstatné zvýšit kapacitu reaktoru a odsta~nit cirkulaci velkých množství pomocných rozpouštědel.Do reaktoru opatřeného michánim, topnou lázni. teploměrem, azeotropickým nástavcem, vodní vývěvou a redukčnim venti~ lem bylo předloženo 814 g produktu hydrolyzy dimetyldichloreilanu, 260 g 2-etylhexanolu a 2 g hydroxidu drasalnáho. Reakční směs byla za micháni...

Akva-L-asparagan-hořečnatý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267072

Dátum: 12.02.1990

Autori: Topolský Boris, Baláž Viliam, Horsák Ivan

MPK: C07C 101/22

Značky: komplex, přípravy, akva-l-asparagan-hořečnatý, způsob

Text:

...lze použit at samostatné nebo ve formě směsi s účelným zastoupením ostatních složek jako geriatrikum, kardiotonikum nebo k léčení nemocí způsobených nedostatkem hořčíku. Jeho aplikace je možná v rozličných lékových formách, jako jsou tablety, potahované tablety, dražé, čĺpky, granuláty, sirupy, suspenze nebo roztoky, a to jak v humánní, tak i veterinárni medicině.Dále je předmět vynálezu popsaný na příkladech, které názorně ilustrují některé...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 267050

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Miroslav, Palme Jan

MPK: C01B 25/44

Značky: cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, podvojných, manganato-nikelnatých, přípravy

Text:

...způsobené kypění směsi by vlastní kalcinaci komplikovely. Z toho důvodu je také výhodné míchání reagující výchozí směsi. Zahřívání směsi rychlostí menší než 40 °C/min se volí proto, aby jednotlivé dehydratační s kondenzsční reakce postupně probíhající ve směsi mohly při teplotách (nebo v jejich blízkosti), při kterých k nim dochází, proběhnout co nejpomalejí a tím s co nejvyěšín výtěžkem. Jinak by docházelo k nežádoucímu štěpení...

Způsob vysokoteplotní přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-nikelnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 267049

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Miroslav, Palme Jan

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, podvojných, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní, manganato-nikelnatých

Text:

...na teplotu 630 °C s po zchlazení rozetřen. Bylo získáno 249 B produktu,který obsahoval více než 98 5 podvojných cyklo-tetrafosforečnsnů mangenato-níkelnatých vzorce c-Mnl 5 Nio,5 P 4012 v mikrokrystslické jemnozrnné podobě.Směs 50 g oxidu msnganstého (s obsahom 77 Mn) a 232,9 3 hydroxid-uhličitanu nikelnstého (s obsahom 53 Ni) spolu se 740 5 kyseliny fosforečné koncentrace 75 hmot. H 3 P 04 . byla kalcinována rychlostí 8 °C/min s přitom...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267048

Dátum: 12.02.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojné, cyklo-tetrafosforečnany, způsob, výroby, manganato-nikelnaté, jejich

Text:

...alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetrafoaforečnany manganato-nikelnaté se pripraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 950 °c s výhodou nad 1250 °C, obsahující katíonty manganatě a nikelnaté v molárním poměru un/Ni odpovídajícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující foaforečnanově aníonty v množství odpovídejícím molárnímupoměru P 205/(MnNi) rovným 0,95 až 1,2 s výhodou...

Způsob získávání kovové rtuti z třaskavé rtuti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267047

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nesveda Jiří, Švejda Miloš

MPK: C01G 13/00

Značky: získavání, tohoto, způsob, zařízení, rtuti, způsobu, třaskavé, kovové, provádění

Text:

...OC se vzníklý fulmínát hořčíku a přebytečný hořčík rozloží koncentrovanou minerální kyselinou,s výhodou kyselinou chlorovodíkovou. Kyselinu je třeba přidávat postupně po malých dávkach, přičemž výhodné je použít poměr tři hmotnostní díly kyseliny chlorovodíkové ne jeden hmctnostní díl použité třaskavé rtuti. Po skončení reakce, což se projeví tím, že po přidání minerální kyseliny reakční směs již nepění, a po samovolnám zchladnutí alespoňna...

Způsob výroby pevných lékových forem s obsahem ibuprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267045

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koblas Karel, Rubínová Jitka

MPK: A61K 9/20

Značky: forem, ibuprofenu, lékových, obsahem, výroby, pevných, způsob

Text:

...bud hnětením, kdy se z prachových častíc a roztokem pojíva vytváří plastická hmota, která se mechanicky rozdrobí a vzniklézrna se usuší nebo přímou agragací častíc ve vznosu.Při tvorbě receptury a stanovení vhodného technologického postupu je třeba brát aamozřejmě v úvahu vzájemnou snašenlivost jednotlivých složek a to jak látek účinných, takJedny 2 nejcbtižnějších případů receptur jsou pevné lakové formy 3 řízeným uvoľňováním a 5...

Spodkový díl obuvi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267044

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mazal Vladimír, Turek Bohuslav

MPK: A43B 13/12

Značky: obuvi, spodkový, výroby, způsob

Text:

...další růmoborevrąý efekt v náälapové ploäe.Způsob výroby spodkovyoh dílů obuvi podle vynálezu vylučuje potřebu samostatných rorom pro výrobu podeävovýoh vrstev a také samostatnou prípravu e. výrobu těchto podełvovýoh vrstev. Núetřiłcem nlnstomorního materiálu podeävové vrstvy přímo na. svrěok obuvi se velmiproduktiv-ně vytvářejí spodková díly e z-ůznobąrevnými efekty na. nášląpová ploäe, Náutŕiken elutomerního materiálu mozipodešvovâ...

Způsob využití neutralizačního tepla při výrobě fosforečných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267037

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němetz Ivan, Hájek Daniel, Lobpreis Jaromír, Baláš Jaroslav, Valenta Rudolf, Harťanský Henrich

MPK: C01B 25/26

Značky: fosforečných, solí, využití, způsob, tepla, neutralizačního, výrobe

Text:

...netěatnoatmi, se dále odtehují do vývěvy. Při tomto uspořádání dochází k zahuštění roztoku a jeho ochlazení na teplotu, která podle křívky varu roztoku pri dané koncentraci odpovídá nastavenému vakuu v aeparátoru odparky. Ochlazený roztok se vrací do neutrelízátoru případně do rozpouštěcího kotle polyfosfátu e zabezpečuje zde teplotní stabilitu. Rozdíl mezi teplotou ochlazeného proudu a teplotou v neutrelízátoru ee nastavuje poměrem...

Pozitivně pracující světlocitlivá látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267036

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mistr Adolf, Pichler Jiří, Bluchová Lenka

MPK: G03C 1/72

Značky: pozitívne, její, způsob, látka, světlocitlivá, pracující, přípravy

Text:

...s vodou při teplotě C až GC OC za katelýzy slknlických roztoků nebo bázi.Příprava světlocítlivé látky vychází z esterü kyseliny 4-hydroxybenzoavé, které jsou běžně dostupné, neboĺ ee použivají pri výrobě léčiv jako protiplísňový prostředek. Druhou reaktivni komponentou je naftochinondiazid se skupinou sulfochloridovou v poloze 4 nebo 5. Reakce se provádí koncenzaci obou Komponent v prostředí organických rozpouštědel výhodně díoxenu za...

Způsob přípravy fosforečnanů hlinitých ve směsi s inertní práškovitou hmotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267026

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čihák Bedřich, Hrabě Zdeněk, Řehák Alexandr, Adamovič Anton, Kocanda Jozef, Füssel Jan

MPK: C01B 25/36

Značky: práškovitou, inertní, směsi, hmotou, přípravy, hlinitých, způsob, fosforečnanu

Text:

...křemen, šamot, korund, dines, mleté sklo, bentonit,zirkonit a další silikétové, hlíníté a zirkoníčíté píeky. Rychlost přidávání kyseliny se řídí odvodem vodních per. Tímto postupem jsou odstreněny nedostatky původních postupd vycházejících rovněž 2 kyseliny fosforečné.350 dílů hmot. křemenné moućky se smíchá se l 41 díly hmot. hydroxidu hlinitého. K Léto směsi, vyhřátě na teplotu 100 °C se za stáleho míchání a vskua přidává 241 dílů hmot....

Způsob výroby vyčiněných usní se zvýrazněnou obrazovou kresbou okrasného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267015

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kriedl Ivan, Tkáč Josef, Pavelková Helena, Ludvík Jaromír, Škutek Bohumil, Hublar Josef

MPK: C14B 1/56, C14C 11/00

Značky: vyčiněných, usní, zvýrazněnou, výroby, okrasného, kresbou, způsob, obrazovou, dezénu

Text:

...vyššími účinky podle vynálezu.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení jednak zvýrazněné dvoubarevné obrazové kresby dezénu, jednak kombinace nubukové úpravy s hladkou povrchovou úpravou ve formě lesklých plošek nezbroušeného líce mezi dezénovou kresbou.Hlavní podmínky dosažení uvedených nových učinků jsou tyto a/ Přesná postruhování v celé ploše usně na požadovanou clouščku v toleranci Í 0,1 mm.b/ Stejnoměrné...

Nestlačitelná pletená cévní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267007

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajíček Milan, Stoupal Petr, Kramplová Milada, Rulíšek Pavel, Šidík Michal, Říčařová Jana, Plíšek Jan

MPK: D04B 1/22, A61F 2/06

Značky: způsob, protéza, její, pletená, cévní, výroby, nestlačitelná

Text:

...materiálu, nanesená na povrch protézy dle vynálezu, a to tím, že protézu neni nutno přeosrážet krvi pacienta. Spirála přiléhá na povrch protézy tak nepatrnou plochou, že i po odstranění nezbytně nutné části spirály pro vytvoření anastomózy, dochází pouze k zanedbatelnému krváceni 1 přesto, že pod odstraněnou spiráiou není prítomná vrstva vstřebatelného oilkovinného materiálu.vynález bude dále podrobněji popsán a vysvětlen pomocí...

Substituované fenylalkanoly nebo jejich acetáty a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267005

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svatoš Aleš, Vrkoč Jan

MPK: C07C 33/20, C07C 69/157

Značky: způsob, přípravy, acetáty, jejich, fenylalkanoly, substituované

Text:

...příkladech, které jej však žádným zpusobem neomezuji.a) Z l,32 g chráněnéhoav-bromhexanolu (n 6, Tñľ) a 0,13 g Mg hoblin bylo v lo ml suchého tetrahydrofuranu připrsveno odpovídající Grignardovo činidlo (lll). Tento roztok byl přikapán k roztoku 0,60 g 4-tolyleldehydu v 2 ml tetrahydrofuranu ochlazeném ledovou lázní. řo pulhodině reakce na ledové lázni bylo micháno přes noc.ko nslití reakčni směsi na drcený led byly organické podíly vyjmuty...

Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267994

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dušek Vratislav, Homoláč Jan, Barklová Anna, Martincová Jarmila, Jurásek Antonín, Provazníková Danuše

MPK: A01G 9/10

Značky: řízenou, dobou, způsob, rozpadu, výroby, sadební

Text:

...polymeru nepř. sníši prúměrně na41 93 původní hodnoty neozářeněho POP. se vzrůstajíoí dívkou ozáření pmdoe klesá i pevncst v tehu. Po absorbované dávno 50 kGy klesne například pevnost v tehu podle druhu POP materiálu v průměru na 58 původní hodnoty před ozářením.Takto vytvořený sadební obal chrání při předpěstění sazenic jejich kořenový bal před rozpadnutím a mechanickým poěkozcnim, ale po uplynutí delěí doby. kdy je obal uložen spolu s...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267976

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Stanislav, Heřmánek Stanislav, Nedbal Jindřich, Kříž Otomar, Čásenský Bohuslav

MPK: C07D 211/22

Značky: výroby, způsob, racemického, d,1-lobelinu

Text:

...1-lobelinu. Ten se extrahuje diethyletheram, zo kterého po zahuštění a ochlazení krystaluje. vyšší čistotu lze dosáhnout opakovaným překrystalovánim z diethyletheru.Dále Jsou popaány příklady provedení způsobu podle vynálezu.Do 2 1 banky opatřené magnetickým míchadlem, účinným zpětným chladičem zakončeným kapsou se suchým ledem, přivodem dusíku a přikapávací rovnotlakou nálevkou, bylo v dusíkové atmosféře přeloženo 200 g 58,6 g toluenového...

Způsob oddělování theobrominu ze směsí s kofeinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267975

Dátum: 12.02.1990

Autori: Adamírová Hana, Beran Miloš, Křepelka Jiří, Vachek Jaroslav

MPK: C07D 473/10

Značky: směsi, theobrominu, způsob, kofeinem, oddělování

Text:

...možno snadno jej izolovat. Výhodou uvedeného zbůsobu separace theobrominu od kofeinu Je. že jej lze použít u směsí s relativně vysokým obsahom koféinu, např. u směsi 1 1 i u směsi s nízkým obsahom kofeinu. Další výhodou jsou malé Objemy e jakými se pracuje, ktoré nepřesahují 5 objemových díla použité krseliny. Např. při krystelizaci směsi theobrominu a kofeinu (11) z vody je apotřebi 60 objecvých dilů vrouci vody, při tom množství...

Způsob společného odstranění mono- a diolefinů ze sirných aromatických koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267972

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kollárčik Einar, Cibíček Jozef, Hable Kurt, Švajgl Oldřich, Klempa Vladimír

MPK: C10G 45/08

Značky: sirných, koncentrátů, způsob, společného, mono, aromatických, odstranění, diolefinů

Text:

...150 ° C do teploty 320 až 4 oo° C s prodlevamí v rozmezí teplot 100 až 150 ° C. 300 až 250 ° C a při 320 až 350 ° C do průniku sirovodíku kotalytíckým ložem.Rozborem nového způsobu vyniknou hlavní nové rysy, z nichž nejvýznečnější je využití trime~ talíckého ketalyzátoru ve formě sulfídů kovů, ktoré Jsou vpreveny na áktívní nosič dvěma způsoby. Tím se dosáhne bifunkčností katalyzàtoru způsobující odaířoní a hydrogenací olefínů, přičemž vysoká...

Způsob třídění částic práškových polymerů fluorovaného polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267969

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dousek František

MPK: C08F 114/26, C08F 6/04

Značky: částic, způsob, třídění, polymerů, fluorovaného, polyethylenu, práškových

Text:

...vodivé směsi uhlíku a rluoridu alkalického kovu, načež se provede vytřídění žádané Irakce velikosti části a nakonec se povrchová vodivá vrstva odstraní chemicky a rozpouštěním.O fluoropolymerech je známe, že s alkalickými kovy v aktivním stavu reagují za vzniku pevné směsi uhlíku a fluoridu alkalickěho kovu, C 2 MeP. V aktivní stavu se alkalické kovy vyskytují např. v roztnvenám stavu, v amalgamách, v organokomplexech/napr. nartalenid Li,...

Způsob tepelného zpracování volně vykovaného výkovku z feritiko-perlitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267964

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šťastný Jaroslav, Král Jaromír, Jandoš František

MPK: C21D 1/26, C21D 1/00

Značky: tepelného, oceli, způsob, vykovaného, feritiko-perlitické, výkovků, zpracování, volně

Text:

...vychlazením žíhán podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom že nejkratší přípustná doba žíhání Ťzje definována vztahem ĺý n . Só 5 . D 2, kde D je průměr kružnice vepsané do největšího průřezu volně vykovanáho ocelového výkovku v metrech, S je obsah síry v oceli v hmot. a n 23 až 28 podle druhu použité oceli, a po vyžíhání je volně kovaný výkovek konečně dochlazen na vzduchu.Výhodou uplatnění řešení podle vynálezu je optimalizace...

Způsob tepelného zpracování turbinové lopatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267963

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jandoš František, Drahý Josef, Kříž Jiří

MPK: C21D 1/02, C21D 1/00

Značky: tepelného, turbinové, způsob, lopatky, zpracování

Text:

...po dobu 1 hod až 100 hod v teplotním rozmezí, jehož spodní hranice je definována skutečnou provozní teplotou lopatky plus 50 °C a horní hranice je definována teplotou, při které použitá ocel dosahuje maxima sekundární tvrdosti.Výhody způsobu tepelného zpracování turbinové lopatky podle vynálezu spočívají v dosažení vysoké pevnosti při vysoké lomové houževnatosti, a tím vysoké dnavové pevnosti, přičemž pevnostní vlastnosti i při použití...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/22

Značky: rtuťnatých, iontů, difenylkarbazonem, intenzity, stabilizace, zabarvení, komlexu, způsob

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

2-Acetylamino-3/1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)-4-pyrazolyl/-akrylová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267956

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slouka Jan

MPK: C07D 231/10, C07D 231/12

Značky: její, kyselina, přípravy, způsob

Text:

...N-acetylglycínom za přitomnosti acotmúlyąridu a bezvodćluo xmtriunxacotátu za vzniku směsi E- a Z- isomérú 2-metyl-ĺł-/1-foxlyl-S-(h-ohlorfcnyJJ-ľ-pyrazolylmothylon/-oxnzolíjl-5-onu, ktorú so bez dalšího čistčrłi v slnbč nllculickůxu proatiüdí hydrolyzuje, Způsob připrav-y sloučeniny I vyplývá z následujícího přilzlndu.(10,25 mmol) aceturové kyseliny, 600 mgbezvodého natriumacetátu a 6,0 m 1 acetarzłnyçlridu. byla 3 hodiny Vařana pod zpětným...

Způsob úpravy velikosti vzduchové mezery v elektrických točivých strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267891

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ulrich Bohumír, Horák Jaroslav

MPK: H02K 15/14

Značky: mezery, vzduchové, úpravy, velikostí, způsob, strojích, elektrických, točivých

Text:

...u nichž je žádoucí zlepšit funkční charakteristiky, jichž nelze dosáhnout rozměrovou volbou částí hotnvého stroje. Kromě toho lze tímto způsobem selektivně přizpůsobovat vybrané funkčnícharakteristiky specifickým provozním podmínkám stroje, například zatížení.Jako praktický příklad provádění způsobu podle vynálezu se v dalším popisu uvádí zmenšení vzduchové mezery úpravou rotoru u opravovaných asynchronních motorů s velkým počtem pólů,s...

Způsob výroby 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267890

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šilhavý Přemysl, Hájek Milan, Novák Miroslav, Čermák Ján

MPK: C07C 21/19, C07C 17/34

Značky: 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu, způsob, výroby

Text:

...nebo přidáním katalytického množství koncentrované kyseliny chlorovodíkové do reakční směsi, což se projevi zkrácenim reakční doby.Dehydrochloraćní reakci lze provádět bez rozpouštědla, to však vyžaduje vyšších reakćních teplot kolem 150 až 170 °C, je proto výhodnější použití vhodného rozpouštědla, jako je napr. kyselina octová nebo kyselina mravenčí. V jejich prítomnosti probíhá dehydrochlorační reakce snadněji i při nižších teplotách...

Způsob zaměření vlicovacích bodů pro fotogrammetrické měření svislosti jam

Načítavanie...

Číslo patentu: 267888

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jedlička Jiří

MPK: G01C 11/00, E21B 47/02

Značky: měření, zaměření, fotogrammetrické, svislosti, vlicovacích, způsob, bodů

Text:

...souřadné a upřesnit fotogrammetrický polygon podle svislice dané souřadnicemi vlicovacích bodů, které jsou umístěny přibližně ve svislici ve vzdálenosti řádově 100 m nad sebou. Potom je možno, po vyrovnáni, na vlicovací body zamêřit svislost celé jámy s dostatečnou přesností.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde na obr. l je v náryse a na obr. 2 je v půdoryse schematicky...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266949

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koloděj Břetislav, Koukal Jaroslav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: svařování, tyčí, betonářské, způsob, výztuže

Text:

...celé technologie a k úspoře nákladů na výrobu žáruvzdorných hradítek.Příklad použití způsobu svařování tyčí betonářské výztuže je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen podélný řez prováclěným svarovým spojema na obr. 2 je příčný řez tímto spojem.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a V této poloze se přistehují k...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266948

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav, Zajíc Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: výztuže, svařování, tyčí, způsob, betonářské

Text:

...svarů rovnoběžných s osou tyčí a na obr. 3 je příčný řez svaro CS 266 948 B 1 2vým spojem pro alternatívu hradících svarů kolmých na osu tyčí.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a v této poloze se přistehují k ocelové podložce 3, resp. se upevní jiným způsobem. Provedou se hradící svary mazi tyčemi a vnitřními stěnami ocelové podložky po obou...

Způsob výroby pružných vedení tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266946

Dátum: 12.01.1990

Autor: Solar Jiří

MPK: B29D 23/22

Značky: tlakového, výroby, způsob, vedení, pružných, vzduchu

Text:

...12 nebo z polybu CS 266 946 B 1 2tyléntereftalátu se postupuje tak, že plastová trubka se z odvíjecí jednotky nejprve provlékne brzdou, kde brzdicí účinek vzniká jako reakce k překonání vnitřních sil v materiálu trubky a působí proti směru jejího pohybu při průchodu soustavou kladek, které zpüsobují její ohýbání v mezích pružné deformace a je přímo úměrný hodnotě přetvárné práce, potřebné k ohybovým změnám. Výsledná brzdicí síla je...

Způsob výroby krytů a konstrukčních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266944

Dátum: 12.01.1990

Autori: Řezník Jan, Galíková Anna, Pešek Miroslav

MPK: C08J 7/18, C08L 71/04, B29C 35/08...

Značky: částí, konstrukčních, způsob, krytu, výroby

Text:

...při zachování požadoVaných elektrických vlastností až do frekvencí 10 Hz.Způsob výroby krytů a konstrukčních částí je dále vysvětlen na dvou příkladech.Z granulátu směsi na bázi polyfenylenoxídus houževnatým polystyrenem byly na vstřikovacím stroji při teplotě 260 až 270 °C vytvarovány kryty pro mikrovlnné systémy. Takto vytvořené kryty byly ozářeny elektromagnetickým ionízujícím zářením gama radioaktivního izotopu kobaltu Co o...

Způsob rafinace kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266943

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vymětal Jan

MPK: C07D 215/00

Značky: rafinace, chinolinsírové, kyseliny, způsob

Text:

...nebot kyselina chinolínsírová již nebude před rafinací obsahovat volnou kyselinu sírovou jako doposud. Zvýší se rafinační efekt, protože neutrální aromatické uhlovodíky, fenoly i amfoterní látky jsou v chinolinových zásadách výrazně lépe rozpustné než v samotných aromatických uhlovodících či kyselině chinolinsírové. Také polymerační a pryskyřičnaté podíly, vzniklé při extrakci dehtového oleje roztokem kyseliny sírové, jsou lépe...

Způsob výroby N1ethoxykarbonylnorkodeinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266942

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hodková Jarmila, Trojánek Jan, Veselý Zdeněk

MPK: C07D 489/00

Značky: výroby, n1ethoxykarbonylnorkodeinonu, způsob

Text:

...fázového přenosu v množství 10 až 30 mol . Reakce se provádí při teplotách v rozmezí O až 40 °C, s výhodou při teplotě místnosti a kromě intenzívního míchání nevyžaduje žádné zvláštní zařízení. Oxidace je však přísně podmíněna přítomností katalyzátorů fázového přenosu. Bylo totiž experimentálně zjištěno, že bez přídavku těchto katalyzátorů reakce téměř neprobihá (za 24 h vzniklo pouze 8 oxidačního produktu vzorce l), zatím co s jejich...

Způsob kódování identifikačního znaku pro určení orientace směru propadu evidenční průkazky snímací stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266936

Dátum: 12.01.1990

Autor: Žáček Jiří

MPK: G06K 17/00

Značky: stanici, kódování, snímací, průkazky, znaků, určení, orientace, způsob, evidenční, identifikačního, propadu, směru

Text:

...evidenční průkazky se provádí tak, že se započne od prvního řádku, avšak řádek již obsazený kódovací fólií identifikačního znaku se vynechá a postupuje se do zakódo u lichého počtuvání všech čísel kódu evidenční průkazky, přičemž je lhostejné, z které strany je řádkování číslováno.Vyšším technickým účinkem je zvýšení informačního obsahu evidenční průkazky tím, že je umožněno zakódovat identifikačními znaky až u různých hodnot čísla, kde je...