Patenty so značkou «způsob»

Strana 65

Způsob přípravy polykrystalických vzorků pro stanovení fázových diagramů oxidových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 267439

Dátum: 12.02.1990

Autori: Durčok Stanislav, Nevřiva Miloš

MPK: C01G 3/02

Značky: stanovení, přípravy, diagramu, polykrystalických, vzorků, způsob, fázových, oxidových, soustav

Text:

...o nejvyšším bodu tání, takže při temperaci dochází ke vsáknutí kapalně fáze do tohoto materiálu a tím k oddělení kapalné fáze od pevných fází vzorku.Při následném ochlazení nedochází k tvorbě sekundárních fází. Další výhodou je skutečnost. že tento materiál vytváří ochrannou vrstvu mezi vzorkem a nádobou. ve které se provádí temperace, čímž zabrání nežádoucí kontaminaci vzorku materiálem nádoby. Způsob podle vynálezu ve srovnání s dosavadním...

Způsob potahování sedel a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267438

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaníček Jiří, Pšeja Rudolf

MPK: B62J 1/18, B32B 31/02

Značky: způsob, způsobu, sedel, potahování, zařízení, provádění

Text:

...Bočnice gg mají na vnitřní stěně vsazeny obvodové manžety 25 (obr. 4) z pružného materiálu a jsou uloženy ve vedeních Lg upravených kolmo k podélné ose g středového tvarovače zl na základní desce. Pro posuv ve vedeních lg jsou bočnice gg připojeny k pístni 3 CS 267438 B 1cim 25 vodorovných tlakových válcü gs. Po obou stranách středového tvarovače 2 ve směru podelné osy Q jsou na základní desce L upravený napínací kleště 3. jež sestávají Z...

Způsob řízení směšovacího poměru spalovacího vzduchu a paliva u hořáků sklářských tavicích pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267431

Dátum: 12.02.1990

Autori: Göbel Miroslav, Hrubý Vladimír, Bílek Jiří, Hofreitr Milan, Chrudimský Petr, Blažejovský Josef, Snopek Stanislav

MPK: C03B 5/24

Značky: způsob, pecí, provádění, směšovacího, sklářských, zařízení, spalovacího, paliva, tavicích, řízení, vzduchu, hořáku, způsobu, poměru

Text:

...zesílení závislosti teploty na součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla paliva. Na vodorovné ose E značí směšovací poměr množství spalovacího vzduchu k množství paliva. Bod po vyznačený na vodorovné ose označuje poměr. při kterém.je dosaženo maximální hodnoty statického zesílení závislosti teploty na součtu entalpíe vzduchu a výhřevného tepla paliva a tím 1 pro danou teplotu 1 1 minimální hodnoty součtu entalpie vzduchu a výhřevného tepla...

Způsob zjišťování polohy vady v tloušťce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267427

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komanec Jan, Bízek Václav, Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 23/04

Značky: materiálů, tloušťce, polohy, zjišťování, způsob

Text:

...na gaverrf xkcu.n§hc 1 mkékłut a rt Ľruntkttwa n 3 řá 1 Ju na unlzn . 13 pr VI-I MČ. ZkULl ruí-rlütííl Cĺllííl i(--|tl.l a rla nitku pm 1. Útüčünĺ a na übr. 4 pmçtaveni ZKÚL mbjmktu a np na ątku po 2.ñkłąernzízrzvrwwěruý ru crłąxrą .ÍL 1.JŤĽHJÁľl uz Zářmtá ou dr ý mbjekt (Hd obr. Lálu šmtně pruä°. V kamery É, která ja tutnžná v rnvmně ur 5 zdroírn L mv . V 1 d ą vektLJrv a, Im u, d. v 1,r.avané obrazovou paměti typu RNM, aw Po zah-....

Způsob výroby polykrystalického materiálu na bázi diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267420

Dátum: 12.02.1990

Autori: Doubrava Jiří, Mičulek Jiří, Dědic Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: výroby, materiálů, způsob, diamantu, polykrystalického, bázi

Text:

...je slinována ve vysokotlakém nástroji nebo i bez použití vysokotlaké techniky. při použití slinovadla na bázi binární směsi titan-křemík Ti~Si). U této binární směsi je využít nejníže položený eutektický bod fázového diagramu a tomu odpovídající slitina Ti Si (22 78 X). která se vyznačuje optimální smáčivostí povrchu diamantu. Pro zvýšení pevnosti polykrystalického materiálu na bázi diamantu je však nutné upravit do struktury...

Způsob výroby sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267418

Dátum: 12.02.1990

Autori: Houdková Irena, Černý Vladimír

MPK: A23C 19/08

Značky: výroby, způsob, sýrů

Text:

...jakosti zralých sýrů se provádí standardizace kyselosti mléka k výrobě sýrů přídavkem základní kultury před pasterací nebo před zráním mléka přídavkem zákysu základní kulturyv do pasterovaného mléka určitou dobu před sýřením /Teplý a kol. Cisté mlákařské kultury. SNTL Praha. 1984/.Nevýhodou těchto postupů ie to. že se standardizuie kyselost mléka před výrobou nebo že se aktlvují kultury při nízkých teplotách případně je určen pro aktivaci...

Způsob čištění solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267417

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Vladimír, Hušek Vladimír

MPK: A23C 7/02

Značky: solných, lázni, čištění, způsob

Text:

...sterilní roztoky.Solná lázeň se bez předchozího ošetření filtruje na naplavovacím filtru s přídavkem křemeliny a průtočností 400 až 1000 1 m 3 min 1 v dávce 5 g 11.Solná lázeñ po solení sýrů se zbaví hrubých nečistot na sítě nebo rotačním sítě a filtruje se křemelinou charakterizovanou průtočností 100 až 200 l m 2 minL v dávce 40 g l 1 na naplavovacím deskovém filtru.Příklad 3 Příklad podle bodu 1 s tím. že solná lázeñ je filtrována směsi...

Způsob tepelného zpracování krystalizátorových desek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267413

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fojtík Zdeněk, Cudzik Leopold, Molínek Jiří, Veselý Karel, Jurečka Pavel

MPK: C21D 9/00

Značky: zpracování, způsob, provádění, desek, zařízení, tepelného, krystalizátorových

Text:

...před jejím konečným opracováním tepelnému zatěžování pracovní plochy na provozní podmínky proudem plynných spalln za současného protiproudého ochlazování krystalizátorové desky po dobu 2 až 8 hodin. Podstata zařízení dle vynálezu k provádění tohoto způsobu spočíva v tom. že zařízení sestává ze základního tělesa. do jehož vnitřního prostoru je zaústěn vysokorychlostní hořák, proti jehož ústí je upravena náběhová plocha usměrňovací přepážky....

Způsob výroby pšeničného piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267412

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Michal, Hlaváček Jan, Černohorský Vladimír

MPK: C12C 11/00, C12C 9/00

Značky: výroby, pšeničného, způsob

Text:

...je- úspora sladovnickáho ječmene náhradou za použití pšenice- snižená dávka chme 1 enío 25 až 50 2 bez dopadu na vvváženost chuti- energetická úspora ve varně ve výši 40 až 50 8 použitím infuzního varního postupu oproti dvourmutovému postupu- energetická úspora chlazení v průběhu fermentace při teplotách cca 15 až 20 °C oproti 6 až 10 °C při klasické výrobě- snížení požadavků na kapacitu spilky a ležáckého sklepa o 50 XTechnolgglgký gąstug...

Způsob zahušťování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267403

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadlas Pravdomil, Podmolík Jaroslav

MPK: C01B 17/88

Značky: sírové, odpadní, způsob, kyseliny, zahušťování

Text:

...iontu Ti 4.Postupem se ve zvýšeném výtěžku získává sířeii použitelná 48 až 75 Z odpadní kyselina sírová např. ke zpětnému vracení do výroby titanové běloby, k výrobě kyseliny fosforečné, průmyslových hnojiv a k dalším účelům, kde není na závadu obsah přítomných solí železa, hořčíku. hliníku, manganu a dalších.Údpadní kyselina sírová se složením /X hmotnosti/ H 2 SD 4- 25,1 ž Fez - 3,05 z Ti 4 jako T 102 ~ 0.55 X. bvla V laboratorní vakuové...

Způsob stanovení počtu fermentujících-coliformních zárodků v syrovém kravském mléku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267297

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čechová Jana, Koutecká Eva

MPK: A23C 7/00

Značky: způsob, zárodku, počtu, stanovení, fermentujících-coliformních, mléku, kravském, syrovém

Text:

...uinh jnkumüuích tříd zvŕhärovà jakwat do 1 . 103/ml 1 řĺda V u do 3 o 104/ml řłícšee do 4 1 o 4/ml 2 A.~z 5 sža.a do 6 104/2111Shávnjžmi nnfüw,třídĺ podle obsahu ooliformních zárodků v 1 ml â tří jukumtních třĺd V rámci jednoho řádu Toto hodnocení je tnñy velmi náročné na přesnost, ovšem výše uváděná plotnová me~ tmüa je zmtíäenu takovou chybou, že takto jemné rozdíly není3 267 297 Pro stanovení počtu coliformnich zárodků v upravených...

Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru Co-Cr-W-Fe na jeho korozní stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267296

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: složení, korozní, způsob, stabilitu, co-cr-w-fe, vlivů, stanovení, chemického, návaru

Text:

...náloj a regresní analýzou jeho hodnot pro návary různého chemického složení se zjisti Vliv jednotlivých chev mických prvků návaru na velikost reaktivačního náboje. S výhodou se toto vyhodnoceni provede v roztoku kyseliny sírová s přisadou 0,01 95 KSCN při teplotě od 18 do 22 °c.Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru ze slitiny Co-Cr-W-Fe na jeho korotni stabilitu provedený podle vynálezu umožňuje pro tento typ slitin jednak...

Způsob stanovení počtu coliformních zárodků v syrovém kravském mléku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267293

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koutecká Eva, Čechová Jana

MPK: A23C 7/00

Značky: stanovení, syrovém, zárodku, počtu, mléku, způsob, coliformních, kravském

Text:

...třid v rámci jednoho řádu.Toto hodnocení je tedy velmi náročné na přesnost, ovšem výšeuváděná plotnová metoda je zatižena takovou chybou, že taktojemné rozdíly neni možno jednoznačně a reprodukovatelně určiť.3 267293 Pro stanovení počtu coliformníchzárodků V upravených potravinářakých výrobcích je známá metoda àultivace v tekutých půdách (čsm 56 0086), podle níž se stanovené množství vzorku očkuje do řady zkumavek s tekutou...

Způsob výroby hexafluorpropenu a jeho oligomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267292

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paleta Oldřich, Dědek Václav, Kvičala Jaroslav

MPK: C07C 11/06

Značky: oligomerů, způsob, hexafluorpropenu, výroby

Text:

...butandinitril, hexandínitril a/nebo dialkylethery gykolu a oligoethylenglykolů, e výhodou l,2 ~dinethoxyethan, 1,2-diethoxyethan, diethylen-i glykol-, triethylenglykol- a tetraethylenglykoldimethylether,, 267 292 a/nebo dipolárni aprotická rozpouětědla, e výhodou dimethylformamid, tetrahydrothiofen-1,1-dioxid, hexamethylfoefortrir amíd, dimethylsulfoxíd, N-methylpyrrolídínon. Součástí rozpouätědel jsou v některých případech koronandy, 3...

Způsob detekce diamantoidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267290

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smrček Stanislav, Janku Josef, Burkhard Jiří, Hodek Petr, Anzenbacher Pavel, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/94

Značky: detekce, diamantoidních, způsob, sloučenin

Text:

...sloučenin 2 chromatogramu vyškrábat a Chromatograrieky oddčlít od detekčního činidla. Jedná se o způsob nedestruktivní detekce, použítelný jak pro analytické, tak pro preparativw ní účely. Citlivostf uvedeného způsobu detekce je l pg a je srovnatelná s běžně použivanymi detekčními postupy. Detekce podle vynálezu čosLo nebráni ani použití dalšího specifického detekčníhoZpůsob podle vynálezu je dále objasněn na uvedených příkla-.Příklad 1 4 Na...

Způsob korozního zkoušení kovů na základě jejich elektrolytického rozpouštění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267286

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fiala Bohumil, Janeček Zdeněk, Bár Jaromír

MPK: G01N 27/30

Značky: korozního, rozpouštění, způsobu, zařízení, tohoto, způsob, kovů, elektrolytického, zkoušení, základě, jejich, provádění

Text:

...tak, že vzorek 5 kovu se nejdříve opracuje na předepsané rozměry, odmastíse a sťanoví se jeho počáteční hmotnost m . Vzorek §kovu, o napříkhad tvaru prstence o výšce 10 - 15 mm, pokud sejedná o zkouška trubkových materiálů, se zavěsí na płntinnvý hňček A nnody Q umístěný v nádobě 1 naplněné roztokom olektrolytu, například 3 roztokem Nncl.V roztoku elektrolytu je kolem anody 1 se vzorkem 2 katoda Q, tvořená kovovou sítí § ve tvaru dutého...

Způsob polarografického stanovení peroxidického kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267277

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: polarografického, kyslíku, stanovení, peroxidického, způsob

Text:

...na rtuľové kapkové elektrodě při potenciálu 30,1 VV proti nesycené kalomelové elektrodě SCE.Výhodou nevrženého postupu podle vynálezu je jednoduchý3 267277 způsob kvantítatívního stanovení peroxidického kyalíku v pevných lxátkách, aniž ,je ovlivněn vulanční stav., Postup umožňuje stanovení až tisícínových obaahů peroxidického~kys 1 íku a je o dva až tří řády çitlivější než stanovení optickými metodamí a nevyžaduje transperentnost vzorku.-Je...

Způsob cyklického měření amplitudy střídavého signálu a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267270

Dátum: 12.02.1990

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: provádění, střídavého, zapojení, amplitudy, způsob, signálu, měření, cyklického

Text:

...měření amplitudy střidavého signálu,filtrovaného frekvenčním filtrem podle vynálezuje zmzomen na přiloženém výkresu, kde na obr.1 je blokové schéma zaphjeni a na obr. 2 je znázorněn průběh ustaą lování amplitudy usměrněného střídavého signálu během časové prodlevy a během vzorkovacího intervalu v aktívním stavu frekvenčního filtru.Součástí zapojení k provádění způsobu cyklického měření amplitudy střídavého signálu filtrovaného frekvenčnim...

Způsob měření radonové emanace tuhých hmot v pevném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267264

Dátum: 12.02.1990

Autori: Deml František, Šmejkal Zdeněk, Janský Zdeněk

MPK: G21H 3/02

Značky: měření, radonové, pevném, způsob, stavu, tuhých, emanace

Text:

...226 ve vzorku lze stanovit koeficient radonové emana ce hmoty.Nový účinek vynálezu se projevuje v tom, že je možné prová267264 dět měření radonové emanace vzorku v bloku velkého objemu aniž by bylo nutné jej drtit na prášek, nebot rozdrcený materiál vy~ kazuje jiné emanační vlastností než pevný kus hmoty. znalost plošné a hmotnostní radonové emanace resp. koeficientu radonové. emanace je nezbytně nutné k posouzení vhodnosti stavebního dil...

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Landa Václav, Primas Vladimír

MPK: C25D 17/00

Značky: způsob, postupy, galvanoplastické, výroby, stínění

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Způsob přípravy cis-dimmindichloroplatnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267251

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kiss František, Buriánek Ivan, Hanák Artur, Kašpárek Jan, Šujan Jiří, Spáčil Marek, Závodná Ivanka, Novotný Jiří, Uhrová Zdeňka

MPK: C07F 15/00

Značky: komplexu, přípravy, způsob, cis-dimmindichloroplatnatého

Text:

...až 5 mol.l 1, nepřeťržitým nebo postupným přidávánim amoniaku a/nebo roztoku euoniaku a/nebo roztoku hličitanu amonného o konoentraoi 0,1 až 5 mol.l 1 a/nebo tuhého uhličitan amonného do míchané reakčni směsi o teplotě 10 až 80 °CKomplex I se po oohlazeni reaköni směsi izoluje a dále se zpracuje známým způsobem na vysoce öisťou látku vhodnou pro lékařské účely.A Jednou z výhod tohoto postupu je možnost kombinace tuhé ho a kapalného zdroje...

Způsob válcování za studena ocelí legovaných wolframem pro výrobu listů pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 267250

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matyáš Vladimír, Krabec Miroaslav

MPK: B21B 1/22, B21B 1/28

Značky: výrobu, válcování, oceli, studena, legovaných, wolframem, způsob, listů

Text:

...tlouštky v prvním úběru 9,5 až 20 v a ve druhém úběru 10,5 až 23 podle hodnoty tranzitní teploty s měrným navíjecím tahem v těchto úběrech 60 až 90 MP 5 a s měrným odvíjecím tahem 65 až 100 MPa s pracovními válci o průměru 32 až 50 mm.2 267250 Výhodou uvedeného způsobu podle vynálezu je, že v důsledku intenzívní deformace dané záběrovými poměry ve vílcovací mezeře při prvním a druhém úběru dochází k rychlé přeměně deformační energie...

Způsob přípravy redukovaného nikotinamidadenindinukleotidfosfátu z nikotinamidadenindinkleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267244

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hájek Petr, Šilhánková Ludmila

MPK: C12P 19/36

Značky: nikotinamidadenindinkleotidu, způsob, přípravy, redukovaného, nikotinamidadenindinukleotidfosfátu

Text:

...nebo až po ni. Redukce vzníklého nikotinamidadenindinukleotidfosfátu (NADP) se provádí působení per 3267244 meabilizovaných buněk kvasínek a kvasinkovitých mikroorganismů,které byly pomnoženy v tekutém médiu obsahujícím vedle Vhodného xvdrujtr xhlíku n vncr/fąĺo Lnkľ zdroje (lusíku ve formě amonné solí, kvasničného extraktu (autolyzátu), peptonu nebo jiného přírozenéhozdroje tohoto prvku, dále hořečnaté a draselné ionty, fosfát o...

Způsob katalytické oxidace antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267243

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: oxidace, antracenu, katalytické, způsob

Text:

...v plynné fázi. Reakční plyny se z reąktoru odvádějí k rekuperaci, kde je část tepla předávána čeretvému technologickému vzduchu, a reakční plyny ae zde ochladí na 260 i 220 °c, s výhodou na 240 °c.Využití způsobu katalytickě oxidace gntracenu na 9,10-antrechinon podle vynálezu umožňuje provozovat konverzi v adiabatickém režimu, není nutno zajištovat investičné nákladný reaktor s vestavěným chaldičem a využít přitom všech výhod...

Způsob přípravy směsi antracenových par se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267241

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: vzduchem, přípravy, způsob, směsi, antracenových

Text:

...odpařovače a současně se do apoúní části odpnřovače přivádí proud přehřátć vodní páry o tcplotě 225 až 290 °c. z paty odpařovača se kontinuúlně odtahuje kapalný neodpařený zbytek2 267241 v množství 7 až 15 hnotnostních, vztaženo na celkovú nnožství nastŕikovanćho antracenu. Z hlavy odpařovače se odvádí sněs antrncenových a vodních per io suěšovače, ve kterćn se na každý hnotnostní líl tćto směsi přimísí 16 až 24 hnotnostních dilů vzduchu...

Způsob výroby 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267240

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: 9,10-antrachinonu, výroby, způsob

Text:

...značně zmírňuje způsob výroby 9,lO-antrachinonu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se tekutý antracen s minimální zádrží ve skledovacím zásobníku 1 v odpařovači tenzně odpařuje do proudu vodní páry a po smíchání s technolo~ giokým vzduchem se na pevném katalyzátorovém leží v adiobatioky řízeném trubkovém reaktoru oxiduje eelektivně na 9,lO~antrachi~ no. Reakční plyny se vedou do rekuperátoru, kde se část tepla předává čerstvému...

Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267235

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dupák Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: vnějšího, způsob, pláště, spojování, dewarovy, vnitřního, nádoby

Text:

...a vnitřního pláště Dewarovy nádoby, jehož podstatou je, že do nosného hrdla vnějšího plášte a otvoru ve vnitřním plášti z nerezové oceli nebo mědi se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu pomocí stříbrné páäky a potomse závěsné hrdlo z titanovć slitiny zasune do obou prstenců a spojí s nimi svárem, například v elektronově svářečce.Hlavní pŕedností způsobu spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby spočíva v...

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škudrna Jaroslav, Horský Jaroslav, Holý Ladislav, Barta Jiří

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: plniva, kompozitních, kluzných, způsob, polymerace, gradientem, přípravy, 6-kaprolaktamu, řízeným, desek, aniontové, metodou

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Způsob stanovení okamžiku vydání povelu k sepnutí výkonového vypínače při fázování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267220

Dátum: 12.02.1990

Autor: Tittelbach Bohumil

MPK: H02J 3/40

Značky: fázování, výkonového, stanovení, povelů, způsob, okamžiku, sepnutí, vypínače, vydání

Text:

...se každou periodu napětí sítě vyh počítává podmínka z naměřeného okamžitého skluzu, naměřeného okamžitého rozdílu fáze generátoru a sítě a z doby zpoždění výkonového vypínače. Podstata vynálezu spočívá V tom, že po splnění podmínky fázování se vpočítává zpřesňující časový interval započatý náběžnou hranou průběhu napětí sítě, na jehož konci se vydá fázovací impuls na zapnutí výkonového vypínače.Výhodou tohoto způsobu je. že automatický...

Způsob fixace drobných součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267215

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šafář Vladimír, Dědic Josef

MPK: B23Q 3/00

Značky: součástek, způsob, drobných, fixace

Text:

...upnutí umožňuje výborný odvod tepla,které v součástí vzniká vlivem opracování a zaručuje spolehlivé upnutí i při značných úběrech.Tento způsob upínání drobných součástí je velmi rychlý a operativní, navíc po vyjmutí z upínacího tělesa jsou povrchy součástek čisté.Na přiloženém výkrese je v obrázku znázorněn jeden z možných způsobů provedení upínacího tělesa a zatěžující podložky. Upínací těleso Q, znázorněné ve tvaru pro upínání na...

Zhášecí prvek elektromagnetického stykače a způsob jeho upevnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267214

Dátum: 12.02.1990

Autor: Klecán Vladimír

MPK: H01H 33/72

Značky: stykače, elektromagnetického, prvek, způsob, zhášecí, upevnění

Text:

...v montážním přípravku lg , vedený v rovině vodící drážky ll , druhá část uvádí zhášecí prvek l zasunutý ve vodící drážce ll , opřený o montážní přípravek gg ,vnitřní stěnu gg zhášecí komory 2 a dotýkající se trnu ll lisovacího nástroje lg . Ve třetí části je znázorněn zhášecí prvek l upevněný ve vodící drážce ll deformací opěrných ramen Ž a klínovítým rozevřením úložných ramen 3 upevňovacího členu Q ve vodícídrážce ll zhášecí komory 2...

Způsob broušení ostří řezného kolečka řezače skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267213

Dátum: 12.02.1990

Autori: Knizek Josef, Charvát Ladislav

MPK: B24B 3/46

Značky: kolečka, způsob, řezného, řezače, ostří, broušení

Text:

...způaobu broušení oatři řezných koleček podle vyntlezu Je to,že je přesně dodržen požadovaný vrcholový úhel ostří a tim i průměr řezného kolečka.Tnto technologie umožňuje použití bruaných kotoučů o větším průměru a tím při nižším počtu otáčok potřebni obvodovi rychlont.Dnlší výhodou je to,Ž 6 současné hroušeni obou stran ostŕi řezného kolečka se provádí na jedno jeho upnutí.Príklad uspořádání zařízení k provádění způsobu podle vy»...

Způsob výroby kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267211

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Stanislav, Gajewski Karel, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07C 65/40

Značky: kyseliny, způsob, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, výroby

Text:

...v prostředí vodného hydroxidu sodného při. 267211 teplotě so až so °c, přidá při so až 85 °c zředěná kyselina sírová /asi 24/ a při teplotě 95 až 100 °C proběhne rozklad oximu na kyselinu. Po ochlazeni reakčni směsi se vyloučený krystalický produkt odsaje, promyje vodou a po vysušeni se v tomto stavu po« užije do dalšího stupně. Kyselina vzorce I se získá vqwýtěžku 87 až 99 teorie a vykazuje obsah 99-až 100 .k Ve srovnání s dosavadnim...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zubček Ladislav, Zdvořák Jaroslav, Holub Jaroslav, Baloun Stanislav, Hinterholzinger Otto, Vaněk Jiří, Hrb Karel, Parobek Pavel, Homolka Václav, Plevač Stanislav

MPK: C01G 43/00

Značky: silně, kyselých, roztoku, technologických, uranu, způsob, zpracování, obsahem

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Způsob zhotovení uhelného hranolu ve výtlačném a sázecím stroji koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267202

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chocholáč Miroslav, Rozum Karel

MPK: C10B 37/04

Značky: sázecím, hranolu, zhotovení, koksárenských, stroji, batérií, výtlačném, uhelného, způsob

Text:

...k zhotovení uhelného hranolu se ve srovnání s pěchováním ušetří asi 30 energie a výrobní postup výroby uhelného mranolu lisováním dává možnost řešit zařízení k lisování ve značné jednodušším provedení než je tomu u pěchování uhelného hranolu, což současně poskytuje možnost snadnějšího dálkového ovládání a případně automatizace zhotovení uhelneho hranolu, čímž se ovlivní i produktivita práce na da ném pracovíšti.Vynález a jeho účinky jsou...

Způsob zjišťování skutečně upínací teploty kolejnic v bezstykové koleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 267201

Dátum: 12.02.1990

Autori: Schneider Miloslav, Lilek Antonín

MPK: G01N 25/16

Značky: teploty, skutečné, způsob, zjišťování, kolejí, kolejnic, bezstykové, upínací

Text:

...načež se kolejnice zapojí do bezstykové koleje. Poté se aledují změnydélky měřicí základny, vyvolané provozními vlívy. Pak se 2 porov~nání délky měřicí základny v beznapěřovém stavu B délkou měřicízákladny, ovlivněnou půeobením provozních vlivů vyhodnocuje te 4 pelný rozdíl, přičemž skutočná upínací teplota se určí redukcípůvodní upínací teploty o zjištěny tepelný rozdíl.Základní výhoda způaobu podle vynálezu spočívá V tom, že umožňuje...

Způsob pro vedení a vysoušení plošného materiálu v pásové sušárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267148

Dátum: 12.02.1990

Autori: Korger Milan, Štyler Jiří, Komorech Vladimír

MPK: F26B 13/06

Značky: pásové, plošného, způsob, sušárně, vysoušení, materiálů, vedení

Text:

...na vysoušený materiál podle druhu zpraco~ vávaného materiálu a jeho fyzikálních vlastností, tj. pevnosti, součinitele smrštění, tlouštky apod.Na připojeném vykresu je znázorněn příklad zařízení pro vedení a vyaoušení materiálu v pásové sušárné podle vynálezu, kde na obr.1 je uspořádání s konkávně vyklenutou plochou nosného pásu a na obr. 2 je do zakřivené plochy umístěn rovinný úsek a k přítlačnému pásu umísténa napínací stavitelné...

Způsob zpracování kvasničné biomasy na buněčný koncentrát k izolaci ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267134

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hradec Vladimír, Pásková Jiřina, Špaček Bohumil

MPK: C12N 1/18

Značky: koncentrát, kvasničné, ergosterolu, způsob, zpracování, biomasy, izolaci, buněčný

Text:

...kvasničné biomasy na ergosterolový koncentrát Jsou současně využity proteinové složky biomasy k výrobě kvasničnéno extraktu bez nutnosti napřed mechanicky drtit kvssničné bunky, a to s použitím efektu plazmolýzy buněk.2 V 267134 Suspenze kvasničných buněk o obsahu sušiny 10,1 20 hmot. se inkubuje po dobu 2, a hodin při teplotě 35 až 55 °C ve směsi s látlmnti, které mění Dramatický tlak vnějěího prostředí buněk,a způsobují tak...

Způsob dezintegrace shluků jemných částic, zejména práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267131

Dátum: 12.02.1990

Autori: Votava Petr, Horoščák Tibor, Čupera Emil

MPK: B02C 11/02

Značky: dezintegrace, částic, práškových, způsob, zejména, jemných, materiálů, shluků

Text:

...vzniklých v důsledku působení ionizujioiho záření s elektrizovanými částicemi daného materiálu dochází ke zrušení elektrického náboje sbąluků materiálových částic a dezintegraci těchto shluků. Oba uavržené druhy ionizujíoího zářeni se vyznačuji minimálni nároö~ nosti z hlediska požadavků hygieny práce při relativně vysokých ionizujicích sohopnosteoh uvolnovaných částic. Ani pořizovacináklady na toto řešení dané problematiky nejsou nijak...

Způsob stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267124

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štulík Karel, Lexa Jiří

MPK: G01N 27/00

Značky: způsob, stanovení, rtuti

Text:

...rozpouštěcí analýzou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se spojí dělení e koncentrování rtuti na indikační elektrodě chemicky modifikované tri-n-oktylfosfinoxídem s jejím elektrochemíckým stanovením.Výhodou tohoto řešení způsobu stanovení rtuti je to, že celý postup analýzy lze snadno autometizovat a použít například i v mobilním anelyzátoruo Protože tri-n-oktylfosfinoxid jako modifikátor índikační elektrody-zajišťuje...