Patenty so značkou «způsob»

Strana 63

Způsob dotování epitaxních vrstev indium fosfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267808

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hnilička Karel, Hladina Rudolf

MPK: H01L 21/205

Značky: fosfidu, indium, způsob, epitaxních, dotování, vrstev

Text:

...plynem na koncentrncí 3.l 0514 až 1.1015 F 3 při teplotách nanášení od 700 do 1 070 x po dobuaž l.102 a výslednou směsi plynů se epitexni vrstvy dotují na koncentraci 1.10delší než 20 sec. V závislosti nu požadované tlouštce epitaxní vrstvy.K Výhoda způsobu dotování epitaxnich vrstev indium fosťidu podle vynálezu spočívá v tom,že hexnfluorid síry je plyn bez nepřfjemnćho zápachu, není jedovatý a při práci s ním není znpotřebí...

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Martinček Ľubomír, Ettler Petr, Mikláš Emil, Bučko Michal, Bertan Milan, Cích Vojtech

MPK: C12P 29/00

Značky: výrobu, kmene, chlortetracyklinu, produkčního, streptomyces, kultivace, způsob, aureofaciens

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Způsob přípravy uhelných kalů pro spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 267749

Dátum: 12.02.1990

Autor: Smola Josef

MPK: C10B 49/02

Značky: způsob, uhelných, kalů, spalování, přípravy

Text:

...zejména pro vysokou pracnost, nákladná zařízení a vysokou energetickou náročnost, nebot uhelné kaly je nutno intenzivně sušit, vzniklý výrobek má krátkodobou soudržnost a vyžaduje suché skladování.Tyto nedostatky odstraňuje způsob podle vynalezu, jehož podstatou je, že způsob přípravy uhelnýeh kalů pro spalování přednostně ve fluidních ohništích vyznačený tím, že uhelné kaly se smísí v min. poměru 1 1 jejích hmotnosti s dřevnými...

Způsob nakrucování listu rozměrných lopatek parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267743

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: listů, turbin, způsob, rozměrných, nakrucování, parních, lopatek

Text:

...je značnč prostorovč členěna.Uvedené nevýhody způsobu výroby nakrucování rozněrných lopatek odstraňuje způsob nakrucování listu rozněrných lopatek parních turbín, jehož podstata spočívá v ton, že osa nakrucovúní je od těžiště profilu listu lopatky ve vzdálenosti menší než 0,8 šířkyVýkovek lopatky je vložen do spodního dílu nakrucování zápustky, seatóvající ze seguentů nastavených do polohy odpovídající výkovku. Jednotlivé segmenty se po...

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Haruda František, Kudová Jaroslava, Šedivý František, Zapletal Vladimír

MPK: C10G 49/04, B01J 23/74

Značky: katalyzátoru, niklového, způsob, přípravy, nosiči, inertním

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Symetrické 1:2 kobaltokomlexní sulfosubstituované azobarvivo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267726

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smékal Otto, Růžička Karel, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/30

Značky: kobaltokomlexní, sulfosubstituované, přípravy, symetrické, způsob, azobarvivo

Text:

...Kvnllty vybarvenf při doeohováuí eytých odetínů lze dooíllt 1 u barviv solubílízovaných ionogennímí sulfoskupinemi. Snížení egulity vybąrvenf a vytąžlivostí /zvýšením ncgotivního náboje komplexu borvivn touto substitueí/ lze vykompenzovot vhodnou substitučnĺ topogrnľiĺ u použitím vhodných toxtllních poqpcnýeh prostředků.Všechny výše uváděné nároky z hlediska požadovaných zelených odetínů, jejich kombinovatelnost í s jinými sortimenty...

Způsob přípravy vápenatých a/nebo barnatých solí alkylbenzensulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267720

Dátum: 12.02.1990

Autori: Němeček Bedřich, Exner Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C07C 143/28

Značky: barnatých, způsob, alkylbenzensulfonových, kyselin, vápenatých, přípravy, solí

Text:

...podle vynálezu proto přispívá i k omezení, případně úplnému odstranění pevných kalů v produktu. Pro většinu aplikací je nejvýhodnější použít jako dispergátor samotný recyklující výrobek. V některých systěmech je však přímo požadována další povrchové aktivní látka,kterou je pak výhodné přímo přidávat k neutralizační směsi.V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v 485 dílech hmot. xylenu a38 dílů hmot. bezvodého hydroxidu...

Způsob přípravy alkylbenzensulfonanů s kovy ze skupiny žíravých zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267719

Dátum: 12.02.1990

Autori: Exner Bedřich, Němeček Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C07C 143/28

Značky: skupiny, přípravy, zemin, způsob, alkylbenzensulfonanů, žíravých

Text:

...smočení pevných částic neutralizující báze. Roztoky solí žíravých zemin pripravené podle vynálezu mají v jodové stupnici o 1 až 2 jednotky světlejší barvu v porovnání s produkty připravenýmí za kyselé katalýzy.Príklad 1 V sulfonační baňce vybavené míchadlem a teploměrem bylo v80 díly hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného a110 dílech hmot. uhličítanu barnatého. x disperzi postupně přidáno 410 dílů hmot. technické dodecylbenzensulfonové...

Zalévací hmota olověných akumulátorů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267717

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fára Petr, Horák Miroslav, Kaláb František, Bým Pavel, Fiedler Vlastimil

MPK: H01M 2/08

Značky: způsob, výroby, její, olověných, akumulátorů, hmota, zalévací

Text:

...polypropylmu. Podstata způsobu výroby zalěvaoí hmoty olověnýoh akumulátorů ze směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejom tvorené 30 Í 2 95 hmotnosti oleje a 70 o t 2 56 hmotnosti pryže nebo Šřyžového regenerátu spočíva podle vynálezu v tom, že do směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejem se za teploty 150 až 220 °G vmíchá přísada 0,1 až 10 hmotnosti polymeru o teplotě tavení 95 až 175 °C tvořícího homogenní směs se stejným...

Způsob úpravy kovových lepených spojů a kompozitních panelů pro jejich kontrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267712

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zavadil Zbyněk

MPK: G01N 29/04

Značky: úpravy, kompozitních, způsob, panelu, jejich, kontrolu, spojů, kovových, lepených

Text:

...měření tuhým prvkem s nekonečnou mechanickou impedancí, nepř. blokem ledu o dostatečně hmotnosti, nebo tuhcu voštinovou konstrukcí. Takový dočasný spoj po dobu zkoušlq se vytvoří např. vazkou, snadno odstranitelnou kapalinou, jakou je glycerin, glykol apod., nebo vrstvou ledu. Přípojením tohoto tuhého prvku, jak je schematicky znázorněno na obr. 1, se mechanická impedcsce zdravé části zvýši až o několik řádu, zatímco mechanická impedance...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Karel, Snížek Zdeněk, Vkočil Josef, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: vytváření, vláknité, průmyslových, pecí, způsob, vyzdívky

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Způsob vatvoření ohmického kontaktu pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267707

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drápal Stanislav, Rothbauer Miloš, Tomiak Zdeněk

MPK: H01L 21/283

Značky: polovodičové, vatvoření, ohmického, kontaktů, součástky, způsob

Text:

...terčom, tvořanjrm naprašovaným materiálem.Je zřejmě, že magnetronové naprašování z terče, který je tvořen magneticlqřm materiálem, například niklem, přináší komplikace a nelze použít běžných katod, určených pro kovové materiály, ale je nutné zkonstruovat speciální katodu se zvýšeným magnetickým polem.Účelem vynálezu .je odstranit uvedené nevýhody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhávrstva se do místa ohmického kontaktu na...

Způsob izolace D-ribózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267706

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kulhánek Miloš, Dostál Jindřich, Tadra Milan

MPK: C07H 3/02

Značky: izolace, d-ribózy, způsob

Text:

...použít takto získané roztoky přímo, případně po vhodném zahuštění, k dalším operacím, tj. roztokPodrobnosti zpüsobu podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení,které tento způsob pouze ilustrují, ale nijak neomezují.llutantem Bacillus pumílus VÚľB 1004, udržovaným na bujonovém šilcmém egeru, bylo po dvou ćnech nárůstu zeočkováno 100 ml půdy, obsahující 2 rozpuetného ěkrobu,2 S 6 kukuřičného extraktu. 0,3 39...

Způsob opracování diamantů laserovými paprsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267691

Dátum: 12.02.1990

Autori: Wojciech Hans-joachim, Vogel Gabriela, Tzscheutschler Bernhard

MPK: B23K 26/00

Značky: laserovými, paprsky, opracování, způsob, diamantu

Text:

...oazexrnaa. ooxycupynuero naaepuuň myq. cocranmaew or 30 un no 50 MM.Ľornacuo pyrony npnauaxy naospereuun soxoue noaepxuocru ucnepnnaaenoro Kouyca MOFYT eur» npononmenu aa noaepxuocrn annaaa nocpeacraon Aonomunrennno ycrauoanenąux aepxan.Cnocos cornacuo uaooperennn ocecneqnaaer csepmenue Knuuqecxux nuxpooraepcrnñ c nnanerpon sepmnnu xonyca nanes 0.020 H H nansombmeñ ancoroä Heposuocreü npoonnn soxoaoü noaepxnocru Meuee 0.005 H n annasax ae...

Hadicový osnovní úplet a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267685

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minčev Veselin, Ribarev Božidar, Kirilov Kiril, Ribareva Borjana, Popov Christo, Ribareva Jordanka, Petrov Savko

MPK: D04B 21/00

Značky: hadicový, výroby, úplet, způsob, osnovní

Text:

...2. 3. 4. 5. 6. M 7 nerembuue cromauxu 1. 2. 3. 4. 5. 6 K 7 H HETGJBHME cnqzu 1.2.3.4.5.6 n 7. ospaaynmuu uereubuue Pñnu X. II. III H IV.Curnacuo pucyuxy 1. nereubnas csanb 1 nepenpuruaaew qepea nćreubuuň crouonx 2 H coenuuneľ anbrepuarusno nerenbnue cTon 6 HKn 1 n 3 B Kamux nsyx uerenbnux auax.Cornacno pucynxy 2. nerenbuaa CBS 3 b 1 nepenpurnaaew qepea nerenbuue cromduxn 2 u 3 H cua 3 uuaeT amhrepuarnuuo neTenhuue CTDMGHKH 1 H 4 3 Kamnux nnyx...

Způsob řízení procesu sušení rozprašováním mléčných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267680

Dátum: 12.02.1990

Autori: Charitonov Vladimir, Petrova Ljudmila, Anackaja Aza, Dušackij Fedor, Popova Iraida, Panacenkov Nikolaj

MPK: F26B 21/10

Značky: mléčných, způsob, sušení, rozprašováním, řízení, výrobků, procesu

Text:

...Monounux uvonyxron UCym 0 cTumquTcu CJIBÄMDIHHM Úŕ|ě| 30 H.nocruuuuTna Tcnneparypu cnemero rennouocnwemn nocne Kamuumupa 2 naeunewnnaerca perymnTap 5 TCHHEpaTyPH u ncnomnnrennumn Mexaunnnon 11 Maneueunu nonaun Mapa.Tenneparypa orpasuranmero Tennouocureun nonncpmnaaercn nocroaunoñ PerynqT 0 pmM 6 Teunepawypu c narqnxan 4 renneparypu. Hpu orxnoneunu Tenneparypu oraooraumeru TĽHMUHOCHTCIH DT znummoň peryJmTop 6 Bosneärrrtoyer na HcnoJuIHTeJuunAä...

Způsob ohřevu hlavního kondenzátoru a topné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 267677

Dátum: 12.02.1990

Autori: Virčenko Michail, Ioffe Vladimir, Stanislavskij Vladimir, Bušler Ilja, Pereverzev Anatolij, Simma Fedor, Kosjak Jurij

MPK: F01K 17/00

Značky: topné, hlavního, způsob, kondenzátorů, ohřevu

Text:

...HHKUBOFD HEPHDÄH TEHJIOBDŘ HHFPYBKH nana-w CETBBDŘ B 0111 B PeľEHEPaTHBHHñ IIOIIDFPEBETEJU 1 D HPEKPEIIIJIJIJT H 1100 MB CCIDTBETCTBVRIIIXEĚ UHHCTKH JIHGD HPOMHBKH HDÄDFPBBaTEJISl noaanw B HEFD OCHDBHOŘCHOCO 6 Harpeaa OCHOBHOFÚ KOHÄEHCäTa H CETEBOŘ BOÄH B HÚADFPEBHTEBñX TeHMOGHKaHHUHHUü GPOTYPGHHHÚŘ YUTHHDBKH HyTEM HOÄHHH CETEBOĚ BÚIIH B CGTEBNE HCIIIOFPEBGTBJIH. a ÚCHDDHTJFU KÚHÄÉHCBTH B PEFGHEPHTHBHHG HOÄOFPEBHTEJIH C OĽHĽIBPBHEHHDĚ...

Způsob získávání práškových termoplastických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267676

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mosejčuk Georgij, Rybčenko Emma, Volovik Jurij, Dolindskij Anatolij

MPK: C13F 5/00

Značky: získavání, výrobků, termoplastických, práškových, způsob

Text:

...Ha BHVTPGHHHE n 0 nepxHucTH pacnuuHTemLuoñ cymunxn 5. vOxnumneuuuň npuAyKT nuaannrcn Ha pacnunurennnoü CymHnKK 5 H cenapnpyerca or urxonnmcru nonnyxa u uHKMOuu U. Urnaoranmuň naauyx Hanpaanaexcn n yaen 2 nma peunpxynnuuu.Taxue nmuonueune cnocooa nuaaonner CHH 3 HTb nanunanue nponyxra Ha noaepxnocrb cymununro ooupynnnauua. a cneuuearenbno. nanyqarn óonee xaqecraeuuuä npoayxr H yaenuunrn unxn paaoru(LIGIJFYJIODHIIHŠI 1-10 BFG IHCTKPL a TaKME...

Způsob tvarování profilovaných okrajů dutých polotovarů z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267673

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rochlitzer Gottfried, Albert Karl

MPK: B21D 22/20

Značky: způsob, plechů, polotovarů, okrajů, dutých, tvarování, profilovaných

Text:

...paanepu HPGHBGPHTGHLHO H 9 ľOTBnHBBGHHX CHOCO 60 H PDTňHHDHHOľ 0 Bunaenuaannn G yrouanuen nonux nauenuů onpeÁenanrca a nepayn buepenb unemmunncn KOHCTPYKTHBHHHH u Texuonoruqecxunn ycnosuanu H He acerua COOTBBTCTBVDT a nonnoü mape TP 960 BaHMHH. npensaanaenun K Hx nanbueňmeň ospaaorxe.Hpu npunaueuuu OGHHHDFO cnocosa IOPHHPOBGHHH- Kpaeaoro Kourypa y npenaapuwenbuo HGŤOTOBHGHHHX M 3 HHGTDBOFO HGTGHHR PDTCUHOHHHH CUOGOGOH OGPHGDTKH...

Způsob čištění matrice separátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267666

Dátum: 12.02.1990

Autori: Wunderling Karl-heinz, Ihlow Günter, Cluassen Hans-jürgen, Wende Frank-detlef

MPK: B03C 1/00

Značky: způsob, čištění, provádění, tohoto, způsobu, separátoru, zařízení, matrice

Text:

...päCHPEÄeHHTEnbHOe npocrpaucfso. HpDHHBOHHaH MHAKOCTL BÄäBJHBâ 9 TCñ C ODPEHEHEHHHH BHSPFOCOHGPMBHHGH HPEĽHOHTHTEHSHO TBHPBHHHBHLHD B pacnpenenufenbuoe HPOCTPEHCTBO. aa CHBT REPO E HBHHOH HPOCTPBHGTBG OSPBBVSTCH noreuuuansnuñ BHXPL, osnanammuň onpeneneHHun pacnpenenHTeneM HBHGPÄ H CKOPOCTH Ha CTOPOHG. OSPENGHHOŘ K M 8 TPHHe. Haqnuan C n 0 TeHuHnBHOľO BHXPH. HHÄKOCTB nonaercn BEPTHKGHBHO B HaTPHUyu HPO×O§ñ qepe nee H oqumaa ee. Bnaroaąpa rony...

Způsob navařování materiálu odolného proti opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267663

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šiljajev Alexej, Koreňkova Olga, Ivinskij Vasilij, Šarin Jurij

MPK: B23K 9/04

Značky: proti, navařování, odolného, opotřebení, materiálů, způsob

Text:

...nyru non cnoen onnca 9 H Ba 36 ymnaeT B Heň ynnrpaasykosue KOH 8 GaHHñ.Hnexrponyrnaan Hannauxa npousaonnnacn na oapasue crann. CT. 45 anexrpuuoñ npouumoxoñ Ca-OBA Auanerpon 2.8 MH non cmoeu tanca AH-34 A. CKDPUCTD nonaun amexrponoä npoaonoxu 450 M/H. CKOPUCTL nepeuemnuun cruma C oópasuou 42 M/H. Hanpameuue nyru óuuo 40 B, cnua Tuka u uyre 750 A. TeMnePaTvPa ayra 6 UÚO°C.B anuy pacnuannenuoro Heranna Ha pacTonHHH 9-11 HH UT 3 meKTpunHoñ...

Vodovzdorný tepelně izolační materiál a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267656

Dátum: 12.02.1990

Autori: Georgijev Todor, Popov Marin, Malinov Georgi, Klisurcki Bogdan

MPK: C04B 28/24, C04B 28/26

Značky: přípravy, tepelně, vodovzdorný, způsob, materiál, izolační

Text:

...óane A 0 80 °C nonrowanunaanr cnecb Ha43-Hora aonunro pacTBopa CHMHKaTa HaTpHaH Taepnoru cumuxara Harpun - 75 aypu - 8 ncnyqeunoro nepmnra MemKan opaxuua 7nouyueuuyn cuecb nonemabr 3 Harpervm meméanyn üupny c noxpuruen H oncmawa meneaa H Bcuyqnnawr n anexrpnuecxoü neHH npu 680 °C. Hanenne nununamr H 3 mopnu nocne oxnamneuuu. Hoayqenuue H 3 ABMHH HMEDT oszeuuyn Maccy 300 Kr/M 3, npenen HPOHHDCTH npH cmarnn 2.5 MHa H KOSGOHHHEHT...

Způsob tepelně vakuového zpracování laserové trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267652

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ulasjuk Vladimir, Mejerovič Gennadij

MPK: H01J 9/39, H01J 9/38

Značky: zpracování, tepelně, laserové, vakuového, trubice, způsob

Text:

...npn owxawxe. Bxnnuammeu orxauxy naxyynnnrn ouneua Tpysku na 1.105 HM.pT.cT. H nporpen. ynounuyryn onepauun nporpeaa npononnr B Tennepawypnun nnananone 155-255 °C n Tewenne 10-20 vecou.npnrpen HPH TEIKOŘ reMnepaTyPe HIĚIEBDJIŠIBT. HC CPaBl-XGHHIO ľ HUBECTHHM CHDCD 6 OM, 60.1168 EIOQEKTHBHO UISETIFGBHTĎ CTBHKH KDJTGN MI GJIFJKTDOBaKVR/HHÚFFJ crexma. B HECTHDCTH. U 6 ECHFJWHTDBHCOKVD CTEHeHb IIBCÚPGHHH HHPOB BUÄH H GJIBFOIIaPSI STORY B 243 psa...

Způsob měření vlhkosti vzorků plynů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267640

Dátum: 12.02.1990

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/16

Značky: zapojení, vlhkosti, plynů, měření, způsob, způsobu, provádění, vzorků, tohoto

Text:

...mäřícího systému, což umožňuje přesné měření vysokých obsahů vlhkosti, přičemž přesnost měření není snižována ani lcolísáním průtoku a. funkce čidla. není vysokou vlhkosti vzorku ohrožována vystačí se s isoternmím provozom termostatu. Další. výhodou způsobu podle vynálezu je snndná možnost jeho poüití i pro měření za tlaku. Jiuou výhodou je možnost rychlé výměny sušícího filtru nebo àutomatická výměna a rogenerące, čímž je zajíštěno...

Způsob výroby kopolymerů alkenů se siloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267639

Dátum: 12.02.1990

Autori: Majerová Karla, Kuřera Miloslav, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02

Značky: způsob, výroby, kopolymerů, alkenů, siloxany

Text:

...jev-i použití. lcopolymerů se siloxany pro výrobu mechanických převodových ústrojí. z plastů.Modifiłmcc polyaucenů je obecně obtížné Uhlovodikové řetězce ,jsou velmi nestálé vůči účinkům běžných. chemických činidel. Teprve za extrémnich podmínek je tato čixxidla napadoçjí Obvykle to však vode k nov-ratné destrukci makromolekul se všemi nopřímivými důsledky.Pro vytváření lcationtových aktivnich center Jsou zvláště Vhodné polyalkeny...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Vrbová Eva

MPK: C12M 1/40

Značky: čidla, enzymového, způsob, výroby

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Způsob přípravy blokových kopolymerů kationtovou polymerizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267629

Dátum: 12.02.1990

Autori: Toman Luděk, Spěváček Jiří, Náhunek Michal, Daňhelka Jaroslav

MPK: C08F 297/00

Značky: polymerizaci, způsob, blokových, kationtovou, přípravy, kopolymerů

Text:

...1 je vyjádřcn v.cny 5). Z GPC analýzy pak molnkulové hmotnosti blokového kopolymeru byly získâny ze vztahuŘäe xB je hmotnostní ľrakce monomernich jednotek vinylaromatického moncmeru v blokovćm kopolymaru a MA, MB jsou molekulární hmotnosti odpovídající homopolymerům polyisobutylenu a polxxmethylstyrenu (nebo polystyrenu)při stejnám tetenčním čase Rt. Hodnota xBje stnnovena spckttofotomatrlcky. lH NMR spektra polyisobutylanových iniciátorů a...

Účinná složka koželužského likrovacího přípravku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267624

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ptáček Miroslav, Koutný Petr, Škrabal Mojmír, Řehák Petr

MPK: C14C 9/02

Značky: způsob, likrovacího, koželužského, její, složka, přípravků, výroby, účinná

Text:

...připoušti do praoího roztoku 0 uložení 80 hnotnostníoh dílů vody, 10 hmotnontnich dilů NIOH, 9 dílů hmotnostních krystnlickćho sírnnu sodnćho Po 15 ti uinutovám míchání so nof chá smčs oddčlovat po dobu 12 hodin. Oddčlenó sulfoeatery so čâatečnč zneutralizují amouiukem na pH 6,9 už 7,0, přidá so 20 hmotnostních dílů kondenzitu bílkovinněho hydrolyzàtu s oleylobloridon a při H 0 °C so níchá 30 minút, nnčož so přídnvkem Anoniaku...

Způsob převádění kapalné fáze aerosolu do roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267622

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušalová Blanka, Hrubeš Martin, Koubík Petr

MPK: B01D 47/02

Značky: kapalné, roztoku, převádění, aerosolů, fáze, způsob

Text:

...vláken od 30 do 100 kg/m 3 a tlouštce vláken od l 5 do 30 um.Tato druha vrstva převñdí kapalnou fázi eerosolu do mčrněho roztoku.Hlavní výhodou způsobu provádění kapalné fáze aerosolu do roztoku podle vynâlezu je,že aerosol Je veden do roztoku s nízkou tlakovou ztrátou a to se současně vysokou účinností pohlcení kapalnć fáze polydisperzního aerosolu do roztoku. Další velkou A průmyslovä využítelnou výhodou je, že tímto způsobem se převádí...

Způsob přípravy vodou ředitelných nátěrových hmot se sníženým obsahem zadrženého vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267612

Dátum: 12.02.1990

Autori: Formánek Leopold, Šíma Milan, Šňupárek Jaromír, Kostlivý Jan, Pilný Milan, Kaška Jiří

MPK: C09D 7/14

Značky: ředitelných, přípravy, způsob, zadrženého, nátěrových, vodou, sníženým, obsahem, vzduchu

Text:

...hmot s velmi nízkým obsahem vzduchu zadrženého v podobě větších čí menších bublinek. Při aplikaci takto pŕípravených nátěrových hmot vznikají povrchové filmy s výrazně sníženým množstvím mikrobublin, které bývají hlavní príčinou nedostatečné povrchové ochrany podkladů, a to především podkladů kovových při použití antíkorozních vodou ředitelných nátěrových hmot.Oxid uhličitý 5 jednotlivými složkami vodou ředitelných nátěrových hmot...

Způsob výroby Mannichových bazí 3,3-dimethyl-2-butanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267606

Dátum: 12.02.1990

Autori: Grepl František, Kvapil Lubomír, Pospíšil Josef, Minář Luděk

MPK: C07C 97/02

Značky: způsob, výroby, 3,3-dimethyl-2-butanonu, mannichových, bázi

Text:

...reakce provádí v prebylku J.)-Uimclhyl-2-butanonu až 20 H hmot. vzhledem k paraíormaldehydu.Reakce je katalyzována silnými kyselinami, jako je kyselina sírová. chlorovodlková, (os.forećná a pltoluensultonová, s výhodou se používá kyselina sírová. Reakční smês se udr žuje pri teplotách nad 70 °C, s výhodou pri teplotách varu reakćnl směsi. po dobu 1,5az 7 hodin. Ke konci reakce se reakční směs zrod( vodou a plebytecný, nezreagovaný...

Způsob výroby stabilního přípravku s obsahem chlordiazepoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267602

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tomášek Václav, Hermová Helena, Sajvera Jiří

MPK: A61K 31/55

Značky: chlordiazepoxidu, stabilního, obsahem, výroby, způsob, přípravků

Text:

...Tak výrazná závislost biologické dostupnosti na složení tablety nebyla dosud u žád né jiné účinné látky pozorována. lNa základě výsledků tohoto studia byl vypracován způsob výroby stabilního prípravku s obsahem chlordiazepoxidu, zejména ve formě tvarovaných výliskú, určených pro perorální aplikaci, 5 optimální biologickou dostupnosti účinné látky, podle vynálezu.Jeho podstata spoćívá v tom, že se nejprve z homogenizované směsi substance...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volf Radko, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: čidla, způsob, kyslíkového, výroby

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Způsob zvýšení účinnosti insekticidních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267596

Dátum: 12.02.1990

Autor: Štefan Jan

MPK: A01N 25/00

Značky: zvýšení, účinnosti, způsob, prostředků, insekticidních

Text:

...konoentreoi a skupině, aby úhyn škodlivého hmyzu na místě byl vyšší než 90 73. Zároveň musí být teplota aplikačního místa nižší, než teplota,při níž použitá insĺektioidní látka ztráoí iöirmooh Nnpř. mximální povolená teplota pro pennethrin Je 142 °c.zařízení vhodná jako vyhřívuoí elementy k uvedenému účlu jsou např. výhrevné desky se zabudovaným odporovým drátem, teplovodní systémy, nebo i rozklâdejíci se organioká hmota. z bezpečnostních...

Diethylester (2-p-tolylsulfonyloxyethoxy)methan-fosfonové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267590

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/40

Značky: diethylester, kyseliny, výroby, 2-p-tolylsulfonyloxyethoxy)methan-fosfonové, způsob

Text:

...být čištěn krystolizací z ethanolu nebo chromntografií na silikegelu v soustuvách obsnhujících chloroform(bútky vzorce III získané touto cestou jsou krysteliokěa dobře charakterizovatelné a mohou být skladovány po neomezenou dobu.Použití látky vzorce I pro přípravu klíčových meziproduktů /látek III/ skýtá oproti dřívějšímu postupu další výhodu v tom, že reokční směs je homogenní, výtěžky látek vzorce III jsou znutelnš vyšší A je omozena...

Způsob žíhání ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267582

Dátum: 12.02.1990

Autor: Danda Václav

MPK: C21D 1/32

Značky: způsob, ložiskové, žíhání, oceli

Text:

...OC/h a postupně snižování teplo ty až na 600 °c rychlostí 4,6 - 9,2 °C/h.Při zpracování podle vynálezu dochází oproti dosud známému způsobu ke změně teplot A času působení těchto teplot. Doba působení jednotlivých teplot se důsledkem snížení rychlosti posunu válečků pece prodlužuje v každém pásmu ze 3 h na 4,4 h. Teplota se mění v šesti z devíti pásem pece takto III. pásmo - ze 770 OC na 680 OC, V. pásmo - ze 710 OC na 720 °C, VI. pásmo ze 700...

Způsob vytváření vnitřního povrchu skleněných kapilár chromatografických kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 267581

Dátum: 12.02.1990

Autori: Andrejev Sergej, Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron

MPK: G01N 30/60

Značky: sklenených, chromatografických, kolon, kapilár, způsob, vnitřního, vytváření, povrchu

Text:

...kolon podle vynálezu, jehož podstatou je, že na vnitřní stěnu kapiláry se působí roztokem chloridu cesin ve vodném metnnolu a po odstranění rozpouštědla se kapílára naplní směsí halogensilanu B kyslíku, poté se oba konce kopilšry zntnví a teplota se postupně zvyšuje až na teplotu 480 OC, přičemž teplota 480 OC až S 50 °C se nechá působit po dobu 30 mi nut až 2 hod., načež je kapilárn otevřena B je ochlazena proudem vodíku.Ještě před...

Způsob zúrodnění čerstvých nebo dosud nezvětraných důlních odvalů z hlubinných dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267578

Dátum: 12.02.1990

Autor: Petříková Vlasta

MPK: A01C 21/00

Značky: čerstvých, způsob, důlních, zúrodnění, dosud, dolů, nezvětraných, odvalů, hlubinných

Text:

...využití celá její produkce, bývá kejda likvidována nedovoleným způsobem, což značné poškozuje životní prostředí (znečištění vod, apod.). využitím kejdy na náhradních plochách- důlních haldách se tak přispivá ke zlepšení životního prostředí dolní oblasti a to dvojím způsobem - urychlené ozeleněni held - omezení likvidace kejdy.Příklady provedení. Příklad 1. Fokus 1. Modelový vogetační pokus v malém množství substrátu.Do skleněných pokusných...

Způsob snížení obsahu draslíku v dodekahydrátu síranu amonno-hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 267577

Dátum: 12.02.1990

Autori: Broul Miroslav, Hložný Ladislav

MPK: C01F 7/76

Značky: amonno-hlinitého, způsob, snížení, obsahu, síranu, draslíku, dodekahydrátu

Text:

...kyseliny sírová.vynález je založen na zjištění, že běžně prováděnou krystalizací za účelem odstranění příměsí jiných prvků lze využít i k odstranění draslíku přídevkem další vhodné složky i když dosavadní publikovaná práce, které tento problém řešily přídavkem kyseliny sírové v množství do 2,5 5 hmot., toto řešení zavrhly.Navržený způsob úpravy vstupních podmínek krystalizace nejen že umožňuje odstranit ve zvýšené míře draslík, ale navíc...

Způsob zneškodňování koncových plynů ve výrobnách kyseliny dusičné s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267576

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/38

Značky: dusičné, turbínou, plynovou, zneškodňování, kyseliny, plynů, výrobnách, způsob, koncových

Text:

...čímž by se snížilo množství vzduchu pro technologii s tím i výše výroby kyseliny dusičné nebo by bylo nutno postavit další zařízení.nevýhody samostatných procesů selektivní redukce a totální redukce a rovněž selektivní redukce se apalovací komorou pro výrobny s plynovou turbinou odatranuje způsob podle vynálezu. Zneškodnování se dosáhne zapojením reaktoru selektivní redukce a reaktoru pro kstalytické spalování paliva. Reaktor na...