Patenty so značkou «způsob»

Strana 62

Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268082

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křeček Jan, Němec Václav, Melichar Otakar, Romaňuk Miroslav, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/743

Značky: přípravy, způsob, účinné, estery, biologicky, jejich, složkou, molekule, pyrethroidní

Text:

...bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8...

Způsob plnění přepravních nádob upravenou uhelnou substancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268079

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štětka Miloš

MPK: E21F 13/00

Značky: upravenou, uhelnou, způsob, nádob, plnění, substancí, přepravních

Text:

...které působí Jako pojidlo, lze z přepravní nádoby vyložit jen velmi obtížně, protože tvoří kompaktní hmotu.Uvedené.nevýhody známého způsobu plnění přepravních nádob upravenouuhe 1 nou substan. .cí na minimum snižuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že se ode dna prepravni nádoby postupně uloží souvislé vrstvy upravené uhelně substance v pořadí od zrnitostně nejhrubší, po zrnitostně nejjemnější vrstvu. Velikost zrna...

Způsob výroby svazkové příze ze staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268070

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stejskal Alois, Borovcová Želmíra, Hrdina Jan, Lojka Jaroslav, Ferkl František, Dídek Stanislav, Štěpánek Miroslav, Šlingr Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, tohoto, příze, výroby, vláken, staplových, zařízení, způsobu, svazkové, provádění

Text:

...alespoň rovnafunkční šířce vyčesávacího válečku. do zužující se části, zakončené koncovou částí, je jíž šířka je alespoň dvojnásobně menší než šířka základní části sacího pole, přičemž na perforovanou plochu navazuje skrucovací ústrojí uspořádané pro odvádění skrucovaného podélného vlákenného útvaru ze sacího pole v tangenciálním směru, ve smyslu pohybu perforované plochy.CS 268 070 B 1 - 3 Podle prvé varianty zařízení rychlost perforované...

Způsob povrchového tvrzení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268068

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jílek Mojmír

MPK: C23C 16/30

Značky: povrchového, způsob, tvrzení, materiálů

Text:

...materiálu e/nebo tlaku okolní atmosféry,přičemž teplota je v rozsahu 550 až 2 000 K s tlak nn 0,11 Mľe.Vyššího učinku se dosćhne novým způsobem, při kterém je celý vzorek msteriílu předehřšt na vyšší vhodnou teplotu, která se pohybuje od 550 do 2 000 K s teprve následně tepelnýn pulsem povrchov oprscovšn. Uvedenou technologií se podststnä omezí možnost růetu vnitřních pnutí e vyloučí so přípodný vznik trhlin.Postup povrchovőho oprscování...

Způsob přípravy hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268066

Dátum: 14.03.1990

Autori: Söhnel Otakar, Lošťák Petr, Horák Jaromír, Předota Miroslav

MPK: C01F 5/14

Značky: přípravy, hydroxidů, způsob, horečnatého

Text:

...se snísí 3 0,1 sž 10 hmot. uhlíčitanu, hydroxidu nebo dusičnanu olkalickěho kovu,nejlépe uhličitanu sodného, a tato smčs se převede kalcinnci na oxid hořečnotý, ktorý se půsohením vody po dobu 5 až 100 minut a při teplotě 40 až 300 °C převede na hydroxid hořečnatý. Kolcinací lze výhodně provádět při teplotč 400 až 700 DC. Hydratnci oxidu hořečnntého lze výhodněprovádět při teplotě 70 až 100 OC po dobu 10 až 20 minut.Způsob podle vynálezu...

Způsob upevnění hliníkového pouzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 268063

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vorlík Petr, Sýkora Jiří, Charvát Ivo

MPK: B23K 31/00

Značky: pouzdra, upevnění, způsob, hliníkového

Text:

...ukosy pro svor tak, že rozříznutí je v místě podélně drážky na hřídeli, načež se pouzdro svuří a svurovým kovem se vyplní podćlná drážka.Hlavní výhoda způsobu upevnění hliníkového pouzdra podle vynálezu spočívá v tom, že je velmi jednoduché, pevné ą chopně přenášet značný kroutící moment. Podélným svařením rozříznuti hliníkového pouzdra dojde k jeho stažení a pouzdro pevnč odemkne hřídel. Vyplněnfm pndělnć drážky na hříñeli svarovým kusem je...

Způsob regenerace použité odlakovací soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268057

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ederer Karel, Mydlil Jiří, Drbohlav Radek

MPK: C01D 9/00

Značky: odlakovací, použité, způsob, regenerace

Text:

...zpoaobu podla vynálazu je odlakovscí links doplněna o zařízení unožňující regeneraci a vrecsní odlskovací soli zpět do procesu. Uedná sa o rozpouštěcí ná drž, kalolia. nádrž čiráho zřsdánáho roztoku a odpsrku.Provoz regenerační linky je diskontinuální. 1 krát za smłnu sa z odlakovsci lázně vyjísá vsnička s 200 kg usazenáho kalu. Obsah vaničky je pomocí naklápůcího aaohsnísnu poaalu vyláván do rozpoułtěci nádrže, kam je předložens oplachová...

Způsob přípravy přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268055

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čefelín Pavel, Hudeček Slavko, Hudečková Ivana, Hrdlička Jaroslav

MPK: G03C 1/38

Značky: přísady, styrén-maleinanhydrid, způsob, materiálů, přípravy, želatinových, bázi, kopolymerů, fotografických

Text:

...vysokovroucích FOZPOUŠĚĚÚEI V kombinůcí S tenlídy. odstraňuje přísada na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid o molekulové hmotnosti700 000 až 1 000 000 (stanoveno viskozimetricky), připravená způsobem podle vynálezu. Podstata způsobu přípravy přísady podle vynálezu spočívá v tom, že se srâžecí kopolymerizace styrenu a maleinanhydridu vede tak, že vzniklý produkt vykazoval molekulovou hmotnost 700 000 až l 000 000, přičemž tento...

Způsob výroby diagnostického přípravku ke stanovení alfa 1-antitrypsinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268052

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kořínek Jaroslav

MPK: G01N 33/86

Značky: přípravků, stanovení, způsob, diagnostického, 1-antitrypsinu, výroby

Text:

...výrobě diagnostika, se vpichuje surový lidskýol - antitrypsin, alternativně i rozpustná síranová frakce lidského séra sraženého siranem amonným při 40 nasycení, a to nejméně ve 3 až 5 injekcich k dosaženi co nejvyššího titru protilátek. Za 6 až 10 dnů po poslední injekci se získá zviřeci serum, ke kterému se přidá co nejmenší množství lidského°l - antitrypsinu, právě postačujíci ą k odstranění protilátek protic(l - antitrypsinu, přičemž...

Způsob stanovení ceru v křemíkatých feroslitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268050

Dátum: 14.03.1990

Autori: Roušalová Blanka, Vejrostová Marie, Bičovský Karel, Kutý Václav

MPK: G01N 33/20

Značky: feroslitinách, křemíkatých, způsob, stanovení

Text:

...vliv přítomného manganu uskutečnit stanovení z totálního rozkladu. V tomto případě lze slepý pokus kompenzovat bez ohroženísprávnosti stanovení použitím obdobného materiálu bez ceru na zhotovení kalibrační kňivky. vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení.Do kádinky na 100 ml se naväží přesně 1,000 g jemné utřeného vzorku. Přidá se 15 ml směsi kyselín sestávající z 6,5 obj. dílů kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1190 kg.m...

Způsob výroby kaseinátových lepidel, zejména pro etiketování pokovených a mastných lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268047

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučerová Hana, Hloušek Jiří, David František

MPK: C09J 3/24

Značky: kaseinátových, výroby, etiketování, zejména, lepidel, mastných, lahví, pokovených, způsob

Text:

...polotovarů.Výše uvedené nedostatky řeší navržený způsob výroby kaseinátového lepidla podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že se směs kyselého kaseinu, hydrolyzovaného škrobu s vískozitou 7 roztoku při 20 °C 300 až 1 500 mPa. s, louhu, močiviny, fosfátu a vody v poměru hmotnostních dílů 0,8 až l 0,l až 0,30,02 až 0,050,3 až 0,5 0,1 až 0,23 až 5 zahřeje za michání na teplotu 80 OC po dobu 60 minut, načež se přidá 0,1 až 2 hm. ...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rakus Jaroslav, Šrámek Karel, Žák Zdeněk

MPK: H02K 15/02

Značky: stroje, způsob, výroby, elektrického, stator, točivého

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Způsob mechanizovaného nalepování plošných obalových materiálů na tělesa kulového tvaru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268040

Dátum: 14.03.1990

Autori: Baďura Rudolf, Meduna Jaroslav

MPK: A63B 39/06

Značky: tělesa, tvaru, nalepování, materiálů, provádění, kulového, způsob, mechanizovaného, zařízení, obalových, způsobu, plošných, tohoto

Text:

...perspektíva využitelnosti způsobu A zařízení podle vynálezu v rutinním provozu bez negativního dopedu na kvalitu vyráběných tenisových míčů.K bližšímu objssnění podstaty vynálezu slouží následující praktický příkled způsobu mechanizovaného nnlepování plošnýoh obalových materiálů na tělesa kulcvého tvaru e konstrukčníhc řešení zařízení k jeho provádění.Na připojených výkresoch je na obr. 1 polotovar obalu rozvinutý do plochy,na obr. 2 je...

Způsob regenerace krystalové mřížky neutronově-transmutačně dopovaného křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268038

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zbořílek Aleš, Mrázek Dušan, Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/324

Značky: regenerace, dopovaného, mřížky, krystalové, křemíku, způsob, neutronově-transmutačně

Text:

...součástek, kde je monokrystal ozářen stanovenou dávkou tepelných neutronů, jehož podstata spočívá v tom, že se monokrystal dále vyžíhá při teplotě 650 až 850 °C po dobu 100 až 600 s. Po změření reziativity ee rozřeže na destičky, ktoré se po opracování na finální rozměry a povrch vyžíhají při teplotě 850 až 1 350 °C po dobu nejmáně 10 min., nečež se založí do technologického difuzního procesu.Výhodou způaobu podle vynálezu je značné omezení...

Způsob přípravy přísady do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268036

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudeček Slavko, Doležal Vladimír, Hudečková Ivana, Klein Vladimír, Hrdlička Jaroslav

MPK: G03C 1/38

Značky: způsob, přísady, fotografických, přípravy, želatinových, materiálů

Text:

...na bázi želatiny a halogenidů etříbra, ovláštä používajícíoh barevná složky ve vodě nerozpuatná nebo velmi málo rozpustně, na bázi kopolymeru styrenu a maleinátu aodněho podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, 2 CS 258036 B 1že ae arážeoí kopolymerizací atyreuu a mnleinanhydridu v prostředí aromatických uhlovodikd, Jako je benzen, toluen či xylen. tvoří suapenze kopolymeru, nnčež se tato suopenze extrahuje vodným louhem oodným...

Kyselina 4-(N-acetyl-3,5-dijod-L-tyrosyl)-aminobenzoová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268022

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zobáčová Alena, Budský František, Jarý Jiří, Grossmann Vojtěch

MPK: C07C 103/28

Značky: přípravy, způsob, 4-(n-acetyl-3,5-dijod-l-tyrosyl)-aminobenzoová, její, kyselina

Text:

...vysuší azeotropickou destilací acetonového nebo alkoholického roztoku s benzenem za sníženého tlaku a dosušením ve vakuu.Struktura jodovaného derivätu plyne naprosto jednoznačně ze srovnání H-NMR a C-NMR spektgr jodované a výohozí nejodované kyseliny a z jeho elementární analýzy. Podle očekávání jőd vstupuje za použitých podmínek výhradně do aromatického jádra L-tyrosinu, a to do obou ortho poloh vůči fenolickému hydroxylu v produktu nebyly...

Způsob konzervace luminiscentních bakterií lyofilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268012

Dátum: 14.03.1990

Autori: Opekarová Miroslava, Janda Ivan

MPK: C12N 1/04

Značky: lyofilizací, způsob, konzervace, bakterií, luminiscentních

Text:

...koncentrace Nacl byla optimální pro bioluminiscenci (kolem 3 ).Za těchto podmínek vykazují rehydratované bunky intenzívní a stabilní bioluminiscenci,takže jich lze použít pro Hlcrotox test. Resuscitace sbírkových kmenů se provádí obvyklým způsobem, např. suspendováním v růstovém ma médiu.Způsob konzervace lumíníscentních baktérií podle vynálezu zajišťuje 1. vysoký stupen přežití bakteriálních buněk í po několika měsících skladování 2,...

Kyselé amoniové soli vícesytných karboxylových alifatických kyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268011

Dátum: 14.03.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/30

Značky: karboxylových, způsob, jejich, vícesytných, amóniové, alifatických, kysele, přípravy, kyselin

Text:

...i obráceně, tedy nejprve se rozpusti kyselina a potom aminoalkylbenzen. Vhodná je i varianta, kdy se připravi roztoky, jednak aminoalkylbenzenu, jednak kyseliny, s výhodou za zvýšených teplot, načež se oba roztoky smichají.V případech, kdy při přípravě dojde k rychlému vysráženi kyselých soli obecného vzorce I, lze reakčni směs zahřát, případně až k teplotě varu směsi, eventuálně za přidavku rozpouštědla, ą získaný roztok pomalým ochlazovánim...

Způsob oddělování vody z reakčních směsí kondenzačních a eferifikačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268009

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mužíček Petr, Henke Heřman, Kocián Antonín, Jabůrková Anežka

MPK: C08J 11/02

Značky: reakčních, kondenzačních, reakcí, eferifikačních, směsi, způsob, oddělování

Text:

...150 kg toluenu a 300 kg melamínu. Po proběhnutí adice formeldehydu na melamín se reakční směs přívede k varu. Páry z reaktoru vstupují do rektifikační kolony umístěné na hrdle víka reaktoru, reaktor je zároveň vařák kolony. Kolonu tvoří spodní díl o průměru 350 mm s výškou náplně l m a horní díl o průměru 400 mm.s výškou náplně 5 m. Oba díly kolony jsou naplněny nerszovými kroužky PALL 25 mm. Mezi oběma díly kolony je zabudována kontinuální...

Způsob přípravy 3-fenylalkanalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268006

Dátum: 14.03.1990

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Kála Karel, Srna Václav, Červený Libor, Skalický Jiří

MPK: C07C 47/228

Značky: způsob, 3-fenylalkanalů, přípravy

Text:

...Dehydrogenace se provádí při teplotách 160 až 300 °C. Katalyzátory se pochopítelně před vlastním použitím pro dehydrogena ci redukují obvyklým způsobem, to je vodikem, resp. jeho smčscmi s dusíkcm. Celý postup je zřejmý z následujících příkladů konkrétního provedení.Dehydrogenace 3-fenyl-l-butanolu byla prováděna ve skleněném trubkovém reaktoru s regulovanou teplotou při ZQO OC. Reaktor byl dlouhý bio mm, jeho vnitřní průměr byl 7 mm. Uyly...

Způsob dělení vodnoalkoholických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268005

Dátum: 14.03.1990

Autori: Knoflíček Karel, Vacek Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, směsi, dělení, vodnoalkoholických

Text:

...jej zpracovat bud extrakcí, nebo azeotropíckou destilací.Tím, že se do dělené směsi nezavádí další pomocná složka, jsou náklady na rozdělení směsi podstatné nižší, nebot ve většině případů nejméně těkavou složkou je voda, která po postupném vydestilování obou složek züstane vs vařáku a dále se již nedestiluje. Pokud je třeba za účelem ostrého oddělení složek oddělit mezifrakci, zpracuje se tato společně s další šarží. Způsob je...

Způsob zvýšení srozumitelnosti řeči v jednokanálové implantované kochleární neuroprotéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268004

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Sedlák Stanislav

MPK: A61F 2/18, A61F 11/04

Značky: implantované, neuroprotéze, srozumitelnosti, způsob, zvýšení, jednokanálové, kochleární, reči

Text:

...velice dobře rozeznávaji malé změny velmi nízkých kmitočtů v rozsahu asi 10 Hz až 250 Hz, ale téměř nerozeznávají změny kmitoćtú vyšších než asi 2 kHz.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob zvýšení srozumitelnosti řeči v jednokanálové kochleární neuroprotéze pro neslyšící podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že kmitočtové spektrum signálu přiváděného na elektrooy umístěné v blízkosti zakončení sluchového nervu se sniží oproti...

Způsob výroby křemíkových desek s gestující úpravou zadní strany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267877

Dátum: 12.02.1990

Autor: Václavík Martin

MPK: H01L 21/02

Značky: výroby, zadní, křemíkových, strany, způsob, gestující, úpravou, desek

Text:

...strany zhotovené podle vynálezu mají prodloužený getrační účinek i po dlouhodobém teplotním a jiném zpracování a zvyšují výtěžnost na nich vyrobených součástek. Hlavní príčinou tohoto zlepšení je vrstva nevyžíhaných oxidů křemíku na rozhraní mono-polykrystalícký křemík. Tato vrstva se v průběhu teplotního zpracování desek rozpadá a vytváří precípítační zárodky pro růst sekundârních defektů, které prerůstají v dislokační sít. Napomáhá tomu i...

Způsob praní holiny po loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267874

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mládek Milan, Blaha Antonín, Kolomazník Karel, Dederle Tomáš, Horák Jaroslav

MPK: C14C 1/06

Značky: praní, loužení, způsob, holiny

Text:

...problému, tj. vypírání sirníku.Ke známému stavu techniky je možno uvést, že jsou známy způsoby likvidace sirníku v odpadních luhových lázních, které jsou však jednoznačne zaměřený ekologicky na snížení obsahu sir níku v koželužských odpadních vodách a neřeší snížení spotřeby pracích vod.Tento nedostatek současné technologie, tj. vysokou spotřebu prací vody při praní holiny po loužení, která zůstává nezbytně nutná í po využití všech zatím...

Způsob vyvolání proudění teplonosného média v okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267872

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fejfar Karel

MPK: F24D 9/02

Značky: teplonosného, proudění, media, okruhu, vyvolání, způsob

Text:

...kondenzací ve srážníku.Mezi vyšší účinky zpúsobu vyvolání proudění teplonosného média s využitím vlastností parokapalinové směsi v otevřené otopné soustavě lze řadit menší množství otopného média v otopné soustavě, menší prüřezy potrubí otopné soustavy, rychlý start otopně soustavy a její malá setrvačnost ve srovnání s teplovodním vytápěním s pŕirozeným oběhem vody. Provedení otopné soustavy je otevřeně, i přesto, že pracuje s párou, ale jen v...

Způsob primárního vychlazování odlitků z antikorozních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267865

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bystřický Josef, Ludvík František, Bosman Josef

MPK: C21D 1/84, C21D 1/26, B22D 31/00...

Značky: antikorozních, oceli, vychlazování, způsob, primárního, odlitků

Text:

...odlitky následně ohřejí na teplotu 550 až 610 °C, načež následuje ochlazování rychlostí 2 až 20 °C.hl na teplotu B 0 ažPředností způsobu podle vynálezu je podstatné urychlení technologické operace primárníhovychlazování. Zkrácení procesu představuje úsporu pecní kapacity v průměru o 30 . U rozměrných a hmotných odlitků je to úspora až 95 hodin. Další prednosti způsobu podle vynálezu je skutečnost, že po dochlazení ve druhém stupni na teplotu B...

Způsob nanášení vysocepolární stacionární fáze vnitřní povrch kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 267860

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron, Moskva

MPK: G01N 30/56

Značky: vysocepolární, vnitřní, stacionární, nanášení, povrch, kolony, chromatografické, způsob, kapiláry, fáze

Text:

...parametrů kapilárních kolon a dosažení vyšší stabllnasti těchto pracovních parametrů.Vytyćený účinek je dosažen tím, že skleněné, nebo křemennä kapílára se nejprve pracuje silánem a kyselinou chlorovodíkovou, pak se povrch hydrogenuje, vytvorí se mezivrstva modifikátoru vnitřního povrchu, na kterou se nanese statíckým způsobem vrstva vysocepolární kapalinové stacionární fáze a provede se její polymeraoe. Jako rozpouštědlo stacionární...

Způsob hutního zdobení sklářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267859

Dátum: 12.02.1990

Autor: Starove Julius

MPK: C03B 9/32

Značky: způsob, zdobení, výrobků, hutního, sklářských

Text:

...vzduchových dutin perel, naplněnou injekćni stříkaćkou uvnitř předtvaru ve tvaru masívní plné bañky, upevněné na sklářské pištale.na obr. 2 je yobrazeno v názorném pohledu vytváření dutiny v masívní plné Spodní částí duténo kalichu, uoevneného ve sklářské pištale, naplnénou injekćní střikaćkou.wa oor. 3 je x narýsovaném pohledu vyobrazeno vytváření tři dutín tŕemi ínjekčnimí strikackamí do plného masivního nŕedtvaru ve tvaru bañky, na nťštnle....

Způsob úpravy fyzikálních vlastností ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267857

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gemzová Iva, Kdaníková Věra, Vojtíšek Vratislav, Chmelík Josef, Smrček Vladimír

MPK: C09B 67/12

Značky: mědi, úpravy, fyzikálních, ftalocyaninů, způsob, vlastností

Text:

...je dále osvětlen v příkladech provedení.Príklad 1 93 g vodné pasty ftalocyanínu mědí ľímodífíkace, obsahující 70 g sušiny ftalocyaninu mě di se smíchá se 700 ml 58 vodného roztoku monoetanolaminu a intenzívne se míchá při počtu otáček 6 S 00 /min 5 minut. Potom se suspenze bud filtruje, promyje vodou a vysušením se získá pigment ľĺmodifikace zlepšených íyzikálních vlastností, koloristicky se projevujících zvýšenou vydatností, červenějším...

Způsob kultivace bakterie Escherichia coli prodující telecí chymosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267855

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Juraj, Ječmen Petr, Kaprálek František, Fábry Milan, Zadražil Stanislav

MPK: C12N 9/52

Značky: způsob, chymosin, bakterie, telecí, prodující, kultivace, escherichia

Text:

...umožňuje nepoužívat isopropyl-beta-thio-galaktosid jako induktor syntézy prochymosinu- zajištuje takovou vitalitu inokula, že při vlastní produkćní fermentaci následuje po naočko vání okamžitý a rychlý exponenciální růst kultury- nevyžaduje zvláštních opatření k tomu, aby nejprve probíhal rúst biomasy bez syntézy a potom teprve syntéza bez růstu je toho dosahováno celým kultivačním uspořádáním automaticky- zahrnuje takový způsob...

Způsob přípravy 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267850

Dátum: 12.02.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: karboxylové, způsob, přípravy, 1-(4-aminofenyl)-7-chlor-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3, kyseliny

Text:

...7 5 ethyl 7-chlor-6-flucr-1, 4-dihydrc-1-(4-nitrofenyl)-4-oxcchinolin-3 ~karboxy 1 átu (18 mmol) v roztoku 40 g hydroxidu scdného v 1000 ml vody byla vařena pod zpětným chlndičem 4 hodiny. Potć lyl přilit rcztok 75 5 hcptahydrátu stranu železnatého v 500 ml vody n amřs 3 y 1 a vaření pod zpštným chladičem l hodinu. Horké reakčni smie byla za horka zfiltrována, fi 1 trá byl okyselen octcvcu kyselinou a cchlazen. Nerozpustný...

Způsob přípravy radioaktivních nukleosidů značených radioizotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 267846

Dátum: 12.02.1990

Autori: Filip Jiří, Nejedlý Zdeněk, Veselá Martina

MPK: C07H 19/067

Značky: značených, způsob, nukleosidů, radioizotopem, resp, radioaktivních, přípravy

Text:

...případn v přítomností nukleosidů značených nespecificky radioizotopem 140 nebo neznačených, jako doncrů ribosylových či 2-deoxyribosylových skupin, ve vodněm prostředí o pH 6,8 až 7,2, při reakční teplot 3 °C až 38 °C, katalyzovaný účinkem hiokatalyzátcru, jehož podstata spočívá v tom, že jako biokatalyzátcru se použije iunřk Bnkterií Escherichia alcalescens imobilizovaných zahudoväním do polyakrylamidového gelu.Způsob...

Způsob výměny nožů plastových bruslí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267833

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šneberger František, Háže Miloš, Krampol Vladimír

MPK: A43B 5/16

Značky: způsob, plášťových, bruslí, nožů, výměny

Text:

...místa prolití plastickou hmotou s následným odvrtáním uchycení ooelového nože do plastické hmoty. Do drážky po starém noži se vloží nový nůž, který se upevní nýty o průměru 5 mm a délce 10 až 25 mm s následným rozklepáním a úpravouVýhodou tohoto řešení je to, že výměnou prasklého nebo ubroušeného nože se vráti brusli původní užitná hodnota, zatímoo dříve byla brusle k nepotřeběL V případě celolítých bot 5 bruslemi, zejména typy...

Způsob výroby zahuštěného mléka s maltodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267827

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nejedlý Bedřich, Pilař Josef, Kodet Josef, Přikryl František, Stuchlík Jaroslav

MPK: A23C 9/154

Značky: maltodextrinem, výroby, zahuštěného, způsob, mléka

Text:

...nepřijmou dostatek živín, zejména bílkovín.Je rovněž dobrým zdrojem energie pro sportovce a fyzicky vice zatéžované osoby, umožňuje ryohlé doplnění svalového glykogenu, ale je také vhodné pro běžné použití do ká~ vy, čaje, při přípravě kakaa, omâček, salátů, koktejlů apod.Vynález se týká průmyslového způsobu výroby zahuštěného sterilovaného mléka 5 maltodextrínem vhodného pro tekutou výživu. Výrobek může být aplíkovàn zejména k odstranění...

Způsob imobilizace glykoproteinů, sacharidů, polysacharidů, nukleotidů a jiných sloučenin obsahujících reaktivní karbonylovou skupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267820

Dátum: 12.02.1990

Autori: Viková Jitka, Benešmilan, Turková Jaroslava, Petkov Lubomír

MPK: C12N 11/12

Značky: jiných, glykoproteinů, sloučenin, způsob, imobilizace, sacharidů, karbonylovou, obsahujících, nukleotidů, skupinu, polysacharidu, reaktivní

Text:

...regulovatelnou velikost porů. Vazba dihydrazidu pD aktivaci 2,4,6-trichlortriazínem má hydrolytickou stabilitu srovnatelnou se stabilitou hydrazidová skupiny.Do roztoku 505 mg dihydrazidu kyseliny adipové v SU ml 0,0 M borátového pufru pH 9 se za míchání přidá 50 g vody odsáté perlové celulózy čerstvé aktivované 2,4,6-trichlortriazinem (89,2 umol triazinu/g suchého materiálu)× Reakční směs se míchá při teplotě mistnosti 4,5 hodiny. Přitom se...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pospíšilová Iva, Brandstillerová Marie, Kulhavý Teofil, Glaser Ralf, Brodský Artur, Najvar Karel, Šauman Zdeněk, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Sedláček Miroslav, Bučko Zdeněk

MPK: C04B 28/06, C04B 7/32

Značky: přípravy, aluminátů, způsob, bázi, reaktivní, látky, vápenatých

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Způsob dekontaminace a detoxikace vod s obsahem kyanidových, nitrilových a podobných sloučenin, případně těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267816

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marvan Petr, Bureš Jiří, Jamborová Marta, Marvanová Ludmila

MPK: C02F 3/34, C02F 1/58

Značky: nitrilových, případně, způsob, podobných, kyanidových, sloučenin, detoxikace, kovů, obsahem, těžkých, dekontaminace

Text:

...v kultivačním reaktoru. Manípulace se usnadní kultivací mikroorganismů živinami na impregnovaných výmenných spalitelných výplních reaktorů. Prípustné je i přítomnost nepathogenních bakterií a jiných mikroorganismů. Společenství přežívá v rozšířeném rozsahu životních podmínek, obnova plné funkční schopnosti nastává návratem do oblasti normálních pracovních podmínek. Těžké kovy a některé jiné škodlivé látky se koncentrují do odumírající...

Způsob měření tepelného a kontaktního odporu Gunnových diod a zařízení pro toto měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267811

Dátum: 12.02.1990

Autor: Provazník Josef

MPK: G01R 21/00

Značky: tepelného, gunnových, odporu, měření, způsob, kontaktního, zařízení

Text:

...co možná největší napětí. V případě Gunnových diod je nutné z hlediska možností měřící aparatury použít vždy jen podprahové napětí, které je například pro diody pro 3 cm pásmo 3 V, protože žatím nelze s požadovanou přesností měřit proudy a napětí v oblastí 10 GHz, kde by se Gunnovo dioda rozkmitala po přiložení vyššího nuž prahověho napětí. Dokonce ani V blízkosti prahového napětí není měření příjemné z hlediska automatického vyhledávání...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čefelín Pavel, Hudeček Slavko, Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: materiálů, želatinových, fotografických, výroby, přísady, styrén-maleinanhydrid, způsob, kopolymerů, bázi

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Způsob přípravy epitaxních vrstev indiumfosfidu transportní metodou s těsným uspořádáním zdroje a substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267809

Dátum: 12.02.1990

Autor: Deml František

MPK: H01L 21/205

Značky: substrátů, přípravy, transportní, metodou, indiumfosfidu, zdroje, epitaxních, způsob, uspořádaním, vrstev, těsným

Text:

...fosforitého nebo obou, přičemž parciální tlak aktivní složky je 103 až 101 Po a rychlost proudění směsi vodíku a aktivnich složek je 0,1 až 1,5 m za minutu. Dále se v průběhu depozice pro dotací přivádějí v proudící směsi s vodíkem a ak tivní složkou dotoční látky současně na zdroj í substrát.Výhodou způsobu podle vynálezu oproti dosu používeným řešením je, že ve vymezeném prootofu přepážek, ve kterém je prouděnĺ plynů minimální, se vytváří...