Patenty so značkou «způsob»

Strana 61

Způsob výroby quinazolindionů a pyridopyrimidindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268189

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lowe Ill John

MPK: C07D 471/04, C07D 239/06

Značky: způsob, pyridopyrimidindionů, výroby, quinazolindionů

Text:

...slabé báze, jako terciârního aminu, například tríethylamínu.Příprava lsokyanátu se s výhodou uskutočňuje in situ bez izolace lsokyanátu před jeho následující cyklízací na sloučenlny obecného vzorce I, jak je popsána výše. Rozpouštědla používaná pro prípravu isokyanátu in situ a následující cyklízaci musí být inertní jak za reakčních podmínek pri přípravě isokyanátu, tak za reakčnícr podmínek fi cyklizaci. vhodnými rozpouštědly jsou...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stiller Mária, Miszori Sándor, Fekecs Éva, Harsányi Kálmán, Aracs Zsuzsanna, Bod Péter, Péter Imre, Bogsch Erik, Hegedüs Béla

MPK: A61K 31/425

Značky: způsob, famotidinu, získavání, čistých, forem

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...

Způsob výroby nových tetrahydrobenzothiazolo-chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268187

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mierau Joachim, Merz Herbert, Schingnitz Günter, Bauer Rudolf, Sobotta Rainer, Schneider Claus

MPK: C07D 513/06

Značky: výroby, způsob, tetrahydrobenzothiazolo-chinolinů, nových

Text:

...3 atomy uhlíku, která může být substituovaná fenylovým zbytkem nebo tenylovým zbytkem mono- neho disubstituovaným chlorem, bromem, fluorem, hydroxysku plnou, methoxyskuplnou, methylovou skupinou, aminuakupinou nebo trifluormsthylovou skupinou a3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, přičemž R 2 znamená shora defínovanou aąkanoylovou nebo popřípadě substituovanou fenylalkanoylovou skupinu pouze v případě, že R 3...

Mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268182

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nowak Edward

MPK: A01N 43/84

Značky: výroby, způsob, mikrobicidní, účinné, složky, prostředek

Text:

...ve formě rozłoku.Reekce se provádí obvykle reekcí v podstatě stechzooetrických nnožetvisloučanin vzorce III a IV, při taplotà pohybujicí se od teploty niatnosti aždo 100 °C, Reakce se může provádět ze případné přltomnosti rozpouštědel, eko například vody, ethylecetátu, isopropylelkoholu nebo ethylelkoholu. Najvýhodnějši rozpouštědlo při shore uvedené reakci ee pak zvláště voli podle toho zda se má sloučenine vzorce II ziskat ve formě...

Způsob zkoncentrování vodných roztoků alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268179

Dátum: 14.03.1990

Autori: Savolainen Kaarina, Selin Johan-fredrik, Seppälä Jukka, Ahvenainen Antero

MPK: B01D 13/00

Značky: alkoholů, zkoncentrování, vodných, roztoku, způsob

Text:

...přičemž se vytvoří vrstva o požadované tloušřce a potom se substrót 9 vrstvou roztoku karbamátu celulozy vede srážecí lázní, přičemž dojde k vysrbžení knrbamótu celulozy za vzniku membrány. Tato menbràna se potom sejme ze eubstrátu a promyje se, čímž se získa menbráno, která je vhodná k použití jako polopropustná membrúna pro oddělovací procesy, přl kterých se permeát odpařuje z vnější strany této membróny.K přípravě těchto polopropustných...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Velthuis Otto, Klazinga Aan, Boxhoorn Gosse

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: stříbro, způsob, přípravy, oxidací, vhodného, ethylenoxid, ethylenu, katalyzátoru, obsahujícího

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Způsob výroby pevných farmaceutických forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268177

Dátum: 14.03.1990

Autori: Spengler Reinhard, Lang Siegfried, Sanner Axel, Laemmerhirt Klaus, Klimesch Roger, Goedtz Hans-helmut

MPK: A61K 9/22

Značky: pevných, forem, způsob, výroby, farmaceutických

Text:

...že ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami taji nebo jsou ve změkčeném stavu v požadovaném rozsahu teplot také bez zvláštních změkčujícich přísad. Tání nebo změkčenl pod určitou teplotu je popřipadě potřebné e ohledem na možné tepelné nebo/a oxldačnl poškození nejen účinné latky, nýbrž také polymeru N-vlnylpyrrolid-2-onu. Tento polymer by mohl při zpracování vytlačovánlm zežloutnout a z tohotodůvodu...

Způsob extrakce parafinů z jejich směsí s kyselinami alkansulfonovými

Načítavanie...

Číslo patentu: 268176

Dátum: 14.03.1990

Autori: Platone Edoardo, Faggian Lucio, Picchi Emilio, Marcotullio Armando

MPK: C07C 139/14

Značky: způsob, směsi, extrakce, jejich, alkansulfonovými, kyselinami, parafinů

Text:

...e směsi těchto alkoholů.Pokud jde o separaoi kyseliny sírová. může být k tomu použito aepnroční činidlo. tímto činidlem může být 5 výhodou také výše uvedený alifatický alkohol mající rozpuatnoat ve vodě menší než 7 5.Způsob podle vyndlezu může být provéděn kontinuâlně nebo šoržovitě a je b 1 ížepopsín formou náeledujícíčh příkladů provedení. které mají pouze iluatrutivní charakter a rozsah vynělezu nikterak neomezuji.V tomto příkladu...

Způsob zpracování vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268175

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fonyódi Ferenc, Mészáros Géza

MPK: B44C 5/04, D21J 3/00, D04H 13/00...

Značky: vláknitého, materiálů, způsob, zpracování

Text:

...je ale eotne také nejdříve navzeJen aníchat. potoo euepondovat a rezmllnlt.Podla vynelezu je výhodne. když ea příaady pŕímíchóvají va dvou etupních a eíce po výrobe euepense a před vyaułenío haoty. Pŕítom je možne poatupovat tlk.že ee v prvním etupní přímíchávají příaedy, urćující materíalová vleotnoetí evo penee, zejaena hydrofílní, voluuínőzní. vodu a prach odpuzující vlaetnoat. příaady ovlivňující objemovou haotnoat, tuhoat e/nebo...

Způsob výroby derivátů fenoxylkanoltriazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268171

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schulz Guenter, Sauter Hubert, Trautmann Walter, Mackenroth Wolfgang

MPK: C07D 249/08

Značky: výroby, derivátů, fenoxylkanoltriazolů, způsob

Text:

...od 15 do 25 °C.Oba reakčni stupně, tj. oxidace a reakce s triazolem, probíhají při velmi dobrém chemickém výtčžku se selektivitami, vztaženo na isomery, vždy nejměnč 95 1. Tĺmto způsobem se hladce zĺská z E-alkenú vzorce III pár cnantiomerů RS/SR vzorce 1 a ze Z-alkenú vzorce Ill se získa pár enantiomerů RR/ss vzorce I.Problém diastereoselektivní syntézy sloučenin vzorce I se tak redukuje na syntézu stereochemicky jednotných E- nebo...

Způsob zpracování povrchu dílu z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268170

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stock Jürgen

MPK: B05D 7/02, C08J 7/04

Značky: plastické, povrchu, způsob, dílů, zpracování, hmoty

Text:

...vykazuje proto ve svém povrchu film z přírodně se vyskytujícího, enzymaticky iniciovaného derivátu celulôzy s funkční fosfátovou, sulfatovou, karbonátovou nebo aminoskupinou.Jako takový derivát celulôzy přichází v úvahu v první řadě deacetylizovaný chitin, známý pod označením chitosan, který jako monomerní jednotku vykazuje glukozamin /poly-/Á-1,4-qlukozamin/, který je nerozvčtveným polysacharidem, obsahujícím dsíkl. Funkční skupi nou...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovács Attila, Koltai András, Nagy Olivér, Nagy Zoltán, Doma György

MPK: C02F 3/14

Značky: čištění, způsob, podélné, provzdušňování, provádění, jakož, odpadních, protékaných, nádrží, odpadní, biologických, míchaní, zařízení

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 268168

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hedrick Ross Melvin, Gabbert James Delvin

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, kopolymerů, způsob, polyamidu-6, blokového

Text:

...obecně zahrnuje iníciátor polymerace laktamu. ke kterému jsou připojeny polyamidovć řetězce obsahující opakující se jednotky obecného vzorce (-C 0-Y-NH). kde Y znamená pentnmethylenovou skupinu. Polyamidový kopolymer se sice připravuje převážně z cpsilon-kaprolaktamu, může se však spolu použít i jiných lnktamových monomerů pokud není podstatné omczcna rychlost polymerace nebo stupeň polymerace kaprolaktamu. Hmotnost ní střední molekulová...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268164

Dátum: 14.03.1990

Autori: Noguki Genji, Itoh Kenichi, Nakahara Masanobu

MPK: C08F 2/20

Značky: způsob, suspenzní, vinylchloridu, polymerace

Text:

...vzorce I, kde R je methylová skupina, p 0, q 2,6 v průměru a r 0. Tato sířovadla se mohou použít bud jednotlive nebo v kombinaci dvou nebo více druhů podle potřeby.Příkladem polymerovatelné nenasycené karboxylové kyseliny, která se má kopolymerovat s výše popsaným siřovadlem, je kyselina akrylová, methakrylová, itakonová, chlorekrylová, kyanakrylová, J -fenylakrylovó, ob-benzylakrylovú, krotonová, maleinová, fumarová, sorbová B...

Způsob výroby fluorovodíku z kyseliny fluorokřemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268163

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jarzynowski Marek, Kónczal Józef, Hermann Zygmunt, Zawadski Bohdan, Zagozda Kazimierz, Bulinska Anna

MPK: C01B 7/19

Značky: fluorokřemičité, způsob, výroby, fluorovodíku, kyseliny

Text:

...ve vodě, čímž se získa kyselinu Fluorovodíková o koncentraci vyšší než 70 .Předmčtcm vynálezu je tedy způsob výroby ľluorovodíku z kyseliny Fluorokřemičité rozkladem této kyseliny působením kyseliny sírové, vyznačující se tím, že kyselina fluorokřemičità o koncentreoí vyšší než 40 se rozkladá kontínuàlním mísením s koncentrovanou kyselinou sírovou, jejíž entelpie byla předběžně zvýšena a která byla obohacena fluorovodíkem v průběhu...

Způsob přípravy 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-N-(N,N-disubstituovaný aminosulfenyl)-N-methylkarbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268161

Dátum: 14.03.1990

Autori: Asai Nobuyoshi, Tanaka Akira, Goto Takeshi, Soeda Takashi

MPK: A01N 47/20

Značky: aminosulfenyl)-n-methylkarbamátu, způsob, přípravy, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-n-(n,n-disubstituovaný

Text:

...1 až 3 atomy uhlíku nebo fenosyskupinu, vyznacující se tím,ze se amlnosulľcnylchlorídový dcrivát obecného vzurcu I. 1(I) kde R 1 a R 2 mají shore uvedený význam.nechá reagovat v prítomnosti bazickě látky při tcplotě od -20 do SU OC s 2,3-díhydro-2,2-dímethylhcnzoíuran-7-yl-N-molhylkarbamátcm vzorce llSloućeníny obecného vzorce I jsou nové látky, ktoré se mohou ořiravovat různými způsoby. ze kterých se dává přednost dále uvedeným zpúsobům l...

Ocelová srdcovka pro křižovatky nebo výhybky kolejnic a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268158

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pirker Robert, Augustin Hubert

MPK: C22C 38/50

Značky: její, kolejnic, ocelová, výhybky, križovatky, srdcovka, způsob, výroby

Text:

...svsřitelnost těchto specielnich oceli zvlbätni opatření, která jsou rovněž nákladné. Je také znáno použiti sdruženého materiálu v oblasti přejezdu kol, přičemž část odolné proti opotřebeni v oblasti přejezdu kol se nenese navařenin na základni materiál.U všech těchto provedeni erdcovek jsou v oblasti pojezdu kola, tedy na křidlové kolejnici a na hrotu srdcovky, použity buč stejný oteriál nebo nsteriâly rozdilné a nc~ přilii rozdilnou...

Způsob oddělování určitých biologických buněk od jiných buněk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268157

Dátum: 14.03.1990

Autori: Weinreb Arye, Deutsch Mordechai

MPK: C12M 1/34

Značky: oddělování, provádění, určitých, způsobu, buněk, zařízení, tohoto, způsob, jiných, biologických

Text:

...tím, že se určite měřicí nebo/h diagnostické nástroje nařídi na jedinečnou adresu buőky.Dallí účely a znaky vynilezu vyplynou z nlslodujícího popisu různých provodsní vynálezu v souvislosti s výkresyobr. 1 A - ic jeou achenetickú znázornčnl, částečně v pohledu v řezu, výhodných buäkových noeičů podle vynálezu.obr. 2 A - 20 znúzorňují jedno provedení drłaku pre näkolikenáaobný buňkový noeič zo účeleu provedení uäřicích cyklů na větší...

Způsob výroby 1,1-dioxidů 6-aminoalkylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268156

Dátum: 14.03.1990

Autor: Barth Wayne Ernest

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: výroby, způsob, 1,1-dioxidu, kyselin, 6-aminoalkylpenicilanových

Text:

...lqsalinou msleinovou, kyselinou jsntarovou, kyselinou benzeneulfonovou, kyselinou- p-coluensulfonovoxą kyselinou 2 naitsleneulfonovou s kyselinou methansulfonovou. Farmaceutiolq upotřebitelně kationioká soli zahrnují (bez jakěhokoli omezení pouze na tyto přípsdy) soli sodná, draselné a vápenaté, soli s N, Nĺdibenzylethylendieminem, N-methylgluksmjnem (megluminem) e. dietłmnolsminem.Odkazy na estery hydrclýzovatelné ze fyziologiołüoh...

Způsob vystřihování jednotlivých plošných dílů z materiálu ve tvaru desky nebo listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268154

Dátum: 14.03.1990

Autor: Benedite Claude

MPK: A43D 8/02, C14B 5/00

Značky: jednotlivých, způsob, listů, dílů, vystřihování, tvaru, desky, plošných, materiálů

Text:

...je možno nn ploše umístovat ručním ukládáním šnblon ve skutečně velikosti přímo na ploše usně, která se pak snímá. stejně tak je možné šnblony umísčovat na ra ferenční ploše ve zmenšenćm měřftku n ohrysy ručne rozmístěných šnblon opticky promítat na plochu usně.Pod pojmom umístování se zohledněním kvality materiálu uaně ve vztahu k jednotlivým druhům výstřižků se rozuní, že se šablony umísřují tak, aby orientaoe jednotlivých výatřiž- 5 ku...

Způsob úpravy formovacího písku, zejména chlazením a mísením a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268151

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wedek Rolf, Meiritz Lothar

MPK: B22C 5/04, B22C 5/08

Značky: zařízení, písku, úpravy, mísením, provádění, formovacího, zejména, způsob, chlazením

Text:

...písku uvnitř pásma mísení se umožní, bud vůbec upustit od obvyklých zařízení pro chlazení písku nebo aby tato zařízení byla značně menší, například jako předběžná chladící ústrojí. Jelikož dále u způsobu podle vynálezu se teplo odvádí pomocí páry uvnitř uzavřeného systému, totiž evakuovaného systému, lze jednoduše teplo takto z množství písku uvolněné odvést k dalšímu užitečnému upotřebení.Zařízení k provádění tohoto způsobu je podle...

Způsob zamezení provětrávání závalových prostorů a jejich inertizace za postupujícím provozovaným porubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268150

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vasil Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: porubem, provozovaným, inertizace, jejich, závalových, prostoru, provětrávání, zamezení, postupujícím, způsob

Text:

...a jejích ínertízace ze poetupujícím provozovanýe porubem podle vynálezu, jehož podateta spočívá V tom, že po vyuhlení a přeložení prvních sekcí od výdušne chodby se zapění prostor za aekcemí, následně ee přaloží delší část - eěríe aekcí s zapění ee závslovýprostor a cyklus se opakuje až k doeežení úvodní třídy, ktoré sa zapění za vratnou steaici. Současně se zspěňovúním ee s výhodou nepouětí do závaloveho prostoru duaík.Výhody způeobu...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268148

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bulička Milan, Kadlas Pravdomil, Pálffy Alexander

MPK: C01B 17/88

Značky: odpadní, způsob, kyseliny, zpracování, sírové

Text:

...20 °C e vyšší tuhou Iázi.300 g zahuštäné 65,15 odpední kyseliny sírové o teplotč 40 °C, obsahující dále v hmotnosti 0,11 5 Fe, 0,245 Mg, 0,12 A 1 a 0,46 V iontů bylo smíseno se 100 3 96,25 smäsné kyseliny z předchozích zkouäek použití odpadní kyseliny sírové v suspensi s 80 g 76,l raiinované kyseliny z předchozí operace. Po smíchíní dosâhla teplota směsi 47 °C a za 1 hodinu byla chlazení snížena při nopřerušovaněm níchání na 30 °C....

Polymerační způsob zpracování odpadu vznikajícího při aplikaci nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268145

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Jiří, Husák Jiří, Balcar Miroslav, Lešek František

MPK: C08L 67/06

Značky: zpracování, nenasycených, polymerační, odpadů, vznikajícího, polyesterových, způsob, aplikaci, pryskyřic

Text:

...více než rok, urychli jejich přídavek polymerecí, volba organických kapalin a teplotou veru 140 až zlo °c je dana tŕeni faktory. Není žadoucí, aby ee páry těchto kapalin dostevely do daatilatoru regenerovených rpzpouitědel ve značnější míře. Tim by ee anižovala jednak jejich oaývací ůčínnoat, resp. by zdetávely neodpařaná na zařízení, Naproti tomu je žádoucí, aby jejich odchod při deatileci e vodní parou byl dostatečně rychlý. Tento dvěma...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švajgl Oldřich, Pražák Václav, Boška Jan

MPK: B01J 23/42, B01J 21/20, B01J 21/04...

Značky: nasycených, lehkých, reaktivace, způsob, isomerizaci, nízkoteplotní, uhlovodíku, katalyzátoru

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušniny s flegmatizačním činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268126

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rez Jan

MPK: C06B 21/00

Značky: výbušniny, vodné, suspenze, chlazení, krystalické, způsob, činidlem, flegmatizačním

Text:

...odstranuje způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušiny a flegmntiznčního činidla, vyhřàtě nad bod tání flegnatizačního činidla při povrchové flegnatizaci výbušin. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že se vodná suspenze dávkuje do proudu chladící vody o teplotě 3 až 30 °C tak, aby teplota suspenze po smísení byla nižší než SD °C. Z ochlazené suspenze se flegmatizovaná výbušína ízoluje filtrací. způsob chlazení suspenze podle vynàlezu...

Způsob výroby bifokální brýlové čočky s přímým rozhraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268122

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pavlas Vladimír, Goruk Alexandr

MPK: G02C 7/08, G02C 7/06

Značky: čočky, bifokální, přímým, výroby, způsob, brýlové, rozhraním

Text:

...s přímym rozhrani» shodných vlastnosti s vybrušovanými bífokàlnimi čočkamí. Rozhraní bifokálni plochy lze navíc jednoduše provést na zadní ploše čočky. Takto umístěné rozhraní je méně vystaveno možnosti mechanického poškození, dále umožňuje snadnější zabrušování čoček do brýlových obrub a je í pro oko méně rušivé. velkou výhodou je snadná výroba prakticky všeh druhů brýlových čoček v bífokálním provedení, u nichž je zadní plocha sférická....

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: chromu, hlinitého, ionty, přípravy, také, laserových, způsob, dotovaných, granátu, případně, monokrystalů, yttrito, neodymu

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob odbourávání vinanových a chelatonových měďnatých komplexů ve vyčerpané chemické mědicí lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 268113

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: C02F 1/62, C02F 1/58

Značky: způsob, vinanových, odbourávání, měďnatých, komplexu, lázni, chemické, vyčerpané, chelatonových, mědicí

Text:

...při vyšší hodnotě pH, než-li při stupni pH 7, tvoří ruzpustné hydroxidy. A Pr 3 ilustraci vynáleĺu se uvádč 5 in 5 ĺledujici příklady provedení.Na 180 váhových dilů vyčerpaná chemické nědíci làznč /obsahující 660 mg/1 mědi/ se přida 12 vahových dilů pevného oxidu vàpennatého. Oxid vàpennatý se předem rozpusti ve 30 váhovych dilech vody při pracovni teplotě mistnosti. Hezitil se zapne oicháni, pomoci stlačeneho vzduchu, vyčerpanou mědici...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: cerem, způsob, granátu, ionty, teplot, perovskitu, taveniny, především, monokrystalů, dotace, redukci, formě, odolné, stabilní, vysokých, hlinito-yttritého, aktivovaným, pěstování, proti

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: erbia, monokrystalů, yttrito, neodymu, perovskitu, dotovaných, hlinitého, způsob, ionty, přípravy, laserových, ceru

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Způsob odstraňování pesticidů ze znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268109

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vavrouch Zdeněk

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: způsob, pesticidů, znečištěných, odstraňování

Text:

...nebo fosforečnanů, lze odvodnit a spálit nebo ukládat na akládkových lokalitách. Pro sepnrnci použitého sorbentu z vyćištěné vody lze použít tlotační zařízení, nspř. podle če. autorského osvědčení č. 210970. Vyčištěnou vodu, zbnvenou použitého sorbentu, lze vracet do technologického procesu nebo vypouštět do vodoteče.Do odpadní vody obsahující pesticid chemického složení -chlor~ 4-ethy 1 auino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin o všeobecném názvu...

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Huml Miroslav, Putna Zbyněk, Čech Stanislav, Kolář Zdeněk, Macek Vladimír

MPK: C07C 29/04

Značky: etanolu, výroby, způsob, různých, druhu, současné

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Způsob zjišťování orientace povrchových vrstev materiálů ve výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268096

Dátum: 14.03.1990

Autor: Czerný Jiří

MPK: G01N 23/02

Značky: povrchových, materiálů, výrobcích, vrstev, způsob, zjišťování, orientace

Text:

...vrstev polymerních výrobků byl kalibrován za příkladu polypropylenových vzorků o rozměrech 4 x 25 x 150 mm, které byly za normální teploty podrobeny na trhacím stroji přesně definovanému dloužení v rozsahu 0, 1, 2,5, 5 a 10 a po změření relativního prodloužení byl na vzorcích změřen stupeň polarizace pR povrchových vrstev způsobem podle vynálezu. Výsledky, ktere jsou uvedeny v pŕíkladu 1, ukazují,že stupeň polarizace oR orientovaných...

Způsob výroby prostředku pro dochucování pokrmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268095

Dátum: 14.03.1990

Autori: Loučka Miloslav, Kutal Tomáš, Antoš Jan, Habr Jaroslav

MPK: A23L 1/226

Značky: výroby, prostředků, dochucování, pokrmu, způsob

Text:

...přičemž obsah kyseliny chlorovodíkové v reakční směsi činí max. 20 obj vzniklý hydrolyzát se neutralizuje max. do pH 7, podrobí se zràní a filtraci. Hydrolýza kvasničné hmoty je časové méně náročná, lze pracovat i za teplot bodu varu, které odpovídají atmosférickému tlaku, je spotŕebováno méně bilancované kyse liny chlorovodíkové a neutralizačního činidla, což je zvlášt zřejmé v případě kvasničnéhomléka, kde jsou již kvasničné bílkoviny...

Způsob termické likvidace upotřebené odniklovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 268094

Dátum: 14.03.1990

Autori: Špaček Pavel, Krčma Ladislav

MPK: B09B 3/00, C02F 11/10

Značky: odniklovací, termické, způsob, upotřebené, likvidace, lázně

Text:

...Nejprve podle známých chemických reakcí se prítomný kyanid sodný i jeho komplexy chelátového typu s niklem a chromem převedou na hexakyanoželeznatan sodný pomocí heptahydrátu síranu železnatého. Dalším přebytkem heptahydrátu síranu železnatého vzniká bílá sraženína hexakyanoželeznatanu-železnato sodného, která vzdušným kyslíkem se rychle dále oxiduje a mění na modrý odstín. Vzniká tak Turnbullova modŕ, která se však další oxidací vzdušným...

Způsob získávání aromátů a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268092

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vozáb Jan

MPK: A23L 2/00, A23L 2/16

Značky: získavání, provedení, aromátů, způsobu, tohoto, způsob, zařízení

Text:

...Ž pro odvádění odpařených aromátů do kondenzátoru É, ze kterého jsou zkondenzované aromáty odváděny potrubím lg do zásobníku, který není na výkresu znázorněn. Ve spodní části nádoby 3 je vyústěno potrubí 1 pro odvádění neodparené štávy. Do potrubí 1 je zařazeno čerpadlo g, zprostředkovávající přečerpání štávy z nádoby 5 do deskoveho výměníku L V prvním ze samostatných okruhů se provádí získávání aromátú s vyparovací teplotou 55 až 65 OC,...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia z odpadních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268091

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tympl Milan, Matouš Václav, Jakeš Dušan

MPK: C22B 34/12

Značky: výroby, oxichloridu, zirkonia, kalů, způsob, odpadních

Text:

...spodem, takže se produkt promývá ve vznosu,a to tak dlouho, že obsah iontů 50,2 klesne na hodnotu obvyklou u užitkové vody. To se dá nejlépe zjistit obćasnou kontrolou během promývání. V tomto stadiu postupu má získaná pevná fáze, oddelená zo směsi ľillrací nebo odstřoděním, složení Zr 02.×H 20, ćili jde o hydratovaný oxid zirkonlćitý. Ten se na konečný produkt oxichlorid zirkonia převede postupem podle autorského osvědčeni 255 ASB nebo...

Způsob kontinuálního míchání kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268086

Dátum: 14.03.1990

Autor: Svoboda Petr

MPK: B01F 3/04

Značky: kapaliny, způsob, míchaní, plynem, kontinuálního

Text:

...uspořádání a při ° vhodných rozměrech reaktorů a průtocích kapaliny čerpat do trysky prvního reaktom stále výchozí (tj. dosud s plynem nesmíšenou) kapalinu. V případě, že se jako tryska použije Venturiho tryską, je její difuzor apojen s vrchní částí reaktoru. Plyn lze také přetlaken vhánět do trysky nebo k trysce. stejné množství kapaliny, jaké je vstřikováno do trysky prvního reaktor-u je. tohoto reaktoru odváděno do trysky druhého...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů a zařízení k provádění výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268085

Dátum: 14.03.1990

Autori: Koropecký Igor, Dědek Václav, Ulbert Karel, Paleta Oldřich, Šorm Miloslav, Nešpůrek Stanislav, Kubánek Vladimír

MPK: C07C 29/32, C07C 29/34, C07C 29/44...

Značky: zařízení, výroby, fluorovaných, způsob, provádění, alkanolů

Text:

...uvedeným způsobem umožňuje zařízení podle vynálezu. Toto zařízení je s jedním fotochemický reaktorem schematicky znázorněno na obr. 3. Znázonněné akční členy jsou dálkově ovládány a signály všech čidel jsou dálkově recistrovány, což umožňuje automatizovat výrobu do vysokého stupně a efektivně ji řídit počítačem podle stanoveného programu. Zařízení podle vynálezu sestává z následujících hlavních částí Ze soustavy ,rotochenických reaktorů,...