Patenty so značkou «způsob»

Strana 60

Způsob vytvoření přesné funkční plochy v konkávním výbrusu pro fotokatodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268292

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: funkční, způsob, výbrusů, vytvoření, konkávním, plochy, přesné, fotokatodu

Text:

...stínící díl z nemagnetickćho materiálu uprostřed opatřený mngnetem, načež je vytvořena kontaktní plocha napařením kovu, ktoré vymezujo funkční plochu.Vyšší učinek způsobu vytvoření přesné funkční plochy podle vynálezu v porovnaní 3 dosavadními postupy je spatřovšn zejména v dosnžení vysokého kontrastu mezi kontaktní a funkční plochou při zachování čistoty vytvořenć funkční plochy. Výhodou je rovněž, že při napařování kontaktní plochy není...

Způsob ochrany sklokeramické pájky při sedimentaci luminoforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268291

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: způsob, sedimentaci, pájky, sklokeramické, ochrany, luminoforu

Text:

...na přírubu, se vsadí do příprevku opatřeněho z druhć struny parmunontním magnetcm,«přičomž se vystředí stínicí díl e kruhovým břitom na vyčíštčně ploše destičky n sklokeramická pájka se překryje ochrannouVyšší Účinok způsobu ochrany sklokeramícké pájky proti částečnému rozpouštění podle vynćlezu V porovnání s dosnvndní prnxí je apatřován hlavně v tom, že je zabráněno znečíšĺovšníaktivní plochy rozpuštěnou sklokeramíckou pájkou při...

Dialkylestery kyseliny 2-chlorethoxymethanfosfonové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268286

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/40

Značky: kyseliny, způsob, dialkylestery, 2-chlorethoxymethanfosfonové, přípravy, jejich

Text:

...částečně vadlejsi renkci e 2-chlorechoxyokupinou látky vzorce II). Vzhledem k použití pro eyncćzu znlněných virostacik se však Jeko optimální jev( diechyl enter vzorce I (R ethyl).Obdobná reakce by mohla být provedene 1 s 2-bromethoxymethylcblorldem nieto látky vzorce II, i v tomto případ väek hrozí nebezpečí konkurenění reakcetrielkylfoefitu 1 2-bromethylekupinou. Protože reektivitn eodných eolí heterocyklických bázi v dinethylformnmidu I...

Způsob přípravy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268280

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jandová Martina, Sufčák Miloslav, Liška František, Fikar Jiří, Reiss Jiří, Valenta Miroslav

MPK: C07C 69/02, C07C 69/003, C07C 67/28...

Značky: 4-oxopentylalkanoátů, způsob, přípravy

Text:

...úkor vzniku vedlejäích produktů adioe - 1 n telcmerd obecného vzorce III, kde RH nebo alkyl o počtu uhlíků C 1 až C 4 a n - 2. Reakční směs po ozéření se zpracovávé destilaoí nebo raktifikací.Účinok postupu podle vynélezu spočívé v tom, že fotoohamioky inioiovanou radikálnvou adioí acetaldehydu na allylalkanoéty obecného vzorce III vznikají v relativně vysokých výtěžoíoh 4-oxopentylaoetáty obecného vzorce I. Výhodou postupu podle vynélezu...

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268279

Dátum: 14.03.1990

Autori: Reiss Jiří, Jandová Martina, Sufčák Miloslav, Fikar Jiří, Valenta Miroslav, Liška František

MPK: C07C 29/00, C07C 31/125, C07C 45/61...

Značky: 5-hydroxy-2-pentanonu, způsob, přípravy

Text:

...II probíhá kvantitstivnä za velmi mírnçfoh reakčníoh podmínek. Výhodou postupu Jsou vysoké výtäžky prakticky čistého S-hydrow-Z-pantanonu vzorce I, mírně reakční podmínky a nnedná izolace produktu.Způsob podle vynálezu je dále popadn na několika příkledeoh provedení. Příklad 1ai-Oxopentylecetát (II, R-CHJ 21,6 g 0,15 mol) byl rozpuštön v methanolu (150 ml),obaahujícím methoxid sodný (0,2 g). Vzniklý homogenní roztok byl ponechÁn stát 5...

Způsob syntézy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268278

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pešek Miroslav, Fikar Jiří, Jandová Martina, Valenta Miroslav, Reiss Jiří, Sufčák Miloslav, Liška František

MPK: C07C 69/02, C07C 69/003, C07C 67/28...

Značky: 4-oxopentylalkanoátů, způsob, syntézy

Text:

...vynálezu spočív( v ton, Ze redisčnč iniccvnnou adiuí ecetaldehydu nn allylalkenoâty obecného vzoroe II vznikají v reletivnč vysokých výtěžcích4-oxopentylncetáty obecného vzorce I. Výhodou do relativně snadné dostupnost acataldehydu e ellylecctátu (II. R-CH 3), Jednoduchá e snadné provedení vlastni redikálověedice, dobré oddělení reakčních produktů obecnáho vzoroe I od 1 n telomerd obecného vzorce III e dále tu skutečnost, že při rediolýze...

Způsob výroby hydrolyzátu chlazení pro kosmetické a farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268277

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krabcová Marie, Hanuš Vladimír, Adam Milan

MPK: A61K 35/54

Značky: účely, chlazení, výroby, kosmetické, hydrolyzátů, farmaceutické, způsob

Text:

...lázni při teplotě 70 až 85 °C, s výhodou 80 OC, za stálého micháni po dobu 10 až 20 min., s výhodou 15 minut, naćež se roztok ochladí na teplotu mistnosti. Následně Jo provedena úprava pH na kyselou reakci a pepsinové digesce.Hydrolyzát chalazei lze vyrábět podle následujiciho přikladu technologického postupu, kterým se rozsah tohoto vynálezu neomezuje ani nevyčerpává.Chalazaa získaná z vaječného bilku se Ěrůběžně soustředuji a uchovávaji v...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268276

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Hrabal Ivan, Beránek Ivan

MPK: C07C 1/30

Značky: katalytické, hydrogenolýzy, hexachlorbenzenu, způsob

Text:

...nebo zvýšeného tlaku do l MPa na povrchu nosičového ketalyzótoru obsahujiciho 0,1 až 5 hmot. paladia naneseného na aktivním uhlí nebo na kysličníku hlinitém. Postupem podle vynálezu se výhodné pracuje při teplotě 330 až 400 DC. Použitý molárni poměr vodíku k hexechlorbenzenu činí 8 až 50.Poatupem podle vynálezu lze 5 výhodou pracovat kontinuélnim způsobem. Za uvedených reakćnich podmínek dochází na paladiovem katalýzätorUk hýdrogenolýze...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268275

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubička Rudolf, Jasanský Zdeněk

MPK: C07C 45/50

Značky: propylenu, způsob, oxonace

Text:

...3 až 41, a plati pro něj obdobné vztahy uvedene v popisu konverze a selektivity. Nevýhodou regulace oxonace podle selektivity. která je například S-78 mal, je obtižnàjši analyticke sledováni a dále velká časová prodlava mezi změnou v oxonaci a množstvim těžkých podilo.Nyní bylo zjištěno, že lze zvýšít výtěžnost aldehydo v n tím 1 sníiit specífíckou spotřebu propylenu. Jcstllže se poznění pracovni režim oxonace propylenu ve dvou...

Způsob výroby heterocyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268274

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Pihera Pavel, Hájíček Josef

MPK: C07D 471/14

Značky: způsob, heterocyklických, výroby, laktam-esterů

Text:

...za se použije tryptemínu a pracuje se v bezvodém rozpouštědle. Nevýhodou tohoto postupu, i když poskytuje srovnatelnà výtêžky, je nutnost sušít rczpouštědlo, e navíc použít.gerçgární organické zásady, Jako tríethylamínu nebo pyrídinu, Jako cínidla poutející ho uvolněný chlorovodik.Následující příklady ílustrují, avšak nłkteübk neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynâlezu.(tj. 1.2 ekvívalentu) oxalylchlorídu. Po odeznění bouřlívého...

Způsob výroby nitrilu kyseliny 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268273

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 211/06

Značky: kyseliny, nitrilu, výroby, způsob, 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové

Text:

...jehož podstata spočivà v tom, že se k alkylaci dífenylacetonitrílu používá 2-piperldlnoethylchlorid ve formě hydrochlorldu, reakce probihá v přttomnostl hydroxidu sodného bez rozpouštědla při teplotě 90 až 110 °C, po ukončení alkylace se při uvedené teplotě reakčni směs rozpoušti v rozpouštědle, nemisitelném s vodou, typu arometického uhlovodiku s teplotou varu nad 100 OC, např. toluenu, přidánim vodné kyseliny chlorovodlkové 0 hmotnostni...

Způsob odstraňování sulfanu z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268269

Dátum: 14.03.1990

Autori: Palatý Jiří, Jonáš Jaroslav, Buryan Petr

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, sulfanu, odstraňování, plynů

Text:

...formě used e nálepů strojní zařízení i potrubní cesty.Uvedená nedostatky řeší způsob odstrsnování sultenu z plynu působením vypíraoího roztoku chelátovč vćzaných solí železa podle vynćlezu. Jeho podstata epočívá v tom, že se do vypírncího roztoku přidávají měčnstć sole v množství do 5 5/1 a/nebo eldehydy s počtem uhlíků 1 až 3 V množství od 1.107 do 55 5/1.Základní výhoda způsobu podle Tynálezu spočíçd V tom, že vylučující se síro není tak...

Modifikované polyamidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268267

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šebenda Jan, Stehlíček Jaroslav

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, způsob, jejich, polyamidy, modifikované

Text:

...jednotek a koncové hydrozylové nebo primární či sekundární aminově skupiny, 0,1 - 8 mol. vztaženo na Í-ksprolaktem, bitunkčního nebo vícefunkčního aktivátoru eniontové polymerizace lektemů, například N-eoyllektamu odvozenáho od dikarboxylové nebo polykarboxylové kyseliny, diisokyenátu nebo polyisokyenátu, nebo od nichodvozených N-ureidolektamů, nebo jejich směsí a 0,1 - 6 mol. , vztaženo na 5-kapro 1 ak~tam, bázického...

Způsob odstraňování solí vápníku a hořčíku z amoniakálních výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268266

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šulc Vítězslav

MPK: C22B 23/04

Značky: výluhu, vápníku, způsob, odstraňování, solí, amoniakálních, hořčíku

Text:

...obvyklým způsobem na zásaditý uhličitan nikelnatý a na elektrolytický nebo sintrovaný nikl.K odstranění hoľčíku z amoniakálních výluhů, vznikajících pri zpracování železoniklových rud serpentinitickěho typu. bylo doporučene jednak prodloužit dobu loužení za snížené teploty 40 až 45 °C, kdy horčík vypsdívä částečně zpět z výluhu do louience, jednak sríłet hołčík kyselinou fosíorečnou neb fosforečnany po dobu i hodiny při tepiotě o °c, kdy...

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kunčický Jiří, Komín Stanislav, Vodička Miloslav, Mach Zbyněk, Wimmer Jiří, Šefr Zdeněk, Alinče Miroslav

MPK: B01J 49/00

Značky: kapalin, způsob, rafinaci, úpravou, iontů, měničích, vysoké, před, hustotě, chemickou, odstraňování

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Způsob vytvoření klon-liniového Fl hybridu s využitím explantátových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 268256

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křivský Karel, Borovec Vladimír

MPK: A01H 1/04

Značky: klon-liniového, kultúr, vytvoření, využitím, explantátových, hybridu, způsob

Text:

...klony a to pomocí explantátová kultury. Byl zvnlen meristemoyý způsob množení z důvodu vyloučeni genotypových změn během klonování in vitro. Z hlávek zelí hyly excirpovány pupeny 2 úžlabí listů, a ty nasnzeny na proliľerační živné médium s přídavkem kinetínu. V tomto případě bylo použito médium Murashige, Skoog (1962) 3 přídavkem BAP. Po zmnožení nasnzených pupenů byly jejích shluky rozřezány nn jednotlivé pupeny a ty asepticky...

Způsob odstraňování vnitřního výronku v elektricky svařovaných trubkách s přímým švem a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268254

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlasov Vladimír, Golberg Viktor, Uljanov Viktor, Grinberg Valerij, Kričevskij Jevgenij, Ponomarjev Anatolij, Verděrevskij Vadim, Panjuškin Jevgenij, Dančenko Valentin, Berezovskij Valentin, Mjagkov Jurij, Poklonov Genadij, Djačkov Anatolij, Marar Ivan, Penkov Jurij

MPK: B23K 31/06

Značky: způsobu, způsob, odstraňování, tohoto, elektricky, výronku, provádění, vnitřního, svém, přímým, zařízení, svařovaných, trubkách

Text:

...To vede k natavovàní odřezàvaného kovu vnitřního výronku na břit nože a k jeho rychlému otupení e vylàmànímtakłe je nutno výrobní proces elektricky svařovane trubky s přímým Sven bez vnítřního vý ronku astavít k výmene nože.Kromě toho nezajíšřuje lámání plynule třísky vytvâřene pri nepřetržitéu odstraňovaní vnitřního yyronku s pomocí odpruženeho nasekávacího xařizení žádné spolehlivé oddělení třísky v něrných ůsecích o požadované dělce k...

Způsob čištění 2-sulfanilamidothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268252

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Tyl Dalibor

MPK: C07D 277/52

Značky: 2-sulfanilamidothiazolu, čištění, způsob

Text:

...tohoto způsobu čištění oproti jiným spočíva v tom, že odstraňuje veškeré vedlejší intenzivnč zbarvené rozkladně produkty s minímálními ztrátami na čistom produktu, protože ćíštění není nutné opakovat.způsobem podle vynálezu lze získat velmi čistý, bílý produkt, zcela vyhovující lekopísné kvalitě, aniž by se snižovaly výtěžky produktu oproti původním způsobům. Tím dochází í k lepšímu využití původních surovin a k zproduktivnění...

Způsob zjišťování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268248

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sedliský Otakar, Anděl Miroslav

MPK: G01N 9/10

Značky: stavu, zjišťování, výrobků, konzervace, způsob, sklenených, nádobách

Text:

...objemem indikujicího balonku, kdežto na obr. 3 je nakreslena schematicky nádoba s vadným obsahem,špatné sterilizovaná, se splasklým indikujícím balonkem pro provádění způsobu zjištování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách podle vynálezu.včasné určení jakosti sterilizačního procesu i možnost opticky sledovat jeho stálost v čase poskytuje způsob podle vynálezu tim, že před uzavřenim naplněné skleněné nádoby se do ní vloží...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268247

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paleta Oldřich, Dědek Václav, Timpe Hans-joachim, Neuenfeld Steffen

MPK: C07C 31/38

Značky: způsob, výroby, hexafluoralkanolů

Text:

...dále organické peroxyaloučenlny, a výhodou dlbenzoylperoxld, di(chlorbenzoyl)pero×ld, deriváty benzolnu, s výhodou O-mathylbenzoin a/nebo o~íaopropylbenzoín a/nebo alfa-fenylbenzoln,dále ketony, 5 výhodou aceton a acetofenon. V průtočnín uspořádání je zdroj zařeníbud zcela ponořen do kapalné fáze, nebo může být uníatěn nad kapalnou Fézí uvnitř reaktoru. Při ozařování z vnějěku může být zéřenl vhodné uaněrněno reflexnini plochaol...

Atraktivní směs pro polyfágní synantropní hmyz a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268239

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šifner František, Kubias Josef, Laštovka Petr, Pulpán Jan, Kalvoda Ladislav

MPK: A01N 65/00

Značky: přípravy, polyfágní, synantropní, její, způsob, atraktivní, směs

Text:

...Trogodarna, Stagobiul aj. Z hladiaka otodiky aplikace ná široká využití, aľ Již ako atraktant Iachanických nabo lapovýcñ lapačo, no bo navnada a využitím konvančnich požorových inaokticidd či paaticido dallich ganaraci jako Juvonoidd, atorilanto, biopaaticidd atd. Dalłiai přadnoatni anłai proti dosud uplatněnýn atraktantña Jsou Jaji trvanlivoat a stabilita Gčinnoati, dala doatupnoat a láca včtĺiny kolponant a tady 1 naniročnoat a...

Způsob nízkotepelného dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268238

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jirsa Jan, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: dělení, způsob, vzduchu, nízkotepelného

Text:

...13 e nízkotlakou kolonu 11. Sání 13 základního kompresoru 1 Je spojene s atmosferou lj a církulační potrubím lg přes výměník 19 5 výstupem 11 z turbíny 2. Výtlak základního kompresoru 1 je propojen přes dochlazovač Š, dotlačovací turbokompresor 2, dochlazovač 3 dotlačovacíg ho nurbokmnpresoru. udsarber 5 a výměník lg Jednak se vstupem gá do trubíny 2 a dále P 0 pojovacím potrubím gz s patou tlakové kolony 11. Hlava tlakové kolony 11 Je...

Způsob termické separace prachových, jemných nebo kusových odpadových materiálů od kapalných fází a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268237

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Bečvář Jaroslav

MPK: B01D 43/00

Značky: kusových, termické, kapalných, separace, fázi, způsob, jemných, prachových, materiálů, odpadových, zařízení, provádění

Text:

...při zpracovávání těchto odpadových materiálů, přínosem je i značná ekonomická efektivnost řešení dle Vynálezu.Konkretní příklad provedení zařízení dle vynálezu je zobrazen scheoaticky na přiloženém výkresu.Zařízení dle vynálezu sestává Z rotační kovové rezorty L, plynotěsně uzevřené ttsněním á, která je šikmo uložena na hnacích kontaktních kladkách g. Kontaktní kladky g jsou připojeny na výkonový transfonnátor 2 s regulátorem 19 a...

Způsob sledování průběhu acylace při syntéze peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268230

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vágner Josef, Lebl Michal, Krchňák Viktor

MPK: C07K 1/00, G01N 33/15

Značky: peptidů, sledování, průběhu, acylace, způsob, syntéze

Text:

...Hont esteru (5 ml 0,2 M roztoku v DMF) bylo prldáno0,1 ml 0,0 M roztoku bromtenolové modra v DMF a touto směsí byly acylovány volné amlnoskuplny. Reakční doba se pohybovala od 5 do 60 minut. Po vymlzení modrého zabarvení byla pryskyrlcc promyta a vzorek byl testován ninhydrlnem na prítomnost volných aminoskupln. Ani v jednom prípade nebyl ninhydrinový test pozltlvní. Výsledný peptld mel amlnokysollnovou analýzu a stanovení čistoty srovnatelné...

Způsob přípravy metalografického preparátu trvalé hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268226

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jandoš František

MPK: G01N 1/28

Značky: přípravy, způsob, preparátu, metalografického, hodnoty, trvale

Text:

...nelze renovovat, Uvodonó nevýhody otâvąjioiho stavu techniky ae cdatrąni způsobem připruvy metalograľickóho prepnrůtu trvnló hodnoty podle vynúlezu, jehož podstata opoöivú v tom, žo eo propnrát připraví Jako ctiuk metnlogrnfiokáho výbruou, tento otisk se neotištšncu otrancu přiloži na rovinnou podložku u Jeho otiätěnâ strana ae přokryjo krycím mikroakcpickým okličkom, ktoré oc po obvodu k podložnimu ekliöku přilopi tok, aby byl otiok mezi...

Způsob zpracování fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268224

Dátum: 14.03.1990

Autori: Trubač Ladislav, Dittrich Vladimír, Vaněček Václav

MPK: C02F 1/02

Značky: tohoto, provádění, způsob, způsobu, fenolových, zpracování, zařízení

Text:

...potrubí 22 pro odvod odpsřené fenolevvâ vody napojen na přehřívnč )6, který je pomocí potrubí l napojen na vstup Ľ víoestupňovélio smääovnoíłxo proudověho zařízení z. Potrubí 3 § pro přívod ohřívaoí páry je napojenona přehřívaö li, ktorý je potrubí x pro odvod páry propojen s odpařovačem 2, propojeným potrubím ĺ 4 O pro odvod parního kondenzátu s předehřívnöem 21, ze kterého vyústuje potrubí fu pro odvod oohlazeného parního kondonzátu....

Způsob lokalizace podpovrchových kabelových souborů, zejména kabelových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268222

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beneš Jan, Pechlák Bohuslav

MPK: G01M 3/22, G01R 31/08, G01R 33/02...

Značky: způsob, souboru, kabelových, zejména, podpovrchových, spojek, lokalizace

Text:

...nutnost provádění rezsóhlých výkopů a zbytočných zásahu do kabelu s negativním vlivem na kvalitu. provozu, oož je v případě použití dosud mámých způsobů spravidla nevyhnutelné. Pro lokalizaci způsobem podle ry-nálezu lze využívat radioindikíxtcrů s krátký pcločasem radicaktivnipřeměny, např. 828 - Tĺ/z 36 hod., Ar - TV 2 hod., což znamená,že po dobč con dosetinúsobku poloöasu tratí rndioindikátor prakticky všechny sve radioaktiv ní...

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/173, H02K 5/04

Značky: štíty, způsob, výroby, plechovými, elektromotor

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Způsob výroby modifikovaných rozvětvených etoxypolysiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268216

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schraml Jan, Čapka Martin, Blechta Vratislav, Czaková Marie

MPK: C08G 77/20

Značky: etoxypolysiloxanů, výroby, modifikovaných, rozvetvených, způsob

Text:

...°C. stabilní katalyzátory rozpustné ve vodě lze odstrenit vypráním reakční směsi vodou.I když při modifikaci etoxypolysiloxanů lze obecně používat široký výběr disilcxanú, výhodné jsou zejména ty, které jsou technicky dostupné jako hexametyldisiloxan. hexaetyldisiloxan, případně dieiloxany obsahující fenylskupinu. Pro přípravu modifikovaných etoxypolysiloxanů obaahujíoích nenesycenou skupinu je velmi výhodný...

Způsob výroby neutronového stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268214

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nezbedová Eva, Starý Miroslav, Zavadil Zbyněk, Kupf Lubomír, Bízek Václav

MPK: G21F 1/04

Značky: způsob, neutrónového, stínění, výroby

Text:

...pojiva, a ta se pak za stáleho míchání ztekutí přídavkem 20 až 30 hmotnostních vody.Vzniklá ztekucend licí směs se pak nalije do vhodného bednění, kde se nechá ztuhnout. Pro usnadnění homogenizace, dokonalejší ztakucení a zvýšení soudržnosti vzniklého neutronověho stínění se do směsi může přidat vhodné smáčedlo.Výhodou neutronového stínění vyrobeného způsobem podle vynálezu je především jeho podstatně nižší pořizovací cena ve srovnání s...

Způsob výroby námelových alkaloidů submersní fermentací za řízených fyziologických podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268211

Dátum: 14.03.1990

Autori: Votruba Jaroslav, Sajdl Přemysl, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Flieger Miroslav, Harazim Pavel, Malinka Zdeněk

MPK: A61K 31/48, C12N 1/38

Značky: výroby, submersní, způsob, alkaloidů, podmínek, námelových, fermentaci, řízených, fyziologických

Text:

...fyziologické rychlosti produkce podle vynálezu je popaán v následujících .příkladech použití, aniž by jimi byl předmět vynálezu jakkoliv OZRBZOVBDoProdukční médium obsahující hmotnostně 10 eacharozy, 1 kyseliny jentarové,0,025 Ž KHZPOA, 0,025 M 3504 . 7 H 20, 0,1 CaCl 2, 0,1 Ca(N 03)2 - 4 H 20, 0,002 Ě e 504 . 7 R 20, 0,O 015 ZnSO 4 . 7 H 20 v destiloveně vodě bylo rozplněno po 100 ml do Erlenmayerových baněk o objemu 500 ml....

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268208

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří, Šabata Stanislav, Reiss Jiří, Svoboda Petr

MPK: C08F 8/04

Značky: hydrogenace, způsob, nenasycených, polymerů

Text:

...látky obsahující hydrogenovatelně CC vazby. přednostně polymerý vznikající polymerací konjugovaných dienů a Jejich kopolymerací a vinylsubatituovanými aromatickými uhlovodíky. Příkladem těchto nenasycených polymerů Jsou po 1 y(butadien), poly(isopren), butadienatyrenový kopolymer a hutadien-isoprenový kopolymer. Hydrogenaci lze provést Jak s nekončeąými polýmery, tak i s polymery končenýmd tunkčními skupinami. Ačkoliv výše uvedené polymery...

Způsob přípravy amidů kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268205

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07C 102/06, C07F 5/06

Značky: kyselin, způsob, amidů, přípravy

Text:

...zjištění, že 2-propanolét hlinitý v žádné ze svých forem, tj. tetramer neho trimer, není katslyzétorem aminolýzy esterů kyselin.Tstrsmer 2-propanolétu hlinitého nemá účinky ne smšs saterů kyseliny s primérního nebo aekundérniho emin. Trimer 2-propanolétu hlinitého v prostředí primérního nebo sekundár CS 268205 B 1 3ního eminu neexistuje sanotný, nýbrž jen jako komplexní sloučenins vzniklé vezbou ekvivalentnich množství těchto látek, tj. 1 mol...

Způsob přípravy komplexu trimeru 2-propanolátu hlinitého a aminu nebo amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268204

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06

Značky: způsob, přípravy, hlinitého, komplexu, trimeru, amoniaku, 2-propanolátu, aminu

Text:

...v alkénech i v nižších alkanolech, jako je metanol, etanol, 2-propenol,málo jsou rozpuatné v toluenu. chloroformu, trichlorethylenu, dobře jsou rozpuatně v amineoh obecného vzorce II.Teploty tavení těchto komplexních eloučenin jsou překvapivě vysoké, přeeahují 118 °c, což je počátek teploty tevení komplexu vzniklého vazbou trimeru 2-propanolátu hlinitého a amoniake.Komplexní aloučeniny obecného vzorce I jsou atélé i při teplotách do 190 °C,...

Způsob separace rtuti ze vzduchu a plynů kontaminovaných jejími parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268203

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyskočilová Olga, Toman Bernard, Hájek Bohumil, Šrank Zlatko

MPK: B01D 53/34

Značky: parami, rtuti, jejími, plynů, separace, způsob, vzduchu, kontaminovaných

Text:

...ťázi za vzniku pevné látky. Tento princip byl aplikován u čištění odpadních plynu od par rtuti plynným sulfanem za vzniku pevného sultidu rtutnatého. Základní výhodou tohoto postupu je jeho vysoká účinnost, ktoré je v důsledku přívodu stále čerstvého reakčního média konstantní, e zanedbatelný aerodynamický odpor. Jeho nevýhodou je jedovatost sulfanu a použitelnost při teplotách nad 70 °C, což podstatně omezuje možnosti jeho...

Způsob výroby nových substituovaných 3-fenyl-7H-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268198

Dátum: 14.03.1990

Autori: Thorwart Werner, Schleyerbach Rudolf, Gebert Ulrich, Bartlett Robert

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, výroby, 3-fenyl-7h-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů, substituovaných, nových

Text:

...łqaelinami, popřípadě s Jejich alkyleetery obecného vzorce VIIIn n 4 (vľľľ) O 0 vo kterém R 3 má význam uvedený pod vzorcem I a R 4 znamená otom vodíku nebo alkylovou skupinu e 1 až 3 otom uhlíka, za vxniktz příslušných sloučoniln obecného vzorce I.Výhodné ae připravují takové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém bud R 1 znamená. fero.- butylovou skupinu nebo R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíhz nebo...

Způsob výroby opticky čistých (5R, 6S,1´R)-2-methoxymethyl penemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268197

Dátum: 14.03.1990

Autori: Alpegiani Marco, Perrone Ettore, Zarini Franco, Franceschi Giovanni, Della Bruna Costantino

MPK: C07D 499/00

Značky: způsob, opticky, penemderivátů, čistých, výroby, 6s,1´r)-2-methoxymethyl

Text:

...bázickć aliIatiokó estery karboxylových kysalin, například Z-diothylaminoethylester 4-aminobenzoov 6 kyseliny, nižší allqlennminy, například l-ethylpiperidin, cykloelhylaminy, například. dicyklohexylanin, benzylaminy, například 11,11 ~dibenzylethylendismi.n, dibanzylamin nebo lI-henzyl-o-renethylsmin, nebo bázioká aminokyseliny, například arginin. Zvlášť výhodnými famaceuticky upotřebitelnými solemi sloučeniny vzorce I jsou...

Způsob tvorby kliček v osnovním pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268196

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mamulašvili Abesalom, Čikašvili Lev

MPK: D04B 21/00

Značky: tvorby, osnovním, způsobu, způsob, kliček, provádění, tohoto, zařízení, pletacím, stroji

Text:

...kliček ve známém osnovním pletacím stroji například ve svislé rovině vratnä pohyblivé jehly l, nosič g s platinami 1, z nichž každá je vytvořena ze dvou částí, například ze dvou rovno- běžných desek i s ž. V každé z deeek i a i je vodioí očko g, jímž prochází osnovní nit 1 pro vznik přetežení § (obr. 2), přičemž na každá desce i s 1 je krček 9,. Pro tvorbu kliček je nosič 2 s platinami 1 uložen s možností kyvného pohybu kolmo k čelu a...

Způsob výroby nových substituovaných 3-fenyl-7H-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268194

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schleyerbach Rudolf, Gebert Ulrich, Thorwart Werner, Bartlett Robert

MPK: C07D 513/06

Značky: způsob, nových, výroby, 3-fenyl-7h-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů, substituovaných

Text:

...se připravujl takové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém buü R 1 znamená terc. butylovou skupinu nebo R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methy lovouskupinu.Ďále jsou výhodné zejména takové sloučeniny obecného vzorce 1, ve kterém R 1 znamená terc.-butylovou skupinu a současně R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methylovou skupinu, jako například 3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyll-7 H-thíazo 1...

Způsob výroby nových 4,5-dihydrooxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268191

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rovenszky Franz, Ferber Hubert Peter, Binder Dieter

MPK: C07D 413/14, C07D 495/04

Značky: výroby, nových, 4,5-dihydrooxazolových, derivátů, způsob

Text:

...vodíku v ledově kyselině octové při teplotě místnosti.sloučeniny obecného vzorce I podléhají tautonerii a mohou se tedy vyskytovst ve všech tautomerních formách obecného vzorce I.Výchozí sloučeniny obecného vzorce III jsou známé. Výchozí látky obecného vzorceII je možno získat ze známých látek známým způsobem. Zvláště je možné tyto látky získat podle reakčního schemstu I a podle údajů, uvedených v příkladech. Sloučeniny obecného vzorce...