Patenty so značkou «způsob»

Strana 58

Způsob extrakce tuku z plodů Serenoa repens

Načítavanie...

Číslo patentu: 268538

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pozzi Roberto, Bombardelli Ezio, Bertani Marco

MPK: A61K 35/78

Značky: extrakce, plodů, způsob, serenoa, repens

Text:

...50 °C a při tlaku pohybujícim se v roznszi 10 ažPři těchto pracovních podmínkách se po usuäani výslednáho produktu získá žlutooranžový, dshydratovsný olej bez jskehokoliv zápachu, jehož nejtěkevějši podíl byl v proběa hu způsobu podle vynàlezu odatraněn.Takto získaný výsledný produkt má následující fyzikálně-chemická vlastnosti- hustotu 0,9,- index lomu přibližně 1,45 při zo °c,- obsah nesaponifikovatelných látek přibližně 3 Látky, ktoré není...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268536

Dátum: 14.03.1990

Autori: Oine Toyonari, Yamaguchi Totaro, Wagatsuma Mitsuyoshi

MPK: C07D 501/24

Značky: výroby, derivátů, nových, cefalosporinových, způsob

Text:

...ůčinnójší,může však obsahovat malú množství druhého isomeru, způsobem podla vynálazu je možno získat sloučeniny obecného vzorce 1 nebo jejich soli tak, že seA) kondanzuje kyselina oxyiminooctová obecného vzorce IIR 11 znamená aminoskupinu, popřípadě chráněnou, nebo sůl nebo reaktivni derivét této kyseliny, se 7-aminocefalosporinovou sloučeninou obecného vzorce 111kde R 8 R mají svrchu uvedený význam, nebo sůl této sloučeninyB) v...

Způsob stabilizace léčiv pro perorální podání, které obsahují sloučeniny nestálé v kyselé oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268535

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lövgren Kurt, Yasumura Mitsuru, Ohishi Naohiro, Oda Minoru, Pilbrant Âke, Morigaki Satoshi

MPK: A61K 9/22

Značky: kysele, stabilizace, které, způsob, podání, sloučeniny, nestálé, oblastí, perorální, obsahují, léčiv

Text:

...do jádra v průběhu pobytu prostředku žaludku před jeho průchodem do tenkého střeva. Tato voda nebo žaludeční stáva rozpustí část Jádra v bezprostřední blízkosti povlaku, čímž vznikne uvnitř povlaku alkalický roztok. Tento alkslický roztok můžeV DE 3 046 559 de popsén způsob povlékání farmaceutickych forem. Tyto lékové formy se nedprve povlékají ve vodě nerozpustnou vrstvou s obsahen nikrokrystalickě celulőzy a pak druhým povlakem,...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kassai Anna, Megyeri Gábor, Szporny László, Keve Tibor, Kiss Béla, Pálosi Eva, Laszlovszky István, Kovács Lajos, Stefkó Béla, Groó Dóra, Lapis Erzsébet

MPK: A61K 31/48

Značky: ergolenových, výroby, derivátů, způsob

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268533

Dátum: 14.03.1990

Autori: Knauf Werner, Waltersdorfer Anna, Salbeck Gerhard, Lüders Walter, Schubert Hans

MPK: A01N 55/00

Značky: látek, výroby, insekticidní, prostředek, akaricidní, způsob, účinných

Text:

...halogenalkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku, Místo spojeni pyridylováho zbytku (volná valence) (například v obecném vzorci A) na atom křemiku ve vzorci I je výhodná v poloza 2 nebo 3 pyridylového zbytku (N poloha 1). Pyrimidylová skupina (například vzorce B) je vázána na atom křamgku výhodné v poloza 2 nebo 5. Výhodné Jsou jedenkrát nebo dvakrát substituoVB~ né pyridylové nebo pyrimidylové skupiny, zejména vzorců A nebo B s m n o - 1 nebo...

Způsob výroby derivátů karboxyalkenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268531

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 501/20, C07C 57/13

Značky: karboxyalkenové, výroby, způsob, kyseliny, derivátů

Text:

...také její struktura nemají zvláštní význam, pokud skupina dobře slouží k ochraně a tak může být nahrazena široce různorodýni ekvivalentními skupinami.Mezi zvláště vhodné karboxyderiváty se zahrnují soli alkalických kovů a farmaceutícky přijatelné eatery. výhodné kovy jsou ty, které tvoří fyziologicky přijatelné ionty. výhodné jsou lithium, sodik a draslík. Farmakologicky přijatelné estery zahrnu CS 268531 B 2 3-ji dobře znélé alkyleabery,...

Způsob výroby derivátů karboxyalkenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268528

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 501/20, C07C 57/13

Značky: derivátů, výroby, karboxyalkenové, kyseliny, způsob

Text:

...nebo podobné.Chránicí skupina ve sloučeninách podle vynálezu a také její struktura nemají zvláštní význam, pokud skupina dobře slouží k ochraně a tak může být nahrazena široce různorodými ekvivalentními skupinami.Zvláštěvýhodně karbotyderíváty jsou látky vhodné z lékařského hlediska, mezi které se zahrnují soli alkalíckých kovů s farmaceuticky přijatelné estery. Výhodné kovy jsou ty, které tvoří fyziologieky přijatelné ionty....

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268527

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 265/12, C07D 279/08, A61K 31/545...

Značky: beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových, kyselin, způsob, výroby

Text:

...vazbě V poloze 7 bočního řetězce jsou antibakteriálně účinné. Z nich jsou antibakteriáloě účinnější sloučeniny, které maji substituenty R a R 1 v poloze cis. Druhý geometrický homer hrane) je vhodný jako meziproduktpro výrobu odpovidajiciho cis-isomeru.Dále je uveden přehled některých representativnich sloučenin obecného vzorce I. Tento přehled však nelze pokládat za vyčerpávajicí.7/ - 2 -/2-amino thiazol -4-yl/-4-karboxy-Z-butenoylaminäĺ-S...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268526

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 279/08, C07D 265/12, A61K 31/545...

Značky: výroby, beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových, způsob, kyselin

Text:

...zánět mandlí, ulcerece, infakca močového traktu, infakce zraněni mäkké tkáně, ktoré jaou zpdaobeny citlivýni bakteriemi, při podáni ůčinnáho nnožatvi a 1 ouče~ niny obecného vzorce I v obvykle denni dávce 10 mg až l g externe, 0,2 až 5 g intravenôzně nebo 0,1 až 2 g orá 1 něv čaaovén intervalu 3 až 12 hodin v závislosti na infikujici bakterii a podmínkách pacienta a je-li to žádouci, zpracované a obvyklýai přiaadaai.Sloučenina obecného...

Způsob výroby při skladování stálého segmentovaného polyurethanového předpolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268521

Dátum: 14.03.1990

Autor: Henn Robert

MPK: C08G 18/12

Značky: stálého, předpolymerů, segmentovaného, způsob, výroby, skladování, polyurethanového

Text:

...látek o nízká teplotě tání, obvykle v závislosti na tom,zda se použllo polyether- nebo polyesterpolyolů. Systémy pro tvorbu předpolymeru na bázi polyetherpolyolu obvykle nevykazují žádnou ze svých konečných íyzikálních vlastností v podstatě až do té doby, dokud nejsou vytvrzeny. Mnohé systémy pro tvorbu ředpolymerů na bázi polyesterpolyolú vykazují řadu svých konečných fyzíkálních vlastností již v časných stadiích vytvrzování v důsledku...

Způsob povlékání nebo zapouzdřování pevných částic nebo viskozních kapének

Načítavanie...

Číslo patentu: 268520

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mason Norbert, Sparks Robert

MPK: B05B 12/08

Značky: zapouzdřování, částic, způsob, kapének, povlékání, viskózních, pevných

Text:

...suapemze (zapouzdřovaoí materiál n Jádrový materiál v rozpuatidle), kde při způaobu podle vynálezu vychází hustota P P 45 Ť- ZPÚh Dodln vynálozu je tady mnohem hoapodárnější, krom toho, lze zapouzdřovat roztnvenym materiálem bez Jukěhokoll rozpuatidln.Při dosavadním způaobu není prakticky možné zapouzdřovat velká Jádrové častice Jako Jsou např. častice a průměru 2 mm. Atomizovaná tekuté kapénky by mueoly byt asi 8 mn v průměru při...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: C07C 127/17, A01N 47/34, C07C 127/19...

Značky: akaricidní, výroby, prostředek, způsob, účinné, složky, insekticidní

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Způsob snižování obsahu oxidů síry v kouřových plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268518

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nickel Klaus-dietrich

MPK: C10L 10/00

Značky: způsobu, oxidů, zařízení, provádění, kouřových, plynech, tohoto, síry, způsob, snižování, obsahu

Text:

...od 500 do 600 °c a za udržování proníohávání do reaktor-u s vířivýn nebo fluidnínložen představujícía předřazenj úsek, kde se zpracovúvi v inertní atmosfére chudé na wslík Při teplotě V NIM 0 d 500 do 600 °C, přičeaž doba prodlevy se upraví podle probíhajíeího ternodynaaického a reakčně-kinetickáho procesu převodu síry, načež se palivo3507055 01141 Síť V 040 15 ° Fn-Oni V 0 apalovací koaoře při zachování vazby sloučenin síry s aditivea až...

Způsob výroby dutých betonových prefabrikátů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268516

Dátum: 14.03.1990

Autor: Harala Olli

MPK: B28B 21/24

Značky: zařízení, betonových, výroby, dutých, způsob, provádění, prefabrikátů

Text:

...díl 1 a dutý hřídel ll mohou být rovněž rotační. Nosný hřídel L 1 může být neotočný a válce gl mohou rotovat pouze kolem svých hřídelů.V provedení podle obr. 4 je uvnitř pružného pláště tvarovacího dílu umístěna křivková deska 21 s křivkovým obrysem, připevněná k nosnému hřídeli L 1. Část hrany křivkové desky 31 má tvar ěroubovioa, která je pod úhlem l 80 ° k obvodu plášte. Prúměr této šroubovíce je o něco větší než průměr...

Způsob výroby nových morfolinových derivátů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268514

Dátum: 14.03.1990

Autori: Acton Edward, Mosher Carol, Tong George

MPK: C07H 15/24, A61K 31/70

Značky: morfolinových, derivátů, daunorubicinu, doxorubicinu, způsob, nových, výroby

Text:

...léčbu nádorú běžným způsobemHorľolinylově deriváty ininodaunorubicinu a iminodoxorubicinu n kyanmoríolinylové deriváty, iminodaunorubicinu s ininodoxorubicinu Jsou uvedeny v následující tabulca I.Jedna z těchto sloučenin je nejvýhodnějši pro svou velmi dobrou účinnost proti nádorům. Jde o následující látku 3-deamino~ 3 ~(4-morrolinyl)-5-iminodoxcrubicinPrvní čtyři sloučeniny, uvedené v tabulce I je možno použít ve formě...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268513

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 279/08, A61K 31/545, C07D 265/12...

Značky: výroby, kyselin, beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových, způsob

Text:

...známé a mohou ae zavádět a odstraňovat bez škodlivého účinku na jinou část molekuly. Reprezentantem jsou anorganické soli, například soli tvořené lithiem, sodíkem, draslíkem,hořčíkem, vápníkem, hlinikem a podobné, nebo organické bázické soli.výhodné R 3 a R 6 jako skupiny chránicí karboxyskupinu jsou vodík, sodík, drasiík,methyl, terc.-butyl, Fenyl, indanylj benzyl, methylbenzyl, nítrobenzyl nebo podobné.Chránicí skupina není přítomna ve...

Způsob výroby nových morfolinových derivátů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268512

Dátum: 14.03.1990

Autori: Acton Edward, Tong George, Mosher Carol

MPK: A61K 31/70, C07H 15/24

Značky: způsob, daunorubicinu, morfolinových, derivátů, nových, doxorubicinu, výroby

Text:

...Jde o následující látky3 ~deamino-3 ~(3-kyan-4 Hmorfolinyndoxorubicín 3-deamino-3 ~(3-kyan-4-morfolinyl)-13-dlhydrodoxorubícin,3 ~deamino-3-(3 ~kyan-4-morfoliny 1)daunorubicin a 3-deanino-3-(3-kyan-4-morfolinyl)-13 ~díhydrodaunorubicin. První z těchto látek je nejvýhodnější.způsob výroby některých výhodných sloučenin.uvedené látky je možno získat následujícím obecným způsobemNejprve se běžně dodávaný daunorubicin nebo doxorubicin ve...

Způsob čištění předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268509

Dátum: 14.03.1990

Autor: Oberdorfer Quido

MPK: B08B 3/12

Značky: tohoto, čištění, způsob, předmětů, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...také vniknutí vysokotlakého media do přívodu L vody.První injektor lg je konetruován jako vodní proudové čerpadlo. V prvním secím potrubí lí vzniká podtlak e přes druhý zpětný ventil llg a dávkovací ventil lž s podtlakovým potrubím 11 je napojena řada potrubí pro chemikálie, v nichž jsou uspořádány elektromagneticky ovládané ventily ąg. Při otevření zvoleného elektromagneticky ovládaného ventilu 3 se odsává požadovaná chemikálie z...

Břitová destička ze slinutého karbidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268508

Dátum: 14.03.1990

Autori: Häberle Friedrich, Kress Dieter

MPK: B23B 27/16

Značky: výroby, slinutého, karbidu, břitová, způsob, destička, její

Text:

...k hlavnímu ostří, obrousí. Dílčí povlékání rezné destičky lze totiž realizovat pouze velmi obtížně e mimo to při něm nelze vytvořit poloměr vedlejšího ostří s dostatečně malou hodnotou. Způsob podle vynálezu odstraňuje tyto nedostatky a umožnuje vyrobit břitovou destičku s velmi dobrými řeznými vlastnostmi.Vynález je sohematicky znázorněn na výkrese, kde značí obr. 1 bokorys nožové hlavy výstružníku se vsazenou břitovou destičkou, obr. 2...

Způsob sledování svarového švu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268507

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petkov Iliev, Načev Načev, Angelov Simeonov

MPK: B23K 9/12

Značky: svarového, zařízení, sledování, provádění, způsob

Text:

...B 2 ~ 3 sečík 12 je průsečíkem měřicího paprsku ll se avarem 6. Nulový radiusvektar 16 souřadni cového systému svařovaciho hořáku 1 je Iixován kolíkem 17 nebo vhodným výstupkem na 5 v 5. řovncĺm hořňku 1 n lož( vo vzdñlnnonti 10 od báze 8, kteřá je menší než minimální vzdá lenost 1 kde může ležet povrch svuřovaných součástí 5.Měřič lg vzdálenosti obsahuje impulsní zářič lg (obr. 2) u optiokou soustavu 19 unístěnou koaxiúlně, a světelný filtr...

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mohn Ulrich, Bechtlwald Horst

MPK: C01C 1/24

Značky: granulace, peletizace, způsob, amonného, síranu

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Způsob přípravy 2-chlor-10-subst.amino-10,11-dihydrodibenzo/b,f/-thiepinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268500

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Vladimír, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: solí, způsob, přípravy, jejich

Text:

...text v testu rotujict tyčky U V 518 E 050 - 250 lg/kg. Fotoncujo Jedovetoet yohinbtnu u nyłtg ED 5 ° - 41.9 lg/kg.Jako dihydrochlortd (receuát B). Vyvoleve taxi v testu rotujtct tyčky u nyłtg E 050 ą2 ~ch 1 or-10-(1-nethyl-4-ptporidtnyleetno)-10,11-dthydrodthenzq/bf/thtepan byl teetovin Jeko dthydrochlortd. Orilni toxtcite u nyłi, Luso . 50 .g/kg 1 v, pagobg .1 p epaenolyttcky ne teolovonón krycie duodenu. Při 1.v. podání vyvoltvd...

7-Substituované 6-fluor-1,4-dihydro-1-(4-nitrofenyl)-4-oxochinolin-3-karboxylové kyseliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268490

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rádl Stanislav, Holá Vladislava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 401/04

Značky: způsob, kyseliny, jejich, 6-fluor-1,4-dihydro-1-(4-nitrofenyl)-4-oxochinolin-3-karboxylové, přípravy, 7-substituované

Text:

...pod dusikon pĺi teplote 100 °c. Pozo byla ně odoeřeno k sochu, odperek byt ooveřen e S 0 nl ethenolu e po ochlezenł byl nerozpustný podíl byl odslt. Làtke bylo rozouštłna v 75 nl 5 X roztoku hydrogenuhličitanu sodnłho, roztok byl povełen e aktivnin uhliu e po odfittrovâni ektivniho uhlí byl filtre okyeelen octovou kyselinou. Po ochlezeni byl nerozpuetný podíl odebt, pronyt vodou e potł ethenolen. Bylo ziskůno 4,3 g látky /rs x/ o .t. 292 -1...

Způsob konzervace mleziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268488

Dátum: 14.03.1990

Autori: Veselý Jaroslav, Kotrbáček Václav, Raška Miloslav

MPK: A23C 3/08

Značky: způsob, mleziva, konzervace

Text:

...mlezivo v 1. stupni zbaví 60 až 70 2 hmot. celkového obsahu vody a ve 2. stupní zbývající vlhkosti do obsahu 5 až 10 Z hmot. vody.zahušřování v 1. stupni lze provàdčt varem ve vakuu, například v rotační vakuové cdparce, nebo odpařením vody v rotační filmové odparce.Hlezívo zahuštêně v 1. stupni se ve 2.stupní dosuší dalším odpařením-potrebného množství vody. Toho se nejsnúae a nejšetrnčji dosàhne působením 60 °c teplého vzduchu na granule,...

Způsob přípravy 4,5-dihydroimidazolového derivátu a jeho maleinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268487

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 233/22

Značky: 4,5-dihydroimidazolového, způsob, přípravy, maleinátů, derivátů

Text:

...vzorce I. Tato se ziskà jako krystalickà báze, která neutralizaci kyselinou maleinovou poskytne krystalický hydrogenmaleinàt. Výchozi 4-/2-bifenylyloxy/butyronitril je látkou novou a jeho příprava je v přikladu popsâna. Všechny látky zde popsané jsou nové a jejich identita byla zajíštěna analytickými a spektrálnimi metodami. Přiklad je pouze ilustraci možnosti vynálezu a neni jeho úkolem uvàdět všechny možnosti.K roztoku 4,7 g...

Způsob přípravy 2-(fenylthio)benzylaminů a jejich hydrogenmaleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268486

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jílek Jiří, Protiva Miroslav, Valchář Martin, Dlabač Antonín

MPK: C07C 149/42

Značky: způsob, hydrogenmaleinátu, jejich, 2-(fenylthio)benzylaminů, přípravy

Text:

...2-/fenylthio/ benzylchloridu /Jilek J. O. et al., Monatsh. Chem. gg, 182 /1965/ Jilek J. 0. et al.,Colleet. Czech. Chem. Commun. šg, 3186 l 19 ó 7// se sekundárnimi aminy obecného vzorce H-R,ve kterém R znači totéž jako ve vzorci I. Reakce lze provést za různých podminek, 3 výhodou v chloroformu při teplotách 60 až 80 °C. Nejvýhodnějši variantou je vařeni směsi jmenovaného chloridu se 100 až 120 X přebytkem aminu H-R v chlorofornu pod...

Způsob přípravy 2-(4-piperidylamino)-benzimidazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268485

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vejdělek Zdeněk, Křepelka Jiří, Kmoníček Vojtěch

MPK: C07D 401/12

Značky: přípravy, 2-(4-piperidylamino)-benzimidazolů, způsob

Text:

...tak A 2 g 2-(4-flunrhenzylamíno)-nnilinu VII, tajícího přiPro C 13 H 13 FN 2 (216,25) vypočtonu 72,20 Z C, 6,06 Z H. 12,05 Š N, 0,79 1 F nalezeno 72,35 C, 5,90 5 H, 12,99 Z N, 8,95 Z F. Přĺklnn 3 Směa 21,6 9 2-(0-flunrhnnzylnminn)-nniJinu VII, 1 n g xnnthognnâtu drnne 1 nähn, 17 ml vody a 100 ml ethanolu se zahřívň 3 hod. na teplotu zpětného toku. Pak so přidají 3 g karborafinu. po 15 min. míchání se za horka ndsnje n filtrát, vyhřátý na 70...

Způsob tvorby tekuté kyselé strusky v kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268477

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vavroš Zdeněk, Raška Pavel, Soušek Vladimír

MPK: C21C 5/36

Značky: konvertoru, tekuté, kysele, způsob, strusky, kyslíkovém, tvorby

Text:

...netekuté strusky během tavby, pomocí epeciálního zařízení. Nevýhodou tohoto způsobu jsou zvýšené investiční náklady, nároky na prostor a údržbu daného zařízení a zvýšené nároky na pracnoet.Uvedená nevýhody řeší způsob tvorby tekuté strusky V konvertoru se spodním dmýcháním kyslíku dle vynálezu, kde se struskotvorná bazická přísada přidává v údobí odkřemičení v takověm množství. že po odkřemičení oceli je poměr hmotnoetí oxidu vápenatého...

Způsob usmrcení dřevokazního hmyzu žijícího na/nebo v lignocelulozních substrátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268476

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kapička Vratislav Prof, Tálský Antonín, Scháněl Lubomír, Kühnelová Jaroslava

MPK: A01M 21/04

Značky: dřevokazního, substrátech, způsob, usmrcení, hmyzu, lignocelulózních, žijícího

Text:

...avou účinnost.vynález si klade za oil odstranění výše uvedených nedostatků a vytvoření způsobu e možnosti širokého ekologicky nezávadného a současně šetrněho použití, včetně u paéPodstata způaobu podle vynálezu spočíva v tom, že lignocelulozni eubstrát, napadený dřevokaznim hmyzem je ozařován elektromagnetickými vlnami o frekvenci o rozsahu od 1 do 10 GHz.Dalším význakem, vhodným při aplikaci u menších dřevěných, např. umeleckýchpředmětů je....

Způsob přípravy alfa-kyan-3-fenoxybenzylesteru 3-/2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl/-2,2-dimethyl- cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268475

Dátum: 14.03.1990

Autori: Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Dolanský Vladimír, Prošek Zdeněk, Tichý Miloš, Šmíd Ivan, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Veselý Ivan

MPK: C07C 69/743, A01N 53/00

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, cyklopropankarboxylové, alfa-kyan-3-fenoxybenzylesteru

Text:

...vzorce I podle vynálezu lze provést s lioovolným geometrickým.nebo optickým isomerem soli shore uvedené cyklopropankarboxylové kyseliny nebo s jejich libovolnou isomerní směsi, přičemž konfigurace cyklopropanového kruhu vždy zůstane zachována. Fri práci 5 jedním antipodem soli uvedené cis-cyklopropankarboxylové kyseliny se získá opticky aktivní ester vzorce I se zvýšenou insekticidní účinnosti.Postup podle vynálezu je dále osvétlen...

Způsob výroby eosinu volné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268474

Dátum: 14.03.1990

Autori: Prachař Jiří, Bednářová Marie

MPK: C07D 311/82

Značky: způsob, eosinu, kyseliny, volně, výroby

Text:

...se bromace provádí za prítomnosti peroxidu vodíku při molárním poměru fluoresceinu ku bromu ku peroxidu vodíku 1 ku 2 až 3 ku 2 až 3 při teplotě 20 až 80 °C po dobu 15 až 300 minut.Při reakol vzníkající bromovodík se oxiduje 25 až A 0 peroxidem vodíku na brom,který se dále úćastní reakce. Takto provedenou bromací se podstatné sníží spotřeba bromu,klesaji nároky na odlučovací zařízení zachycující páry bromovodíku při zahřívání reakční směsi a...

Způsob výroby anhydritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268473

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bureš Jaroslav, Michek Pavel

MPK: C04B 11/06

Značky: způsob, výroby, anhydritu

Text:

...a/nebo kulové brikety o minimálním rozměru 60 mm, načež se takto upravená pálí za vertikálního postupu proti směru proudění produktů spalování kapalných a/nebo plynných paliv.Výhodou tohoto způsobu je, že se provádí v šachtových pecích, obdobných jako pro výpal vápna. Tyto pece jsou z hlediska spotreby tepelné energie podstatné efektivnější než dosud používaná zařízení a také jejich výrobní kapacita podstatne lépe vyhovuje potrebám na daný...

Amidy substituovaných 3-fenyl-2-propenových kyselin a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268471

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petrovičová Anna, Šťastný Pavel, Nováček Libor

MPK: C07C 103/133

Značky: amidy, substituovaných, jejich, přípravy, kyselin, způsob, 3-fenyl-2-propenových

Text:

...kyseliny, získané z příslušných esterů známymi postupy.Pripravené sloučeniny mají bakteriostatícké vlastnosti na gramnegativní bakterie. Na E.coll působí v koncentracích 125 až 500 ug . m 1. Nejaktivnějšimi sloučenínami jsou isopropylamid kyseliny 3-(3-acetony-0-bromfenyl)propenové, propylamid kyseliny 3-()~acetony-á-bromfenyl)propenové a propylamíd kyseliny 3-(3,4-diacetoxyfenyl)propenové.K roztoku 70 g (0,25 mol) chloridu kyseliny...

Způsob stanovení obsahu povrchově aktivních látek nanesených na vláknitém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268470

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pohořelský Luděk, Homoláčová Jaroslava, Vaníček Jiří

MPK: G01N 33/36

Značky: vláknitém, stanovení, způsob, látek, aktivních, povrchové, nanesených, obsahu, materiálů

Text:

...výhodou je použití destilovaně vody, jako rozpouštědla, možnost pracovat při extrakci a měření při nízkých teplotách. Vlastní měření povrchového napětí je Jednoduché a má vysokou reprodukovatelnost. Nejdůležitější výho 4 dou uvedeného způsobu je zkrácení doby potřebné k analýze. Velmi přesné výsledky Jsou získény v průběhu několika minut, zatím co při extrakci v Soxhletově přístroji, zahuštění a refraktometrickém měření je výsledek měření...

Způsob vedení nití od cívky k pletacímu stroji a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268468

Dátum: 14.03.1990

Autori: Piškula František, Svoboda Petar

MPK: D04B 15/44

Značky: zařízení, stroji, provádění, nití, způsob, pletacímu, vedení, cívky

Text:

...alespoň z části tŕauím povlak, přičemž oběžná část je uložena otočně v ložiskách. Podle jednoho významu je obežná část zabudována v utěsnäně skříni, opatřené nátrubky pro nasazení trubť člnov ěho vuxicní.Význam a-dosežuný účinek způsobu vedení a příslušnéłno zařízení objasňuje příkladné provedení, přívodnfvhn systemu nni-ti, zuázonněné na priložených schématických výkresech, a to na obr. 1 vadex~í.niti mezi oíąkou a zásobníkovým podavačem, na...

Způsob termické analýzy na základě neutronové transmisivity materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268465

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vachuška Josef, Peterka František, Hrdlička Zbyněk

MPK: G01N 24/00

Značky: termické, materiálů, neutrónové, základě, transmisivity, způsob, analýzy

Text:

...nedostatok odstraňuje způsob termické analýzy na, základě neutronové transmisivity materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že materiál určený k analýze se prozařuje usměměným proudem neutronů za současného ohřevu v rozmezí teplot B 0 °C do 1200 °C podle druhu analyzovaněho materiálu, zároveň se polohově citlivým p-lbšným detektoreul neutronů měří hustota toku neutronů prošlých materiálem a z výsledků měření se vyhodnotí...

Nový analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268463

Dátum: 14.03.1990

Autori: Škopková Jana, Kluh Ivan, Krojidlo Milan, Barth Tomislav, Hrbas Pavel

MPK: C07K 7/16

Značky: analog, výroby, vasopresinu, nový, způsob

Text:

...kapalinovou ohromatoàafií za tajných podmínek jako je popsáno v příkiadu 1. Zlyofílizovaný vzor-ek byl rozpuštěn ve 2 m 1 R 20 a na kolonu nanášeny 50/41 vzorky. Frakce odpovídající produktu a nezreagovanému IB-D-argíninjdeaminovasopresínu byly pogpojovúny a odpařeny vevakuu při. laboraťorní teplotě a usohovány přiPřfklad 3 stanovení aminokyselinověho složení,- N-teminálních aminokyselín a určení primární struktury produktu chymotryptickěho...

Způsob přípravy halogen/3H/methanu o vysoké molové aktivitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268462

Dátum: 14.03.1990

Autori: Filip Jiří, Hradec Hynek

MPK: C07C 19/02

Značky: aktivitě, molové, vysoké, způsob, přípravy

Text:

...5 96 Pd/Basob se mnístí do reakční haničky o objemu 2,1 m 1. Reakční banička se připojí k tritiační aparawře. Reakční sněsse ochladí kapalným dueikem a aparamra ae evakuuje na 0,1 kPa. Po rozmraženi se odply 2 C 5 268452 B 1 nění dvakrát opakuje. Ze zásobníku se pomoci Toeplerovy pumpy přivode do reakční baničky 200 GBq tritis (bez nosiče). Reakční smäs se míchâ elektromagneticky 30 min při 22 °C. Po ukončení spotřeby se nezresgovaně tritium...

Způsob výroby vpichované textilie s pevnými okraji a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268461

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nápravník Karel, Klofec Rudolf

MPK: D04H 1/46, D04H 18/00

Značky: provádění, vpichované, zařízení, výroby, okraji, pevnými, způsobu, textilie, způsob

Text:

...známého způsobu výroby vpichovaně textílie s pevnými okraji se skládá z ukladače nekonečných vláken místěného nad dopravníkem vlákennévrstvy. Dopravníky jsou po stranách lemoväny naváděcími plechy, které svírají s plochoudopravního pásu úhel 45 ° a zavádějí odstávající vlákna zpět do vlákenné vrstvy. K neváděcím plschům jsou souběžně s nimi přichyceny trysky. Naváděćí plechy a úhel trysky jsou nastavitelné. Za tryskami mohou být k okrajům...

Způsob výroby oboustranně galvanicky pokovených pásů z nízkouhlíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268458

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krabec Miroslav, Vach Vladimír, Janda Miloš, Matoška Zdeněk, Henzl Zdeněk

MPK: C25D 7/06

Značky: galvanicky, pásu, nízkouhlíkové, oboustranné, způsob, oceli, pokovených, výroby

Text:

...uvedeného způsobu podle vynálezu je možnost výroby na stávajícím zařízení, na kterém se používají o mnoho méně nebezpečná média bez zvýšených.nároků na jejich likvidaci,dále při vytváření pokoveně vrstvy je značně omezena možnost vzniku vodíkové křehkosti základního ocelověho págu a tím je zaručeno uzkě rozpätí pevnosti a tažnosti pásu. Navíc kvalita a drsnost povrchu pokoveně vrstvy spolu s optimalním obsahom mědi 63 až 73 zaručují vysokou...