Patenty so značkou «způsob»

Strana 57

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lüders Walter, Salbeck Gerhard, Waltersdorfer Anna, Knauf Werner, Schubert Hans Herbert

MPK: A01N 55/00, C07F 7/08

Značky: insekticidní, látek, prostředek, způsob, výroby, účinných, akaricidní

Text:

...jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a...

Způsob výroby 2E, 4E dodekadienových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barkóczy József, Reiter József, Körtvélyessy Gyula

MPK: C07C 57/02, C07C 69/52, C07C 57/03...

Značky: kyselin, výroby, dodekadienových, způsob

Text:

...dalšího postupu popsaného v tento patentu se dihydrocitronellsl obecného vzorce III kondenzuje s acetyliden obecného vzorce XIR 3 znamená lithium, sodík, draslík nebo hořčík,nečež se acetylonový derivát obecného vzorce IIItakto získaný zpracuje a ortho-eateren v přítonnosti slabé kyseliny Jako ketalyzétoru a dostane se allenester obecného vzorce XIII .kde R 1 má význam uvedený výše,načez se tento produkt převede v nlkalickém prostředí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bankó Pál, Petöcz Lujza, Pallos László, Bátori Sándor, Messmer András, Hajós György, Szirt Enikö, Grasser Katalin

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, kondenzovaných, derivátů, as-triazinu, nových

Text:

...í-edidla (například vodu, ethanol, propylenglykol nebo glycerol atd.).Parenterální prostředky mohou obsahovat fax-maceutick-y vhodná rozpouštědla (například sezamový olej, podzemnicový olej, vodný propylenglykol, dimethylíormamid, atd.) nebo vodu, v případě, že se používa vodorozpuetných účinných příead. Vodné roztoky mohou byt tlumeny vhodným roztokom puíru nebo mohou být ieotonizovany pomocí vhodného kapalné ho ředidle....

Způsob homopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268674

Dátum: 11.04.1990

Autori: Itoh Kenichi, Nocuki Genji

MPK: C08F 114/06

Značky: vinylchloridu, způsob, homopolymerace

Text:

...vazbu, která má velmi nepříznivý vliv na požadované účinky způ sobu podle vynálezu.Příkladem druhé složky částečně nenasyceného kopolymeru kyseliny akrylové s diethylenicky nenasycenou sloučeninou, tj. aloučeniny mající v molekule alespoň dvě ethylenicky nenasycené polymerovatelné vazby, jsou divinylbenzen, divinylnaftalen, rozpustné oligomerní dieny, jako je polybutedien, ethylenglykoldiakrylát, ethylenglykoldimethakrylát,ellylakrylát,...

Způsob výroby zinku z rud a koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268673

Dátum: 11.04.1990

Autor: Everett Peter

MPK: C25C 1/16

Značky: zinku, způsob, výroby, koncentrátů

Text:

...vyloučení slnku na katodě.vynález. zdokonnluje dosud známé způeoby, nebot veškeré rozpouätění a vylučování zinlm probíhá v jednoduché komoře za použití iontoeelektívní membrány. Není potřebu velké oběhová množství roztoku, protože loužení, ktoré probíhá plynule, spotřebovává vodíkové lonty vytvořená v komoře. Dále vynález je výhodný l tím, že dovoluje snadnou recirlctxlaci lontů mědi jako kstalyzátoru, s minimálními ztrátamí. Tento...

Způsob výroby substituovaných imidazo-(1,5-a)-pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268672

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, substituovaných, derivátů, výroby, imidazo-(1,5-a)-pyridinových

Text:

...ovariálního estrogenu u krysích semic, jímž byl nejprve injekčně podán serový gonadotropin březích klisen a po dvou dnech pak lidský chloríový gonadotropin, následující den potom orálně sloučenína podle vynálezu a po jedné hodině androstendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinédorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory závísející na tvorbě estrogenu, je možno...

Způsob spojování dvou konstrukčních částí za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268671

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gál Pál

MPK: B23K 20/16

Značky: způsob, konstrukčních, tepla, částí, spojování

Text:

...na teplotě,času a tlačné oíle. Jsou-li čas a teplota stanovený předem jako technologické parametry,je spojení ovlivňováno tlačnou silou. Myšlenka vynálezu spoćívá v tom, že když zařížení pro vyvíjoní tlačné síly vyvíjí deformující tlsčnou sílu takové specifické velikosti, žena JGJÍ Pů 9 °b°ĺ Je nutno vzít ztetel jen ve vztahu ne průřez deformečního pomocného moteriálu, předetevuje-to jen zlomek práce, jí by bylo třeba k stlačení celé plechové...

Způsob odstraňování oxidů dusíku z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schliebener Claus, Linde Gerhard, Kristof Wolfgang

MPK: B01D 53/36

Značky: proudu, odstraňování, způsob, plynů, oxidů, dusíku

Text:

...řaäení přináší možnost rozdělit proud plynu doněkolika dílčích proudů, které jsou oddělaně přiváděny do vrstev katalyzátoru. Toznamená, že~plyn~může být rozäělen jak do vzájemné rovnoběžných dílčích proudú a v této formě může procházet vrstvami katalyzátoru, tak také může být do vrstev přiváděn po~ stupně.Kromě toho je možné rovněž měnit smer proudu plynu ve výměnícíeh tepla v oblasti katalyzátoru nebo mezi výměníkem tepla a katalyzátorem....

Způsob zjišťování objemu prostorů, zejména podzemních

Načítavanie...

Číslo patentu: 268667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/108

Značky: způsob, prostoru, podzemních, zjišťování, zejména, objemu

Text:

...však vyžadovalo těžení na ropněm poli zdokonalení a znovu uvedení sondy doprovozu. Avšak ani injektáží 231 m 3 cementu, gelu a jiného základkového materiálu se vy bavit nepodarilo sondu podle potřeby e dokončit její provedení. Proto se stalo zjištění velikosti prostoru kaveren a systému dutín spojených se sondou opět aktuálním a bylo tentokrát prevedené způsobem podle vynálezu.Na hlavu sondy bylo umístěno zařízení pro měření tlaku s...

Způsob výroby N-/4-(3-aminopropyl)aminobutyl/-2,2-dihydroxyethanamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nakamura Teruya, Takeuchi Tomio, Moriguchi Makoto, Umeda Yoshihisa, Umezawa Hamao, Fujii Akio

MPK: C07C 102/00

Značky: způsob, výroby

Text:

...oxydativnd štěpení sľoučenLnyobecneho vzorce I, která je ve vode rozpust- . ná. Je například výhodná užít kyselinu orthoperiodistou (HSID 6), metajodistan sodný (NAIDA)nebo metajodistan draselný (KIDA). V případě použití těchto činidel je obvykle možno provádět reakci ve vodném prostředí, avšak taká ve směsi vody a organického rozpouštědla jako alkoholu, například methanolu nebo ethanolu, dioxanu, etheru apod.Sloučeníny obecného vzorce I je...

Způsob výroby fenolsulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weckerle Wolfgang, Machat Rudolf, Buschek Herbert, Batz Hans-georg, Kuhr Manfred, Herrmann Ruport, Kleemann Wolfgang

MPK: C09B 11/08, C07H 15/20

Značky: fenolsulfonftaleinyl-beta-d-galaktosidů, výroby, způsob

Text:

...vodě velmi lehce rozpustné.Předmêtem vynálezu je tedy způsob výroby sulfonFteleinyl-beta-D-galaktosidů obecného vzorce I, jehož podstata apočívá v tom, že se nechá reagovat funolaulfonftaleinve kterém mají R 1 až R výše uvedený význem, s 1-halogeno-alfa-D-galaktosou, persubstituovanou na atomech kyslíku 1, obecného vzorce IIIve kterém značí X atom halogenu aR 13 ochrannou skupinu použitelnou v chemii cukrú,za podmínek Waldenova přesmyku při...

Způsob omezení povrchového lomu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ramamurthy Arakalgud Venkatapathia

MPK: C08F 210/02, C08J 5/18

Značky: způsob, povrchového, taveniny, omezení

Text:

...č. 3 920 782. Podle této metody, povrchový lom taveniny vzniklý během vytlačování polymerních materiálů se eliminuje chlazením vnější vrstvy materiálu, přičemž jinde se udržuje hmota taveniny při optimální pracovní teplotě. Avšak tato metoda se dá obtížně použít a řídit.vynález popeený v US patentu č. 3 382 535 spočívá v použití úhlu vytvářejícího kužel takže se dosáhne křívkové trysky (obr. 6 a 7 z patentu). sbíhave ve směru toku...

Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268658

Dátum: 11.04.1990

Autor: Honegger Werner

MPK: B65B 25/14

Značky: balíků, schopných, způsob, výroby, přicházejících, expedice, tiskovin, útvaru, šupinovitém

Text:

...se svine k dolní straně 5 této první tiskoviny 2. Podle obr. 3 pak pokračuje další svínování ve atejném smyslu, ktorý je znázorněn šlpkou Ě. Svínování útvaru 1 probíhá tedy tak, že přední hrana ga každé tisko viny se zavine zpátky k její dolní straně 4 a tedy směrem od další tiskoviny 2 a ttgSvinování útvaru l ve vysvětleněm smyslu šípky B je, jak bude ještě vysvětlenoxpředpokladem k tomu, aby se tiskoviny 2 daly snadno vyjímat z hotového...

Způsob přípravy imunoenzymatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268656

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gros Pierre, Jansen Franz

MPK: A61K 37/48, A61K 39/395

Značky: sloučenin, způsob, přípravy, imunoenzymatických

Text:

...podle reakčního schematuP znamená bílkovínu, která se má substítuovat, Y znamená skupinu umožñujĺcí kovalentnl připojení reakćního ćiniola k bílkdvině,R znamená skupinu, na níž mohou být současně vázány substituenty Y a -S-S-X, aSkuňinou Y je skupina, schopná se vàzatkova 1 entní vazbou na kteroukoliv ze sku pin vázaných v bočních řetězcích aminokyselín tvořících bílkovinu, která se má substituovat. Z těchto skupin to jsou zejména koncové...

Způsob výroby 2-substituovaných 2-(omega-quanidino-alkenamido, omega-quandino-alkenamido a omega-quanidino hydroxyalkanamido)-N-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268654

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kondo Shinichi, Umezawa Hamao, Nakamura Teruya, Fujii Akio, Takeuchi Tomiuo, Iinuma Hironobu, Ikeda Daishiro

MPK: C07C 133/10, A61K 31/155

Značky: hydroxyalkanamido)-n-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů, jejich, 2-substituovaných, omega-quandino-alkenamido, způsob, omega-quanidino, 2-(omega-quanidino-alkenamido, solí, výroby

Text:

...z filtrátu po mikrobiální kultivaci, 3 popřípadě chráněnýmí amino- a iminoekupinami, s alifatickým alkoholom nebo diolemPřítomné chránící skupiny se případně odštěpí.Sloučeniny obecného vzorce I se obvykle používají ve formě svých Iarmakologicky vhodných adičních solí 3 kyselinami. Jako uvedených adičních solí s kyselinami lze používat jejich adičních solí s anorganickými kyselinami, jako s kyselinou chlorovodíkovou, aírovou, fosforečnou...

Způsob výroby mikroporézních tělísek okludujících jedno nebo více aktivních činidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gulinelli Silvio, Morisi Franco, Pansolli Paolo, Ciceri Luigi

MPK: C12N 11/00

Značky: mikroporézních, aktivních, jedno, výroby, tělísek, způsob, okludujících, činidel, více

Text:

...inertním plnídlem. Postup podle uvedeného vynálezu je zvláště účinný pro přípravu biologických katalyzstorů vzhledem k možnosti, Jak Již bylo uvedeno výše, přípravít tyto katalyzátory v nejrozmanitěàäích tvąrsoh. Tímto způsobem je možno příprsvít vlákna, Iibridy, váloovítá tělíska různých tvarů, elipsoidní têlíska, eferoidní tělíska, prášky o různé zrnitoati, přičemž konečný tvar výrobku závisí na sledu kroků ve finálním zpracovúvání,...

Způsob výroby farmaceutického prostředku pro rektální podání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tanimoto Mariko, Kidani Junko, Saikawa Isamu, Hiroshima Harumitsu, Kichijima Hiroshi

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: způsob, farmaceutického, podání, výroby, prostředků, rektální

Text:

...und Fate Go., Ltd.) a zs solí kyseliny žlučová je možno uvest natrium-tauroglykolát, natriumglykolát, natriuntaurocholát spod.Při provádění způsobu podle vynalezu se může používat alespoň dvou typů shore uvedených emdčedel.dá celkově množství emdčedla.nsiontového typu, smáčedla eniontového typu a soli žlu čového typu a soli žlučove kyseliny činí 1 až 20 S hmotnoatních, vztaženo na hmotnosť olejoveho základu, zvláltě výhodne je v roznezí 5...

Způsob přípravy nových 4-(methylthiofenoxy) piperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268650

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Hrubantová Marta, Metyšová Jiřina, Šindelář Karel

MPK: C07D 211/52

Značky: 4-(methylthiofenoxy, piperidinů, solí, přípravy, jejich, nových, způsob

Text:

...vzorcl I. Tyto reakce probíhaji za přítomnost hydrldu aodného v dlnethylfornauidu při tąplotách 70 až 120 °c. Výchozi látky vzorců II a III byly popuóny v literatuřc, ktoré je citována v přikladech. Příklady uvàději dalipodrobnosti o přípravě látek vzorce I, avšak jsou jen ilustraci možnosti vynálezu. Získané base vzorce I se převedou neutrnlisacl Farnaceuticky nezávadnýul anorgonlckýní nebo organickými kyeelínnml na přĺsluěné soli. Všechny...

Způsob záchytu molekulární formy prvků v atmosférickém vzduchu emitovaných geologickými strukturami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268641

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krčmář Břetislav

MPK: G01V 9/00

Značky: molekulární, záchytu, formy, strukturami, způsob, emitovaných, prvků, vzduchu, atmosférickém, geologickými

Text:

...kterým se ektivne pomoci vývěvy prosává aeroeolovými filtry filtrovaný atmosférický vzduch v množství několika desítek litrů.výhody vynalezu proti dopoeud známým řeěenin apočivaji zejména v ton, že expozični doba eorbentu ee zkráti z hodinových intervelů na Iinutovóo Nejčaetěji používaná expozični doba je kratší než dvě minuty. Kontinuálni pohyb exponoveného eorbentu po profilu zejiäřuje praktickou namožnoat propuätěni některé z hledených...

Způsob přípravy hydrochloridu methyliminoacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268639

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kaláb Jiří, Pošíková Jitka, Socha Jaromír, Vrba Zdeněk, Tuťálek Jiří

MPK: C07C 119/18

Značky: přípravy, methyliminoacetátu, způsob, hydrochloridu

Text:

...potencíometríckou titrecí odmčrnýn roztoken AgN 03. Analýzy matečneho toluenovóho fíltrátu byly prováděny pomocí plynové chronetogrefíe.Průběh reakce, resp- eycení HC 1, byl elodován vážením aperetury e reekčníeí komponentalllĺeUvedený postup příprevy hydrochlorídu methyli-ínoecetátu v prostředí toluenu, e re CS 268 639 81 2clrkulací matećných toluenových fíltrátů a krystalízací produktu z reakční eměał při15 až 18 °C je zcela...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268638

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nováček Alois, Lenfeld Miloš, Sedláčková Venuše, Körner Jaroslav, Hromas Josef

MPK: C07D 405/14

Značky: hydrochloridu, alfa-formy, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu, způsob, výroby, krystalické

Text:

...byla konverze nacłl -formu již zřetalná, avšak výsledky naodpovídaly uváděným hodnotám. Pohybovaly se v rozmezí od 30 do 60 standartni látky.Další nevýhodou uvedeného postupu je poměrně značná rozpustnost hydrochloridu prazosinu v dimerhylsulfoxidu a dimethylformanidu. Kombinací s jinými rozpouštědly se sícerozpustnoet sníží, avšak konverze na JL -formu se tím snižuje.Nyní bylo zjišgěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby...

Způsob přípravy 2-(methylaminoalkoxy)bifenylů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268634

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyš Jan, Červená Irena, Protiva Miroslav

MPK: C07C 93/14

Značky: jejich, hydrochloridu, přípravy, 2-(methylaminoalkoxy)bifenylů, způsob

Text:

...oo báze obecného vzor. ee I, ktoré lze případně neutrąlieąoí. emorovodikem nebo kyselinou ohlorwodíkovou pÍ-e véat na. luúroohloridy. Výohozí. látky obecného vzorce II byly popeány v literatuře(Brihpat. 521,575). Dále uvedené příklady Jsou pouze iluatraoí. možností vynálezu a není. Jejich úkolem všechny tyto možnosti vyvöorpćvąjíoím způsobem popismmt. Látkyve vynálem popeanó Jsou nové a Jojieh identita byla ząjiätäną enalytiokýui a...

Způsob přípravy 6-(dimethylaminoalkoxy)-10,11-dihydrodibenzo/b,f/tiepin-10-olů a jejich maleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268633

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Červená Irena, Metyš Jan

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, maleinátů, způsob, přípravy

Text:

...možnoetiyopieovnt.x neznasam roztoku 6,5 s 6-.(z-asnotnyxąumoocnoxyrnbanzo/bgvtzuepsn-to(11 u)~onu v 70 m 1 ethanolu so po kąplnâoh pridá roztok 2,0 g hydridu aodnoboritćho vo zo 21 vody obsahující 0,5 ul 10 s roàtesm bydroxidu eodszőho. sna se vaří n) x pod zpätným 01113111 čem. Tőknvó podily se odpąří ve vyskum ztyyterk ae rozdłšlí mezi vzadu u barman, bonzonový roztok ae vysuäí. a odpaři. Ziaĺzá ae 5,9 s (90 f) žàdenóho aurovćho...

Způsob přípravy 6-(methylaminoalkoxy)dibenzo/b,f/thiepin-10(11H)-onů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268632

Dátum: 14.03.1990

Autori: Červená Irena, Holá Vladislava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, způsob, solí, přípravy

Text:

...apektrální charakterisaoi. Všechny látky ve vynálezu popsané Jsou nové ą Jejich identite. byla zsjiätäna enalytiokými i apektrálnimi metodexni. Dále uvedené příkladyJsou pouhou ilustraci možnosti vynáleąu a neni Jejich účelom všechny tyto možnosti vyöerpévajicim způsobem popiaovąt.K michanému roztoku 7,8 g 6-(2-dimothylaminoethoxyklibenzo/b,f/thiapin-10(11 H)-onu v 50 ml benzenu se po kapkách pridá roztok 5,4 g ohlormravenöanu othyhmtého ve zo...

Způsob přípravy 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-D-glukofuranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268631

Dátum: 14.03.1990

Autori: Strojil Ladislav, Ferenc Milan, Přehnal Arnošt, Potěšil Tomáš

MPK: C07H 15/18

Značky: přípravy, způsob, 1,2-0-isopropyliden-3,5,6-tri-0-benzyl-alfa-d-glukofuranózy

Text:

...Neznisto pevného hydroxid elkalic~ kého kovu se vezme do reakce jeho vodný roztok, což odstraňuje potíže při dávkováni rozemleté pevné aubstąnce. Voda použitá k rozpuštěnąí hydroxidu alkaliokého kovu ee .společně s vodou vznikajici při benzylaci odstraňuje ezootropxxi destilaoi. Takto lze dosáhnout podstetného zkráoeni rcakčni doby. Tím se omezi konkurenčni reakce nato 1 ik,že za zvolených reakönioh podmínek dojde k totálni benzylaci...

Způsob přípravy 6-(aminoalkoxy)dibenzo/b,f/thiepin-10(11H)-onů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268630

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holá Vladislava, Protiva Miroslav, Červená Irena

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, hydrochloridu, přípravy, způsob

Text:

...50 g Stąpłiyloooecue pyosenoa aux-aus, 25 Trichopłlyton mentegrophytee, 50.Látky obecného vzoroe I podle vynálezu. eo připravi reakoemi aodnýoh solí. fenolketonů obecného vzorce IIve kterém R značí totéž Jako ve vzorci I, a aminoąlkylohloridy obecného vzorce IIIve kterém NRQ a. n značí. opět totéž Jako ve vzoroi I. Raekce se provedou vo vrouoim ethenolu a. pre převedeni fenolketonů vzorce II na eodné eoli se použije ethoxidu...

Způsob přípravy (2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-ylthio)alkanových kyselin a jejich amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268629

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: kyselin, amidů, způsob, jejich, přípravy

Text:

...se odpařł ve vokuu. zbytek kryatalisuja ze směsi ethanolu a acetonu a vyčistí se krystalisací z Z-propanolu. Ve výtěžku 5,0 g I 94 1/ se złská forma A S-/2 ~chLor-10,11-dihydrodłbznzolb,flthiep 1 n-10-yl/isothiuroníunchloridu tajłct př 1 137 až 140 °c. Kryatalisací za směsi zthanolua ztheru se ziskt for e tajscs pri 133,5 až 134 °c.Sněs 4,L g předošLé làtky lforny A nebo B/ a 6 L SH-Naon se nłchb o vari pod zpětnýn chtndłčen 2 h v...

Způsob přípravy N-(2-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10- ylthio)ethyl)piperazinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268628

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Valenta Vladimír, Holá Vladislava

MPK: C07D 409/12

Značky: solí, přípravy, způsob, jejich, ylthio)ethyl)piperazinů

Text:

...Iicht vari 4 b pod zpětnýn chiodičeo. Po ochlaznni se ołodi 50 Il chloroforu, roztok sa pronyjo vodou, 10 roztoku hydrogcnuhlićitonu sodnóho 1 novu vodou, zfiltrujo so 1 aktivni uhti o odpaři na sniłeněho tlaku. Ziskà so 6,0 9 /88 Z/ surovćho olejovitěho produktu. Neutralisaci kysetinou jantarovou v 95 ethanolu te ziskl krystalický onohydrit nukcinłtu, ktorý v čistú stavu taja při 134,5 až 137 °C.Výchozi surový toluensulfonát se připravi...

Způsob přípravy basických 2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-yl-sulfidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268626

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holá Vladislava, Protiva Miroslav, Metyšová Jiřina, Valenta Vladimír

MPK: C07D 337/14

Značky: solí, jejich, přípravy, basických, způsob

Text:

...směsi se isoluji baeické podily představujici viskoeni oleje, které sa nautralisaoi farmaceuticky nezávadnými anorganiokými nebo organickými kyselinami převedou na krystalické soli. Tyto ae čistí krystalieaci. Z čistých soli lze uvolnit homogenni base a použit jich pro měření spoktor. Pokud R u fenyl, obsahují molekuly příslušných látek vzorce I dvě centre chirality a vzniklé produkty jsou směsi dvou racemátů, ktoré lze případně dělit...

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09D 5/20, C09J 5/02

Značky: polypropylénové, oddělování, způsob, textilie, netkané, nánosu, polyethylenu

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čapek Antonín, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Staněk Jan, Dolanský Vladimír, Žák Bohumil, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, způsob

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob výroby trvanlivé smetany

Načítavanie...

Číslo patentu: 268613

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ptáček Přemysl, Patrovský Jiří, Horký Josef

MPK: A23C 13/10

Značky: způsob, trvanlivé, smetany, výroby

Text:

...se přidává jako stabilízační sůl sodná, draselná nebo vápenatá sůl kyseliny ortofosľorečnć, citrőnové nebo chlorovodíkové ve formě 10 až OE vodného roztoku v množství do 0,04 hmot. smotany. Tato hodnota vyjadruje obsah bezvodé soli v případě použití hydrátu soli je třeba při dávkováni uvažovat obsah vázané vody v soli. Uvedené soli je možné použít ve vzájemné kombinaci, přičemž celkový přídavek solí nepřekročí 0,04 hmot.Dále se přidá...

Způsob výroby expandovatelného uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268609

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tacl Alexandr, Troller Pavel, Blüml Antonín, Král Pavel

MPK: C01B 31/02

Značky: výroby, expandovatelného, způsob, uhlíku

Text:

...hmotnosti použitého uhlíku. Teplota použitá při výše uvedeném loužení oxidační směsi se může pohybovat od 15 OC do teploty bodu varu použité oxidační směsi. Doba, kterou se působí oxidační směsí na částice uhlíku, se může pohybovať od 10 minut do 6 hodin, přednostně od 1 do 4 hodin.Po loužení částic uhlíku oxidační směsi se provádí jejich promytí vodou za účelem odstranění zbytků oxidační směsi. Promytí se provádí, dokud hodnota pH...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mužík František, Kořínek Petr, Maloušek Antonín

MPK: H01F 27/28

Značky: válce, výroby, vzduchových, tlumivek, vinutí, izolačního, transformátoru, způsob

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Způsob přípravy směsného pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268606

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 65/00

Značky: směsného, způsob, pigmentů, přípravy

Text:

...nnganety. sloučeniay vytvüejí ee cenným baryiven neroopustnć soli nohou být eplikovíny take až po ukončení kopulačnł reakce. Při kopuloci nohou být v reakčnismč|i płitonny povrchově aktivní látky, jeko je například kelefunovć mýdlo, oxetylovanć nlkoholy nebo alkylfenoly, kondenzační produkty naťtaleneulfonová kyseliny e fornaldehyden atd.Kopulaoi směsi diazotowených aminoeulfonových kyselín benzenové a naftalenová řady a následujicím...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorcyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268602

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rýdl Jaroslav, Beránek Ivan, Haruda Josef, Veselý Jiří, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 13/18, C07C 5/02

Značky: hexachlorcyklohexanu, způsob, hydrogenolýzy, katalytické

Text:

...jsou cyklohexan a chlorovodík. Použitý molární poměr vo díku k hexachlocyklohexanu činí 8 až 60.způsobem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontinuálné. za uvedených reakčních podmínek dochází k hydrogenolýze vazeb mezi chlorem a uhlíkem v hexachlorcyklohexanu, uhlíkatý skelet cyklohexanu zůstává zachován. Nevznikají žádné halast~ ní látky, vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který lze využít. Pracuje ses pevným ložcm...

Způsob výroby nových steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268550

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andersson Paul, Thalén Bror, Axelsson Bengt, Trofast Jan, Andersson Per

MPK: C07J 71/00

Značky: steroidů, nových, způsob, výroby

Text:

...nebo obsahuje dvojnou vazbu, znaneni aton vodíku, aton fluoru, aton chloru nebo aton bronu, 1 X 2 znonanl atoa vodíku, íluoru, chloru nebo bronu,R znamení oton vodíku nebo přínou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu 3 1znancnl pro vodłku nebo přłnou nebo rozvłtvcnou uhtovodikovou skupinu s 1.° ü cn 4 n 5 ocn 6 nebo cR 4 R 5 ocvR 6 kde Y noneni kyslík nebo siru,R 4 znaneni ton vodiku, přinou nebo rozvětvenou uhlovodikovou skupinu s 1 ai...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268549

Dátum: 14.03.1990

Autori: Yamaguchi Totaro, Wagatsuma Mitsuyoshi, Oine Toyonari

MPK: C07D 501/46

Značky: derivátů, nových, výroby, způsob, cefalosporinových

Text:

...ochranných skupin, která se běžně užívají při syntéze peptídů Jako ochranné skupiny na aminoskupině. Muža jít například o íoraylovou skupinu. alkanoylovon skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, například acetylovou nebo pivalovou skupinu, monohalogenovaný, dihalogenovaný nebo trihalogenovaný allçylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíka, jako chloracetyl nebo triíluoracetyl, alkoxykarbonylovou skupinu o l až 4 atomech uhlíku v alkoxylově části., jako...

Způsob výroby opticky aktivních esterů bicyklo/3,3,0/oktandionkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268543

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petzoldt Karl, Skuballa Werner

MPK: C07D 321/02, C07C 69/757, C07D 319/08...

Značky: výroby, způsob, opticky, esterů, aktivních, kyselin

Text:

...X znamená přímou nebo rozvětvenon alkylenovou skupinu 3 1 až T atomy uhlíku, pak se takovou skupinou rozumí následující skupinySymboly R 3 a R 4 ve významu přímých nebo rozvětvených alkylových skupín a 1 až10 atomy uhlíka popřfpadě 3 1 až 7 ntomy uhlíku znamenaj( skupinu nethylovou, skupinuEnzymy používané podle vynálezu mohou být použfvány v rozpuštěně nebo suspendované formě, nebo také imobilizoŕány, například na sepharose aktivovaně...

Způsob výroby opticky aktivních derivátů (+)-bicyklo(3,3,0) oktanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268542

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skuballa Werner, Dahl Helmut, Petzoldt Karl

MPK: C12P 17/02, C07D 319/08

Značky: způsob, derivátů, aktivních, výroby, oktanolu, +)-bicyklo(3,3,0, opticky

Text:

...oktan-7-onu, které jsou teprve vhodné pro výstavbu Á» aću-řetězců typických pro analogy karbacyklínu.Novější publikace popisuje použití derivátů cís-bícyk 1 c 3,3,Caoktan-37 ~dionu k syntéze opticky aktivních karbacyklinů. Kojíma a další popisují v Chem. Pharm. Bull. ll, 2688 (1985) způsob, který zahrnuje dělení diastereomerních solí racemické 7,7-ethylendíoxy-3 A~hydroxy-cis-bicyk 1 oĺ 3,3,doktan-2-karboxylové...