Patenty so značkou «způsob»

Strana 55

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrbová Miroslava, Gavrilov Petr, Koloušek Vladimír

MPK: H01S 3/223, B01J 23/62

Značky: katalyzátor, regeneraci, kysličníku, plynné, která, směsi, hellia, způsob, bázi, přípravy, laseru, dusíku, uhličitého

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Polymery nesoucí 4-aminofenylsulfonylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268885

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 12/06, C08F 20/18...

Značky: jejich, způsob, nesoucí, polyméry, 4-aminofenylsulfonylové, výroby, skupiny

Text:

...i na zesítäných polymerech praktic~ ky se 100 Ť konversl. ul kyseliny 0-aoetylaminobençensulfinové lze připravit in situ v reakční směsi neutralizeci volné kyseliny vhodnou zásadou.významným znakem připravy polymerů s aromatickou primární aminoskupinou podle vy~ iálezu je její universšlnost. Polymerní skelet P může mít nejrůznější strukturu alkylace probíhá 5 chlormethylovaným polystyrenem, s polyvinylchloridem, s alkylujicimizpůsobu je...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvalovský Václav, Kvíčalová Magdalena, Čermák Ján

MPK: C08F 236/20

Značky: nenasycených, uhlovodíku, výroby, vysoce, cyklických, způsob

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šátek Jaroslav, Pína Bohumil, Wedell Martin, Stejskal Pavel, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: výkonového, způsob, bezpotenciálového, modulu, polovodičového, výroby

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Způsob výroby potahové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268872

Dátum: 11.04.1990

Autor: Straková Ludmila

MPK: D04B 21/14

Značky: textilie, způsob, potahové, výroby

Text:

...celoplošnenu dotyku těla pri aeděni na sedadle a podobne, takže nedocházi k nadměrnému poceni a nepřljemněmu pocitu při dlouhé jizdě v autě stp.Způsob výroby podle vynalezu je objasněn v dalším popisu v souvislosti sa achema tickým nakresem na obr. 1 v pohledu ze strany na přlvod materialu do proplétsciho stro je a V obr. 2 je přlčný řez propletenou textilií.K výrobě podle vynálezu lze použit libovolný známý proplétací nebo prošívací...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovařík Jan, Závodská Věra, Sochor Jiří, Marášek Josef, Vyroubal Čestmír, Zach Jiří, Pavlíček Jiří, Krofta Karel, Vyoral Leopold, Karásek Břetislav, Horák Zdeněk, Trněný Jaromír

MPK: C08J 9/14, C08F 112/08

Značky: zpěňovatelného, suspenzí, způsob, polystyrenu, radiálovou, výroby, samozhášivého, polymeraci

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Způsob konzervace skleněných, zejména starožitných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268867

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šála Ivan, Šubrt Richard

MPK: C03C 23/00

Značky: zejména, starožitných, předmětů, sklenených, konzervace, způsob

Text:

...ultrazvuku. Nově navržený způsob konzervace skleněných předmětů podle vynáiezu se vyznačuje jednoduchou a spolehlivou technologií. přičemž je zaruěena reversihilita konzervačního postupu a zároveň je vyloučeno riziko poškození konzervoveného předmětu.hy ekel, se kterými se setkáváme v konzervétorské praxi.Navržený způsob konzervace skleněných sbírkových artefaktů je dokonalý, časově nenáročný a ekonomicky výhodný.Konzervace sodno-draselného...

Způsob přípravy povrchu feritových dílů pro jejich vzájemné spojování sklednou pájkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268865

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Jan, Vilím Jindřich, Hedbávná Jindřiška, Matoušek Tomáš

MPK: G11B 5/133

Značky: způsob, povrchu, dílů, vzájemné, pájkou, feritových, jejich, přípravy, spojování, sklednou

Text:

...broušením a následným leštěním rozrušené povrchové vrstvičky feritu. Tím nastane odhalení kompaktního nechanicky nezhmožděneho feritu a v důsledku toho í vyloučeni elementu kritického z hlediska pevnosti v prechodu ferit - sklo. Doba působení činidla, je ohranlčena shora,a tim je zabráněno hlubälmu odleptavání feritu, než je žádouci, což by mohlo vést například ke zhoršení relace magnetické šířka proti geometrické šiřce sklem vyplnené...

Žlutá dvouekvivalentová barvotvorná složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268862

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: složka, výroby, způsob, žlutá, její, dvouekvivalentová, barvotvorná

Text:

...dvouekvivelentových složek podle vynálezu jsou nejen jejich vynikající fotografické aplikační vlastnosti, ale i jednoduchost jejich připravy a ekonomickú výhodnoet výroby, dobrá rozpustnost ve vysokovroucích 1 nizko 2 CS 258 862 B 1vroucioh rozpouštědloch o především stabilitu dvouekvivolontových složok aplikovnných vo fotografická emulzi.29.8 g 3-pgtoaylonino-5-isopropyl-1.2,4-thiadiozolu oo rozpuoti vo 100 nl oootonitrilu o pŕidá so 50 ml...

Způsob odstranění trojmocného železa z roztoku sloučenin trojmocných lanthanidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 268858

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tran Duc Hiep, Mostecký Jiří Akademik, Vokřál Václav

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, odstranění, železa, trojmocných, yttria, sloučenin, trojmocného, roztoku, lanthanidů

Text:

...i na konkrétních pracovních podmínkách. Regenerace funkčních skupin se snadno provádí desorpcí ionto Fea minerálními kyselinami o koncentraci 1 až 3 mol/1 například kyselinou chlorovodíkovou nebo dusičnou. Po regeneraci se chelatační sorbent znovu používá.Následující příklady blíže objasňujig ale neomezuji předmět vynálezu.Pokus Vyšel z podvojných dusičnenů trojmocných iontů vzácných zemin získaných z kolského apatitu. Procentuálni...

Způsob měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejméně dvěma čidly s použitím průběžného komparačního dynamického testu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268855

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cichoň Stanislav, Žídek Milan, Randák Otokar, Fejfar Petr

MPK: G01R 17/06

Značky: komparačního, technického, čidly, dynamického, dvěma, průběžného, testu, tohoto, způsobu, způsob, nejméně, jednoho, fyzikálního, zapojení, parametrů, provádění, měření, použitím

Text:

...v řídicích a měřících systémoch tak vytváří jednotnou bázi informaci pro kritické měření technologického procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění e provedení podle přiloženého výkresu, kde ja zobrezsno zařízení k provádění způsobu měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejmáně dvěma čidly s použitím proběžného komparačního dynamického testu.Zařízení k provádění zpoeobu sastává z...

Způsob přípravy bis-(2-kyanoetyl)-aminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268854

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hojer Jindřich, Nývlt Vladimír, Glosser Zdeněk

MPK: C07C 121/43

Značky: přípravy, způsob, bis-(2-kyanoetyl)-aminu

Text:

...kvantitativně zreagují, takže 2 reaktor neodchází žádný odplyn. Významné se však snižuje spotřeba tepla při oddestilování vody. Do nássdy lze užít bud čistou vodu, nebo menší množství čpavkové vody o koncencraci 25 nebo i nižší. Celé množství NB 3 nebo jeho větší část se dodá ve formě plynného NEJ. Vhodným aparaturním uspořádáním lze do reaktoru uvádět i kapalný NH 3 a jeho výparný teplem odnímat reakčníteplo.Použije-li se voda, je možne...

Způsob vysoušení vlhkého obvodového zdiva a vysoušecí soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268853

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rudolf Ivo

MPK: E04B 1/70

Značky: vysoušení, způsobu, zdiva, soustava, vlhkého, tohoto, způsob, provádění, vysoušecí, obvodového

Text:

...mosty se vytvoří z vnější strany vysoušeného obvodového zdiva 3 mezi jeho vlhkými místy pod úrovní podlahové plochy 1 s suchými místy nad nejvyšší úrovní vlhkosti v tomto zdívu »ohreničenou horní mezní čsrou 1. Pritom spodní části těchto tepelných mostd se volně zsústí do odvětrávatelných zón zdiva g. Tepelné mosty spojují tedy odvětrávatelně zóny,vytvořené vs vlhkých místech pod úrovní podlshové plochy 1 za účelem redukce difuznžho...

Způsob výroby 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268849

Dátum: 11.04.1990

Autori: Guglielmetti Leonardo, Vostatek František

MPK: C07C 143/55

Značky: kyseliny, 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové, způsob, výroby

Text:

...nuŕíklud již za použití jednoho dílu některého z uvedených rozpouštědel popřipadě kombinací a) až f) na 1 díl 4-nitroto 1 uen 2-sulfonové kyseliny, výhodne za použití 1 až 10 dílů a zejména 3 až 6 dílů některého z uvedených rozpouštědel, popřípadě kombinace a) až f) tato okolnost má velkou přednost z technického a ekonomického hlediska. Dále pak je amoniak levný a snadno dostupný v průmyslovém měřítku. Díky jeho nízká teplote varu...

Způsob přípravy derivátů difosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268842

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675

Značky: difosfonové, kyseliny, derivátů, přípravy, způsob

Text:

...na různých faktorech, jako způsobu aplikace, druhu, stáži a/nebo individuálnim etavu. Danni podávané dávky Jsou v rozmazi 1 až 1000 mg/člověk, 9 výhodou 10 až 200 mg/člověk a mohou se podávat v jedné nebo vice dávkach.Následující přiklady ukazuji možnoeti připravy, které se mohou použit k syntéze sloučenin podle vynálezu. Nepředetavuji však omezeni předmětu vynálazu. Sloučeniny vznikaji pravidla jako vysokotejici pevné produkty /mono- nebo...

Způsob výroby opticky aktivních (—)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268841

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dahl Helmut, Petzoldt Karl

MPK: C12P 17/04, C07D 307/93, C12P 31/00...

Značky: —)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů, aktivních, způsob, výroby, opticky

Text:

...ztrlt na výtiłku při krynta 112101. se dílo uvedený pontup nooovčdčzłąPři postupu podle přadložonáho vynálezu ao důloni provadi na stupni racoaických Jocqcyloxy-GA-hvdroxyaathyl-z-oxabicyklo 3.3.0 oktan-a-ono vzorce (g-u anzyaatickýa zaýdolněnin. ktoré voda ko aaioi produkto. zo ktara ao aohou židanó aloučoniny vzorca (-)-1 ziakat bud oxtrakci nebo z vodná fáze.výchozi látky ao daji vyràbět pootupca podle britského patantovóho apiau E. I 579...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268839

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lee David

MPK: A01N 35/06, C07C 147/06, A01N 41/10...

Značky: prostředek, účinných, způsob, herbicidní, výroby, látek

Text:

...na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 utomy uhlíku,(11) zbytek ReC(0)-, v němž Re znamená alkylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uh líku,(12) zbytek -S 02 NR°Rd, v němž RC a Rd mají shora uvedený význam, nebo(13) zbytek -N(R°)C(O)Rd, v němž RC a Rd mají ahora uvedený význam.Substituent R 7 je s výhodou nąvázán v poloze 3. Ještě výhodněji pak R 7 představuje atom vodíku, chloru...

Regulační vrstva do vrstvených náplastí a obkladů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268838

Dátum: 11.04.1990

Autori: Máhr Lajos, Fekete Pál, Pallos László, Barta Irén, Kovács Gábor

MPK: A61L 15/06

Značky: její, obkladu, regulační, způsob, vrstva, výroby, náplastí, vrstvených

Text:

...dosahuje 100/200 nebo 200/250 pro větší molekuly účinná látky a 100/150 pro menlí molekuly účinné látky. V případě účinné látky hydrorilního .charakteru například tetrabutalinsulrát/ je výhodná podrobovat kopclymerní Iőliią, mající vyšší obsah vinylacetátu /molárně 20 až 30 / ozáření, zatímco pro hydrofobní účinnou látku /například nitroglycerín/ je vhodné ozařovat kapelymer mající nižší obsah vinylacetátu /molárně 10 az 15 /.Fôlie, která se...

Způsob výroby nových 1-aryloxy-dihydrobenzothiadiazinylalkylaminoalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268837

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gaida Wolfram, Esser Franz, Köppe Herbert, Speck Georg, Hoefke Wolfgang

MPK: C07D 285/30

Značky: nových, výroby, 1-aryloxy-dihydrobenzothiadiazinylalkylaminoalkanů, způsob

Text:

...na krevní tlak byl zkoumán na geneticky hvnertonních kryaách za použití o sobě známého testu, který popsali J. R. weeks a J. A. Jones v Proc. Soc. Exp. B 101. Med. 10 , str. 646 - 648 (1960). Účinné látky se vždy aplikují 0 rálně v dávce 30 mg/kg. zjištěná výsledky jsou shrmity do následující tabulkysloučenina z pokles krevního tlaku ežálsłeâešąUrčitá zjištění naavědčují tomu, že účinek sloučenin podle vynálezu na snížení krevního tlaku...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268836

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sauter Hubert, Pommer Ernst-heinrich, Goetz Norbert, Ammermann Eberhard, Zipplies Matthias

MPK: A01N 33/04

Značky: způsob, účinných, prostředek, fungicidní, látek, výroby

Text:

...vodíku, alkylovou skupinou s I až 8 etomy uhlíka. cykloalkylovou skupinou sa 3 až 8 atomy uhliku nebo alka xyskupinou s 1 až 8 atomy uhlíku, e m znamená čísla I až 4,nebo soli těchto sloučenin.Vazba může být přítomna jako dvojná vazba (4-aubstitovaný cyklohexenylzain) nebo jako jednoduchá.vazba (4-trans-aubatituovany cyklohaxylamin).Jako účinné látky přicházadí z praktických důvodů v úvahu také soli aminü obecného vzorce I.Solemi so rozumí...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268834

Dátum: 11.04.1990

Autori: Scheer Martin, Lindel Hans, De Jong Anno, Berschauer Friedrich, Hallenbach Werner

MPK: C07D 213/36

Značky: látek, prostředek, zvířat, užitkovosti, způsob, výroby, zvýšení, účinných

Text:

...jako účinné 1 átkyprostřed ků ke zvýšení užitkovostí zvířat, zejména k podpore a urychlení růstu zvířat ke zvýšení produkce mléka a vlny, jakož i k lapšímu zhodnocování krmiva.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat,zejména ve formě přísad do krmív a pitné vody pro zvířata, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu shore uvedeného a oerinovaneho obecnéhovzorce I...

Způsob výroby redispergovatelného prášku plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268832

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klesse Wolfgang, Lehmann Klaus, Mager Theodor, Rauch Hubert

MPK: B29B 9/00, C08J 3/12, B29K 33/20...

Značky: způsob, redispergovatelného, prášků, výroby, plastických

Text:

...o nitrily kyseliny skrylové nebo methakrylove, amidy kyseliny ekrylová nebo methakrylové a JeJich łl-slkylově deriváty, o ,allcylestery kyseliny ekrylovd nebo methakrylove s více než 8 atomy uhlíku v alkylovém zbytku nebo o hydroxnlkylestery nenusycených polymerovatelných kąrboxylových kyselín.Čím vydäí Je podíl Jednotek s obsahom kyseliny akrylová nebo methakzrylové v kopclymeru, tím vyšší Je při Jinak steJmjch komonomsrech teplotní rozdíl...

Způsob výroby kapalných farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268831

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schwabe Karl-dietlef

MPK: A61K 31/545, A61K 9/08, C11D 3/37...

Značky: farmaceutických, způsob, přípravků, kapalných, výroby

Text:

...vztaženo na celkovou hmotnost kapalněho farmaceutického prípravku.Jako blokový kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu je zvláště výhodný polyethylen-polypropylenglykol 1800, který se v další části označuje také jako PPG 1800.Zvláště výhodné se postupem podle vynálezu připravují parenterálně aplíkovatelné farmaceutické přípravky na bázi derivátů cafaloaporinu nebo penicilinu. Samozřejmou podmínkou je, že uvedená lěčiva musí být...

Způsob izomerizace uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268829

Dátum: 11.04.1990

Autori: Johnson James, Schmidt Robert, Bakas Steve, Cole Steven

MPK: C07C 5/13

Značky: způsob, izomerizace, uhlovodíku

Text:

...molekule nechávé reagovat za isomerízačníoh podmínek v přítomnooti ketalytického systému obeahujícího kombinaci0,1 až 0,5 hmotnostního kovu ze skupiny platiny s nosičem obsahujícím a) 75 až 95hnotnoatnich krystalického mordenitu ve vodikové formě, který má poměr siliky k alumi ně alespoň 16 1 a b) 5 až 25 hmotnostních žáruvzdorného anorganického oxidu. Tento způsob se vyznačuje tím, že použitý katalytický systém má měrnou povrchovou plochu...

Způsob přípravy derivátu asymetrického heterocyklického esteru kyseliny 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268828

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pruneau Didier, Bellamy Francois, Robin Jacques

MPK: C07D 491/113, C07D 211/90

Značky: esterů, přípravy, způsob, asymetrického, 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové, derivátů, kyseliny, heterocyklického

Text:

...význam s aminokrotonàtem obecnéh vzorce 111ve kterém R 2 má výše uvedený význao, v polárnin organłckěw rozpouštědle, zejména v al-kanolu s celkovým počtom uhlłkových atonů 1 až 4, po dobu 1 až 24 hodín ři teplotě mezi teplogoulmistnosti a teplotou zpětného toku reakčnł směsi, načež se získaný derivàt obecného vzorce I případně převede na edični sůl působení kyseliny, s výhodou působenłm biologicky přijatelné silné kyseliny, jakou je například...

Způsob přípravy 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268827

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beylin Vladimir, Goel Om

MPK: C07C 69/738

Značky: přípravy, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylacetátů, způsob

Text:

...vcdlk, alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlłku nebo aralkylskupinu aR 2 představuje alkylskupinu s 1 až 3 atomy uhliku nebo cykloalkylskupinu se 3 až 6 atomy uhl 1 ku.Pří této reakci se sloučenina obecného vzorce II zahřivá s R 3-substituovaným aminem, kde Rzmà hora uvedený význam v přitomností slespoň jednoho ekvivalentu terciárniho amínu v polàrnin aprotíckém rozpouštědlc.Způsob podle vynálezu představuje výrazně zlepšený způsoo výroby...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolassa Dieter, Becker Rainer, Schirmer Ulrich, Meyer Norbert, Wuerzer Bruno, Keil Michael, Theobald Hans

MPK: A01N 43/80, C07D 261/08

Značky: prostředek, herbicidní, výroby, látek, účinných, způsob

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268823

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuipers Johannes, Dolman Henrik

MPK: A01N 43/10, A01N 41/02

Značky: způsob, účinných, výroby, látek, prostředek, fungicidní

Text:

...uhlíku, triazolylovou skupinu, imidazolylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku poprípadě substituovanou alkylkarbonylovou skupinou se 2 až 5 atomy uhlíku, fenylovou skupinu popřípadě substituovanou halogenem, fenoxyskupinu nebo fenylthíoskupinu, neboR 1 a R 2 společně s vinylenovou skupinou, na kterou jsou navázâny, tvoří fenylovnu skupinu popřípadě substituovanou halogenem nebo...

Způsob přípravy pyrimido /5,4-b/ /1,4/-oxazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268822

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuhár Mária, Wellmann Janos, Tegdes Aniko, Vegvari Sarolta, Sebestyén László, Varró András, Sárossy Judit, Diesler Eszter, Cseh György, Rabloczky György, Mátyus Péter, Makk Nándor, Jaszlits László, Kasztreiner Endre, Szam Laszlo

MPK: A61K 31/535

Značky: způsob, přípravy, pyrimido, 1,4/-oxazinových, derivátů, 5,4-b

Text:

...přičemž tento zpoeob nebyl až do eoućaaná doby zcela objasnčn. významný člen této ekupiny, amrinon což je 3-aaino-5-(4-pyridyl)-2(1 H)-pyridínonJ . významnč přiapívú ka zvýšení kardislní výkonnoeti pacíentd, kteří trpí trvalým zeslabením srdační činnoeti a rezietancí periferálních cav. přičemž kroaà povzbuzení ardeční činnosti bylo pomoci této látky doeeženo i zmenäeni reziatonco tüchto periferàlnich cav. Ovšen je...

Způsob získávání v atomových elektrárnách opětovně použitelných roztoků kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268821

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kis Éva, Tilky Péter, Kubó Sándor, Zsirai István, Bornemissza Endre, László Klára

MPK: G21F 9/04

Značky: kyseliny, opětovné, roztoku, způsob, elektrárnách, použitelných, atomových, získavání, borité

Text:

...obrloono oaaozy. Vynlloz ja zalołon na poznatkn to oo v tosto oonotíckćl zafízoo ní poułíva naobrany. ktora aolí alkalíokýoh íonto a íonto tlžkýoh kovà. ktoré Joou nooítalí radíoaktívítya zadržujo aloopoñ z 80 5. zatínco hodnota zadržovonf kyoolíny boríto ja najvýio 30 S. V toato otupní ao oddłlí volki čaat radíoaktívních a ínektívních oolí Jakozto znoőíltinín kyoolína boríto a odvddljí oo do tak zvanoho konoontrttuo Moobráuou...

Způsob výroby částic s řízeným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268819

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sandberg John, Johansson Mats, Dahlinder Lars-erik, Sjögren John

MPK: A61K 9/54

Značky: uvoľňovaním, výroby, způsob, řízeným, částic, látky, účinné

Text:

...která jsou přijatelné z farmaceutického hlediska, například polypropylen nebo polyethylen, s výhodou polypropylen. Jádra obvykle mají standerdisovaný rozměr a tvar, s výhodou kulovitý tvar se stejnoměrným povrchem. Materiál jádra by také měl mít dostatečnou specifickou hmotnost,která by zajiäřovala jeho vhcdnost pro použití pro zpracování ve vířivé vrstvě.Dále je zapotřsbí, aby materiál jádrn byl vysoce čistý, zejména prostý jakýchkcli...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268818

Dátum: 11.04.1990

Autori: Liebl Rainer, Mildenbeerger Hilmar, Bauer Klaus, Bieringer Hermann, Handte Reinhard

MPK: A01N 43/38

Značky: účinných, prostředek, způsob, herbicidní, výroby, látek

Text:

...báze, Jako triethyloninu nebo pyridinu v inertníl organické rozpouätědle, jako ocetonitrilu nebo dinothylforuouidu při toplotéch nezi 40 a 160 °C, výhodné při teplotéch nezi so o. 1 oo °c. Roakce Iloučeniny obecného vzorce II a trieatoren fosforité kyoeliny, dieotere footonité kyseliny( popřípadi Ionoeetore roofonité kyseliny obecného vzorce R 1-0-B 9310 Io provádí výhodné bo rozpouätödln při teplotách mezi 50 o 140 C, popřípodá zo...

Způsob výroby 17alka-ethinyl-17beta-hydroxy-18-methyl-4,15-estradien-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268817

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hofmeister Helmut, Weichert Rudolf, Lorenz Hans Peter, Laurent Henry

MPK: A61K 31/57, C07J 1/00

Značky: 17alka-ethinyl-17beta-hydroxy-18-methyl-4,15-estradien-3-onu, výroby, způsob

Text:

...II Je možno vyrobit z l 5 alf 1-hydroxy-l 8-methyl-4-estren-3,17-dionu, popssnćho v pstentověm spioe DB č. 25 46 062, bud odätčpením vody z polohyl 5,l 6- I převedením nn 3-dienolether, nebo ącylecí l 5 llfs-skupiny a převedením nn 3-dienoletber.Odätäpení vody zs tvorby 15,15-dvojné vszby se provádí o sobě známým způsobem methsnsulfonylchloridem v pyridinu přes l 5 Alra-mesyldt n dalším zprncovdním mesylátu dimethylfornnnidem v...

Způsob výroby (1-amino-(/(2-//(diaminomethylen)amino//-4-thiazolyl)methyl/- thio)propyliden)sulfamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268815

Dátum: 11.04.1990

Autor: Montserrat Fabá Eusebio

MPK: C07D 277/42

Značky: výroby, způsob, thio)propyliden)sulfamidu

Text:

...bude osvětlen náeledujícini příklady21 g (0,0755 molu) sulfútu methyliaothioeočoviny ee rozpusti ve euěei 250 nl vody e 100 nl nethenolu. Sme ee zahřeje ne teplotu veru pod zpětným chladiče a v průběhuhodiny ee přidú 44,5 g (0,15 l molu) Š l-enino-3-/Ľ (2-enino)-4-thiezolylj nethyl/ thio/ propylidsn žeulfaidu V rgzçoku ve l O nl hydroxidu eodnćho o koncentreci 2 N. sněe sezehřivá ješ ě 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chledičem, pek...

Způsob výroby vysoce pružných polymérů na bázi kaseinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268814

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brzozowski Zbigniew, Schmidt Elzbieta, Lorens Krzysztof, Pietrzak Bogdan

MPK: C08H 1/00

Značky: polymerů, kaseinu, vysoce, bázi, výroby, způsob, pružných

Text:

...pro výrobu tiskových berev, při činěni, atd.Zpoaob podle vynllezu je bliže objeeněn v náaledujicich přikledech provedení.40 9 keeeinu e 90 g vody se předloži do třihrdló beñky vybavené eichedlel, toploně 2 CS 268 814 B 2rou o zpätnýu chlodičoo u přidů ss 5 g 25 roztoku uuoniuku. Vznikli uuěo so zuhřujo nu top 1 otu 85 °c. V průběhu zohřivsní ou zisku houogsnni roztok. Zohřivúni buñky so přuručí u začne so po uolých dávksch přikupúvot glyoid....

Způsob polymerace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268812

Dátum: 11.04.1990

Autori: Iijima Makoto, Saito Noriaki, Harada Masato

MPK: C08F 4/64

Značky: olefinu, způsob, polymerace

Text:

...atomech uhliku nebo cykloalkyl o § až 20 konoch uhliku a Wcímž se získá pevný produkt I, a takto získaný pevný produkt I se uvede do reakce se složkou C, která sestává znalogenldu titanu, který je možno vyjádřit obecným vzorcemkde X znamená atom chloru nebo bromu,R 9 znamená alkylový nebo arylový zbytek vždy o 1 až 20 atomech uhlíku neboh) vanadylhalogenldu a/nebo vanadlumhalogenldu, který je možno vyjádtít obecným vzorcemX znamená atom chloru...

Způsob regenerace použitého pracího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268808

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weiss Horst, Becker Hans

MPK: B01D 3/14

Značky: prostředků, regenerace, pracího, použitého, způsob

Text:

...schemsticky na obrázcích l s 2. Předetavuaí obr. l Jednoduchá provedení obr. 2 provedení s použitím tepelného čerpadlaPodle obr. 1 se použitý prací proetředek přivddí potrubím 1 a plní se do středu regenerační kolony z. Kolone g je opatřenn ve epodní části topení 1 a hlavovým kondensatoren 1. Po regenersci praoího prostředku stripováním parou vystupuaící ze spodní části se prací prostředek odtehne potrubie A s zčáeti ee přivádí...

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: barevná, výroby, kontaktní, způsob, čočka, její

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Rychlá diagnostická pomůcka pro zjištění krevní skupiny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268806

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veszely Gizella, Masek István, Zsidai József, Szokol József, Bánkuti Rozália

MPK: A61B 10/00

Značky: zjištění, její, diagnostická, krevní, skupiny, přípravy, pomůcka, způsob, rychlá

Text:

...se lisováním provedou prohlubně o průměru 10 až. 30 mm a hloubce 0,3 až 0,6 mm. Počet takto provedenych prohlubní v hliníkové fólii je závislý na požadoveném počtu resgencií, která mají být na nosič naneseny. Pro zkušební vzorek se provede jedna prohlubeň navíc. Vylisovnná főlie, zsstřižená na přiměřenou velikost, pasivovaná elektrolytem při teplotě 90 °C, to jest ponořena do lázně hydroxidu Liraselného nebo jináho elektrolytu, o teplotě 90...

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vöröss Lajos, Taubner Róbert, Frigyesi Ferenc, Katics Bála, Téchy Zsolt, Bacskó Gábor

MPK: G21C 13/06

Značky: zkoušky, provádění, integrální, měřicí, způsobu, elektráren, způsob, zejména, zařízení, tohoto, jaderných, těsnosti, komor, tlakových

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...