Patenty so značkou «způsob»

Strana 54

Způsob vytavování ocelových slitků z licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 269073

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lasota Jan, Doseděl Miroslav

MPK: B22D 43/00, B22D 41/00

Značky: licích, oceľových, slitků, způsob, panví, vytavování

Text:

...se o teplotě 900 až I 400 °C vlije surové železo o chemickém hmotnostním složení 4,0 až 4,7 uhlíku, 0,3 až 1,3 manganu, 0,3 až 1,2 š křemíku,0,04 až 0,25 fosforu, 0,01 až 0,10 síry, zbytek železo, v množství odpovídajícím 70 jímavosti lící pánve, lázeň se po dobu 15 až 40 minut probublá ínertním plynem, potom se slítina surového železa obohacená kovem z roztaveného ocelového slitku přelije do nalévaci pánve.Výhody způsobu podle...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bigos Radomír, Goj Jiří, Štverka Václav

MPK: H01F 5/06

Značky: vysokou, pevnosti, cívky, bezpečné, způsob, výroby, obvody, jiskrově, izolační

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Způsob chloramonizace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269071

Dátum: 11.04.1990

Autor: Melich Ivo

MPK: C02F 1/00, C02F 1/68

Značky: způsob, chloramonizace

Text:

...chloru se dosáhne dávkováním amonizačních chemikálií V celkové dávce 0,2 - 0,9 mg NE 4.l í chloru do surové 1 do upravené vody. Poměr N 34 2 C 12 je 11 až 14, přičemž v obou případech se napřed dávkují solí amonně, do surové vody minimálně v poloviçním množství celkové dávky.Doba rozkladu aktivního chloru ve vodě se prodlouží o IS až 20 oproti známému způsobu. Nutné dávky amonných solí oproti známému způsobu Jsou stejně nebo vyšší o...

Způsob přípravy 2-naftylamidů N-acylaminokyselin a jejich 4-methoxyderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269070

Dátum: 11.04.1990

Autor: Čeřovský Václav

MPK: C07C 103/44

Značky: n-acylaminokyselin, způsob, přípravy, 2-naftylamidů, jejich, 4-methoxyderivátů

Text:

...oyntoinu (10 u) ą pu roztoku. bylo un-ąv-no na hndotu 4,3. Po přidání pcplinu (no us) by. .usa inkubovúną na n pl 38 °c, Vylouöoná ąrąäoąuąąą oyxą ouultrovsną, prouytą 1 ąo 1.1 m 1, vodou, 5 NąHĽOB, vodou ą má byla šyąuäąnig Byli ziukinľľłtľns (1 äo~ 1 r) produktu o an. 1914 192 °c. DK roztoku bcusyloxrląrbonynounànu (1,33 s) u. 2-nąttyhninu.(1,1 s) vo měn. di.nnthyllcrnnnidu (17 u.) ą 0,2 .o 1.. uotàtovőho putru pH 14,8 (33 u) byla....

Způsob stanovení vnějších heliobiofyzikálních vlivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269069

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ročková Renata, Petz Jiří, Křivský Ladislav

MPK: G01N 37/00

Značky: stanovení, vlivů, vnějších, heliobiofyzikálních, způsob

Text:

...a protilátkou za tak oitlivou, žo by Jí bylo možno zaznanonivat a rozpomávat například nagnotiokő účinky (BEIER, V. Biofyzika. Acadonia, Prahu 19710). Doaud vlak tento motrioký přístup nebyl vytxžit.Výhodou atanovaní holiobiofyzikálníoh vlivů, ktoré aouviaodí s nÁhlou zmalnou numirní onorgotiokő intonsity intel-akon Slmoo-Zomä ponooí viditolnýoh změn vazby antigonn a protilłtky Jo, že vyjadřuja oboonä biologický modol intorakoo rnłjĺího a...

Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Homolka Václav, Baloun Stanislav

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: způsob, zpracování, podílu, obtížně, jemných, loužitelných

Text:

...řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při....

Způsob stanovení alkoxysubstituovaných anilínů, acetanilidů a fenylizokyanátů a bazických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269055

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Stuchlík Josef, Beneš Luděk, Štefek Milan, Beneš Karel

MPK: G01N 30/00

Značky: stanovení, alkoxysubstituovaných, alkoholů, acetanilidů, způsob, bazických, fenylizokyanátů, anilinu

Text:

...nethylovýni I fenylovýni akupinaui v ponězu 1 1, a použití prograaovanáho teplotního gradientn ternostatu. Vyhodnocení ee provede metodou vnějlího standardu nebo porovnání ploch píku aledovaná komponenty sa auaou ploch všech píkd chrouatogranu. Pro vyhodnocení je možno místo plochy píku hrát v uvahu výšku píku.Následující příklady způsob stanovení podle vynálezu pouze dokládají, ale neonezují.Podmínky. Plynový ehroaatograf ve spoJeni a...

Způsob dělení směsi izomerních aminoalkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268991

Dátum: 11.04.1990

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 87/28

Značky: dělení, aminoalkylbenzenů, izomerních, směsi, způsob

Text:

...Překvepujíci rozdíly v rozpustnostech kyselých solí se projevují 1 u izomernich eminotetralinů a eminoindánů. případně u eminometyl- e aminoieopropylbenzeno.Účinnost děleni e racionálni vedení seperačniho procesu lze ovlivnit volbou vhodné viceeytná kerboxylove alifatické kyseliny. Tak nepř.5 ~aminoinden tvoří málo rozpustnou kyselou sol s kyselinou vinnou směs 5- a 4-eminoindenů lze delit s výhodou tak, že se k etenolioké směsi...

Nažehlovací vzory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268989

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: D06Q 1/00, B44C 1/18

Značky: jejich, vzory, způsob, výroby, nažehlovací

Text:

...ozdobné prvky jsou vzájemně trvale propojeny nosičem, přičemž nosič je umístěn na povrchu tepelně citlivé vrstvy materiálu, protože jí prochází. Nosičem je bud ozdobná páska, osnova, sítka, nit, popřípadě plocha, atd. Nosič je uvnitř vzoru nebo vyčnívá i přes jeho okraj a lze ho opatřit tepelně citlivou vrstvou materiálu. Způsob výroby vychází z toho, že na tepelně citlivou vrstvu plošně srovnaných a orientovaných prvků se umístí nosič,...

Nažehlovací vzor pro zdobení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268988

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: B44C 1/18, D06Q 1/00

Značky: zdobení, způsob, nažehlovací, výroby

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé ozdobné prvky jsou upevněny alespoň svou boční stranou v otvorech nebo tvarovaných ůtvarech fôliového nosiče, opatřeného popřípadě samolepící vrstvou. způsob výroby se provádí tak. že na plošné srovnané a popřípadě i orientované ozdobné prvky opatřené na části povrchu určené ke spojení se zdobeným substrátem, tepelně citlivým materiálem a vytvářející vzor se umístí nosič se samolepící vrstvou, opatřený...

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mravčák Stanislav, Štefaničáková Alena, Rufus Ján, Pechoč Vladimír, Pechočová Mária

MPK: D01F 6/66

Značky: nativního, memrán, kapalných, kapilárních, výroby, modifikovaného, plochých, zpracování, vláken, tuhých, odpadů, způsob, polyfenylenoxidu

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Způsob přenosu fotografického obrazu na nasáklivé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 268980

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimek Jaroslav

MPK: G03C 11/12

Značky: obrazů, způsob, materiály, fotografického, nasáklivé, přenosu

Text:

...tyto pracovní stupně1. Příprava fotografie na fotografický papír e hladkým povrchem nebo diapozitivu na plochý film, oboje strmé gradace, z původního negativu postupem běžným při přípravě fotografií nebo diapozitivů včetně konečného vyprání. Tam, kde by bylo v konečném obrazu na závadu stranové obrácení, založí se původní negativ do rámečku zvětěovacího přístroje vrstvou nahoru.2. Fotografie nebo diapozitiv pripravené podle stupně 1 se...

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oháňka Vlastimil, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Nájemník Jiří

MPK: C10G 9/16

Značky: odkoksování, trubek, výměníku, způsob, tepla, pyrolýzní

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Způsob měření tloušťky galvanoplasticky vyloučené vrstvy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268970

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Václav, Landa Václav

MPK: G01B 5/06, C25D 1/00

Značky: tloušťky, provádění, zařízení, galvanoplasticky, způsob, měření, způsobu, vyloučené, vrstvy, tohoto

Text:

...zapadají okrajové čepy příčníku opatřeného ve zvolených vzdálenostech měřicími otvory pro zasouväní úchylkoměru.Způsob měření umožňuje jednoduché a přesné měření tlouätky a plošného rozložení galvanoplasticky vyloučeně vrstvy vytvořené na zakřívená ploše velkorozměrné strojní součástí. Měřící zařízení podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a ekonomicky výhodné. způsob í zařízení lze s výhodou použít pro plochy rovínné, konvexní i...

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pícha František, Včelák Josef, Orlt Jan, Sucharda Zbyněk, Stibor Ivan, Navara Milan, Pscheidt Jiří

MPK: C07D 307/87

Značky: cyklických, anhydridu, způsob, výroby

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Způsob zvodivění okrajů modelu pro galvanoplastické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 268967

Dátum: 11.04.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/10

Značky: modelů, okrajů, způsob, pokovování, galvanoplastické, zvodivění

Text:

...tvarovaná bronzová planžeta a ostatní kovové časti se zakryji nevodivým leplclm izolačním korozivzdorným páskem.Způsob podle vynálezu umožňuje dokonalé zvodivění modelu. Provedené zkoušky proka zaly, že úprava modelu příznivé ovlivňuje kvalitu výsledné skořepiny, jejíž tloušřkaje l u velkorozměrných a tvarově složitých modelů rovnoměrná. současně nedocházi k nežádoucímu nárůstu vylučovaného kovu na hranách a okrajích skořepiny. Tenká mědčná...

Způsob přípravy optických aktivních alfa-kyano-3-fenoxy-benzylesterů substituovaných cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268965

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kadeřábek Vladimír, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Eichler Pavel, Závada Jiří, Tichý Miloš, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 121/75

Značky: přípravy, substituovaných, alfa-kyano-3-fenoxy-benzylesterů, optických, cyklopropankarboxylových, aktivních, kyselin, způsob

Text:

...cyklu.Výhodněji lze epímerizaci podle vynálezu provést za podmínek, kdy požadovaný diastereoisomer v konfiguraci oć -S, 1 Rcis se v průběhu reakce vylučuje v roztoku ve formě krystalů. Při tomto postupu lze při vhodné volbč reakčnlch parametrů (například teplota, množství o povaha rozpouštědla) někdy dospčt k více nebo méně kvantitatívnimu výtěžku požadovaného produktu v jediném epimerizačním cyklu.Při způsobu přípravy podle...

Způsob přípravy enantiomerních párů alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268964

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dolanský Vladimír, Dvořák Dalimil, Tichý Miloš, Mostecký Jiří Akademik, Prošek Zdeněk, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Závada Jiří

MPK: C07C 121/75

Značky: kyselin, způsob, páru, enantiomerních, alfa-kyanobenzylesterů, přípravy, cyklopropankarboxylových

Text:

...vybranén ze skupiny alkoholů, popřípadě v přítomnosti očkovacích kryatelů. Přitom není třeba vycházet z čistého enadomerního páru oć ~R, 1 Rcis cxi -s, íscis. Je výhodné vycházet z technicky dostupných sněaí enantionerních párů o.~R, 1 Rcis cxl-5, 1 scis a L-R, 1 Scis 7 oČs, 1 Rcls.způsob přípravy podla vynálezu je blíže objasněn nasledujícímí příklady, které však níkterak neonezují rozsah vynálezu.soěa a( -s, lucie opać -R, 1 sols...

Způsob zvýšení skladovatelnosti fenolformaldehydových rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268963

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Makovský Leopold, Škava Josef, Machek Milan, Smrčka Jindřich

MPK: C08G 8/10

Značky: rezolu, zvýšení, způsob, fenolformaldehydových, skladovateľnosti

Text:

...při aplikaci pojiva během výroby izolačních materiálů, ale i prodloužení jeho doby skladovatelnosti, která hraje značnou úlohu při aplikaci rezolu mimo výrobní závod. Přidaná terciární aminy se během vytvrzování pojivn chemicky zabudují, obsahují-li hydroxylové skupiny, jako např. triethanolamin, nebo během vytvrzování ve značné části vytěkají, jako např. triethylemin, a nemají rušívý vliv na izolační vlastnosti vyrobených...

Způsob odstraňování dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268962

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janda Václav, Rudovský Jaroslav, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/04

Značky: dusitanů, odstraňování, způsob

Text:

...manganu spočíva v tom, že tato vrstvička zdrsňuje jinak hladký povrch pískověho zrna, na němž by nitrifikační mikroorgenismy obtížné ulpívaly a byly by jak při vlastním provozu, tak především během regenerační fáze (praní) filtru vyplavovany z pískového bžepryč, čímž by docházelo pouze k částečnému nebo žádnému odstranění dusitanů z upravované vody. Na napreparované vrstvičee dochází k velice pevnému ulpívání autotrofních nitrifikačních...

Způsob přípravy invertního cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268958

Dátum: 11.04.1990

Autori: Melzoch Karel, Ondroušek Stanislav, Uher Jiří, Basařová Gabriela, Dostálek Pavel

MPK: C13K 3/00

Značky: přípravy, invertního, způsob, cukrů

Text:

...autorekám osvědčeni č. 223 475. Tyto ayatćny všakprecují e mrtvými buňkami nebo buněčnými fragmenty a aktivite tohoto katalyzátoru postupně klesá.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby invertního sirupu, určeného jako krmivo prodoplňováni záeob včeletev e pro potravinářský průmysl, podle vynálezu. Jeho pod v alginátovém gelu, při teplotě do 30 °c. Podle výhodného provedení ae palety elginátového gelu přidávají k vodněmu roztoku eacharózy...

Způsob přípravy výlisků při použití uranylových solí vyšších mastných kyselin jako mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268952

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Pavel, Drexler Jan, Radil Vojtěch

MPK: C10M 103/06

Značky: uranylových, vyšších, způsob, použití, solí, mazadla, kyselin, výlisků, přípravy, mastných

Text:

...kde kovová složka bude tvořena prvkem kompatibilnim nebo shodnýn s prvkem. který tvoří základni materiál.uvedené nedostatky v převážně miře odstraňuje způsob podla vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že do prášku kovového ursnu, případně kysličniku uranu, se přidá urenylová sůl vyšších mastných kyselin v množství jedná dasetiny až tří hmotnostnich procent. před jejich úpravou grenulomatrického složení mletím nebo lisováním nebo se přidá...

Způsob izolace chlortalidonu a metipranololu vedle sebe z pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268944

Dátum: 11.04.1990

Autori: Taufmann Petr, Bártlová Věra, Šimon Jan

MPK: A61K 31/18

Značky: chlortalidonu, izolace, vedle, způsob, pevného, odpadů, metipranololu

Text:

...takto zis kaných účinných látek zcela odpovidà přislušnýn norma a výtežek dosahuje u obou konponent 70 až 80 Z teorie.Autorůo vynàlezu se podařilo výrazně zhodnotit pevný odpad při výrobe žàdoněho lěčiva, a tak uspořit drahé suroviny i energií. Tim došlo k zefektivněni celé výroby antihypertenzniho léku.Následující příklady provedení způsob podle vynàlezu pouze doklàdaji, ale neooezuji.S 0 g pevné lékové formy bylo extrahovàno 250 ml...

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Hinterholzinger Otto, Baloun Stanislav

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: kyselého, loužení, typů, způsob, uranových, pískovcového, zejména

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob zapouzdření elektronických a elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268940

Dátum: 11.04.1990

Autori: Plíva Jiří, Czaková Marie, Makovička Jan, Čapka Martin, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 23/30

Značky: způsob, součástek, elektronických, elektrotechnických, zapouzdření

Text:

...nevznikaii trhliny ve haotł jako důsledek rozdilných dilataci použitých aateriàlů, tak je potlačena oožnost tvorby Iazer obvykle se tvořicich oezi plaste a povrchom polovodičovbho systěau. Proto ochrannl funkce toto vrstvy zůstává zachovtna i v nłročných kliaatických a provoznich podninkach. Na druhé atranłvnčjši vrstva vytvrzene epoxidovtBryskyFice slouži přeĺ deviis k achanicki fixaci a ochraně i k celkovłou zpevnini aodulu obsahujiciho...

Způsob získávání olejů z rostlinných plodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268929

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pokorný Petr, Lang Vladimír, Švajgl Oldřich

MPK: A23D 5/00

Značky: plodů, rostlinných, olejů, způsob, získavání

Text:

...je přítomno do 3 hmot.Z předmětu vynálezu vyplývá, že klasické hexanové rozpouštědlo se nahradila isohexanovým rozpouštědlem, obsahujícim z isohexanů převážně 2-metyl a 3-metylpentany,které mají teplotu varu mezi 60 až 63 °C tj. o 5 až 8 °C níže, než n-hexan. Není přítomen 2,2-dímetylbutan, který má teplotu varu 50 °C 3 je mimořádně vhodný pro autobenzíny jako vysokooktanová složka. Dostupnost isohexanového rozpouštődla proti hexanovému í...

Způsob kyselého postupného tlakového loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 268927

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Petr, Vebr Zdeněk, Smirnov Vladimir

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: loužení, postupného, kyselého, těžce, loužitelných, způsob, tlakového

Text:

...až 250 °C.Při použití způsobu kyselého postupného tlakového loužení podle vynálezu se například u uranu dosahuje zvýšení rychlosti jeho prevedení do kapalně fáze vlivem změny čtyřmocné na šestimocnou formu v mírnějších podmínkách loužení prvního stupně. Relativní spotřeba kyseliny na loužení balastních složek rudy je nižší, než u stávajících způsobů. Ve druhém stupni dojde k rozk 1 adu.těžce rozpustných miuerálů uranu a k dosažení vysoké...

Způsob pro rozlišování elektricky vodivých a neferomagnetických kovových materiálů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268919

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/82, G01N 27/90

Značky: zařízení, kovových, tohoto, neferomagnetických, provádění, způsob, materiálů, rozlišování, způsobu, vodivých, elektricky

Text:

...tvorená retcrenční cívkou a opět zdrojem konstantního střídavéhoproudu pro její napáöenĺObě zmíněná vetve jsou připojeny ke dvěma vatupúm vektoroveho sčítače, k jehož výstupu je připojen operátor, na jehož výstupu je připojeno měridlo.Výhoda způeobu podle vynálezu spolu ae zařízením pro vykonávámí tohoto zpdsobu spočívá v tom, že potlačujo nežádoucí signál vznikající nedokonalým přiloženía snímače na měřený povrch nebo zakřivením...

Způsob zakotvení funkční vrstvy na velkorozměrných součástech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268915

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Průša František

MPK: C25D 1/00

Značky: funkční, velkorozměrných, způsob, vrstvy, součástech, zakotvení

Text:

...okraje funkční vrstvy proti odtržení.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem zskotvení elektrolyticky vyloučeně funkční kovová vrstvy na velkorozměrnych součástech podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se okrajová hrana povrchová plochy součástí před nanáěením funkční vrstvy zaoblí, přičemž poloměr zeoblení hrany činí od l do 1,5 tlouěĺky následně nsnesená galvanoplestická funkční vrstvy.Způsob podle vynálezu má značná...

Způsob výroby papírenských buničin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268912

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mohyla František, Milichovský Miloslav, Němec Milan, Tomis Bořivoj, Dostál Jaroslav

MPK: D21H 3/12

Značky: buničín, papírenských, výroby, způsob

Text:

...přidat k buničině i během procesu sušení.Aktivní plnidlo se získá kondenzací aldehydu se sloučeninou mající aktivní vodík vázaný na dueíkovám atomu,např. podle autorského osvědčení č. 230 015.Sušená bělená sultitová buničina se rozvlákní při konzistenci 3 a přidá se k ní 5 plnidla na bázi močovino-rormaldehydového kondenzátu připraveného podle če. autorského osvědčení č. 230 015, ktorý byl před aplikací rozdispergován v diskovém mlecím...

Způsob výstavby vodárenské věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268910

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tomáš Jiří

MPK: E04H 12/30

Značky: vodárenské, výstavby, veže, způsob

Text:

...řešení zabezpečuje rýchlou a snadnou montáž tohoto objektu s nínímálními nároky na montážní práce ve výškàch a s mínímální potřebou nákladných a co se týče montáže časově náročných zařízení. Způsob spojení vlastní náárže s nosným dříkem s předpětím dosaženým tàhly v kombinací s klínovítým prstencem abezpečuje jednoduchým řešením mímořádnou ünosnost takovéhoto spojení a dovoluje tedy í stavbu vodáren ských věži se značným rozsahem užitného...

Způsob testování látek s cytostatickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268903

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Svobodová Jana, Hašek Jiří, Streiblová Eva

MPK: G01N 33/50

Značky: látek, testování, způsob, cytostatickým, účinkem

Text:

...Z-/N-N-dimethylamino/etoxy -7-oxo-H-benzo c fluoren hydrochloridul, kte ĽS 268903 B 1rý je predeěten čs. autorského osvedčeni č. 212 669 a jeho vlastnosti jsou dole uvedeny v cs. autorských osvedłenłch č. 235 629 a E. 242 292. Různý účinek cytostatik na nikrotubulárni system a jederne děleni protoplastů kvasinky Saccharonyces uvarun lze dokumentovat sninky z fluorescenčniho uikroskopu. z těchto sninků je Iołno zjistit i vztah mezi chemický...

Způsob přípravy mazadla na bázi uranylových solí pro lisování práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268900

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Pavel, Radil Vojtěch, Drexler Jan

MPK: C01G 43/00, C10M 103/06

Značky: práškových, bázi, solí, způsob, lisování, materiálů, mazadla, přípravy, uranylových

Text:

...smčs se zahřeje na teplotu nižší než 325 K. Koagulací se zíaká sraženína, která se promyje a vysuší.V 50 ml ethanolu se rozpustí 5 g kyseliny stearové za mírného zahřátí (max. 325 K). Pak se přidá několik kapek ethanolického roztoku Fenolftaleinu a kyselina stearová, ktera se neutralizuje přídavkem roztoku 2 M hydroxidu sodného do růžovéhozabarvení. vzniklý gel se rozpustí přídavkem 100 ml alkoholu a po zahřátí na 320 K se přidâ...

Způsob likvidace odpadních molybdenových výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268899

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šabata Stanislav, Vostatek František

MPK: C01G 39/02

Značky: způsob, molybdénových, likvidace, odpadních, výluhu

Text:

...drátu.Podstatou vynálezu je tedy způsob likvidace odpadnich molybdenových výluhů, napr. 1 výroby vláken pro žárovky, za současné regenernce výchozich surovín, při němž se odpadní molybdcnový výluh destiluje při teplotê 120 až 160 °c ve vařáku, samotný, případněspřídavkew 1 až 30 obj. k 0 ncentr 0 vané.kyseliny sirové, za vzniku kyseliny duslčnéně oxidu molybdenového a koncentrovanou kyselinou sirovou a tento destilační zbytek se...

Antineoplasticky účinné halogenderiváty 7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268893

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šantrůček Milan, Křepelka Jiří, Mělka Milan

MPK: C07C 93/14

Značky: účinné, halogenderiváty, 7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, přípravy, způsob, antineoplasticky, jejich

Text:

...s núdoren HK v dávee 12,5 mg/kg bylo prokúzúno snížení hmotnosti nádorů proti kontrole o 42 X (pID,05). V pokusu in vitro při simultánní ínkorporaci 5 ~jod-2-deoxy/6-3 H/urídlnu a u-14 c aminokyselinové směsi do frskce buněkYoshidovs nádoru precipltovotelné zo studena kyselinou tríchloroctovou byly stanoveny hodnoty Icso pro biosyntézu DNA resp. proteosyntézu nádorových buněk 13, resp. 16 /unol.11. Látka je účinným inhibitoren biosyntězy...

Halogenderiváty 5-hydroxy-7-oxo-7H-benzo(c) fluorenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268892

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Šantrůček Milan

MPK: C07C 39/40, C07C 39/42

Značky: fluorenu, jejich, 5-hydroxy-7-oxo-7h-benzo(c, přípravy, způsob, halogenderiváty

Text:

...) a látky obecného vzorce I jsou významnými prokurzo~ ry při jejich syntéze.Látky obecného vzorce I o výše uvedeném významu R 1 a R 2 se podle vynálezu připravlüátky obecného vzorce II se pripraví podle čs. autorského osvědčení č. 268891) ve kterém R 1 značí vodlk a R 2 chlor nebo R 1 l RZ brom, reakcí s alkoholáty, výhodně a ethanolátem sodným, za veru reakční směsi.Podrobnější údaje o přípravě látek obecného vzorce 1 vyplynou z...

Halogenderiváty 5-acetoxy-7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268891

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Šantrůček Milan

MPK: C07C 69/767

Značky: přípravy, 5-acetoxy-7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, jejich, způsob, halogenderiváty

Text:

...č. 4.661.297, Šmejkal a spol. Acta virol. gg,11 (1984) a látky obecného vzorce Í jšoú významnými prekursory při jejich syntéze.1 a R 2 se podle vynólezu pripravíz odpovídajicích halogenderivátů kyseliny 3-fenyl-1-oxo-inden-2-yl octové obecného vzorce IILátky obecného vzorce I o výše uvedeném významu R(látky obecného vzorce II se pripraví podle čs. autorského osvědčení č. 268890), ve kterém R 1 značí vodík a R 2 chlor nebo R 1 za varu...

Halogenderiváty kyseliny 3-fenyl-1-oxo-inden-2-yl octové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268890

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Šantrůček Milan

MPK: C07C 57/62

Značky: přípravy, octové, 3-fenyl-1-oxo-inden-2-yl, kyseliny, halogenderiváty, způsob, jejich

Text:

...virol. gg. 11 (1984 a látky obecného vzorce I jsoü významnými prekursory při jejich syntéze.Látky obecného vzorce I o výše uvedeném významu R 1 a R 2 se podle vynálezu přípraví z odpovídajících halogenovaných difenylltakonových kyselín obecného vzorce 11Podrobnější údaje o přípravě látek obecného vzorce I o výše uvedeném významu R 1 a R 2 vyplynou z následujícího příkladu provedení, který rozsah vynálezu nijak neomezuje.Za chlazení leden...

Halogenderiváty kyseliny difenylitakonové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268889

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Šantrůček Milan

MPK: C07C 57/60

Značky: difenylitakonové, kyseliny, jejich, halogenderiváty, přípravy, způsob

Text:

...značí vodik a R 2 chlor nebo R 1 i R 2 brou, s 1 až 5 molekvívalenty jentaranu ethylnatého v prostředí 1 až 10 nolekvivalentů olkalického kovu, výhodné sodiku, v prostředí nížšího alkoholu 3 rovným nebo rozvětveným řetězcem,výhodné v methanolu, při teplotě varu reakčni směsi, načež se vznikla směs po proběhnutí reakce znýdelnl přebytken hydroxidu sodného a okyselí minerální kyselinou.Podrobnější údaje o přípravě látek obecného vzorce I o výše...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268888

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klačík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, výšemolekulárních, způsob, přípravy, pryskyřic

Text:

...na teplotu 180 až 190 °C a teplota se reguluje přichlazováním. Po ustálení teplotního režimu přibližně po 1 až 2 h se přidá 700 kg dianu a polyadice se nechá při 180 až 190 °C probíhat asi 6 až 10 hodin. Konecpolyadice se projevuje zastavením nárůstu teploty měknutí. Připravený produkt neobsahuje zjistitelné množství gelovitých částic a má teplotu měknutí 95 °C při zkoušce prsten-kulička a obsah epoxidových skupin 0,105 mol/100 g....