Patenty so značkou «způsob»

Strana 53

Způsob dávkování monohydrátu zelené skalice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269258

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malý Dobromil, Nejez Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: monohydrátu, skalice, dávkování, způsob, zelené

Text:

...charakterom dávkova ného monohydrátu, ktorý se nalepuje v oblastí hradítka (zdžený profil). Odchylky v kal ~ cínačním režimu se rozpoznejí s časovým zpožděním, když již byla negatívně ovlívněna kvalita e výtěžnost.Kalcínační pec je vyhřívána protiproudně topným plynem, přičemž koncové plyny unikají do komína.Výše uvedené nedostatky se odstraní způsobem dávkování monohydrátu zelené skalice do kalcinační pece vyhřívané protíproudně topným...

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fryček Vladimír, Parpel Jan, Bittner Bedřich, Lederer Jaromír, Dolejš Václav, Martinovič Viktor, Hozman Rudolf, Schamberger Jiří, Weigner Pavel

MPK: B01D 3/14

Značky: dusíku, surového, způsob, čištění

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269254

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvátal Ivan, Vymětal Jan

MPK: C07C 15/27, C07C 7/14

Značky: způsob, izolace, acenaftenu

Text:

...tvorby krystalů výchozího pracího oleje. Směs se za této teploty míchá po dobu 0,5 až 6 hodin, s výhodou po dobu 2 až 3 hodiny. Následně se odloučený krystalický podíl oddělí Iiltrací nebo odstředěním a promyjese 5 až 15 5 hmot. aromatického rozpouštědla, vztaženo na odloučený kryetalický podíl. Výhodné je, naočkuje-li se Žhlazená směs po dosažení teplotního rozmezí 5 až -5 °C přídavkem 0,5 až 10 hmot. a výhodou 1 až 2 hmot. acenaftenu...

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horák Jiří, Jirsa Milan, Tlusťáková Marie

MPK: B01D 3/14

Značky: metabolitu, biologických, látek, izolace, detekce, způsob, škodlivých, tekutin

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Způsob stanovení bezdusíkatých polysacharidů, zejména dextranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269249

Dátum: 11.04.1990

Autor: Toningerová Magdalena

MPK: G01N 33/548

Značky: dextranu, bezdusíkatých, způsob, stanovení, zejména, polysacharidu

Text:

...je roztok 0-t 01 Hidinu Způsob etenovení bezdueíkatýoh polyaecherídů, zejména dextrenu podle vynelezu poe~ kytuje výsledky e největší relativní chybou 2,7 , ja tedy 5 až 7 krát přeanějäí než doeevadni metody.Nàaleduje príklad konkretního provedení způeobu stanovení bezduaíketých polyeaoharídů, zejména dextrenu, podle vynálezu, při stanovení obsahu dextranu ve zkoušenóm roztoku.Do kalibrované, nejlépe ne 10 ml, verne zkumeyky ae nalije 2,5 ml...

Způsob stanovení obsahu ergoklavinových alkaloidů ve směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269245

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cvak Ladislav, Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/00

Značky: směsi, alkaloidů, způsob, obsahu, stanovení, ergoklavinových

Text:

...typu eilikonového polymeru ee 7 fenylovýai, 7 kyenopropylovými a 86 nathylovýni skupinami o sile filmu o,l 8,um. Jako nosný plyn byl pro kolonu náplňovou i kapilárni použit dusik a pre kolonu kapilárni vodík. Detakoe eeperovaných látek byla pro oba druhy kolon a oba typy noaných plynu provedana plemenoionizačnim detektoram a přivodem vodiku a vzduchu. Pro kvantitetivní vyhodnocani byla použite metoda vnitřniho standardu, kterýa byl...

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Seitl Jaromír, Pilný Miroslav, Pech Ladislav, Ševčík Jaroslav, Suchomel Milan, Sádlo Luboš

MPK: B01J 38/04, C07C 69/82, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, regenerace, kobaltnatého, způsob

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Způsob ochrany spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269228

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ledvinka Karel, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Horejš Jan

MPK: F16L 57/00

Značky: ochrany, způsob, spojů

Text:

...spočíva v dosažení vyšší spolehlivosti a přesností dávkovacích zařízeních plynných směsi, především při velmi nízkých koncentracích následně analyzovaných složek.Způsob ochrany spojů podle vynálezu je dále popsán na připojeném výkresu, na kterém je spoj dvou částí aparatur v řezu a na příkladu provedení.Na výkrese je levý přívod l spojen s pravým přívooem Ä s těsnící kuželovou plochou 3. Levý prívod l a pravý přívod g s navlečenou převlečnou...

Způsob leptání hliníkového kontaktu Al výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269214

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kačer Jan, Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel, Andrš Vladimír, Říčařová Daniela

MPK: H01L 21/28

Značky: způsob, součástek, hliníkového, leptání, polovodičových, výkonových, kontaktů

Text:

...nedoleptají celé části motívu, která je nutné mechanicky odetraňovet, jinak vodou ke zkratom na kontaktovans etruktuře.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob leptání hliníkového kontaktu A 1 výkonových polovodičových součáatek podle vynálezu, jehož podstate spočíva v ton, že povrch polovodičoveho systemu opatřený hliníkovou kontaktní vrstvou se selektívně loptá přes fotorezis~ tovou masku ve směsi kyselín orthofosforečne, dusíćné s octovó v...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 269204

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/534

Značky: stanovení, přípravy, způsob, nerozpustných, aktivity, značených, substrátů, proteolytické

Text:

...formu.Způsob pŕípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytická aktivity podle vynálezu spočívá v tom, že se značená bílkovina zabuduje do struktury polyakrylamidu. Vzniklý produkt se převeds na jemná částice, které se ddkladně promyjí vodou a organickými rozpouštědly a potom se usuši. Působením proteolytiokých enzymů se ze zabudovaná bílkoviny odětěpují značená peptidy, jejichž množství je dměrně aktivitě...

Způsob zužitkování vod odpadajících při čistění aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269201

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hálek Radim, Janů Zdeněk

MPK: C01B 31/08

Značky: čištění, způsob, odpadajících, aktivního, uhlí, zužitkování

Text:

...získat z nich jod. Pro jeho získání 2 těchto vod je známa řada způsobů,majících četné nevýhody. Napríklad použití srážecích postupů, založených na nerozpustnostíjodldů některých kovů,je spojeno se znečištěním odpadní vody soleml těžkých kovů, nejćastěji mědl nebo olova. využití extrakčních metoo, při kterých se jodld nejprve v kyselém prostředí převede na volný jod a ten potom z vody extrahuje do vhodného extrakčního činldla, má za následek...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269199

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lasica Štefan, Křepelka Jan, Kropáček Jaroslav

MPK: C02F 1/52, C02F 1/28

Značky: úpravu, způsob, koagulačního, železa, bezchloridového, přípravy, bázi, činidla

Text:

...nsčistot, ktoré jsou ve výohozím produktu přítomny. Uvedené typy sraženin za daných podmínek působí příznivä a katalyticlq na oxidační proces dvojmoonćho železa na železo trojmocná, v důsledku. čehož je proces oxidace rychlý a účinný. lĺimo to se snižuje koncentrace uvedených nečistot ve výsledné produktu, získaný tlakovou oxidací, se ochladí e. případně se odstraní prítomné sraženiny, například sedimentací. Kyselinu sírovou je možno také...

Způsob výroby profilového těsnicího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269188

Dátum: 11.04.1990

Autori: Říha Milan, Hynek Zdeněk

MPK: F16J 15/10

Značky: profilového, způsob, výroby, prvků, těsnicího

Text:

...se jeho konce spojí.Výhodou spůsobu podle vyneľezu je jednoduchá výrobe těsnění, ktere i pro rozměrné kruhové slabostěnná příruby zaručuje vysokou těsnost, nutnou zejména v Jaderné energetioe. Zářezy provedsne do vnějšího prstence e středového nůstku dovolují vytverovat těsnění do plocheho kruhu bez zvlnění.Tato výrobe umožňuje použití protilováho těsnění tvořícího kruhový průřez, který vnitřním kruhovýn prstencem sajiätuje vysokou...

Způsob přípravy zářičů 125I

Načítavanie...

Číslo patentu: 269187

Dátum: 11.04.1990

Autori: Melichar František, Kronrád Ivo, Kronrád Leo

MPK: G21G 4/04

Značky: přípravy, zářiču, způsob

Text:

...dlouhou dobu s vyakými radioaktivitani 951, až 18,5 GBq na Jeden zářič a výtěžek sorpoc nepřesahuje 70 zradioaktivity výchozího 25 I Jodidu aodnáho. Vzhledem k tomu, že 51 Je na něnič iontú poměrně slabě vázán, může docházet k Jeho uvolňování a zanořováni ovzduší.Hlavní 2 těchto nevýhod odstraňuje způsob podle vynálezu, při kterém aezadioaktivní 1251 z výchoziho vodného roztoku 1251 jodidu aodného o měrnć radioaktivitě 2 až 20...

Způsob čistění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269182

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žák Jiří, Hlavicová Marie, Rak Miloš, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: organických, látek, odpadních, biologicky, obsahem, čištění, rozložitelných, způsob

Text:

...vynálezu spočívá v tom,že se k funkční polžkultuře ve vznosu přidají odpadní dřevěné piliny anebo hobliny v množství 5 až 50 obJenuaktivační měsi. Rozněr jednotlivých částeček pilin anebo hoblin Je takový, aby po snočení a vytvoření nárostu byla hustota takto vzniklé částice s nárosten alespoň stejne nebo vyšší než hustota aktivační sněsi. Částočky pilin anebo hoblin Jsou udrtoväny vo vznosu níchacíni účinky eoračního nařízení sktivsční...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Horák Jiří

MPK: C30B 29/20, C30B 29/16

Značky: oxidových, strukturních, obsahem, sníženým, způsob, optických, pěstování, defektu, monokrystalů, materiálů

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Dílec roštu ke scezování kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269169

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kupf Lubomír, Sterzinger Marcel

MPK: B01D 25/04

Značky: kapalin, způsob, dílec, výroby, scezování, roštů

Text:

...pod úhlee 15 ar 25 ° nebo ae nejdríve rozliruje pod dhlea Ž až 6 ° v částí, ktarl ee rovní 1/10 až 1/A výšky roltníce a potoe pe zu uje pod úhlee 15 až 25 °. Po vytvorení rovinndlo dílce ee provddí jeho ohnutí do funkčního tvaru ieąívâlelválcov 6 ho ohýbecího atroje., - VPríkled provedení díloe Ja inizornin ache-eticky na výkreau,kda obr.l Šnlzorňuja dílec aeetavenf z devítl roltníc a dvou príčnýel tyčí. Pro nízornijlí predetevu jsou obě...

Způsob přípravy epoxiakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269167

Dátum: 11.04.1990

Autor: Křivánek Jiří

MPK: C08G 59/17, C08L 67/06

Značky: epoxiakrylátových, přípravy, způsob, pryskyřic

Text:

...kde moditikační eložkou nože být nasycená jednosytná organické kyselina neho nasyoemá či nenasycenä dvojsytnâ oroanická kyselina. Reakce se provádí při zvýšená teplotê, obvykle v rozmezí 50 až 150 °C, přičemž je možná použít i postupy 5 pžídavkem reaktivního nebo nereaktivního rozpouštědla, které snižuje viskozitu reakční smäsi. Änorganiokájkyselina eo do reakční směsi přidávi po dosežení požadované konverzePro dooažení,požodovenehoñčinku je...

Způsob úpravy povrchu součástí a konstrukcí po skončení tenzometrického měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 269164

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dolhof Václav

MPK: B24B 1/00, G01L 9/04

Značky: konstrukcí, úpravy, způsob, součástí, povrchu, měření, tenzometrického, skončení

Text:

...every upevněny odporove i kspecitní tsnzometzw s. instalační příchytw vodičd. Podstata vynálezu spočíva v ton, že po sejnutí tenzonetn. e instelečních pcříchytek se ploäně v plynulou prechodu odbrotnsí every í teplotnč ovlivnéné oblssti do hloubw, ktori se rovná poiovínłsvnru.Výhodou tohoto řeiení de, łeodbrouäenín bodových veru e. teplotně ovlívnlne zó ny gs odstrsní koncentrdtory napätí včetne nikrotrhlín, strukturní vruby i oblasti a ...

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubička Rudolf, Černý Jaroslav, Pařízek Miroslav, Filip Petr, Huml Miroslav, Macek Vladimír

MPK: B01J 27/125, B01J 27/10

Značky: výroby, způsob, hlinitého, komplexu, chloridů, katalytického

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Způsob stanovení stopových koncentrací selenu v biologickém materiálu pomocí destruktivní neutronové aktivační analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269160

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drábek Karel, Kalousková Jana, Pavlík Ladislav

MPK: G01N 33/48

Značky: neutrónové, biologickém, koncentrací, selénu, destruktivní, materiálů, aktivační, pomocí, způsob, stopových, analýzy, stanovení

Text:

...Ť 1 5 hümámüi 3341141 l reterenčníní standard Jsou pouzdro ozćřçnr v aktivní Mně roman-u po dobu 15 .z zo hodim3/ Radíocheníohd ooparnoe a/ llínoraiizaoo pokrátkodobých radíonnklídd. ta. oo po troch týdneoh, jsou vzorky rozbs 10111, zvážonyo nínoralíaovdny na obd outd e odpařonín do sucha P 0180 51103ą 3294 - v tento případě je vlak nutno pŕod dallín postupe u každého vzorku upravit Pno/Po skončení ninoraliaaoa Jo ndionktímí aelen přovoden...

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: obsazování, emisí, vznikajících, vsázkou, způsob, koksovací, uhelnou, komory, likvidace, plynných

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev nanesených na polovodičové desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269152

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rothbauer Miloš, Novotný Zdeněk

MPK: H01L 21/26, H01L 21/308

Značky: desce, polovodičové, fotoresistových, způsob, vrstev, úpravy, povrchu, nanesených

Text:

...msskou bud v planetu kyslílm nebo dusíku nebo postupně v plssmstu obou plynů, což je čisto chemický způsob leptání, nedochásí vždy spolehlivł ehebo reprodukovstelnl k odstranění tento, íluorem nssyceně vrstvy fotoresistu a její. zbytky, spůsobují podobu jako v předchozí případě, nedokonslou adhesi nsslednvne eplíkovanýoh vrstev, což má s následok snížení výtěžnosti expo ne. polovo ~ díčovó desee Prevdłpodobnou příčínou nejistá...

Způsob uvolnění zbytkového pnutí v polotovarech nebo součástech a stanovení jeho hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269151

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havlík Jiří, Weinberg Otakar

MPK: G01M 19/00, G01L 5/00

Značky: stanovení, součástech, hodnoty, polotovarech, pnutí, zbytkového, uvolnění, způsob

Text:

...způsob uvolnění zbytkověho pnutí v polotovarech nebo součásteoh e stanovení neho hodnoty snímdním derormace za použití tenzometrické růžioe podle vynález, jehož podstate spoćívá v ton, že povrchová vrstva mezi třemi tenzometry se nařízne do hloubky 3 až 4 mm dvěma zúřesy, vzáaemně k sobě koląými, které mají sklon 0 ° a 20 ° ke kolmici epuätěné na povrch místa, na němž se měří hodnote deformeoe pro výpočet zhytkového pnutí ze vzorce pro...

Způsob tepelného zpracování válců a kotoučů, zejména pro válcování a rovnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269138

Dátum: 11.04.1990

Autori: Holemář Alois, Machová Libuše

MPK: C21D 1/25

Značky: zejména, válců, válcování, zpracování, kotoučů, rovnání, způsob, tepelného

Text:

...kotoučů pro valcovúní a rovnúní jsou mimořádně příznivé podmínky při kalení, které nevyvolávají vznik vysokých strukturních a tepelných pnutí, která při dosavedních způsobech kalení způsobuji ohčna vznik trhlín. Nízka pnutí při kulcní příznivč ovlivňují dcľormace, takže je možné vollt menší přídavky na konečné opracování. Vzhledem k čàstečnému napuštění martenzitu při dochlazovúní v oleji není nutné popouštět okamžitě po kalení.Výsledkom...

Způsob výroby nafukovacích výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269131

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocůrek Ladislav, Dohnal Milan

MPK: B32B 35/00

Značky: nafukovacích, způsob, výrobků, výroby

Text:

...již nedaji dodetečnč odstranit.-uvedene nevýhody eoučeeného etavu techniky do značné níry odstraňuje způsob výroby nafuhovecích výrobků podle vynélezu, jehož podstata spočíva v ton, že se vzduänice nahustí na optimální pretlak, jehoz hodnota je zdola oaezena predepsanýu provozní přetlaken nefukovaoího výrobku a zhora 40 x Hodnoty pretlaku na oszi pevnosti nefukovocího výrobku. Přiton se zvätli otvory ve vazbě textilního pláätění. Na...

Způsob separace suspendovaných látek ulpívajících ve funkční náplni zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269111

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kittler Jiří, Fáměra Jiří, Kadlec Václav, Hűbner Pavel

MPK: C02F 1/00, C02F 1/42

Značky: způsob, separace, tohoto, náplní, ulpívajících, zařízení, látek, funkční, způsobu, provádění, suspendovaných

Text:

...například aktívního uhlí nebo filtračního pisku je výhodné použít granule o velikosti 3 až 6 mm a specifické hmotnosti nejvýše 0,5 g/cm 3 Další výhodou je skutečnost. že způsobem a zařízením podle vynálezu lze snížit na minimum expanzní (prázdný) prostor kolon, čímž dochází k výrazné ůspoře materiálu a ke snížení výšky filtrů. tedy k Úsporám jak na strojních, tak 1 stavebních investicích V neposlední řadě je výhodou způsobu a zařízení...

Způsob odmagnetování rozměrných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269109

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jíra Štěpán, Heller Ota

MPK: H01F 13/00

Značky: předmětů, způsob, rozměrných, odmagnetování

Text:

...índukcí, což u jiných způsobů odmagnctování nebylo možné. Dále to, že odmagnetování se provádí přímo na zařízení, na kterém byl předmět v důsledku předchozího defektoskopického zkoušení zmagnetován. Není třeba pořizovat zvláštní. hlavnú na spotřebu uicktrickć uncrgic náročné odmagnctovací zařízení. Jedinou nenáročnou úpravou, kterou je možné provést prakticky na všech typech defektoskopických zařízení, je zařazení přepínače umožňujícího...

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučera Miloslav, Kimmer Dušan, Majerová Karla

MPK: C08F 299/00, C08G 81/02

Značky: skupiny, kopolymerů, esterové, obsahujícími, polyalkenů, výroby, anebo, způsob, polyméry, karboxylové

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Způsob separace agroklavinu ze směsi klavinových alkaloidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269105

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zapletal Jiří, Cvak Ladislav, Stuchlík Josef, Flieger Miroslav, Sajdl Přemysl, Votruba Jaroslav

MPK: C07D 519/02

Značky: agroklavinu, separace, klavinových, směsi, způsob, alkaloidů

Text:

...alkaloidů, a to především ze směsi, ve kterých je agroklavin obeažen v maximální konoontraci 20 z celkového obsahu alkaloidů. Pro aoparaci je využite specifické eorpce agroklavinu na moditikovaný silikagel - upravený navázúním nepolärního aubstituentu jako je alkanová skupina obsahující dva až osmnáct uhliků, renylová skupina, s výhodou oktadocylcvá skupina. Specifioká adsorpco, respektive hodnoty Freundlichovy a Langmuirovy isothermw jsou...

Způsob midifikace polyalkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269103

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kimmer Dušan, Majerová Karla, Kučera Miloslav

MPK: C08G 81/02, C08F 299/00

Značky: způsob, midifikace, polyalkenů

Text:

...větší.Rychlost kontinuálního přidávání koiniciátoru jo dáns konoontrscípoužiíýoh-fntoľátorů, dikstiontů nebo Lewisovýoh kyselínOptimálních výsledků se dosahuje při hodinovő rychlosti odpovídající 1 až 10 I molärb níoh na mol kyseliny. Při lsborstorních pokusechusevhodn 6 ryohIost 1 pňísunu.dosahuje pomocí kspiláry, kterou se dávkujo vzdušná vľhkost nobo~voda,×motanoľ, abanoMkys 91 ins.nrIvončí nebo ootová.Poohopení vynálozu umožní...

Způsob přípravy intenzívně růžového zirkonového pigmentu s oranžovým odstínem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269098

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šánková Valentina, Wilczeková Halina, Trojan Miroslav, Šťastná Dagmar

MPK: C01G 25/00

Značky: zirkonového, intenzívně, růžového, způsob, pigmentů, oranžovým, odstínem, přípravy

Text:

...výrazné minerslizačni účinky hexafluoroñemičitam disodného uvolčujícího resktivní plynný tetrsrluorid lcřeuničitý e. hydroxidu lithněho dodávajícího pohyblivé silně alkalické ionty lithnév kombinaci s oxidicwmi eloučeninami šestimocného molybdemz či wolrram, jež uvolčují při teplotách syntézy pigmentu aktivní kyslík s rovněž výraznými mineralizačními schopnoetmi, je pak jejich účinek tak silný, že umožňují syntézu pigmentu při teplotách...

Rukojeť hořáku pro ručně mechanizovaný způsob svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 269096

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šmitke Ladislav, Korpas Adolf, Švub Antonín, Hanzelka Jiří, Madej Roman, Macháček Libor, Chýlek Petr

MPK: B23K 9/28

Značky: rukojeť, svařování, ručné, způsob, mechanizovaný, hořáku

Text:

...aožná.Uvedené nevýhody odetreňuje rukojeľ hořaku podle vynelezu, jehož podstate epočivi V tou, že v těleae rukojeti je vytvořena vybráni pro uložení vodici vložky opatřená prochozia otvoree e rovnobežne e tie i průchozi drúžkou, přičemž vodici vložke ná ne eváe konci bliže k přivodu vytvořena fixačni oeezeniuvýhodou uepořadani podle vynúlezu je, že vlozke z izolačniho eeteriilu přeruěuje nezadouci iiřeni tepla kovovye bovdenoa v aiete...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269089

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: přípravy, urychlujícího, způsob, plastifikátorů

Text:

...případnou extrekcí roztoksn hydroxidu draeelneho nebo sodneho e dsetilečnin zprscovinín produktu při 145 °c zatlaku 333 KP po dobu 3/4 hodiny lze získat účinný urychlující plaetifikátor přino z reakční enäei, aniž by se nueely jednotlive složky připrsvovet zvlášť s poton nichat v žádoucíl poměru.Urychlující plastifikátor ee vyrábí z 1-noftolu běžná jakosti, dále z alkylchloridu rovněž běžná jakoeti» Pomocná suroviny tvoří technický...

Způsob přípravy acetonu fotochemickou oxidací 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269085

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mácová Eva, Lederer Pavel

MPK: C07C 49/08

Značky: způsob, fotochemickou, oxidací, přípravy, 2-propanolu, acetónu

Text:

...výtěžku ecetonu okolo 1 .Nevýhodou obou výše uvedených poetupo je práce v jedovaté ecetonitrilu, respektive silně alkelioken proetředi e nizke výtêžky ecetonu.Některé nevýhody dřive uvedených způeobo připravy odstraňuje předložený vynález,jehož předněten je způsob připravy acetonu fotochemiokou oxidaci 2-propanolu kyelikee v přitonnoati oxidu chronoveho podle vynúlazu, jehož podstata epočivá ve zpoeobu, při ktoráa 6 vodný roztok...

Vodná disperze polymerů s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269082

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svojanovský Jindřich, Šarlejová Jana, Kábela Josef, Kouřil Jiří, Kučera František

MPK: B24D 11/02, D06M 15/263

Značky: vodná, způsob, její, disperze, plnidly, abrazivními, polymerů, výroby

Text:

...podle vynálezu je skutečnost, že vodná disperze Je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prá 2 CS 259 082 B 1äek eedinentuje jen velmi pomalu, dieperzi lze zprecovàvet i po dlouhém čeeoven období. nebo ketalyzátor - eíren enonný se přidavá až před vleetnín zprecovúnín,viekozitu dieperze lze v rozmezí 0.2 až 2.0 P.s. enednoregulovet obsehee vody. H Uvedené hodnoty viekozity byly stenoveny nýřením na rotačnín viekozinetru...

Způsob přípravy fluorovaných derivátů arenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269080

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zuzánek Zdeněk, Vencl Josef, Chmátal Vladimír, Vidner Zdeněk

MPK: C07C 17/20

Značky: fluorovaných, přípravy, arenů, derivátů, způsob

Text:

...,je možno použít s výhodou dimetylfomamid,benzonitriL eulfonen a. další rozpouštědla s relativní permitivitou 30 až 60. soustava rozpouštědel může obsahovat až 1 hmot. vody.Jako mechaniclq odolná částiee Je možno použít kovových, s výhodou železných, porcelánových a sklenených předmětů, s výhodou kulového nebo soudkového tvaru.organické fluorderiváty nacházeJí stále větší uplatnění v chemii barviv, pesticidů2 os 269 oeo m a léčiv. ...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schreiber Petr, Bilan Zdeněk, Šebesta Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: dobývaného, samovznícení, porubu, stařin, způsob, nadloží, snížení, rizika

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Způsob přípravy 5-azacytosinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269077

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pískala Alois, Čihák Alois, Korbová Libuše

MPK: C07D 251/16

Značky: způsob, přípravy, 5-azacytosinů

Text:

...vynálezu způsobu přípravy 5-ezacytosinů obecného vzorce I spočíva v tom, že se sůl amidinomočoviny obecného vzorce IImĺćo-ninłnzgx /II/, kde X je anion kyseliny halogenvodíkové nebo karboxylové kyseliny a 1 až 4 atomy uhlíku,uvede do reakce s eaterem orthokyseliny obecného vzorce IIIkde R značí 10165 Jako ve vzoroi I a R je 21171 s 1 až 4 atomy uhlíka, v prostředí N,E-dinllqlamidu obecného vzorce IVkde R 2 je vadík nebo allql s 1 až...

Způsob frikčního předení s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269076

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav, Doležal Josef

MPK: D01H 1/13

Značky: zařízení, provádění, způsobu, frikčního, tohoto, otevřeným, předení, způsob, koncem

Text:

...znázorněné ojednocovací ústrojí 1 tvoří podávací válečky 5, Ž rotující ve smyslu šipek §, 1 a přisazené k vyčesávacímu válečku §, rotujícímu ve smyslu šípky 2 a uloženámu v krytu lg, na který tangenciálně navazuje dopravní kanál 11.Spřádací ústrojí g je vytvořeno vnějšín válcen lg s vnitřní nosnou frikční plochou lg,ke které je bezdotykově přisazene vnější perforovaná frikční plocha lg vnitřního válce lg. obě frikční plochy 13, li...