Patenty so značkou «způsob»

Strana 52

2,2-Dimethyl-6-/1-/2methyl-2-acetoxy/propionyl/ alkyl-2H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269387

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: přípravy, alkyl-2h-benzopyran, způsob, látka, její, biologicky, účinná

Text:

...uvedený význam, 5 chloridem 2 ~acetoxy-2-methylpropanové kyseliny za přítomnosti bezvodého pyridinu, při teplotě 15 až 20 °C.Vynález je blĺže objasněn na přikladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.0,25 3 (1,5 mmol) chloridu 2-aoetoxy~ 2-methylpropanové kyseliny se přikapalo za oichání k roztoku 0,33 g (1.5 mmol) 2,2-dimethyl-6-(1-hydroxypropyl)-2 H-benzopyranu v bezvodém pyridinu a vše bylo zahříváno po dobu 2 hodin na...

(3,7-Dialkoxy-3,7-dialkyl-2-bromoktyl)-(4-chlorfenyléter) jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269386

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 31/14

Značky: způsob, její, 3,7-dialkoxy-3,7-dialkyl-2-bromoktyl)-(4-chlorfenyléter, přípravy, látka, biologicky, účinná

Text:

...Po 15 ti minutovém mícháni byla reakční směs zředěna vodou a vytřepána mezi diethyléter a vodu. Oddělené vysušené éterické vrstva byla odpařena k suchu. Chromatografii odparku na sloupci eilikagelu s 8 hmotu. vody /eluční činidlo petrolěter obsahující až 20 obj. diethylěteru/ bylo zíekáno 0,21 g /50 / 7-ethoxy-3-methoxy-3,7-dimethy 1-2-bromokty 1/-/4-chlorfenyléteru/. IČ spektrum /cc 14, 5 as/z 2 833/0 S 0 CH 3/, 1 599,1 507,1.495/0...

Ester kyseliny 3-/2,2-dichlorethenyl/-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové s bicyklickými alkoholy jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269385

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 53/00

Značky: účinné, ester, alkoholy, bicyklickými, jejich, biologicky, kyseliny, způsob, látky, přípravy

Text:

...kyseliny. 0,18 g /0,55 mmol/ 2-4-/3-ethoxykarbonyl»Z-methyl-2-propen-1-y 1 oxy/benzy 1 jcyk 1 ohexanolu, 0,1 g /0,5 mmol/ dicyklohexylkarbodiimidu a 0,005 g /0,05 mmol/ N,N-dímethylaminopyridinu bylo mícháno v 5 ml bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Potom byla reakční směs zředěna diethyléterem, filtrována a fíltrát byl postupně promyt 5 vodným roztokem kyseliny chlorovodíkově,...

Biologicky účinné deriváty 3,4-dihydro-2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269384

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07D 311/18, A01N 43/16

Značky: přípravy, způsob, jejich, deriváty, účinné, 3,4-dihydro-2h-benzopyranu, biologicky

Text:

...3kde R 1, R 2 mají výše uvedený význam s alkanolem s maximálně 3 atomy uhlíku V alkyl 9skupině n N-bromsukcinimidem při teplotě O až 5 °C, za vzniku látky obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.K roztoku 0,19 g (1 mmol) 2,2 ~dimethy 1-7-methoxy-2 H-benzopyranu v 5 ml bezvodého methanolu bylo při teplotě O až 5 °C přidáno za míchání a za nepřístupu vzdušné vlhkosti 0,2 g...

2-/2-hydroxyethylthio/ethylester kyseliny 1-/2,2-dimethyl-6-/2H-benzopyranyl//1-alkyloxykarbonylpropanové jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269383

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07D 311/18, A01N 43/16

Značky: přípravy, kyseliny, účinná, její, látka, způsob, biologicky

Text:

...uvedený význam, s 2-(2-hydroxyethylthio)ethanolem za přítomnosti ekvimolárního množství dicyklohexylkarbodiimidü a katalytického množství N,N-dimethylaminopyridinu při teplotě 10 až 20 °C, za vzniku produktu obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento přiklad vý lučně omezuje.0,13 5 (1,1 mmol) 2-(2-Hydroxyethylthio)ethanolu, 0,33 g (1 mmol) 3-ĺ 1-2,2-dimethyl-6-/2 H-benzopyranyl/J-1-propyloxykarbonyl...

Vicinální brom-alkoxyderiváty alifaticko-aromatických éterů s tetrahydrofuranovým cyklem v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269382

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/06

Značky: látky, eterů, cyklem, jejich, biologicky, přípravy, brom-alkoxyderiváty, alifaticko-aromatických, účinné, způsob, vicinální, tetrahydrofuranovým, molekule

Text:

...nenasycený éter obecného vzorce II1 ĺoĺ -o-(cn 2)4 ~o- -CHCH-R 2 (II ) , kde R 2 má výše uvedený význam,s alkanolem obecného vzorce IIIkde R 1 má výše uvedený význam,8 N-bromsukcinímidem při teplotě 0 až 5 °C za vzniku produktu obecného vzorce I.Vynález je bliže objasněn na přikladu provedení, nniž by se na tento příklad výlučně omezoval.-benzenu v 5 ml beąvodého methanolu bylo přidáno při 0 až 5 °C za nepřístupu vzduš né vlhkosti 0,3 5...

Poloester kyseliny jantarové s 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-brombutoxy)fenylalkanolem jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269381

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiedler Pavel, Kahovcová Jitka, Masojídková Milena

MPK: A61K 37/02, C07C 69/40

Značky: kyseliny, 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-brombutoxy)fenylalkanolem, látka, poloester, biologicky, způsob, účinná, přípravy, jantarové

Text:

...tim, že se nechá reagovat 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-broubutoxy)fenylalkanol obecného vzorce IICH 3(R 1)C(OR 2)-CHBr-CH 2-0- -cnuůou (II), kde symboly R 1, R 2 a R 3 mají výše uvedený význam, s ekvimolárním množstvím anhydridu kyseliny jantarové a bezvodého pyridinu při teplotě 60 až 70 °C, za vzniku poloesteru obecného vzorce I.vynález je blíže objasněn na přikladu provedení, aniž se na tento přiklad výlučně omezuje.Směs 0,33 3 (0,00 l...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269371

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štohandl Jiří, Zahradníčková Alena, Sedlář Jiří

MPK: C08L 23/12, C08K 5/34

Značky: stabilizace, polypropylénu, způsob

Text:

...obsahujícího více než l díl hmot. chloridovŕch iontů a 30 dílů hmotnostnícb titsnu na l milion hmot. dílů polyme í ru stericky stínänými aminy na bázi 2,2 6,6 - tetramothyl piperídinu, při kterém sederiváty 2,2 6,6-tetramethy 1 piperidinu kvsrternizují předanebo během stsbilizace1 Při výzkumu nochanismů stsbiliznce polypropylenu obsahujícího ionty titsnu a chloŠ ridy byl studován Vliv organických kyselín na stabilizační systém.Byla...

Způsob izolace acenaftenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269366

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Vladimír, Novrocíková Marta, Lišková Marie

MPK: C07C 15/27, C07C 7/14

Značky: acenaftenu, způsob, izolace

Text:

...surovín. Likvidace zbytkü použitých aromatlokých rozpouštědel je v dehtochemli bežnou záležitostí, prací olej, zbavený v prvním krystelizačním stupni částečně aoenattenu, lze plně použít k vypírání benzolu z koksárenského plynu. Postupom podle vynálezu lze bez potíží získat aeenaíten 5 obsahem až 99 b hmotnostních účinné složky. Výtěžnost aeenattenu, vztažená na obsah této látky ve výchozím pracím oleji, je ice nižší než u poatupů...

Způsob přípravy betonové směsi s nízkým vodním součinitelem na bázi bezsádrovcového portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269363

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škvára František, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 28/04

Značky: betonové, portlandského, vodním, přípravy, směsi, způsob, nízkým, cementů, součinitelem, bázi, bezsádrovcového

Text:

...případě lze použít jednoduchých míchsćek pro přípravu malty. Postupom podle vynálezu odpadají potíže vyvolané nutnou resulací počátku tuhnutí betonových směsi z BS cementů, respektive důslsdky míchaní větších objemu betonových směsi z BS cementů na zkraccvání počátku tuhnutí. Způsob podle vynälozu dále umožňuje přípravu betonové směsi a kamenivem, jahož vlastnosti jsou rozloženy podle hloubky betonové směsi, kdy například horní vrstva může...

Způsob výroby dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269359

Dátum: 11.04.1990

Autori: Snášel Metoděj, Stárek Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21D 22/00

Značky: výroby, způsob, polotovarů, dutých

Text:

...pracovního válce v libovolném řezu /n/, vo je - vstupní rychlost protlačování, která se volí v rozmezí 0,5 až 48 m/min) poměr vstupní rychlosti k výstupnírychlosti polotovaru je v rozoezí 1,02 až 1,40.Tento způsob výroby dutých polotovarů ve čtyřvàlcové stolici tlačného děrováni plně reapektuje konstrukcí stolice, rozměry pracovních válců a děrovacího trnu, volbu vstupní rychlosti děrování v uvedeném rozsahu e z toho plynoucí geometrické...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Klančík Luděk, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/04

Značky: obsahem, volného, epichlorhydrinu, epoxidových, způsob, pryskyřic, přípravy, výšemolekulárních

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Macho Pravoslav, Klančík Luděk

MPK: C08G 59/04

Značky: epichlorhydrinu, volného, obsahem, přípravy, pryskyřic, způsob, epoxidových, výšemolekulárních

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Způsob získávání vonné hmoty ze včelího vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269353

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janeš Karel, Hessler Jiří

MPK: C11B 9/02, A61K 7/46

Značky: vosků, způsob, vonné, včelího, získavání, hmoty

Text:

...při -15 °C po dobu 12 hodin. Po této době se vzniklé susoenze zfiltruje při teplotě -15 °C. Filtračni koláč se přidá ke včelimu vosku, určenému k další extrakci. Filtrát z rafinace se odpaři na zbytkový obsah ethylalkoholu max. 5 Z. Ziská se 1,96 kg vonné látky ze včeliho vosku, která má neomezenourozpustnost v 9 óti procentnim ethýlalkoholu a velmi dobrou rozpustnost ve zředěném ethylalkoholu. Rovněž senzorické vlastnosti jsou velmi dobré.V...

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Josef, Bouček Ivan, Blažek Karel, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Košelja Michal

MPK: C30B 29/22, C30B 29/24

Značky: způsob, výkonem, yttritohlinitého, přípravy, průměrným, vysokým, perovskitu, lasery

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269346

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58

Značky: výrobe, způsob, odpadních, barviv, anthrachinonových, úpravy

Text:

...látek z roztoku cheuickou reekoí jsou drahá e ěpatně dostupná. Běžná jeou používene flokulační činidle,například chlorid železitý, chlorid hlinitý, eíren hlinitý. Daou věek nutná ve značnú Inožetví, aby bylo doeeženo žídoucího efektu u odpedních vod o koncentrecení berviv. Zvýšenie jejich enožetví k ůprevě vody dojde ke zvýšení obeehu eoli, popřípedě í ke zněně pH vody.Nevýhody výše zlínčných poetupů odetreňuje poatup podle tohoto...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269343

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: barviv, anthrachinonových, výrobe, způsob, úpravy, odpadních

Text:

...kondenzaci brom-altsà-smino-snthraohinon-bote-sulfonových kyselín obsahují vedle určitého množství nezreagovąných výchozíoh látek, produktu s různých vedlej ších zplodin reakce bromidovő ionty. Nový postup využívá okólnost, že v silně kysolám prostředí dochází v danám systému u. přítomnqfoh olinoąnthrschinonsulfokyselin k náhradä sulfoskupin,způsobujícíoh rozpuatnost bromem, za vzniku norozpustných látok a. k jejich vyloučeníNový způsob...

Způsob výroby monokrystalů skupiny AIIIBV v podmínkách beztíže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269338

Dátum: 11.04.1990

Autori: Moravec František, Barta Čestmír, Tříska Aleš

MPK: C30B 29/40

Značky: monokrystalů, způsob, podmínkách, aiiibv, beztíže, skupiny, výroby

Text:

...nebo jeho taveninou zemezuje parazitní nukleaoi na stěnách ampule, a tím umožnuje dosáhnout vyšší jakosti vypěstovanáho monokiąyrstelu, projevující se nižším obsahom růstových vad, například dislokací a růstových nehomogenit. Uvedeným způsobem lze vypěstovst monokzwstaly skupiny AIHBV větších rozměrů při zachování homogenity v celém objemu.Způsob výroby monokrystslů skupiny AIHBV podle vynálezu je vysvětlen na příkladu pěstováxmí...

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michálek Zdeněk, Hanuš Jiří, Polišenský Emil

MPK: F27D 13/00

Značky: způsobu, rotační, provádění, zařízení, způsob, tohoto, výpalu, vápna, zrnitých, výrobu, vápenců

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...

Způsob výroby diltiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269330

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Přehnal Arnošt, Hrbata Jiří

MPK: C07D 281/10

Značky: způsob, výroby, diltiazemu

Text:

...navíc dochází k vylepšení pracovního prostředí s bezpečnosti práce. Další výhodou zpdsobu výroby je možnost aplikace závěrečných operací postupu k přečiětění analyticky nevyhovujíoíoh podílů aloučeniny I získaných z matečných louhů při výrobě substance.Způsob výroby podle vynálezu se provádí tak, že se sloučenina II v prostředí acetonu a v přítomnosti uhličitenu draselného alkyluje Z-(dímetłwlaminohthylobloridem. Po proběhnutě reakoi se...

Na jádře bromované kyseliny 3-(4-aminofenyl)propenové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269327

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nováček Libor

MPK: C07C 101/453

Značky: způsob, 3-(4-aminofenyl)propenové, kyseliny, jadre, jejich, bromované, přípravy

Text:

...s 220 g (1,6 mol) monoethylestem lqseliny mnnwá. zoo nl pyridinu a 15 m 1 piperidim. Zahřeje u s hodin na es °c. Po oohlazení reakční směsi se ethylestor kyselín 3-(4-emino-3-hromtenyl) propenové vysréží 2 litry vody, promyje vodou a překrystaluje z 80 etenelu. výtčžek 150 g, teplota an 111 a 113 °c. ~ Pro GIIHRBrNOZ (270,09) vypočtenosstôůl f C, 4.47 Ě H, 29,58 5 Br, 5,18 5 N nalezeno 48,9 5 G, 4.35 5 H. 29.88 ř Br. 5.25 5 N.150 g (0,55 mol...

Způsob regenerace aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269324

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tomek Jindřich, Drázský Josef, Fuchs Petr, Jindřich Luboš, Fišer Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, aktivovaného, regenerace

Text:

...byle osezene šesti kusy eeráterů Gyrox 288-S o proněru rotoru 2 880 eu e eožnoetí obouetrannáho chodu, označených podle smeru toku vody čísly 1 ež 6 u eekce I e čísly 1 ° až 6 ° u eekce II. Odpední vode v Inožetví 350 ež 500 D 3 . h 1 ae do ektivece přivádele ve eeěru její podálná oey přívodníe kenálee uníetěnýn ve etředová příčce, e tím, že se rozdčlovele do obou eekcí po jejich delce eystánee bočních vpuetí uníetěných podál přívodního...

Způsob dávkování aktivovaných plnidel do bezdřevých papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269322

Dátum: 11.04.1990

Autori: Moravová Jarmila, Tauc Jaroslav, Loffajová Berta, Nováková Milada, Štěpánková Helena, Opltová Marta

MPK: D21H 3/28, D21H 3/66, D21D 3/00...

Značky: bezdřevých, plnidel, aktivovaných, způsob, dávkování, papíru

Text:

...aktivní ěkrob, nąčeä se proud suepenze druhé části takto aktivovaného plnidls smísí sméšovaoím čerpadla s proudem směsi suspensí bnničin a. první části zaručeného mnołą ství plnidlsoVýhody způsobu dâvlnovéní ektivovsných plnidel do bezdřevýoh papírů podle vynélezu spočívsjí zejména v doeehovíní stejnýoh pevnostních vlastností listu při zachování vygsbkó retenoe plnidel, eväek s podstatné sníženou spotřebou ektivačníoh činidel na bázi...

Způsob zvýšení aktivity heterogenizovaného katalyzátoru pro adiční reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269311

Dátum: 11.04.1990

Autori: Včelák Jaroslav, Chvalovský Václav, Švec František, Hradil Jiří

MPK: B01J 31/28, C07B 37/02, B01J 37/00...

Značky: aktivity, katalyzátoru, zvýšení, heterogenizovaného, způsob, adiční, reakce

Text:

...ketelyzátoru bylo použito k adici 8 dílů tetrsohlormathsnu k 0.453 dílu styrenu při 70 °C za zcela stejných podmínek. Po 6 hod. zreągovalo 22,3 styrenu ne 1,1,1.3-tetreohlor-3-renylpropen. Dopování imobilizoveněho kstalyzátoru nízkomolekulárním eminem zvýší výtěžek udice l,4 krát.Vázený katalyzátor o obsahu 2,89 mgekv. Ou/g byl v tomto případě připraven na kopolymeru polystyrenu s divinylbenzenem o zrnění 0,3 až 0.5 m a hustotě 650 5/1,...

Způsob stabilizace nápojů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269309

Dátum: 11.04.1990

Autori: Večeřa Ladislav, Škach Josef, Lejsek Tomáš

MPK: C12H 1/02

Značky: stabilizace, nápojů, způsob, provádění, zařízení, způsobu

Text:

...k delšímu účelu, tj, jako nádrž tlekového vzduchu. uoístěná v mezíprostoru duplíkátoru. zdroje tlekováho vzduchu se běžná používá ve filtračních a etebílizačních linkách, jednak jako tlakového mádíe e jednak jako prostředku k čístění e ošetřování fíltračních zařízení. K ekonomickému využití prostoru dochází 1 v důsledku delší varianty provedení, kdy výdržníková nádoba je umístěna v duplíkátoru dávkovače etabílízečního prostředků nebo...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Micka Vladimír, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Wiesner Ivo, Rada Antonín

MPK: C08G 59/06

Značky: pryskyřic, způsob, nízkomolekulárních, epoxidových, výroby

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob povrchové úpravy výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269306

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bendl Milan

MPK: C09D 5/28

Značky: způsob, povrchové, výrobků, úpravy

Text:

...koženky. Uvedené technologie jsou velice náročné na pracnost a spotřebu materiálu.Uvedené nedostatky řeči způsob povrchové úpravy podle vynálezu, kdy na povrch výrobku nanášime pomoci atřikaci pistole kapky nitrocelulózovébo tmelu, který je snísen se syntetickým vypalovacím lakem v objemovém poměru 9 1 až 8 2. Pro získání větších nebo drobnějši kapek stříkaciho nitrocelulózového tmelu se do směsi tmelu a vypalovaciho syntetického emailu...

Způsob přípravy silně kyselých derivátů hydrofilních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269299

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hradil Jiří, Švec František, Azanová Věra, Panarin Jevgenij

MPK: C08F 8/38, C08F 8/36

Značky: přípravy, kyselých, derivátů, hydrofilních, silně, způsob, polymerů

Text:

...kyselých derivétů polymerů,ani by se tím předmět vynálezu omezoval.ýři laboratórní teplotě přikapáno 4,5 hmot. dílu monohydrátu oxidu sírového. Reakce byla ukončena po hodine vlitím na fritu a promytím postupně 100 díly 40, 20 kyseliny sírové (B 2804) a destilovanou vodou do neutrální reakce. Podle analýzy obsahoval polymer 1,85 mmol/5 silně kyselých skupin (5,52 hmot. síry) a zšdrž vody činila 2,54 ml/g. Podle stanovení diferenciální analýzy...

Způsob likvidace olejových emulzí dispergovaným hydrogenem kyseliny křemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269290

Dátum: 11.04.1990

Autor: Volák Vojtěch

MPK: C02F 1/24

Značky: emulzí, likvidace, způsob, hydrogenem, olejových, křemičité, kyseliny, dispergovaným

Text:

...gel kyseliny kremičité byl diepersován v prídavné vodě pouze vysokými otáčkami míohadla. Použitím mleoího zařízení, která umožní prípravu částic gelu o vyšší disperzitě lze očekávat zlepšení oeemulgačních výsledků. Z 1 ml vodního skla bylo při laboratorních pokusech připravováno 50 až 100 ml disperse křemičitého gelu, tedy celkově ředění vodního skla doeahuje poměru 150 až 100. U poloprovozního pokusu byl volen ředicí poměr...

Způsob tepelného zpracování monokrystalů trigermanátu tetravizmutitého – BGO

Načítavanie...

Číslo patentu: 269285

Dátum: 11.04.1990

Autori: Richter Otakar, Pavlíček Zdeněk, Trunda Bohumil, Barta Čestmír, Boháček Pavel

MPK: C30B 11/00, C30B 29/32, C30B 29/22...

Značky: zpracování, tepelného, trigermanátu, způsob, monokrystalů, tetravizmutitého

Text:

...k teplote o 10 °C nižší, než je teplota tání, tj. 1 050 °C, tohoto monokrystalu.Způsob tepelného zpracování monokryatalů podle vynálezu umožňuje zvýšit luminiscenční účinnost, snížit ebsorbci luminiscence v monokrystalu, a tím i zlepšit energotickou rozli šovací schopno st.Temperaci monokrystalu za vysokého parciálního tlaku kyslíka dochází k dihĺzi kyslíku monokrystalem, a tím se odstraní vakance kyslíku, ktoré se vy-tvořily během růstu...

Způsob stanovení 2-/(benzyl-anilino)/-2-imidazolinu, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu a 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu v lékových formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269281

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beneš Karel, Pavelek Zdeněk

MPK: A61K 31/155

Značky: formách, lékových, 2-(tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazolinu, způsob, stanovení, 2-(naftyl-methyl)-2-imidazolinu

Text:

...typu s kovalentně vázanými lqanoethylovými skupinami o velikosti části 5 až 10 /um metodou vneJšího standardu. Mobilní ráze Je tvořena roztokem octanu sodného o koncentraci 5 až 100 101/1113 a kyseliny octově o koncentraci 5 až 100 mo 1/m 3 ve směsi 40 až B 5 33 obJ. acetonitrilu a 15 až 60 obJ. destilovaná vod. Průtok mobilní fáze Je v rozmezí 0,4 až 2 ml/min, přičemž Jsou všechny vzorky včetně roztoků standardu reděny mobilní...

Způsob regenerace dihydrátu hydrochloridu L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269280

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: hydrochloridu, l-lysinu, dihydrátu, způsob, regenerace

Text:

...na běžné zařízení -a nevyžaduje použití speciálních chemikálií. Regenerovaný dihydrát hydrochlorid L-lysinu je vysoce kvalitní a ve všech bodoch vyhovuje kvalitativním požadavkům nomyypro čistý dihydrát L-lysin, a to i v případě,použije-li se pro optické ätěpení L-lysin horší kvality. Příprava je navíc prakticky bezodpadové.Následující příklady provedení způsobu podle v-ynálezu pouze dokládají, ale neomezují.K auapenzi 31.9 s (0,1 mol)...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skácelová Eva, Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: l-lysin, propanové, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, výroby, čisté, racemátu, činidla, způsob, soustavy, opticky, báze, kyseliny, štěpením, štěpicího, použití, pomocná

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: hydrochlorid, l-lysinu, báze, soustavy, štěpením, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, opticky, použití, způsob, čisté, výroby, kyseliny, racemátu, činidla, štěpicího, pomocná, propanové

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

Způsob snížení prášivosti sušených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269274

Dátum: 11.04.1990

Autori: Friml Zdeněk, Nový Daniel, Votápek Václav, Baum Zdeněk, Moravec Vlastimil, Dočkal Petr

MPK: C09K 3/22

Značky: snížení, prášivostí, produktů, sušených, způsob

Text:

...0,05 až 10 ž hmot. vztaženo na upravovany produkt, ve tormš jemne rozptýlených častíc, což se výhodou provádí náatŕikem dvoulátkovou tryskou, kde hnací plyn je vzduch neboąpára., a to přímo do sušicí komory, pneumatické dopravy, před nebo za cyklony, do rluídního lože, a nebo se tento neionogenní tenzid přímo zamíchá do ueušeného produktu. uPráškové produkty takto upravené Jsou sypké a neprášivéupo dlouhodobém skladování, ta. po delší době...

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Pospíšil Josef, Kvapil Lubomír, Ferenc Milan, Hájíček Josef, Hrbata Jiří, Brůnová Bohumila, Pihera Pavel

MPK: C07C 87/29, C07C 85/04

Značky: selegilinu, hydrochloridu, výroby, způsob

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Způsob přípravy celulózových materiálů s imobilizovanou cholinesterasou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269267

Dátum: 11.04.1990

Autori: Halámek Emil, Kobliha Zbyněk, Tušarová Ivana, Kučera Jiří

MPK: G01N 33/15

Značky: způsob, celulózových, cholinesterasou, materiálů, imobilizovanou, přípravy

Text:

...roztoku na tenkou vrstvu celulosového materiálu.Způsobem přípravy celulosových materiálů s imobilizcvanou cholinesterasou je dosahováno nového účinku tím, že připravené filtrační a sorpční materiály je možné opakované a dlouhodobě používat až do ztráty hydrolytické aktivity bez nutnosti používat reaktivní materiály vyvinuté pro imobílizaci enzymů nebo speciální chromatoqrafické materiály. Vyššího účinku je dosahováno použitím...

Způsob číslicové filtrace obrazu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269263

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pochman Jiří, Špunda Jan

MPK: H04N 17/02, G06F 15/60

Značky: tohoto, způsobu, provádění, filtrace, obrazů, číslicové, zapojení, způsob

Text:

...multiplexeru. Dále na vstup první násobíčky, jejíž výstup je prłpojen ke tŕetímu datovému vstupu prvního multiplexeru. Dále na druhý datový vstup druhého multlplexeru a vstup ćtvrté násobičky dvěma,jejíž výstup je přípojen ke ćtvrtému datovému vstupu druhého multíplexeru. Pritom druhý datový vstup bloku násobení a větvení je ptípojen jednak na vstup třetí násobíčky dvěma. Její výstup je přípojen ke tretímu datovému vstupu druhého...

Způsob odstraňování fluorovodíku a chlorovodíku ze sirného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269260

Dátum: 11.04.1990

Autori: Braun Petr, Brothánek Zdeněk, Píša Jiří, Najmr Stanislav, Kůstka Miroslav

MPK: B01D 53/00

Značky: odstraňování, sirného, fluorovodíku, chlorovodíku, způsob, plynů

Text:

...värianty odstraňování nečistot ze systému odsiřování kouřových plynů cyklickou metodou by bylo možno spojit vjedně odsiřovací lince, která by obsahovala jak uzel předpírky před absorpcí oxidu siřičitého, tak uzel kyselé rafinace. Takto získané řazení by však bylo značné komplikovaná.Nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočíva v tom, že fluorovodík a chlorovodík se odstraní perciální kondenzací vodních par obsažených v...

Způsob čistění povrchu ocelových součástí a nástrojů a vytěsnění vody z povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269259

Dátum: 11.04.1990

Autori: Havránková Zdeňka, Stanislav Jiří, Pilnáček Josef, Sikač Jiří

MPK: C23G 1/14, C23G 5/028

Značky: součástí, povrchu, způsob, nástrojů, čištění, vytěsnění, oceľových

Text:

...jako jsou tuky, oleje, bruaivo, kalící soli apod., jednak při průmyslovém využití zaručuje prüběžnou možnost reganerace použitých lázní s tr 1 chlorety 1 enem, vÉe~ tně lázně propojovací, což je základní podmínka pro udržení kvality procesu v trvalém provozu. Navíc je trichloretylen podstatné méně ekologicky škodlivý než k tomuto účelu většinou používaný freon.Možnost kontinuální regenorace je zajiätěna složaním propojovací lázně mezi...