Patenty so značkou «způsob»

Strana 51

Způsob zavážení vsázkových surovin do vysoké pece, zejména se zvonovou sazebnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269730

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ozner Milan, Punčochář Zdeněk

MPK: C21B 7/20

Značky: surovin, sazebnou, zvonovou, zavážení, způsob, zejména, pece, vysoké, vsázkových

Text:

...odpor prccházejícím plynům, a tím dochází ke zpomalení rychlosti poklesu vsázky nebo v krajním případě i k jeho zasta~ vení, což zapřičiňuje tzv. víeení vsázky.Další známý způsob zavážení vsázkových surovín do vysoká pece, zejména s bezzvonovou sazebnomje, že se nejměnä dve. komponenty vsázky současně vypustí z příslušných materiálovýłsh homer na sběrná dopravní zařízení při vzájemněm jejích promísení.Nevýhodou tohoto způsobu zavážení...

Způsob přípravy 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269728

Dátum: 14.05.1990

Autor: Rádl Stanislav

MPK: C07D 215/56

Značky: kyseliny, způsob, přípravy, karboxylové, 7-chlor-6-fluor-1-(4-fluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxochinolin-3

Text:

...kyseliny v 30 až 70 roztoku suchého Iluorovodíku v pyridinu, pomocí alkalickáho dusitanu a rozkledom takto vzniklého diazoniumfluoriduzahřátím reakční směsi na teplotu 50 až 90 °c, s výhodou na 70 °G.Způsob příprsvy podle vynálezu 33 jednoduchý a poskytuje žádanou látku v čietotě vhodná pro další zpracování na dirloxaoin nebo podobné sntibakteriální preparáty. Uvedené příklady provedení uvádí další podrobnosti, vynález...

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Pašek Josef

MPK: B01J 37/18, C07C 87/36, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, kobaltového, redukce, hydrogenačního, způsob

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob řízení stejnosměrně se posouvajícího vzorkovacího impulsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269718

Dátum: 14.05.1990

Autor: Porkert Zdeněk

MPK: H03K 25/00

Značky: stejnosměrné, řízení, způsob, vzorkovacího, posouvajícího, impulsů

Text:

...nevýhodou je pak to, s výstup z snalogováho komparátoru musí být upraven na vzor-how.cí impuls konstantní šířky.Uvedená nedostatky odstraňuje způsob řízení stejnoměrně se posouvajícího vzorkovsoího impulsu každou periodu vzorkovanáho signálu podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že posuv je zajiětován srovnáváním dvou čísel, z nichž první je číslo vzorkovaná periody a druhé je číslo periody signálu s kmitočtem k-mát větěím, než je...

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nykl Jan, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Mochel Jiří, Lédl Lumír, Šmerda František

MPK: E21F 13/08

Značky: dopravníku, zařízení, pluhovém, výztuží, porubu, způsob, individuální, způsobu, přesouvání, provádění

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bučko Michal, Nutil Jan, Ulbert Stanislav, Čulík Karel, Hano Alexander, Mikláš Emil

MPK: B01D 47/00

Značky: biologicky, způsob, úletů, stabilizace, nestabilních

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Způsob lokalizace a odstranění poruchy odporového meandru při výrobě tenkovrstvých rezistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269712

Dátum: 14.05.1990

Autori: Piroutek Jan, Malec Zdeněk

MPK: H01C 3/12

Značky: lokalizace, způsob, výrobe, meandru, odstranění, poruchy, odporového, tenkovrstvých, rezistorů

Text:

...diagnostikovet.Na obr. l je vyznačena topografie elementárního děliče při diagnostice a na obr. 2 je znázorněno náhradní zapojení elementárního děliče. číselná aymbolika je pro oba výkresy shodná. Elementární dělič se skládá z odporového mesndru§,g, který je překlenut odporovými propojkami § 1 a opatřený diagnostickými kontakty§,§ Ž Na diagnostické kontakty je připojen zdroj konstantního napětíl, mezi kontakty,3 a §je připojen voltmetr 5...

Způsob stanovení středního stupně kondenzace lineárních kondenzovaných fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269650

Dátum: 11.04.1990

Autori: Velich Vratislav, Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/38

Značky: středního, lineárních, způsob, stanovení, stupně, kondenzace, kondenzovaných, fosforečnanu

Text:

...etanovením, provedeným za těchto podmínek, reakčního tepla rozpouštění lineérních foaforečnanů a tým kationtem, avšak s krátkou délkou řetězce (dífosforečnanu, případně ještě katena-trífosforečnanu, katena-tetrafosforečnanu atd.) a anhydrldu jednoduchého dihydrogenfoaforečnanu (s aníontem HZPO 4 a 5 týmž katíontemj pomocí hodnoty reakčního tepla rozpouštění zkoumaného vzorku lineérních kondenzovaných Fosforečnanů a s pomocí hodnot...

Způsob přípravy (8E,10E)-8, 10-dodekadien-1-olu a jeho acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269649

Dátum: 11.04.1990

Autori: Streinz Ludvík, Romaňuk Miroslav, Konečný Karel, Vrkoč Jan

MPK: C07C 33/02, C07C 69/587

Značky: 10-dodekadien-1-olu, acetátu, přípravy, 8e,10e)-8, způsob

Text:

...chemikálie. Pro dělení se běžně využívá obecně známých chromatografických technik např. kolonové chromatografie na silikagelu a průběh reakce lze sledovat pomocí tenkovrstvé chrometografie. Reakce poskytují poměrně dobré výtěžky vysoce čistého feromonu.vynález je blíže objasněn v následujících příkladech, které jej však žádným způsobem neomezujL(8 E,10 Z)- a (8 Z,10 E)-isomerů se smial a 2,1 ml (19,7 mmol) pentakarbonylu železa v 10 ml...

Způsob ohřevu drátů a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269647

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rada Josef, Křiváček Ladislav, Jakeš Jan, Kovařík Oskar

MPK: H05B 6/10

Značky: tohoto, zařízení, tyčí, způsobu, ohřevu, provádění, způsob, drátu

Text:

...vzhledem k nízké účinnosti stávajících měničů kmitočtu přináší toto řešení výrazné úspory elektrické energie a odstraňuje nevýhody kontaktního přívodu rotujicích elektrod.Přiklad provedení vynàlezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1, 2 a 3 je znázorněno zařízení pro ohřev dvou materiálů, kdy je žádéna malá vzdálenost os ohřívaných materiálů. Na obr. 1 je řez A-A zařízením podle obr. 2, na obr. 3 je znâzorněn pohled S. Na obr. 4, 5 a...

Způsob přípravy nových 2,3´-dichlorbenzhydrylaminů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269646

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wildt Stanislav, Protiva Miroslav, Urban Jiří

MPK: C07D 295/06, C07D 295/08

Značky: přípravy, nových, jejich, způsob, 2,3´-dichlorbenzhydrylaminů, solí

Text:

...na 50 . Při orálniu podání dávky 30 mg/kg vyvolóvá nírnou hypoglykemii u krys (za 2 h snížení hladiny cukru o 20 ).1-(2,3-Dlchlorbenzhydryl)-4-(3-hydroxypropyl)piperazin byl testovàn jako maleinát. Akutni toxicita u myši LD 50 je 326 mg/kg orálně a 30 Ing/kg í- v. V i. v. dávce 6 mg/kg vyvolává krátkodobé o hluboké pokleay krevního tlaku u normotensních,anestetlzovaných krys. Podobné jako předchozí látky působí spasmolyticky vůči...

Způsob přípravy bis-(2,4-dimerkapto-6-triazinyl)-disulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269641

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 251/38

Značky: způsob, přípravy, bis-(2,4-dimerkapto-6-triazinyl)-disulfidu

Text:

...hydrogenuhličitanu sodného. Do takto vzniklé směsi se za chlazení přidává kyanurchlorld nejlépe v přítomností smáčedla neionogenního typu. Postup lze provést i opačně, tj. do suspenze kyanurchloridu ve vodě s ledem a smáčedlem se připouští zvolna roztok disulfidu sodného ve vodě. Po skončení prvé kondenzace, kdy v roztoku již není přítomen volný disulfid sodný, se k reakční směsi pridá vypočtené množství sulfidu nebo hydrogensulfidu sodného...

Způsob úpravy pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269625

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil František, Zajíček Milan, Kulísek Karel

MPK: C04B 14/38

Značky: úpravy, hmoty, pórobetonové, způsob

Text:

...k tvorbě trhlín, které znehodnocuji hotové výrobky, zejména ormovené prvky větších rozměrů.Dosevední nedostatky odstraňuje e danou problematiku řeší způsob úpravy pőrobetonové hmoty podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že licí směs se zhomogenizuje s vodní suspenzí 0,05 až 1,00 hmot. vláken o délce do 2 mm, přičemž hmotnost vláken se vztahuje na sušinu odlevu a voda je součástí technologické dávky vody.Tímto způsobem se...

Způsob výroby keramiky korundového typu se spinelovou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 269621

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šída Vladimír

MPK: C04B 33/32

Značky: způsob, výroby, spinelovou, korundového, keramiky, fázi

Text:

...železnatého, oxidu titaničitého v množství 0,1 až 5 hmot. a směs se žíhá při teplotě 1 100 až 1 300 °C nebo intenzívně semílá za sucha 5 prísadou 0,2 až 5 hmot. povlakotvorné látky, jako je.kyselina olejová, stearová, jejich soli a estery, po dobu 3 až B 0 hodin, tvaruje, lisuje či vakuově vytlačuje, až do vytvoření spinelová fáze é oxidu hlinitého, který se vypaluje za teploty 1 400 až 1 530 °c. íVýhodou postupu podle vynálazu je, že...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 269616

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jasinský Zdeněk, Smrkovský Evžen, Kazda Jiří, Kraft Jaroslav

MPK: B22F 5/00

Značky: nanášení, ochranné, vnitřní, těles, způsob, povrch, vrstvy, dutých

Text:

...výhody spočívají v jednoduščí s eľektivnějěí výroZpůsob nanéäení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles je objasněn v následujících příkladech a na výkresoch, kde je v pcdélném řezu názor-něho na obr. 1 duté tělsso se vsunutým jádrem opatřeným ochrannou vrstvou, na obr. 2 duté těleso s jádrem cpatŕeným ochrannou vrstvou a fixované pomocí pláětě k podlcžce, obr. 3 znázorňuje způsob usnesení ochranné vrstvy ve formě prášku u dutého...

Způsob přípravy derivátů 1,2,4,5-tetrazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269604

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vokál Josef, Franz Milan, Práchenský Jiří

MPK: C07D 257/08

Značky: derivátů, 1,2,4,5-tetrazinu, přípravy, způsob

Text:

...s objevením jejich akaricidních, ovicidních, protizánětlivých a baktericidních účinků. V US Patent 3863010 jsou uvedeny fenyl a fenylsubstituované deriváty tetrazinu vykazující protizánětlivé účinky. V The Journal of Agriculture and Food. Chemistry Vol 25 NO 4 1977 str. 888-892 jsou uvedeny deriváty tstrazinu vykazující herbicidní vlastnosti. Europatent 0005912 přináší přehled derivátů tetrazinů vykazující výbornou aktivitu proti rozpočtům...

Způsob hydrogenolýzy dusíkatých a sirných derivátů uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269575

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klempa Vladimír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/08

Značky: sirných, derivátů, dusíkatých, uhlovodíku, způsob, hydrogenolýzy

Text:

...některá z dvojíc kovů, výhodné molybdenu a niklu. Účinné desulrurace a denitrogenace se dosahuje zvláětě se surovinou, která obsahuje do 40 5 hmot. cykland a aromátů a neobsahuje více než 1 S hmot. olefind.Rozboren způsobu podle vynálezu lze stanovit význačnć rysy, zo kterých předev sía vyplýva vztah meli kvalitou katalyaatoru, reakční teplotou a úrovní desulruracea danitrogenace. částečně sycený katalyaator znamená, že část kovů se přidává...

Způsob výroby enzymových hydrolyzátů z mléčných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269496

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hušek Vladimír

MPK: A23C 23/00

Značky: mléčných, způsob, enzýmových, hydrolyzátů, surovin, výroby

Text:

...běžně aké k výrobě syřldol. Substrátse vytempeřujo na teplotu 20 až 50 °C, výhodné na 48 °C. při této toplotä se płldá propartt jednoho z uvedených aspartátových enzymů. Reakční smě se promíchává pomnloběž ným míchadlem, dávka enzymu se volí podle jeho aktivity vyjádřené např. v Soxhletových nebo pepsinových jednotkách a podle požadovaného stupně hydrolýzy, který se určí stanovením tozpustných dusíkatýoh látek v trichloroctové kyselině,...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic bisfenolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269494

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobiáš Ivan, Macků Vladislav, Sýkora Vlastimil, Kincl Jarolím, Makovský Leopold

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, bisfenolového, pryskyřic, epoxidových, přípravy

Text:

...koncentrace v reakční směsi. Proto začátek reakce nesouhlasí se začátkem přídavku vodného hydorxidu a má časové zpoždění. Po nastartování reakce se uvolní maximální množství reakčního tepla, což je 2 hlediska zvládnutí adiční reakce problém velmi těžko řešitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy epoxidových pryskyřic reakcí bísfenolu s epichlorhydrinem v molárním poměru 1 1,5 až 2,5 za...

Způsob přípravy 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269491

Dátum: 11.04.1990

Autori: Metyšová Jiřina, Valchář Martin, Šindelář Karel, Hrubantová Marta, Protiva Miroslav

MPK: C07D 211/46

Značky: jejich, solí, 4-((arylthio)fenoxy)-1-methylpiperidinů, způsob, přípravy

Text:

...možností vynálezu. Získané base vzorce I se převádějí neutralizací farmaceutický nezávadnými anerganickými nebo organickými kyaelínnmi na příslušné soli.K roztoku 5,8 g 1-methyl-4-piperidinolu v 50 ml demethylformamidu se za míchání v duaíkové atmoefěře přidá během 10 min. 1,5 3 30 hydridu sodného (auepense v minerálnímoleji). Smäs se michá 30 min při 50 °C, přidá se 5,3 5 2-rluordifenylsulfidu (Šindelář K. et al., collect. Czech....

Způsob povrchové úpravy řezů spodkových dílů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269486

Dátum: 11.04.1990

Autori: Piperkov Vladislav, Uruba Vladimír

MPK: A43D 8/32

Značky: spodkových, dílů, řezu, úpravy, způsob, obuvi, povrchové

Text:

...snížení pracnosti při úpravě řezu a zvýšení jeho odolnosti vůči narušení povrchové úpravy, v praktickém vyloucení vlivu vlhkosti, směrovaného od řezu spodkového dílce, a konečně ve snížení organic kých výpadku během zpracování.Použitý kopolymer metylmetakrylát-styren s poměrem složek 52 až 57 42 až 48 nejlépe vykazuje bod tání.v rozmezí 130 až 150 °C, K hodnotu 50/ m 01-hmůtňůst M 50 000/. tvrdost podle Brinella minimálně 900 N a je...

Způsob výpalu cementářského slínku a podobných hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269481

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marek Stanislav, Hopjan Josef, Němeček Petr, Filouš Jiří, Voit Karel

MPK: F27D 13/00, F27B 15/00

Značky: slínku, výpalu, provádění, způsobu, cementářského, tohoto, zařízení, způsob, podobných

Text:

...s nespálenýml podíly paliva je unášena plyny propojovacím potrubím ll do odlučovacího oyklonu 1. Zde se odlučuje materiál od plynů a shormažduje se v spodní výpadové části tvorená fluídní komorou 2. Plyny se vedou potrubím lg do předehřívače 3 suroviny.Fluidní komora Ž je opatřena ťluídním roštem 1, přes který se přivádí fluidízační vzduch z přlpojeného prívodu 3. Množství íluídízačního vzduchu je takové, aby došlo k vytvoření...

Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269479

Dátum: 11.04.1990

Autori: Patočka Zdeněk, Heřmanský Vojtěch, Potoček Josef

MPK: H01G 4/10

Značky: způsob, kondenzátorů, tenkovrstvého, výroby, tantalového

Text:

...na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků,kdežto fotorezistová maska použitá pro následne tvarování horní elektrody a kontaktů kondenzátoru se odstraní spálením v nízkoteplotním kyslíkovém piazmatu, přičemž hotová struktura tenkovrstvého kondenzátoru se opět čistí kombinovaným praním v peroxidu vodíku,poiárním rozpouštědle a deionizované vodě o vodivosti menší než 2 yuS/cm.Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru podle vynàlezu...

Způsob snížení kyselosti eluátu po eluci kovů, zejména uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269468

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbánek Ludvík, Holub Jaroslav, Hrb Karel, Parobek Pavel, Zdvořák Jaroslav, Baloun Stanislav

MPK: C01G 43/00

Značky: zejména, kovů, eluci, způsob, kyselosti, snížení, eluátů, uranu

Text:

...nebo zpět mimo kontury louženě oblasti ložiska, po předchozí separaci urenu, případně jiných kovů,- nebo na. neutrelizaoi vápnem či vápence e čištění před vypouštěním do vodoteče.Realizací účinného promytí anexu od kyseliny před elucí uramz, případně jiných kovů, způsobem podla vynálezu dojdeke snížení epotřeby čpavlcu, resp. louhn sodného, případně sady při zpracování łqselého eluátu, e tím i ke snížení solnostní nsdbilnnoe z elnčně...

Způsob přípravy a regenerace solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 269460

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hušek Vladimír, Černý Vladimír Ing, Žábková Jaroslava

MPK: A23C 7/02

Značky: regenerace, způsob, solných, přípravy, lázni

Text:

...se přitomně nebo dříve přidané soli či kyseliny částečně nebo úplně neutralizují za vzniku rozpustných soli pri pH 4,5 až 5,1. Před úpravou ionových rovnováh, titrační kyselosti a pH regenerovaně solné lázně Je možno některé složky ze solné lázně vyloučit úpravou pH na hodnotu 5,3 až 7,0 přídavkem hydroxidu alkalických kovů nebo hydroxidem vápenatým a vyloučené koloidní nebo nerozpustné slož V ky solné lázně oddělit např. sedimentací.Výhodou...

Způsob vytváření tenké vrstvy paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269458

Dátum: 11.04.1990

Autori: Řehák Jan, Zelenka Josef

MPK: C23C 14/24

Značky: paládia, vrstvy, vytváření, tenké, způsob

Text:

...paládia ve vodivá, pájitemé a svařitelné struktuře vrstev titan, paládiim, zlato, ,jehož podstata spočíva v ten, že se paláditm naprašuje vakuovou reaktivní metodou ve sně si kyslíka a martního plynu ze skupiny vzácnych plynů, přičenž obsah kyslíku činí 0,05 až 20 a aby. a obsah inertního plynu tvořenáho ze vzácnych plynu Jednotlivé nebo ve směsi činí 80 až 99,95 š obá Vynalez tedy spočíva v reaktivnín naprašování paladia ve sněai...

Způsob přípravy kyseliny hexachloroplatičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269455

Dátum: 11.04.1990

Autori: Závodná Ivanka, Novotný Jiří, Bohumínský Ladislav, Kašpárek Jan, Šujan Jiří, Kiss František, Kudláček Aleš, Bohumínská Monika, Hájek Eduard

MPK: C01G 55/00

Značky: hexachloroplatičité, kyseliny, přípravy, způsob

Text:

...různých fyzikálních forem platiny včetně regenerâtu a vý 2 - cs 269 455 31rezné snížení spotřeby oridačního činidla, z čehož vyplývá malý reakční objem a zejména malé množství odpadních látek.Schůdnost, technická realizovatelnost bezpečnost a další výhody nového způsobu prípravy lcyseliny hexaohloroplatičité Jsou níže dokumentavány příklady, které Jej všakK suspenzi 100 s koloidní pletiny a 100 g vody se přidá 380 g 35 kyseliny chloro....

Způsob výroby 1-chlor-5-benzoylamino-8-metoxyantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269454

Dátum: 11.04.1990

Autori: Slupecký Jaroslav, Lustig Jiří, Smetana Bohuslav

MPK: C07C 97/24, C09B 1/32

Značky: výroby, 1-chlor-5-benzoylamino-8-metoxyantrachinonu, způsob

Text:

...příklady provedení. Příklad 1Ke 173 gnitzobenzenu bylo přidáno 16,6 g (90,3 n.í), tá. 0,0549 ll l-chlor-S-anino-B-hydronqantrschinonu a povyhřátí na 115 °O bylo během 0,512. přikapáno 10,0 g bonzoylchloridu. Po 2 h míchání při 115 °C byla benzoylace ukončena na chromatogramu reakční směsi zcela vymizela výchozí látka. Po ochlazení na 80 °c bylo k reakční měsi přidáno 16,4 g uhličitanu draselněho.Po 2 hodinovém vymíchání při 125 °C byla...

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Kažusznik Tadeáš

MPK: C10B 5/00, G05D 23/00

Značky: způsob, krajního, kanálků, teploty, stanovení, topné, koksovací, topného, stěny

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Způsob značení biologicky účinných látek radionuklidy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269442

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kronrád Leo, Kopička Karel, Hradilek Pavel, Pereszlényiová Eva

MPK: C01B 7/14

Značky: způsob, radionuklidy, biologicky, látek, účinných, značení

Text:

...difezwlglyooluxilu (Jodogen). Podle popeaně metody se Jodogen, ktorý je Ve vodněm roztoku pnktiołq norozpustný, naneso Jako tenký filtr na povrch skleněné nádobky,ve ktoré po přidání reakční směsi sestávající z proteinu a radioaktivního Jodidu sndněho probíląé značení. Iíevyľodou této metody je obtížná reprodukovatelnost nanâäení .filmu Jodogenu souvisojící a výběrem vhodných rozpouätědel Jodogenu. komplikovanou technikou nanášení a...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269424

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mikeska Jaroslav, Mikošek Rostislav, Horský Jiří, Žajdlík Jiří, Guryča Petr

MPK: D06N 7/00

Značky: výroby, útvaru, způsob, plošných, ohebných

Text:

...účinkom hladioího homogenizačního válce Ž, u něhož se nevylučují případné doplnkové dezénujíoí účinky. Struktura nánosu plaetiaolu g se ještě více zhuštuje a ohebný plošný útvar vyrobený způsobem-podle vjnálezu pak nabývá finální tlouätku e honogenním povrchem Q, pod nimž ee nachází homogenní fáze gą změkčeného polyvinylchloridu a rovnoměrně rozptýlenými částicemi sazí gą, zakotvená v textilní podložca l.Způsob podle vynálezu se uskutočňuje...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269417

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava

MPK: C08G 8/10

Značky: přípravy, vodou, bázi, ředitelného, polymethylolfenolových, sloučenin, pojiva, způsob

Text:

...tepolně odolné s nemají dostetečnou hydrolytiokou odolnost.Uvedené nedostatky řeší predložený vynález, jehož pŕedmětem je způsob přípravy vodou ředitelnáho podivn na bázi polymethylolfsnolových sloučenin, vhodného k pŕedimpregnąci ąpirů, určených pro výrobu bezhslogenových eamozháěivýoh laminátů reakcí Ienolu s Iormaldehydem. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že reakce xenolu s formaldehydem probíhá za katalýzy,kvarterních fosrniových...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269415

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Machek Milan, Smrčka Jindřich

MPK: C08G 8/10

Značky: ředitelného, přípravy, polymethylolfenolových, bázi, způsob, vodou, sloučenin, pojiva

Text:

...50 š fenolelkoholů a 0,5 až l,5 5 EeOE, filtreci přes ionex (sulronovany kopolymerstyrenu), čímž se původní pH 8,7 až 8,9 mili na 5,0 až 5.5. filtr se promyje destilovenou vodou a potom regencruje 3 kyselinou solnou a opät promyje deatilovenou vodou. Zřejmou nevýhodou tohoto způsobu je relativně nízká kapacita použitého silně kyselěho katexu e z toho potŕeba jeho velkého množství a nebo naopak nutnost použiti malého množství...

Způsob přípravy esterů kyseliny alfa-dialkylaminoakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269409

Dátum: 11.04.1990

Autor: Arnold Zdenék

MPK: C07C 101/18

Značky: kyseliny, esterů, způsob, alfa-dialkylaminoakrylové, přípravy

Text:

...závisí významu na povaąe použitého halogenidu. například T 1014, ktorý Je doporučován (vi nite a Ieingarten) Jako nedefektivnäjäí halogenid pro aynthezu enamirtů, dává v případě pyruvátů horłí výsledek, než například 15013, ktorý je méně reaktivnin halogeniden. Inne to vynvłtlit Již zminěnou vysokou citlivosti pyruvátů k mladým činidlům. Tato citlivoet si vyžaduje taká opatrnć provádění reakce, zejména dodržovúní mírných teplot. nejlépe v...

Krystalická sodná sůl cis-permethrinové kyseliny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269408

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Ivan, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Závada Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Kadeřábek Vladimír, Tichý Miloš, Prošek Zdeněk, Dolanský Vladimír

MPK: A01N 53/00

Značky: cis-permethrinové, sodná, kyseliny, přípravy, způsob, její, krystalická

Text:

...54 ml 46 5 hmot. vodného roztoku hydroxidu eodnáho. Teplota roakční směsi,která zhoustla vyloučeným salon sodně soli, sanovolně vzrostla na 46 °C. Dalším ohřeven na 80 až 85 °G došlo k rozpuätění soli a vytvoření honogenní vodná ráze. Směa br la mtenzivně míohána 5 min., organické die byla oddělena. Ke lcrystalizečnín pokusu byly odebirány ąlikvoty (10 s vodná fáze). Doba lcryatalizace byla vždy 48 hod. , natočně 1 on 1 byly oatře odsáty,...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Dědek Václav, Hájek Jiří, Hampl František

MPK: C07D 333/22

Značky: způsob, výroby, suprofenu

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob standardizace stanovení selektivního vypadávání albuminu z roztoku krevního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 269399

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hyánek Josef, Turek Stanislav

MPK: G01N 33/50

Značky: krevního, albuminu, roztoku, stanovení, selektivního, standardizace, způsob, séra, vypadávání

Text:

...analytickým filtrem. Připrevuje se nejdéle za 1 měsíc čerstvý.II. Mědnaté činidlo ve 180 ml roztoku I. se rozpustí 0,300 g síranu měčnatého(pentahydrát) p. a. a doplní se na objem 200 ml tímtéž roztokemf Promíchá se.Provedení Do zkumavek se odměří po.0,075 ml krevního séra, přidá se po 2,50 ml činidla I., promíchá se, přidá se po 0,50 ml činidla II. a opět se promíchá. zkumavky se postaví do vodní lázně temperované na 37 Í 0,1 °C na dobu...

Způsob přípravy pružných alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269397

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil, Hochmannová Libuše, Hájek Karel, Růžičková Jiřina

MPK: C08G 63/48, C09D 3/64

Značky: pružných, pryskyřic, způsob, přípravy, alkydových

Text:

...xylitol a manitol. Tyto alkoholy lze použít bud jednotlivé, lépe však ve vzájomných směsích.Kyselinové složky, které se mohou podílet na uvedené přípravě alkydů, příslušejí svým charakterom do těchto skupin Především jsou to acyklioké monokarboxylové kyseliny s rovným řetězcem, obsahující 4 až 22 uhlíkoyých atomů, které se vyskytují ve směsích různého složení v rastlinných olejích v podobě triglyceridů. Z rastlinných olejü přicházejí v úvahu...

Způsob stabilizace polyolefinů směsí fenolického antioxidantu se sirnými kostabilizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269396

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Jan, Kúdelka Ivo

MPK: C08K 5/37, C08K 5/13, C08L 23/00...

Značky: sirnými, způsob, stabilizace, antioxidantu, kostabilizátory, směsi, fenolického, polyolefinů

Text:

...směsi byly zahřívény v kyslíkové stmosféře na zpracovatelskou teplotu (vysokohustotný polyethylen HOPE - na 150 °C, polypropylen PP - na 180 °C), přičemž byl sledován průbčh spotřeby kyslíku vzorkem. Stabilita polyoleflnu byla posuzována podle délky počátečniho intervalu, ve kterém nedochézí ke spotřebě kyslíku, tzv. indukční perioda. Pro srovnání účinnosti navrhovaných stabilizačních směsi byla jako standard vzata účinná synergické směs...

Způsob odlévání a chlazení dutých předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269391

Dátum: 11.04.1990

Autori: Motloch Zdeněk, Saip Jiří, Jelínek Petr

MPK: B22D 7/00, B22D 7/04

Značky: chlazení, způsob, odlévání, dutých, předlitků

Text:

...předlitků podle vynálezu, jehož podstatou je, že během tuhnutí se předlítek V dutině ochlazuje tekutým dusíkem.Výhodou způsobu výroby dutých předlitků podle vynálezu je zaručení jejich vysoké chemické i atrukturní homogeníty jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, potlačení výraznoatí segregaeí a vysoké využití kovu. V důsledku použití tekutého duaíku se dosáhne řádově stejného odvodu tepla z tuhnoucího předlitku z vnějšího a z...