Patenty so značkou «způsob»

Strana 48

Způsob tepelného zpracovávání uhlíkatých materiálů a reaktor k provádění tohoto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270204

Dátum: 13.06.1990

Autor: Koppelman Edward

MPK: C10L 9/08

Značky: materiálů, způsob, tohoto, uhlíkatých, tepelného, zpracovávání, provádění, postupu, reaktor

Text:

...ks zpraoovávání organických uhlíkatých vlhkých materiálů. které obsahují zbytkoveu vlhkost. za kontrolovaného tlaku a při zvýšených teplotách. přičemž se prevode požadovaná íyzikální a/nebo chemická modillkace tohoto materlálu a zĺeká se reakční produkt. ktorý je vhodný pro další použití jako palivo. Při postupu zpracovávání uhlíkatých materiálů v surovóm původním stavu, která obsahují větší množství vlhkosti. se podrobí tento materiál...

Způsob vytvoření nerozebíratelného svařovaného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270130

Dátum: 13.06.1990

Autor: Vávra Karel

MPK: B23K 11/00

Značky: svařovaného, spoje, vytvoření, nerozebíratelného, způsob

Text:

...pruliny z neavařitelndho materiálu k podkladu ze svatitalnáho motarlúlupomoci vložky za evałitalnaho materiálu a averu mazl vložkou a podkladom dojde ke zjednoduleni a lavnlni konatrukca.,4 VPríklad způaobu vytvorení narooebíratelného evořovaného spoja podle vynálezu je znázornln na výkraau, kde na obr. 1 Je znézarnlno vytvorení narozebtratelnáho evetované ho epoje e bodovým, ptípednl dlrovým evnram a na obr. 2 je vytvoření...

Způsob přípravy tekutého reaktoplastického fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270097

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němeček Bedřich, Exnerová Karla, Nikl Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: reaktoplastického, tekutého, fenolformaldehydového, způsob, přípravy, pojiva

Text:

...zachovaní aplikačních vlastností finélního pojiva lze dosáhnout vedením alkalické kondenzace sa vyšších teplot při snížení množství přidávaného elkelického katalyzétoru. Při známých zavisloetech reakční rychlosti na teplotě je však tento postup poněkud riekantní a zvldšté ve větších objemeoh provozních reaktorů může véet k nekontrolovatelnému průběhu reakce. Ta je potom pochopitelně urychlována dalším nérůetem teploty díky emotermnímu...

Způsob přípravy tekutého fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270096

Dátum: 13.06.1990

Autori: Exnerová Karla, Němeček Bedřich, Nikl Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: pojiva, tekutého, fenolformaldehydového, přípravy, způsob

Text:

...bylo zjiätäno, že uvedené nevýhody prípravy Ianoltormaldehydovýoh pryskyŕic, určených zejména pro ochranu stavebního díla lze podstatnü omszit vhodnou volbou teploty, množství katalyzdtoru a reakčni doby. Připostupu podle vynálezu ae alkalické kondenzace vede při teplote 50 až 100 °O za přídavku katalyzátoru ze skupiny hydroxid slkalického kovu a/nebo žíravé zeminy v množství 0,laž 0,6 molu vztaženo na 1 kg reakční směsi po dobu 2 až 15...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů chloridu, bromidu, jodidu rťutného nebo jodidu rtuťnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270091

Dátum: 13.06.1990

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: monokrystalů, čistých, jodidu, směsných, rtuťného, způsob, chloridů, bromidů, přípravy, rtuťnatého

Text:

...druhým koncom, kterým je zajiitąn orientovaný růet monokryetalu kolomelu odohýlený od kryetelografickáho eměruuooljo ůhal 65 ° , byla vodorovně umietöna v kryetelizátoru, který udržoval v eublimačni časti ampule teplotu 400 °c a v růetovú části teplotu 370 °c a empuli poaunovel rychloeti 9,5 mm/den. Pěetováni nonokryotelu kelomelu bylo ukončeno, když monokryatal doedhl délky 128 mm, potom byla ampule postupně temperována na pokojovou teplotu...

Mazadlo na usně a kožešiny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270081

Dátum: 13.06.1990

Autori: Obhlídal Vlastislav, Jakl Jindřich

MPK: C14C 9/02

Značky: mazadlo, usně, výroby, způsob, kožešiny

Text:

...míchání se vpraví zvclne po dobu 7 minut do 150 hmot. dílů polypeptidů glutinu o eušinä S 0 k a pH 9,5 zehŕátáho na 25 ° O a nechá se půaobit 20 minut. Potom ee do produktu vmíchá aždo úplného rozpuätění 15 hmot. dílů emulgátoru Syntaponu Co. Ptidáním čpavkové vody 25 H se upraví pH hotováho mezedla na hodnotu 7,0 až 7,5.100 hmot. dílů technického oleinu se zahřěje na 25 ° C a za intenzĺvního míchání se zvolna po dobu 7 minut vpraví do...

Způsob odstraňování zbytků organických látek odpadních vod z výroby a zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270078

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matějíček Alois, Skoupil Jan, Janda Vítězslav

MPK: C02F 1/46, C02F 1/52

Značky: výroby, organických, zpracování, odpadních, plastů, odstraňování, látek, zbytků, způsob

Text:

...je vhodná pridat uvedené látky za účelem zvýšení její elektrické vodivosti, nejlépe v množství 0,2 až 0,8 g/1. V případě čištění technologické odpadní vody pitně nebo užitkové postačuje k zabezpečení dostatečně vodivosti její přirozená tvrdost. Uvedeným způsobem a bez podstatněho vlivu na účinnost procesu lze zpracovávat i průmyslové oüpední vody s poměrně vysokým obsahem solí, tj. do 50 g/1.Celý postup čištění lze vést bud...

Způsob přípravy L-(-)-alfa-methyldopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270069

Dátum: 13.06.1990

Autori: Salamon Miloš, Lukáč Juraj, Pavlovská Eliška, Šimon Jan, Červinka Otakar, Fábryová Anna

MPK: A61K 31/195

Značky: přípravy, l-(-)-alfa-methyldopy, způsob

Text:

...s kyselinou ()-vinnou. Podle vynélezu Je izolace L-()~enantiorneru z více rozpuotné soli pro lepší lzolaci a další zpracování provedena tak, že ee po uvolnění působením anhydridu kyseliny octovć převádí na N-acetylderivát. Toto provedení má řadu výhod. acetylderivút ae zíaká ve velmi dobrém výtěžku. dá se po odpařaní rozpuštědla izoiovat v kryatalickám stavu a může se použít přímo k hydrolýze na L-(-)-a-mełhyldopu.Navíc probíhá hydrolýzo...

Způsob regulace hrotů jiskřiště generátoru rázových vln pro neinvazní lithotrypsii a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270064

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beneš Jiří, Kordač Václav, Šunka Pavel, Štuka Čestmír, Koláček Karel, Babický Václav, Bárta Zbyšek

MPK: A61B 17/22

Značky: generátoru, hrotu, neinvazní, způsobu, zařízení, regulace, jiskřiště, lithotrypsii, provádění, rázových, způsob

Text:

...je graíicky znćzoměn průběh napětí na jlskřiěti razových vln s vyznačením časových intervalů použitých k regulaci. kde U značí napětí na jiskřištl. t čas v ms.Jak je patrno z obr. 1. napětí se po impulením nabití tunkčního kondenzátor-u na něm pomalu snižuje svodem před odpor vody v jiskřlitl. Pokud je doba mezi počátkem nabíjení a průrazem jiskřiště kratší než imt. nastal výboj dřív než byl funkční kondenzátor dostatečně nablt a je třeba...

Způsob stanovení chloridů v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270057

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lexa Jiří, Liška Jiří

MPK: G01N 21/75

Značky: roztoku, chloridů, stanovení, způsob

Text:

...řešení je. že Intenzita zćkzlu - turbldonce. je přl koncentrocl chlorldů do 6 mg/J. ztćlá v rozmezí mozt 5 o zo mínutou od přidání roztoku tonzldu. Pomomł značná časová otć- - loot turbídonco mlkrozuzpenzo chloridu ztříbrnoho dovoluje zpolečno möíení vůtäího počtu vzorků. Abzolutní hodnoty turbídoncí joou dobře reprodukovatotnó z kollbroční závlelozt m 6. llneární průbłh od o.o 4 do 5 nad. chlorídů. Nízkó me otenovllaolnozti řadí...

Kvarterní soli 3-dimethylaminostyrenu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270054

Dátum: 13.06.1990

Autori: Topčiev Dmitrij, Hrabák František

MPK: C08F 12/28, C07C 15/46

Značky: kvarterní, jejich, způsob, přípravy, 3-dimethylaminostyrenu

Text:

...65.47 96 C. 8.22 al H.Do 15 cms bonzanu so naváží 2.21 g B-dlmathylamlnoatyroną. 2,02 g dlmethylsulĺátu. o.oo 1 g bonzochlnonu. 0.001 g ł-methoxyĺonolu a roztok aa ponochá 24 hodín v uzavřeně nádobě při laboratorní toplotě. U dna ao vytvořĺ olejovitá vrstva. Roztok nad nĺ so sllje. Spodnívrstva so rozmĺchá o 10 m 31.4-dloxanu a homĺ vrstva so po vyčořon( znovu sllja. olejovtý zbytok na rozmĺchć I 10 cma IJ-dioxanu a uloží so na 2 hodiny...

Homopolymer a kopolymery N,N,N-trimethyl-N-(3vinylfenyl) amoniumjodidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270053

Dátum: 13.06.1990

Autori: Topčiev Dmitrij, Hrabák František

MPK: C08F 12/28

Značky: výroby, amoniumjodidu, kopolymery, jejich, homopolymer, n,n,n-trimethyl-n-(3vinylfenyl, způsob

Text:

...v příklndoch 1 o 2 oo połymorujo omša 0.46 g MNJJ-Lrímothyl-N(3 vinyllonyl)nmonlumjodldu. 2.34 g olynnu, 0.040 g 2.2 ĺązobłoüsobnatyronltt-uu) a 10 c 113 MN-dímothyítortnamídu po dobu 37 hodin pH bpłotő óo OC. Obsah ompule so potom vyííjo do 150 cms cthonoíu. Slabö nožloutlú ornžonłną kopolymoru o odtíltrujo a vynuší vo vokuu vodní vývävvy váží 0.90 g (tJ. 43.7 1 konvorso výchozích komonomorů na kopołymor). Podla stanoveného obsahu uhlíku...

Způsob separace mikronového diamantového prášku od grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270047

Dátum: 13.06.1990

Autori: Potměšil Karel, Holubář Pavel

MPK: C01B 31/06

Značky: grafitu, mikronového, prášků, separace, způsob, diamantového

Text:

...oxídeca kyeeliny dueíčná za tlaku v autoklávu tavení e okyeelonýní dueíčnanyf žíhání ae oloučenínaai olova oxídeoe kyeelinou ohloríetou leptàní v nízkotoplotnín plaznatu v kyolíkovéa prostředí o delší výhodná metoda využívá jevu, že oxídeční eaáe eeotávající z koncentroveno kyseliny sírová e 1 až 15 dvojohromanu draoelnáho způeobuje bobtnání grefitu za vzníku emáoí Jemná rozptýlenáho grafítu a oxídečních produktů grafitu (kyaoliny...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270044

Dátum: 13.06.1990

Autori: Škvára František, Ďurovec Pius, Holan Vlastimil, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 7/52

Značky: způsob, slínku, cementářského, výroby

Text:

...deteilně experimentálně eledován, bylo e překvapením zjištěno, že ze určitých definovaných hodnot~provozních podmínek mlecího procesu dochází k drestickému zlepšení průběhu mlecího procesu při výrszném zvýšení měrného po vrchu rozemletého produktu. .Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky jsou ted podstatnou měrou elimino. vány způsobem mletí oementářského slínku nebo/a strueky pro výrobu oementu s märným po. vrchom 240 ež 580 m...

Způsob stanovení izomerů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270042

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovení, způsob, lysergové, izomeru, kyseliny

Text:

...příklah způsob podle vynálezn dokumontují, ale neomeznjí. Příklad 1chemikálie octan amomif ma kyselina octoví pa., methylolkohol pro UV spektrcskopii, tetrahydroiuran pro UV opektroskcpii, ocetonitril pro BPM.Přístroje kepalinový chromatogret, spektrefotometriow detektor s promčnnon vlncvon dělkou, počítaoí intesrátor. skleněnd kolena o vnitřním romčrn 150 z 3 mm naplnění silikogs lom s navízanými aminoethylovými skupinami o...

Způsob likvidace odpadů obsahujících celulózu metanovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270037

Dátum: 13.06.1990

Autor: Růžička Marek

MPK: C02F 3/28

Značky: metanovým, celulózu, kvašením, likvidace, způsob, odpadů, obsahujících

Text:

...z .vyroby celulőz, eventualnä přímo kultivační kapaliny z této výroby.Po celou dobu enzymové reakce je nutne udräovat pH a teplotu reakční směsi v takovém rczaezí, které zaručuje Iunkceschopnoet použitých enzymu. note roznezí je specifické pro každý konkrétní zdroj enzymů a v důsledku toho není prakticky možné stanovit hodnoty -pH a teploty, které by vyhovovaly všem celulolytickým anzymům. Avšak nejčaatěji používaná celulőzy pocházejí...

Způsob úpravy vody ve vločkovém mraku pulzační flokulací a separací vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 270035

Dátum: 13.06.1990

Autori: Látal Milan, Šnajdr Jaroslav, Vidlář Aleš, Tesařík Igor

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, pulzační, vloček, flokulací, vločkovém, separaci, mraku, úpravy

Text:

...s skvelitnůni sspsrodních vlastnosti vytváraných vloček.Hydraulické poměry při aplikaci způsobu podle vynálezu jsou znázorněny na připojenám výkrese, kde ve společnem flokulečnim s eepsrsčnim prostoru l čiřiče jsou vyznsěeny dvd urovne g, 1 pulzsčniho pročeeáveni v rozsahu emplitudy A při vzestupném průtoku od emäru vtoku lg ke smeru odtoku ll. Úrovne 3, 1 pulsečniho pročesáváni jsou v ose 39 průtoku opstřeny spojeniu 5. kterým se pŕendäeji...

Způsob úpravy sorpčních vlastností vnitřních povrchů optických elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270034

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kulhánek Pavel, Horáček Vojtěch, Beránek Ivan, Kvíčala Jan

MPK: H01J 9/233

Značky: elektronek, sorpčních, povrchu, vlastností, úpravy, způsob, vnitřních, optických

Text:

...účinek vynalezu ae prejavuje zejména v tom, že úprava eorpčnich vlastnosti vnitrnich povrchů optických elektronek roztokom alkaliokého hydroxidu v alkoholunebo vo vodě umožňuje výrobu totokatod požadovaných parametrů v tdchto elektronkdch s dobrou rcprodukovatelnoati pri Jednoduché technologii tohoto způaobu.Způsob eorpčnich vlastnosti vnitřnich povrohů optických elektronek podle vynálezu je vyavětlen na ndeledujicim přikladuPláät optická...

Způsob kování těžkých podélných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270033

Dátum: 13.06.1990

Autori: Velísek Jiří, Burda Svatopluk, Grégr Miroslav

MPK: B21J 1/04

Značky: podélných, způsob, kovaní, těžkých, výkovků

Text:

...podle vynálezu,zejména retard e válcd, ktorý se provádí tvárením výchozího polotovaru za tepla tvářecím nástrojom, ktorý se radiálně aatlačído stredové oblasti těla polotcvaru s následným obggawnnnýl srovnéním vzniklých vyetupkd potom se polotovar otočí pro dalií kování. Podstata vyndlezu apočívá v tom, že podőlnd oea tvdŕeoíhondetroJe Je rovnoběäná a podélnou osou polotcveru a Jehož délka Je neJméně rovno dćlce tvářeného polotoveru, potom...

Způsob tvorby křížového návinu na prstencových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270024

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sojka Oldřich, Viták Josef

MPK: D01H 9/10, D01H 9/18

Značky: křížového, dopřádacích, prstencových, strojích, způsob, návinů, tvorby

Text:

...dopřádecím stroji způsobem podle vynálezu. Pojízdná eoukecí jednotke ll je vybavena odeávecí hubicí lg pro vyhledání konce gg příze 35 ne potáči 1 otočná umístenou na ćepu lg e napojenou na podtlakový kone gg, který je připojen na neznázorněný zdroj podtlaku. Pojízdná soukecí jednotke ll je dále vybavena kontrolním zeřízením zl, ktere eouhrnně před 2 CS 27 D 02 k 81stavuje äarízení pro podání konce příze 3 § do uzlovače, uzlovač,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních látek obsahujících imunomodulační aktivity z buněčných lyzátů lidských a zvířecích tkání, vylučující přítomnost infekčních agens a jejich toxických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270021

Dátum: 13.06.1990

Autori: Barnet Karel, Čech Karel, Pekárek Jan

MPK: A61K 35/26, A61K 35/28, A61K 35/14...

Značky: tkání, obsahujících, aktivity, nízkomolekulárních, toxických, agens, přípravy, buněčných, způsob, přítomnost, imunomodulační, lidských, infekčních, vylučující, jejich, látek, lyzátů, zvířecích, produktů

Text:

...agens, schopných vyvolat onemocnění u lidí nebo léčených zvířat. Základní podmínkou v tomto smyslu je cílený výběr vhodných, zdravých (tj. choroboplodných zárodků prostých) dárců, a to jak lidí, tak i zvířat. Další ne cs 270021 si T 3zbytnou podmínkou je oílená kontrola zíekaneho materiálu na prítomnost vybraných závažných intekoi (napr. viru hepatitidy B. prítomnost púvodce AIDS epod.). Vlastní výrobní postup musi bezpečne zajistit bud...

Způsob leptání povrchu součástí pro přípravu mikroelektronických a optoelektronických struktur z n-arsenidu galitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270018

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rybka Vladimír, Myslík Vladimír, Švodčík Václav

MPK: H01L 21/302, H01L 21/268

Značky: povrchu, přípravu, mikroelektronických, způsob, n-arsenidu, galitého, optoelektronických, součástí, leptání, struktur

Text:

...leptíní n-ereenídu galitóho v proetředí vodného roztoku Near o konccntraci 1,0 mo 1.11. Po 1 mínutöleptíní byla zjíčtöna hloubka vyleptanc díry 5,35 /un po 2 minutách 0,45 /un a po 3 minutách 06 ,umBylo provedeno leptàní n-araenídu galíteho V proetředí vodného roztoku Nacl o koncentrocl lO n 1.1 . Po l minutě leptúní byla zjíätěna hloubka vyleptanó díry 0,3 /ua,po 2 nínutách 06 /um o po 3 minutách 08 /um.Bylo provadono lapténi n-oraonidu...

Způsob lokalizace netěsné trubky vertikálního výměníku tepla vlásenkového typu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270013

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef, Sobotka Jiří

MPK: F28D 7/06

Značky: provádění, vertikálního, výměníku, způsob, tohoto, trubky, způsobu, tepla, vlásenkového, zařízení, netěsné, lokalizace

Text:

...opočívú v tou zo v utůonindo prostoru nopdjooí vody zoplninol čistým kondonzàtoo slospoň po ústí vlssonkovyob trubok po notlokovlní psrního prostoru plynom no tlak 02 si 1 Mřsä so provldí onínání smísí vlnoní vzníklych notlsnootní vo vlssonkovyoh trubkáoh no spojích vlúsonkovyoh trubok s trubkovníoí. Podotstou zořízsní k provádění posobu jo to jo tvořsno oloupol sonípuldtoru vodotisnĺ proohszsjíoío uprsvsnýn víkoo prolozovoho otvoru no...

Sloha výsušků lícových cihel na pecním voze a způsob jejího sestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270011

Dátum: 13.06.1990

Autori: Houška Josef, Smutný Milan

MPK: B65G 57/22

Značky: způsob, jejího, sloha, výsušků, cihel, sestavování, lícových, pecním

Text:

...5 e dslšíai lícovýoi plochaoi § nehořa as nejprve přírazí na jin spoločne palete 3 řeznýmí plochaoi 5 k eobá do první oeotevy lg která ae najednou erovní do dvou krajních ekupin lg po 7 výeuěcích a do proatřední akupiny lg po B výeuäcích do řady v níže ee krojní skupiny 11 odeunou od proatřední skupiny 35. Potoa ee celá první eostave lg najednou po skupinách 12,18 vyzdvihns a otočí o l 80 ° kolen oey 3 kolaá na řezná plochy 1 lícovýní...

Způsob přípravy optických isomerů cis-2,2-dimethyl-3-(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270010

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dvořák Dalimil, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Kodeřábek Vladimír, Paleček Jaroslav, Tichý Miloš, Závada Jiří, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan

MPK: A01N 53/00

Značky: optických, cis-2,2-dimethyl-3-(2',2'-dihalovinyl, přípravy, isomerů, cyklopropankarboxylové, kyseliny, způsob

Text:

...lze onadno rozložit na výchozi komponenty, např. zahřàtie na 25 až 100 °C popřipadé ze eniženého tlaku do 150 Pa, čiež ee zieké raceeická foraa kyeeliny vzorce I, kde X né vpřadu uvedený význea.Tinto poetupee ee tudiž doeéhna oddeleni receaické e opticky ektivni forey kyeeliny obecného vzorce I, přiceež na rozdil od doaud použivaných poetupo eo nevyžaduje přitoenoet poaocnég opticky aktivní eložky. Tato okolnoet je Jednie z novych...

Způsob dělení směsí geometrických cis a trans isomerů 2,2-dimethyl-3(2′,2′-dihalovinyl) cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270009

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tichý Miloš, Dvořák Dalimil, Mostecký Jiří Akademik, Závada Jiří, Urie Milan, Dolanský Vladimír, Veselý Ivan, Votava Vladimír

MPK: A01N 53/00

Značky: dělení, trans, cyklopropankarboxylových, geometrických, isomerů, směsi, způsob, kyselin, 2,2-dimethyl-3(2',2'-dihalovinyl

Text:

...vzorce II kde A e Y eeji vpredu uvedený význee. Pro tvorbu kryeteltckího eduktu je přitom nezbytní přitoenoet obou optických enttpodů cie-kyeeliny obecního vzorco I kde x -í vpředu uvedený význeo, nebo jeho elełent vždy odpovtdí obecníeu vzorci III,kde X A e Y v obecných vzorcich I e II eeji vpředu uvedený význee. Kryetelickí edukty e Jinýe etereoieoeornie elczente kyeeltnoví elołky I, kde X ní vpředu uvedený význon půeo bente eroeettckí...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

MPK: B22F 1/00

Značky: oxidací, kovů, práškových, způsob, polotovarů, před, ochrany

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Způsob adaptivního řízení trajektorie řezného procesu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270004

Dátum: 13.06.1990

Autori: Taraba Oldřich, Valenta Jiří, Hampl Jan

MPK: B23Q 15/12

Značky: způsobu, způsob, adaptivního, zařízení, řízení, provádění, řezného, procesu, trajektórie, tohoto

Text:

...se některý ze signálů pracovních snímačů ž může vyskytovat, čímž se zamezí poruchovým stavům. Z uvedeného vyplývá, že počítačový systém lg řídí jednak snímání ultrazvukováho stochastického signálu z pracovních snímačú Ž, dále řídíultrazvukového signálu přípevnění měrnáho snímače 1 a pracovních snímačů Ž a prověřuje správnou funkci akustickěho a elektrického pŕenosového kanálu. ,Pro vyhodnocení průběhu technologického procesu je možné podle...

Způsob určování tkání a jejich případných změn

Načítavanie...

Číslo patentu: 270003

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šprincl Ladislav, Prokop Josef

MPK: G01N 23/02

Značky: jejich, způsob, případných, určování, změn, tkání

Text:

...l. Podobnoat - čím vátší~jepgggm§tj, tím větší je obraz. 2. Symetrie - obsaz je stredové aymetrlcký, ćehož lze e výhodou využít k vyhodnooování. 3. vzdálenost od počátku je tím větáí,čím menší elementy ee zobrazujímKaždému druhu lideká, zvíteoí nebo rostlinná tkáně jednoznačne odpovídá obraz daný dvojrozměrnou proetorovou treneíormací. jehož typická ueporádání charakterizuje moríologíoký typ tkáně, bez ohledu na odohylky od základního...

Způsob výroby penem-derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269999

Dátum: 14.05.1990

Autor: Volkmann Robert Alfred

MPK: C07D 499/00

Značky: výroby, penem-derivátů, způsob

Text:

...zhruba stejnou antibakteriúlxxi účinnost, překvapujioi väak .je, že pokud Jde opivalcyloxymethylestery,absorbuje se isomer vzorce II při orálnim podání. lépe neä icomer vzorce I a äĺe, zřejmě v důsledku nižäiho stupne metabolické destrukoe, sa ieomer vzorce II vylučuje moöi při pan renterálnim podání ve formě sodnó soli nebo při orâlnim podání ve formö pivaloyloxymethyl-v esteru prakticky ve dvojnásobne miře než isomer vzorce I. Z výše...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269997

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sachse Burkhard, Shaller Rainer, Braun Peter, Mildenberger Hilmar, Ehrhardt Heinz, Maier Thomas

MPK: A01N 47/38

Značky: fungicidní, látek, účinných, výroby, prostředek, způsob

Text:

...obecnéhoR má shore uvedený význam, ve kterémse sloučeninou vzorce IIIpopřípedä v prítomnosti čínldol vázejících kyselinu e ínertních rozpouätěoel, o případným převedením reekčního produktu na komplex se solí kovu. I Vrsloućeníny obecného vzorce II Jsou zeeetí známýmí eloučenínemí (erov. napríklad Bull. Soc. Chím. Fr. (1907) JA 1, 340 Arch. Pharm. 292 (1959) 165, 167) nebo se mohou vyrábět z odpovídejících hydroxyelkylplperídínů podle...

Způsob výroby nových derivátů fenanthrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269996

Dátum: 14.05.1990

Autori: Benkó Pál, Tétényi Péter, Zsolnai Irén, Pallos László, Kiniczky Márta, Zsolnai Tibor, Bernáth Jenö

MPK: C07C 131/00

Značky: způsob, výroby, fenanthrenu, nových, derivátů

Text:

...jako napríkladPro tarmakologlcke použití se mohou elouěeniny obecného vzorce I prevádět na směsi 5 vhodnými lnertniml pevnými nebo kepalnýml termaceutickými nosnými látkami. Yakovéto farma V ceutlcké přípravky se mohou pripravovat metodaml, ktoré jsou ve farmeceutickém prümyelu.Předmětem predloženého vynálezu je způsob výroby nových derivátů fenanthrenu obecného vzorce I uvedeného a deflnovaného shore, který spočíva v tom, že se nechá reagovat...

Způsob výroby derivátů chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269995

Dátum: 14.05.1990

Autori: Béres Klára, Kulcsár Gábor, Frank Judit

MPK: C07D 401/10

Značky: derivátů, způsob, výroby, chinolinkarboxylové, kyseliny

Text:

...sŕedłní zejména enorganickě kyseliny, napříklsd kyselinu chlorovodikovou. stàovou, footoročnou o podobnä. zo zásad je možno použít hydroxidy s uhličitsny alknliokýoh kovu I kovů olkslickyoh zemin. Formylovou skupinu je možno odstranit v orgsniokdn rospoultldlo e/nebo ve vodě, s výhodou ve smaei vody a alkoholu. Nedvýhodnöuäi je smäà isopropylnlkoholu e vody v poměru 3 1. Reokce se provádí5 při teplot 25 až 100 °c, e výhodou při teplot...

Způsob výroby kyseliny tetramové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269994

Dátum: 14.05.1990

Autor: Meul Thomas

MPK: C07D 207/36

Značky: kyseliny, způsob, tetramové, výroby

Text:

...s 90 ° 0. Přednostnöjse prsoujs ss sníšenőho .tlaku, zvláätč mezi 100 rs e. 5 kPa, abyse z rovnováäneho stavu odstrsšovely odätäpoveně nižší olkoholy. Po reskční době přibliž-Ä nä 20 až 30 hodin se můše hbenzylow-B-pyrrolin-z-on nprsoovet obvyklým způsobem, například szeotropickým oddsstilovdním přebytoěnćho benaylalkobolu a popřípedö následující kry» stalizsoí.získaný produkt se může jednoduchým způsobem převést kstelytickou...

Způsob přípravy farmaceuticky čistého zinkového komplexu 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269993

Dátum: 14.05.1990

Autori: Seres István, Vágó Pál, Sebestyén Gyula, Simonyi István, Miholics Gizella, Görgényi Frigyes, Szeli Mária, Egri János, Kovács Márta, Fekete Márton

MPK: A61K 33/30, A61K 31/47

Značky: farmaceutický, zinkového, 5-chlor-7-jod-8-hydroxychinolinu, komplexu, čistého, způsob, přípravy

Text:

...komplexu vzorce I a 0,036 5 5 ~chlor-7-jodâ 8-hydroxychinolinu. Vzorky nasti pŕipravene eeeptioky a vážící 50 g ae uměle infikují buňkomi e sporamí výše uvedených mikroorganismů, aby ee získal výchozí počet zárodků 5 x O 5/3. Přímo po infekci /čas 0/ se odstraní že vzorků 1 g alikvotní části, potom po I, 2, 3, 4, 5. 6 a 7 dnech a v každém případě ee stanoví počet zárodků pomocí metodylicí destičky. Provádějí se tři paralelní zkouškv s oběme...

Způsob leptání předmětů, zvláště kovových a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269992

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zaluski Maciej, Herman Henryk, Laskowski Jerzy, Bilinski Wojciech, Bistron Stanislaw

MPK: C23F 1/00

Značky: předmětů, způsob, tohoto, zařízení, provádění, zvláště, leptání, způsobu, kovových

Text:

...od bočních etên nádob g, v nichž probíhá leptací proces, čímž se vytváří protokový prostor kapaliny procházející nádobami 3. Po dosažení vrchního okraja poslední nadoby g se vytvorená pána rozpade v nejvyšší části vlastního reakčního pásma, přičemž se plyn odvádí ze svislého reaktoru L potrubím 1 a kepaline stáká vlastní tíží přepadem do dolní části svielého reaktoru 1.plynu dochází uvnitř svisláho reaktoru 1 k uzavřená cirkulaci...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269991

Dátum: 14.05.1990

Autori: Salmon Roger, Whittle Alan, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54

Značky: akaricidní, insekticidní, výroby, látek, účinných, způsob, prostředek

Text:

...a butyleeteru kyselín obecného vąorce I, v něm R 1 znnmunñ atom vodíku,ch 1 oru nebo tluoru e R 2 představuje 2-orooylovou,Z-butylovou, 2-pentylovou,3-pentylovou, 2-methylprop-2-ylovou, 2 ~methv 1 but~ 2-ýlovou, oyklopropylovou, 1-methy 1 cykloproylovou neüo cyklohexylovou skupinu. tMezi konkrétní eloućeniny použitelná jako meziprodukty náležejí následující látky ethy 1-RS-2-/2-(prop-2-y 1)pyr 1 m 1...

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Shimizu Hiroschi, Uwai Toshihiro, Tachibana Masami, Sato Akihiro

MPK: B01J 27/128, C08F 4/64

Značky: pevná, katalyzátoru, její, výroby, polymeraci, alfa-olefinů, způsob, složka

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Způsob výroby 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269989

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gardner John, Muchowski Joseph, Berger Jacob, Clark Robin, Chiu Fang-ting

MPK: C07D 217/04, C07D 217/20

Značky: derivátů, 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových, výroby, způsob

Text:

...obecneho vzorce l je přibližnł recenicki eaěa diaetereoaerůwvýhodnd je nepřikled ale (as. rs), (as n, (an, rs) a (an, Ľn) ieoaerů 3- E 4-(34-d 1 aethoxyfenyD-d-leoprepyld-kýanobutyl -6 hdinethoxy-N-eethy 1-1,2,3,4 otetrehydroteochinolinu. výhodná je eko aala (as fs). (38. ťa), (sa, fs) o (ak, ťR) ieonerů 3-» ĽA-(siA-dioethoxyfenyn-etoteopropyl-hkyanobutyl.J -6 ,7-d 1 aethoxy-N-oethy 1-1,2.ruhtetrehydroteochtnoltnu . hcl. Výhodne je dne...

Způsob čištění perfluorpolyéterových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269985

Dátum: 14.05.1990

Autori: Valente Maurizio, Calloni Enzo, Raiola Alfonso

MPK: C10M 175/06

Značky: způsob, perfluorpolyéterových, olejů, čištění

Text:

...filtru.Pertluorpolyether nebo minerální olej je možno po filtraci při použití filtru s tangenoiálnĺm průtokem podle vynálezu přímo použít ve vakuových čerpadlech, nebo je možno jej ještě neutrallzovat k odstranění látek kyselé nebo zásadité povahy, které jsou případně v o leji pžítomny. zejména je možno provést neutralizaci olejů 3 nečistotami kyselě povahy průchodem vrstvou aktlvovaného oxidu hlinitého, aktivního uhlíku nebo...