Patenty so značkou «způsob»

Strana 46

Způsob výroby nových 4´-halogenanthracyklinglykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270411

Dátum: 13.06.1990

Autori: Suarato Antonio, Guiliani Fernando, Arcamone Federico, Penco Sergio

MPK: C07H 15/24, A61K 31/70

Značky: výroby, 4´-halogenanthracyklinglykosidů, nových, způsob

Text:

...s kyselinami jsou použitelná jako protinádorové prostředky. Tyto nová sloučeniny obecného vzorce A se používaji stejným způsobem jako kmenové sloučeniny (tj. daunorubicin a doxoruoicín) k léčení různých experimentálních nádorů myší, jako je například Ll 2 lU,P 388, P 388/04 apod. Předchozími testy bylo zjištěno, že tyto nové sloučeniny jsou v mnoha případech účinnější než kmenové sloučeniny. Ddpovídajícím způsobem se tudíž predložený...

Způsob výroby biologicky aktivní látky s imunostimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270410

Dátum: 13.06.1990

Autori: Page Yves-marie, Vanderhoven Christine

MPK: A61K 35/66, A61K 39/02, A61K 35/74...

Značky: aktivní, způsob, účinkem, imunostimulačním, výroby, látky, biologicky

Text:

...je těžko prokazatelný, pouzdro e koncovou destíčku, která nejsou vidět. Na agaru mají dvorce lyze průměr 1 až 1,5 mm, okrouhlou íormu, pravidelne okraje, zakalený stred a klony ľ sbíhłavá. iKultivační půda obsahuje na lítr hovězí extrakt 2,5 g, pepton 4,1 g, chlorid sodný 7,0 g, zbytek redestílovaná voda.Půda se naočkuje inokulem bakterií, které jsou ve íázi exponenciálního růstu. Počáteční hustota kultury je 1.105 bakterií na ml. Inkubace...

Způsob výroby trichlormethylkarbinolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270407

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vidra László, Szelestei Miklós, Schler István, Nemes Jószef, Székely István, Soós Rudolf

MPK: C07C 33/40

Značky: způsob, trichlormethylkarbinolů, výroby

Text:

...v prakticky kventitetivnim výtěžku odpovidejici l,l.l-tr 1 chlor-4-methylpenten-Zfol obecneho vzorce I. vhodným ketslyzůtorem pro evrchu uvedený typ reakce tedy neni katelyzdtor typu Lewieovy kyseliny jako přijemco elsktronů. nýbrž zoeedite, neutrdlni neho kyeeld slouäeniny trojveznáho železa nebo komplexy dvojvoznáho železa nebo odpovidojici soliJe třeba zdoraznit. že ee z chlorelu o hexahydratu-chloridu železitoho v průběhu reakce vytváří...

Způsob výroby oceli z pevných kovových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270404

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brotzmann Karl, Bogdany Von Ludwig

MPK: C21C 5/34

Značky: oceli, způsob, výroby, složek, pevných, kovových

Text:

...podstate je podle vynálezu v tom. že z celkového odpíchnutého množetví ocelí ae odgýleně uchová 10 až 30 hmot. taveníny. která ee jako takutá ocalové lázeň přídá k příétí veézce pevných kovových eložek po jejích předehřétí.výhoda způaobu podle vynélezu je v ton. že umožňuje epolehlívou výrobu ocelí z pevných železných složek, jako šrot nebo podobné. bez přídéní tekutého eurového železa pří příznivé apotřebě tepla e pomerne rychlén rytmu...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křemenák Lubomír, Lamač Miroslav, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Legeza Vasil, Rubáš Vlastimil, Kubíček Karel

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: redukci, petrochemické, měděných, parciální, řízení, způsob, reaktivace, procesy, plynech, určených, oxidací, nečistot, katalyzátoru, technických

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Způsob přípravy vysokoteplotního supravodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 270392

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hanslík Tomáš, Stávek Jiří, Zapletal Vladimír

MPK: C01F 11/02

Značky: přípravy, způsob, vysokoteplotního, supravodiče

Text:

...polymery, povrchové aktivní látky .či kcmplexotvorni činidla, které se edeorbuaí na povrchu čéetice. Stebilizaćní účinnost těchto létek spočívd v odpudivé sile v důsledku Oonlombovských odpudivých sil, vosmotickém tlaku s ve etőriokých zébranách překrývedícich se oblastí naadsorbovaných vrstev na lndividnálních čésticíoh.Jako vhodný ochranný prostŕedek se může použít některých z těchto hydrorilních ko loidd deriváty kyseliny polyekrylové,...

Způsob přípravy fotografických halogenidostříbrných emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270388

Dátum: 13.06.1990

Autori: Valuš Josef, Šípek Milan, Petera Jiří, Mareš Miroslav, Stávek Jiří

MPK: G03C 1/02

Značky: emulzí, způsob, halogenidostříbrných, fotografických, přípravy

Text:

...atríbra v Jednotce objemu emulze. V dalším kroku se prevode oatwaldovozrâní, kdy častice bez defektu dvoáčatění se rozpoučtějí, čímž se pŕísnivě ovlivní pro. centický podíl tabularníoh krystalů v emulzi.Halogenidostríbrné amulze s vysokou koncentrací častic lze připravit několika způsoby. Pro prípravu tabulárních krystalů ae ukázalo ako nejvýhodnějčí regulovat koncentraci čáatic v Jednotce objemu poklesom teploty systému. Ukázalo ee, .že...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kohout Josef, Machovec Jiří, Balcar Miroslav, Vogel Tomáš, Kaška Jiří, Koreček Zdeněk, Fencl Miloslav, Šíma Milan

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, přípravy, lisovacích, kompozic, epoxidových

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Způsob puslního řízení střídače, zejména pro záskokový zdroj a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270386

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: H02M 5/45

Značky: střídače, zejména, řízení, způsob, provádění, záskokový, puslního, zapojení, zdroj

Text:

...hmotnosti. Na obr. 1 jsou znázornený napůĺövó průbčhy v závlsloati na čase a na obr. 2 je jeden příklad možného blokovőho zapojení ILpI-evúdäní spôsobu pullľlĺhů řízení třídače podle vynâleou. Na obr. 1 je průböh a napätí etřídače se základní trekvencí vyšší než je frekvence nąpasu su. prawa 33 je modulační napstôvý .na s trekvencí napájecí .na so a. Výstupní napätí střídače 3 je znazornłno průběhu 3 o a výstupní napätí s cyklokonvertoru g...

Způsob separace amoniaku, fenolu nebo formaldehydu ze vzorku kalu, průmyslové vody nebo/a pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270385

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kutý Václav, Staňková Oldřiška, Roušalová Blanka, Beranová Marie

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadů, kalů, separace, vzorků, fenolů, formaldehydu, průmyslové, způsob, pevného, amoniaku

Text:

...eiolky pohl cuje uvedeným absorpčnlm roztokom. Vlastní stanovení se potom provádí pravidla bůžnými íotometrlckými motodamí. V případl íenolu nebo tormaldehydu obsahuje absorpční roztok v Goeckol-contatovä uzaväru s výhodou i vybarvovací činidlo. elouäící do jako uvedonő analytickć činldlo pro stanovovanou látku.Nový způsob využití -Goeckol-Contatova uzáver umožňuje náhradu klasické dostilační motody absorpcí plynno íáze. Způsob podle...

Způsob vytváření tenkých hydrofilných vrstev na povrchu předmětů z nehydrofilních methakrylových a akrylových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270372

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08F 8/12

Značky: methakrylových, akrylových, vytváření, tenkých, předmětů, vrstev, povrchu, polymerů, nehydrofilních, hydrofilných, způsob

Text:

...Případným elektrolytem může potom být například síran nebo fosforečnan alkalický nebo jejich směs. Pokud nevadí jejich těkavost nebo oxidační vlastnosti, lze použít i kyseliny dusičné nebo solné.Postup podle vynálezu se hodí zejména k hydrofilizaci intraokulárních čoček, kontaktních čoček nebo jejich opěrných částí, dále chirurgických nástrojů, například konců chirurgických pinset a podobně z polymethylmethakrylátu, především tam, kde hrozí...

Způsob čelního svařování přesných hranatých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 270371

Dátum: 13.06.1990

Autori: Carbol Pavel, Silka Jiří

MPK: B23K 15/00

Značky: způsob, přesných, hranatých, svařování, čelního

Text:

...pžedehnutých žlabů v důsledku nepravidelného teplotního ovlivnění materiálu k deformacím příčného i podélného směru tak, že se někdy mění i původní tvar předehnutých hran a je znemožněno účelné spojování čel trub čelním svařováním.Dosavadní technologie je tedy velmi komplikovaná a nezajiěčuje dostatečnou přesnost konečného výrobku. Proto musí po svaření následovat rovnání nebo kalibrace, a to většinou s problematickým výsledkem. Dojde-li...

Způsob extrakčně spektrofotometrického stanovení reaktivních alkylhalogenidů ftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270370

Dátum: 13.06.1990

Autori: Halámek Emil, Kobliha Zbyněk

MPK: G01N 33/52

Značky: způsob, stanovení, alkylhalogenidů, reaktivních, spektrofotometrického, extrakčné, ftaleiny

Text:

...ethylJodid, bronbanzylkyanidl 2-dibroapropan a dalłí. Tato aatoda při velmi dobra citlivoatí vlak pre kvantitativní atanovení zejnena nízkych konoantraoí není doatatečnü přaená.Uvedená nedostatky nutnoat dlouhé tooperaoe, malá přeanoat etanovoní a zejména nízká ealaktivita detakoe a atanovení alkylhalogenidů typu bie(2-ohlorethyl)oulfidu nebo bio(2-ohlorethy 1)alkylaminu, Jeou odatranłny způsobem analýzy podle vynalezu.Podatetou...

Způsob výroby octanu benzylnatého benzylací octanů alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 270369

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matouš Vladimír, Havlíčková Libuše

MPK: C07C 69/157

Značky: alkalických, benzylnatého, benzylací, octanu, výroby, způsob

Text:

...varu reakění aoěai klaeá dooažitalnd hodnota teploty v roaköní ooőai podle atupnů zroagování ootanu alkaliokáho do uatalanó hodnoty ktoré Ja o 8 až lo °c nižäi naž taplota vrouoí raokční aoäai na počátku raakoa a banzylohlorideo. Raaküní doba činí 4 až 8 hodin.Izolaoi produktu lzo a výhodou uakutečnít vakuovýo oddaetilovdnío rozpouitldla. ktorým Ja kyaelina ootovdí která přejda do přodlohy i a prípadný nazraagovanýa banzylchloridao a muža...

Způsob přípravy 3-fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl etheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270368

Dátum: 13.06.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: C07C 43/257

Značky: způsob, etherů, 3-fenoxybenzyl-2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl, přípravy

Text:

...fazovóho přenosu. Tieto poatupea vzrostl celkový výtěžek latky podle vynalezu na hodnotu až 88 teorie. Čietota takto zíokanáho produktu podle vynúlozu enelyzovaneho plynovou chroaetogrefií byla v rozaezi 97 až 98 .Příklady provedení reakce za různých podmínek jeou uvedeny v následujících příkladoch a take Joou uvedeny příklady prípravy Jedna z výchozích oložek v přikladoch 5 e 6.V tříhrdlě baňce o obeahu l 0 O al opatřené níchadlem....

Způsob koncentrace chromu v albánském louženci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270367

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C22B 34/32

Značky: způsob, albánském, louženci, koncentrace, chromu

Text:

...vzursk 400 g elbánakaho loužanos byl rozdružen proeátía přes eíto o průnäru oka 0.6 as e vyeušen v laboratorní suisrnł při 120 °C do konetantní haotnoati(364 g). Vysuäsný vzorsk pak byl podroben granulometrickeau rozboru, přićaež byl rozdělen na čtyři frakoe o přibližně stejné hmotnosti podíl s velikosti zrna pod 20/ua(95,6 g, tj. 25,3 huot.) podíl 20 až 50/ua (96,4 g, tj. 25,5 hoot.). podíl 50 až 70/ua (67,0 g tj. 23.9 haot.) a...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270366

Dátum: 13.06.1990

Autori: Toman Jaromír, Žaludová Iva

MPK: C07C 69/96

Značky: bis-substituovaných, polyglykolů, allylkarbonátů, výroby, způsob

Text:

...üaet z celkové núaady bieohlerourayenčanu glykolu a jeho zbytek Je vnaäen postupně epolu e alkelickým hydroxidea tak, aby biachlcronrovenčan glykolu byl neuatále v přebytku.-Teprve po dodavkoviní jeho oelĺ níeedy je davkován eaootný alkelický hydroxid vo anožatví zbyleo pro dokončení.raakca.výhody poetupu podle vyntlezu jeou núeledujíoíz Aktuální koncentrace biechloronravenčanu glykolu v reakční eałei je nízka a ia je oaezene aožnoat jeho...

Způsob a zařízení pro uzavírání plynových nízkotlakých systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270364

Dátum: 13.06.1990

Autor: Straka František

MPK: C12M 1/04

Značky: nízkotlakých, plynových, způsob, systému, uzavírání, zařízení

Text:

...napätí a eanočinně otevření uzévłru při obnove elektrického napätí bez nutnoetí ínatelece bateriového eyaténu nebo mechanicky ovlédaných areetur nebo hydraulicky nebo pneunaticky ovlédených areatur ee zéeobníky tlaku. Daléi výhodou vynélezu je eožnoet aeřízení uzavíraoího tlaku eeřízenín hladiny v zéaobníku kapaliny. Jínou výhodou je eožnoet využít nédobu e kepalinovýn uzévěren eoučeené jako eeparétoru kondenzátu z plynu nebo chladiče...

Způsob zpracování fosfatizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270362

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bahenský Vladimír, Franče Pavel

MPK: C02F 1/42

Značky: způsob, zpracování, kalů, fosfatizačních

Text:

...e podstatné menší množství kelů, která obsahují pouze dve kovy, se nechá odeadit.Postupom podle vynálezu se podetotně eníží objemy závadných kalů po foefatizaci a ziská so značné množství foefátů, využitelných v zemědělství jako hnojívo. Jelikož se kovové ionty vyloučí separátně v podobne hydretovenýoh oxidů, bylo by možná je využívat v hutnictví. Způsob podle vynálezu nevyžaduje investiční náklady na vývoj ne bo výstavbu nových zařízení....

Způsob výroby racemické 2-(4-isobutylfenyl)-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270360

Dátum: 13.06.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Drahoňovský Jan, Hampl František, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Kubáň Josef

MPK: C07C 53/134

Značky: racemické, výroby, 2-(4-isobutylfenyl)-propionové, kyseliny, způsob

Text:

...přidání roztoku hydroxidu se z rsakční směsi začne uvolňovat amoniak, který se jiná ve vodě a využije při neutrelizeci kyselých ví 3 Vžhikajícich po uvolnění kyseliny vzorce I ze eodná soli. Po dalších 5 až 10 hodinách zahřívání je hydrolýza ukončena /prakticky se zastaví vývoj amoniaku/ a z reakční směsi se oddostiluje přavážná část alkoholu. Potom se k reakční směsi přidá pozvolna 0,7 až l hmotnostní díl aromatickáho uhlovodíku...

Způsob zvýšení obsahu avidinu ve vodném roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270359

Dátum: 13.06.1990

Autori: Aussenbergová Marcela, Cakl František, Plachá Bohuslava, Míková Kamila, Karásková Hana, Navrátil Jiří

MPK: A61K 37/02

Značky: obsahu, avidinu, vodném, zvýšení, způsob, roztoku

Text:

...nevýhody odstraňuje zpoeob podle vynalszu, jehož podstata spočivá v tom, že promývaci vodný roztok použivaný k vymýváni iontomäničú se aplikuje vioenáeobnä. Tim sa doeáhne několikanúeobnáho oboheceni roztoku evidinem - na cca 200 až 400 mg v 1 1. současně však nerůetá 1 koncentrace delěich belaetnioh bilkovin. Z toho důvodu je nutné ukončit vioenásobnou aplikaci vodného roztoku ořed doeaženim hranični koncentrace belastnich bilkovin. ktoré by...

Způsob přípravy bromderivátů 4-aminobenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270356

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nováček Libor, Petrovičová Anna

MPK: C07C 95/08

Značky: bromderivátů, přípravy, způsob, 4-aminobenzaldehydu

Text:

...elementárnim bromem je nezbytnápracovat a přehytkem 4-aminobenzaldehydu, protože při nodbytku bromu vzniká 2, 3,6-tribromanilin.Pro bromaci je nutná použit etherový roztok čeretvä připravonáho monomerniho 4-aminobenzaldehydu.Výhoda nového postupu apočivá V tom, že 3-brom- a 3,5-dibromdariváty 4-aminoben zaldehydu Ja možná připravit přtmým postupom bez nebezpeči polymerace 4-am 1 nobenzaldohydu.K 23 g čeratvě připrovaného...

Způsob stanovení aktivity proteolytických enzymů a prostředek ke stanovení této aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270355

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrbotická Eva, Rybák Miroslav, Kasafírek Evžen

MPK: G01N 23/16

Značky: aktivity, prostředek, této, proteolytických, enzymů, způsob, stanovení

Text:

...tady proetředek ke stanovení aktivity proteclytíckých anzymů, jehož podstate spočívá v tom, že sestává 2 nstečného organickéhonebo anorganického materiálu s kepilárníní vlaetnoatmi, obsahujícího peptidický derivát p-fenylendiaminu obecného vzorce I jako chromogenní aubetrát, činidlo udržujicípH systému na hodnotě 5 až 10, činidlo enižující hodnotu pH eyetćmu pod 4 a eloučeninu obecného vzorce III v množství nejnéně jednoho ekvivalentu,...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Exnar Petr, Baborák Radko, Abramovič Anastáz, Pospíšilová Jana, Beránek František, Pajurek Jiří

MPK: C03B 1/00

Značky: způsob, tavení, skleněná, kusového, colemanitu, čištění, vlákna, přírodního, vhodného, sklovin, surovina, zejména

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

1-(4)-3Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2- dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270350

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/743

Značky: biologicky, látka, přípravy, účinná, 1-(4)-3alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2, způsob, dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové, kyseliny

Text:

...a akvimolarntho mnałatvi dioyklohaxylkarhodiimidu při taplotě La až zo °c nebo a ohloridam či anhydridan organické kyaaliny za ofitamďoatiakvimolárniho mnozstvi hazvodáho pyridinu při 20 až B 0 °C.V dalüim ja vynález blíža objaanln na přtkladach provodanl, aniž aa na tyto výlučně omezuja. ~(1,1 mmol) 1-4-(3-mathoxy-3-mathyl-2 ~brnmbuto×y)fanylĺ-1-propanolu, 0.2 9 (1 mmol) dicyklohaxylkarhodiimidu a 0,01 g (0,1 mmol)...

4-(3-Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy)fenylalkanoly jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270349

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 43/23

Značky: 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy)fenylalkanoly, látky, jejich, přípravy, účinné, biologicky, způsob

Text:

...hydridu lodovau vodou o vyeráženáho hydroxidu hlinitého 10-nim vodným roztokom HQSO 4 se oddělená promytá éterické vrstva odpcř 1 la.Ziakaný odparok se dölil aloupcnvou chromatografii na eilikagelu I 8 hmot. vody. Spcjnná chronatogrnfioky Jednotné frakce poskytly po odpařeni aluöniho činidla tpotrnlátordiathylótor, obaahujici až 50 obj. diothylátoru) 2,8 g (B 4 ) chromatograficky čistého 1-I 4-(2-bron-3-mothoxy-aunorhylbutoxy)fený 1...

Způsob a zařízení pro odebírání dvousměrně vrstvených textilních přístřihů z hraničky a jejich přemísťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270348

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vožda Vladimír, Lužný Jiří, Směšný Zdeněk

MPK: D05B 39/00

Značky: přístřihů, vrstvených, jejich, způsob, textilních, zařízení, dvousměrné, hraničky, přemísťování, odebírání

Text:

...na obr. 2-jsou nosné desky lg v podstatě čtvercováho tvaru s snímací hlavice lg jsou umíatäny v rozích.nosná desky lg, tedy ploäně. Na zbylých dvou ranenech lg jsou uchyceny odpružená nosné desky l 3, ktoré vs znázornená konkretním provedení mají tvar zkossnáho čtyřúhelníka. snínací hlavice lg jsou na nich uspořádány odlišné. V provedení na obr. 2 je použito tří snímeoích hlavic lg, která tvoří línii podal zadní hrany nosné desky 35,...

Hydrofilní transparentní síťovaný kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270345

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vacík Jiří, Součková Dana, Obereigner Blahoslav

MPK: C08F 20/60, C08F 20/58

Značky: síťovaný, způsob, transparentní, hydrofilní, kopolymer, výroby

Text:

...Je vhodný pro odlćvéni napr. odatřadivé liti kontektnich čoček. Použité rozpouétédlo, ktoré by v prvnim připodě brénilo mechanickému oprecováni zde naopak přiznivő ovlivňuje tlaky projevujici ee při zbotnéni Již hotovéhc výrobku.Je také možné a v připadl výroby vicebotnavých eouetružených kontaktnich čočak výhodne. rozpcultédle, popř. vodou rozpuatné nizkomolekuldrni podily. obeažené v eiřcvanén kopolymeru připrevonén v přitcmnoeti výše...

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: kinetiky, zjišťování, elektrochemické, mechanismu, koroze, způsob, kovů

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wald Jiří, Neužil Lubomír, Mocek Karel, Bejček Václav, Vlček Antonín Akademik

MPK: C01D 7/35

Značky: způsob, plynných, přípravy, směsi, siřičitého, uhličitanu, zejména, oxidů, příměsí, zachycování, sodného

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Způsob přípravy tlakového vzduchu pro nízkoteplotní dělení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270335

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 3/12

Značky: vzduchu, způsob, přípravy, nízkoteplotní, tlakového, dělení

Text:

...kompreeorového chladícího zarízení. Protože produkty dělení vystupují ze zařízení s teplotou kolem 5 °C je nižší kompreaní práce na jejich stlačení, než když by se ohŕívaly k taplotě tlakového vzduchu a vyetupovaly by s teplotou 25 až 35 °c. Zařízení k provedení způsobu prípravy tlakového vzduchu podle vynálezu bude v některých případech inveetične méně náročná než doposud známa zařízení, protože ae kapecitně zmenší kompreeorové...

Způsob recirkulace nebo odvodu úletu popílku z reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270334

Dátum: 13.06.1990

Autori: Řeháček Zdeněk, Jeřábek Vladimír

MPK: C10J 3/56

Značky: popílku, způsobu, recirkulace, provádění, zařízení, tohoto, způsob, odvodu, reaktoru, úletů

Text:

...amen s chladícím pláätěn, šnekem nebopístam zasahuáíoímdo vetupmí části těleea a výatupní váleovou nebo kuželovitê konvergentní hubiei. Pro řízení intenzity atlačení popílku Je za výstupní hubići deska nebo kužel přieunovaný k hnbici nebo zatlačovaný do otvoru hubice. Šnak Je váloový nebo kuželovitö konversentní e rovnoaěrným atoupáním, se atoupáním zmenšuJíoím se ve směru dopravy nebo Jedich kombinací. Šnek či píat mohou býts vnitřním dutým...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270333

Dátum: 13.06.1990

Autori: Volfová Olga, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Kyslíková Eva

MPK: C12N 1/32

Značky: metanolu, způsob, výroby, kvasničných, produktů

Text:

...5 litrů a plněním 2,5 litru byla provedena Jednorázová kultivaca kvasinky Candida boidinii 2 na minerálním médiu s xylőzou. složení minerálního média bylo 1 litr vodovodní vody,3 g 101401 7 g KH 2 P 04 O,5 g MgS 04.7 H 200,l g NaCl 1.00 mg kvasničného extraktu a 10 /u biotinu. Xylóza byla pouzite v množství 3 g v l litru média. pH média během kultivaoa bylo udržovâno automaticky na konstantnívýši pH 3,0 dávkováním 3 1 hmot. KOH nebo NaOH a...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270332

Dátum: 13.06.1990

Autori: Volfová Olga, Kmentová Miroslava, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav

MPK: C12N 1/32

Značky: kvasničných, produktů, metanolu, způsob, výroby

Text:

...dala katalůzy, redukovaný nikotinadenindinukleotid (RADE) a redukovaný glutathion (GSR).V zásad Je mozno při kultivacích postupovat dvoJím způsobem. Melaacvé výpalky lze přidat k minarělnímu médiu bud Jednorázově na počátku Iermentaoe, nebo postupně v průběhu kultivaca v koncentraci 0,l až 0,3 hmot.V laboratorním mechanicky míchaném rermentoru e celkovým obJemem 5 la plnením 2,5 1 byla provedena neeterilní Jednorázová kultivace...

Způsob stanovení síranů v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270328

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lexa Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: roztoku, stanovení, způsob, síranu

Text:

...se odstraní způsobem stanovení stranu v roztoku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sa sírany přítcnně A v analyzovanám roztoku sráží roztokom barnatá soli obsahující kationtový tenzid,napr. septonex v roznezí 0,5 až 5 mg v l nl a mikrosuspanzi síranu barnatého v množství 0,0 l až 0,1 v nl. a möří se intenzita vznikláho zdkalu.Výhodou tohoto řešení apůsobu stanovení aíranů je to, že intenzita zákalu, turbidaoe, je pri...

Způsob odsiřování nebo/a denitrifikace plynné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270319

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skácel Štěpán, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, denitrifikace, směsi, odsířování, plynné

Text:

...nad l 2 oo °C a mohou být přspálsny. takłs ztrácsjí rssktívlhn s S 02. ro vls vsdo kks snlžování odslřovacího slsktu s ks zvylsnő spotřsbi adltlvs. s tsdy l k skonomlckým ztrátám.Výis uvsdsnó nsvýhody odstraüujs způsob odslřovćní nsbola dsnltrlílkacs plynná smůsl obsshulící oxloy síry nohe/s ozldy lusíku pomocí olspsrss sbsorbsnu podls vynálssu. shoł podststou ls. ls äástlos sbsorbsntu rosptýlsns v plynulá smlsl jsou vystsvsny účlrlkům...

Způsob výroby tripolyfosfátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 270316

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lucký Josef

MPK: C01B 25/41

Značky: tripolyfosfátu, způsob, výroby, sodného

Text:

...o dinotrlumíoníúlu o molárním pomönm P i No c- 1.666 je jejich suĺení v rozprołovocí suůárnł o následná kolcinaco zo vzniku kipoiyíosíátu sodnćho. Při tomto spôsobu výroby so zĺskćvú trlpoiyíosiút sodný vo formě zm - tuhých kuiičok. iyto kuiičky jsou isnkostůnne o vykozují malou odolnost proti poškození při monipuloci. snížení sypnć váhy je možno dosáhnout přídovkem látek. která se při zvýłonó topiotě rozkiádąjĺ zo vývoje plynů. ktore...

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270315

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rathouský Jiří, Sokol Václav, Pelikán Jiří, Hošek Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: vodou, dodatečného, způsob, konstrukcí, stavebních, vysoušení, zamokřených

Text:

...obecneho vzorce Rnsixłáhzmttm. kde R je alkyi s 1 s to atomy uhtíku nebo aryl s o atomy uhllku. x je OR . kde Rje alkyl s 1 a to atomy uhlíku nebo aryt s 6 atomy uhtíku, n je čisto 1 až 3. Y je kyslík a m je o až 1.5. v ornanickem rozpoultłdie nebo ve vodne emuizi a vooný koloidní roztok oxidu křemičtteho. obsahující častice o střední velikosti 1 o až zo mltimlkrometrů. prostý alkolií. ktorý vytvořípőrech gel nepropustný pro kapalnou...

Způsob stabilizace polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270314

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pešta Pavel, Sedlář Jiří, Zahradníčková Alena, Šulc Zdeněk, Ottis Jiří

MPK: C08K 5/15, C08K 5/13, C09K 15/06...

Značky: polypropylénu, stabilizace, způsob

Text:

...o kombínaot ao dvlma íenollckýml stabilizotory oe vyrábłjí kondanzací blaíenolů o apíotsldrhydçlnam a eau oharakhrízovćruy obsahom opoxldlcklho kyelíku. Epoxldovó pryakyřlce obsahující o. a 1 o 96 hmotnoolních opoxídlckłho kyalíku nagují o kovy a tím onílují mnololví kovů. vetuptajíoích do nakoe a íenoltckýmí stablllzćlory. Tím takő eníiují pravdůpodobnoot výskytu nelldoucmo saborvení polymeru.Přldtním o.o 1 až 1 96 hmotnoolního...

Způsob enzymového stanovení močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270307

Dátum: 13.06.1990

Autori: Marek Miroslav, Valentová Soňa, Karlíček Rolf, Solich Petr, Polášek Miroslav

MPK: G01N 33/573, G01N 33/50

Značky: způsob, močoviny, enzymového, stanovení

Text:

...nevýhodu odstraňuje způsob eneymoveho stanovení močoviny analýzou. sklâdají cí ee z hydrolýzy močovlny lmobilíeovanou uznanou a z kolorímetrlckeho stanovení uvolnłneho amoniaku průtokovou lnjekčni analýzou. vyznačený tím. ie se do nosneho proudu loetatoveho pulru aplikuje vzorek obsahující močovlnu. noený proud se uvede do kontaktu a lmobllloovanou ureaeou umíatłnou pevnů na nosičl v enzymovem reaktoru a po průchodu ae noený...