Patenty so značkou «způsob»

Strana 45

Způsob výroby meziproduktu s prvního stupně konfekce radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270568

Dátum: 12.07.1990

Autori: Carpentier Jean, Vorih William

MPK: B60C 9/08

Značky: prvního, konfekce, radiální, pneumatiky, stupně, způsob, výroby, meziproduktu

Text:

...podstatě kolmém ke dráze pohybu povlečeného textilního pásu a nepříč k textilním nitím a k ose otáčení konfekčního bubnu.vynález bude vysvětlen na příkladech provedení znázorněných na výkrese, kde značí obr. l schematicky axonometrický pohled na zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, obr. 2 řez vedený rovinou II-II na obr. 1, obr. 3 zvětšený schematickýaxiometrický pohled na první obměnu podrobnosti z obr. l, obr. 4 zvětšený achematický...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270567

Dátum: 12.07.1990

Autori: Coombs Mandy, Jennens David, Gilkerson Terence

MPK: C07D 279/04, C07D 279/06, A01N 43/86...

Značky: fungicidní, látky, prostředek, účinné, způsob, výroby

Text:

...otom vodiku o když R znamená terc.-butylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo 2-methoxyfenylovou skupinu, X představuje otom kysliku nebo atom siry.Přikladem eubatituentu značíciho otom halogenu je otom fluoru, otom bromu u atom chloru. Alkylová nebo alkenylová skupine obsahuje vždy uvedený počet atonů uhllku a má přímý nebo rozvětvený řetězec. V těchto případech jde účelně o nethylovou, ethylovou,propylovou nebo propenylovou skupinu. Pokud...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270566

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gilkerson Terence, Jennens David, Coombs Mandy

MPK: A01N 43/86, C07D 279/08, C07D 279/04...

Značky: účinné, látky, výroby, fungicidní, způsob, prostředek

Text:

...vzorce OR 3.ve kteréo R 3 znelenó otoe vodiku nebo elkylovou okuplnu e F 2 představuje otoo vodlku a Q znelenâ kyenoekuplnu nebo F 1 e P 2 v dohroeady zne|enojlekuplnu vzorceve ktere HelzneIená tou helogenu, eReekce ee obvykle provádí v lnertnxe organické rozpouätedle, jako je other nebo dlchlornethen, při teplote uezl teplotou nletnoetl e teplotou rpětného toku. Pokud Pl a F 2 předscavujl dohroeady ekuplnu vzorcea Q znamená eco vodlku,...

Způsob výroby krmivové přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 270563

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bornemisza Endre, Schmidt János, Bálint Sándor, Korcyl Béla, Czencz Ferenc, Korda Rudolf, Szigeti Jenö, Adám Róbert, Kubó Sándor, Palócz László, Tóth Mihály

MPK: A23K 1/00

Značky: výroby, krmivové, přísady, způsob

Text:

...tanku zředí vodou o teplote alespoň 60 °C, s výhodou o teplotě 70 °C, obsah sušiny takto získav ného rmutu činí 250 až 300 g/1. K tomuto rmutu se za nepřerušovanáho míchání pŕivádí na místě samém vyrobený zelený sled nebo sled v množství 1 až 5 X hmot. na sušinu rmutu. Po dvou- až tŕíhodinovém míchání se získá hydrolýzou rmut obsahující 40 g/1, s výhodou 60 g/1 cukru. K tomuto rmutu se přivede směe chloridu draselného a měünatého, síranu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270561

Dátum: 12.07.1990

Autori: Defraine Paul, Ferguson Ian, Godfrey Christopher, Anthony Vivienne, Hutchings Michael, Clough John, Clowley Patrik

MPK: A01N 43/40, A01N 43/54

Značky: prostředek, látek, účinných, výroby, způsob, fungicidní

Text:

...představuje-li W 5-tritluormethylpyridin-2-ylovou skupinu, neznamená A kyslík, Q a jejich stereoisomery.Sloučeniny podle vynálezu obsahují nejměně jednu dvojnou vazbu uhlík-uhlík a někdy se získávají ve formě aněsí seouetrických isonerú. Tyto směsi však lze dělit na individuální isonery a do rozsahu vynálezu spadají jak tyto individuální iaomery, tak směsi isonerd ve všech pouěrech, včetně sěaí obsahujících převážně Z-isoner a směsí...

Způsob solubilizace biologicky účinných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270560

Dátum: 12.07.1990

Autori: Falk Karl-erik, Rosinski Adam, Sjörgen John, Hugosson Sven

MPK: A61K 9/22

Značky: sloučenin, způsob, biologicky, solubilizace, účinných

Text:

...na 1 díl hmotnostní účinné sloučeniny.Další znaky tohoto vynálezu, stejně jako detailnější údaje o navrženém řešení, jsou zřejmě z následujícího textu.Dosažení cíle tohoto vynálezu tedy umožňuje použití pomocného rozpouštědla nebo solubilizační látky, která se mísí s účinnou sloučeninou s velmi nízkou koncentrací. Solubilizačni prostředek, vhodný pro provádění způsobu podle tohoto vynálezu bude dále podrobněji popsán. Učinná látka se v...

Návnada pro zvířata a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270559

Dátum: 12.07.1990

Autori: Schneider Irma, Schneider Lothar

MPK: H01M 31/06

Značky: zvířata, její, návnada, způsob, výroby

Text:

...tukové složky, která byla předem zkapalněna a s touto se mísí, totéž platí í pro návnadu (při použití rybí moučky může návnada-odpadnout). Pro specielní oblasti použití je také možné místo homogenního rozdělení nâvnady v nosiči, tuto po výrobě nástrahy na tuto nastříkati neho na ni rozprášiti.Je také možné po vyrobéní návnady na tuto nanést přísadu obsahující vosk, jako například parafin, ale při tom je nutné dbát na to, aby se tímto...

Způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270558

Dátum: 12.07.1990

Autori: Thierauch Karl-heinz, Skuballa Werner, Dahl Helmut, Stürzebecher Claus-steffen, Vorbrüggen Helmut

MPK: A61K 31/70, A61K 31/557

Značky: cyklodextrinu, karbacyklinů, způsob, výroby, derivátů, klatrátů

Text:

...tetrahydroxypyranyloxyskupiny, tetrahydrofuranyloxyskupiny, trimethylsilyloxyskupiny, tribenzylsilyloxyskupiny nebo dimethyl-terc.-butylsi 1 yloxyskupiny.Předmětem tohoto vynálezu tedy je způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu obecného vzorce I uvedeného svrohu, který spočíva v tom, že se karbacyklin V pevném stavu nebo v roztoku po dobu 4 až 50 hodin míchá za teploty 25 až 60 °C s vodným roztokem Á ~, Q-...

Způsob přípravy alkylendiaminového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270556

Dátum: 12.07.1990

Autori: Satoh Masaru, Shinozaki Haruhiko, Kamishiro Toshiro, Hashimoto Koichi, Moritoh Naoya, Masaki Mitsuo

MPK: C07D 295/12

Značky: způsob, přípravy, derivátů, alkylendiaminového

Text:

...kyse 1 inyje kyselina chlorovodíková, sírová, dusičná, bromovodíková a fosforečná.Alkylendiaminový derivát podle vynálezu se může použít ve formě soli s jakoukoliv kyselinou pro použití jako insekticid, avšak měl by být ve formě soli s farmacuticky vhodnou kyselinou. Příkladem této kyseliny je kyselina chlorovodíková, fumarová, maleinová, a mechansulfonová.cs 270 555 B 2 3 Typické příklady alkylendiaminových derivátů podle vynálezu jsou...

Způsob výroby acylované cyklické diketonové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270553

Dátum: 12.07.1990

Autori: Heather James, Milano Pamela

MPK: C07C 49/697

Značky: cyklické, způsob, výroby, sloučeniny, diketonové, acylované

Text:

...k enolovémuesteru nebo za prítomnosti stechiomatriokeho množství kyanidu alkalického kovu vzhledem k enolovému esteru a katalytiokého množství oykliokého Crown etheru nebo jeho acyklického analogu.Sloučeniny tohoto typu s různými suostituenty na jednom nebo obou kruzích cyklohexanu nebo ťenylu jsou uvedeny v Evropské patentová přihlášce š. 9 Ď 262, v čs. patentu č. 270206 a patentovýoh přihláškách č. 51/l 3750 a 51/13755, které uvádějí...

Způsob výroby 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-I2-derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270552

Dátum: 12.07.1990

Autori: Schillinger Ekkerhard, Town Michael Harold, Vorbrüggen Helmut, Radüchel Berndt, Stürzebecher Claus-seffen, Skuballa Werner, Haberey Martin

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, způsob, 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-i2-derivátu

Text:

...má podle tohoto následující strukturní vzoreovynález se tedy týká způsobu výroby 3-oxa-őa-karbsproetaglandin-IZ-derivátů obecného vzorce IR, , R 2, R 3, R 4 značí aton vodíku. nebo nethylovou vsküpinu eR 5 znamená nethylcvcu nebo ethylovou skupinu, a Jejich solí a ryziolosiolcy snáěenlivýni bázoni.K tvorbě solí Jsou vhodná enorganická e. organické báze, známá pro odborníka k tvorbě tyziolosicky snilenlivých solí. Jako příklady...

Způsob přípravy tetrasubstituovaných benzenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270551

Dátum: 12.07.1990

Autori: Suhara Yasuji, Ohtsuka Tatsuo, Shinma Nobuo, Fujiu Morio, Umeda Isao, Ishitsuka Hideo

MPK: C07C 97/10

Značky: přípravy, způsob, tetrasubstituovaných, benzenových, derivátů

Text:

...přičemž se použidí Jako výchozí látky aloučeniny vzorce IIa. III, kde R 1 ,je hydroxyakupina, R 2 je methoxyekupina e R 3 ae methoxybenzyl a Z-łiydroxy-6-methoxy-4-(3-methy 1-2-buteny 1 ox 7)-N-(p-methoaqbenzynbenzamid, přičemž ee použiáí Jako výchozi látky eloučeniny vzorce II a III, kde B, Je hydroxyekupina, R 2 .je 3-methyl-2-butenyloxyekupina R 3 Je p-methoxybenzyL Sloučeniny vzorce I proJevuJi antivirální aktivitu, obzvláätě brzdí...

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: polyakrylové, kyseliny, stabilních, přípravy, polymethakrylové, suspenzí, způsob

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Způsob čistění kyselých odpadních vod zejména s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270495

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tesař Stanislav, Dvořák Josef, Charamza Jan, Grünwald Alexander, Bulička Milan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: způsob, obsahem, odpadních, čištění, zejména, kyselých, anorganických, pigmentů

Text:

...takto vyčlitäných vod do toků není možné.Uvedená nevýhody člätłní obou druhů vod řeší způsob podle vynálezu. vyznačující se tím. že ae kyselé odpadní vody a obsahom anorganlckých plgmentů emísí v poměru 1 z 0.2 až 1 o s výhodou 1 z 1 s odpadníml vodami z výroby anprganlckých plgmentů deaulíatovanýml vápnem a eoleml hliníku v poměru lontů síranových hllnltým x vápenatým - 1 s 0.2 z 0.5 až 1 z 1.5 z 4 s pH 9.5 až 13.5. pH vzniklé směsi se...

Způsob stanovení stopových příměsí v N-(6-methyl-8 alfa-(9-arogenyl)N’,N’-diethylmočovině a v jejich solích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270492

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/00

Značky: alfa-(9-arogenyl)n',n'-diethylmočovině, solích, stanovení, způsob, jejich, stopových, n-(6-methyl-8, příměsí

Text:

...přímőeí v lieurldu kapalinovou chromatogreiíí na kyanové koionä podle vynálezu. kdy se ako mobilní fáze použije roztok citronanwěho, octanoveho nebo íosíorečnanovćho pufru e pH v oblastí od 2 do 8,5 ve směsi vody a acetonitrllu. kde obsah vody může být v rozmezí 2 o až Bo 56 objemových. Tato metoda má výhody ve vysokóm rozlišení jednotlivých píků, me stanovení je nižší než 1 ppm a navíc nedochazí k rychlómu opotřebení chromatosraiických...

Způsob výroby kyseliny 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270491

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hájíček Josef, Hezký Petr, Stanková Magdalena

MPK: C07D 209/08

Značky: způsob, kyseliny, 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové, výroby

Text:

...(R - H) v ełhanolu (30 ml) ee uvádí 30 mlnul chlorovodĺk, přičemž emče postupně hnődne a eamovolně se zahňje k veru. Zároveň dochází k vylučovćnĺ emnozmného chloridu amonného. Potom se reekčnĺ směs zahřĺvú 1 h k varu, ochladí se a ztlllrujo. Kryełaly se promyj( etlhąnolem e spojené tluráty se odpeří vo vakuu. Zbytek ee rczděll mezi chloroform (30 ml e vodu (30 ml). organické fáze se promyje vodou (10 ml). vyeuší se chlorldem vápenałým a....

Způsob odstranění kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270486

Dátum: 13.06.1990

Autori: Špaček Václav, Trolerová Martina, Šťastná Miroslava

MPK: C02F 1/76, C02F 1/58

Značky: způsob, kyanidů, odstranění, odpadních

Text:

...formě vodného roztoku, v takovem množství, že na jeden molarní díl železa, přítomného v odpadní vode, připadají alespoň dva molární díly mčdi, načo ss vyloučene sraženina od odpadní vody eddelí.Z výše uvedeného vyplýva, že se odbourání kyanidů v odpadní vodě provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se najprve odstraní komplexní kyanid železa vysražením va formě cuzřel (cN)6 Z H 20 přidaním ve vodě rozpustné sloučaniny mědí. vyloučená...

Způsob výroby práškového polyimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270485

Dátum: 13.06.1990

Autori: Švejdová Emilie, Preisler Ladislav

MPK: C08G 73/10, C08L 79/08

Značky: práškového, způsob, polyimidu, výroby

Text:

...při 320 OC na vzduchu netmevne.Oproti predchozímu postupu je nutno homogenizaci výchozích surovín pro pripravu polyimídu přímo z dianhydridu, to je vmíchání směsi dianhydrid-grafit do diamínu, provádět bez prístupu vlhkosti, nebot hygroskopický diamin způsobuje vlhnutí směsi a vznik aglomerátů.Při postupném zvyšování teploty polykondenzace je část oiaminu vynesena unikající reakčni vodou, čímž je molární poměr reaktantů porušen.Vzniklý...

Způsob nastavení separačních vlastností zařízení pro elektromigrační separační metody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270482

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pospíchal Jan, Gebauer Petr, Boček Petr, Deml Mirko

MPK: C25B 11/00, B01D 57/02

Značky: vlastností, způsob, nastavení, metody, způsobu, zařízení, tohoto, separačních, provádění, elektromigrační, separační

Text:

...pH vytváraných iontových matríc s pouhýmí několika elektrolyty změnou elektrických proudů protékajících startovou, cílovou a modifikační elektrodou, ktere jsou umístěny mimo separační prostor. Toto proběhne v době rovnající se přibl 1 ŽnědDbĚ separace. Při hledání optimálních separačních podmínek se takto dosáhne snáze a rychlaji kýženého výsledku.Zařízení pro tento způsob je snadno automatizovatelné a nemá pohyblivé mechanické...

Způsob výroby tvarovek z inertních uhlíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270479

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němec Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Weishauptová Zuzana, Medek Jiří

MPK: E04C 2/02

Značky: způsob, tvarovek, výroby, látek, uhlíkatých, inertních

Text:

...jako polydiapersni systém autonomnich ćáatic, pri eeparaoi z taveniny Jako víoe nebo máně ulehlý aglomarát častíc vzájemné etmelanýoh tuhou nebo kapalnou íází základní aromatická suroviny. Protože dominantní aložku inertníoh látek tvoří v rozsahu 97 až 99 8 hmot. inartní uhlikatá látky, jsou vlaetnoeti inertníoh látek jako celku v podstatě urceny vlastnoatmi inartníchuhlíkatýoh látek, která Jsou technicky významnou uhlíkatou aurovinou, ve...

Způsob selekce mutantů v barvě slupky hlíz bramboru v prostředí in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 270472

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kostřica Petr

MPK: A01H 1/04

Značky: mutantů, barvě, způsob, selekce, slupky, bramboru, vitro, prostředí, hlíz

Text:

...sacharózu (40 až B 0 g(l) případně látky antigiberelově povahyPo přelití tuberizačním mádiem jsou kultivační nádobky s rostlinami přeneseny do tmy,kde při pokojové teplotě začíná během dvou až tří týdnů tvorba vzduäných hlízek. Po dvou měsících kultivace ve tmě rostliny zasychají a slupka vyvinutých hlízek má již stálou barvu, věrně odpovídající standardnímu nebo mutantnímu typu zbarvení. Selekci mutantů odliš ných v barvě slupky hlíz...

(3-Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutyl(-)4-alkyl,alkoxy,halogenfenyl)étery jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270453

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 67/03, A01N 29/02

Značky: přípravy, biologicky, látky, 3-alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutyl(-)4-alkyl,alkoxy,halogenfenyl)étery, způsob, účinné, jejich

Text:

...symbol R . R mají výĺe uvedený významreagovat o olkonolem obecného vzorce lilkde symbol R 1 má výie uvedený významo N-hologenoukcinimidem při ieplolö O až 5 °C zo vzniku produktu obecného vzorce l.V doiĺím je vynález blížo objunőn na přĺkiądu provedení. mlž so na tento výlučně omezujo.2 a (1 o mmol) (a-.molixyl-a-bulonyl)-(-|-methozytenyl)6 teru nngují v prostředí bezvodého melhonolu s 3 g (17 mmol) N-bromoukcinlmldu v otznooieře uuchőho...

Způsob přípravy radiografického ortochromatického halogenidostříbrného filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270451

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pozník Jiří, Vykoukal Zdeněk, Vávrová Jaroslava, Vávra Miloš

MPK: G03C 1/10

Značky: způsob, ortochromatického, přípravy, halogenidostříbrného, radiografického, filmu

Text:

...(epektrćlní nonzlblllcátory vzorce l. ktere jeou ąpltkovány v použi to bromtdojodldootřĺbrnő emulzl. nou uvedeny v tebutce 1).6 0 K 7- c-cHÉ-cRà na ř/ ŕ (u ) x a ľő kdo R 4. R 5 znamenají alkytekuplnu naoycenou nebo nenuycenou s celkovým počtom uhlíkovýchAtomů 1 až 3. korboxyolkylekuplnu o celkovým počtom uhlíkmrých otomů 1 nebo 2 a cultoolkytokupínu c celkovým počtom uhtíkových domů 3 nebo 4.R 6 znamená alkylekuplnu o celkovým počtom...

Způsob výroby karbazátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270449

Dátum: 13.06.1990

Autori: Magyar Károly, Benkó Pál, Berényi Edit, Rátz Ildikó

MPK: C07C 133/02

Značky: výroby, způsob, karbazatů

Text:

...vzorce I mohou být použity pri chovu dobytka. Tyto látky maji ten cenný účinek, že zvyšuji přírůstky hmotnosti za soućesnáho výraznáho zvýšení využití krmiva u domácích zvířat, zejména praeat, drúbeže e přežvýkavců, zvláště jehňat.Ovlivnění hmotnostních pŕírústků slouceninami obecného vzorce I je doloženo nesledujíoím testem, jehož výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Test byl prováděn na jehňatech,krmení trvalo 40 dní a testované eloučenina...

Způsob výroby karbazátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270448

Dátum: 13.06.1990

Autori: Magyar Károly, Berényi Edit, Rátz Ildikó, Benkó Pál

MPK: C07C 133/02

Značky: výroby, způsob, karbazatů

Text:

...obecného vzorce i může být z reakční směsi lzoíována známým metodami, například krystaiizací za chladu, odpařoním nebo vlitím do vody atd.získanú sloučenína obecného vzonce i může být převedena na jinou eioučeninurobecného vzorce i. Tak může být aioučenina obecného vzorce i. kde A znamena ienyi-Czhaalkenyl. redukována na odpovídající eloučeninu obecného vzorce I. kde A znamená ienyi-Cadsaikyl. Tato reakce může být provedena...

Insekticidní prostředek a způsob přípravy účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270443

Dátum: 13.06.1990

Autori: Karamata Dimitri, Piot Jean-christophe

MPK: A01N 63/00

Značky: insekticidní, způsob, účinné, složky, prostředek, přípravy

Text:

...2 ,am ja možno snadno pozorovat mikroskopom s Ićsovým kontrastom.Hybridy ja tady možno idsntllikovat visuúini a tak taki snadno izolovat. Hybridni kolonlo(po 16 hodinách inkuboco při toplotů 30 °C na plotnách LA) maji stajnou mortologli jako kolonioB. t. tsnobrlonis. avšak ja možno ja snadno odtiłlt od lcoionlĺ B. t. kurstaki podla náaledujicĺch znaků vTvar A .nopravldolný çirkulárni Vyväýšsnĺ vlshcs vyvýłonó konvexnf okraj . svlněný...

Způsob specifického stanovení pankreatické alfaamylázy a činidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270437

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gerber Martin, Albert Winfried, Lenz Helmut

MPK: G01N 33/53

Značky: stanovení, alfaamylázy, činidlo, tohoto, způsobu, provádění, způsob, specifického, pankreatické

Text:

...,je ožno také diazotace působení diazotované Iqseliny sulrsnylová, Jak bylo popsáno v lleth. Enzynol. 25 (1972), 515-531. zvmště vhodné,je použití enzynu, nodifikovanáho tetranitronethsnen při použití myší kmene, Balb/c nebop použití nativního enzynu a nyěí kmene AJ, Inunizace se provádí bežným podávání nativního nebo nodifikovanáho enzynu, s výhodou v konbinaci s pomocný prostředken. Vhodná pomocným prostředke Je hydroxid hlinitý spolu s...

Způsob výroby 7-amino-3-propenylcefalosporanové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270435

Dátum: 13.06.1990

Autori: Naito Takayuki, Hoshi Hideaki, Okumura Jun, Aburaki Shimpei, Abe Yoshi

MPK: C07D 501/18

Značky: způsob, esterů, 7-amino-3-propenylcefalosporanové, jejich, kyseliny, výroby

Text:

...adiční soli sloučenin obecného vzorce I s kyselinami náležeáí soli s minerálními kyselinami, Jako s kyselinou chlorovodíkovou, .kyselinou sírovou, ,jakož i s kyselinou fosforečnou, soli s orgenickými sulfonovými kyselinami, Jako s kyselinou p-etoluensulronovou a soli s .jinými kyaelinami používanými v chemii cetalosporinů.na aloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená otom vodikmrovnlł tvořísoli s kovy. Mezi synteticky vhodnú kovová...

Způsob současné dimerizace ethylenu na 1-buten a kopolymerace ehtylenu s dimerizovaným produktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270432

Dátum: 13.06.1990

Autori: Karol Frederick John, Chen Michael Walter, Cann Kevin Joseph

MPK: C08F 210/16

Značky: kopolymerace, 1-buten, způsob, dimerizace, ethylenu, ehtylenu, dimerizovaným, současné, produktem

Text:

...menu v letreeunoxidu umsčlten k menu v lćtce ne bázi hořčíku e menu od o.o 11 do 5 o 1 eIrlelkylhłlnnc je přnowen v nnołelví poekyhąjidn celkový ekonóm pomer hlmllcu z ulenu 5 z 1 do äoo z 1.Detreelkoxid Eunlčký. použitý při způe-obu výroby. eloułĺ po ekllvecl Irlelkylhnnlkem eko kełełyzćlor dhnerleece. retreelkoxidy menu. ktere mohou být pouäny podle vynálezu. náleäĺ do ekuplny eloučenln vzorceve khrćm R je umovodñsový zbytek. ueobeehuiícĺ...

Způsob přípravy nových trisubstituovaných derivátů kyseliny benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270431

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lee David

MPK: C07C 63/06, C07C 147/11, C07C 63/08...

Značky: přípravy, kyseliny, způsob, derivátů, benzoové, trisubstituovaných, nových

Text:

...složek na teplotu Bo °C se eaiotermlckou reskcí a něsledným oohlazením smősl s okyselsním kysellnou chlorovodílcovou sískó 4-(C 1-C ł-alkylsulíonylb-Zůpdlchlorbenzoovć kyselina. Ve íormä sraženlny se s reakční smial oddůlí odílltrováním.Toto ł-(C 1-Cł-slkylsulíonyÚ-míł-dłclmłorbensoovć kyselina se rozpustí ve 2996 vodnóm reztoku hydroxldu sodneho a vaří se pod zpĺtným chlsdlčem po dobu 5 až lo-hodln. Vznikla smäs ss ochladí. okyselí se...

Způsob přípravy polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 270425

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gabbert James D, Hedrick Ross

MPK: C08G 69/18

Značky: polyamidu-6, způsob, přípravy

Text:

...laktamověho monomeru lze stanovit z exothermní reakce jednou z následujíoh metod ý ,V ýI. Standardní axotherma. Do formy sa umístí železo-konstantanový thermočlánek /průměr drátu 0,3 mm/pripojený k záznamovému potanoiometru. Forma se zahraje na l 6 D °C. Směs monomeru kaprolaktamu, iniciátoru polymerace laktamu a magnesiumlaktamováho ketalyzátoru polymerace e nebo bez 2-oxo-l-pyrrolidínylovými sloučeninami se zahíeje na asi 80 °C,...

Způsob výroby karbazatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270424

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rátz Ildikó, Benkó Pál, Berényi Edit, Magyar Károly

MPK: C07C 133/02

Značky: karbazatů, výroby, způsob

Text:

...ekvímolární množství nebo malý přebytek odpovídající kyseliny k roztoku sloučeníny obecného vzorce I v lnertním organickém rozpouštědle.Výohozí látky obecného vzorce II a III jsou známe (Houben~Weyl Methoden der organischen Chemie §, 676-680 a 101-104) a obchodne dostupná.Sloućeniny obecného vzorce I mohou být použity při chovu zvířat. Tyto sloučeniny mají ten cenný účinek, že zvyšují přírůstky hmotnosti, doprovázenývýznamným zvýšením využití...

Způsob přípravy aryl- a hydroxylaminesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270423

Dátum: 13.06.1990

Autori: Castro Bertrand, Martinez Jean, Sennyey Gerard, Jaouadi Mahmound, Senet Jean-pierre, Barcelo Gerard

MPK: C07C 101/00

Značky: hydroxylaminesterů, aryl, přípravy, způsob

Text:

...pri teplot 20 až 30 °C, a v prítomnosti čínidle vázajicího kyselinu halogenvodíkovou, výhodne v prítomnosti organické nebo minerální báze, výhod něji v prítomnosti teroiárního aminu, nejvýhodnéji v prítomnosti triethylaminu nebo N-methy 1 morfolinu, kerbonátem obecného vzorce IIIR 1 - o - c - 0 - CH - R 2 (III) II O X ve kterám R 2 znamená otom vodíku, eiiíetioký radikél e celkovým počtom atomů uhlíku 1 až 5, nosyoený nebo neneaycený...

Způsob výroby lyofilizovaného přípravky obsahujícího anthracyklinový glykosid

Načítavanie...

Číslo patentu: 270421

Dátum: 13.06.1990

Autori: Oldani Diego, Gatti Gaetano, Gambini Luciano, Contalonieri Carlo

MPK: C07H 15/24

Značky: glykosid, lyofilizovaného, obsahujícího, výroby, přípravky, anthracyklinový, způsob

Text:

...chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou nebo fosforečnou, nebo sůl s organickou kyselinou, jako je například kyselina octová, benzoová, maleinová, fumarová, jantarová, vinná, citronová, exalová, glyoxalová, methansulfonová, ethansulfonová nebo benzensulfonová. zejména výhodnou solí je sůl s kyselinou chlorovodíkovou. Roztoky vhodnými pro injekce mohou být zejména fyziologický salinický roztok.V popise výrazy farmaceutický a farmaceutický...

Způsob výroby mukopolysacharidů se zvýšenou antitrombotickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270420

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lormeau Jean-claude, Choay Jean

MPK: C08B 37/10

Značky: mukopolysacharidů, antitrombotickou, aktivitou, způsob, výroby, zvýšenou

Text:

...jež se znovu získávají po srážení, lze obecně charakterizovat tak, že jsou tvořeny v podstatě řetězci (1) a průměrnou molekulovou hmotnosti 4000 až 5000 daltonů, zejména 4500, (2) jež mají titr W přibližně 180 až 200 Ju/mg a poměr titru W/USP nižší než 10,zejména přibližně 6 až 3, především pak řádu 4.Tyto směsi jsou kromě toho tvořené většinou řetězci ukončenými skupinami se strukturou 2,5-anhydromanno, pocházejí-li výchozí směsi z...

Akaricidní insekticidní a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270419

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pásztor Károly, Lörik Ernö, Grega Erzsébet, Fodor Károly, Nagy József, Sántha Pál, Dombay Zcolt, Tóth István, Balogh Károly, Magyar Magdolna, Urszin Eszter, Tarpai Gyula

MPK: A01N 57/32

Značky: způsob, akaricidní, látky, prostředek, fungicidní, výroby, insekticidní, účinné

Text:

...zbyteko 2 až 6 atomech uhliku. cykloakyl o 3 až 6 otomech uhliku, Fenyl, benzyl, alkoxyalkyl o 1 až 3 atomech uhliku v alkylové 1 alkoxylové skupině nebo skupinu obecného vzorceQ znamená celé číslo 0 až 3, nohou aubstltuenty R 4 a R 5 tvořit spolu s atomem duaiku, na nějž jsou vázány,hexanethyleniminoskupinu, vyznočující se tím, že uvede do reakce N-subotituovený N, N-disubstituovaný glycinauid obecného vzorce IIjednotlivé subetituenty...

Způsob výroby punčochových kalhot a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270417

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gariboldi Franco, Conti Gianni, Conti Paolo, Manini Benito

MPK: D04B 9/46

Značky: výroby, způsob, punčochových, provádění, kalhot, zařízení

Text:

...vynezuje stahovací rovinu, vyšší než je atahovací rovina vymezovaná na ostatních zatahovacích platínách.Zatahovací pletiny obou jehelních lůžek mohou být pevné a jsou opatřeny profílovaným úsekea vynezujícía atahovací rovinu s konvexnín zadním profílen. Alespoň některé ze stahovacich platin jsou e výhodou opatřeny u obloukovitého zodního profilu, podporujícího klíčky očka, hàćkovýli útvary ve tvaru zobců nebo háčků, přeeahujících profllovaný...

Způsob získávání výtažků z chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 270414

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gehrig Manfred, Forster Adrian

MPK: C12C 9/02

Značky: chmele, výtažků, získavání, způsob

Text:

...a které zvyšují potencionální hoŕkost piva. Tím se stává výtka chybějící plnosti oproti plvům uvařeným u kunvundním C 02 - cxtraklum bczŕodmůtnd.Uále je ve srovnání s postupem podle DE-PS Č. 21 27 618 vzhledem k nižším hustotám oxidu uhelnatého při vyšších teplotách doba zpracovávání kratší.Vzhledem k tomu, že aparatury pro extrakci stlačenými zkapalněnými plyny jsou známé,je v následujícím blíže popsán pouze odpovídající způsob...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270413

Dátum: 13.06.1990

Autori: Haddock Ernest, Clark Michael, Gilmore Ian

MPK: A01N 37/40

Značky: látky, způsob, účinné, prostředek, výroby, herbicidní

Text:

...uhlíku v Alkylové části dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až ĺł atomy uhlíka v každé alkylové öâstimvláště dimethylaminoknrbonylovou skupinu nebo elkylsulfonylovou skupinu s 1 až 14 atomy uhlíku, zvláště methylsulfonylovou skupinu aB představuje atomdcysliku nebo skupinu vzorce -CH 2- nebe -N(R,7)-, ve kterém R 7 představuje otom vodiku, alkylovou skupinu až se l atomy uhlíku, zvláště methylovou skupinu, která je popripade substituována...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krier Adam, Uckert Gotthard, Wallner Felix, Freimann Paul, Lugscheider Walter

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00

Značky: těžké, zbytků, průmyslu, chemického, obsahujících, zpracování, průmyslových, způsob, zejména

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...